Patrik Engellau: Klargörande kriminologi

Patrik Engellau

Av serendipitet, det vill säga turen att hitta något bra som jag inte visste att jag letade efter, snubblade jag över en fem år gammal norsk vetenskaplig kriminologisk studie av forskarna Skardhamar och Aaltonen som visar att det som bestämmer en migrants grad av brottslighet jämfört med ursprungsbefolkningen inte, som Morgan Johansson och Stefan Löfven tror, är levnadsförhållandena i utsatta områden i invandringslandet utan kriminella mönster i ursprungslandet. 

Denna vetenskapliga studie antyder närmare bestämt att folk från olika ursprungsländer uppvisar ett likartat brottsbeteende oavsett till vilket land de migrerar vilket skulle betyda att de inte påverkas av förhållanden i invandringslandet utan har med sig brottsligheten i bagaget. Studera följande diagram så ska jag försöka förklara:

Forskarna har mätt benägenheten för våldsbrott hos migranter från olika länder samt ursprungsbefolkningen i Finland och Norge. Denna benägenhet jämförs ursprungsländerna emellan och rankas (siffrorna 1 till 25 på axlarna för totalt 25 nationaliteter). Exempelvis ligger somalier på plats 25 i Finland medan nordamerikaner hamnar på plats 5.

Det slående med diagrammet – och det som motiverar de slutsatser jag inledningsvis drog – är att olika ursprungsnationaliteter uppvisar i stort sett samma kriminella beteende både i Finland och Norge. Ju närmare en observation ligger den diagonala linjen – vilket visar att benägenheten för våldsbrott för ett visst slags invandrare är densamma oavsett om vederbörande hamnar i Finland eller Norge – desto tydligare blir mönstret.

De migranter som ligger i rutan ned till vänster uppvisar mindre brottslighet än finländare och norrmän.

Ju längre jag studerar diagrammet desto mer bisarr förefaller justitie- och statsministrarnas teori om att skulden för brottsligheten faller på utanförskapsområdena, inte på brottslingarnas nationalitet.

Som bonusmaterial får du här samma slags redogörelse för brottet stöld:

Att Sverige hamnar så högt i Finland beror enligt forskarna till en del på förekomsten av ett stort antal svenska finsktalande romer.

71 reaktioner på ”Patrik Engellau: Klargörande kriminologi

 1. Skarprättarn skriver:

  Å ena sidan en tautologi, å den andra förväxling mellan orsak och verkan. Ju större kulturell diskrepans, desto större risk att vederbörande faller in i brottslighet. Och ju mer oroligt och underutvecklat ursprungslandet är, desto mer följer med i migration.

  Noterar med intresse Kinas position.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Är jag som svensk ansvarig för andra kulturers bakgrund?
   Är det inte resultatet av dessa kulturers beteende här som är intressant för oss och dem?
   Borde inte de kulturer som misslyckas här fundera på om de kanske inte bör återvända till den kultur där deras beteende är normalt?
   Varför urskulda vissa kulturers högre brottslighet?

   Gillad av 10 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Hakar på ditt inägg:
    Visar diagrammen egentligen hur man i deras ursprungsländer ofta gör för att skaffa sig respekt och ökat välstånd? Det framgår med all önskvärd tydlighet att detta är en misslyckad strategi eftersom de mest välmående länderna ligger i andra änden av skalan. I Kina är arbetsmoral och klara-dig-själv-mentalitet högt värderad.

    Man kan också ganska lätt inse att invandrarnas relativa situation när de kommer till våra länder innebär ännu mer utanförskap än de hade i sina hemländer, och att det ligger närmast till hands för några att tillgripa de metoder att förbättra sitt fysiska och mentala välmående som de känner till. Kanske för första gången här eftersom behovet har ökat. Och de svenska metoderna är de utestängda från, kanske livslångt.

    Ingen i den politiska nomenklaturan tar upp problemet att invandrarna hamnar i lika eländiga miljöer som de kom ifrån, bara annorlunda. Och att deras hemländers chanser att lyfta minskar för varje ung person som sticker därifrån. UNHCR vädjar till oss att tänka innan vi välkomnar kreti och pleti. När står det i DN och Aftonbladet?

    Gillad av 2 personer

   • OLOF skriver:

    Det är inte,upprepar inte,invandrarna som ska fundera på om de ska återvända hem.
    Det är vi redan boende här i Sverige som ska avgöra det,om invandrarna ska återvända eller stanna här. De är vi svenskar som ska bestämma över vad som sker här i Sverige,inte invandrare eller överstatliga organisationer som EU och FN.
    Detta borde vara självklart men är långt i från det när man går igenom våra riksdagspartiers åsikter och ageranden.
    Så prioritet ett måste vara att ställa frågan;
    Vilka ska bestämma,vilka ska prioriteras. De redan boende här eller folk hitkomna från hela världen.
    Ställ denna fråga dagligen till dina bekanta-grannar-kolleger.
    Ställ denna fråga vid varje diskussion om Sverige.
    Ställ denna fråga dagligen till partierna,facket,kyrkan,intresseorganisationer.
    Om inte så är Sverige förlorat.
    Vi ska inte låta oss luras in i diskussioner om detaljer,vi ska diskutera den grundläggande frågan,vi ska alltid se till helheten.

