Bitte Assarmo: Utbildningsministerns halvsanningar om PISA-resultaten visar hennes arrogans mot medborgarna

Bitte Assarmo

Det går inte en dag utan att jag blir påmind om hur arroganta våra politiker är. Nu senast var det utbildningsminister Anna Ekström som i SVT:s nyhetssändningar utgöt sig över de stora framgångarna i den svenska skolan. En glädjens dag, konstaterade hon segervisst efter att PISA-resultaten blivit bättre, och ett bevis för att den svenska skolan minsann står stark.

Men det var naturligtvis inte alls hela sanningen. I själva verket har 11 procent av landets skolelever så dåliga kunskaper i svenska att de inte ens fick vara med i undersökningen. Vilket visar att Anna Ekströms självgoda påstående är alldeles felaktigt och att den svenska skolan är fortsatt svag. Först när man exkluderat hela 11 procent av eleverna kan man visa på en förbättring. Det är ungefär som om man skulle utesluta en mängd skjutningar och sprängningar från brottsstatistiken och därefter tjoa och tjimma om hur våldet har gått ner.

Det här visste förstås Anna Ekström om redan när hon stod där i TV-nyheterna och annonserade den enastående utvecklingen med glittrande, uppspärrade ögon och forcerat leende. Ändå valde hon att vidhålla att skolan mår alldeles utmärkt och ”står stark”. Det är så arrogant och ansvarslöst att det är pinsamt.

Jag fattar givetvis att hon vill framhäva att den rödgröna regeringen är superduperduktig på skolpolitik, och därför väljer att slira på sanningen. Men är hon verkligen så trögfattad att hon inte förstår att sanningen ligger öppen för hela svenska folket, och att hennes halvsanningar och halvlögner avslöjas i samma ögonblick som hon öppnar munnen?

Uppenbarligen. Om inte så borde hon ha valt att lägga fram en mer nyanserad bild istället för att uppträda som en extatisk frikyrkopredikant. Som läget är nu framstår utbildningsministern som både trög, bakslug och uppblåst på samma gång, och det är väl ingenting en minister strävar efter – eller?

Det är där det riktigt otäcka kommer in. Det finns nämligen en annan skrämmande möjlighet. Det kan nämligen vara så att Anna Ekström struntar fullkomligt i hur medborgarna uppfattar henne eftersom hon sitter säkert där hon sitter, oavsett hur hon beter sig. Idag verkar det ju faktiskt vara så. Det tycks inte spela någon roll vad ministrar gör, eller underlåter att göra, de sitter ändå stadigt kvar på sina poster. Gör de sig riktigt omöjliga på en post så flyttas de måhända till en annan. Men den posten är lika upphöjd. Några negativa konsekvenser av deras oförmåga att sköta sitt arbete blir det sällan.

Ett utmärkt exempel på det är Anders Ygeman, som trots IT-skandalen på Transportstyrelsen snabbt återfick statsministerns förtroende. Det borde inte vara möjligt, men så är det.

Morgan Johansson är ett annat exempel. Han har på alla sätt och vis försökt sätta käppar i hjulet för en vettig terrorlagstiftning, vilket innebär att Sverige idag blivit en tummelplats för islamistiska extremister. Som om inte det räckte har han dessutom suttit med händerna i kors och tittat på medan våldet i samhället eskalerat. Hans mest framträdande bidrag till den politiska diskussionen har varit små förnumstiga uttalanden om hur mycket våldet har minskat. Men likväl har han statsministerns fulla förtroende.

I vår regering sitter alltså ministrar som formligen dryper av inkompetens – men som ändå sitter stadigt på makten. Och budskapet till de övriga ministrarna är förstås glasklart: Med en regeringschef som Stefan Löfven behöver de varken sköta sina jobb, tala sanning eller iaktta vanlig enkel hyfs mot medborgarna. De får behålla jobben ändå.

Det är förstås skönt för Anna Ekström, efter hennes korkade och arroganta halleluja-rop om PISA-resultaten. Det är mindre skönt för oss medborgare. Det minsta vi har rätt att kräva är en regering där varje minister sätter en ära i att vara sanningsenlig och renhårig i sitt förhållningssätt mot skattebetalarna.

30 reaktioner på ”Bitte Assarmo: Utbildningsministerns halvsanningar om PISA-resultaten visar hennes arrogans mot medborgarna

 1. Jari Norvanto skriver:

  ”Med en regeringschef som Stefan Löfven behöver de varken sköta sina jobb, tala sanning eller iaktta vanlig enkel hyfs mot medborgarna. De får behålla jobben ändå.”

