Richard Sörman: ”Fri vilja, ansvar och konsekvens” kommer inte lösa Sveriges problem

Richard Sörman

I den debatt som nu pågår kring brott och straff, ansvar och konsekvens hänvisar många till individens fria vilja. ”Man kan inte skylla på strukturer och normer” sägs det. ”Alla människor får ta ansvar för sina egna handlingar.” Problemet med den här argumentationen – som syftar till att parera alla ursäktande hänvisningar till socio-ekonomiska faktorer – är idag att den riskerar få oss att underskatta betydelsen av bakgrund och kultur. Föreställningen att alla samhällsproblem ska adresseras på individnivå framstår som närmast extremliberal och kommer garanterat leda till en mängd svårigheter.

Är en 18-årig ung man ensam ansvarig för ett brott han själv har begått? I formell mening: ja! Vi kan bara dömas i svensk domstol för det vi gör som individer.

Men hur är det med det reella ansvaret? Kan kriminalitet förklaras med socio-ekonomiska faktorer eller med socio-kulturell bakgrund? Kan man skylla på kultur och ”strukturer” när det de facto bara är enstaka individer som kan hållas ansvariga för vad de har gjort?

Det enkla svaret på de här frågorna är nej! Det är naturligt att tänka att människor måste ta ansvar för sina handlingar. Vi tycker inte om förklaringar som blir bortförklaringar. Alla människor har en fri vilja och brottslingar får ta konsekvenserna av de brott de själva väljer att begå.

Men tyvärr är det inte så enkelt. De val vi gör styrs (eller orienteras) till viss del av vår kultur, vår sociala situation och inte minst av vår personlighet och personliga livshistoria. Det är ett känt faktum att män som vuxit upp utan sin pappa löper större risk att hamna i kriminalitet än män vars pappa varit närvarande i deras liv. Alla kanske kan sägas ha tillgång till någon form av fri vilja, men det betyder inte att alla människor har en likvärdig tillgång till rationalitet och urskillning när de gör sina val. Det finns en mängd samband mellan å ena sidan kön, klass, kultur och personlighetsdrag och å andra de val som människor gör när det gäller sociala beteenden.

Sanningen är väl den att idén att vi alla skulle ha samma tillgång till en fri och oberoende vilja är rent nonsens. Idag vet man att människans viljestyrka, hennes förmåga att använda sin fria vilja och att sätta långsiktiga mål före kortsiktiga belöningar aktiveras i en del av hjärnan som heter prefrontala cortex. I andra delar av hjärnan sitter mer primitiva funktioner som instinktuell belöning eller tillfällig gratifikation. I vilken mån en individ klarar av att använda något som vi kan kalla ”den fria viljan” i syfte att göra långsiktigt rationella val, och som dessutom också påverkas av en empati med andra, styrs av det styrkeförhållande som råder mellan de olika delarna av hjärnan. Om inte rationaliteten stimuleras och underhålls kommer det rationella beslutsfattandet att försvagas. Samma sak händer om hjärnan kapas av missbruk och beroende: Man tar snusen eller röker cigaretten trots att man ”egentligen inte vill”. Den fria viljan kan i realiteten försvagas av en mängd faktorer som inte bara har med biologi att göra. Det kan handla om traditioner, kultur, fattigdom, socialt tryck och mycket. Saker som gör det svårare för människor att fatta vad de flesta andra skulle beskriva som rationella och moraliskt ansvariga beslut.

Detta hindrar dock inte att varje anständigt samhälle måste bygga på tanken att vi som individer är ansvariga för vad vi gör. Dels för att vi ska kunna hantera ett fungerande rättssystem, men också för att vi ska kunna motivera människor att odla sin viljestyrka och att åtminstone i möjligaste mån ta ansvar för sina liv. Ann Heberlein skrev nyligen i en text på Nyheter Idag: ”Det är inte hjärtlöst att förvänta sig att människor som växt upp under besvärliga omständigheter ska ta ansvar för sina liv. Det är befriande eftersom det innebär att ingen är ödesbestämd.” Om vi tror på den fria viljan och uppmuntrar människor att odla sin viljestyrka är chansen större att de också gör det. Viljestyrka och ansvarstagande är som en muskel som måste tränas. Om människor får tillgång till viljestyrka kommer de klara av att ta mer ansvar för sina liv och att välja det rätta.

Men. Det finns ett problem här. Och det handlar om vad vi förlorar i kunskap och omdöme om vi blir så enkelspåriga att vi tror att alla moraliska problem kan lösas med hänvisning till den fria viljan. Idén om den fria viljan förutsätter nämligen att vi alla är likadana, att vi alla har samma fria vilja, att vi alla har samma förmåga till viljestyrka och ansvarstagande. Detta kan mycket väl beskrivas som en hyperliberal tankefigur enligt vilken vi som individer aldrig styrs av vare sig natur eller kultur. För det spelar ju liksom ingen roll, va! vem som bor i Sverige eftersom vi alla ska bedömas som de självständiga och ansvarstagande individer vi är. Vi tror på människan. Alla ska bedömas efter egen förtjänst. Lika för alla!

Jahaja. Lycka till. Ingen kommer få mig att tro att människor som kommer från dysfunktionella och outvecklade kulturer där samhället hålls ihop av makt och tvång snarare än av dygder som frihet och ansvar äger samma förmåga (statistiskt sett, inte på individnivå) till ansvar och rationalitet som svenskar gör. Vi är långt ifrån perfekta (som vi börjar märka…), men när det gäller förmåga till ordning, till långsiktighet, till samarbete och helt enkelt till social rationalitet har vi på många sätt varit svårslagbara (idag kan det diskuteras…).

Det är väl klart att det finns kopplingar mellan kulturell bakgrund och sociala beteenden och att detta i viss mån punkterar teorin om allas fria vilja. Våra beteenden styrs inte bara av det vi uppfattar som våra ”val”, men av kulturellt betingade vanor och förväntningar som styr dessa val.

Min poäng är att det här med den fria viljan egentligen är ganska ointressant. Anledningen till att ämnet diskuteras är att vi inte vill veta av de socio-ekonomiska och socio-kulturella förklaringsmodeller med vilka man vill bortförklara den invandrarrelaterade brottsligheten istället för att helt enkelt koppla den till invandringen och invandrarna själva. Det är där skon klämmer. Det är därför vi pratar om den fria viljan.

Men om vi bara betonar det fria individuella valet kommer vi inte kunna se de uppenbara kopplingar som finns mellan kulturell bakgrund och sociala beteenden. Vi tror (och många moderater verkar vara inne på den linjen) att alla moraliska problem kan lösas med hänvisning till fri vilja, ansvar och konsekvens. Och det går naturligtvis att stänga in sig i det perspektivet, men det kommer bli besvärligt. Verkligheten kommer obönhörligen att knacka på dörren. Det spelar roll vilka som bor i Sverige.

 

68 reaktioner på ”Richard Sörman: ”Fri vilja, ansvar och konsekvens” kommer inte lösa Sveriges problem

 1. brrr skriver:

  Äntligen.
  De ”framgångsrika” har ofta en tendens att bli själbelåtna och uppblåsta. De intalar sig att det är helt deras egen förtjänst att de är där de är, och att alla som inte är där, är lata och borde ”ta sig i kragen”.
  Liberaler, hu!

  Gillad av 1 person

 2. Jan Andersson skriver:

  Den ungdom som fått aldrig så litet uppfostran vet instinktivt när man går över gränsen, nämligen när man gör något mot någon annan som man inte vill bli utsatt för själv. Vänder man på denna logik så är det tydligt faktum att många från MENA-länder aldrig fått någon uppfostran i västerländsk mening.