    Gillad av 16 personer

   • pllay skriver:

    Olof, frågorna är retoriska, inte avsedda vara startpunkter för eller ståndpunkter i diskussionen.
    Jag håller helt med dig i din syn på vem som skall vara herre i sitt eget hus och gästers skyldigheter vid besök.

    Gillad av 3 personer

   • OLOF skriver:

    Jag vet det PLLAY,misstror dig inte alls,tvärtom.
    Problemet är att många av de som inte läser och debatterar här på DGS har en annan syn,de vill gärna undvika debatten om vem som ska bestämma här i Sverige och vilka som ska prioriteras. De föredrar att tala om detaljer i stället för helheten.
    Och vi måste ut bland de andra och debattera,inte bara sitta och diskutera här med likatänkande.
    Och det är då vi måste vara precisa och fokusera på helheten,på den stora avgörande frågan;
    Vilka ska bestämma och vilka ska prioriteras.
    Vi måste öka motståndet mot massinvandringen,annars ändrar dig inte politikerna.

    Gillad av 10 personer

   • Klas Göran skriver:

    Men tala ur skägget då: vem är svensk och vem skall ut?

    Definera svensk:
    – Svensk medborgare;
    – Svensk medborgare sedan mer än X år;
    – Svensk medborgare född i Sverige;
    – Svensk medborgare född i Sverige av en svenskfödd förälder;
    – Dito av två svenskfödda föräldrar;
    – Dito med en, två, tre eller fyra svenskfödda far- resp. morföräldrar;
    – Tre, fyra eller fem generationers svensk?

    – Blond och blåögd?
    – Kristen/sekulär?
    Osv osv

    Det finns två klassiska metoder för utsöndring av oönskade element i folkkroppen: den administrativa (nürnberglagar, segregation, apartheid etc) och den dynamiska (Rwanda, folkmordet på kristna i Osmanska riket etc). Katalogisera och förtryck först eller bunta ihop och slå ihjäl alltså.

    M a o: vad vill ni ha, apartheid först eller inbördeskrig direkt?

    Märker ni inte hur fullständigt destruktiv och ogenomtänkt er ”slutgiltiga lösning” är?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Klas Göran; svensk är den som erhållit svenskt medborgarskap och bosatt sig i Sverige för att försörja sig själv och sin familj, anpassar sig och sin avkomma till grundläggande svenska värderingar och beteende, som undviker att propagera för att man ska i olika sammanhang propagera för att införa regler som strider mot dessa grundläggande värderingar, undviker att hamna i kriminalitet och avstår från att förtala det svenska samhället och svenskarna.

    Gilla

  • --.-.US skriver:

   ”Ju större kulturell diskrepans, desto större risk att vederbörande faller in i brottslighet. ”

   Det finns ingen ”kulturell diskrepans” mellan svarta och vita i USA, men likväl en absolut massiv och helt permanent skillnad i benägenheten att begå våldsbrott.

   Gillad av 7 personer

 2. Martin skriver:

  Synnerligen intressant och bekräftar min intuitiva analys…tack Patrik. Nu återstår bara att räkna ut hur man kan viderebefordra denna studie till herr Morgan Johansson samt herr Stefan Löfven? Eller är det ens lönt??? enär både herr Morgan och herr Stefan ju har till yrke att spela dumma och gör det med sådan framgång.
  Äsch jag hoppar.

  Gillad av 6 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Vi ser också att kriminaliteten i en grupp är större, ju större gruppen är. De invandrargrupper som dominerar i Norge, till exempel pakistanier, har högre kriminalitet i Norge än i Finland och vice versa för till exempel svenskar, ryssar och ester i Finland.

  Repatriering nu!

  Gillad av 12 personer

  • pllay skriver:

   Intressant iakttagelse, enskilda individer kommer assimileras in i den dominerande kulturen och få samma brottsmönster som denna.
   Ju högre antal individer av den främmande kulturen som koncentreras desto större blir den relativa brottsligheten i gruppen, den främmande kulturen får allt större inflytande i gruppen och värdkulturen allt mindre.
   Detta ses tydligt i Chinatowns över världen liksom Little Italy och Little Saigon, inom dessa enklaver kommer den medförda kulturen dominera och brottsligheten följer väl PEs grafer, låg brottslighet, högt entreprenörskap i de Östasiatiska kulturerna.
   I Sverige formas enklaver med motsatta egenskaper, hög brottslighet och negativt samhällsvärde.
   Med tanke på volym och koncentration av dessa kulturer ser framtiden för Sverige nattsvart ut.

   Gillad av 2 personer

  • Emund skriver:

   Men att vietnameser skulle vara bland de mest tjuvaktiga och relativt våldsamma, liksom thailändare, stämmer illa med denna hypotes liksom med ens föreställningar.

