Patrik Engellau: En våt dröm

Patrik Engellau

Jag drömde att jag blivit utbildningsminister i en majoritetsregering av likatänkande. Jag hade alltså makt och behövde inte förhandla varenda detalj med ett gäng PK-ister med hopsnörpta munnar från partier som bara hövligheten kan förmå mig att tala med.  

Om man kokar ned det till fundamenta är utbildning en enklare och mer rättfram hantering än vad forskare, experter och skolbyråkrater vill få oss att tro eftersom de vill göra sig märkvärdiga och på den grunden få en position i samhället. Utbildning är ett samspel mellan två människor, den ene, läraren, som vet mer än den andre, eleven, och därför leder utbildningen med auktoritet. Detta visste mänskligheten för 2 500 år sedan och det har även fortsättningsvis visat sig vara sant.  

I Sverige har utbildningen spårat ur. Det beror i huvudsak på svenska politikers halvsekellånga ambition att låta centralt placerade experter i centrala myndigheter centralstyra allting varigenom de sabbar relationen mellan lärare och elever. Därför måste jag som utbildningsminister som första åtgärd lägga ned de centrala myndigheterna Skolinspektionen – med det numera herostratiskt ryktbara Barn- och elevombudet som skrämmer lärare att abdikera från all auktoritet av rädsla för anmälan från kränkta elever och föräldrar – och Skolverket. 

Många tror att det räcker med att beordra centrala myndigheter att styra lite mindre. Sådant fungerar inte. Ofta blir det tvärtom som exempelvis när den gamla Skolöverstyrelsen las ned år 1991 i hopp om att det skulle bli mindre centralstyrning av skolan. Det slutade med att Sverige i stället för en enda central pedagogisk myndighet alltså fick två och därför sannolikt dubbelt så mycket centralstyrning. 

Att lägga ned myndigheter är inte lätt eftersom de under lång tid tränat sig att finta bort politiker som vill något annat än de själva. Deras pladder är oändligt och de kan alltid få tiden att gå genom att bedriva den sortens låtsashandling som kallas utredning.  

Först skulle jag kalla in den ena generaldirektören i mitt tjänsterum där min kompis Roland som är teveproducent hade satt upp några tevekameror. Sedan skulle jag säga åt generaldirektören att han hade tre minuter på sig att förklara för svenska folket varför hans myndighet behövs. Det skulle han inte klara. Sedan skulle jag tala in i kameran och förklara varför myndigheten bör läggas ned. Därefter skulle jag be Roland redigera och lägga ut på YouTube. Det är ett strå vassare än Trump som bara twittrar om sin politik. Jag skulle visa upp min politik med full transparens inför folket. (Nästa generaldirektör blir nog en hårdare nöt att knäcka eftersom han ju fått en varning.) 

Men även om man med ett avsevärt stök kan bli av med onödiga myndigheter återstår ju hela regelverket som i många stycken är klubbat av riksdagen. Där återstår ett stort saneringsarbete som jag också skulle göra inför medborgarna på YouTube. Som tur är vet jag i just det här fallet vad jag pratar om ty för tjugosju år sedan skrev jag tillsammans med sju kommunexperter en bok som heter Medborgarnas Offentliga Utredningar 1991:3 Självständiga kommuner där vi bland annat gick igenom den då gällande grundskoleförordningens 28 sidor med paragrafer och tog bort sådant som inte behövdes. Här är ett typexempel på en redigerad sida:  

Som du ser blev det några rader kvar på just dessa fyra sidor författningstext. Det handlar i detta fall om att betyg ska utfärdas. 

Nu invänder du kanske att kaos skulle utbryta om de två centralmyndigheterna stängdes. Det är risk för det. Det omedelbara och otillräckliga lösningen är att utbildningsdepartementet hanterar det kraftigt minskade antal ärenden som återstår efter avregleringen.  

Den långsiktiga och desto viktigare lösningen är att lärarkåren lyckas återupprätta sig själv som professionell respekterad yrkeskår med stark självaktning. Det är inte säkert att detta lyckas men det finns ingen annan väg att skapa en god skola för alla. Detta är mitt credo och min trossats och därför upprepar jag mitt påstående. Ex professoram nunca educatio salus (mitt hittepålatin som ska betyda ”utan goda lärare, ingen riktig utbildning”). Glöm bort flumpedagogiken, glöm bort postmodernistiska teorier, glöm bort IT-hypen. Läraren, se läraren! 

