Anders Leion: Yögi, Jussi och jag – och verkligheten

Anders Leion

Yögi tuggade rå potatis så länge att tuggorna blev söta. Det hade hon gjort i Estland och fortsatt med i Nyköping. Jussi var så utsvulten när han kom som litet krigsbarn att ha gick direkt till det dukade bordet och stoppade hela smörklumpen i munnen.

Jag vet inte vad det blev av Yögi men Jussi blev hög tjänsteman i Världsbanken.

Tillsammans med de två bodde jag i ett trevåningshus, färdigbyggt 1945. De flesta hade, liksom vi, föräldrar som var arbetare, men där fanns också några ingenjörer och även en man som kallades disponenten. Vad han disponerade fick jag aldrig klart för mig, men det var helt uppenbart att han hade högst social status. Alla hälsade på honom och han hälsade på alla.

Vi gick alla i samma folkskola, även om vissa gick i hjälpklass. Efter fyra år avskildes de som skulle till läroverket. Dit flyttade också jag. Jag fick några gliringar hemma på gården, men annars fortsatte samvaron där som tidigare.

I läroverket fortsatte avskiljandet som en följd av vald studieinriktning. Många flickor var det på latinlinjen, färre på reallinjen, men de fanns. Latinlinjens flickor var sötare, men blev fulare allteftersom tiden gick. Detta konstaterade inte bara jag, utan också en dam som själv gått på latinlinjen, vid en återträff några decennier efter studentexamen. Latinflickorna hade lätt att bli gifta och lätt att förslappas som hemmafruar. Våra realflickor behöll spänsten – också som en följd av ett aktivt och kvalificerat yrkesliv.

Jag vikarierade som lärare efter lumpen och före högskolan. Jag hade många klasser av olika slag. Trevligast var en hjälpklass. Vi hade mycket roligt ihop. På roliga timmen läste jag Djur som inte av Beppe Wolgers. Alla skrattade. Jag mest. Eleverna kanske mest åt mig.

Jag har nu beskrivit en skolgång byggd på avskiljande och differentiering. Detta skedde i en social miljö som var mycket mer homogen och mindre ojämlik än dagens. Det fungerade. De mer begåvade fick använda sina resurser, de mindre begåvade skyddades i avskild miljö. Denna ordning producerade mycket bra resultat. Varje elev kunde se sina prestationer i de betyg som utdelades från och med andra terminen i första klass.

Av någon, för mig obegriplig anledning, ansågs denna ordning vara socialt förkastlig. Den nutida idén är att alla skall gå tillsammans i nio år. Det leder till stora, välkända svårigheter. Dessutom bryter man mot detta ideal på många sätt. Särskiljandet sker nu istället mellan olika skolor. Svenskarna vill inte gå i skolor med invandrare. Elever med ambitiösa föräldrar går i av dem utvalda skolor.

Det finns bara en bärande princip som styrt denna utveckling och lett till denna dubbelmoral. Man – skolmyndigheter, politiker – vill inte vidgå begåvningens avgörande betydelse. Denna skygghet visar sig också när brottsligheten diskuteras – och givetvis när invandringens följder förtigs. Brottsligheten är till största delen ärftlig. Amir Sariaslan visar i en studie på genetikens betydelse. Ivar Arpi presenterar resultaten här.

I Springer Publishing publicerades resultat som visade att latinsk härkomst innebar större brottslighet än vit och svart härkomst större än spansk. Diagrammet nedan visar andelar som suttit i fängelse fördelade efter ekonomiska resurser. Det visar ett mycket tydligt resultat. Washington Post återger ett lättläst diagram:

I USA skulle man säga att brottsligheten varierar mellan raser. Vad skall vi säga? Svarta slår bruna som slår vita?

De nya Pisa-resultaten har kommit och skolmyndigheter och skolpolitiker andas ut. Resultaten har för bättrats. Däremot fortsätter ojämlikheten att öka. Resultaten i utsatta områden är mycket sämre än i mer välbeställda. Detta kommer att leda till fortsatta satsningar på skolor i de utsatta områdena. Dessa har många – ja, huvudsakligen – invandrarbarn. Somalier utgör en stor del av dessa. Somalier har en mycket låg genomsnittlig IQ, Dessa satsningar kommer därför, hur välkomna de än må vara, inte kunna göra mycket åt saken. Det blir inte lättare för somalierna eftersom så gott som alla är analfabeter.

Att citera denna statistik, som jag nu gjort, är ett HMF-brott. Också i andra avseenden kan det leda till tråkigheter.

