Jan-Olof Sandgren: Waking up

Jan-Olof Sandgren

Det drar en politisk ”väckelse” genom landet, som ibland för tankarna till hur Paulus på väg mot Damaskus bländades av ett ljussken och trillade av hästen (Apg 9:1-20). Kanske något liknande hände Alex Schulman när han förvandlades från Jimmie Åkessons bittraste fiende, till största beundrare. Eller var han kanske bara taktisk? Enligt färska opinionsundersökningar har det aldrig varit lägligare att byta sida än just nu.

Det är synd att så mycket fokus hamnat på Jimmie Åkesson. Det är förstås inte Jimmies fel, utan en följd av att övriga partier ställt sig i vägen för ett paradigmskifte och funnit det enklare att bekämpa en enskild person, än de idéer som ligger i tiden.

Mitt eget paradigmskifte ligger några år tillbaka i tiden. Till skillnad från Alex och Paulus var det en mer smygande process. Jag tillhörde länge den miljömedvetna 70-talsvänstern, men anslöt mig under 90-talet till den tidens största politiska rörelse ”Det sovande folket”.

Runt sekelskiftet flyttade jag från centrala Göteborg till en invandrartät förort norr om stan. För att bekosta lägenheten hyrde jag ut rum till internationella studenter, vilket gav en del nytt umgänge. Av samma skäl avstod jag från att prenumerera på en dagstidning och när TV’n gick sönder struntade jag i att köpa någon ny. Jag missade alltså rätt mycket av den ideologiska debatt som rasade i början av 2000-talet.

Istället engagerade jag mig i området, som på den tiden var ett känt ”vänsternäste”. Proportionen invandrare/svenskar var ungefär

50/50 och utan minsta ironi vill jag påstå att vi hade en rätt väl fungerande mångkultur. Vi lyckades faktiskt kombinera luciatåg och dans runt midsommarstången, med kebabgrillning och rapkonsert. Områdesföreningen drev ett gym, en djurpark, en kvarterstidning, ett koloniområde, grupper av nattvandrande föräldrar och sommarkollo åt barnen. Det tog säkert tio år innan jag såg mitt första utbrända bilvrak.

Dock märktes en subtil skillnad i engagemang mellan invandrare och svenskar. Med en lätt generalisering kan man säga att svenskar kämpade för en bättre värld, medan invandrare kämpade för en tryggare framtid, framför allt med avseende på sig själv och sina landsmän. Kort sagt; svenskar tänkte mer ”ideellt” och invandrare mer ”rationellt”, vilket fick betydelse för vad som hände sen.

När de första utbrända bilvraken dök upp en bit in på 2000-talet och tryggheten försämrades, flyttade de svenskar som varit mest engagerade i föreningslivet därifrån. Kanske av omsorg om sina barn, kanske av omsorg om sina ideal eller en kombination av båda. Kvar blev de svenskar som verkligen älskade området eller var för gamla för att bry sig. Ett mer ”rationellt” tänkesätt vann gehör. Plötsligt kändes det mer naturligt att fråga sig; Vilken politik gynnar mig, mina släktingar och de människor jag bryr mig om? Mona Sahlins och Masoud Kamalis vision från 2004, att även svenskar måste bli en del av mångkulturen, hade i viss mån besannats. Men kanske inte på det sätt dom tänkt sig.

När jag talar om ”väckelse” eller ”uppvaknande” tänker jag inte i första hand på att röra sig från vänster till höger, eller ta steget från Vänsterpartiet till Medborgerlig samling, utan att byta från ett ideellt tänkesätt till ett mer rationellt. Rationalitet kan ju tolkas som ”egoism” och många kanske föreställer sig att det ökar motsättningen mellan grupper, men det är långt ifrån säkert. För det första finns en växande grupp invandrare som av strikt rationella skäl inte röstar vänster, för man inser att vänstern aldrig kommer att kunna leverera den trygghet man efterfrågar. För det andra är en viktig orsak till vänsterns misslyckande, just missriktad idealism.