Lärarkåren har under årtionden malts ned av beskäftiga regler och skadliga pedagogiska idéer som kringskurit deras handlingsfrihet och gradvis fått dem att tappa självförtroendet. År för år har deras behörighet att fatta egna beslut och utveckla sin egen pedagogiska stil har därmed undergrävts. Genom den decentralisering som jag genomför som minister förändras detta i grunden. Lärarna får plötsligt ett helt nytt slags frihet och en starkt utvidgad behörighet.  

Problemet är att alla människor inte automatiskt förstår att utnyttja nya, vidare behörigheter. De kan få torgskräck av all frihet. De som vant sig att vara förtryckta lär sig ibland att älska sina bojor. Sådana människor har helt enkelt alltför låg behörighetsexploateringskoefficient (eller b/e-faktor som jag brukade kalla det när jag var organisationskonsult). Det är min uppgift som utbildningsminister att genom täta kontakter med lärarkåren uppmuntra dem att lära av sina mer erfarna kollegor, att utnyttja sitt förnuft och att ta ett nytt och utvidgat ansvar för utbildningen i Sverige. När detta faktiskt också sker ska jag verka för att lärarkåren får bättre betalt. Först prestation, sedan belöning, det tror jag skattebetalarna håller med om. 

Men det finns en funktion som med nödvändighet måste genomföras på uppdrag av en central myndighet, möjligen utbildningsdepartementet. Det är att mäta de enskilda skolornas kvalitet vilket troligen sker genom årsvisa examinationer av PISA-typ. På det viset kan varje skola få sitt eget betyg, till exempel 87 på en hundragradig skala. Dessa betyg ska genom den centrala myndighetens försorg publiceras på internet till upplysning för alla elever och föräldrar som vill ha bättre beslutsunderlag i sitt skolval. Betygen kan också användas av utbildningsdepartementet för att identifiera dåliga skolor och dra in dessas rättigheter att erhålla skolpeng för inskrivna elever. 

Vore jag riktigt djärv skulle jag ta mitt eget råd att upphäva skolplikten för att lära medborgarna att gratis skola är en värdefull förmån som skattebetalarna inte tänker erbjuda dem som inte förstår att uppskatta den. Men den saken får jag nog diskutera med medborgarna på YouTube innan den förverkligas. 

54 reaktioner på ”Patrik Engellau: En våt dröm

 1. Bo Svensson skriver:

  Vad rätt du tänkt, – fast det var fel. – Allt är mycket enklare än så:

  Skattemedel ägnade ändamålet undervisning skall man få del av, i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande, varigenom man får makt och medel att skaffa sig detsamma på en undervisningsmarknad helt befriad från statlig styrning.

  Incitamenten blir då de rätta för alla berörda.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den myndiga styrningen är därmed begränsad till att beskriva det kunnande som motiverar utbetalningar av skattemedel och till att ordna en fusk- och hot-säker kunskapskontroll.

   I den liberala framtid jag förutsätter, är myndigheter också ute ur bilden och det är skattebetalarna som kanaliserar medel till organ för utbetalningar mot att man kan visa, att man tillgodogjort sig sådant kunnande, vi bedömer som viktigt att förmedla till det uppväxande släktet.

   Många här har en bestämd uppfattning om hur undervisning skall bedrivas och vill använda de medel som krävs för att så skall bli. – Men det är ett tänkande som hör hemma i planekonomin. – Under en frisk ordning löser det sig själv. – Undermåliga metoder trängs undan av utomordentliga.

   Gilla

  • Greger skriver:

   Apropå undervisning och utbildning så skriver Fredrik B på twitter med adress Frida Boisen som ”arbetar” på ”Trolljägarna ”.

   Det finns riktigt tunga, riktigt kriminella problem i samhället, men Kajsa Klein på jagärhär och Frida Bousen försöker nu sätta dit och/eller smutskasta människor pga några twitter inlägg. Och med väldigt fula metoder.