  Och tyvärr är det för sent när ungdomarna blivit vuxna, en erfaren ledare inom kriminalvården hävdade att det som man inte fått lära sig före femton års ålder kan man inte lära sig efteråt.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det sker mycket tidigare, antagligen huvudsakligen före två års ålder. Man ser det på barn som har adopterats av svenska familjer. De som har adopterats som spädbarn blir svenskar. De som har adopterats som småbarn förblir utlänningar.

   Gillad av 6 personer

  • Maria C skriver:

   Uppfostran skiljer sig väsentligt mellan kulturerna. I en kulturer är det istället offret som inte har tillräcklig ”vilja” att försvara sig.
   The winner takes it all!

   Gillad av 1 person

 3. Christer L skriver:

  ”Idén om den fria viljan förutsätter nämligen att vi alla är likadana, att vi alla har samma fria vilja, att vi alla har samma förmåga till viljestyrka och ansvarstagande.”

  Jag kan inte se att den fria viljan har med jämlikhet att göra eller att svaga viljor har extra rättigheter just därför att de är svaga. Många har råkat mer eller mindre illa ut i livet på ena eller andra viset, och alla är väl på något sätt beroende på omgivning och bakgrund. För en del är det svårt, för andra är det lättare. Men detta har lag och rätt inget att göra med. För att den demokratiska staten ska kunna sköta sitt och samhället fungera måste lagar gälla lika för alla. Det är där likheten ska sitta, likhet inför lagen. Att detta system kallas rätt handlar främst om att rätta sig, inte om rättighet.

  Krönikören skriver i en utopisk modell där ”samhället” är berett att göra om livets grundvillkor (olikheter, evolution osv.) för allas rättighet till lika mycket lycka. Men vi befinner oss i en akut kris på grund av invandringspolitiken. Vi har laglöshet i själva rättssystemet, politiska aktivister som är åklagare eller domare och som dömer och bedömer rasistiskt till utlänningars fördel. För att kompensera för bakgrundsfaktorer, för det är synd om osv. Nej, bort allt sådant! Bort med tidningar och teve som ljuger oss tittare och läsare rätt i ansiktet!

  Gillad av 9 personer

 4. jolly roger 3 skriver:

  Först, jag retar mig på referenser till någon ”diskussion” som förs, för HELA den svenska politiska diskussionen utanför alternativmedia pågår i något fiskstim som vanliga medborgare inte har tillgång till, så allt kommer ut färdigpaketerat.

  Sedan så anser jag att Sörman och Heberlein båda lyckas ramla av hästen på var sitt håll, det är literalismen igen! Eller vad är det? Tror man inte på den fria viljan, ja då är man socialist, det blir den logiska politiska konklusionen, den fria viljan finns i varje ögonblick givet vår individuella historia upp till det ögonblicket. Heberlein använder den fria viljan IDEOLOGISKT, hon vill uppnå precis samma slutresultat som de socialister som styr, och hon tror på exakt samma socialkonstruktivism och inte minst, precis som socialister så anser hon sig ha rätten att påföra konsekvensen av sina åsikter på oss andra, så om man understryker den fria viljan som Heberlein gör, eller tror på socioekonomiska faktorer, så landar man ändå i samma slutsats, att invandrarna skall vara här, att vi skall blandas, sen kommer socialisten med korvgrillning och liberalen Heberlein med batongen (kanske), men den våldtagna blir våldtagen lik förbannat.

  Så Heberlein har rätt i att vi har en fri vilja, och kultur och miljö och arv spelar roll samtidigt, men med vilken rätt har de tagit hit dem och vad är de villiga att göra för att skydda svenskarna och återställa tryggheten? Liberaler och socialister har allt gemensamt som partierna också visar.

  Gillad av 5 personer

  • Richard II skriver:

   ”med vilken rätt har de tagit hit dem och vad är de villiga att göra för att skydda svenskarna och återställa tryggheten?”

   De har inte haft någon som helst rätt att ta hit dem. Hela projektet saknar fullständigt legitimitet. Därför har vi all rätt att göra precis allt som krävs för att återställa tryggheten. Vi kan (tillfälligt – tills rättvisa och ordning är återställd) fullständigt frångå alla regler och larviga ”avtal” eftersom vi har rättvisan och sanningen på vår sida. Dessutom handlar det om vår överlevnad.

   Gillad av 8 personer

   • Stx skriver:

    Ali Najah Hasan Al-Adeli är son till Najad al-Shammari som förmodligen är världens mest kände ”svensk-irakisk” bidragstagare och precis som pappa svensk medborgare.

    ALI Najah Hasan Al-Adeli har en lång och diger lista i belastningsregistret.
    Ali förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret

    Alihoppade av gymnasiet och säger sig därefter ha haft diverse svartjobb. Han har inte varit intresserad av att ställa upp på ett möte med Arbetsförmedlingen, utan påstår sig bo gratis hos brodern.

    Brodern äger/driver en ”bilfirma” = bilmålvakt med 39 bilar.  och därför ingabehov av någon inkomst.
    Iraks försvarsminister har en son i Sverige som är en ”bilmålvakt” av rang. Enligt grannen, som SVT:s reporter intervjuade, brukade den ”svenske” försvarsministern, när han var på besök i Sverige, köra en ”fin” BMW.
    http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/2019/12/applet-trillar-inte-langt-fran.html

    Med JÖKen är framtiden är än mer dyster, eftersom en återförening av familjer skall ske i Sverige.
    Vi kan se framemot att 20-40 åriga män star hit både tjocka släkten, sin nya unga fru tillsammans med hennes tjocka släkt, där de sedan får minst 5-10 barn var. 

    Och detta har vi röstat för.

    Gillad av 5 personer

   • bejji skriver:

    ”Debatten” pågick exempelvis i dag på SVT Forum i Kunskapskanalen, där fyra representanter för svenska MSM-media ”diskuterade” varför inte alla mediakonsumenter hade förtroende för MSM- media. I en Novus-undersökning nyligen svarade 58 % att de trodde att svenska media (bl.a. Public Service) fejkade sina nyheter – detta var dock inte något problem för diskussionsdeltagarna, som menade att detta svar visade att ” frågan var fel ställd ”. Man hoppades också på fortsatt förtroende för MSM, då det ännu ”inte finns en majoritet i befolkningen”, vika läser ”alternativa media”, detta enligt en av deltagarna (chefredaktör för ”Dagens Arena”). Man frågar sig varför SVT bjuder in till diskussion, där alla deltagare tycker exakt likadant?

