Patrik Engellau: Socioekonomiska faktorer

Patrik Engellau

Den av staten omhuldade förklaringen till brottslighet är så kallade socioekonomiska faktorer. Till exempel har justitieminister Morgan Johansson sagt att man inte behöver göra några vetenskapliga studier om exempelvis kopplingen mellan invandring och kriminalitet eftersom ”minoritetsgrupper” visserligen ”är överrepresenterade i kriminalstatistiken” man att överrepresentationen försvinner när ”man rensar för socioekonomiska faktorer”. Det betyder att om folk med svenskt ursprung hade levt under samma ekonomiska villkor i samma sorts områden och med samma kulturella förutsättningar som folk med utländskt ursprung så hade svenskarna varit lika kriminella som invandrarna. 

Enligt mina ovetenskapliga undersökningar som har bestått i att jag frågat bekanta om de har någon uppfattning i frågan så har jag kommit fram till att justitieministerns synsätt har ett ganska brett stöd. Många människors mening är, enligt mina otillförlitliga studier, att det liksom är självklart att fattigdom, dåliga skolresultat, arbetslöshet bland föräldrarna med flera sådana olyckliga omständigheter predisponerar ungdomar för brottslighet.  

Det är alltså uppförsbacke att argumentera för att brottsligheten i huvudsak beror på något annat än oförmånliga socioekonomiska faktorer men efter att ha övertänkt saken gör jag det i alla fall. Att den allmänna meningen instämmer med justitieministern – om den nu gör det – är ungefär som att alla människor fram till Kopernikus, Bruno och Galilei ansåg att jorden stod still och det övriga världsalltet snurrade kring vår planet. Det sa sig självt. Man såg ju tydligt att solen gick upp i öst och ned i väst.  

Utgångspunkten för mitt resonemang är att kriminalitet är ett objektivt sett mycket dåligt karriärval för en ung människa. Brottslingar får kortare liv och sämre livsinkomst än vanliga knegare. Visserligen kan de göra tillfälliga stötar och plötsligt bli stadda vid kassa och pråla med guldklockor, tyska lyxbilar och snygga fnask men de riskerar hela tiden att ohederliga kollegor snor dem på pengarna och möjligen torterar dem till döds för påstådda obetalda skulder eller någon sorts ärekränkning.  

Unga människor som växer upp i så kallade utsatta områden kan inte vara omedvetna om detta. När de planerar sitt framtida yrkesliv borde de – under förutsättning att de har åtminstone genomsnittlig fattningsförmåga – bättre än ungdomar i medelklassområden, som inte sett några liv i brottslighet på nära håll och därför kan tänkas romantisera om kriminalitetens fördelar, vara helt på det klara över vilket slags framtid de dömer sig själva till om de struntar i läxorna och hotar rektor med kniv i stället för att lära sig Hallands floder och de tyska verben och förbereda sig för ett liv som revisor eller undersköterska med familj och bostad i ett trevligt villaområde 

Här ligger några hundar begravda. Den första hunden är att Morgan Johansson har fel. Överrisken för brott hos invandrare och deras barn försvinner inte ur statistiken även om man gör aldrig så noggranna rensningar för socioekonomiska faktorer (som jag i alla fall anser vara ett slags till vetenskap förklätt humbug, men det är en annan sak). Den andra hunden är att det svenska samhället utan Morgan Johansson-förklaringen står helt borttappat och renons på trovärdiga tolkningar av ett statistiskt och empiriskt faktum, nämligen överrisken i brott för folk med utländsk bakgrund.  

Nu ska jag återigen – för oklart vilken gång i ordningen – göra mig omöjlig genom att framföra politiskt inkorrekta observationer. Jag skrev alldeles nyss att ungdomar som lever nära brottsligheten av egen kraft borde fatta att till varje pris undvika den livsbanan under förutsättning att de har åtminstone genomsnittlig fattningsförmåga. Men de kanske inte har genomsnittlig fattningsförmåga. Det är kanske där skon klämmer.  

Dagens dominerande tänkande bland svenska kriminologer och politiker är alltså att brottslighet förklaras med socioekonomiska faktorer. Men detta är inte den enda möjliga förklaringen. Det finns andra, framför allt äldre och framför allt utländska, kriminologiska skolor som hävdar att brottslighet kan vara exempelvis ärftligt och kulturellt betingad. Man skulle kunna tro att de bättre förklaringarna – i förklaringarnas stora inbördes kamp för överlevnad – skulle slå ut de sämre förklaringarna men det kan man inte vara säker på. I Leif GW Perssons memoarer om Wille Vingmutter skriver han så här: 

Den idag förhärskande kriminologins förmåga att förklara vad… skillnader i brottslighet mellan olika individer beror på är heller inte imponerande. Det genomsnittliga förklaringsvärdet – det vill säga den andel av den individuella variationen i kriminalitet som förklaras av de vanliga sociala och psykologiska bakgrundsfaktorerna – ligger kring femton procent medan åttiofem procent av variationen kvarstår som oförklarad… Om jag nu ska lägga sten på [de moderna kriminologernas] börda är det även så att de genetiska, medicinsk och psykiatriska förklaringsmodeller som [tidigare kriminologer] använde sig av ger mer än dubbelt så höga förklaringsvärden, drygt trettio procent i snitt för traditionella brott i gemen – som stölder, skadegörelser, bedrägerier och våldsbrott – och närmare femtio procent för våldsbrotten enbart. 