Jag skulle kunna fortsätta länge på den här fortsatta vägen. Men kanske har det framgått att skol- och kriminalpolitiken aldrig kommer att nå sina mål, därför att man vägrar se verkligheten. Inte heller arbetsmarknadspolitiken kommer att kunna nå önskade resultat. Det är därför man inte vill veta av följande fakta.

Fortfarande finns det vissa trosvissa – också i regeringen – som tror att invandringen kommer att vara en vinst för landet. Denna ihärdiga förnekelse kan endast förklaras som ett utslag av religiös tro, alternativt som ett föga framgångsrikt sätt att dölja resultatet av den invandringspolitik man så länge förordat.

Men ännu har man ju lagen på sin sida. Fakta kan leda till dom för brott mot HMF-lagen.

55 reaktioner på ”Anders Leion: Yögi, Jussi och jag – och verkligheten

 1. olle holmqvist skriver:

  Det förvånar en del att vi som haft förmånen att läsa ämnet genetik
  (Arne Müntzing: Ärftlighetsforskning 1964) ofta är mer skeptiska till ”arvets” betydelse än andra akademiker. För att förstå arv kontra kultur måste man behärska begreppet arvbarhet – heritabilitet. Vissa egenskaper styrs hårt, enbart av arv,
  t ex flinskallighet, gråhårighet, storlek på bröst hos kvinnor. Kan kosmetiseras,
  men inte i grunden ändras. Musikalitet, och annat konstnärligt ärvs också, men träning måste till. Den medelmusikaliske som får lära sig, och sedan öva blir bättre än den som aldrig får hålla i instrumentet.

  Om intelligenstest: Vi föds in i tre-dimensionell värld. Ganska i alla fall. Vi lär oss som vuxna att visserligen är samma stege av samma längd liggande på marken, som rest mot husväggen. Fast den senare ser ”större” ut. Som barn tror vi att de i verkligheten är så (Piaget). Men om en fattig somalier växer upp i den ”bara” verkliga 3D-världen, och inte tränas i att översätta ”platta” 2-D-bilder. böcker, tidningar och deras platta 2D-tecken, så blir den sämre på att tolka 2D-bilder.
  På intelligenstester överflödar 2D-bilder. Alltså varsam tolkning.

  Att de svarta i USA när de blev fria att bilda egna familjer t ex, och då var fullkomligt oförberedda…och i hur många generationer varar det sociala arvet ?

  .

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   IQ-testerna har redan testats för dessa faktorer och felkällor och skillnaderna kvarstår. Inte heller har någon rapporterat om en Flynn-effekt i låg-IQ-befolkningen.

   Det rättvisaste testet är väl att lämna varandra i fred och låta varje land utveckla sig i enlighet med sin egen förmåga? Vad gör de här? Varför får de pengar?

   Gillad av 17 personer

   • olle holmqvist skriver:

    ”IQ-testerna har redan testats för dessa faktorer”
    har letat, inte så intensivt men dock efter sådan hänsynsynstaganden, ”justerat för” . hittat ; ingen !
    Ge refs tack Fredrik

    Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Ja, vad gör de här? Varför får de våra pengar? Det råder en till visshet gränsande sannolikhet att Fredrik-effekten kan räta ut dessa frågetecken.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Normalfördelningskurvan: 25 % är mycket musikaliska, 25 % förstår inte poängen med musik överhuvudtaget. 50 % är mitt emellan.

    Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Man kan för att fortsätta med dina exempel då säga såhär: hundar är tama. Även en förvildad tamhund blir snabbt ett sällskapsdjur igen. Även en hund som misshandlats och vanvårdats blir snabbt husvan – något jag vet av egen erfarenhet, och inte bara läsning.

    Tamhunden är alltså född flöjtspelare, kan man säga.

    Men ulven i skogen då?

    Vilka metoder skal det till för att jag skall våga vända honom ryggen om jag släpper in honom i mitt hem? Ulven kanske blir en bättre flöjtspelare, men varför ens försöka? Släpp honom tillbaka i skogen istället där han är i en miljö till vilken både han och den själv är anpassad.

    Liknelsen torde vara tydlig, avseende skola och olika folks förmåga, utan att göra våld på ärftlighet och genetik eller för den delen etiologi, sociologi och annat sådant.

    Är det Piagets ”genetiska epistemologi” du utgår ifrån? Tron på Piagets hypoteser är en av de största felen i svensk skola – hela tanken om att ”barn själva säker kunskap” kommer från just Piaget- Man kan för all del också hävda att det avseende just svensk skola och dess många kockar rör sig om ”har tagit del av men ej förstått”.