   ”Fru
   @fridaboisen
   , din obildade marknadsgycklare: du är välkommen hem till mig i Solna så sätter vi oss ner och går igenom vad du och din ambulerande buskiscirkus förstår av elementa. Ni är själva de mest passande huvudpersonerna i ert bolibompaprogram för begåvningsutmanade vuxna”

   Gilla

   • Lasse skriver:

    Greger: Det finns många sätt jag inte skulle uttrycka mig på på sociala medier.

    ”Begåvningsutmanade” är kul, men jag skulle välja bort det. (Är allmänt trött på att det slås så mycket mot folk som gått ”livets hårda skola”, är ”lågutbildade” och / eller ”lågintelligenta”.

    Det som verkar pågå är någon slags kamp om ”det offentliga rummet”. Vad får sägas/skrivas. Saken är väl bland annat den att det numera finns många ”offentliga rum” och man kanske inte gillar allt vad som sägs i dessa. Och somliga – med makt till detta – reagerar då med att försöka stänga andras ”rum” och ”tysta” andras ”röster”.

    Massanmälningar via jagärhär, polisanmälningar, trolljägare…
    Vi får se hur detta fortsätter.
    Men ”förr” var det ju så att folk ”snackade skit” i t ex fikarum. Nu har en del av detta flyttat ut på nätet. Hur ska detta hanteras? En skillnad mot ”förr” är att det skrivna ordet på internet stannar kvar – oftast – medan ”skitsnacket” i fikarummet inte förevigades för eftervärlden.

    Hur ska allt detta nya hanteras? Ska en massa människor stängas av? En massa sidor stängas ner?
    Bör man helt enkelt bara strunta i att besöka de ”offentliga rum” på internet som man inte gillar och istället satsa på att trivas i sina egna ”rum”.
    Jag vet inte.

    Det verkar hursomhelst finnas – från de som tidigare varit vana att ensamma behärska ”det offentliga rummet” – en mycket stark irritation (för att uttrycka det milt) över att det ”nya offentliga samtalet” inte alltid är så ”välformulerat” och ”pk-försiktigt hycklande” som de förmodligen önskar sig.

    Handlar det ”bara” om makt?

    Gillad av 1 person

   • Linden skriver:

    Riksrevisionen ifrågasätter kvinnligt nätverk i domarnämnden
    Hälften av ledamöterna i domarnämnden som i princip tillsätter landets domare är medlemmar i det kvinnliga nätverket Hilda.

    Riksrevisionen varnar för att detta kan utgöra jäv och vill dessutom se tydligare motiveringar bakom besluten.

    Ramberg protesterar förstås högljutt.

    Är den kvinnliga dominansen förklaringen till de milda domarna mot våldtäktsmän och att så få av dem utvisas?
    Lojaliteten mot drabbade systrar verkar låg…..att värna den invaderande härskaran går före.

    Gilla

 2. A skriver:

  Det du föreslår P.E, är att skapa värde, i motsats till värdelöshet, alltså utbytbarhet. Sådant klingar alltid bra i mitt huvud. Värde är BRA, värdelöshet är KASS. Vänstern går i praktiken alltid mot värdelöshet och är därför KASS, mer behöver man egentligen inte veta.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

   • Den där Fredrik Östman skriver:

    Det hela är så typiskt liberalistiskt. Man saknar empati. Man kan inte försätta sig i motpartens situation. Alltså framgår oberoende som en fördel, ty man kan själv välja och svika allteftersom man har lust och intresse. Men för motparten, som man gör sig oberoende av, gör man sig därmed värdelös. Och så vidare. Hyckleriet, egocentriciteten, uppdelningen av moralen mellan mig å ena sidan och alla andra å den andra, är liberalismens innersta väsen. Man saknar empati så till den grad att man inte ens förstår var empati skulle kunna vara.