   Gillad av 1 person

 4. Mänskliga rötter och kriminalitet skriver:

  Kultur – inklusive dess brottsliga grenar – är rätt så naturliga och självklara. Jag ser själv stora likheter i hjärnans nervförbindelser – och trädens rotsystem. Med åren växer rötter till sig. Och trädens krona och stam, ovan jord, blir det mer synliga resultatet. Rycks ett träd upp med rötterna – och planteras om i en främmande skog – förändras varken rötter, stam eller trädkrona. Samma träd följer med till den nya platsen. Men nu omgiven av en för den främmande skog.

  Kultur inget annat än en manifestation av nervförgreningar. Dessa har för en vuxen individ tagit decennier att växa ut – på en given plats.

  Liknelsen går att dra längre. Trädens rotsystem står i förbindelse med kilometerlånga hyfer, en slags tunna förgrenade svamptrådar. Dessa bildar stora mattor av nät i skogens underjord. Vissa hyfer växer in i trädens rötter och går i symbios med dem. De kallas då för mykorrhiza.

  Samma sak gäller för mänskliga kulturer. Vi människor växer alla in i ett beroende till varandra. En mänsklig kultur utgör då en särskild skog, där enskilda nervsystem vuxit in i närstående individer, som förbindelser och förgreningar inom och mellan enskilda hjärnor.

  Så tänk på kultur som växande rötter som står i förbindelse med en omgivning. Ett vuxet nyplanterat träd kan då omöjligen få kontakt med alla övriga rötter och mykorrhiza. Att växa tar tid.

  Man kan med träden som liknelse – med krona, stam, rötter, hyfer, och mykorrhiza – se stora likheter med människans nervsystem. Och våra förbindelser med övriga individer. Och förstå varför en omplantering av något redan uppvuxet inte automatiskt får kontakt med en omgivning.

  Egna rötter tar man med sig. Och kriminalitet utgör då endast en utväxt bland övriga hos ens rötter. Dessa följer naturligtvis med vid en förflyttning och omplantering. Men utan särskild intim kontakt med övrigt i omgivningen.

  Så tänk skog, rötter, hyfer och mykorrhiza när du tänker på kultur. Tänk på hjärnan som en skog av förbindelser. Och hur nervtrådar och hyfer länkar oss samman. Då faller det Patrik pekar på lätt på plats. Brottsligheten i diagrammen får då sin ”naturliga” förklaring. Omplantering tar den med sig.

  Gillad av 2 personer

 5. jolly roger 2 skriver:

  Jag betraktar med intresse hur en kollektiv lögn ser ut i ett samhälle. Jag har i nästan hela mitt liv trott att svenskar tänker ungefär som jag men jag är inte längre säker, för när övergår en kollektiv lögn i folks sanning? Jag blir väl censurerad igen men dessa förhållanden, som ju endast skrapar på ytan, kände man ju till som pojke. Man förstod att Fantomentidningen skönmålade för vem vill inte vara kompisar? Idag vet jag faktiskt inte vad folk i allmänhet tror när helt basal kännedom om världen och dess folk inte sagts högt på flera generationer. Se bara vissa kommentarer ovan, de tar emot Patriks artikel som stor visdom.

  Det jag absolut inte kan fås att tro det är att de som styrt landet, politiker och höga administratörer, eller de som skall granska politikerna, journalisterna, inte haft allting fullständigt klart för sig. Journalisterna säger det rent ut i de viktigaste klipp för en svensk som finns på youtube nedan:

  Jag såg dessa klipp för första gången igår, jag visste detta redan men det är ändå rysligt att se det i verkligheten. Det som verkligen är speciellt med svenskarna det är att man nästan lyckats med denna kollektiva lögn, ett fascinerande spektakel, som ett Pavlovskt experiment där man får folk att administrera elektriska stötar på sig själva när man inte tänker rätt.

  Gillad av 16 personer

  • ..,-.US skriver:

   @ JOLLY ROGER 2,

   ”Det jag absolut inte kan fås att tro det är att de som styrt landet, politiker och höga administratörer, eller de som skall granska politikerna, journalisterna, inte haft allting fullständigt klart för sig.”

   Mångkulturbeslutet togs 1975 och det var då VÄLDIGT lätt att ta reda på de sannolika konsekvenserna av stor invandring från 3je världen. Avsegregeringen i USA hade redan ägt rum med helt enorma och direkt katastrofala följder. Vidare fanns det redan facit från muslimsk invandring till t.ex Frankrike och UK. Enoch Powell gav sitt ”Rivers of Blood” tal 1968.

   I Sverige var effekterna också helt uppenbara ganska direkt. Allt det vi ser nu fanns på 80-talet också och självklart mörkade journalisterna från dag ett.

   Utlandssvensk

   Gillad av 12 personer

 6. olle holmqvist skriver:

  Som diagramnörd letar man dels efter avvikare, outlayers, dels mönster. Estländare är ganska våldsamma och dubbelt så i Finland mot i Norge. Varför ? misstanke: metodproblem :
  finska polisen talar finska med estländarna, begriper mer än norska kolleger, blir inte lurade ?