    Sen ingår inte Piaget själv i lärarutbildningen: man läser vad någon säger om vad någon säger om vad någon sagt om vad Piaget skrev. Akademiska viskleken, helt enkelt.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 7 personer

  • Peter skriver:

   Jag tror att de flesta forskare numera är överens om att de kognitiva förmågorna till ca 80 procent styrs av arv och bara 20 procent av miljö.

   Men vem vill riskera att förlora jobbet?

   Gillad av 8 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Peter,
    jag tjatar gärna om att jämförelsen är meningslös om ser till peformance, prestation
    utan att beakta arvbarhet. (heritabilitet)
    Hög arvbarhet:
    En medelmusikalisk lär sig, övar, uppehåller sin färdighet att spela fiol
    Den andre, mycket musikalisk, kommer aldrig i närheten av ett instrument.
    Vem spelar bäst ?
    Låg arvbarhet
    En börjar bli flintis vid 20
    En har allt håret kvar vid 50
    Arvbarhet:
    Erfarenhet (upplevd ”miljö”) gynnar den som har genetiska förutsättningar.

    Hur många har inte själva upplevt…faan jag kan ju…

    Gillad av 1 person

  • Wille Börlin skriver:

   Utmärkt Olle
   Jag tror att Du liksom jag uppfattar IQ-test som rätt jönsiga.
   Man mäter vilka som är bra på att lösa IQ-test helt enkelt, med verklig intelligens har det inte mycket att göra. Det blir snarare som Rainman som kan lära sig telefonkatalogen utantill men inte kan koka ett ägg.

   Gilla

  • Arv och miljö - och den fria viljan... skriver:

   Man kan tänka på arv och miljö så här; Arv är enbart DNA-molekyler. De ligger tysta som notblad. Och får ljudligt liv först när de spelas upp. Tänk på ett pianos klaviatur. Förts när en gen trycks ned händer det något. En aktiverad gen kastar in en kemisk molekyl i ett maskineri. Och plötsligt börjar något ske inom cellen. Rentav startar eller stoppat en längre händelsekedja. Som möter andra pågående eller nyss startade händelsekedjor. Som sätter igång andra. Vissa med ursprung i DNA. Annat från sedan längre tid redan uppbyggt. En slags samordning sker i det som spelas upp. Vissa hela melodislingor återkopplas och stänger av nyss nedtryckta partier av tangentnedsättningar. Ofta i form av hormoner. Händelser inombords, endogena, påverkas av signaler utifrån, exogena. Exogent dansar upp en dans tillsammans med endogent. Var och hur det ena börjar och slutar blir minst sagt mycket svårutrett. I praktiken oftast totalt omöjligt att avgöra. Den yttre påverkansvärlden kallar vi för miljö. Men ens eget DNA ligger där det ligger. Från födseln ödesbestämt. Epigenetiken visar att vissa tangenters nedtryckning kan åsidosättas eller förbli aktiverade, på grund av miljön, och då som en fast förändring som kan gå i arv. I allt detta virrvarr kan det bli svårt, rentav omöjligt att särskilja på arv och miljö. Såvida man inte bara följer en eller några få geners väg inom den större symfonin. Till saken hör att för en hel symfoni krävs både arv och miljö. Både notblad och instrument att spela på. Dessa ytterst komplexa sammanhang blir inte lättare när den fria viljan tas med i bilden. Frågan är om den ligger latent i vårt DNA, i kemi, eller tas upp längs vägen. Man får nog förhålla sig mycket öppen till dessa frågor. Ingen har sagt att arv och miljö skall vara enkelt. Om vi undantar vissa människors syn på saken. Samma bok som nämns ovan står även i min bokhylla. Läste den intensivt medan mina kamrater mest läste sin lilla röda.

   Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  Vad skall man säga? Bojkotta Aftonbladet blir inte lätt, eftersom ingen väl läser det längre. Inte ett enda faktum så långt ögat når, bara insinuationer och antaganden.

  Stasifasoner. Sanningskommissionen skall spåra upp alla dessa barfotadomare!

  Gillad av 1 person

 3. Richard II skriver:

  Häst mot soffgrupp är en vidrig lag skapad av vidriga människor i vidriga syften. Det handlar enbart om ren ondska. Ju snabbare vi blir av med denna styggelse desto bättre. Vilka straff som är lämpliga för de som skapat och använt lagen är en senare fråga.

