Patrik Engellau: 2. Globalismen och Politikerinternationalen

Patrik Engellau

En viktig fråga gäller relationen mellan å ena sidan de gamla socialisterna och deras ideologi socialismen och å den andra vår tids politikervälde med dess ideologi PK-ismen. En del tänkare hävdar att socialismen muterade till politikerväldet. Andra bedömare – som jag – menar att dessa rörelser är helt olika djur. Hur kan en rörelse som existerar för industriproletariatets skull vara densamma som den som för socialsekreterarnas talan?

Men idag ska jag inte vara så doktrinär utan medge att släktskap finns. När socialistpartier bildades i olika länder under 1800-talets andra hälft upptäckte de snart ett behov av att sluta sig samman internationellt för att kunna samarbeta och lösa gemensamma problem och eventuella konflikter. På det viset uppstod den socialistiska Internationalen som under diverse krångel och förvecklingar, exempelvis Sovjetunionens uppkomst, namnbyten samt uteslutningar och inval fungerat som ett slags tankesmedja för medlemspartierna.

Förenta Nationerna är en likartad men stabilare skapelse, ett slags politikerinternational. Politiker styr i alla länder, såväl demokratier som diktaturer, och FN är resultatet av att alla dessa politiker hörsammat en kallelse om att politiker i alla länder, oavsett vad de tycker, bör sluta sig samman i en Politikerinternational för sitt gemensamma bästa som är mer makt till politiker.

Tro inte att jag har något emot FN, tvärtom. Tjugosex år gammal fick jag ett jobb vid organisationens utvecklingsprogram, UNDP. Mitt uppdrag var att med säte i Rio de Janeiro utveckla Brasilien. Först bodde jag i Copacabana och sedan i Ipanema för det var ett trevligare område men det var samma strand. På morgnarna hämtades jag i bil för att åka till åka till kontoret vid Avenida Rui Barbosa tvärsöver vattnet från yachtklubben och Sockertoppen. Där satt jag och utvecklade landet. Efter två år var det klart. Jag har inget att klaga på. Hög lön och ingen skatt. Och Rio var Rio redan då.

Jag är säker på att FN har gjort andra bra saker än att anställa mig fast just nu kan jag inte komma på något. Det påstås att FN har något med freden att göra. Det är i så fall vällovligt. När Margot Wallström skulle förklara vad som menas med feministisk utrikespolitik gav hon exemplet att även kvinnor ska utbildas till fredsmäklare i FNs tjänst.

FN är en internationell motsvarighet till det svenska politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Det leds av politiker men är egentligen till för sina anställda. Det lärde jag mig på ett behagligt sätt när jag själv jobbade där.

FNs generalsekreterare är idag portugisen António Guterrez som åren 1999 – 2005 var ledare för Socialistinternationalen. Sedan var han chef för FNs flyktingkommissariat i tio år. Han förkroppsligar systemets mutation från socialism till politikervälde och ideologins förvandling från socialistisk till PK-istisk.

Exemplet Guterrez visar att socialismens eventuella förvandling till PK-ism – för dem som väljer att se efterkrigstidens västerländska idéhistoria på det viset – inte bara är något historiskt passerat på temat att en grupp judiska marxister tillhöriga Frankfurtskolan flydde till USA och utvecklade postmodernismen vid amerikanska universitet utan något som fortsatt inträffar inför våra ögon här och nu.

Till skillnad från EU som kan ge medlemsländerna order om vilka lagar och regler som ska införas – och därmed skulle platsa i denna exposé över misstänkta förbrytare mot den svenska regeringsformens huvudregel om att all offentlig makt ska utgå från folket – har FN ingen orderrätt över de nationella politikerna i medlemsländerna. Det hindrar emellertid att det mellan FNs apparater och de nationella politikerna ofta spelas ett slags ping-pong till ömsesidig glädje och nytta. I morgon ska jag exemplifiera med Barnkonventionen. Principen är att vardera sidan ska hjälpa den andra att skaffa sig större budgetar och mer makt.