  Fillipinare har väldig låg ca 1 i Fin och 10 ggr högre i N. Obegripligt.

  Intressedödande slutsats: Prov utan värde. Otillförlitlig faktainsamling. Samt ”värdet” placering på ranking, inte t ex antal händelser per person. Fast jag medger att det stämmer med min förutfattade mening.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag förklarade det, men det kom inte fram. Ju större gruppen är, desto högre är kriminaliteten. Stora grupper i Finland är svenska (zigenare), ester och ryssar. Stora grupper i Norge är pakistanier och antagligen filippiner. Därför har dessa grupper högre brottslighet i respektive land.

   Gillad av 6 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   En spontan tanke jag fick, är att estländare kanske i högre grad begår stöldräder – och eventuellt länkade våldsbrott – i Finland än i Norge; som grannland skulle den sortens brottslighet vara mer närliggande än motsvarande brottstyp bland estländare i Norge, eftersom det skulle kräva större strapats, och en lite annan logistik om det görs organiserat i större skala.

   Gillad av 1 person

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Stefan och Morgan vill lyfta fram att de som begår brott är själva offer. Det innebär att de inte är fullt ansvariga för sina handlingar.. Förklaringen blir då att vår utanförskapsmiljö är ännu sämre än den miljö som enbart hade 100% av samma landsmän istället för som här kanske 5% av just det aktuella ursprungslandets invånare i grannskapet. Det blir helt orimligt, om de inte begick brott i hemlandet.

  Stefan och Morgan sänker debattnivån så lågt där ett vanligt rimligt antagande om förklaringar till brott blir någon annans fel istället för ens eget. Vår ständigt förlåtande snällism är besvärande och omöjliggör och nästan förbjuder rimliga ställningstaganden. Om du kommer till ett nytt land är det ännu viktigare att du avstår från brott. Hotet om utvisning upplevs uppenbart inte som verkligt i Sverige. Att sedan andra generationens invandrare har ännu större brottsbenägenhet, som Patrik visat tidigare, gör inte saken bättre. Vi är ändå själva ansvariga för våra handlingar

  Gillad av 5 personer

 8. Laura skriver:

  Kultur och genetik alltså.
  Som bör mötas av hårt motstånd och bestraffning i civiliserade och intélligenta länder som bryr sig om lag och ordning. Eller, som i Sverige, med ängsligt svammel alternativt med viss förtjusning. Beroende på om man ”bara” är indoktrinerad av vänsterfloskler om socioekonomi och snyft, resp om man tillhör de mer hårdföra ideologerna och aktivisterna som gillar kaos och blod och ser brottsligheten som led i den pågående neomarxistiska revolutionen dold under kejsarens nya kläder.
  Bra med insamlade fakta och statistik.. Man bör också lägga till frågan varför de har kommit, varför är de här. De är inte här bara för att snylta på våra bidrag och förmåner utan också eller främst för att ta över samhället. Det är muslimska klaner och fundamentalister vi pratar om. Brotten är krigshandlingar i enlighet med klankultur, där man är ute efter att förnedra svensk kultur och skaffa sig dominans. Ytterst för att omvandla Sverige till ett muslimskt land. Och de får alltså stöd i detta av vårt maktetablissemang. Uppmuntran till demografisk övertagande med hjälp av massinvasion och barnbidrag m m. Förutom att man tittar åt andra hållet vad gäller invandrares brottslighet. Och rycker på axlarna åt våldtäktsoffer och barn som rånas. Ren och naken ondska från etablissemanget. Skulden delas även av alla medlöpare som röstar på att det ska fortsätta så här. Ingen kan längre skylla på att man inte vet vad som händer.

  Gillad av 9 personer

 9. A skriver:

  Bra P.E, men ”alla människors lika värde” upphäver ju att något spelar någon roll. Och så länge man inte kan vinna en diskussion MOT detta, så måste landet gå mot upplösning. Det troliga är att man ALDRIG kan vinna en sådan diskussion med ord, utan läget måste bli så illa att folk istället går ut på gatorna.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 10. .-.-,US.. skriver:

  Jag kan bidra med lite mer data från USA:

  New York City
  ”What about gun crime specifically? The report states that blacks made up a staggering 67.5 percent of shooting arrests. Hispanics accounted for 29.2 percent of arrests. The figures for whites was 2.3 percent of arrests.”

  Philadelphia
  ”According to the “2015 Murder/Shooting Analysis” from the Philadelphia Police Department, there were 280 murders in Philadelphia in 2015, with 236 committed with firearms.”

  ”At the time the report was published, 50.7 percent of the 2015 murder cases were “cleared,” usually meaning a suspect was taken into custody.

  From the 133 cases so designated, 105 offenders are identified in the report. Eighty-six (81.9 percent of the total) were black, 18 (17.1 percent) were white, and one (one percent) was Asian. Of this group of 105, ten were of “Hispanic ethnicity.” Given a choice between “black” and “white,” Hispanics are almost always classified as “white,” so possibly all ten of the Hispanic murderers were included in the “white” figure. If that’s the case, whites may comprise only 7.6 percent of identified homicide offenders.”