  Gillad av 7 personer

 4. Lars Bernhoff skriver:

  Leion är som vanligt intressant även om denna artikel var ovanligt spretig. Den påminner också om det sunda att klasser delas upp efter begåvning och resultat. Skillnaderna är så stora att det måste delas upp för att alla ska få chans att nå sin potential. Ambitiösa föräldrar tvingas leta upp bästa skolan istället för att de bästa eleverna gick vidare till realskola och sedan ett gymnasium.
  Det finns flera tankefel med nuvarande skoluppbyggnad som föräldrar med ambition och resurser måste hitta lösningar på med tanke på sina barns bästa. Nuvarande skoluppbyggnad behöver omprövas på flera sätt, en svag förbättring i senaste Pisamätning visar inte att vi förändrar på ett tillräckligt bra sätt. Det räddar S från ytterligare ett fiasko, högst tillfälligt

  Gilla

 5. Göran Holmström skriver:

  Underbar socialistisk saga över en svunnen tid.
  Hur sann eller sannolik den är, kan jag inte bedömma.
  Jag kan även jag berätta sagor.
  Vi kan kalla honom Göran, han föddes med astma, och växte upp i en socialistisk experimentlåda. Där fosterbarnet försökte strypa Göran med en lampsladd, efter det fick Göran bo på sjukhus i fem veckor i storsal med,”permis”, på helgerna.
  Sjuksköterskan kallade Göran för äcklig ungjävel då han inte spolade muggen ordentligt en örfil följde med på köpet.
  Dagarna var även dom intressanta,”Allergitester”, hette det Göran fick som mest prova 130 olika allergener påstås det, om det stämmer minns inte Göran.
  Det iskalla rostfria bordet minns han dock väl även remmarna och orden subjektet
  Nejdå Göran vart inte botad eller hjälpt.
  Hem till den socialistiska lekstugan kom han tids nog.
  Där kärlek och förvirring blandades med totalt tokiga ideer, tills Görans Damp blommade ut för fullt.
  Men det är ju bara en saga på samma vis som att någon äter smör endast ur bunken,
  För hade man gjort det hos min farmor och farfar två fattiga arbetare, då hade björkriset kommit fram.
  Sagor är bra särskilt socialdemokratiska,
  då dom är både rättvisa och slutar lyckligt för alla inblandade( japp ironi!)
  Nog med sagor nu, när ska ni alla inse att det är en dödskult.

  Gillad av 9 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Tycker som Törnrosa. Hoppas du inte är som jag: djävligt lat. Jag försökte en gång. DaCosta – någon minns. Catrin och Rätt visan författaren Hanna Olsson frågar retoriskt_ Hur skulle de ha kunnat stycka henne om de inte först mördat henne ? Alltså hur ? Gick till Universitetsbiblioteket och slog i forensisk litteratur. Oj vad man lär sig! En undersökning från tyskspråkiga institut visade att det stämde – 95 % av fallen. Och de övriga 5 % ?

    Min plot; Ung studiebegåvad medicinare, besatt av få stycka kroppar, listar ut. tjejerna på Malmskillnadsgatan köper drog för pengen, drar sig undan, injicerar, många av dem dör. Medicinaren lär sig och knycker en sådan som han tror död kropp, men hon vakna rtill klöser honom i ansiktet, han springer vettskrämd därifrån. Nytt försök…genom förs.

    Det blev 120 sidor som dunsade runt på en handfull redaktioner.

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Törnrosa och Olle tackar så mycket, det både värmer och berör.
    Om Göran vågar ta sig ur garderoben och skriva ”på riktigt”,
    beror på ett par faktorer.
    Den ena är vad kan jag skriva om som folk vill läsa? Jag känner mig så långt borta från,”vanliga människor”, att vår gemensamma nämnare är att vi går på två ben.
    Nej känner mig absolut inte som någon bättre, tvärtom snarare..
    Vill av hela mitt hjärta passa in och vara som medianerna, det går sisådär som bäst.
    Kanske dog jag på det rostfria bordet, och det som finns kvar är en envis ande som inte fattat att han är död?
    Jag sitter i mitt bibliotek, rörd och skallen snurrar, kanske kan jag skriva något som skänker andra känslor?
    Men hela jag är livrädd att misslyckas ännu en gång.
    Ps tack för era värmande ord.
    Ps igen Olle du skriver mycket bra, bromsa textrytmen så blir du lysande.
    Varma hälsningar Göran

    Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    Svar till Göran
    ”mis-fit” heter det på engelska – den som inte passar in. Missanpassad är för negativt.
    ”udda person” – kanske. Hur som du har något att berätta för dem som vill läsa om
    barlagda själsliv. Misstänker att du inte gillar Jan Myrdal. Det gör jag. Hans sista bok
    – Ett andra anstånd – en jag-bok enligt honom själv, varken självälskande, eller självhatande eller självömkande – men så rakt som en människa kan skriva om sig själv
    och om de andra, de som brutit med honom, alla utom dottern. Så rakt och öppet och ärligt som själv kan berätta om själv.