45 reaktioner på ”Patrik Engellau: 2. Globalismen och Politikerinternationalen

 1. Göran Holmström skriver:

  Ursäkta mig , en ytterst vanlig enkel arbetare.
  Men är det inte en”,dåres försvarstal”, vi bara tar del av?
  Rio var fantastisk och skattefritt, endast blåögda socialister kör med dubbel bokföring!
  När jag tjuvade och härjade, så visste jag att det var fel, jag var ärlig och svarade ärligt om någon frågade var all deg kom från.
  Höger eller vänster är bara ord! Även så är tron på att socialister verkat för arbetare och folk även det bara ord!
  Facit ser vi nu, den yttersta socialisten nummer ett har de facto kramat tre dömda sexualbrottslingar av ensamkommande sort. Till det så viftar han bort cirka sjutusen våldtäkter och ungefär trehundrafemtio skjutningar per år.
  Som uppstått i kölvattnet på en sjuk migrationspolitik.
  Slutsats,”Alla får berika sig”,utom nettoskattebetalarna då dom står för kalaset.
  Socialism i högform, jag ska ha förmåner du betalar..
  Gör om gör rätt.
  Göran den utnyttjade har talat.

  Gillad av 16 personer

   • Christer E skriver:

    Nej, jag tycker inte höger-vänster är en naturlag, mera då enligt definitionen ”på höger hand sitter tummen till vänster och på vänster hand sitter den till höger”.
    Under skatter vi digna ner, sjunger socialister och socialdemokrater utan att rodna, bara för att i nästa ögonblick propagera för höjda skatter. För höga skatter, höger och för låga, vänster; allt inom samma socialism.

    Byråkrat-debatten är intressant. Viss byråkrati är nödvändig (tänk Axel Oxenstierna), men när den får ett eget liv och blir svårstyrd (tänk Naturvårdsverket som hanterar miljöprövningar) har något gått rejält snett. Debatten tjänar på en viss nyansering.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Precis så. Oavsett åsiktsspektrum kan det alltid beskrivas från vänster till höger och vice versa. Av detta följer också att en inordning mellan höger och vänster i ett sammanhang inte säger något om var samma åsikt kommer att inordnas i ett annat.

    Gilla

 2. MartinA skriver:

  Jag tror att socialistiskt beteende, alltså högt skattetryck och centraliserat byråkratvälde, i alla dess former. Måste ses mot bakgrund att storkapitalet ej har förmåga att konkurrera på en fri marknad. Det gör att de klaner i världen som redan från början är super intelligenta och super giriga och som ägnar hela livet till makt och påverkan för att skydda och utöka sitt ägande kommer ha intresse av att öka skattetryck och centraliserat byråkratvälde och att styra den allmänna debatten i områden med höga ekonomiska värden.

  Gillad av 4 personer

   • Richard II skriver:

    Patriks artikel stöder Lars Berns beskrivning av hur oligarkerna skapar organisationer och korrumperar statligt och överstatligt styre. T.ex. har Bern tagit upp hur Rockefeller bidragit till FNs tillblivelse.

    Jag skulle vilja se Patrik bemöta Lars Berns argument istället för att ständigt återupprepa sig utan att bemöta det viktiga. Bern har aldrig uttalat sig om VIK vad jag vet (vilket iofs vore kul om han gjorde) men Patrik opponerar sig mot teorin om globalisters påverkan utan att bemöta argumenten.

    Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Jag kan tänka mig att PE är mer intresserad av att få igång diskussionen än att göra den slutgiltiga maktanalysen. Mellanmjölksargument blir kanske mer tillgängliga för nuvarande maktmänniskor och etablissemangare, det kanske är en bättre inbjudan till diskussion?

