Patrik Engellau: Är svenskar toleranta?

Patrik Engellau

Devisen ”Gnothi seauton” – Känn dig själv – påstås ha varit inhuggen på framträdande plats i Apollotemplet i Delfi. Apollotemplet i Delfi är annars kanske mest känt för sitt världsberömda Orakel, en sorts institut för framtidsstudier, under ledning av prästinnan Pythia. Inte ens Wikipedia kan reda ut det där till full klarhet, men så mycket verkar sant som att Känn dig själv-parollen utövade ett starkt inflytande över grekernas tänkande. Se bara på Sokrates som hade detta som sitt personliga motto. 

Jag kom att tänka på detta när jag av en händelse råkade läsa en Expressenartikel av en liberal före detta riksdagskandidat som inte kom in i parlamentet och därför sedermera börjat jobba som kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Artikeln anklagade sverigedemokraterna, särskilt partiledaren Åkesson, för olika slags ondska, till exempel ambitioner att förstöra den svenska demokratin och jämställdheten samt naturligtvis för rasism. Jag fäste mig särskilt vid följande rader: 

Vårt land har utvecklats tack vare att vi individer tillåtits vara olika. Vi ser varandras olikheter som en källa till utveckling. Och där vi alla med våra olikheter ingår i och omfamnas av att vara svenskar. Där vi alla tillsammans med respekt för varandras olikheter fortsätter utveckla detta vackra fantastiska land framåt. Du [Det vill säga Åkesson; PEs anmärkning] vill se ett isolerat stagnerande land med stängda gränser där bara ”riktiga” svenskar är välkomna. 

Min avsikt är inte att polemisera mot den relativt nyblivne kommunikationsdirektören i MSB utan bara att följa den sokratiska uppmaningen att försöka förstå oss själva och vårt folk. Är vi svenskar, som kommunikationsdirektören hävdar, av tradition ett folk som utvecklats för att vi tillåtit och kanske rentav uppmuntrat varandra att vara olika och gå vår egen väg? 

Jag är den första att hylla det svenska folkets genom historien förädlade dygder som gjorde oss så framgångsrika: fliten, ansvarskänslan, solidariteten och allt det där. Men det är skillnad på självkännedom och ett hyllningstal till jubilaren på ett femtioårskalas. Om jag hade försökt övertyga Sokrates att vi svenskar är allt det där fina och dessutom i själen toleranta älskare av det olika så hade han säkert utsatt mig för nog så besvärande frågor 

Min bild av svensken bygger på erfarenhet och anekdotiska observationer. Den kan sålunda vara helt avig. Det är därför jag lägger fram den bilden här till betraktelse och kritik.  

Av tradition, menar jag, tycker svenskar inte alls om olika och – nu skruvar jag upp argumentet ytterligare! – det är just vår intolerans och motvilja mot avvikelser från en sträng gemensam umgängesnorm – som i samhällsdebatten uppträder under artistnamnet ”åsiktskorridoren” – som gjort oss så framgångsrika som nation.  

Ett omvittnat karaktärsdrag hos svensken är att inte vill ha öppna gräl. I civiliserat umgänge kvävs genast alla konfliktgnistor. Hustrurna spänner ögonen i sina män när dessa efter ett par drinkar får för sig att säga sin mening. Utlänningar påstås anse oss ganska tråkiga eftersom allt är så prydligt tillrättalagt, utmaningsfritt och välkammat i vårt samhälle (vilket kanske är varför många svenskar, särskilt unga män som känner sig snöpta av inskränktheten, ägnar sig åt farliga sysselsättningar som bergsklättring).  

Jag kan inte komma på något exempel från den svenska litteraturen där långtgående vidsynthet mot avvikare framhålls som typiskt svenskt. Motsatsen känns desto vanligare, exempelvis Jantelagen som lär oss att inte avvika från kollektivet och Mobergs utvandrare som inte stod ut i det trånga andliga klimatet (och den tillfälliga svälten) utan flyttade till USA.  

I den anglosaxiska världen uppskattas excentriker medan de i Sverige betraktas med motvilja. Att vara ”särskild” är hos oss ingen merit. När jag skulle förklara ordet ”lagom” för min portugisiskalärarinna höll vi på i en kvart och sedan sa hon att hon trodde jag menade ”ordinário”, vilket betyder ”medioker” på portugisiska, samt att hon inte begrep varför svenskar tycker att medelmåttighet är så bra. Men det är naturligt att ett folk som gillar att vara lika strävar mot genomsnittet.  

Men dessa ociviliserade inslag i den svenska folkmentaliteten gjorde underverk för produktiviteten. Alla ska med och alla ska göra lika. Man visste hur alla andra tänkte ty alla hade gått i samma enhetsskola, både patrons och statarens barn. Alla tänkte lika och vände sig med kritiskt uppfostrande blick mot dem som försökte sjappa från en gemensam åsikt. Likhet födde jämlikhet. Jämlikhet födde jämställdhet. Det är inte för att Sverige älskar olikhet som små pojkar och flickor stöps i samma form redan på dagis.  

Fördelen med ett sådant samhälle är att man vet var man har varandra. Det skapar förutsägbarhet och trygghet. Tråkigt kan man tycka, men den som fått känna på denna tråkiga bekvämlighet väljer aldrig något annat liv. När jämlikhetskänslan och otåligheten gentemot stötande självtänkeri får para sig med fliten, hederligheten och ansvarskänslan slår Sverige världsrekord.  