När även svenskar börjar bete sig som rationella varelser och uppriktigt frågar sig vad som ger faktiska fördelar och minst nackdelar – eller som Leif Östling så målande uttryckte det: ”Vad fan får jag för pengarna” – då ökar också förutsättningarna för äkta kommunikation. Även om det skulle visa sig att etablerade svenskar och stora invandrargrupper har motstridiga intressen, så talar man i alla fall samma språk. Utan det gemensamma språket är utvecklingen mot parallella samhällen (och i förlängningen parallella verkligheter) oundviklig.

Målning av Caravaggio. Paulus omvändelse på vägen till Damaskus:

Största problemet med idealism är att den är statisk. Ideal är till sin natur oföränderliga. Låt säga att de utgår från de tre premisserna: ”vita män är privilegierade”, ”svenskar är rikast i världen” och ”utomeuropéer är förtryckta” och att verkligheten motbevisar samtliga tre premisser. Då står idealen fortfarande orubbade, eftersom de är just ideal. Håller man fast vid dem kommer verkligheten att te sig allt mer ”irrelevant”, och det är i den rävsaxen stora delar av PK-vänstern just nu befinner sig. Ett ideologiskt limbo, där man måste föra en oförtröttlig kamp för att hantera en allt mer irrelevant verklighet – tills en och annan drabbas av rationalitetens ljus och ramlar av hästen.

39 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Waking up

 1. Skarprättarn skriver:

  Med en lätt generalisering kan man alltså säga att svenskar drar mer åt klanhållet, att tänka på sig själv och sina landsmän, precis som invandrarna. Vad händer när klanerna slutligen drabbar samman?

  Med en annan lätt generalisering kan man hävda att invandrare tänker mer ”ideellt” i det att de har underliga tankar om allah och änglar, något de flesta svenskar rationellt har skakat av sig.

  Gillad av 2 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Dags igen för ett par rättelser: Klanen är per definition en mindre grupp av människor som konkurrerar med andra klaner, d.v.s. klanen kan aldrig utgöras av eller definieras etniskt såsom folkgrupper, landsmän kan, pursvenskar är icke klanfolk.
   Idealism som hyllar döden mer än livet kan också kallas fundamentalism, fanatism, defaitism vilka alla är negativa konnotationer till skillnad från just ordet idealism.

   Gilla

 2. A skriver:

  Nej Jan-Olof, det största problemet med idealism är att den leder till att verkligheten slutar att fungera. Människor våldtas skadas och dör, både mentalt och bokstavligt. Det är det exakta resultatet man får av idealism..

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

 3. lenam skriver:

  Ett enat folk, låter fint men gäller inte längre. Mångkulturen har fått oss att vakna och bli mer rationella. Ja kanske det, det tar sin lilla tid att ställa om, att bli klantänkare.

  Gilla

   • Palle9 skriver:

    För den stora mängden löntagare fanns det små eller inga möjligheter att undvika avgifter avsedda för framtida pension. Jag minns en klubbkamrat (schackklubb) och inbiten socialdemokrat, som för mig berättade att hans dotter beklagade sig över de höga skatterna. Han sade att han med begränsad framgång försökt betona för henne att detta ändå ledde till höga pensionspoäng, som skulle betala sig en gång i framtiden …
    Slående är hur fattiga svenska hushåll är i en jämförelse med andra Väst-Europeiska länder:
    https://cornucopia.cornubot.se/2018/01/svenska-hushallen-nast-fattigast-i.html
    I Sverige är statens affärer i ganska god ordning (dock inte kommunernas), medan nettoinkomsterna och förmögenheterna hos befolkningen är låga – i t.ex. Italien är förhållandet det rakt motsatta.
    De av oss som kunnat genomföra ett privat sparande bl.a. i privat pensionsförsäkring är lyckligt lottade, men många har inte haft den möjligheten.

    Gillad av 3 personer

   • Benjamin Dhover skriver:

    Palle: Det är hög tid att se över dina möjligheter att säkra upp dina privata pensionsslantar med alla medel som går. Vad tror du händer när skiten träffar fläkten och landsfader Löfven med anhang plötsligt befinner sig i ekonomiskt fritt fall?