    Gillad av 4 personer

 3. V för Vendetta skriver:

  Och som vanligt är lärarna offer! Det är de egentligen inte, de är endast bortskämda med en gnällig attityd som fort det tar emot lite. Tänk om en snickare hade samma gnällgrund…. Brädan var inte rak, spiken kroknade, vi ringer yrkesinspektionen och ber dem titta på tillverkarens arbetsförhållanden. Det skulle vara ohållbart. Lärarkåren kan dock skylla alla sina misslyckanden på att eleverna inte tänker rätt, inte är motiverade, inte vill vara tysta, skulle inte det bita så kommer per automatik ylandet om skollagar och Skolstyrelser. Börja med att läxa upp lärarkåren och få dem att förstå att i deras yrke ligger förmågan att motivera, att intressera åhöraren för ämne, få dem att förstå att alla personer inte är gjutna i en form avsedd att passa just deras klassrum. Och kanske framförallt… få dem att förstå att läraryrket är så mycket mer än ett långt sommarlov. Därefter kan du jobba med det organisatoriska.

  Gilla

  • Maria C skriver:

   Men om snickaren får plastpåsar, klister och piprensare istället för brädor och spik, kommer han då, glatt och oförtrutet, fortsätta att bygga hus eller fabricera lastpallar?

   Gillad av 2 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Det där var det dummaste jag läst på länge. Din okunskap ursäktar dig. Gör som Sven säger. Gå in och ta ett vikariat och skriv sedan igen. Chansen att du får ett vikariat är mycket stor. I riket finns ett massivt underskott av legitimerade lärare. Och det kommer att bli värre, mycket värre. Så du kommer att få ditt vikariat ögonaböj. I lärarkåren finns stort antal obehöriga, många 10 tusental.
   Har du hört talas om Obehöriga poliser, Obehöriga brandmän, Obehöriga försvarsanställda, Obehöriga läkare (det har vi ju förvisso hört talas om), men poängen är denna; hur kommer det sig att det finns så många obehöriga lärare? Kan det vara så att förnuftigt folk inte vill bli lärare? Varför då? Gå in och jobba i sektorn och skriv sedan igen. Gör om, gör rätt.

   Gillad av 1 person

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Inte för att jag håller med Vendetta i allt, eller på alla sätt, men att säga att svenska lärare är gnälliga skriver jag under på.

    -”Åhhh, jag hinner inte med, det är sååå jobbigt!”

    Jaha, lilla vännen, men då hinner du inte. Vad är det som gör att du inte hinner, och vad är det du inte hinner med?

    Möten. Social arbete. Ingen förtroendetid – denna går åt till att vara vikarie i andra klasser, eller till insatser vid konflikter.

    Jahaja, vännen, men sluta gör sådant då? Sluta gå med på möten utanför arbetstid. Sluta gör sånt som inte är ditt jobb. Ägna dig åt din undervisning. Kräv att störande elever plockas bort ur dina klasser – deras oförmåga att uppföra sig, oavsett vad den bottnar i, är inte ditt ansvar, utan rektors, SPSM och BUP och inte minst föräldrarnas. Kräv att elever som uppenbart inte har kunskaper nog att följa med antingen gör om föregående års ämne eller årskurs.

    Kort sagt, kära kollegor: sluta vara så mesiga dj*vla mähän till strykpåsar. Ta ett ord från en som knogade sig fram innan han blev akademiskt inbillad: du gör det som är ditt jobb, inte ett skapandes grand mer, om du inte får mer betalt. Har du avtal om 14 papp per månad för slå ihop ett visst antal pall så gör du det antalet och inte en musfjärt mer, om du inte får mer pröjs. Så är det.

    Det är ni lärare själva som huggit den grenklyft ni sitter i genom att vara så dj*vla offervilliga – hur många tanter har man inte sett som får frireligiösa Bambi-ögon när de hasplar ur sig floskler om baaarnen, man måste offra sig för baaarnen. Perverst, är vad det är. Så kärringarna av alla könen går med på obetald övertid och möten till hav åtta på kvällen och morgon möten en timme före första lektionen, och ingen förtroendetid, och fattar inte att fack, arbetsgivare och politiker sitter tillsammans på ena sidan bordet – mot kåren.

    Nej f*n, skyll er själva som spelar med. Eller tror ni att ”jag lyder bara order” är nån slags ursäkt? Ditt jobb – ditt val.

    Och du? Behöriga lärare? Gick du på den lätte när liberalobersturmbahnfuhrer Björklund sålde den valsen? Nästan alla lärare är behöriga enligt rådande system. Och?