Dessa resonemang kan verka som någon sorts seminarium i socialantropologi för sysslolösa akademiker. Men så är det inte. Det här är fundamentala och praktiska frågor. Att känna sig själv sattes som främsta levnadsregel av de grekiska filosoferna. Enligt min mening visste de vad de pratade om 

Tänk om MSB har en kommunikationsdirektör med säte i ledningsgruppen som föreställer sig att toleransen mot avvikare är inkodad i svenskens DNA medan det kanske är motsatsen som gäller i verkligheten. Tänk om inte bara kommunikationsdirektören utan alla beslutsfattare i denna myndighet med ”ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar” inte förstår det folk de är satta att skydda utan i själva verket sysslar med egna fantasiprojekt. 

Förstår du nu varför Apollotemplets valspråk inte alls handlar om futila intellektuella tidsfördriv utan i stället har avgörande betydelse för landets styrning och framtid?  

Har kommunikationsdirektören rätt eller har jag rätt? Vilka är vi? 

71 reaktioner på ”Patrik Engellau: Är svenskar toleranta?

 1. Skarprättarn skriver:

  Det där med att pojkar och flickor stöps i samma queera unisexform på dagis är nog trots allt en nyhet i ankdammen. Att alla ska med är på sätt och vis en hederlig gammal socialdemokratisk devis, men nu med innebörden att alla ska med utför stupet. Minsta gemensamma nämnaren sätter standarden när Muhammed ska ges samma förutsättningar till avancemang som andra, trots tillkortakommanden i språk och förkunskaper.

  Gilla

  • ...,,,,-US_ skriver:

   ”Minsta gemensamma nämnaren sätter standarden när Muhammed ska ges samma förutsättningar till avancemang som andra, trots tillkortakommanden i språk och förkunskaper.”

   Visst, visst, om bara Muhammed pratade flytande svenska och var välutbildad, så skulle allt bli bra. Se bara på Marseilles eller Detroit! Araber och afrikaner som pratar det lokala språket flytande! Vilka paradis!

   Men det kanske är något annat fel på de ovan nämnda orterna? Tråkiga hus? Dåliga skolor? Inga jobb? Något måste det ju vara, om man inte vill bli rasist. Det bara MÅSTE gå att få Detroit att bli lika rikt och välfungerande som Zurich! Rosengård MÅSTE kunna bli som Täby!

   Bygg nya hus! Satsa på skolorna! Skaffa fler poliser! Sänk skatterna! Höj skatterna! Bygg fritisgårdar! Nej, bygg fängelser istället!

   Hur länge ska vi springa som yra hönor runt det anti-rasistiska altaret? Är det inte snart dags att erkänna verkligheten som den är?

   Utlandssvensk

   Gillad av 4 personer

 2. Lars skriver:

  En princip (Popper) kring tolerans är att ett öppet samhälle är tolerant men måste försvara sig mot intolerans dvs intoleranta grupper och länder. Det skrevs under WW2. Dessa intoleranta grupperingar vill alltså få sin vilja igenom, inte låta andra göra som de vill.

  Nu tycker jag att den principen inte riktigt håller som regel för beteende, för hur gör man med grupper som inte själva kan försörja sig utan behöver stöd från den toleranta majoriteten? Eller de som utnyttjar den toleranta majoriteten? Det förefaller mig att man måste föra in solidaritet (ömsesidig försäkring) och dessutom ställa krav på de som ingår i denna solidaritet att bidra efter bästa förmåga och inte anamma kultur, värderingar, beteende som gör att de inte kan bidra, i den mån psykologiska, fysiologiska och kunskapsmässiga egenskaper gör det möjligt (försäkringen gäller). Generellt är ju medborgarskap ett kriterium (borde vara) att man ingår i den solidariska gemenskapen, men vi har givetvis exempel på personer och grupper som ändå inte ställer upp på de värderingar t.ex. kriminella eller förslagna affärsmän mm.

  Häromdagen skrev man här om kriminalitet, ungdom i förortsområden som blir kriminella. Hur kommer det sig? Jag borde ju veta eftersom min barndomsvän i 15års åldern utvecklade en faibless för stölder, försäljning av narkotika mm. Hängde sig vid 17, kanske pga missbruk LSD. men jag vet inte! Familjen och bostaden tydde på skötsamhet och ordnad ekonomi. Förortsstadsdelen var svensk, men med många svenskar inflyttade från resten av landet. Ungdomsgäng bildades som halvkriminella företeelser eller fullt ut kriminella. Han berättade egentligen ingenting om hur han hade det hemma, familjen var okänd för mig. Intelligent. Valde yrkesutbildning trots det. Jag vet inte. Vad jag vet om 15-åringar är att de inte tänker särskilt långsiktigt och resonerande om livet av framtiden. De har helt enkelt inte överblicken och hormonerna och missnöjet jäser.

  Så ska vi vara toleranta? nej, men vi kan vara förstående och medvetna om svårigheterna att förstå liksom motpartens oförmåga och svårigheter. Det gäller naturligtvis som regel även för kulturellt annorlunda med splittrad förståelse hos avkomman för det svenska.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Men att en kommunikationsdirektör kan visa sig så ogenomtänkt och patetiskt föröka mota SD är ju tämligen absurt.