    Gillad av 1 person

 5. De spruckna kärlen skriver:

  Richard Dawkins tydliggör evolutionens mekanismer. Det är de enskilda generna som har betydelse, och inte individerna själva. Att individer enbart utgör tillfälliga kärl som bär generna framåt genom livets större flöde framåt. Livet gör det olika framgångsrikt och på lite olika sätt. Raden av misslyckanden är mer än otaliga. Att äkta framgång egentligen mäts utefter vilka gener som överlever, blir fler, och tar sig framåt. Och i detta spelar det ingen egentlig roll på vad sätt framgången sker. Är det framgångsrikt för de egna generna att lejonhannar dödar en lejonhonas ungar, så sker det också. Giltigt från virus och uppåt. Människan ej utesluten. Detta utgör ett mycket beskt piller att svälja. För livet som vi själva vill betrakta det består inte av enskilda gener utan av enskilda människor, och ett och annat lejon, och någon enstaka virusinfektion. Vi har alla programmerats till att fungera som överlevnadsmaskiner. Varje art på sitt sätt, i sin lilla nisch. Kultur för människan utgör i det perspektivet enbart ett flexiblare sätt att nå framgång på. En evolutionär strategi bland ett otalet andra. Det lite tråkiga i kråksången är att även kulturer kan mätas som olikhet i framgångsrecept. Svensk kulturs överlevnadsmöjligheter verkar i dag vara ytterst dåliga. Ty dess försvar fördöms av ett stort antal samhälleliga dödgrävare. Som satt sig på höga hästar. I dag är det andra kärl, med annan ornamentering och utsmyckning, och kraftigare väggar, som når mer av framgång. Både i barnalstring och i större oförsonlighet. Det som komplicerar till det hela är att framgång nu, inte alls utgör någon garanti för framgång i morgon. Framgång i sig utgörs av något växlande och är mera sällan långsiktigt uthålligt. Längst överlevande gener kanske blir de som i dag rotar runt två kilometer ned i berggrunden. Vars gener i dag vilar i någon typ av primitiv bakterie. Fri vilja är måhända enbart en stundens ingivelse vilande på det evolutionen ackumulerat fram genom miljarder år av burna krukor, genom livets stora djungelmöten. Moral anses sitta i huvudet. Men flertalet av organismer saknar huvud. Men deras gener tar sig fram ändå. Vissa människor bär på sprucken moral men tar sig ändå framgångsrikt fram. Rentav tack vare brister i moral. Vem har sagt att livet skall vara enkelt. Bäst att somna om. Det tar jag själv ansvar över. I varje fall så här långt.

  Gillad av 3 personer

  • Martin A skriver:

   ”Den själviska genen” är den bästa bok jag någonsin läst. Däremot verkar det som Dawkins bara producerat smörja i övrigt. Hans korståg mot religion är illvillig och korkad.

   Gillad av 2 personer

   • .-.-,.US skriver:

    @ Martin A,

    ””Den själviska genen” är den bästa bok jag någonsin läst. Däremot verkar det som Dawkins bara producerat smörja i övrigt.”

    Det är inte sant! Jag gillar också ”The Selfish Gene” men han har även skrivit många andra bra böcker på samma tema. T.ex är ” The Extended Phenotype” också väldigt bra.

    Hans böcker om religion-ateism har jag dock inte läst.

    Här är några andra böcker som jag misstänker att du skulle gilla:

    The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature (Matt Ridley)

    Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence (Dale Peterson)

    Gillad av 2 personer

   • Martin A skriver:

    Mm. Alltså, jag läste de första sex-nio kapitlen i Den Själviska Genen eller så och kände mig som Neo i slutet av första The Matrix, världen var avkodad. Jag såg inte riktigt poängen att läsa mer än så, när jag tittade i innehållsförteckningen verkade det som försök att ta udden av det enormt skarpa som han redan skrivit. När jag senare har förstått att han ägnat resten av livet att försöka ta ifrån folk deras religiösa tro så betraktar jag honom som ett äckel och tänker inte läsa något mer av honom.

    Gillad av 1 person

   • I livets skugga skriver:

    Det brukar särskiljas på religion och kultur. Även om en individ betraktar sig själv som fullblodsateist så kommer han likväl att värderingsmässigt vara präglad av någon typ av religion. Jag har aldrig stött på eller läst om någon kultur som inte bottnat i någon typ av religion. Kulturers mer djupa rotsystem är alltid invävt i religion. Dess värderingar och moraliska uttryck äter sig alltid in i oss, även om vi anser stå helt vid sidan om. Religion handlar i hög grad om död, liv, moral, normer och värderingar, paketerat som berättelser. Om än de sökta svar faller ut olika, och motsägelsefullt, så tar inte detta bort den ”religiösa instinkten”. Vart trådar går in och ut i kulturens och religionens sammansatta bryggd är ofta svårt att reda ut. Kultur och religion uppträder som siamesiska tvillingar. Vetenskap kan inte fungera som en fullgod ersättare. Kan aldrig fylla ut kostymen. Själv icke troende, men ändå med insikten om att stor ödmjukhet behövs inom trosfrågor. Och att religion alltid kommer att finnas med så länge homo sapiens beträder denna jord. Att läsa ”Den själviska genen” borde tillhöra allmänbildningen. Så viktig är just den boken. Men när Richard Dawkins tar upp och argumenterar för ateism i boken ”illusionen om Gud” missar han djupt liggande grundbehov. Både religion och ren filosofi måste få ingå i väven av livsfrågor. Rationalitet i all ära men att argumentera för att religion skall ersättas av vetenskapens mer kalla stål, missar något djupt mänskligt. I detta avseendet är Richard Dawkins väl grund i sina tankebanor. Medan djupet föreligger när han rör sig bland gener. Ingen människa ju är komplett. Även solen har sina fläckar. När Dawkins tar upp religionen som mänskligt onödigt flum går han bortom sitt eget kompetensområde – mänskligt och förlåtligt. Men påminner oss samtidigt om att även husgudar har sina fel och brister. Mänsklig svaghet följer oss alla som en livets skugga.

    Gillad av 1 person

   • Martin A skriver:

    Jag tror mer att Dawkins har viftat på svansen för de mäktiga kulturförstörarna i vårt samhälle. ”Ok, jag skrev en bok som har avslöjat allt ni någonsin propagerat för som dumheter men ge mig litet position o pengar ändå för jag ska försöka förstöra kristendomen”.

    Gilla

   • ts skriver:

    appapp, glöm inte Harry Morgan och Santiago. Du måste mena bästa fackbok men du tillhör kanske dem som inte kan fördra skönlitteratur. Jag gillade också ”And the Ass Saw the Angel”. Bland mina fackböcker är det svårt att välja, kanske ”The large scale structure of spacetime” eller ”Airborne lasers”, sentimentalvärde.

    Gilla

   • Martin A skriver:

    Jag tror snarare han hade ett ögonblick av klarsyn i tjugoårsåldern. Men jag har som sagt bojkottat honom efter att jag såg någon ateistisk föreläsning av honom.

    Gilla

  • pllay skriver:

   Vi har en evolutionär skyldighet att försvara vår kultur för att därigenom försvara våra gener.
   Vad västvärldens ledare utför är ett kulturmord alltså en utrotning av våra gener, och Sverige går som vanligt i bräschen.
   Inget offer är för svenskt etablissemang för stort i kampen om de stora pojkarnas uppmärksamhet och klapp på huvudet, just nu offrar det Sverige och svenskarna.
   Det verkar som om demokrati i sig är den försvagande faktorn i kampen för överlevnad, den faktor vi är mest stolta över och som vi helst försvarar är den faktor vårt etablissemang nyttjar då det offrar oss.

   Gillad av 2 personer

 6. Lars Bernhoff skriver:

  Den fria viljan har inga absoluta gränser. Den är beroende av uppväxtmiljö, föräldrar, skola och liknande. Det som kommer upp allt oftare är de mer absoluta gränserna om vad som är brottsligt, där är gränserna tydliga i ganska hög grad. Det förväntar vi oss att även våra nyanlända begriper. .
  De som ändå begår brott kan ha olika förklaringar till att det blev så. Frånvarande eller brottsliga föräldrar i taskiga miljöer så kan vi ha förståelse för att en ungdom kommer på fel spår. Brott är brott och samhället måste ta beslut om det är inlåsning eller korrigerande åtgärder som behövs. Att samhället inte reagerar och låter allt fortsätta som vanligt kan inte vara rätt.
  Den brottslige ungdomens fria vilja har fört hen på fel spår. Det icke absoluta har nått en annan mer absolut gräns dvs det olagliga måste beivras med anpassade åtgärder men inte accepteras.