  Milwaukee
  ”The 2016 Annual Report on “Homicides and Nonfatal Shootings in Milwaukee” from the Milwaukee Homicide Review Commission states there were 139 homicides and 555 non-fatal shooting victims in the city in 2016.

  Suspects were not identified in all of these cases, but of those that were, the commission found that 79 percent of homicide suspects in 2016 were black, 11 percent were Hispanic, and 10 percent were white. For non-fatal shootings, 88 percent of suspects were black, 6 percent were white, and five percent were Hispanic.”

  http://www.unz.com/article/the-color-of-gun-crime-in-americas-big-cities/

  För de som är intresserade, innehåller den länkade artikeln siffror för ytterligare fyra städer (Pittsburgh, Los Angeles, New Orleans och Chicago)

  Utlandssvensk

  Gillad av 5 personer

  • pllay skriver:

   Några av oss har en cynisk och krass syn på samhällets utveckling.
   Vi går som katten kring het gröt.
   Det hela kokar ned till att vi är rasister, vi anser att genetiskt arv predestinerar till specifika beteenden, något vi för i bevis gång på gång men föredrar att kalla kulturskillnader då genetiska skillnader, sedan 1945, inte existerar i den civiliserade västvärlden.
   Ju mer uppenbar sanningen blir desto hårdare undertrycks och beljugs den.
   Ett allvarligt felgrepp vi gör är att sätta vår kultur högre än andra, naturen har redan visat att vår kultur inte är livskraftig i mötet med andra kulturer, vi har på 150 år gått från att vara ca 1/3del av jordens befolkning till att nu utgöra ca 8%.
   En mycket mer positiv utveckling har de våldsbejakande kulturerna haft, ju mer egoistiska, expansiva och krävande desto större evolutionär framgång.
   Jag säger inte att vi går fel väg, naturen säger det.
   Vi står oss slätt i mötet med våldet.
   För att vi ska kunna utveckla en humanitär civiliserad västerländsk, på kristen grund vilande kultur måste vi upprätthålla och försvara gränser, vi måste acceptera att våld är en av de viktigaste faktorerna i evolutionen och därför vara beredda försvara oss mot angrepp.
   Lev och låt leva, men håll dörren stängd för dem som inte följer devisen.

   Gillad av 7 personer

 11. Aha skriver:

  Hur skulle Morgan Johansson och Stefan Löfven kommentera detta? Vilka är deras bästa argument för att ändå hävda att brottslighet är socioekonomiskt betingat och inte etniskt? Kanske skulle de svara att diagrammet visar bara att de etniska grupper som har sämsta socioekonomiska förutsättningar i form av att sakna arbete och dålig kulturell förståelse för värdlandet eller motsvarande, också är de som begår mest med brott. (Vilket skulle var något av en självmotsägelse något som bekymrar dessa herrar mindre.)

  Själv tror jag att bland migranströmmarna medföljer ett antal drägg. De som rånar och våldtar här i Sverige är självklart inga duvungar. Jag tror också att de etniciteter som ligger i topp ser enklare på brott, allra helst när samhällets reaktion är så mjuk. Ett svenskt fängelse kan vara en fördel att leva i jämfört med ett liv på utsidan.
  Det skulle också vara intressant att veta om brottsligheten i hemländerna är densamma, att de länder som ligger i topp i diagrammet också hemmavid uppvisar högre brottsfrekvens.

  Lite off topic kan man också i detta sammanhang föra fram rättsväsendet oförmåga att genom strafflängder stävja brott. Vidare framkommer oförmåga att effektuera utvisningar då man inte utvisar om personer riskerar att utsättas för fara i sitt hemland. Det är ett exempel där rättsväsendet (och internationella konventioner) går i total otakt med befolkningen. Ett annat exempel är straffrabatterna till livsstilskriminella – där invandrare dominerar. Ett tredje exempel är rättsväsendets beslut att hets mot svenskar räknas inte (det lär vara olagligt men man struntar i det). Anmälningar och åtal och domar för hets mot folkgrupp, nedskalade i antal i den ordningen, står som spön i backen medan gängkriminaliteten breder ut sig. Asymmetrin i hets mot folkgrupp torde vara mindre bekant för befolkningen.

  Så ser ett politiskt korrekt rättsväsende ut som tillåter en invandrarrelaterad brottslighet att florera.

  Gilla

 12. Johan skriver:

  Den blygsamma avvikelsen från den linjära kurvan är talande. Jag tror dock inte att Morgan Johansson och kretsen kring honom tror något annat, bara att de vill att befolkningen ska tro något annat.
  Inte lämnar man sin bakgrund och allt man fått lära sig bara för att man passerar en landsgräns och segregerade parallellsamhällen är både symptom och orsak till detta. En rundgång.