   Den svenska medelvägen har ju t.ex. inte alls varit framträdande i politiken om vi ser konflikterna mellan olika samhällsuppfattningar frän höger till vänster, men det har funnits sunt förnuft och en insikt att politiken kräver samling kring gemensamma uppfattningar och bör ligga i mitten och inte skapa permanenta konflikter. Nu kan man ju säga att det faktiskt varit Alliansens, borgerligheten, som under sina perioder vid makten varit mest systemförändrande t.ex. Bildt regimen med sitt kronförsvar vilket gav onödigt hög arbetslöshet som innebar övergång till en annan ekonomisk politik med återhållen efterfrågan/inflationsbekämpande, privatiseringar, underfinansierat pensionssystem. Likaså Rheinfeldt med invandringspolitiken som förändrade landet (fortsättning av Bildt regimens upphävande av Lucia beslutet.

   Men tolerans för olika uppfattningar har funnits, men tolerans för olika grupper, klasser ? Jag tror inte det, men man har sökt en medelväg för man har insett att ständiga konflikter sliter ned samhället och det gäller nog även det svenska kynnet och privatpersoner, man försöker finna en gemensam grund och undvika för stora skillnader mellan människor. Men sedan 15 år ökar löneskillnaderna, de kulturella skillnaderna, de politiska skillnaderna. De reala påfrestningarna kräver att man uppfattar den reala verkligheten, men politiker och tydligen kommunikationsdirektörer skapar myter om det svenska samhället och dess medborgare dolt som ”principer”.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars, ditt tänkande bortser från att man i vissa sammanhang bortser från sidoeffekter. Huvudsaken för centralbanker är att behålla kontrollen över räntevapnet oavsett tillfälliga effekter på marknaden, Samma gäller för den svenska bostadspolitiken.

    Sedan uttalar du dig om invandringspolitiken och anger med självklarhet vissa mål. Hur vet du det? Tänk om målet i stället var att upplösa nationalstatsgemenskapen? Har du inte lyssnat på vad Reinfeldt (inget h efter r:et) sagt; nyligen upprepat på moderatstämman, dessutom helt i linje med globalistfascistmålen.

    Vilken makt har ungdomarna att åstadkomma effekter i samhället?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, ska jag bemöda mig att svara på en konspirationsteoretiker?

    Centralbanker försvarar inte räntevapnet med minusränta utan tvingas med svårigheter, som Mario Draghi, att konstatera att det inte förslår utan man måste, liksom i USA, stimulera ekonomin finansiellt. Det finns en effekt av de första kvantitativa lättnaderna, man räddade bankerna och liknande gjorde man i Europa avseende tyska och franska bankers exponering mot Grekland. Generellt gäller att man inte ”försvarar räntevapnet” utan detta vapen använder man i första hand för att styra inflationen, i andra hand för att påverka valutakurser och i tredje hand för att stimulera investeringar. Så var det med det Olle.

    Invandringspolitiken? Jag anger inte med självklarhet några mål, tvärtom har jag inte berört det här. Så varför kommer du dragande med konspirationsteorier om en blivande världsregering? Tror du det finns förutsättningar?

    Är det bara tomtar som du och Stefan Schiller som tror ni ska rädda världen? Inte ens Fredrik eller TC tror på dina konspirationer.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars, du har rätt, jag uttryckte mig slarvigt. Det är inte räntevapnet som är det avgörande utan kontrollen över sedelutgivningen (idag ettot och nollor i bankernas utlåningsstatistik). Eftersom det bara finns en betydelsefull valuta i världen och den står under privat kontroll kan denna cirkus pågå ett tag till.

    Min poäng var ordet KONTROLL. Det är den som är det avgörande; inte de kortsiktiga effekterna.

    Om du inte kan se att målet är GLOBAL kontroll, kan jag inte hjälpa dig. Du får kalla mig vad du vill. Jag håller mig till påvisbara fakta. Vilka fakta har du däremot?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    ”Så ska vi vara toleranta? nej, men vi kan vara förstående och medvetna om svårigheterna att förstå liksom motpartens oförmåga och svårigheter. Det gäller naturligtvis som regel även för kulturellt annorlunda med splittrad förståelse hos avkomman för det svenska.”

    Det är här ditt tillkortakommande kommer till uttryck. Du börjar i fel ände, helt enkelt. Du blir offret för välfärdsstatspropagandan.

    Du inser inte att socialismen är ett redskap för makt och att du är dess nyttiga idiot. Att de lurar dig genom sin retorik. Socialismen är inte till för de behövande. Socialismen är ett kontrollsystem för makten.

    Du tror förmodligen att den ryska revolutionen var till för arbetarna? Den var till för kontroll, makt och förslavning; då som alltid.

    Socialismen är precis som islam ett perfekt vapen för den kontrolltörstiga eliten. Jar du inte läst Animal Farm? Jag tror jag var tretton.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Man kan inte vara tolerant mot kulturer eller läror som inte tolererar andra kulturer än deras. Jag skulle kunna räkna upp några men Lars får tänka lite själv.

   Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Nej, Lars, vi säger inte alls samma sak. Som socialist vill du alltid hitta undantag. Som bekant är det det sluttande plan som till slut leder till att allt ska undantas.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, du får nog försöka läsa ordentligt. Du har ju varit jurist och så svårt med att förstå kan du väl ändå inte ha om du inte styrs helt av förutfattade mening.

    Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Popper själv tror jag säger:
   ”tolerans är ofta inget eget intresse i saken” eller kanske P. citerar någon annan.
   besläktat:
   – det är lätt att vara generös med andras pengar
   – realismen hos den som inte berörs

   Gilla

 3. Jan Andersson skriver:

  Oraklet i Delphi lär enligt vissa historiker ha varit en drogad ung kvinna som under ruset svarade kryptiskt på frågor. Skillnaden mot våra politikerorakel är väl att de uttalar sig kryptiskt utan att vara drogade.

  Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Kryptiskt? Så ser jag det inte alls, du tycker nog bara det är kryptiskt för att du inte kan släppa din tro på att vi står på samma sida samt att de använder rationellt tänkande. Krypteringsnyckeln heter: de vill ha det så här. Tror man inte det, och dessutom att de är rationella visavi naturen och inte bara makten, ja då blir det förstås kryptiskt, som att betrakta verkligheten i ett kaleidoskop.

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Exempel på att utfallet blir annorlunda än vad man ville efterfrågar du. Låt oss då se på privata företag som Ericsson som var och är i viss kris. Vad för slags förståelse vinner man på att hävda ”de ville ha det såhär”? Ledningen trodde naturligtvis på de satsningar och den struktur och de affärsmässiga mål man satte upp. Det gick inte. Man bytte ledning.

    Låt oss se på kooperationen som var så stark i början på 70-talet och sedan dess gåt kräftgång och förlorat kunder. Samma process nu som för Ericsson. Ny ledning, nya affärsmål bl.a. sänkta priser.

    Låt oss se på centralbankspolitiken världen över, EU och USA, särskilt EU. Man trodde givetvis på sambandet mellan låga, negativa räntor och att investeringar skulle gå igång. Man trodde givetvis på att Euron skulle fungera. Man trodde inte det hade betydelse att Tyskland har stora bytesbalansöverskott med kapitalexport till södra Europa. Vad är det man förstår genom att säga ”de ville ha det såhär”? Det vile de inte alls.

    Låt oss se på svensk bostadspolitik. Man trodde givetvis i slutet på 80-talet att om man avvecklade bostadssubventioner så skulle marknadskrafterna skapa jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Inte var avsikten att skapa bostadsbrist.

    Låt oss se på invandringspolitik. Man trodde givetvis att multikultur och stort inflöde av människor skulle skapa ett bra samhälle. Men att säga ”de ville ha det såhär” skjuter vid sidan av behovet att förstå vad som hänt med det svenska samhället och vid sidan av behovet att bedöma partier och dess ledning och dess program.

    Slutligen, låt oss se på ungdomar som väljer utbildning utifrån någon slags föreställning om vad utbildningen ska ge och vilken roll i samhället de kommer att få. Duger det att säga ”de ville ha det såhär”?

    Gilla

   • Gerhard Miksche skriver:

    Oraklet i Delfis svar var medvetet dubbeltydiga. På så sätt skyddade oraklet sig mot att beslås med att ge dåliga råd. Innan kung Krösus av Lydien drog ut i krig mot perserna frågade han oraklet i Delfi om han skulle kriga eller förhandla. Svaret blev: ”Om du anfaller perserna kommer du att förstöra ett stort rike.” Vilket Krösus tydde som att han skulle besegra perserna. Men det var hans eget rike som gick under.

    Vår tids orakel rättar sina råd efter det frågeställaren vill höra eller bör ta till sig. Utan minsta dubbeltydighet. Frågeställarens ekon. Från grekiskan µχµ, ljud.

    Gillad av 2 personer

   • tc skriver:

    Lars,

    Nu bekräftar du återigen mig i att ogilla ditt sätt att argumentera, du jämför en affärstrategi för Ericsson med att ta hit folk från MENA och förvänta att de blir produktiva och laglydiga medborgare i ett kristet land? På Allvar? Det är något ohederligt över dig.

    Gilla

   • Lars skriver:

    TC, du resonerar som en ”käring”. Jag konstaterar att det finns massor med exempel på att man inte kan se hur ett utfall blir av ”de vill ha det så här”. men logik ligegr väl inte för en fysiker kantänka.

    Planering -> Utfall men möter oväntade företeelser och händelser.

    Det är skillnaden mellan naturvetenskapliga experiment av lagbundna företeelser och samhällsvetenskapens svårigheter att överföra ett experiment till den miljö man är intresserad av eftersom det finns så många okända variabler som påverkar förhållandena.

    ”De vill ha det såhär”… Höjden av visdom. Oraclet i Höllviken har talat.

    Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   ”All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.” I F Stone
   min variant:
   ”Alla regeringar ljuger, men katastrof väntar det land där politikerna själva tror på vad de säger”

   Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  Massutvandringen från Sverige till främst Nordamerika kan nog till största delen förklaras av att befolkningen ökade snabbt när de värsta krisåren under 1850- och 1860-talen var över och de flesta barnen i en familj överlevde till vuxen ålder och behövde arbete. Det är bara att gå in Husförhörs/Församlingsböckerna var som helst i landet (Riksarkivet, gratis) så ökar antalet namn under varje gård ganska dramatiskt från 1870-talet, och allt flera tituleras nu ”arbetare”, vilket aldrig förekom några årtionden tidigare och signalerar att industrialismen har tagit fart. Städerna växer också snabbt i kapp med alla nya fabriker. För många var industrialismen detsamma som domedagen eftersom samhället förändrades så snabbt och definitivt, vilket ledde till framväxandet av den nationalromantiska eran för att bevara något av det gamla innan det förvann för evigt.