  Gilla

 7. Martin A skriver:

  Det naturliga för oss människor är kollektiv bestraffning, ej individualism. Ett gammalt system som troligen också fanns hos oss är Tithing systemet, från Anglosaxiska England, där tio hushåll var ansvariga för vad de andra gjorde, antingen utlämna den skyldige eller betala böterna kollektivt. Säkerligen har liknande funnits här hos oss. Till exempel hittar man omnämnanden om hundare / härad från Anglosaxien.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tithing
  https://en.wikipedia.org/wiki/Frankpledge

  Gillad av 1 person

 8. Fredrik Östman skriver:

  ”Vi kan bara dömas i svensk domstol för det vi gör som individer.” — Det är ju helt enkelt inte sant. Det finns massor av lagar som reglerar det vi gör tillsammans. Det finns lagar om juridiska personer, det finns lagar om upplopp, det finns lagar om organsierad brottslighet och efter Lindome-idiotin dessutom väl en uttrycklig definition av handlingar som sker i samförstånd.

  Men vi kan ”göra”, vi kan handla, endast som individer. Vi kan tänka endast som individer. Vi kan vilja endast som individer. Vi kan fokusera och uppleva och alltså vara medvetna endast som individer; vårt medvetande är måhända vår individ, vår identitet, vår enskilda vilja. Men dessa filosofiska eller rent av neurovetenskapliga och psykologiska överväganden är inte nödvändiga för bildandet av en effektiv politisk modell. Det bevisas inte minst av vår egen historia, eftersom man i tidigare skeden visste betydligt mindre om slikt och likväl byggde fungerande politiska gemenskaper.

  Det enda vi behöver fastställa för, och kräva av, politiken är att all vilja, all agens, all moral, är enskild, och därmed allt ansvar enskilt. Vi måste inte fastställa dess källa. Vi måste inte göra skillnad på om det är ett högre väsens direkta inflytande via transcendens eller om det är dess indirekta inflytande via världens blotta konstruktion eller om det hela utspelar sig deterministiskt eller snarare slumpmässigt men regelbundet. Allt detta spelar för politiken ingen roll, om vi bara fastställer och kräver att inga som helst anspråk får göras på att en politisk åtgärd, alltså utövandet av våld, motiveras med något slags transcendens eller annan hänvisning till högre principer, högre mål eller högre makt.

  Individen måste tillåtas att själv, utan våld, verka för det han är övertygad om eller tror på. Även om detta sker i samförstånd eller gemenskap. Även om detta samförstånd eller denna gemenskap utifrån förefaller att inte vara filosofiskt fri, frånkomlig, kontrakterad i laga ordning (här kommer literalismen in!) och så vidare, för den vägen innehåller just det slags hänvisning till transcendens som vi inte kan tillåta i politiken.

  Detta är konservatismens credo.

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   ”Vi kan bara dömas i svensk domstol för det vi gör som individer.” Så är det Fredrik, vad du än säger.

   Även om vi råkar ha gömt oss i en grupp kan vi bli avslöjade om vi lämnar spår efter oss. Det saknar betydelse för det individuella straffet att andra gjort likadant.

   ”Även om detta samförstånd eller denna gemenskap utifrån förefaller att inte vara filosofiskt fri, frånkomlig, kontrakterad i laga ordning (här kommer literalismen in!) och så vidare, för den vägen innehåller just det slags hänvisning till transcendens som vi inte kan tillåta i politiken.”

   ”Den vägen”, Fredrik, nu får du uttrycka dig tydligare. Vilken väg? Syftar du på frihet contra fålla?

   Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Angående uppväxtens betydelse: Ja, vad skulle individualism betyda om alla individer var identiskt lika? Hur föreställer du dig ditt sjuka ideal, egentligen, eller låter du helst bli?

  Angående olika ”viljestyrka” och andra eufemismer för g, det vi försöker mäta med IQ: Ja, vad skulle individualism betyda om alla var identiskt lika? Hur föreställer du dig ditt sjuka ideal, egentligen, eller låter du helst bli?

  Vi är individer vare sig du vill det eller ej, vare sig du kan beskriva hur det går till tekniskt eller ej. Det enda val vi har är att luras av liberaler som du att giva upp vår identitet för att du tycker att det bättre motsvarar dina höga ideal som du har fått någonstans i från och inte ens öppet vill säga oss varifrån det var — eller att låta bli! Att syna bluffen! Att vägra dig rätten att förbjuda oss att utöva just de friheter som du vill beskära dig själv.

  Hyckleriet är monumentalt. Hur blev du utvald att nedvärdera andras förmåga, andras inre liv? Hur vet du att det inte är tvärtom, att du är den svage och misslyckade, medan till exempel Göran är den som har levat sitt liv rätt? Vilket slutgiltigt domslut är det du intresserar dig för?

  Du är nämligen helt fri att själv, med dina egna medel, med din egen kraft, på eget ansvar, hjälpa och understödja dem som du bedömer vara mindre bemedlade! Varför vill du för ditt samvetes skull beslagtaga våra resurser, våra krafter, vår fria beslutsrätt, våra liv? Vi måste med alla medel bekämpa absolutismen, universalismen, totalitarismen. Ett samhälle består till huvudsak av sådant som INTE omfattas av politiken.

  Ett samhälle som kännetecknas av sin våldsutövning, så som socialister och liberalister gärna önskar sig, ett samhälle som kännetecknas av politiken, är ett uselt samhälle, ett ont samhälle.

  Gillad av 4 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  Varför detta tjat om ”fri vilja” vad det nu skall betyda, det har ju ingen betydelse för hur rättsordningen skall göras: Det skall löna sig bättre att göra rätt än fel om utvecklingen skall gå framlänges.

  Gillad av 1 person

 11. Fredrik Östman skriver:

  Jag har svårt att se något innehåll i den andra halvan av texten. Det liknar ett fenomen som kan observeras hos många som sitter fast i totalitarismen. De kan inte föreställa sig ett samhälle där vissa delar sker frivilligt och på eget ansvar, helt utan reglering från staten, politiken och polismakten. Så de irrar från det ena vansinnet, till exempel en fantasi om en absolut fri vilja helt utan förhistoria (den literalistiska illusionen, kabbala, kraften i det skriva ordet), till det andra, till exempel något slags fascistisk fantasi om sammanhållning i den egna gruppen, och sedan vidare till nästa totalitära excess, till exempel kommunismens illusion om samarbete och behovstillfredställelse i kollektiv. Och tillbaka, för med ingen av dessa dumheter kan man vara nöjd.

  Det finns en utväg! Utvägen är att komma upp till ytan och acceptera att världen inte har en början, inte har ett slut, inte är känd och kartlagd, inte kan styras, och att totalitarismen är ett intellektuellt och praktiskt misslyckande. Det enda det kan leda till är tyranni. Vi måste fastslå strikta begränsningar av den politiska makten och låta moralen på personligt ansvar återfå sin ställning som samhällets absoluta medelpunkt och grundpelare.

  I ett moraliskt samhälle sker inga storskaliga experiment. Där finns ingen massinvandring. Att tro att man har ett ansvar att finna en politiskt-filosofisk lösning på problemet att hantera massinvandringen inom dess totalitarisms ramar, som skapade den, är infantilt. Totalitarism är bara baksidan på strävan till makt över andra. Den som hänger sig åt totalitarism borde skämmas!