  Det är väl en förutsättning för att behålla jobbet; ljuga, i försvaret av ‘bilden av Sverige’.

  Gillad av 6 personer

 2. Martin A skriver:

  Jag tror tvärtom att hon lyckas lura de flesta Svenskarna. Skolresultat är inte centralt för de flesta, de noterar hur PISA förbättrats flyter förbi i nyhetsflödet och när de sen några veckor senare hamnar i diskussion med till exempel mig tar de upp det som en faktoid. De flesta Svenskar klarar inte riktigt av det där med att vara skeptiska eller söka information själva.

  Gillad av 13 personer

  • Aha skriver:

   Jag tror som du. Jag har förundrats över lögnerna trots att man blivit kölhalad i alternativ media. Man gör det i förvisning om att etablerad media inte släpper fram argumenten från alternativ media.

   Gillad av 3 personer

   • Martin A skriver:

    Monarkin verkar ha sökt gynna det egna landet och det egna folket mer än vad Demokratin har gjort. Jag vet inte vad det beror på. Men det är så det ser ut när jag jämför.

    Gillad av 2 personer

   • Den där Fredrik Östman skriver:

    Det är väl uppenbart varför? Vi känner trivialt två skäl därtill:
    1. Monarkin är dynastisk och ser till sina egna ätteläggars intressen. Dagens ledare är barnlösa och tillbedjer döden.
    2. Monarkin var begränsad av lagen och kunde inte förrän under renässansen göra absoluta anspråk. Efter en period där monarkins anspråk återigen begränsades under sjutton- och adertonhundratalet kom så demokratin och gjorde omedelbart absolutistiska anspråk.
    Det finns säkert mer att gräva fram om man orkar. Det gäller att inte gräva ned sig i Whig-historia, utan i stället se framåt.

    Gillad av 1 person

 3. fabricerad skriver:

  Att de 11% relativt nyanlända eleverna lyfts bort är egentligen inte konstigt då PISA ämnar testa respektivel lands skolsystem. Vi kan inte testa svenska skolan genom elever som inte har gått i den mer än kanske 1 år. Detta gäller förstås även elever som kommer från bra skolländer. Däremot, utöver de 11% som lyftes bort från början, ska tydligen 13% av de utvalda helt enkelt ha struntat i att göra testet och om detta stämmer kan vi ju fundera lite på vilka det är som vanligen struntar i ett prov eller inte gör som de vuxna säger. Min erfarenhet säger att de duktiga och motiverade eleverna gör som de vuxna säger medan de mindre motiverade inte bryr sig särskilt mycket om att göra som de blir ombedda. Den senare gruppen är förstås den som uppvisar sämst kunskaper. Om det stämmer att 13% av de utvalda uteblev kan det förklara en hel del kring det oväntade resultatet.

  Gillad av 4 personer

  • Nicklas Nilsson skriver:

   Nu är de ju så här att alla skolungdomar i detta land skall vara med i denna undersökning även om de inte gått ett enda år i skolan för denna undersökning är jätte vägledande för politikerna vilka resurser man behöver sätta in för att förbättra skolan! Tar man då bort 11% i botten får de förmodligen inte de resurser de behöver!

   Gilla

   • fabricerad skriver:

    I så fall är det en annan studie som måste genomföras eftersom det inte är PISAs syfte. Men, av inrikespolitiska skäl vore det givetvis rimligt att Skolverket gjorde en studie på de 11 procenten ställt mot övriga isyfte att identifiera fel och hitta lösningar. Detta kan vi nog se i stjärnorna efter eftersom det skulle betyda att 1. politikerna erkänner att de har haft fel och, i deras ögon antagligen värre, 2. peka ut invandrare.

    Gilla

  • rikard skriver:

   Hej.

   Struntat i är inte hela sanningen; det rör sig också om elever som presterar för dåligt på andra sätt än just språket. Exempelvis elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa 13% är en brokig skara, och jag har nu hört allt från att elever själva som du säger struntat i att närvara, till att de av skolan erbjudits att slippa delta. Det rör sig om de mest svagpresterande eleverna.

   Att man sorterar bort vissa grupper som inte anses ha representativitet är ju inget konstigt, men eftersom alla dessa som sorterats bort faktisk går i den vanliga skolan så måste de ju anses ha just representativitet då den vanliga skolan förutsätts och påstås kunna ge alla dessa, med olika förutsättningar, lika god utbildning.