    Någonting som verkar vara en otroligt stark kraft i oligarkernas och kapitalets beteende är sökandet efter avkastning, ”yield”. Litet självklart kanske. Men att faktiskt få avkastning är inte längre någon självklarhet. Och att få avkastning genom att investera i verksamheter som har en verklig produktivitetsökning är inte nödvändigtvis det bästa för den enskilde kapitalägaren. Att stater och privatpersoner blir belånade kanske är det bästa sättet att nå avkastning? Vi har ju sett hur belåningen bara ökat och ökat. Så till den milda grad att räntorna måste tryckas ner med allt mer krystade metoder. Min misstanke är att systemet är beroende på en allt högre nivå av belåning varje år. Att lånen måste bli en allt större del av inkomsten. Vilket rimligen har en bortre gräns. Hursomhelst, här är den där intervjun om hur den rent finansiella ekonomin började i det brittiska imperiets hjärta på artonhundratalet. Kanske inte specifikt relevant men den berör ekonomins och politikens grundkrafter, tror jag:

    Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Att diskutera uppe i luften, om storkapitalet, abstrakt, kanske inte är fruktbart. Men min övertygelse är ju att systemet är oreformerbart, jag menar att vi diskuterar för att det ska finnas saker att inspireras av vad göra när detta verkligen gått in i väggen. Islams förbud mot ränta till exempel, det kanske är det enda långsiktigt hållbara? Finns för övrigt i både Judendomen och Kristendomen också. Eller åtminstone förstå hur destruktiv belåning är. De gamla Sumererna hade samma problem och gjorde periodiskt låneamnesti.
    HIttade en intressant föreläsning om det också.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Martin, – lyssnade intresserat på Cains initierade utläggning och sparade hälften till senare. – Men nu handlar din videolänk plötsligt om Stalin istället. – Vad hämde?

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Strul med din webbläsare eller med wordpress kanske. Eller, öh, handhavandefel så att säga. tom iii crean länkade också till två videosar, en av dem en tänkvärd föreläsning om Stalin.

    Gilla

   • Richard II skriver:

    ”Jag kan tänka mig att PE är mer intresserad av att få igång diskussionen än att göra den slutgiltiga maktanalysen.”

    Ja, antagligen.

    ”Att diskutera uppe i luften, om storkapitalet, abstrakt, kanske inte är fruktbart.”

    Jo, det kan ofta på sikt vara fruktbart att diskutera på en högre abstrakt nivå. En slags insikt det kan leda till är just, som du skriver, hur vi kan förhålla oss i framtiden när vi vunnit. Det kan även finnas saker att upptäcka som kan hjälpa oss besegra dem. Ju närmare sanningen vi är i vår förståelse desto större chans att vi hittar lösningar.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Martin, – bekymren med den växande skuldbördan: En lösning kunde ju vara att man inte fick något legalt stöd för att kräva återbetalning, efter oseriös kreditgivning och problemet skulle då reduceras till att formulera strikta kriterier för vad som är seriös sådan.

    För övrigt hävdar jag, att makten över kreditgivningen bör vara spararnas och det går att ordna med aktiesparandet som förlaga.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag personligen har inget intresse av att genomdriva ägande för opersonliga ägandeformer eller av ”limited liability” ägandeformer. Vill man att vi andra skall hjälpa till att upprätthålla ägande får man stå för vad man gjort och vem man är.
    Ränta och lån har jag egentligen inte tänkt på. Jag bara erkänner att det verkar finnas ett problem här, som möjigen är systemiskt, till och med civilisatoriskt. Jag tyckte Chris Hedges programmet var tänkvärt. Även om jag inte delar han som intervjuades önskesystem.

    Gilla

 3. Aha skriver:

  Det är dags att definiera vad PK-ismen är. Här kommer några praktiska exempel varvade med typiska PK-floskler.
  – allas lika värde
  – hets och hat mot svenskar är ok
  – att inte ställa grupper mot varandra, vilket leder till att skatterna ses som ett ymnighetshorn.
  – att vara inkluderande, det gäller dock inte för kritiker till PK-ismen
  – mångkultur/gilla olika, framgångsrika homogena samhällen lämnas därhän
  – synd om brottslingar, korta straff, de livsstilskriminella kan härja vidare
  – flumskola, skolans resultat sjunker
  – att man inte lyckas beror på att man är offer för omständigheterna, ansvaret tas ifrån individerna
  – feminism
  – antirasism, används för att misskreditera åsiktsmotståndare
  – Islamofobi, används för att misskreditera Islam-kritiker
  – undvika att ställa krav på folk
  – rättssäkerheten är helig. Hellre avskriva mängder med brott än att tubba på rättssäkerheten som får kosta vad det kostar. Jmf 250 milj i rättsskostnader för en assistenthärva
  – tycka illa om SD
  – ha överseende med antidemokratiska insatser om de riktar sig mot högeryttringar.