    En väninna är forskare inom molekylärbiologi – hon är obehörig för att undervisa i biologi på grundskolenivå. Tror du hon eller en 1-4 lärare kan mer om biologi?

    Behörigheten är inte värd papperet den är skriven på.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

  • Mats Olofsson skriver:

   Bortskämda lärare finns kanske,men inte i så stor utsträckning i Sverige där de utgör ett hunsat ibland akademiskt proletariat som ängsligt för överlevnadens och ”karriärens” skull tvingas anpassa sig till de för tillfället rådande sk PK-normerna.Hugg och slag från elever och nedsättande invektiv är nu normalitet på alla svenska skolor.Tänk även på att det endast finns tre länder i Europa med lägre lärarlöner än de svenska:Portugal och Spanien.Ett hunsat,änsligt proletariat som med blodsmak i munnen tvingas rätta skrivningar nattetid tills dagen gryr och de utmattade utan sömn tvingas stappla iväg till skolor som de flesta är psykologiska träsk.En slags trashanksheroer nästan som Sven Dufva och enbenta Lotta.Uppriktigt sagt så bör nog kommentarsskribenten ovan vikariera ett slag i en vanlig svensk skola för få sina fördomar kurerade.

   Gilla

 4. Göran Holmström skriver:

  Jag gillar din dröm, verkligheten är tyvärr bistrare. Din vän Roland har även spelat in filmer i smyg, på en viss firmafest, där praktikanten visat tuttarna, samt ministern för utbildningsväsendet som föll för frestelsen att känna lite.
  Att hon just då var en lovande medlem i miljöpartiets umgdomsförbund, var en olycklig slump. Hennes kollegor fick ett par tjänster i utbildningsväsendet som skademinimering. Hon själv vart EU parlamentariker där hon verkar hårt för att inskränka dom överbeskattade medborgarnas frihet än mer . Eftersom det endast är en dröm, så kommer ministern undan. Han anställer en personlig talskrivare, en yngre kortklippt journalist som av en slump är bästa vän med tuttfia.
  Ministern slits mellan pliktkänsla, ära och en yppig assistent vars aktivistiska tal förespråkar mer centralstyrning..
  Himla tur att det endast var en dröm!

  Gillad av 7 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Personligen så gillar jag tuttfester,
    Om dom kommer av lust och glädje.
    Dock så verkar dom flesta större och planerade ha en agenda tyvärr.
    Ps strippstång är på väg in i garaget.
    Lokala förmågor ska få visa glädje och kärlek i sann buddhistisk lära.

    Gillad av 1 person

   • tc skriver:

    Ja och man betalar själv och inte betalar minderåriga fattiga med våra skattemedel som FN-anställda gör, och detta var inte soldater, utan FN-byråkrater. Jag tror folk inte förstår hur depraverade dessa miljöer är.

    Gillad av 1 person

 5. Gibrahil Ortigo skriver:

  Jag utser mig till deputy skolminister och kompletterar med åtgärder ute på fältet.

  Givet den olycksaliga svenska skolan, där alla ska gå i samma klass och pga skolplikt pressas genom samma struktur så borde man ändå kunna jobba mer aktivt för en god lärmiljö.

  Det ska råda LÄRFRID i skolan. Utgå från barnens rätt till gott lärande
  Skolledningen/rektorerna får en explicit skyldighet att göra allt de kan för att skapa en god lärmiljö. Grundförutsättningen är att det råder ORDNING OCH REDA i skolan.

  Inför BETYG I ORDNING OCH REDA redan från ÅK 1, i en tregradig skala. Även om det blir det de enda formella betyg som ges i låg- och mellanstadiet är det en viktig signal till barn och föräldrar. Självfallet ska detta inte ersätta nuvarande skriftliga omdömen. Dessa har dock en tendens att vara inlindade och utsatta för snällhetsivran. Bättre med betyg, som används aktivt av läraren.

  På sikt avskaffa tvångssystemet med SKOLPLIKT. Det är otidsenligt och skapar mycken vånda. I dagens system har eleverna bara en skyldighet, att vara på plats i skolan. Detta är helt befängt. Skolan ska inte vara en plikt, utan en förmån. Att gå i skolan är att ta ansvar för sitt lärande.