    Hint: Diskussionen kommer inte att vara centrerad kring nödvändigheten att uppfylla tidigare givna löften. Om de kommer att försöka tvåla till de privata pensionsspararna medelst minskad allmän pension eller genom oblyg konfiskering återstår att se, men glöm att du kommer att få vad det står i orangea kuvertet.

    Gillad av 2 personer

 4. Lars skriver:

  Artikeln pekar på ungefär det jag själv förstått, realism kontra idealism, den materiella världen (med överbyggnad av ideologi) kontra den idealistiska (tankens primat) om vi ser på Marx uppfattning om gränsen mellan honom och Hegel.

  Partierna i riksdagen är vid sidan av SD idealister, de tror på att tanken och ideerna bestämmer förhållandena i samhället, det handlar bara om att undervisa i det och styra opinionen.

  Det går alltså fel när man försöker spåra förändringen i samhället främst till ideologier som liberalism, konservatism, socialism. Dessa var en gång mer kodifiering av samhällsmodeller som bringade reda i den materiella verkligheten, socialismen som motvikt till den rådande liberalismen. Konservatismen som försvara av det bestående klassamhället.

  Visserligen påverkar ideologier förståelsen och därmed vad man gör, men även om det råder ett ömsesidigt förhållande mellan produktionen, samhällsförhållandena och ideologier så är det förra mer av bas för det senare än tvärtom. Men ideologier lever också sitt eget mytskapande liv.

  Vi ser en förändring tror jag på 70-talet i detta avseende, både till höger och till vänster. Politiken som var fast förankrad i de organiserade folkrörelserna; centern, folkpartiet, socialdemokraterna, med ett litet högerparti och desorienterat vänsterparti polariserades ideologiskt och tappade kontakten med gräsrötterna och med produktionsförutsättningarna i samhället. Delvis beroende på att en ny generation politiker saknade utbildning och erfarenhet och bildade ett kollektiv av styrande både till höger och vänster.

  Gillad av 1 person

 5. Stx skriver:

  Uno Fors chef. Stockholms universitet godtog utan att kontrollera anklagelserna mot Bilyana att hon är högerextremist och beundrare av Putin och Trump. Även om så
  vore?
  I verkligheten är nog den utlösande orsaken att Bilyana begärt ut domstols utlåtande från domstolarna om alla våldtäkter i Sverige, hissnande 10 000 om året.
  Sådan information får inte komma fram i ljuset, det stör omvandlingen till det mångkulturella samhället.
  Uno Fors sparkade henne utan grund. Fors en av många syltryggar.
  Så går det fortfarande till i det politiskt korrekta Sverige

  Gillad av 11 personer

 6. Lars Bernhoff skriver:

  Sandbergs resa med intressanta observationer från sina erfarenheter från en ännu blandad förort har många tankeväckande iakttagelser. Med 50/50 mellan svenskfödda och invandrare så måste man finna lösningar för konstruktiv samlevnad. Även med delvis olika ambitioner så kunde det hanteras.
  De ideella svenskarna ville och kunde vara det tills bilbränder började dyka upp. Då blev de som invandrarna, satte tryggheten högre och flyttade. Dvs fick samma rationella egoistiska inställning som invandrarna hade från början. Deras bakgrund hade redan bilbränder eller andra erfarenheter av våldshandlingar kan man förmoda. För svenskfödda var det ovant och oönskat, utan möjlighet för dem att påverka eftersom våldsvärkarna troligen inte kom från deras egna ungdomar.
  Som så ofta, de som har råd flyttar vidare till för familjen säkrare miljöer. Rationellt. Så vad är egentligen skillnaden?

  Gillad av 1 person

 7. Den där Fredrik Östman skriver:

  Jag har då aldrig sett ett ideal som var statiskt!

  Idealister är hycklare av första graden. De byter ideal som andra byter underkläder, och de ideal de behåller tolkar de från sekund till sekund på ömsesidigt motsägande sätt! Hur skulle det kunna vara annorlunda? Som du mycket påpekar är ju idealismen motställd rationaliteten, den är irrationell och därmed godtyckligt formbar men helt oförmågen att leda handling till mål.