  Gillad av 9 personer

 4. tom iii crean skriver:

  Det är något galet med Patriks förklaring, de vill ha det så här, men, VARFÖR VILL DE DET?

  Makt och pengar är Patriks huvudförklaring, och detta förklarar mycket, vi styrs av hycklande odugliga parasiter som i politikerväldet har skapat ett yrkesnätverk för dem själva som Lars Bern säger. För mig så missar detta dock essensen av vad som pågår för idéerna har ju en så tydlig riktning och rot. Patriks ovilja att se att detta är socialismen är för att han endast ser ytan, istället finns det något under Marxs manifest som inte kan tyglas när det väl är utsläppt, och varje gång det släpps ut så kan det inte stoppas och slutar med att de styrande sågar av grenen ALLA sitter på. Det som släpps ut är nämligen ondskans princip, det kan inte beskrivas bättre, det är anti-krist och dessa principer har ett eget liv, långt kraftfullare än dess patetiska utövare i FN eller svensk riksdag. Jag brukar beskriva det med mitt hittepåord ”malokrati” för det och den mest onda vinner alltid och får mest makt:

  Lyssna på detta samtal om Stalin:

  eller se

  De är alla fast i en ondskans dans, man kan inte så lätt reducera att BÅDE Schori OCH Bildt vill ta hit IS-mördare, eller att läkare torterade så kallade apatiska barn till makt och pengar. Eller våldtäkterna, eller åldringarna som slängs ut. Tror vi att detta bara handlar om makt och pengar så underskattar vi vad som komma skall. Det kommer varje gång.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag vill gärna ge en komplimang till denna djuplodande och sanna analys, och vad kan då vara bättre än en jämförelse med William Shakespeare? Här ett citat av James Simpson, en akademiker i Oxford:

   The Merchant of Venice works through different economies, which are rationalized into a single system: even if Shylock [sosseriet] repeatedly loses in a strictly monetary economy, he regards himself as a winner in the emotional economy of Christian-Jewish relations: he might, that is, lose his servant, his daughter, his jewels and then his 3,000 duvets, but by his own lights, he’s still winning, since he wishes only to exact revenge on Antonio, by slicing out his precise pound of flesh.”

   Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    Det hela kokar så småningom ner till en enkel princip: äta eller ätas.

    PK-ismen och socialismen är bägge uttryck för organiserad utplundring av dem som producerar. De är ätarna. I den processen ingår att identifiera de mer vekhjärtade; de som känner att de har ett ansvar för mer än sig själva och att med olika trollformler se till att de fortsätter att känna samma ansvar. D.v.s. de som ska stå för det som ska ätas.

    Pk-ismen är en modern variant av socialismen. Den sistnämnda handlade om att organisera arbetarna för att de skulle kunna genomföra det gemensamma härjningståget via demonstrationer och därpå följande krav. Pk-ismen är en sofistikerad variant när arbetarmassorna har förvandlats till byråkrater.

    Globalismen är det tredje steget i denna utveckling. I botten ligger samma grundläggande princip: en organiserad utplundring av värddjuret, som samtidigt hålls vid liv via olika former av hot.

    Globalisterna har förstått att systemet har sina begränsningar. Om alltför många ansluter till dem tar maten så småningom slut och eliten riskerar att kastas ur sadeln av en uppretad mobb. Av den anledningen har man uppfunnit diverse sofistikerade metoder för att reducera de ätandes antal. En av dem är klimatfrågan. Med den kan man motivera att massorna i Afrika och Asien berövas möjligheten att nå en styrkeposition samtidigt som antalet på sikt kan reduceras genom naturens krafter eller framkallade konflikter.