  LÄROPLIKT för eleverna. Dvs ett reellt system med morot och hot att få gå om klass, alternativt tenta av kunskaper efter sommarlovet.

  OBS-KLASSER återinförs som ett reguljärt inslag i skolan för stökiga elever. Idag finns något som kallas skolakut i många kommuner, men där placeras rent kriminella barn, dvs de som vandaliserar och misshandlar. Stökiga barn bör få en mildare variant, dvs det blir två nivåer.

  Gillad av 6 personer

 6. pllay skriver:

  Hur gör du med den stora gruppen, kanske i dagsläget majoriteten, av vänsteraktivister inom lärarkåren som med säkerhet kommer sabotera och förhala alla dina goda förslag?
  Förlåt mig men jag har givit upp hoppet om en ordnad reträtt från dagens aktiviststyrda samhälle.

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Till PLLAY. De som saboterar får en varning. Fortsätter de är det ajöss med lärarlegitimationen och sedan sparken. Fattar de inte varningen så ska de inte vara lärare.

   Gillad av 1 person

  • thomasdentredje skriver:

   Vänsteraktivister i lärarkåren återfinns inom det massiva antalet obehöriga vemsomhelstare. Vänsteraktivister klarar inte universitetsexamen.

   Gilla

   • pllay skriver:

    Vänsteraktivister återfinns i än högre grad inom universitetens fakulteter för lärarutbildning.
    När du avskedat de 90-100% av dagens lärarkår som är marinerade i vänsteraktivism, klimatpanik, feminism och hat mot medelålders vita män, vem ska då vara lärare?
    Läget är mycket värre än någon av oss konservativa kan föreställa oss, det handlar om 70-75 års indoktrinering i socialism och PK, flera generationer av lärare som inte vet något annat än den vänsterpropaganda universiteten format dem i.
    Ett skolsystem vars uppgift är att fostra goda socialister, inte ges allmän balanserad bildning eller objektiv fakta om världen, människor, samhälle eller religion.
    Majoriteten av Sveriges befolkning har fått sin skolutbildning av lärare långt, långt till vänster, denna majoritet röstar vänster, inte av övertygelse utan av lydnad inför auktoriteter de mött och formats av i livet.
    Auktoriteter som fått sin auktoritet på grund av att de visat sig vara övertygade vänstersympatisörer, villiga att inordna sig i den totalitära vänsterhegemonin.
    Människor med demokratiska pluralistiska åsikter har sedan 60-talet sorterats bort från maktpositioner i samhället, när nu de sista icke hjärntvättade svenskarna lämnar arbetslivet ersätts även de av indoktrinerade aktivister.
    Landets resa mot kaos och anarki accelererar.

    Gilla

 7. olle reimers skriver:

  Varför inskränka tänkandet till lärarkåren? Är det inte applicerbart på de allra flesta myndigheter? Ge varje generaldirektör som första uppgift att avskaffa myndigheten mot att han får en bonus på det han sparar in till statskassan.

  Gillad av 4 personer

 8. Lars Bernhoff skriver:

  I drömmen blir allt enklare. Frestande att säga ja till de grundläggande tankarna i förändringarna. Att de pedagogiska tankarna och riktlinjerna i dagens skola har varit fel i femtio år är en skrämmande tanke som visar hur fastkört det är. Att sedan S lyckades driva valrörelsen med temat bort med privata skolor som att det var det stora problemet visar att S skapar undanflykter för att göra de nödvändiga förändringarna.
  Att sedan låta invandrare med otillräckliga språkkunskaper och ofta även kunskapsbrister placeras i klasser som motsvarar deras ålder inte deras förutsättningar ökar problemen.
  Det är dags att vakna upp från vår dröm och våga kräva ändringar i verkligheten. Kan man renodla och minska Arbetsförmedlingen så borde en omprövning av byråkratherraväldet över skolan inte vara omöjlig. Några saker borde kunna elimineras när Pisamätningarna visar att vi gått åt fel håll.
  Högre lön är endast en del. Med brist på lärare så får de ibland högre lön. En lärare är inte en coach till den kunskap som en elev tror sig vilja lära sig. Skolan och därmed läraren är den ende i klassrummet som ska veta vad eleven behöver lära sig. Då är man en auktoritet.