Den som är exempelvis genetiskt eller medicinskt predisponerad för brottslighet kan kanske inte förväntas göra den rationella kalkyl kring sina framtidsutsikter som jag nyss redovisat.  

Men om vi nu kan tänka tanken att Morgan Johansson och hans statsfinansierade kriminologer har fel – eller i varje fall mindre rätt än anhängare av vissa konkurrerande kriminologiska skolor – har vi fått ett jättelikt problem på halsen. Hur kan vi i så fall förklara att den sämre teorin inte blivit utslagen utan tvärtom vunnit så tydligt burskap i Sverige? 

Jag har två förklaringar som egentligen är densamma. 

Den första förklaringen är den alternativa tolkningen så sjukt politiskt inkorrekt att den knappt går att uttala bland civiliserade människor. Om du inte förstår vad jag menar så kan du gå in fikarummet på jobbet och deklarera för kollegorna att brottsligheten i Sverige troligen beror på dåliga medfödda anlag hos brottslingarna. När du ser kollegorna kippa efter andan kommer du att förstå vad jag menar. 

Den andra förklaringen är min ständigt återkommande och i min skalle ständigt bekräftade, nämligen att Sverige styrs av ett politikervälde med vidhängande välfärdsindustri och att denna maktapparat håller sig med en ideologi – PK-ismen – som förklarar saker på ett sådant sätt att alla fattar att maktapparaten måste ha mer makt. Socioekonomiska faktorer är mums för politikerna och det välfärdsindustriella komplexet ty socioekonomiska faktorer kan bearbetas med den etablerade arsenalen av sociala insatser typ nya hus, högre bidrag, mer utbildning och fler terapeuter medan en socialsekreterare står hjälplös inför ärftliga anlag och därför inte tål att ens höra talas om dem. 

117 reaktioner på ”Patrik Engellau: Socioekonomiska faktorer

 1. Laura skriver:

  TC och den där Östman
  Fredrik, nog säger väl JBP precis tvärtom vad gäller agreeableness, dvs att det är ett framträdande drag generellt hos kvinnor, inte hos män. Vilket bl a gör kvinnor till usla löneförhandlare och chefer, där man behöver kunna vara lite tuffare.
  Psykopati och autism brukar anses ge brist på empati från födseln, medan övrigas empati behöver näring dels av att möta empati själv och ffa få lära sig rätt och fel i kontakten med andra. Som hänger ihop med impulskontroll, att klara av att hejda aggressiva impulser och också vilja göra det (empati). Helt rätt att man ska kunna förvänta sig att normala fyraåringar har förvärvat impulskontroll, något man börjar lära sig med hjälp av omgivningen, så fort man kan krypa och agera på egen hand.

  Gillad av 1 person

 2. Hedningen skriver:

  Ja, vilka är de avgörande faktorerna bakom brottsligheten ? Vår statsminister har rakt ut sagt, att han tror att endast och endast bara ”socioekonomiska faktorer” kan förklara precis allt. Andra har egna tankar och hypoteser, och vågar tro att etnicitet, intelligens, narkotikamissbruk, alkohol och religion samt klanlojalitet också kan vara faktorer av betydelse. En gång i tiden – 1990 talet – gick jag på universitetet och fick lära mig något som hette Multivariat Faktoranalys, vilket ingår i sannolikhetsläran.

  Kort uttryckt går den analysen ut på att varje samhällsfenomen eller observerad företeelse här i världen antagligen beror på flera förklarande variabler av olika styrka, och inte bara en eller två variabler. Kristendomen, till exempel, envisas med att mäta människor i termer av ”ondska” respektive ”godhet” och har bara en förklarande dimension för precis allt, liksom herr Löfvén.

  Men vad händer nu, om vi inför flera axlar än tre i ett koordinatsystem, eller multipla variabler av olika styrka ? – Jo, vi får ett slags mångdimensionell kub eller ett föremål utsträckt i många olika dimensioner, som blir rätt svårt för oss att visualisera, men är lätt att behandla i data-form. Vi kan se, att det finns olika sannolikheter som är olika starka – kanske etnicitet är en ganska starkt förklarande faktor – medan kanske skostorlek visar sig ha sämre förklaringsvärde.