  Gillad av 7 personer

  • jr4 skriver:

   Ja men eftersom kanske 10-20% av de som läser DGS förstår detta, vilket då nog betyder 1% av befolkningen i bästa fall, vad göra? Tradition och kristendom gjorde ju att folk inte behövde förstå detta, de kunde GÖRA DET. Med den ständiga närvaron nu av dessa socialistiska aktivister så frågar man sig verkligen, vad göra? Det är därför jag håller fina innerstadsliberaler som mest skyldiga, för de kan förstå detta i princip, men har valt stimmet och det rådande moraliska paradigmet.

   Gillad av 2 personer

   • jr7 skriver:

    Hmm, man ser sig själv i andra, låt säga att det krävs ett minimum på 135 i IQ för att kunna orientera sig själv i tillvaron utan den krycka religionen eller dogma utgör, det betyder att några få procent har denna förmåga. Kampen står därmed mellan olika slags dogmer, kanske vi är i en flerhundraårig cykel där socialismen skall misslyckas om och om igen så att det kan komma en ny period där detta sitter i ryggmärgsreflexen och den visdom som ligger i kristendomen kan återupptäckas, för kunskap är svår att olära sig, vet man hur man bygger en atombomb så vet man

    Gillad av 3 personer

 12. ..,.,.US skriver:

  Den svenska polisen och det svenska rättssystemet är skapat för att hantera svenskarnas brottslighet. Allt är anpassat för detta syfte och om befolkningen var 100% etniska svenskar skulle det fungera utan nämnvärda problem.

  Men nu verkar många tro att detta system kan användas till att uppfostra och omforma helt andra folkgrupper. Detta saknar all kontakt med den observerbara verkligheten och är bara ytterligare en snuttefilt som man kan använda för att slippa att acceptera de rasistiska realiteter som trots allt blir mer uppenbara för varje dag som går.

  Här ska alla kunna leva tillsammans, vi kräver bara att de följer svensk lag! Annars ska vi låsa in dem och slänga bort nyckeln! Det är så grovt korkat att jag bara blir matt, men likväl återkommer det ständigt.

  Man har redan försökt med detta i USA. I gigantisk skala, i snart 50 år. Var tredje svart man hamnar i fängelse. Vad är resultatet? Har de svarta blivit reformerade? Är det nu tryggt att vistas i områden med svart majoritet? Knappast!

  Om man har ett område med 10 tusen somalier och låser in tusen av dem, vad har man då?
  Rätt svar är ett område med 9 tusen somalier. Absolut INGET kommer att förändras där.

  Om man inte kan eller vill repatriera MENA figurerna, är det rationella att låta deras områden falla ner i öppen slum och sen strunta i dem. Fokus bör istället vara på att skydda övriga områden, dvs. att med olika metoder förhindra MENA figurer från att vistas där. Det spelar ingen roll alls om Rinkeby är som nu eller om det bokstavligen ser ut som i Afrika där. Om det är tio eller hundra mord om året är också betydelselöst. Men det spelar en ENORM roll om våldet sprider sig till de vita medelklassområdena.

  Men som vanligt lär vi väl fortsätta med att göra motsatsen, dvs. satsa de få poliser vi har på ghettona samtidigt som de vita områdena lämnas oskyddade. Detta kommer att resultera i vit flykt ut ur landet av den mest produktiva medelklassen och kommer att innebära slutet för Sverige som fungerande västland.

  Utlandssvensk

  Gillad av 7 personer

  • pllay skriver:

   Ta ditt resonemang till en högre nivå, låt oss i stället för att begränsa oss till Sverige se Jorden.
   Ditt resonemang är fullt ut giltigt även i den skalan.
   Egentligen handlar det redan nu om kampen för överlevnad i en numera begränsad värld.
   En kamp västvärldens etablissemang givit upp redan dag 1.
   Etablissemanget kastar oss till vargarna i förvissningen om att de själva skall bli vargflockens domptörer och ledare. Så oerhört naivt och arrogant, det är ju västvärldens kultur som är etablissemangets plattform och som givit dem makten, inte tvärtom.
   I en framtida hungersnöd eller annan katastrof, vem skall äta och vem skall svälta?
   Det beslutet har vårt etablissemang redan tagit, vi ska i godhet och empati svälta.
   Det är detta det handlar om, överlevnad och skydd av vår kultur, från enskilda till nationer och folkslag, vi blir offrade för något etablissemanget ser som ett högre värde, människors identiska värde.
   Bilden för mig är självbelåtna flagellanter på väg till utrotning, ledda av ett demokratiskt valt etablissemang.
   Ett jublande kollektivt självmord, hängivenhetens yttersta pris och mål.

   Gillad av 4 personer

   • --.-.,.US skriver:

    @ Pllay,

    Strålande replik!

    ”Bilden för mig är självbelåtna flagellanter på väg till utrotning, ledda av ett demokratiskt valt etablissemang.
    Ett jublande kollektivt självmord, hängivenhetens yttersta pris och mål.”

    Tragiskt, men sant…..

    Gillad av 1 person

   • --.,..-.,US skriver:

    ”för problemet tacklas aldrig rakt på.”

    Tja, det är ju inte så populärt. Det är väldigt, väldigt svårt att ”ha trevligt” med pålästa rasister. Mycket lättare att fortsätta drömma och fantisera. Somalierna kan visst bli som smålänningar! Det behövs bara enkla jobb, eller fritidsgårdar, eller fler fängelser, eller flygande elefanter. Men det MÅSTE gå!!! Om rasisterna säger något annat, måste de lagföras omedelbar!

    Gillad av 1 person

   • ..-.,.-.,US skriver:

    Lite OT kan jag för övrigt berätta att Schweiz nu kollapsade helt i PISA och ungefär är nere på samma nivå som Sverige. Det är verkligen samma sak som händer här, men med en fördröjning!

    Gillad av 1 person

 13. Rikard skriver:

  Hej.

  Åldersgräns för brott är fel. Nedan visas varför:

  A: En sekund före midnatt, natten till den dag jag fyller arton, skjuter jag landets statsminister till döds. Men eftersom jag är ett barn kan jag inte dömas till fängelse.

  B: En sekund efter midnatt, natten till den dag jag fyller arton, skjuter jag landets statsminister till döds. Men eftersom jag inte är ett barn kan jag dömas till fängelse.

  Dessa två sekunders skillnad är alltså helt och hållet absolut avgörande huruvida jag kan straffas som vuxen eller ej? Självklart inte. Det enda åldersgräns skall ha med påföljd att göra är att barn inte skall fängslas med ungdomar eller vuxna, av samma skäl vi inte blandar kvinnor och män på anstalter.

  Vidare: se på debatten om politik och klimat, där tonåringar förutsätts vara klokare än vuxna och särskilt äldre. Nå då så, då finns där väl inget hinder för fullt straffansvar heller, om man nu är så klok i den åldern?

  Den förmåga till att skjuta upp omedelbar tillfredsställelse du alluderar till kan tränas – hos alla, utom de med väldigt svåra avvikelser i hjärnan. Den gamla skolan, och det gamla samhället var sådan träning; flit, id och nitälskan belönades med bättre materiell status. Råhet, hänsynslöshet, och impulsiv våldsamhet bestraffades mycket hårt både fysiskt och socialt (tyvärr gavs ringa möjlighet för förbättring). Visst, en del överklassfjollor av alla kön föddes på en räkmacka med silversked i gomspalten, men de var på marginalen.

  Sex års grundskola, med undervisning trettio timmar/vecka plus läxor följt av antingen yrkesskola eller förberedelse för högre studier beroende på val och förmåga, samt arbetsskola för vanartiga barn och arbetsstraff för vanliga brottslingar, psykiatrisk vård på särskild anstalt där så är påkallat, och rep eller bly för de obotliga och de som förgriper sig på barn eller annars menlösa/värnlösa. Verkställ, korrigera skavanker och detaljer, och repetera i ca femtio år så har du Sverige tillbaka.