   Det hela är ett propagandanummer, där uppemot var fjärde elev inte deltagit i mätningen – PISA självt brukar ha ca 5% av det totala elevunderlaget som övre gräns för bortfall för att resultatet ändå skall räknas som relevant.

   Från politiker och skolverk vägrar man dessutom fortfarande ta fram objektiva mätmetoder mellan skolsystemen. Jag är rätt säker på att en person som gick realskola och läroverk klarar dagens prov för motsvarande ålderskategori galant, medan det omvända inte gäller. Detta vill man inte undersöka. Man vill inte ens ha diskussionen.

   Jag är akut medveten om att generationerna lärare före mig fick en mer gedigen duvning i respektive ämnen på universitet, och än mer akut medveten om att de som utbildats efter årtusendeskiftet – tja, majoriteten har gått på LHS, och intagningskraven har varit nere på under 0,1 på högskoleprovet – men behöriga är de. En professor i sitt ämne är däremot inte behörig för att undervisa och sätta betyg i svensk grundskola.

   11% bortfall pga av bristande svenska, och till det 13% pga andra orsaker. Vi får hoppas att någon ansvarskännande tjänsteman rapporterar detta till PISA.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 5 personer

  • Palle9 skriver:

   Fabricerad: Det är riktigt att nyanlända elever kan och bör tas bort om man vill mäta hur ett lands skolsystem fungerar. Poängen är dock att för övriga länder var det i genomsnitt 4%, som togs bort medan det således för Sverige rörde sig om en närmare tre gånger så hög siffra.
   Se dessutom kommentarer nedan om ytterligare 13%.
   Till detta ska läggas följande: den enprocentiga förbättringen var ej statistiskt säkerställd.
   Slutligen: den bottennivå, varifrån vi tycker oss skönja en svag uppgång under de senaste bägge mätningarna genomfördes på ett udda sätt – vid det tillfället hade eleverna genomgått ett antal andra tester varför många elever var trötta på allt testande. Därför var det många, som helt enkelt underlät att anstränga sig vid den PISA-testen. Sanningen är förmodligen att de senaste resultaten legat på en ganska konstant nivå.

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Skolverket borde verkligen presentera samkörda resultat från TIMMS och PIRLS tillsammans med PISA. Om man ser samma trend och utveckling, eller stor avvikelse vore en god signal om både det ena och det andra.

    Eller standardiserade, anonymiserade nationella prov som rättas centralt. Daisy Christodolulou tar i ”Seven myths about education” upp fall i Storbritannien där man gjort så på försök och då upptäckt avsevärd skillnad mellan resultaten om de rättades anonymt eller av lärare som kände eleverna till namnet.

    Något svensk lärarkår om jag känner mina löss hade vägrat delta i; Cesars fru skall ju stå fri från varje misstanke…

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

 4. Wictor skriver:

  Men detta är ju ingen nyhet,att politiker och höga statstjänstemän manipulerar sanningen.
  Ett annat slående exempel är arbetslöshetsstatistiken för invandrare. Under flera år har vi fått siffror som säger att så många invandrare har jobb efter 10 år här i Sverige. Det man avsiktligt förtiger är att av de som ”har jobb” så räknas de som jobbar en timme i veckan,också de som fått ett specialkomponerat statligt avlönat jobb till någon invandrare,just för att bättra på siffrorna.
  Vi kan gågenom område efterområde så hittar vi nog liknande.
  Klart det är färre berusade som kör bil om vi har färre kontroller och därmed upptäcker färre rattfyllerister.
  Klart det inträffar färre brott om brotten avskrivs automatiskt direkt av polisen.
  Klart det är färre smugglare om vi hsr färre tullare som upptäcker ev.smugglare.
  Och så vidare genom hela samhället.
  För övrigt så tror jag de smartare av politikerbroilers väljer att bli hög tjänsteman inom det offentliga,där får de löner som oftast är högre än vad politikerna får,de får massor av förmåner de också . Fast de jobbar mycket mindre utsatt än vad politikerna gör så de har ett lugnare och mindre stressat jobb. Sen kan de sluta jobba tidigt utan att någon avundsjuk journalist tar upp och gnäller på dem,drar till Medelhavet vid 55-60 år och lever gott på pensionen och hopskrapade pengar,plus kanske något litet extraknäck som ”sakkunnig”.