  Adderar vi så alla förklaringsvariablerna, kan vi se att en person med låg utbildning, inget arbete, svag inkomst, främmande etnicitet, dåliga svenska-kunskaper, en historia av narkotikamissbruk och medlemskap i ett kriminellt gäng kanske faktiskt ÄR mer brottsbenägen än en vanlig svensk – sannolikt nog… Dvs – det är aldrig FÖRUTBESTÄMT att en individ med alla dessa egenskaper kommer att begå brott, men det är sannolikare än att någon med en annan uppsättning av bakgrundsfaktorer gör det… Så – vi kan ”se det komma” eller säga att sannolikheter finns, och ju fler variabler vi har, ju säkrare blir modellen (säger den matematiska teorin)

  Gilla

 3. Björn Olsson skriver:

  Vad är resans mål? Vi brottas med problematiken runt integration, assimilation, migranters brottslighet, klansamhällens struktur och relation till vårt svenska sätt att leva. Inget av detta berör dem vi diskuterar. Målet för deras ambitioner var resans destination. När dom väl var här visste alla att liv och försörjning var garanterat och man kunde fortsätta med att röka vattenpipa på torget. Den första generationens migranter har påfallande lägre brottslighet än sina barn. Dessa konfronteras i hög grad med det svenska samhället, genom en obegriplig skola där de finner att man kan göra vad man vill, för att man bär en ogenomtränglig offerkofta. Detta skapar ett automatiskt förakt för de idiotiska mesarna. Föraktet förenar dom i gängen som igen finner att samhällets våldsmonopol inte har någon udd. Så varför skall man överhuvud bry sig om att integreras med idioter, när man själv kan bestämma reglerna? Dessutom har man den moraliska överlägsenheten att tillhöra en religion som uppmuntrar till att betrakta idioterna som underlägsna. Vad har vi för värdesystem som kan konkurrera och belöna dem som gör den ytterligt mödosamma resan att bli en riktig ”svenne”?

  Gilla

 4. Thomas skriver:

  Varför går inte de fattiga ( i jämförelse med bortskämda nysvenskar”) portugiserna ut och spränger, våldtar, rånar, mördar i större utsträckning?
  🙄

  Gilla

 5. Jörgen skriver:

  Den viktigaste riskfaktor för kriminalitet är låg intelligens, IQ, just den man mäter med den traditionella intelligenstesten. Dens prediktiva värde är många gånger större än socioekonomiska förhållanden. Detta är känt, har varit känt mycket länge. Men kan inte nämnas, eftersom det är genetisk och ärfligt. Kurvorna talar sitt eget språk. Den förväntade utgångs kriminalitet i en grupp personer av arabiskt härkomst med en IQ på 85-90 är dubbel till tredubbelt så hög som i en population av svenskar med IQ på på 100. Detta är så väl dokumenterat, att det är omöjligt att diskutera och den enda strategi därför blir att inte nämna det. Vilket dagens kriminologer med sin 70tals ideologi gör. ”The Bell Curve”, är den störste och bästa studie, som följde mer än 50000 människor med regelbundna IQ undersökningar och interviews under många år. Resultatet är en massiv bok.
  Varsågod och läs. Den har även ett kapitel för humaniorafolk, som inte förstår argumenten, som i hög grad är statistiska. Ett avsnitt med statistik gjort lätt för just journalister och andra som inte förstår naturvetenskapliga argument. Som i övrigt används överallt i i dag, t.ex, i medicin utan att någon skulle drömma om att ursäkta sig.

  Gillad av 1 person

  • olle holmqvist skriver:

   Jag har en invändning mot intelligens-test och det är att mkt är att tolka bilder på papper, dvs 2D, samtidigt som den evolution som tvinnade ihop oss utgick ifrån att vi upplevde vår omvärld 3D. Det betyder att den som vuxit upp i en typisk västerländsk miljö under hela sin uppväxt tränats i att översätta 2D, tidningar, böcker, TV till 3D. så icke den annorledes uppvuxne, t ex i afrikansk korrugeradplåt-stad med allmänt dike utanför väggen.

   Har det betydelse ?

   Gilla

   • Jörgen skriver:

    Du har rätt. Forskarna i området intelligens är de första att peka på detta.
    Forskarna gör allt vad de kan för säkra validiteten av de data de får. Det är et stort område hur man gör det.
    Om du är intresserad bör du själv läsa på, t.ex. i nämnda boken ”The Bell Curve” , och liknande litteratur.

    I övrigt är intelligens ganska enkelt det samma som datorns processorhastighet. Denna kan mätas objektivt som psykomotorisk hastighet.

    Gilla

 6. Kjell Eriksson skriver:

  Jag tolkade Morgan Johansson som att han menade att socioekonomiska faktorer gör att procentuellt är det lika mellan svenskar och utlandsfödda. Men även om det är så, så är det väl dumt att importera extra brottslighet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.