  Allt som mänskliga händer kan bygga kan de också riva ner, och tvärtom.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

  • Olle Holmqvist skriver:

   Gränsdragningsproblem finns överallt – inte bara i tiden – och de kan
   millimeter.-söndrifieras. alkohol i blodet, hastighetsgränser, vikt, blodtryck,
   men om vi ändå håller oss till ålder, när blir man röstfähig, vilken mikrosekund,
   vare sig man tar 18 eller 16 eller vilken ålder, eller ska vi inte ha såna gränser alls ?

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    ”…vare sig man tar 18 eller 16 eller vilken ålder, eller ska vi inte ha såna gränser alls ?”

    Jag anser att handlingen att rösta och att kunna bli vald är att utöva makt över andra, utan deras explicita samtycke. Således måste handlingen äga rum med moraliskt plikt- och dygdeansvar (virtus och civitas).

    Ålder gör dig inte mogen att vare sig kunna rösta eller kunna styra ansvarsfullt. Förmågan kan både förvärvas och förloras, flera gånger om under livet.

    Att konkret utforma kunskapstest för röstning/valbarhet går dock inte utan man automatiskt de-legitimerar själva systemet då partiskhet alltid kommer att råda/upplevas.

    Däremot kan virtus och civitas bevisas av den enskilde. T ex fullgjord samhällsplikt under två år, frivilligt från samma ålder man får gifta sig, och öppet för alla. Även en blind och lam person skall ges en nödvändig och krävande uppgift att utföra varje dag i två hela år, utan lön, och under perioden logerad och försörjd av det allmänna.

    Frivilligt att sluta när man vill, med enda konsekvens att man då aldrig kan få rösta, bli vald, eller hålla offentligt ämbete.

    Den sortens system sorterar bort människor med samhällsskadliga personligheter (Reinfeldt t ex) oavsett politisk färg.

    Ovanstående är ett exempel på hur ett system kan se ut som accepterar att rösta är en moralisk handling, som måste utövas med ansvar. Rådande system anser att din röst och Kapten Klännings är lika värda, enär ni anses lika värda. Jag ser det som en förolämpning både mot människa och demokrati.

    Och det är löjeväckande att det är mer krävande att få köra skoter än kvalificera för att vara med och styra landet.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Svar till Rikard
    Ja det går att argumentera för mognad och kunskap som kvalifikation i stället för åldersgräns. Med det skulle väldigt svåradministrerat. Och kvalifikationstest har också brister.Alltså – bortom varje rimlighet. Tills dess får vi hålla till godo med åldersgränser trots av avsaknad av millimeter precision.

    Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Begreppet ”gräns” innehåller ngt lurigt, paradoxalt. De skall dels vara begripliga, gå att tolka och tillämpa. Samtidigt kan man hela tiden tänka sig och kräva ett alltmer specat ”exakt” värde för gränsen, varvid man närmar sig det löjliga. Vi bör här som ofta, inte eftersträva ”det perfekta” utan det som är – tillräckligt bra. Antagligen hamnar en och annan vid födseln på
   sekund eller minut som tillhör fel dygn, det får vi leva med. Den exakta tillvaron är absurd.

   Gilla

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   ” …….av samma skäl vi inte blandar kvinnor och män på anstalter”

   Numera blandar man visst kvinnor och män på ”anstalter”. Betrakta en vanlig sjukhussal idag!

   Gilla

   • Törnrosa skriver:

    Sist jag var inlagd delade jag rum med en väldigt rar 90-årig farbror. Hade inte velat dela rum med en t ex hälften så gammal man från annan kultur. Undras hur de gör då… mvh

    Gilla

 14. Stefan Sewall skriver:

  Vafalls? Ifrågasätter man den fria viljan och individens absoluta egna ansvar, så leder det till direkt till ursäktande och urskuldande av nazibödlarna för deras gärningar i Auschwitz och IS-bödlarnas och talibanernas nu senast, och Stalins och Maos general Tojos ansvar. Man kan lika gärna säga att Hitler, Stalin, PolPot, BinLaden och Irma Grese bara var offer för sina olika omständigheter och deras agerande bara en summation av vad de upplevt och de normer de omgivits av. (Totalt absurt då ju både Hitler och Stalin hade snälla mammor och inte mer än vanligt jävliga pappor, och då de växte upp i små städer långt borta från Rosengård, Tensta och Harlem. De var dessutom först inne på fredliga banor, Stalin i prästskola och Hitler med konstnärsambitioner).
  Varför inte då säga att också Nero, Caligula, Djingis Khan och Attila samtliga var fria från ansvar och offer för omständigheter. Djingis Khan växte nog upp med att det var helt normalt att bestialiskt mass-slakta alla människor utanför det egna klanen. Var han då oskyldig som en baby?
  Det finns definitivt en medfödd inre ondska i vissa människor och vissa släkter kanske rentav.

  ”Han kunde inte hjälpa att han var sådan….” – Nonsens. Alla måste åläggas ansvar, annars har vi ingen civilisation. Vem som helst tar sig friheten att göra vad som helst, för att sedan bara skylla ifrån sig. -Mot avgrunden ledande filosofi. Alla är ansvarig och måste ta det och konsekvenserna.
  Läs om Irma Grese och Subutai Khan. Trevliga typer.

  Gillad av 6 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Det kräver fri vilja för att ifrågasätta om man har fri vilja; finns ingen fri vilja så skulle social programmering och socialisering i riktning skapande av fri vilja vara kontraproduktivt, och icke-evolutionärt.

   Fri vilja är egentligen inte mer än förmågan att, om man så väljer, fundera över ”Varför gjorde/tyckte/kände/(re)agerade jag så?”. Varpå rationalisering följer, om inte intellektet inträder med analys och logisk sekvensering samt orsak/verkan-flödesstruktur som motmedel. Men rationaliseringen är snabbare och känns naturligare, så den brukar vinna.

   Sedan är enligt mig frågeställningen ointressant. Om A gjorde B av fri vilja, eller av social programmering är egalt. Det som räknas är B. Om B är farligt för individ och samhälle, och ultimat stat (inte omvänd ordning!) kan A inte tillåtas utföra B, såvida B inte kan utföras på säkert sätt, och även då endast om A kan utföra B på sådant vis. Annars måste A hindras från att göra B, oavsett varför A gör B.

   Om A tillhör en metagrupp av A som anser B inte vara fel utan rätt, kan denna metagrupp av A inte samexistera på samma plats som en metagrupp A som anser B fel. Den ena metagruppen kommer att på något sätt utrota den andra, eller ändra sig om B.

   Därför är frågan om fri vilja re: straffrätt med mera helt egal.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 1 person

 15. olle holmqvist skriver:

  Den fria viljan: för det första, vi kan aldrig kliva ur föreställningen, vare sig den är falsk eller sann, att vi vi var och besitter en – fri – vilja. Drängarna i Mobergs utvandrareposet vandrar i öknen, urtörstiga, deras kroppar, inte deras förnuft och erfarenhet eller bokföring, inte …faan jag har ju inte druckit på länge…bäst dricka lite. Så tänker kanske idrottaren ibland, inte vi vanliga. Ökenvandrarna finner ett vattenhåll. Kastar sig ned för att dricka. En av dem ser varningsskylten med dödskalle och text: giftigt. Han dricker inte, men kamraten kan inte hindras,
  dricker, och dör.

  Fri vilja ?