  Gillad av 3 personer

 5. Erik2 skriver:

  Som sagts ovan, uppåt 25 procent deltog inte i PISA-testen. Det kan man också tolka som att denna skola är en utslagningsskola i omfattning vi inte tidigare sett. Denna socialistiska DDR skola mobbar ut 25 procent. Den gamla förhatliga skolan från Gustav V s tid hittade en plats för alla. Till en bråkdel av kostnaden.

  Sedan undrar jag också när verkligheten kommer ifatt justitieministern. Det verkar vara omvittnat att många av de bombdåd vi nu ser sker med s k termosbomber. En teknik som sägs ha införts via s k åtetvändare från krigen i MÖ. Detta hade inte kunnat ske med terrorlagstiftning på plats i tid. Som t ex SD förespråkat. Här bär regeringen ett direkt och tugnt ansvar. Det här är direkt deras fel.

  Gillad av 1 person

 6. Elisabeth G skriver:

  Den svenska skolan är alltså ännu sämre än jag trodde. Tidigare har jag tänkt att det är ju inte så konstigt om resultaten går ner när man han många elever som inte kan svenska och har bristfälliga grundkunskaper. Men dem har man alltså inte tagit med. Jaha…

  Och ministrarna sedan. Nu hotar sossarna med att regeringen kan komma att avgå om det blir misstroendeförklaring mot Eva Nordmark. Frågan är om detta är ett spel för gallerierna eller ett sätt att smita ut med svansen mellan benen. Jag tror att det är ett spel för gallerierna. SD:s opinionssiffror är höga och Löfven räknar säkert med att V m.fl. ska vika ner sig för att fortsatt utestänga SD.

  Gillad av 1 person

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Det hade varit katastrofalt för S om resultaten inte hade blivit något bättre. Under valrörelsen ägnade den egentligen ovanligt kunniga (men socialistiskt indoktrinerade) Anna Ekström mycket tid att tillsammans med den trendkänslige Shekarabi att skylla skolproblemen på friskolornas förekomst. Alla reformer har problem om de inte åtgärdas via kloka justeringar. Det är där S-regeringen visar sin svaghet, trög verklighetsanpassning.
  Det som Ekström berättar om Pisamätningen är inte hela sanningen. Om 11% utan tillräcklig svenskkunskap som sitter i samma klassrum som svensktalande och ytterligare 13% på annat sätt fått lov att avstå testerna så är det tecken på att ett för högt genomsnitt icke svensktalande påverkar negativt övrigas möjlighet att få tillräckligt stöd för sin inlärning. Vissa elever drabbas av för stor kvot utan tillräckliga språk och ämneskunskaper. Resultaten kunde alltså vara bättre om vi inte saboterat förutsättningarna för majoriteten av eleverna

  De flesta men normalt okunniga politiker tar det många dagar att fullvärdigt tolka nyanserna i Pisa.mätningen. Klart att Anna Ekström och Skolverkets chef Fredriksson hinner först med att sälja in sitt framgångsbudskap som var nödvändigt för dem. Det dröjer några dagar innan de intellektuella och kunniga hinner publicera sina analyser. Jag väntar på professorerna Magnus Henrekson och Inger Enkvist inlägg som brukar ge en kunnig och kvalificerad betraktelse på skolans inbyggda konstruktionsfel och dess konsekvenser.

  Det som vi läser nu innebär inte en omprövning om lärarens roll från coach till kunskapsförmedlare. I den förenklade debatten ska folk tro att vi är på rätt väg trots Fridolins naiva år vid makten. Björklund har fått några uppmuntrande ord till slut men atlantångaren skolsystemet har ännu inte hittat riktningen till kunskapens hamn trots Ekströms och Fredrikssons glädjeskutt.

  Gilla

 8. Steven Jörsäter skriver:

  Innan Anna Ekström blev politiskt befordrad till först generaldirektör och sedan minister så var hon ordförande i SACO och Akademikernas arbetslöshetskassa. Åtminstone den senare organisationen använde hon som sin egen privata kampanjorganisation med bild på framsidan på varje nummer. Att detta kunde ske utan att hon blev kickad är ofattbart.

  Så jag uppfattar att hon är just trög, bakslug och uppblåst. Det är därför inte alls förvånande att hon verkar så.