    Socialism, PK-ism och globalism är ett och samma elitprojekt. Att med olika metoder kontrollera massorna och begränsa tillträdet till elitens boningar. Att inbilla massorna att allt är till för dem. Att inbilla dem att allt dåligt är tillfälligt och någon annans fel. Smoke and mirrors.

    Gillad av 2 personer

 5. sva990 skriver:

  Det finns en mycket enklare förklaring till socialismens utveckling än ondska och illvilja: vänskapskorruption. Socialismen är en klankultur där medlemmarna har osunt nära personliga band till varandra och där lojalitet med ”familjen” betyder allt. Det leder till att (även) de som råkar vara mindre intellektuellt utrustade når toppositioner i allt från kommuner till riksdag, regering, EU och FN. Sådant ledarskapsmaterial (målvakter) öppnar för entouraget att styra och ställa bakom kulisserna. Både den nuvarande FN-chefen och den nuvarande svenske regeringschefen är bevis på att det fungerar på det viset.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   Ett utmärkt gott exempel på detta ovan är att det räckte med en duktig babblare som statsminister i Sverige utan särskilda kunskaper, att sätta främst på uppdrag av maktanspråkens kvinnor och män inom sosseriet!

   Gilla

 6. Gerhard Miksche skriver:

  ”Exemplet Guterrez visar att socialismens eventuella förvandling till PK-ism – för dem som väljer att se efterkrigstidens västerländska idéhistoria på det viset – inte bara är något historiskt passerat på temat att en grupp judiska marxister tillhöriga Frankfurtskolan flydde till USA och utvecklade postmodernismen vid amerikanska universitet utan något som fortsatt inträffar inför våra ögon här och nu.”
  Detta uttalande förbiser från orsak och verkan. Frankfurtskolan banade vägen för det som Guiterrez och andra ägnar sig åt. Det är inte parallella fast tidsförskjutna händelser utan orsakssamband. Den som vågade kritisera Frankfurtskolan riskerade stämplas som antisemit. Därför höll den traditionella högern, ex vis CDU och CSU i Tyskland tyst, och gör det än idag. Samt åsätts AfD även fortsättningsvis den stämpeln. Med en viss återspegling här i landet i form av brunråttesyndromet.

  Gillad av 5 personer

 7. MartinA skriver:

  Den som är intresserad av vad artonhundratalssocialisterna faktiskt sa, skrev och gjorde bör lyssna på Revolutions Podcast med världens berömdaste historie Podcastare, Mike Duncan. Ryska Revolutionen är den tionde revolutionen som Duncan går igenom och han är nu inne på avsnitt 23 för Ryska Revolutionen. Och har inte ens kommit fram till 1905 ännu.
  https://www.revolutionspodcast.com/