  Fri vilja ett känt sätt att visa är Neckerkuben:

  Frammsidan på kuben, den plana lodräta sidan närmast betraktaren är endera snett ned till vänster – eller – snett upp till höger. Man glor på bilden och finner det ena. Tröttar man sig sedan genom intensivglo en stund, så svischar den om till det andra. Efter ett tag kan man träna upp en självvald bild av de två. Svischa från den ena till den andra genom fri vilja. VSB. Trots att signalerna från bilden inte ändras.
  Mitt omdöme: vi har fri vila

  Jag tror alla har sett gubben i månen. Problemet är nu att den som en gång sett
  gubben i månen sedan inte kan ”icke-se” gubben i månen.
  Mitt omdöme: vi saknar fri vilja

  ttps://www.youtube.com/watch?v=yca6UsllwYs
  spela upp detta för någon som bara hör, inte ser text på skärmen.
  Fråga Hör du texten som blir framsjungen orden innebörden ? .
  Alltså ja eller nej – ABSOLUT INTE återgivande svar med texten.
  En del kommer att höra direkt. En del inte.
  Berätta för de senare rätta svaret. Spela upp igen och de kommer att höra,
  och inte bara det, de kommer för all framtid att känna igen texten.
  De kan aldrig lära sig ”icke-höra” texten
  Mitt omdöme: vi saknar fri vilja

  Gilla

 16. Maria C skriver:

  Mer sagor och ”moraliska” berättelser redan i förskolan.
  Att sagornas styvmödrar oftast är genuina satmaror kan överbevisas med att nutida plastföräldrar m.fl. är förträffliga.
  Att diskutera fiktiva berättelser om ”rätt och fel” är en utmärkt metod för att träna etiskt tänkande. De som hör/läser sagorna inser att det finns val – hjälpa den gamla gumman eller låta bli, ta brödet ur ugnen eller låta bli. De flesta barn anser att det, enkelt uttryckt, är rätt när det går bra för de snälla och illa för de elaka.
  Men numera, det kom kanske med Normkritiken, är det en felaktig inställning. De ”snälla” är elaka om de blir arga på de ”elaka”. Följaktligen är de ”elaka” snälla…

  Gilla

 17. Jari Norvanto skriver:

  Förmodligen en massa brott som begåtts och begås pga den perversa PK-dogmen om offerhierarkier, ‘utsatthet’. Inbillade oförrätter och sjuka idéer om arvsynd, som ska legitimera ‘de utsattas’ våldsbrott.

  Gillad av 1 person

 18. Lars skriver:

  Mycket klok artikel. De borgerliga har ju sedan 80-tal predikat den fria viljan och byggt på Milton Friedmans och andra nyliberalers ideologi; Frihet är att välja. Jag undrar om inte det Sörman pekar på är kärnan i hur vänsterliberaler och nyliberaler lyckats flyta samman i moraliska åsikter och ideer om den förtjänstfulla invandringen som löser alla möjliga demografiska problem mm vid sidan av att de överbelastar välfärdsstaten, underminerar S och facket och trycker ned arbetarlöner. Troligen ligger det även till grund för post-modernismen dvs inte alls en arvtagare till marxismen, som betonade samhällsförhållandenas inflytande på ideologier och den reala ekonomins grund för förståelse av samhället. Människor är lika om de får samma förutsättningar ersattes med att alla är lika och ska ha samma utfall med alla människor i alla samhällen är lika och att inte anse det är inte acceptabel. Gemensamt är individualiseringen.

  Välfärdsstaten och den ekonomiska utvecklingen skapade ju en frihet, särskilt sett ur Amartya Sens perspektiv av frihet som en kapacitet dvs tillgång till resurser och möjligheter som fri skolutbildning mm. Med 60-tal och 70-tal skedde ju också en frigörelse i USA och Väst Europa gentemot gammal moral, normer och tvång men på 80-talet tog konsumism och individualism och nyliberalism över. I Sverige även en reaktion mot den av socialdemokratin dominerade staten, att allt var politik, staten fördelade konsumtion av vad politiker ansåg nyttigt. 80-talets ökade skatter, hemska marginalskatter, tog kål på belöningssystemen i arbetslivet och troligen förde det med sig att urvalet till befordran kom att premiera pratkvarnar utan insikt då de realistiska och arbetsvilliga avstod.

  I USA tog republikaner över och nyliberala tankar och där det troligen var en reaktion mot hippies och Vietnam demonstrationer och moralism upplösning av sociala normer så ökade snarare individualiseringen och atomiseringen och de sociala banden minskade under rop om individens frihet och samtidigt alltmer ökade inkomstklyftor och annan ekonomisk påverkan, så en genomsnittsamerikan i medelklassen har idag en inkomstnivå på ungefär 1978 års nivå.

  Ändå fortsätter man att propagera om nyliberal frihet som lösning på all världens problem.

  Mycket förtjänstfull artikel av Sörman. Retorik som att allt är socialismens fel och att alla partier är socialistiska klingar oerhört enfaldigt jämfört med den diskussion Sörman tar upp.

  Gillad av 1 person

 19. Sixten Johansson skriver:

  Richards text bygger på skarpa, logiska och väsentliga tankelinjer, men de syns inte tydligt utan omläsning och avsevärd ansträngning från läsarens sida. Jag vill likna det vid att en systemkritisk akademiker vänder sig till systemstödjande eller smått systemkritiska andra akademiker. Hos dessa få läsare blir textens verkan förmodligen obetydlig. Den eventuella politiska eller moralfilosofiska debatten dem emellan stannar på ett abstrakt plan, som kan liknas vid att de ritar krumelurer på ett klot utan att ha verktyg eller mod nog att klyva det och syna innandömet.

  Det klyvande och synande samtalet och meningsutbytet sker i stället här på DGS (och i andra fora) oss skrivande eller läsande systemkritiker emellan. Jag syftar alltså på potentiellt nu var fjärde svensk. Allas medvetenhet kan slipas till ett mer rättvisande linssystem än de systemtrognas akademiska utbildning, meriter och debatter. Denna bildningsrörelse är förmodligen nu det mest verksamma i vår samtid vid sidan av ett eventuellt eget agitatoriskt och praktiskt politiskt engagemang.

  En av våra viktigaste arbetsuppgifter här är att dra ner alla abstrakta begrepp till verklighetens nivåer och knacka på dem, tills de öppnar sig. Som både proffs och amatörer jämför och synar vi dem utifrån vad vi råkar veta om cellens, genernas, stammens, psykets, folkgruppens, vardagserfarenhetens, yrkeskunskapens nivåer osv. Just detta blev hela det här kommentarsfältet ett ypperligt exempel på!
  /forts/

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Vad gäller fri vilja och brott vill jag bidra med tre tankeverktyg, med vilka man kan skära snitt i de abstrakta bubbelkloten kring brott, fri vilja och ansvar:

   1. Fri vilja hör nära ihop med medvetandet / medvetenheten. Det omedvetna omfattas inte av individens fria vilja. Gruppens indoktrinering verkar på ett omedvetet plan och en individ som plötsligt blir medveten uppfattar samma budskap som propaganda och får då frihet att motstå den. Det som man redan har internaliserat har byggts in både i det omedvetna och i det medvetna. En medvetandegörande process är förutsättningen för att kunna välja annorlunda, både när det gäller politik och kriminalitet. Det förutsätter att man har viljan och förmågan att lyfta material från det omedvetna planet upp till det medvetna och sedan bearbeta det. Vissa etniciteter och kulturer gynnar varken viljan eller förmågan.