  Gillad av 2 personer

 8. Aha skriver:

  Intressant resonemang. Svensken har sedan dagis marinerats att tänka ideellt. Ett stort problem blir då hur rationalisterna kan stiga av resan mot en alltmer skruvad ideal framtid, allra helst som det är rationalisterna som i mångt och mycket står för fiolerna.

  Fortsätter Sveriges utveckling som nu där alltmer av BNP handlar om arbetstid som läggs ned i det välfärdsindustriella komplexet där exempelvis vanartiga personer i fängelser kostar några manårs insatser per år, blir mycket annat eftersatt såsom vårdkapacitet. Vi har också Europas längsta vårdköer.

  En minimal offentlig sektor skulle hindra idealisterna att göra av med de rationellas pengar.

  Gillad av 2 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Ideellt, ideal, idioti. De svenska löneslavarmassorna har passiviserats med godhetstänk i 100 år. Vänd andra kinden till, den som slår är är den som det är synd om, mobbaren är offret. Krig är fred. Styrka är svaghet. O.s.v.

   Gilla

 9. MartinA skriver:

  ”men det är långt ifrån säkert. För det första finns en växande grupp invandrare som av strikt rationella skäl inte röstar vänster”

  Du har just beskrivit klanröstande och etnisk solidaritet som just rationell. Så vad skulle utlänningarna rösta på menar du? Partiet blir ju per definition ”ideologiskt” så länge du inte har ett parti för varje etnisk grupp? För övrigt, vad finns det för partier i Sverige som inte är vänster?

  Gillad av 2 personer

 10. Elisabeth skriver:

  I USA finns ett talesätt : en Republikan är en Demokrat som blivit rånad.
  Brendan O´Neills inlägg idag tangerar J O Sandgrens, han talar om klimat-aktivism och JO Sandgren talar om invandrings-aktivism. Debatt och politik har alltför länge drivits av privilegierade människor som kunnat kosta på sig godhets-positionering.Men nu rycks draperiet bort, problemen nafsar alla i hasorna och – alla börjar hitta en röst tack vare Internet. Så ,det amerikanska talesättet överfört till svenska förhållanden – en nybliven SDare är en sosse, liberal, moderat som blivit rånad, om inte personligen ( än….) så på trygghet och välfärd.

  Gillad av 6 personer

 11. MickeP skriver:

  Alla rationella, och icke kriminella, som jag känner säger: Låt oss fly detta land, eftersom de kriminella är på väg att ta över vårt samhälle!

  Alla ideella, och dysfunktionella, som jag känner säger: Vi är den (endaste) humanitära stormakten här på jorden, vi är världsmedborgare, vi omhuldar allas lika värde, vi ansluter oss till Greta-sekten, och vi bryr oss nada om att kriminella tar över vårt samhälle!

  MickeP

  Gillad av 3 personer

  • Törnrosa skriver:

   Ja bättre fly än illa fäkta. Eller… Och alla gamlingar som bidragit med skatt och av hälsoskäl nu inte orkar lämna landet föreslås få möjlighet till dödshjälp. Liberalt tankegods från en läkare om jag förstår Bitte rätt i en annan tråd. I förlängningen rutschkana till ättestupan.

   Är som pensionär fortfarande skattebetalare. Skulle dock betalt ännu högre skatt om inte politikerna redan nallat av pengarna. Vad händer med nykomlingarna när inte ens pensionärsskatterna finns? mvh

   Gilla

 12. phnordin skriver:

  Mycket intressant . Din krönika tål att tänka på. Jag drar slutsatsen att andra generationens invandrare inte hade lyckats med sin anpassning till svenskt liv-eftersom vid en viss tidpunkt skedde en brytning mellan den nya kulturen och den gamla-eller?

  Gilla

 13. olle reimers skriver:

  Det Jan-Olof kallar idealism har ingenting med ideologi att göra. Det är i stället ett höggradigt rationellt tänkande. Det är ett val mellan två förhållningssätt i förhållande till den miljö man lever i för att göra den uthärdlig för en själv, sin familj och sina vänner.

  Det går utmärkt väl att förena ett sådant arbete med att parallellt på det högre politiska planet verkar för en ordning som skapar mer harmoni, t.ex genom att skarpt kritisera invandringspolitiken.

  Det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.