  Gillad av 2 personer

 13. Bo Svensson skriver:

  Det räcker ju med insikten, att om man tillåts vinna terräng på andras bekostnad i kraft av sina tillkortakommanden, går människosläktets utveckling baklänges.

  Tycka synd om -migrationen måste överges och riktningen på strömmen av obehövda skall vändas med de metoder som krävs.

  Det är en pervers ordning när de som genom fredlighet, flit och kompetens skapar välstånd i sina länder, trängs undan och marginaliseras av mera våldsbenägna, slöare och dummare.

  Detta gäller ju även om våldsbenägenheten, slöheten och dumheten skulle bero på kulturen och inte på generna, för man har ju med sig såväl sina gener som sin kultur dit man går.

  Gillad av 2 personer

 14. Martin A skriver:

  Jag misstänker att det är olagligt i Sverige att söka genetiska förklaringsmodeller till exempelvis våldsbrott. Det är synd för det hade varit en intressant diskussion. Jag tycker dock att såna diskussioner bör börja med att konstatera att olika beteenden är resultat av olika evolutionärt tryck. Karg, kall, improuktuv, avlägsen, nordlig landsbygd med en odlingssäsong är en form av extremt evolutionärt tryck. Varmt, vänlig, tätbefolkad, tillgänglig, bördig, sydlig landsbygd med konstant odlingssäsong är ett annat evolutionärt tryck. Och resulterar i annorlunda instinkter, tendenser och beteenden.

  Gillad av 5 personer

  • Elof H skriver:

   Det har ju redan forskaren Amir Sariaslan konstaterat så det verkar inte vara olagligt (än).

   https://kit.se/2017/06/16/88686/del-3-tank-om-det-sitter-i-generna/

   ”Det tog flera år för honom att få den första studien publicerad. Inte för att det fanns några vetenskapliga brister, utan för att resultatet gick så stick i stäv med annan forskning, menar Amir. Det har varit samma visa med resten av hans studier.

   Det är som att folk inte vill veta.

   Tidningen The Economist skrev visserligen gott om den, men kallade den samtidigt för ”a disturbing study”.”

   Gillad av 7 personer

 15. Gösta Johnsson skriver:

  Det historiska misstaget ligger i beslutet i riksdagen 1975 under Palmeepoken att Sverige skulle bli en mångkulturell nation. Då släpptes alla kontroller av vilka och i vilka syften migranter tilläts komma in i vårt land. Inga krav på språkkunskaper, arbetsförmåga eller vilja att bli en del av vårt land kulturellt och del i våra traditioner ställdes. Slapphet och naivitet i en salig blandning i kombination av att vi var ett rikt land och ville visa vår ”humanitet” gjorde inte situationen bättre eller lättare. Vissa lyckadfes och ville bli en del av vårt lands traditioner och kultur andra inte. Speciellt vill eller ville inte de som kommer från dysfunktionella länder anamma vår kultur och speciellt tydligt är oviljan om de tillhör den islamska kulturen. Nu har vi kommit till vägs ände och omvändelsen och tillrättaläggandet blir både våldsam och smärtsam…om den ens är möjlig utan att blodvite uppstår med staten som anförare. Det är därför SD växer och det är ett sundhetstecken!

  Gillad av 7 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Mångkulturbeslutet togs i Sverige 1975, men något år tidigare i Norge. Troligen har flera andra västeuropeiska länder tagit motsvarande beslut ungefär vid samma tid av nuvarande befolkningars sammansättning att döma.
   Ser ut som resultatet av en kampanj – ledd av vilken, vilka? Och vilka var bevekelsegrunderna – de uppgivna och de dolda?

   Euforin efter murens fall omvandlades snabbt till ett mentalt och moraliskt klimat, som i grunden ville omdana/bryta ned det västerländska samhällets fundament. Låg denna omdaning redan på plats (dolt) i mångkulturbesluten?

   En djupgående analys av dessa frågor torde också belysa många av nutidens fenomen/tillstånd.

   Kunskap om och förståelse av och bakgrund till ett problem är nödvändiga ingredienser för aktiv bekämpning av problemet.

   Gilla

   • Gösta Johnsson skriver:

    Jag tror inte att det var dolt i någon mystisk agenda. Det berodde troligen – tror jag – på ren och skär naivitet. Utan att reflektera på följderna hakade man på en trend som naturligt öppnade sig bland alla de som sett – eller anat – förtrycket bakom de instängda nationerna. Här blev avsaknaden av en rigid analys av för och nackdelar med att luckra upp vår homogena nation utan att bygga in kontrollstationer och spärrar för extrema okontrollerbara utvecklingar såväl ekonomiskt som kulturellt det som försatt oss i nuvarande destruktiva situation. Främmande – för oss – kulturer och traditioner och inställningar till kvinnor som tar över mer och mer blir till slut förödande och kan till och med leda till inbördeskrigsliknande situationer i vårt land. Det vore verkligen förödande. Därför måste denna utveckling stoppas med kraft. Alla som inte vill assimileras i vårt land bor återvända till sina respektive hemländer ju förr ju bättre.