   2. Brott mot vilket normsystem? Den egna undergruppens normsystem är inte detsamma som majoritetens. Exempelvis åldringsbrott och grovt våld mot kvinnor, barn och djur är starkt stigmatiserande även bland kriminella i en svensk kontext, men inte inom alla undergrupper i Sverige, särskilt inte om de upplever andra grupper och majoriteten som fiender.

   3. En fullständig och idealisk assimilation skulle innebära att flera hundra folkgrupper i Sverige skulle överge sina egna månghundraåriga normsystem och en stor del av sin identitet för att i stället bli en husblatteklass av PK-kosmopolitiska varsomhelstare. De skulle villigt och galant lägga månghundraårigt odlad exkluderande religion och fiendskap mot andra grupper åt sidan för att i stället uppgå i en pladdrig, mähäig PK-låtsassvenskhet utan identitet, utan stolthet, utan motståndskraft, utan familjeband, utan heder, utan ryggrad.

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Till frågan om den fria viljan kan läggas aspekten om de psykologiska hindren mot att, trots varseblivandet, agera i enlighet därmed.

    Ett exempel är den kognitiva dissonansen som innebär att man trots att man på rationella grunder inser att ett visst handlande är fel, ändå inte förmår att ändra sitt beteende. Orsaken är att man varit så övertygad om motsatsen att ett brott mot denna övertygelse skulle försätta hela ens föreställningsvärld i gungning.

    Man inser att ett bejakande av den nyvunna kunskapen skulle försätta den egna tillvaron i harnesk mot den trygga omgivningen.

    Fråga uppstår då om man kan kräva att den enskilde ska använda sin fria vilja till att ändra sig inför överväldigande bevisning eller om vi ska ha förståelse för att han förnekar vad hans sinnen visar honom?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten, det omedvetna kan man inte veta något om! Sug på den. I sin enkelhet är det kritiken mot Freud och Jung och psykoanalytikerna och deras modeller av det omedvetna. Du kan inte veta om de element och processer som bygger upp vår kognition och vår förmåga att styra oss själva och välja mellan olika samhällsbilder inte finns fullt aktiva i det vi inte vet något om. Jag har svårt att tro på ideer om att det omedvetna fungerar så mycket annorlunda än det vi är medvetna om, det bygger på tanken om emergenta system dvs vårt medvetna varande och agerande måste ha sin grund i system, kretsar, komponenter dvs vårt biologiska varande dvs vår hjärna som på en övre, emergent nivå tar sig uttryck i bl.a. vår förmåga till språk, logik, känslor mm.

    Det är sant att om man inte förstår vem man är, sin historia, sin omgivning, sina inlärda och omedvetna och habituerade automatiska sätt att förstå omvärlden så kan man inte heller ifrågasätta det. Men ifrågasättande sker alltid på den medvetna nivån

    Så ditt påstående att frihet inte finns på den omedvetna nivån är inte rimligt. Du kan inte veta vad som finns om du inte är medveten om det.

    Sörman tar upp frihet och det är inget självklart begrepp. Jag är nyfiken på hur du ser på det? Du har tidigare konstaterat att någon komplett frihet inte finns, så det är jag överens med dig om. Men som alla begrepp som används som bärande för ett resonemang, här om frihet kontra individuellt ansvar och retoriken om frihet hos olika partier, så blir det bärande begreppet viktigare att definiera om det ingår i en modell.

    Visst kan man exempelvis säga planekonomi utan att mena så mycket med det eller nettoskattebetalare, men om du har ett resonemang om att klimatåtgärder kräver sovjetisk planekonomi så frågar man sig både på vilket sätt och varför det är nödvändigt och begreppets innebörd får en annan vikt.

    Frihet är av den typen av viktiga begrepp som finns i parternas retorik och i olika ideologier. Det är mycket centralt. Omedvetet som du använder det är oviktigt för ditt resonemang, det spelar ingen roll vad du tror om det du är omedveten om. Jag förstår ändå precis vad du avser dvs påverkan vi inte är medvetna om och som vi efterhand tar för självklart.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (23:04), här är vi överens vad gäller praktisk tillämpning av omedvetet / medvetet på t ex politisk retorik, medieinnehåll, kommunikation, socialpsykologi. Psyket kan då liknas vid en behållare som är öppen upptill, men har ett lock i mitten. ”Jaget” kan studera det medvetna i övre facket, ta ställning till det och göra bruk av sin fria vilja, men kan inte se det omedvetna i undre facket och kan då heller inte ifrågasätta det, så innehållet där är inte tillgängligt för den fria viljan.

    Mellan facken sker ett visst utbyte, en del material sjunker ner och annat lyfts upp via olika processer. Jaget kan också vara inriktat på att försöka medvetandegöra sig själv och andra och därmed utvidga den sfär och det innehåll som är tillgängligt för den fria viljan.

    I båda facken finns ett ingångshål där innehåll flödar in och byggs in i det omedvetna och det medvetna. Det är praktiskt att definiera ”indoktrinering” kontra ”propaganda” så att det förra riktar sig till och nyttjar metoder avpassade för det omedvetna. Om individen blir kritiskt medveten stängs ingångshålet för någon viss typ av indoktrinering. När samma slags flöde då vill tränga in via det övre hålet kan individen värja sig och kallar det propaganda.

    Vi bör ofta definiera och avstämma de bärande begreppen, men all kommunikation kommer ändå att förbli oprecis. Det är särskilt viktigt att dissekera de centrala begrepp som gjorts till axiom fast de är förljugna och därför destruktiva. Jag ska skriva om Frihet och några till.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Sixten, du är ju intelligent och ordarbetare och förstår vad som menas med Frihet? Kanske du skulle se närmre på den retorik som omgett oss de senaste trettio åren från olika partier kring frihet? Kanske du skulle kunna exemplifiera med de retoriska figurer som formar DE MEDVETNA åsiktspaket som människor gör sig till tals för t.ex. hur det stämmer med antisocialism och pseudo intellektualitet på dessa sidor? kanske är det så att ingen förstår vad Sörman säger? Det ska ju, säger de, vara akademiker, de som skriver här, så vad är det de inte förstår? Och hur och varför ska man samla människor till kamp om man inte vet vad man ska göra?

   Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  Förenklat kan vi säga att liberaler helighåller Frihet och socialister Likhet (jämte avkomlingar). Båda begreppen strider mot naturens uppbyggnad och saknar därför innehåll i verkligheten. Allt som byggs på tomhet är osant och kan inte bestå i längden. Hur verbalt avancerat bygget än blir störtar det en dag samman. Denna självförstörande kraft fördubblas och det kollektiva medvetandet blir extra förljuget och förgiftat genom att både frihetsliberalen och likhetssocialisten dessutom innerst inne ser sig själv som unik och stående över de villkor som gäller för ”vanliga” flockvarelser. Båda är egentligen socialt ofullgångna, som fått klättra högt upp på de vanligas axlar, men i smyg pissar på dem och faktiskt tror att de själva har åstadkommit allt och genom sitt blotta orerande kan bygga allt som behövs.

  Detta gäller även de konservativa i vår tid, som orerat mindre, men låtit sin samhällsbevarande ideologi gå förlorad, och allt som förankrat dem själva i samhället och historien. Kvar har de bara den makt och illusion av frihet som pengar än så länge kan ge rotlösa, egoistiska varsomhelstare. De sålde sig, offrade sina barn och sin nation till Mammon.

  Märk väl att den nedregnande penningens makt har korrumperat många även i medel- och arbetarklass, inte bara överklass, adel och burgna borgare. I vår tid har alla ismer roterat i samma gryta, blandats om och tagit färg, idéer och exploateringsnischer från varandra, så gamla ideologiska stämplar och tumregler ger dålig vägledning.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.