  Gillad av 1 person

 8. Vindar känner inte av några gränser skriver:

  Vänstern och liberala krafter sjunger mångkulturens lovsång utan att vilja kännas vid en svensk kultur. För globala företag står Trumps amerikanska protektionism i vägen. Nationer har för storkapitalet utvecklats till en hämsko. Man accepterar i princip inte det amerikanska folkets val av Trump. Det bäddar för allvarliga motsättningar inom landets gränser. Demokratin själv ligger under hot. I Sverige drar man upp skiljelinjer mellan vita män och alla övriga människor. Man talar om rasism när i praktiken den gemene svensken tillhör bland de minst rasistiska i världen. Den progressiva feminismen ser allmänt män som ett problem. Kvinnliga egenskaper förskönas på bekostnad av manliga. Socialdemokraterna som parti har övergett den vanlige LO-medlemmen. En egen nomenklatura har tagit över, med ekonomiskt stöd från skattemedel. Sverige är i dag en välfärdsstat som valt att gå utanför sina egna gränser, för att serva helt andra människor än den egna befolkningen. Allt medan skatteuttag fortsatt är låst till nationen Sverige. Detta får nu återverkningar ute i kommunerna. Välfärdsbygget håller på att undergrävas. Det bygge som tidigare generationer arbetat med, rivs nu ned av mer progressiva krafter. Samtidigt växer religös motsättning fram – den mellan en kristen tusenårig tradition och en annorlunda religion. EU marknadsfördes initialt som ett fredsprojekt. Men där har nu federalistiska krafter tagit över. Man vill sudda påtagligt i nationsgränser. Något som lett till ett folkligt motstånd, ofta missriktat kallat för ful nationalism eller populism. Demokrati i enskilda länder definieras plötsligt som ett problem, som måste kringgås. Lätt att göra när den tredje statsmakten spelar med. Sprickan mellan folkligt motstånd och en elit blottas i Brexit, i jakten på Trump, och i avståndstagandet till de forna östländerna när det kommer till synen på immigration. Ofta med hänvisning till en gemensam värdegrund och människors lika värde. Något som även genomsyrar klimatfrågan. Där kan yttre påtalade hot ge sanktion för snart sagt vilka beslut som helst. Samtidigt som många menar att detta hot spelas ut för att möjliggöra för de mest rika att berika sig ännu mer. Att Greta enbart utgör en ofrivillig pjäs i ett högre spel får man nog anta. Vad vi ser växa fram i världen är mer av motsättningar, som kan läggas ut på ett otal olika axlar. Allt medan stormakten Kina målmedvetet arbetar i Afrika, och på andra håll, för att tillförsäkra sig olika råvaror och odlingsfält. Världen är stadd i snabb förändring. Det som nyss ansågs som stabilt och tryggt är det inte längre. Detta i en värld med ökad teknisk sårbarhet och beroende. Inte minst av en världsvid matproduktion. Vi står i dag långt från gårdagens beredskapslager.

  Gillad av 3 personer

 9. Dandersan skriver:

  Fördelen med en organisation som FN är att förhindra att en nation (Kina) som beter sig vidrigt åt kan fortsätta med det eftersom andra nationer (Sverige) inte vågar riskera den ekonomiska makt detta land skaffat sig.
  Då är det bra med ett FN att gömma sig bakom. Skoog kan nu ge oss lite mer gömslen.

  Gillad av 1 person

 10. Leif Nilsson skriver:

  Att ”FNs apparater och de nationella politikerna ofta spelas ett slags ping-pong till ömsesidig glädje och nytta”, har vi ett skrämmande exempel på, när regeringen Löfvén skrev under FNs migrationsavtal Global Compact , i december 2018.

  Avtalet innebär bland annat fri migration, att legala och illegala migranter likställs, samt restriktioner på kritisk press, vilket i praktiken innebär, att de som rapporterar negativa effekter av migrationen ska tystas.

  De västländer som har satt sig in i vad avtalet innebär har dragit sig ur.
  Bland de länder som hoppat av finns Österrike, Ungern, Polen, Bulgarien, Slovakien, USA och Australien.

  Regeringen skrev under avtalet, trots att den endast var en kabinettsregering, som bara ska sköta det löpande och absolut inte skriva under långtgående avtal.
  Stefan Löfvén struntade totalt i detta och PK-pressen såg som vanligt till att tjäna makten och tiga om de förödande konsekvenser, som avtalet riskerar att åsamka vår nation.

  Gillad av 10 personer

  • Den där Fredrik Östman skriver:

   ”Österrike, Ungern, Polen, Bulgarien, Slovakien, USA och Australien”

   Observera att det på grund av detta skedde en liten statskupp i Österrike, där en av partiledarna utsattes för ett angrepp iscensatt av västliga underrättelsetjänster och kanslern därpå avsattes av sitt eget parti. Sebastian Kurz är numera inget mer än en sprattelgubbe, en fasad. Försöket att ansluta Österrike till Visegradländerna har därmed tills vidare misslyckats. I USA och Australien förs liknande strider mot den djupa staten och ”politikerväldet”, kanske snarare managerväldet.

   Gillad av 2 personer

  • Rune skriver:

   Ett sådant avtal som är underskrivet av en expeditionsministär kan ju inte vara giltigt. En ny regering kan ju då utan vidare, förklara avtalet ogiltigt. Man kan kanske även åtala dem som skrev på?