    Gilla

 16. Vax skriver:

  Lagen om kriminalisering av deltagande och samröre med terrororganisation skulle enligt planerna börja gälla redan den första augusti, för att kunna användas bland annat mot återvändande IS-krigare.

  Men lagrådets kritik, som kom i förra veckan, att lagförslaget strider emot grundlagen och skyddet för föreningsfrihet, gör att regeringen inte kan lägga fram lagförslaget.

  Ständigt denna senfärdighet (och ovilja?) att skydda oss svenskar mot terrorister.
  Vi är alldeles tydligt inget annat än kanonmat som etablissemanget med sin värdegrund villigt offrar på mångkulturens altare.

  Gillad av 1 person

 17. Rikard skriver:

  Hej.

  Eller med andra ord: det är så som vi redan 1975 visste att det var. Nu vet vi också att det inte är som vi hoppades eller önskade.

  Så vad gör vi åt det? Och vem gör något åt det? Och är den möjliga vinsten värd priset?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   Ett verkligt dilemma, för att skydda vår kultur måste åtgärder vidtas som strider mot vår kulturs kristna grund, åtminstone så som vi i nuläget uppfattar denna grund.
   Antingen ger vi upp vår nuvarande, kalla det värdegrund, och vinner kampen men förlorar nuvarande etik och moral eller förlorar vi, med bibehållen värdegrund, moral och etik, på walkover.
   Detta val har vårt etablissemang redan gjort, det välkomnar vår kulturs utplåning.
   Kanske är etablissemanget mer livsdugligt än vi är, kanske har etablissemanget tittat djupt i kristallkulan och sett att våldet vinner, kanske det är därför vi känner att fienden finns såväl bland invaderande kulturer såväl som vårt etablissemang.

   Gillad av 1 person

   • Ofrivillig svenska skriver:

    PLLAY: Jag har ofta läst / hört detta argument att det i västvärldens kultur / själva civilisation skulle finnas ett sedan ”alltid” absolut förbud mot all form av våld och jag finner det lika falskt varje gång. Enligt mig är det en efterkonstruktion efter (långt efter) andra världskrigets slut enär ju mer som kom fram till allmänhetens kännedom om krigsbrotten, judeutrotningen m.m. ju mer ville man distansera sig från det. I Sverige gick det längre än i andra länder pga medlöperiet med Hitler. Är man inte helt renons på kunskap om västvärldens historia vet man att den inte alls varit pacifist till varje pris, det har som sagt kommit senare för att försöka tvätta bort tidigare försyndelser. Jag är av uppfattningen att detta ”tvättande” inte nådde stor skala förrän på nittiotalet, för att sedan eskalera exponentiellt under tvåtusentalet.

    Gillad av 5 personer

   • ...,.,US skriver:

    @ Ofrivillig svenska,

    ”Enligt mig är det en efterkonstruktion efter (långt efter) andra världskrigets slut enär ju mer som kom fram till allmänhetens kännedom om krigsbrotten, judeutrotningen m.m. ju mer ville man distansera sig från det.”

    Det ligger mycket i den observationen. Som jag ser det, är det en ganska grovt förvrängd propagandabild av WW2 som används nästan som en skapelseberättelse för dagens PK religion.

    Goda anti-rasister (amerikaner) stod mot onda rasister (tyskar). Detta är en nästan groteskt fräck efterkonstruktion. USA var mycket öppet rasistiskt under hela WW2 och det var först cirka 20 år efter som man t.ex avskaffade segregering och fullt tillät blandäktenskap.

    Av intresse i detta sammanhang kan man t.ex nämna att Detroit under WW2 kallades för ”The arsenal of democracy” eftersom en så stor andel av krigsproduktionen ägde rum där. Vidare var den staden då helt segregerad och man uppförde fysiska murar mellan svarta och vita områden under 40-talet.

    När den federala staten sen på 60-talet förbjöd segregering, föll hela staden ganska snabbt ner i total slum. I amerikansk debatt kallas detta ofta för ”Hitler hämnd”, dvs åtgärder som vidtogs för att visa att amerikanerna inte var lika onda som tyskarna kom att totalt förstöra den stad som spelade huvudrollen i Tysklands nederlag.

    Utlandssvensk

    Gilla

   • pllay skriver:

    Ofrivillig Svenska,
    du har helt rätt, det är det jag syftar på med -nuläget uppfattar-, du uttrycker dig betydligt bättre än min inlindade syftning.

    Gilla

 18. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag finner det statistiska resultatet logiskt. Detta borde genomföras i Sverige. Skulle man inte kunna beräkna detta från den BRÅ- studie som DGS redan genomfört?

  Alla migranter för med sig den kultur som präglat dem. Att anpassa sig till ett nytt lands kultur beror på det tryck de är utsatta för och/eller migranternas sociala intelligens. I Sverige är trycket noll eftersom den svenska politiken är att alla migranter skall bevara sin egenkultur (den är ju så jättekäck och cool!) eftersom alla kulturer är lika fina och spännande kanske med undantag av den svenska kulturen.

