Patrik Engellau: Klargörande kriminologi

Patrik Engellau

Av serendipitet, det vill säga turen att hitta något bra som jag inte visste att jag letade efter, snubblade jag över en fem år gammal norsk vetenskaplig kriminologisk studie av forskarna Skardhamar och Aaltonen som visar att det som bestämmer en migrants grad av brottslighet jämfört med ursprungsbefolkningen inte, som Morgan Johansson och Stefan Löfven tror, är levnadsförhållandena i utsatta områden i invandringslandet utan kriminella mönster i ursprungslandet. 

Denna vetenskapliga studie antyder närmare bestämt att folk från olika ursprungsländer uppvisar ett likartat brottsbeteende oavsett till vilket land de migrerar vilket skulle betyda att de inte påverkas av förhållanden i invandringslandet utan har med sig brottsligheten i bagaget. Studera följande diagram så ska jag försöka förklara:

Forskarna har mätt benägenheten för våldsbrott hos migranter från olika länder samt ursprungsbefolkningen i Finland och Norge. Denna benägenhet jämförs ursprungsländerna emellan och rankas (siffrorna 1 till 25 på axlarna för totalt 25 nationaliteter). Exempelvis ligger somalier på plats 25 i Finland medan nordamerikaner hamnar på plats 5.

Det slående med diagrammet – och det som motiverar de slutsatser jag inledningsvis drog – är att olika ursprungsnationaliteter uppvisar i stort sett samma kriminella beteende både i Finland och Norge. Ju närmare en observation ligger den diagonala linjen – vilket visar att benägenheten för våldsbrott för ett visst slags invandrare är densamma oavsett om vederbörande hamnar i Finland eller Norge – desto tydligare blir mönstret.

De migranter som ligger i rutan ned till vänster uppvisar mindre brottslighet än finländare och norrmän.

Ju längre jag studerar diagrammet desto mer bisarr förefaller justitie- och statsministrarnas teori om att skulden för brottsligheten faller på utanförskapsområdena, inte på brottslingarnas nationalitet.

Som bonusmaterial får du här samma slags redogörelse för brottet stöld:

Att Sverige hamnar så högt i Finland beror enligt forskarna till en del på förekomsten av ett stort antal svenska finsktalande romer.