  Gilla

 9. Old Faithful i Yellowstone skriver:

  Men visst blixtrar det till ibland. Under ytan bubblar känslorna fram. Som det heta vattnet i Old Faithfull i Yellowstone. Det emotionella ångtrycket tycks vara svårt att hålla tillbaka. Ofta som en plötslig eruption riktad mot SD. Då väcks tydligen livsandarna upp. Den blick jag då ser är lätt att förväxla med hat. Jag har ärligt talat aldrig blivit riktigt klok på den blicken. Jag ser bara att känslorna bryter igenom. Den blicken har jag aldrig någonsin sett hos Jimmie Åkessons. Han mal på i mer saklig still. Nästan kameralt. Hur tarvliga än angreppen mot honom blir. I hur blickar utväxlas kan mycket läsas in. Nu till paradoxen. De är alltid hos de förstnämnda det talas om hat. Det är inte utan att man undrar vilket hat de menar. Det är lätt att påminna sig ordspråket, ”man ser grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget”. Ändå ett slags hoppets ordspråk. Eftersom man talar om en broder. Hur det ser ut inom den feministiska politiken får gärna andra utveckla. För numera talas det mest om systerskap. Men ändå tycks blickarna ha förblivit densamma.

  Gillad av 1 person

 10. Steven Jörsäter skriver:

  När det gäller Anders Ygeman ska vi inte bara skylla på socialdemokraterna med det miljöpartistiska bihanget. Att han plötsligt tolereras av Riksdagen efter att ha varit kickad för inkompetens är en skugga som faller blytungt på januaripartierna.

  Gilla

 11. Emund skriver:

  PISA-resultaten visar ju framför allt att skillnaderna mellan helsvenska och invandrade elever ökar. Invandrareleverna presterar bland de sämsta i OECD, liksom i stort hela norden, och tappet har ökat trots att 11 % av de sämsta räknats bort. De helsvenska eleverna har förbättrats sig något. Vilka de övriga 13 % som uteblev får vi inte veta. Ökad segregation är således framtiden för svensk skola.

  Gilla

 12. bjornwiklund skriver:

  ”Men det var naturligtvis inte alls hela sanningen. I själva verket har 11 procent av landets skolelever så dåliga kunskaper i svenska att de inte ens fick vara med i undersökningen. ”

  1. Har läst att endast 5% får exkluderas i mätningen
  2. 2012 vårt bottennapp exkluderades som i andra länder
  3. 2015 exkluderades 5.5% dvs gränsöverskridande
  — samtidigt jublade man över ett något bättre resultat på marginalen
  4. 2018 exkluderades 11% och alla PK i etablissemanget jublade….. dvs långt över de 5% som sägs vara gränsen
  5. De som sades ha för låga språkkunskaper 2018 och pga dett exkluderades hade väl kunnat hitta ett prov på ett annat språk PISA är ju ett internationellt prov som säkerligen finns på 20-30 språk—
  lite matte:
  130k UT varje år gör att gruppen 15-åringar ökas med cirka 2500….
  Gruppen 15-åringar är väl typ 130k också dvs att exkludera alla 15-åringar från en kohort är också att exkludera 2500 från provet….
  att exkludera 11% av 15-åringar är inte bara de som senaste året beviljats UT utan de som erhållit BUT i 5-6 år…… för det som sades var ju att exkluderingen tilkl stor del berodde på bristande språkkunskaper…….
  Nu tror jag inte att regeingen sedan 2014 påverkat detta i detalj men kanske talat med skolverket rörande saken och på det viset och med rätta exkluderat från provet pga bristande språkkunskaper…..

  Gilla

 13. phnordin skriver:

  Av texterna ovan framgår att den nuvarande regeringen desperat försöker framställa en katastrofal skolpolitik som lyckad. De åtgärder som vidtagits för att dölja usla skolresultat liknar närmast fusk med statistiken. Om en anständig opposition finns bör dessa missförhållanden tas fram i ljuset

  Gilla

 14. Stefan Hartman skriver:

  Hade en del dubier inför flytten men knallkorkarna som sitter vid spakarna i Svea rike har varit till stor hjälp att minska på tvivlet. Men, det största problemet är att ”medelsnittssvensken” inte har möjlighet/intresse av att skaffa sig erforderlig information, för att bilda sig en egen uppfattning. Det vet politikerna, det vet deras hantlangare i media. Alla dessa vet att folks minne är oerhört kort och att numera går alla med böjda nackar, inte av vördnad för överheten men för att konstant kolla huruvida deras bild, från fylleslaget på Mallis, rönt uppmärksamhet bland populasen.

  Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Arrogans, har som jag ser det med själslig mognad att göra.
  Som ung och odödlig så är arrogans en del av ens personlighet, ja det kan vara en charmig egenskap till och med.
  Men med tilltagande mognad och ålder så inser man att man inte är så unik.
  Utan tvärtom är rätt lik alla andra, med små skillnader.
  Tyvärr så verkar dom styrande mogna alldeles för sent, eller aldrig.
  Kanske vore ett politikerkörkort på sin plats,
  enkla frågor typ liknande” om jag stjäl en toblerone, så bör jag avgå?
  Eller kan jag inte hantera mitt hat mot oliktänkade så ska jag avgå.
  Ja kanske nittio kryssfrågor, som kan urskilja dom mest olämpliga från mera lämpade exemplar.
  Kanske så ska förmånerna dras in vid för många fel med?
  #politikerprovet.se

  Gillad av 2 personer

 16. C de Longueville skriver:

  Vem var det, som kläckte den ljusa idén, om att flumskolans bottenskrap inte skulle få deltaga i Pisa-testet?
  Förmodligen någon, som till varje pris ville undvika att den forna kunskapsnationen skulle hamna i samma division som Turkiet, Tunisien, Mexiko och Marocko med flera.
  Det vill säga den grupp av länder, i vilken antalet extremt lågpresterande har ökat särskilt mycket.

  Alla vet, att den svenska skolan under decennier har befunnit sig i fritt fall och att det så fortskrider.
  Den sanslösa, för att inte säga sinnesslöa, eller snarare hjärndöda, migrationspolitiken har bara fått till följd, att accelerationen mot avgrunden ökat till helvetesnivå.
  De disciplin- och lydnadsproblem som den svenska skolan dras med och som förvandlat vårt utbildningssystem till ett avskräckande exempel på det internationella planet drabbar de svagaste eleverna värst.

  Ingen kan ha missat, att klockan har slagit och tåget har gått, för längesedan.
  Den svenska skolan är en grushög till mardrömsmiljö, cementerad som arbetsplats för en ny underklass.
  En ställe så deprimerande, hälsovådligt och hopplöst, att ingen frivilligt vill vistas där.
  Varannan gymnasielärare saknar nu behörighet för de ämnen i vilka de undervisar.
  Kvackandet är välkänt för den som har minsta kännedom om skolan.

  Kaoset i skolan är ett enormt svek mot alla de elever som vill lära sig och som har rätt att få god undervisning i en trygg miljö.
  Det är ett förräderi mot ungdomen.
  Aldrig har det släppts ut grupper av så obildade elever och aldrig har medelgoda och duktiga elever fått så lite stimulans.
  Den svaga tredjedelen, som inte bara stör all undervisning får dessutom praktiskt taget alla resurser.

  Den som vill bli ett nervvrak kan prya en vecka i det inferno, som kallas för skola.
  Ingen med ett uns av självbevarelsedrift kommer i framtiden att välja en så hälsovådlig, deprimerande och tröstlös arbetsplats som skolan.
  Tyvärr är den absoluta botten ännu inte nådd.
  I mardrömsskolan är lärarprofessionen utplånad, lektorer och adjunkter utrotade och kunskaper bannlysta.

  Har jag sagt det förut?
  Att massinvandringen av analfabeter och outbildade från tredje världen, motsvarande hundratals ”Norra Real”, min gamla skola, helt kommer att knäcka det som är kvar av den svenska skolan måste rimligen även den dummaste flumgök inse.

  Gilla

 17. Raggargården skriver:

  Ett 11-procentigt ”nyanlänt bortfall” kombinerat med ytterligare 13 procent ger en undersökning som är värt noll. Dock, ett gott syfte har uppnåtts: belysa de patetiska försök till mörkläggning som ständig sker i landet. Man skulle kunna önska att dessa skitstövlar till politiker var smarta så att det uppenbara falskspelet blir mindre uppenbart. Nu, och för en lång tid framöver, kommer diagram finnas tillgängliga på Internet som idiotförklarar Sverige i sedvanlig ordning. ”Statsministerns” huvudform är förstås också ett stort problem, i synnerhet när det syns på den internationella arenan. Skadorna ackumuleras och starka synergieffekter uppstår: 1 huvudform + 1 PISA-exkludering = 3.
  Det var bättre förr! HBTQ-it everyone!
  Sincerely,
  Gitarrburken
  PS. Tjära och fjädrar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.