  Gillad av 2 personer

 9. Aurora skriver:

  Lycka till. Läroplanen har numera utrotat kunskapsinlärning utan all undervisning i alla ämnen har som mål att eleven skall bli en lydig värdegrundsrepresentant.

  Gilla

 10. Jari Norvanto skriver:

  ”Därefter skulle jag be Roland redigera och lägga ut på YouTube.”

  Troligtvis skulle videon rensas bort från YT. Men några nedladdningar skulle kunna hinnas med.

  Gillad av 2 personer

 11. tom crean skriver:

  Själv så hade jag lagt ner skolverket och alla anställda där hade fått välja på att bli lärare eller få sparken.

  Sen hade jag infört OBS-klass och relegering.

  Gillad av 2 personer

 12. Dandersan skriver:

  Jag har stor respekt för läraryrket.
  Det borde förmedlas till de stökiga eleverna, så fixar det sig alltid.

  Sen är dina våta drömmar lite torrare än vad jag förväntade mig.

  Gillad av 1 person

 13. Matte skriver:

  Jag har också börjat dagdrömma på liknande sätt som P.E. Kanske är det det undermedvetna som signalerar att något är på gång och känner hopp.

  (För egen del hade jag sån tur att jag blev statsminister.)

  Gillad av 1 person

 14. Steven Jörsäter skriver:

  Härligt! Jag anmäler mig som frivillig. Tänk att få vara med och undervisa i stora sommarskolor för landets lärare på temat ”Nu har ni makten – se till och använd den och använd den klokt!”

  Länge har jag förstått att den enda möjligheten att rädda skolan är att återge lärarna deras fulla auktoritet. Men faktiskt är det också kanske det enda man behöver göra. Efter skolan är det dags att ta tag i universiteten.

  Försvaret kan faktiskt vara en räddning. Där har en hel del av det gamla sunda Sverige faktiskt lyckats överleva under radarn (om vi undantar ÖBs larvande på Pridefestivalen). Här förekommer mängder av företeelser som man trodde länge var bannlysta från det svenska samhället. Såsom enkla disciplinstraff där hela gruppen tvingas göra något om någon inte sköter sig vilket denne därmed raskt lär sig. Eller bara en så enkel sak som att resultat från prov anslås på väggen med namn och resultat, något som försvunnit från universiteten och skolor på grund av missriktad hänsyn. Och mycket annat. Jag hör faktiskt många positiva omdömen om det moderna försvaret.

  Kanske är det försvaret, som ju egentligen numera är en utbildningsorganisation, som kan hjälpa oss att få styr på skolorna?

  Gillad av 1 person

 15. Axel Sjöstedt skriver:

  Kanske den mest fundamentala frågan, trots allt, är skolplikten. Det vill säga; man lägger utbildningsansvaret på elev och förälder. Mig veterligen lyftes aldrig argumentet skolplikt under min skoltid. Möjligen att närvaroplikten fyllde samma funktion, men incitamentet – att få undervisning – prioriterades och sanktionen för bristande närvaro var sänkt ordningsbetyg.

  Gillad av 1 person

 16. Emund skriver:

  Bra förslag. Detta kan bli verklighet om 3 år. Det finns redan en skolranking av kommunerna. Torsby m. fl. värmlandskommuner ligger i topp. Nästa månad kommer en ny PISA-rapport. Kan bli årets julklapp.

  Gilla

 17. NETTANN skriver:

  Besökte igår centralorten i den lilla kommun där lantstället ligger. I den gamla bruksortens utkant finns en skola med en ytterst begränsad skara elever i de lägre klasserna.

  Min bästa kompis Totte och jag tog en promenad och just denna gång valde han skogskanten som avgränsar den stora skolgården. Medan han tog en slurk i en vattenpöl kom rastvakten fram till oss.

  Hon undrade om jag inte borde koppla honom. Jag förklarade att han är närmare 16 år och (nästan) aldrig har sett ett koppel. Det fanns elever som var hundrädda, något jag förstod och brukar vara uppmärksam på. Och där kunde alltihop ha slutat och 5,5 kg Totte och jag gått vidare.