    Det kan du också göra. Andra uppmjukande joggingslingor är naturligtvis Strindbergs
    jag-böcker.

    Ett är säkert: Om du inte försöker, blir det garanterat ingenting. Möjligen besvikelse – med dig själv.

    Så kasta loss för färden ut mot orosfyllda fjärden…

    Din vän
    Olle

    Gillad av 1 person

   • Törnrosa skriver:

    Svar till Göran: Du måste skaffa dig någon att prata med. Någon som hjälper dig med strukturer. Typ Bitte eller att hon kan hjälpa dig att hitta någon.

    Varför inte skaffa dig en baldersonpersonlighet som testfigur om du ska skriva om dina kvinnor, för att visa dem hänsyn.

    Mer självbiografiskt under eget namn.”… växte upp i en socialistisk experimentlåda. Där fosterbarnet försökte strypa Göran med en lampsladd…” Kanonformulering.

    Sätt fart.mvh

    Gillad av 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Göran, du säger att du känner att du ibland inte hr mer gemensamt med andra människor än att vi går på två ben. PK-läsningar undantagna, så väljer jag att läsa det både bokstavligt och bildligt. Känslan känns igen, om man säger så.

   Men varför inte börja där, med de gemensamma metaforiska och faktiska apostlahästarna och se var du hamnar?

   Du kan säkert hitta en tre-fyra platser i ditt liv, där allt hade blivit helt annorlunda om du gått åt ena hållet istället för det andra. Börja där, kanske, och se vart vägen leder. Är du lika hård mot kanske-Göran som mot den verklige, så lär du nog kunna få fram ett rejält material.

   Typ: var skulle Göran (den litteräre personen) valt A istället för B för att bli kommunpamp, LO-fet, eller Framfab-yuppie?

   Lite grann som Danielssons idé bakom ”Busschauffören som tänkte att va fan”, ungefär.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Rikard tack för dina kloka ord,
    Jag känner stor tacksamhet att få vara en del av det goda samhället.
    Att få ta del av allas tankar och genom det lite av andras livsöden.
    Patrik borde få sin staty för den mötesplats av tankar och ideer han skapat.
    Ja jag ska börja skriva, jag får lägga rädslan att misslyckas ännu en gång åt sidan.
    Ge fan i att bli plakat så ofta, lite GW-full påstås vara bra för skapandet.
    Kanske dags att komma ut i livet igen, och sluta gömma mig i garaget bland alla mina kramdjur i form av motorcyklar.
    Fan vad läskigt, men ändå lite spännande faktiskt!
    Tack!

    Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Svenskarna har fått lära sig i skolan och på universitetet att alla människor är lika intelligenta. Om det inte visa sig stämma med verkligheten så beror det på sociala och ekonomiska olikheter. Detta är en av socialismens trossatser och kan därför inte vara fel för det har Jesus sagt och Lysenko bevisat.

  Gillad av 10 personer

  • olle reimers skriver:

   Lennart, vi är ungefär jämngamla. När jag gick i skolan visste alla i klassen vilken som var stjärnan och vem dummerjönsen. Stjärnan var man stolt över som en idrottsman och dummerjönsen tyckte man mest synd om. Ingen av dem mobbades för att de stack ut. De som mobbades var några mittemellan som försökte göra sig märkvärdiga på ett eller annat sätt.

   Gilla

 7. Erik2 skriver:

  Intressant, men bara en sak. Det handlade aldrig om att dela upp barn, det handlade om att ge var och en möjlighet till att hitta sin plats i tillvaron. Allt detta tal om att skolan förr delade upp barn osv är ju tänkt utifrån dagens socialistiskt hjärntvättade hjärnor. Alla resonerar ju så här också så det är inget särskilt riktat i denna kommentaren mot krönikören. Bara ett påpekande om att vi alla lever i den tid vi gör och färgas av den. Och ja, jag tycker tanken om att alla ska få,hjälp att hitta sin plats i tillvaron är miljonfalt mycket mer sympatisk än tanken på att alla ska göra allt likadant hela tiden. Kan det bli mer destruktivt och människofientligt? Det handlar bara om att sabotera för de som är duktiga på intellektuella aktiviteter. Det är allt, och hellre än att även dessa får hitta sin plats i tillvaron så bränner vi hela skeppet.