  Så har landets överhet beslutat och så har resultatet blivit. Om landets beslutsfattare har gjort detta medvetet måste orsaken vara att de vill förvandla Sverige till en global enklav eller också har de inte riktigt förstått vad de satt igång.

  Eftersom landets beslutsfattare numera styrs av emotioner och allmänt tyckande än förnuft och konsekvensanalys är mitt slutsats att det mest troliga skälet i meningen ovan är det senare alternativet – De har helt enkelt inte begripit vad de har hållit på med och vad de dragit igång!

  Något sådant ingår sannolikt inte i en emotionell godhetsrelaterad feministstat.

  Gillad av 1 person

  • jr6 skriver:

   Ja för gude förbjude att de som styr oss faktiskt genomför det som de vill. Att de genomför sina politiska program och att det är därför det ser ut som det gör.

   Gillad av 1 person

   • jr8 skriver:

    De har inte begripit något sen 1975! I 45år har vi styrts av folk som inget begriper! Ett mirakel?

    Att en välkänd professor som lägger mycket tid på att förstå detta FORTFARANDE landar i denna förklaring förklarar för mig en del.

    Gillad av 3 personer

 19. Dags att köpa bostadsrätt till de egna barnen? skriver:

  När ändå kriminalitet är på tapeten, varför inte ta upp lite av multikulturens moment 22. I bland förs det fram argument – att kulturer kan blandas lite hur som helst. Som val och småplock från en mångfaldens större smörgåsbord utgör en trevlig sysselsättning. Som om vi kunde ta varenda upptänklig färg och röra ihop till något mera färggrant, istället för enbart svenskt kulturgrått. Att alla kulturer kan ge och ta – och komma fram till en bättre och rikare medelväg. Men hur ser då kompromissen ut mellan huvudjakt och ren humanism? Eller mellan orena hundar, och trevliga sällskapsdjur, vid ett möte på en smal trottoar, mitt i folkvimlet? Eller att kvinnor skall vara underställda mannen och inte alls sticka upp. Att frigjorda kvinnor är ett otyg. Eller att svensk nakenhet på en offentlig strand i 60-talets Sverige, står mot heltäckande burka. Och detta till varje pris. Att otrogenhet, i flera än en bemärkelser, skall straffas med döden. Finns där i allt prisande av multikulturen en gränsöverskridande kompromissvilja – att alls ta stegen mot en svensk Sörgårdsidyll? Det är ytters lätt att tala om assimilation och anpassning – tills innehållet av de omöjliga mellanlägena måste definieras. Att ha – och få behålla egen kultur – innehålla alltid ett aktivt ställningstagande. Som man tvingas stå för. Den ständigt kompromissande svensken möter i allt högre utsträckning ett kompromisslöst kulturbegrepp. Vem förväntar sig att etniskt – eller på klan befäst kriminalitet – någonsin är villig till kompromisser. Utom möjligen av taktiska orsaker. Den svenska sillmjölken i våra slappa muskler har för länge sedan passerat utgångsdatum. Måhända ett surt äpple att bita i för den naive. Som inte alls såg det komma – hur omöjligt en kompromiss är mellan 100 olika kulturer. Någon eller några har inte tänkt klart. Även den politiskt korrekte svensken betalar i dag miljonbelopp för en insatslägenhet – bara för att slippa bo i Rosengård eller i något annat kulturberikat område. Och hellre sätter de egna barnen i en svensktalande skola, än en där ordblandningen består av minst hundra olika språk. Ord är en sak – verkligheten utgör något annat. Även för den mest rabiate PK-isten.

  Gillad av 2 personer

 20. lookslikeanangel skriver:

  GALLERIET

  Jag var på en konstvernissage.
  Stördes av alla ormlika, slingrande former,
  eller en massa cirklar som argusögon.
  Tänkte lite elakt; Intersektionell grafik!

  Men, kanske måste man trots allt tillämpa lite
  ”intersektionalitet” för att hitta skärningspunkterna.
  Djävulen i detaljerna.

  Extrapolerar man för mycket, blir det antingen
  Götterdämmerung – dödslängtan och ja,
  jordens undergång – eller ett nästan religiöst
  Utopia, ”New Brave World”.

  Gillad av 1 person

 21. Göran Holmström skriver:

  Bland pundare, fluddare och speedare, Grattis ni lever skyddat och vill förändra verkligheten, så jävla bra!
  Tillbringat nästan en hel dag med min goda vän o dragit el i hans garage, lyssnat på gamla historier om våld knark och vapen!
  Han har levt på allvar, sänkt tunga snubbar, knullat brudar som fått dom flesta se ut som skit.
  jag är en amatör gangster i hans sällskap, men vi har respekt.
  Han via sin historia, kredd av våld osv.
  jag den mesiga astmatiska, och inte så hårda, vad har jag att visa?
  Tydligen så är jag rätt hård ändå, lipsill o kramsjuk, japp jag räknas tydligen som en biker .
  Konstigt nog!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.