  Men fortfarande kunde en familj bestå av ett par med 6-8 barn, plus de överlevande från den äldre generationen och en handfull drängar och pigor (oftast barn från granngårdarna som behövde komma hemifrån ett par år och kanske hitta en livspartner) så de räknas inte.

  Bara den äldste sonen kunde ta över torpet eller gården, så vad skulle alla de andra barnen göra och leva på? De näst äldsta sönerna som hade tur kunde kanske hitta en gård där det fanns mest flickor och på så sätt förvärva ett eget ställe genom giftermål. Eller ta arbete i en nystartad fabrik men där fanns det ännu inte tillräckligt med lediga platser.

  För många fanns det därför inget alternativ när Nordamerika hägrade och där det dessutom aldrig hade funnits någon kyrkogångsplikt. Inte alla lyckades, men många fick det bättre, några mycket bra. Men det krävdes beslutsamhet och synnerligen hårt arbete. Men det fanns/finns oändligt med plats och alla möjligheter låg/ligger öppna för den driftige och arbetsamme.

  Gillad av 3 personer

 5. Observatör skriver:

  Tolerans och likgiltighet är två sidor av samma mynt. Uttrycket ”Sköt dig själv och skit i andra” är en grundbult den svenska kulturen.

  Gilla

 6. Elisabeth G skriver:

  Patrik har rätt och kommunikationsdirektören fel. Det är synnerligen skrämmande att en person med den världsbilden sitter i en ledningsposition på en myndighet som ska skydda oss.

  Gillad av 4 personer

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Kommunikationsdirektören ville vid den tidpunkten framstå som en politiker med en vacker och tillrättalagd bild av Sverige. Artikeln var ett stort angrepp på SD och Åkesson som vår demokratis dödgrävare. Denna inställning stärkte säkert hans meriter hos Dan Eliasson som trots rollen som myndighetschef flera gånger uttryckt sig negativt om SD i media.

  Politikeruttalanden räcker inte långt i hanteringen av verklighetens uppgifter. PE har enligt mig rätt i att på en generell nivå är vi inte särskilt toleranta. Ett land som agerar med tillfälliga åsiktskorridorer och låter det politiskt korrekta få härja fritt i MSM/public service har långt kvar. Våra framgångar i jämförelse med andra länder byggde då på enhetliga värderingar och ideal.

  Nu krävs det mycket mer för att få saker uträttade. Nu behövs tolerans för våra olikheter. Därför lyckas vissa företag fantastiskt med förmåga att rekrytera folk med olika bakgrund men begåvade och kompetenta som tex Spotify. Målet för verksamheten är kristallklart. Kan du inte svenska (ännu) så pratar du engelska. Gör jobbet och vi blir världsledare. Spännande utmaning om vad som kan krävas för vår framtid.

  Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    ”åtala alla ämbetsmän”

    OCH politiker. Men, men, men, då skulle de skrika om att lagstiftning aldrig får vara retroaktiv. Det är sant – i en rättsstat – man ska veta vad man har att rätta sig efter. De har dock själva åsidosatt detta. Varför beslutades att mord aldrig skulle preskriberas (vilket i och för sig är rätt)? Jo, för att mordet på Palme aldrig skulle preskriberas och detta skedde just retroaktivt. Det är skillnad på folk och folk…

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det där är i allmänhet brännvindadvokatyr. Det finns många lagar, och det räcker för oss liksom för dem om en lag, det vill säga dess förarbeten och påstådda intentioner, är tillämpbar.

    Gilla

   • Andersson skriver:

    Ja, om det anses tillräckligt viktigt så tillgrips retroaktiv lagstiftning, även efter 2:a VK. Men sådant vill politikerna inte låtsas om, verkar det som.

    Gilla

 8. lenam skriver:

  De där flosklerna från MSB är passé och ingen går på detta dravel längre. Idylliserande dravel från de som vill halshugga en viktig budbärare. Hela svenska folket börjar fatta att vi måste se problemet i stället för att halshugga budbäraren.

  Gillad av 1 person

 9. svenne skriver:

  ”Vårt land har utvecklats tack vare att vi individer tillåtits vara olika. Vi ser varandras olikheter som en källa till utveckling.”

  Denna tillåtelse av olikheter har nu resulterat i en absurd tolerans av intoleranta. Vissa invandrare tolererar inte kristna religiösa symboler, men kräver att själva kunna uppvisa egna i form av t.ex. klädesplagg. Dessa kräver även att – som exempelvis i Malmö – få marschera på gatorna och demonstrera en tro som är helt artfrämmande för Sveriges ”ursvenska” befolkning, eller som i Uddevalla protestera mot ett uteblivet moskébygge.

  Utdrag ur Sydsvenskan 10 september 2019:
  ”Han dog år 680. Men shiamuslimer världen över sörjer fortfarande martyren Imam Husayn. Idag högtidlighölls hans minne med en religiös marsch genom Malmö.”

  Utdrag ur Samhällsnytt 16 december 2017:
  ”Runt den stora julgranen låg hundratals muslimer med utomvästlig invandrarbakgrund på knä på bönemattor och från ett podium förrättades en kombination av fredagsbön och protest mot att den s-ledda kommunen inte byggt någon moské åt gruppen. Tal hölls och slagord som ”jalla jalla, moské för alla” ljöd över torget.”

  Minsta antydan till kristna manifestationer eller uttryck sablas utan vidare ner av de PK-svenskar – och en del invandrare – som uppfattar sådant som provocerande för de invandrare som inte tolererar att landet de har ”flytt till för sina liv” har en månghundraårig kristen tradition. Begreppet ”de små stegens tyranni” är här helt relevant.