   Gillad av 2 personer

 11. Bo Svensson skriver:

  Ett alexanderhugg mot denna härva är att ta den direkta makten över våra skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål. – Då behövs det inga politiker och myndigheter och vi behåller själva hela nöjet med skattemedlens godtyckliga spenderande.

  Det krävs en radikal uppdatering av demokratins spelregler för att förhindra en upprepning av något liknande eller värre.

  Gillad av 1 person

 12. Den där Fredrik Östman skriver:

  Hypotesen att PK-ismen och socialismen är två helt olika och obesläktade slags djur vilar på minst ett antagande som vi kan testa.

  Om det nämligen är olika saker, så måste de som tidigare företrädde och utövade det förra och numera företräder och utövar det senare någon gång däremellan ha gjort en märkbar och identifierbar och beskrivbar omvändning där de kastar av sig och fjärmar sig från den gamla läran och anammar och närmar sig den nya läran och under denna process ställer dessa två läror i kontradistinktion till varandra.

  Hur ser din kandat till en sådan omvändelse ut? När skedde den? Hur såg den ut?

  Gillad av 3 personer

  • Redaktionen skriver:

   Bra fråga. Jag tror att processen är ganska bekant och uppträder exempelvis i Michels ”oligarkins järnlag”, där partiets ledare och högre tjänstemän går från att vara medlemmarnas ombud till att bli själva syftet för partiet. När rollerna blivit omvända har spelet blivit ett annat. Socialisterna var först (ansåg sig först vara) arbetarklassens verktyg. Sedan blev de sitt eget verktyg när de tog över staten och utvecklade PK-ismen som alternativ till socialismen. Är de då samma djur? Jag tycker inte riktigt det.

   Patrik

   Gilla

   • Christer E skriver:

    Intressant. Revolutionen äter sin barn, heter det. När man jämför t.ex. Mirabeau och Danton med Robespierre och Saint Just, samma eller liknande djur?
    Jag tycker inte det.

    Gilla

   • t iii c skriver:

    Vad konstigt, jag tycker det är fascinerande hur vi på de djupaste nivåerna förstår saker så olika. Jag har först på gamla dar börjat förstå djupet i religionens språk, idiotiskt egentligen då detta språk är det enda med människors samlade erfarenhet över årtusendena. Så som ett barn plockar man med klossarna, men den stora frågan är, var finns de som uppfostrats i explicit kristen tradition? De verkar döva och stumma?

    Gillad av 3 personer

 13. Aha skriver:

  Tankar kring vad PK-ismen är;
  En feel good rörelse där det gäller att framstå som humanist vilket är viktigare än om besluten blir effektiva. Den banala godheten. Klassiskt exempel är att här i Sverige till dyra pengar försörja ett i sammanhanget väldigt litet antal fattiga migranter istället för att till samma peng kunna försörja mångfalt fler på plats. Folk dör alltså i onödan pga PK-ismen.

  PK-ismen är svuren till mångkulturen, dess heliga ko trots att den ingenstans är en framgångsfaktor.

  PK-ismen är också en devalvering av de borgerliga dygderna såsom flit, bildning, redbarhet och familj. Detta har bl.a. yttrat sig i en dålig skola och psykisk ohälsa bland befolkningen.
  Nedbrytningen av de borgerliga dygderna är kanske den mest utmärkande delen av PK-ismen. I detta märks influensen från vänstern tydligast.

  Gillad av 5 personer

 14. Jan Hyllengren skriver:

  För femtio år sedan eller så talades det om ett förestående paradigmskifte (byte av tankemönster) utan att jag riktigt uppfattade vad det rörde sig om. Inget verkade ju förändras så särskilt på ytan. Numera tror jag att de var de postmoderna tankarna som avsågs och som smugit sig på rätt så omärkligt tills nyligen då de slår ut i full blom. De fanns till stor del förstås redan i tex nazismen och socialismen. Engellau berör ibland Världsanden och där någonstans finns något intressant att psykologisera runt. Vänsteranden växte under ett par århundraden som en cancer i människosjälen och kunde göra så för att livet uppfattas som orättvist. En djupare syn på vad en människa är och vad som är hennes livsuppgift verkar dock vara på frammarsch och därmed ett nytt paradigmskifte.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Jan Hyllengren — Ja verkligen en cancer i människosjälen. Se även den fascinerande berättelsen om Stalinväldet här ovan… (Tom III Crean 06:30).