  Gillad av 3 personer

 8. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja, så är det. Men vänsterdårarna bryr sig inte om verkligheten utan lever i en fantasivärld som styrs av deras kvasi-religiösa tro!

  Följdriktigt, så skapades Enhetsskolan/Grundskolan av vänsterpolitruker med avsikten att alla skulle få samma skolning oavsett begåvning. Dessutom hade politrukerna fått idén att kunskap inte kan läras ut (eftersom någon av det kommunistiska Sovjets ideologer påstod detta) — utan eleverna skulle ”själva söka kunskap”.

  Med mera stolligheter i samma stil.

  Det hela är ett utslag av att ny-marxistiskt influerat tänkande tillåts styra mänskligt handlande, med destruktiva följder.

  Idag är hela samhället nerlusat av folk som indoktrinerats i att leva i en ideologisk PK-fantasivärld där lejonen äter gräs i sällskap med zebrorna, typ. Och den som påstår annat hånas och begabbas. Och blir inte bjuden till Nobelfesten!

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Men vi får inte glömma ursprunget till detta tänkande: Homo sovieticus.

   Idéerna bygger på att allt ska likriktas så långt det är möjligt, för kontroll.

   Idéerna bygger inte på naiva föreställningar om allas likhet utan på ett totalitärt tänkande där all opposition ska kuvas i sin linda.

   Hand i hand med detta projekt går Agenda 2030 som vår regering så gärna vill genomföra. Av den anledningen vill man att somalierna ska vara normen för den genomsnittliga medborgaren.

   Gillad av 1 person

 9. Sixten Johansson skriver:

  1. I naturen råder absolut olikhet, ojämlikhet och olika värde inför andra.
  2. Flockvarelser blir lagom olika inuti, lagom lika utanpå, vilket ger trygghet och en grund för utveckling.
  3. Flocken konsolideras genom en lagom likriktande kultur, som växer fast i medvetandet och kroppen.
  4. Vid möten med främmande individer och flockar är påtaglig yttre olikhet en varningssignal. Samexistens är tänkbar, men förutsätter lång testning för att utröna kompatibiliteten, som också bygger på lojalitet mot en övergripande kultur.

  Detta har varit självklart i alla tider, har liksom suttit i kroppen och utan mycket ordande förts vidare till barnen. Men så kom en tid då allt fler människors psyke började terrorisera den egna kroppen och samhällskroppen. De trodde sig kunna tänka och orera fram en bättre verklighet och bättre människor.

  Nu predikades allas inre likhet, jämlikhet och lika värde. Fast predikanten tänkte: ”Alla är ni lika klena, jag låtsas vara er like, så jag kan rida på era ryggar till maktens boningar och skatter”. Allt fler lockades av tanken och man började utmåla och lagstifta fram ordens nya sköna värld, där alla är olikfärgade, men tänker lika.

  På Skapelsens fjärde dag såg allt fler krämare och krösusar att idén var god som guld: Vi som är allra jämlikast kan sälja mer till liktänkt klonade kunder, som jämt söker nya kulörer. ”Frihet, öppenhet, tolerans” ska bli vårt motto! Och när de jämlikaste och rikaste rivit alla murar kunde Ordet på allvar bli kött och köttmarknad.

  Gillad av 4 personer

 10. C de Longueville skriver:

  Den falskspelande politruken Ekström, duger inte till mer än att fortsatt administrera kunskapsförintelsens slutgiltiga lösning.
  Endast genom fusk kan hon dölja att elevernas kunskaper blir allt sämre.
  Den som har minsta inblick vet att försämringen dessutom sker i en accelererande takt.
  Finns det någon, som inbillar sig att mardrömsskolan kan ha kommit i ett bättre läge efter massinvasionen av analfabeter?

  Enligt skolutredaren, professorn Leif Lewins rapport från 2014, har kunskapsresultaten i den svenska skolan under drygt två decennier försämrats på praktiskt taget alla områden och för såväl de bäst, som de sämst presterande eleverna.
  Att någonting skulle ha blivit bättre sedan 2014 saknar all rim och reson.