  Det nybildade partiet Nyans har nu registrerats hos Valmyndigheten.

  Utdrag ur partiets hemsida 7 november 2019:
  ”Nybildade Partiet Nyans har mötts av hot och förtal. Men från de etablerade partierna är det tyst. Bemötandet vi fått är ännu ett bevis för att islamofobin är den mest utbredda formen av rasism i Sverige och att den antirasistiska mångfaldsrörelsen behövs mer än någonsin, skriver tre partiföreträdare.”

  Det skall bli intressant att få se intervjuer av företrädare för detta parti i ”oberoende media”. Kommer de att halstras angående kvinnosyn, homosexualitet, ”IS-krigare” eller deras verkliga åsikt om kristna svenskar. Jag vågar påstå att dessa intervjuer kommer att vara lika mesiga som de tidigare var då MP utfrågades. I förhållande till SD så är ju Nyans ett parti med extrema åsikter, och det skall bli spännande att få göra en jämförelse mellan skillnaden i journalisternas intervjuteknik då detta blir aktuellt.

  Gillad av 2 personer

 10. tom crean skriver:

  Jag anser mig kunna uttala mig i frågan, som många dissidenter har jag känt mig obekväm i Sverige, jag följde mitt eget tankespår och läste de stora filosoferna som ung, sedan lämnade jag Sverige och har bott i flera länder och kulturer. En observation är att svenskar älskar att vara annorlunda precis likt alla andra, och är mycket medvetna om omgivningen, likt harar som tycker de är coolast av alla. Betrakta ett gäng svenskar på en skidort i Alperna, coola harar, exakt lika. Jag hade en amerikansk vän som bott i Sverige, hans observation var att vi var ”neat freaks”, vi kammar oss och städar innan ens nära vänner får komma på besök, och tar av skorna, att köra till tippen och tvätta bilen är helgnöjet för många. Tyvärr gör dessa två särdrag, att inte sticka ut, och vår prydlighet, att vi är särdeles olämpade att förstå att detta skrivet av John Locke nu är relevant:

  “… whenever the Legislators endeavour to take away, and destroy the Property of the People, or to reduce them to Slavery under Arbitrary Power, they put themselves into a state of War with the People, who are thereupon absolved from any farther Obedience, and are left to the common refuge which God hath provided for all men against force and violence. … [Power then] devolves to the People, who have a Right to resume their original Liberty, and, by the Establishment of a new Legislative (such as they shall think fit) provide for their own Safety and Security, which is the end for which they are in Society.”

  Gillad av 4 personer

  • Andersson skriver:

   Byråkratier är som cancer, de växer så länge de förmår. Det spelar ingen roll om de är i Stockholm eller i Bryssel, de vill alltid växa på skatte- och avgiftsbetalarnas bekostnad.

   Gilla

 11. Laura skriver:

  Självklart har du rätt, Patrik. Den här kommunikationsdirektören på MSB åskådliggör ju själv detta genom att kritisera Jimmie Åkesson och hans parti just för att de kliver utanför den anbefallda åsiktskorridoren. Även om det också är ett tydligt utspel av maktfullkomlighet, inte bara visar svensk mentalitet.
  Förutsägbarhet ger trygghet och konsensus i en gemensam världsbild och grundvärderingar tillsammans med en vilja att höra ihop, ger familjer och nationell samhörighet. Helst ska värderingarna och världsbilden då vara sanna och välmenande för alla inblandade. Men överallt förekommer också egoism, maktbegär, ondska, avund, girighet osv liksom olika tolkningar av allt. Olika åsikter är naturligt och självklart i större grupper, i ett samhälle, även om man delar grundvärderingar.
  Beslut som rör flera människor och ett helt samhälle, kan inte bygga på konsensus utan ärligt redovisade olika åsikter om mål och medel behövs, där olika relevanta perspektiv kan komma fram. Ifall man vill ha ett styrelseskick som tar hänsyn till folkviljan, vill säga. Just själva styrelseskicket och formerna kring det, behöver man ha konsensus i, alltså en stabil författning.
  Vad gäller hur man ska hantera lagstiftning och rättstrygghet och de gemensamma tillgångarna, bör olika politiska åsikter brytas mot varandra, högljutt och skarpt. Tuffa debatter om åsikterna, tillvägagångssätten och dess konsekvenser alltså. Utan att smutskasta personerna eller partierna som framför dem.
  Alla sorts arbetsgrupper presterar bättre med kunniga personer med integritet som är inställda på att både hävda sina synpunkter och på att samarbeta, i stället för grupper med toppstyrning med ja-sägare och ”group think.” Här har nog svensk mentalitet och svensk politik en bit kvar, om man säger så. Samförstånd är bekvämt, konflikter är jobbigt, och samförstånd kan kanske också förväxlas med samarbete, om man inte tänker till. Vilket gynnar de krafter som vill avskaffa yttrandefrihet och demokrati.

  Gillad av 1 person

 12. Rutger skriver:

  MSB direktören anser således att det är en framgångsfaktor för Sverige när vår ÖB dansade med en transvestit på Stockholms gator under pridefestivalen. Ryssen viker sig nog av skratt inför denna pajas till karl som ska leda Sverige i krig. Vår ÖB är därför förmodligen en krigsrisk i sig. Om olikheter uppmuntras så betyder det också förmodligen att Sveriges militär är odisciplinerad och saknar hundraprocentigt fokus på sin uppgift.