  Fast hon hade (övertydligt uppenbart) missat något: ”Vi har utländska elever som är hundrädda”. Och jag blev tvungen att kommentera hennes rasistiska gradering av elevernas rädsla, försöka förklara att hon knappast i första hand kan betraktas som skattebetalare men däremot som skatteavlönad och tala om att Totte brukar vara den mest hotade i möten med utländska barn eftersom sådana ibland försöker ta livet av honom.

  Hon var så marinerad i PK- och godhetssörja att det blir motbjudande att beskriva henne på ren svenska.

  Efter ytterligare 50 meter blev Totte och jag omringad av skolgårdens samtliga ljusa och mörkhyade barn, för att klappa.

  Och inte någon skrek på hjälp av rädsla för ulltotten.

  En stor del av släkten har tillbringat sina arbetsliv i skolan och är kopior av rastvakten. De har alla fritt fram att påverka våra ättlingar.

  Gillad av 6 personer

 18. Mattias, lärare skriver:

  Alltså, skolans kris kommer av politikernas felaktiga människosyn, inget snack om det. Men skolans kris kommer också från familjens sönderfall. Familjen är samhällets viktigaste pelare, och när den faller sönder drabbas hela samhället. Det ligger något i Freuds teoretiska utgångspunkter – de första åren formar människans livsöde. Handen som gungar vaggan….

  Gillad av 1 person

 19. Hedningen skriver:

  Åter en klarsynt analys, man tackar och tar emot. Dock skulle väl de flesta invända att ett avskaffande av Skolplikten krävde ett Regeringsbeslut och en lagändring, sådant kan icke blott och bart beslutas på Ministernivå. Å andra sidan är det inte fel med radikala visioner eller kamerakunniga vänner vid namn Roland, Jag tror mig just här ha förstått piken även om den var fin, som pigan sa när adelsfrun kallade henne Lortmaja.

  Nå, en god minister skall kunna tala med lärde män på latin och med bönder på bönders vis, det säger ju sig självt. Han bör ha departementsråd, dito sekreterare och såväl kreti samt pleti att förlita sig på och inhämta råd hos, därest kunskaps- och erfenhetsbasen skall bli så bred som möjligt, men detta kanske faller utanför inläggets huvudämne, nämligen pedagogiken, och dess hårda kärna.

  Jag erinrar mig en dagsvers, skriven av Alf Henriksson på sin tid, och anbefaller denna i redaktörens håg:

  ”Aristoteles talade såteles: Nej vad nu mina småteles, sitt still och hör påteles…”

  Gillad av 1 person

 20. C de Longueville skriver:

  Det tog långt över hundra år att bygga en högklassig svensk skolkultur.
  Efter tre decennier av illdåd är den förvandlad till den grushög, som nu kan beskådas.
  Mardrömslik misshandel av skolan har sänkt även universiteten till sopklass.
  Svenska elevers kunskaper har rasat mot ett svart hål samtidigt som betygsinflationen galopperat mot oändligheten.

  Katedern är bränd och lärarprofessionen slaktad.
  Adjunkter och lektorer är utrotade.
  Ignoransen och ineffektiviteten är satt i system och kunskaper åtnjuter i dag lika högt anseende, som den yrkesgrupp som är satt att bibringa dem.

  Det svenska skolsystemet fungerar inte alls.
  Alla internationella undersökningar visar, att det är ett absolut fiasko.
  Aldrig har det släppts ut grupper av så obildade elever och aldrig har medelgoda och duktiga elever fått så lite stimulans.
  Den svaga tredjedelen, som inte bara stör all undervisning får dessutom praktiskt taget alla resurser.

  I OECD:s rapport från 2015 konstaterades, att Sveriges självbild av att vara en kunskapsnation inte stämmer med verkligheten.
  Social utjämning och inte kunskapsförmedling har varit den svenska skolans huvuduppgift sedan 1960-talet.

  Kunskapsförmedling har ersatts av snömos och svammel
  Det har gång på gång visats, att svenska elever är svaga i kreativ problemlösning, självständigt tänkande och enkannerligen i läsförståelse.
  Brister, som rimligen inte befordrar elevernas intellektuella utveckling och som sannolikt inte heller gagnar demokratin eller den politiska toleransen.

  Gillad av 6 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.