  Lewin klargjorde omsorgsfullt för vad som hände, när svenska elevers PIsa-resultat hamnade på europeisk bottennivå.
  Trettio år av låt gå-mentalitet, i vilken kravlösheten gick som en röd tråd, ledde till det svenska skolfiaskot.

  Enligt OECD:s PIsa-rapport från 2014 utmärker sig Sverige.
  Den forna kunskapsnationen utgör tillsammans med Turkiet, Tunisien, Mexiko och Uruguay den grupp av länder, i vilken antalet extremt lågpresterande har ökat särskilt mycket.

  Det finns många, som inte alls har förstått orsakerna, vidden och djupet av det svenska skolfiaskot.
  Hur skolan förvandlades till dagens inferno av kaos, stök och bråk.
  Ett ställe där störningarna i klassrummen för längesedan har nått en nivå, som omöjliggör all vettig undervisning.

  En lärarkår, som rekryteras från flumstudenternas absoluta bottenskrap kan inte förmedla de kunskaper som krävs.
  Varannan gymnasielärare saknar nu behörighet för de ämnen i vilka de undervisar.
  Kvackandet är välkänt för den som har minsta kännedom om skolan.

  Nu har vi det utbildningssystem, som politikerna gjort sig förtjänta av.
  Allt är en följd av att ignoransen är satt i system och att kunskaper i dag värderas lika högt, som den yrkesgrupp som är satt att bibringa dem.
  Postmodernisterna regerar och styr med järnhand, och har så gjort i decennier.
  De lider av en ideologiskt betingad bildningsfientlighet och ett därtill hörande kunskapsförakt.

  Att återuppbygga den skövlade svenska skolan lär ta minst en mansålder, om man vet vad som skall göras, nota bene.

  Gillad av 9 personer

 11. olle holmqvist skriver:

  Svar till Rikard ovan om Piaget:
  Det jag tagit till mig är trappstegsvisa utvecklingen av barnets omvärldstolkning. I det sker i samma turordning hos alla barn, men kan .fördröjas av t ex undernäring.
  Vid viss ålder 4 år ? anser barnet att ”högt” är mycket. Samma kvantitet vatten i ett smalt högt glas är mer än i ett brett lågt glas. Fem lakritsbåtar lagda på
  längssides mot varandra ”kompakt” är mindre än fem lakritsbåtar lagda spetsända mot spetsända i en lång rad. Finns videor på nätet, googla på Piaget.

  Sedan har jag själv (?) lagt till att det där överlagras sedan av insikt och erfarenhet, men finns fortfarande kvar. En stege mot väggen verkar längre än på marken. Det där har vi med oss. Låg akademisk status, ”kandidat” platt mössa.
  Hög status doktorshatt. Prästen i kyrkan hög strut på huvudet, privat på torget kalott. Osv. Sitt högt !

  Att Piaget visat att barnet bör få söka själv efter kunskap låter besynnerligt.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Olle H — Du kan gärna titta på debatten om skolan, som ex-vis detta:

   https://www.salaallehanda.com/artikel/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

   ”…Trots att vi neurovetenskapligt vet mer än någonsin om inlärningens mekanismer får lärarstudenterna läsa om 100 år gamla pedagogiska lärosatser. Dessa har ofta, som i fallet med den sovjetiska pedagogen Lev Vygotskijs idéer, en socialistisk prägel.

   Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar….”

   — Och om IQ, så har vi ex-vis Jordan Petersons föreläsning här:

   (men lilla Annie Lööööf , bland andra ljushuvuden, påstår sig ju veta bättre) 😀

   Gillad av 3 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Här finns en bra beskrivning av Piagets teori:
   https://www.verywellmind.com/piagets-stages-of-cognitive-development-2795457

   Han har alltså studerat och beskrivit hur barnet är aktivt och experimenterar, drar slutsatser, bygger, river och återuppbygger sitt inre universum. Banbrytande och mycket väsentliga insikter, men ytterst lite av allt detta torde kunna ske i ett stökigt klassrum.

   Piagets omfattande teori täcker ändå bara en liten del av det mentala universumbygge som vi utför, speciellt i unga år. Mycket av det som vi omedvetet tar till oss och efteråt ser som självklart matas in i psyket via kollektiva mekanismer, framför allt via språket.