  Om en person likt nuvarande ” mångfaldsÖB ” dykt upp på kustjägarskolan 1975 när jag låg in ne skulle kompaniet blivit totalt förvillat demoraliserat. Ingen basse skulle givit honom sitt förtroende.

  Gillad av 2 personer

 13. Aha skriver:

  Per definition kan man inte ge en kommunikationsdirektör rätt enär han uttrycker sig negativt om Åkesson eftersom Åkesson är den ende som konsekvent försökt stoppa Sveriges Golgatavandring.
  Sakligt sätt har han naturligtvis inte heller rätt. Svenskarna har varit ett homogent folk väl följande den kurva som gäller för alla framgångsrika länder; homogena land med homogena värderingar.
  Men USA då? Jaha, fyrtio miljoner fattiga med stark överrepresentation av svarta och hispanos. USA hade rimligtvis varit rikare utan dessa människor.

  En liberal före detta riksdagskandidat kan inte ha rätt, därom vittnar Sveriges färdväg.

  Gilla

 14. Linden skriver:

  Kan man kalla detta för missriktad tolerans?

  Najah al-Shammari utsågs i juni i år till försvarsminister i Irak. I samband med utnämningen avslöjade dock AFP-journalisten Ammar Karim uppgifter om att al-Shammari samtidigt var medborgare i Sverige,

  Att han också är folkbokförd under en annan identitet och registrerad som sjukskriven..

  Enligt Nyheter Idag går det att bekräfta att det verkligen är Najah al-Shammari som är skriven i Sverige – och att han plockar ut bidrag från Försäkringskassan. Detta samtidigt som han bor i Irak och har en av arablandets tyngsta positioner.

  Enligt en poliskälla till Nyheter idag får den irakiske försvarsministern och hans fru bland annat ut ett bidrag på 5.200 kronor och ett flerbarnstillägg på cirka 4.200 kronor. Bostadstillägg.
  – I ansökan, som båda två skrivit under, uppges att de bägge lever på försörjningsstöd från sociala myndigheter.

  Frågor uppstår vilken läkare har sjukskrivit honom?
  Under annan identitet, bor inte i landet, hyr ut lägenheten i andra hand, hur många sådana figurer försörjer vi ?
  Varför kontrollerar inte myndigheter islamska medborgare?
  Kontrollen av etniska svenskar är rigorös.

  Nu måste det bli ett slut på galenskaperna.

  Gillad av 4 personer

 15. motvallsblogg skriver:

  ”Vårt land har utvecklats tack vare att vi individer tillåtits vara olika. Vi ser varandras olikheter som en källa till utveckling.”
  Resultatet av olikheten ser vi nu vardagligen.
  Det osar bränt och skjuts vilt i det förut så lugna folkhemmet.
  Kan det bero på att vi blivit på tok för olika?

  Gilla

 16. Underdog skriver:

  Tage Erlander poängterade Sveriges stora lycka att (till skillnad från USA om jag minns rätt) vara ett homogent land. Det är självklart att Sverige och svenskarna historiskt inte alls har gillat olika. Det svenska samhället är därtill, enligt den forskning som finns tillgänglig, extremt svårt för utomstående att komma in i. Bara Finland och Japan är värre av de länder som studerats.

  Hade våra beslutsfattare haft någon bildning hade de känt sig själva och oss och insett att en cocktail, blandad på en homogen ursprungsbefolkning som inte låter främlingar bli en del av gemenskapen i första taget och en hög grad av invandring från kulturer med värderingar som är extremt främmande för det svenska i alla avseenden utom att de inte gärna vill låta sig späda ut, är explosiv till sin natur. Men de såg det inte komma!

  Gillad av 1 person

 17. olle reimers skriver:

  Det som gör det så svårt för svensken i gemen är att han måste ta ställning till två diametralt olika budskap som kommer från en betrodd källa. Det första försäkrar att invandring är berikande, det andra är den verklighet som källan åstadkommit. Han förleds att tro att det andra inte stämmer, att det bara är han som ser fel. Detta kommer att pågå ett tag till men sen är det slut. Patrik:, 1-0.

  Gillad av 1 person

 18. villervalle03 skriver:

  Kanske mentaliteten i landet präglas mer av ordet lagom än man tänker på. Under vikingatiden for dom samman i skeppslag för att vinna egendomar som slavar, och rikedom. Det var ett lag arbete där man stod upp och inte visa sig feg, alla kämpade för laget.Där sedan vinsten delades efter hävdvunna regler, skeppsägare och oftast ledare fick en större del. Skålen som gick runt med mjöd eller andra starkare drycker, dracks laget om. Det betydde nog att alla kände sig viktiga och jämbördiga, vilket gav ett starkare teamarbete. Det sägs att även tvättfatet på morronen gick laget om, med hövdingen först och andra i tur ordning av samma vatten. Det var en arab som skrev ner det, så om det stämmer får de klokare dividera om. Jag tänker mig att det finns en viss förhållningssätt som lever kvar, men i lite annan form av ordet lagom, som numera nästan betyder att inte stå ut och vara egen i närmaste menlös. Följa strömningen vara både Greta och pk folket till lags. Svensk lagarbete var omtalat förut, som i Amerika, – Får jag snus och svenska jobbare drar jag järnväg fast till helvetet, om det behövs. Som en järnvägs direktör sa, under på 1800-talet. Med reservation om exakta ordalydelsen.