   Studentvänstern satte denna farsot i tydlig rörelse från 1968, och dess följdverkningar hotar nu hela vårt samhälles existens.

   Gillad av 1 person

 15. Hovs_klipphällar skriver:

  Som 18-åring kom jag först i kontakt med den nya studentvänsterns tankevärld. I en av deras tidskrifter läste jag att ”arbetarklassen” numera var ”mutad av superprofiter” — som imperialisterna rövat ihop kantänka — och därför inte längre var någon revolutionär kraft!

  Nej, revolutionen skulle nu komma från ”de förtryckta folken i tredje världen”!

  –Där har vi PK-ismen i ett nötskal!

  Enda skillnaden är att de sedan dess slipat sin retorik för att omärkligt smälta in i det gängse politiska samtalet och effektivt påverka vanligt folk.

  För att mest effektivt kunna bryta ner vårt samhälle kom de på att börja importera de ”revolutionära massorna” hit till oss i Sverige, under ideliga bedyranden att de ville rädda dessa ”stackars förtryckta” från förföljelse och umbäranden!

  Smart taktik, att tala till modersinstinkten. Vem vill inte vara med och rädda folk som har det svårt??

  Och så har det rullat på. Studentvänstern tog kontrollen över massmedia, och kunde därifrån effektivt hjärntvätta oss.
  Ingen kunde stå emot denna propagandamaskin i längden, då vänsterns politruker placerade sig överallt.
  Personer som Hanna Stjärne på SR är Sveriges överpolitruker, och de har sett till att placera likasinnade även inom högskolevärlden.

  Därför ser det ut som det gör numera. De, alltså PK-dårarna, vill ha det såhär, kort sagt.

  Gillad av 2 personer

 16. Hovs_klipphällar skriver:

  — Och så helt kort om FN. Detta är en organisation som domineras av ett femtiotal muslimskt styrda länder, och därför föga överraskande domineras av islamska intressen.

  Västvärlden har legat i krig mot islam i 1400 år, och nu får vi plötsligt höra från våra PK-styrda makthavare att FN är något BRA, som vi absolut ska stödja!

  Och detta ska vi tro på ??

  Visst, FN har mycket pengar, och de kan använda pengarna för att muta naiva svenskar inklusive den unge Patrik…

  Svenska PK-politiker frotterar sig gärna med FN, och ställer sig bakom FN-dekret oavsett om dessa dekret är rent fientliga mot Sveriges vitala intressen! — som ex-vis det såkallade ”Global compact”! Detta ingår i PK-vänsterns plan att förstöra vårt land.

  Gillad av 3 personer

  • Christer E skriver:

   Det är bara i Sverige som FN har en världspolitisk betydelse. Stormakterna, speciellt då de med vetorätt, upplever antaglige FN som en diskussionsklubb, ett ställe att informellt mötas och prova olika förhandlingsinitiativ (fast Trumps eviga Twittrande gör den sortens kontakter till del värdelösa). Muslimska länder kan få höga poster i FN-kommittéer (Saudi-Arabien fick väl ordförandeposten i någon kommitté för mänskliga rättigheter för några år sedan, en löneförmån för någon, ingen politisk betydelse).

   FN har tidigare haft betydelse, t.ex. under Zues-krisen (GB och FR tvingades backa), Korea-kriget, Kongo-krisen, etc, etc. men med Kina och Ryssland som stoppklossar kan dagens FN inge uträtta mycklet.

   Gillad av 1 person

 17. svenskfulhet skriver:

  Ahhh…. Ipanema, Copacabana, Leblon, São Conrado. Hur man än vänder och vrider på det Patrik. Det finns inget bättre.

  Jag kan fortfarande sluta ögonen och känna doften av havet och höra ljuden när jag satt vid stranden och väntade på skolbussen. Ett bra sätt att fly för en stund….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.