   Jag misstänker att vår tids masspsykotiska infantilism hör ihop med att förutsättningarna för hela detta osynliga, kollektiva orienteringsarbete har försämrats radikalt. Barn, unga och vuxna tillägnar sig därför inte i samma utsträckning som förr ett erfarenhetsbaserat och kollektivförstärkt sunt förnuft. Några av orsakerna skulle kunna vara att socialisationen fungerar sämre i dagens familjer, barnens miljöer är sensorimotoriskt fattigare än förr, de visuella och verbala flödena är också torftiga vad gäller konkreta upplevelser. Och massmedia är egentligen en schizofrent pladdrande, voyeuristisk, storhetsvansinnig, omoralisk, ansvarslös, spritt språngande galning och normbildande läromästare, som starkt bidrar till att inte ens vuxna högutbildade personer längre vet vad som är upp eller ner, nära eller fjärran, strunt eller livsviktigt.

   Gillad av 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Tack för svar. Nätsöka efter Piaget behöver jag inte. Har tagit mig igenom översättning, det räcker bra.

   Kul att se att du använder semiotik. Vad säger du om Sovjets finaste utmärkelse, apropå att höga hattar och bling-bling blir större ju finare det är? Eller USA:s medalj för sårad i strid?

   Vad ett klipp med Adenoid Hynkel har med saken att göra vågar jag inte spekulera i, men säger såhär: personlighet och värderingar är inte avhängigt IQ. Såväl ledningen för nazi-Tyskland som Sovjet präglades av individer med hög IQ. Jag tror vi är lika där, att vi irriterar oss på att många sätter likhetstecken mellan ”hög IQ” och ”har rätt”?

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gilla

 12. olle holmqvist skriver:

  Jordan P. säger att IQ samvarierar mest med framgång inom Academia, vilket är ett cirkelargument eftersom testet utarbetats av Academia för Academia-karriär. Vidare medger han att samvariationen IQ/framgång är det bästa inom -psykologi. Men varför om det samvarierar så bra med framgång, slår inte Academia ut – alla – eller åtminstone de flesta – selfmade företagare, Kamprad, John Mattson i Sverige. Varför kunde – DE – se det som ingen civilingenjör kunde se?

  Berättelsen om McDonald: Han reste runt reparerade milk-shakemaskiner på hamburgerrestauranger. Ett ställe skiljde sig från andra. Före öppningstiden var det lång kö av förväntansfulla kunder. Bara på det stället. som drevs av bröderna MacDonald. Och han tog reda på varför. Något som ingen företagsekonom på något universitet tänkt på. Rätt enkel allmänpsykologi, kan man tänka nu i efterhand.

  Vi vet alla ungefär vad intelligens är, det finns alltså. Ett av många fel med IQ-test är att det skall gå på tid. Varje Heureka, som inträffar vid skogspromenad eller stiltje på sjön – sorteras bort. Arketypen för uppfinnare…Thomas Alva Edison…

  Jag föreslår uppfinnaren som den största typen av mänsklig intelligens. hur många hade universitetsutbildning ?

  Gilla

 13. versaillessite skriver:

  I min studentklass på latinlinjen på 60-talet, där flickorna var i majoritet, blev ingen av dem hemmafru! De flesta blev lärare, flera kompletterade och blev läkare, några blev journalister. Och de blev inte fulare, tvärtom!

  Gillad av 1 person

 14. olle holmqvist skriver:

  Den som tycker att frågan om uppfinnarförmåga och högskoleutbildning är värd att prövas – alltså hur många hade sådan, kan snabbkolla på nätet ”svenska uppfinnare”., ger mkt intressant. Gustaf deLaval hade 92 patent, varav ett på ett fartyg som på luftkudde (tror jag) skulle korsa Atlanten på 10 timmar, Han var civilingenjör och fick fattigbegravning. Bokföring var inte högprioriterat.

  Uppfinnaren är likt artisten och elitidrottsmannen en som ska få koncentrerar sig på det som är passion…ska ha en manager, impresario m fl titlar som sköter det där. Ingemar Johansson hade en som hette Edwin Ahlqvist, som berättat läsvärt. Jordan P. säger mycket sant, men har inte fattat det här. 1+ 1 > 2

  Det var en gång en uppfinnare som fastnade för, förälskade sig i problemet:
  Hur spränga banken i MonteCarlo ? Det var uppgiften. Den tog all uppmärksamhet och tankeförmåga. Dag och natt. Familjeliv, sexlust, barnens skolgång, personlig hygien, hyra, vänner, kläder, allt förföll.

  Så hittade han lösningen. Reste ned till platsen, genomförde uppdraget. Står efteråt i ljumma vårvinden som fläktar över pannan…på den stora trappan utanför Casinot. Känner sig djävligt nöjd. Men, något stämmer inte. Så kommer han på det: Han glömde samla in markerna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.