  Gillad av 1 person

 19. tc skriver:

  Man känner sig inte så tolerant när man ser intervjun i avsnitt66 på swebbtv:

  https://swebbtv.se/

  Det verkar som Martinovski trampat i något mycket farligt och det ökar mina misstankar att DGS blivit dragen vid näsan av BRå, för om jag hörde rätt så har hon fått ut 50,000 domar om våldtäkter (tror det var för 5 år) verkar inte stämma med datan Patrik fått från Brå där antalet var mycket lägre. Efter detta så blir hon angripen av staten i alla dess former. Vi har en självklar åsiktsdiktatur i Sverige.

  Gillad av 3 personer

 20. Alexander Svensson skriver:

  Skulle vilja påstå att svenskar inte är alls speciellt toleranta, kanske utåt för att visa sig god. Svensken är läskig såtillvida att man sällan vet var man har honom. Han kan t.ex. säga att han tycker man gjorde bra ifrån sig på någon uppgift, för att sedan på omväga få höra att han inte alls tyckte så, utan precis tvärt om. Blev lite rörigt, men ni fattar poängen. Ett annat ex är på ett arbetsplatsmöte där chefen talar om nya regler som ska införas, någon säger emot och övriga sitter som korkade spån. Sedan efter kommer folk fram och säger att de tycker precis lika dant men vågade bara inte säga något. Ett genomfalskt folk helt enkelt.

  Gillad av 1 person

 21. olle holmqvist skriver:

  Lagom betyder inte medioker, eller medelmåttig som i ursprungsbetydelse är ett slags
  statistiskt begrepp, ”mitt i ” normalt i betydelsen vanligt.typiskt ofta förekommande, frekvent. Så är det lite av en paradox att dessa medioker,medelmåttig – blivit nedsättande.

  Lag-om betyder enligt ”lag” dvs passande ett slags mall, måttstock, påbud,regel.
  Det heter på på engelska och portugisiska appropriate. ”till-sig-själv-tilldet-rätta -Finns på alla språk, inte ett skvatt svexotiskt.

  Gilla

 22. MartinA skriver:

  ”Vilka är vi?”
  Vi som ser tillbaka på en gemensam historia här i Sverige. Vi som delar historia med varandra. Vi som tittar på gamla hus och högar här i Sverige och känner samhörighet med dem. Vi som ännu minns vilken bygd våra förfäder kom ifrån.

  Det vore intressant att få höra PEs eget svar på frågan. Kanske blir ”Vi som identifierar oss enbart med vår plånbok, den nettoskattebetalande skrivbordsarbetaren” månne?

  Gillad av 2 personer

 23. Sixten Johansson skriver:

  ”En riktig Sverigevän röstar inte på Åkesson” (Expressen 24 aug 2018) skrevs av Morgan Olofsson, som ville in i riksdagen. Valbabbelism i sin prydno. Hans karriär belyser hur journalister, statsmedia, myndigheter och politiker fipplar under samma täcke.

  (Ur Wikipedia och Resumé): Född 1966, utrikeskorrespondent, journalist på många prestigetidningar och redaktioner inom SR och SVT, chef för Rapport 2007-11, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket 2011-13, Röda Korset 2013-19, MSB sedan januari i år, sitter i ledningsgruppen under Dan Eliasson.

  Denne ”verkliga Sverigevän” beskriver allt fantastiskt som ”vi” har. ”Vi har öppenhet, vi har frihet, vi har demokrati”. Men Åkesson vill ”ta stora kliv tillbaka mot den avgrund som vi liberaler sett till att vi lämnat bakom oss.” Så Morgan Olofssons ”vi” är både liberalerna och Sverige? Svenskarna? Vilka svenskar?

  Patrik frågar: Vilka är vi? Innan t ex kynne och beteende diskuteras måste gruppen avgränsas: vilka är ”vi”?

  Viets gränser är livsviktiga. T ex kriminalitet är brott mot vi-gruppens normer, befästa genom belöningar och straff. Om det bildas undergrupper med andra normer eller om Viets gränser rivs börjar allt fler bryta mot tidigare vi-normer. Slutresultatet är anarki.

  Det är inte SD som vill rasera Viet, utan just liberalerna, som i decennier har rivit ner grunderna för det Vi som har skapat allt det fantastiska. För Sverige är Morgan Olofssons kommunikativa kapacitet värdelös, kan stoppas under täcket där Dan Eliasson bökar.

  Gillad av 1 person

 24. tc skriver:

  Off-topic men jag tittar just på senaste Erik och Matti och det ger hopp om livet, de är ett komiskt radarpar, och deras komiska vändningar blir nog folkkära som Hasse o Tage, eller Helan o Halvan. Det finns ju en uppsjö komik att ösa ur när man beskriver galenskaperna. Efter övertagandet så ksn de köra en turne som visas från Berns på
  SVT kl 8 lördag kväll: Småföretag och småkriminella

  Jag ser fram emot när alla sittande 7-klöver politiker blir föremål för öppet hån i SvT.

  Gillad av 1 person

 25. phnordin skriver:

  Denne kommunikationsdirektör har skygglappar av utomordentlig kvalitet vilket tillåter honom leva i en utopisk bubbla . Att se verkligheten kan han naturligtvis inte tänka sig med en sådan utrustning. Han borde fråga sig hur pass mycket invandrare är beredda acceptera den svenska kulturen inte hur svenskarna skall förändras.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.