Patrik Engellau: Framtidens skola

Patrik Engellau

Känsliga läsare kan säkert uppfatta den här texten som stötande och provokativ. Jag tror emellertid att Sverige står inför stora, kanske dramatiska, sociala förändringar och att vi därför bör tillåta oss – eller rentav tvinga oss – att tänka i ovana banor för att i bästa fall till slut treva oss fram till en bild hur vi önskar att ett framtida Sverige ska gestalta sig.

Ett otillräckligt uppmärksammat faktum är att när den svenska staten skapar och distribuerar olika ekonomiska och sociala rättigheter till medborgarna – vilket den har gjort oavbrutet under årtionden under beteckningen ”reformer” – så skapar den i samma handling en skyldighet för sig själv att tillgodose dessa rättigheter, typ att ett nyuppfunnet bidrag faktiskt ska betalas.

(Eftersom staten emellertid inte har några egna resurser att ta av för att uppfylla sina nya förpliktelser måste skyldigheterna överföras till skattebetalarna. När staten exempelvis beviljar uppehållstillstånd till en asylsökande har den delat ut ett paket rättigheter som enligt vissa beräkningar kommer att kosta skattebetalarna omkring 70 000 kronor per år under migrantens livstid. Men den här texten handlar inte om hur staten skickar räkningen för sina utfästelser till skattebetalarna.)

Konsekvensen, och detta har egentligen inte alls med migranter att göra, är att medborgarna alltmer lär sig att världen ser annorlunda ut än för femtio år sedan. Då ansåg sig medborgare som uppfostrats i och av det civila samhället ha både rättigheter och skyldigheter, kanske framför allt det senare. Men utvecklingen sedan dess har haft som mål att upplösa detta paket av rättigheter och skyldigheter i sina beståndsdelar och fördela dem på ett nytt sätt, nämligen så att rättigheterna tillfaller medborgarna och skyldigheterna staten (för vidare befordran, alltså, till skattebetalarna).

Den här separationen får oväntade konsekvenser exempelvis inom den svenska skolan. Eleverna har bara en enda skyldighet kvar, nämligen att gå till skolan. Det kallas för skolplikt. I övrigt har eleven bara rättigheter gentemot skolan och skolan bara skyldigheter gentemot eleven.

Detta gör att en utpressningssituation uppstår mellan eleven och skolan. Eleven säger till skolan att han inser att han är skyldig att närvara men att skolan i så fall är skyldig att av egen kraft förse honom, eleven, med kunskap och goda framtidsutsikter och, om inte det går, i varje fall med höga betyg. Eleven har inga skyldigheter utom skolplikten och kan därför inte avkrävas något ansvar för sitt öde. Om skolan missförstår budskapet så kan eleven anmäla skolan till Skolinspektionens Barn- och elevombud. (Okey, jag överdriver lite men det är bara för att renodla den faktiska situation som vi är långt gångna att förverkliga.)

Makt har därmed överförts från skolan till eleven (vilket bland annat manifesteras i att lärarna förlorat sin auktoritet och enligt uppgift i många fall funderar på att byta jobb). Eleven har fått utpressningsmakt.

Det är viktigt att förstå att vi här står inför ett betydelsefullt mentalt systemskifte som endast med stort besvär och en hel del lidande kan vändas till något annat och nyttigare. Att tro att man skulle kunna lösa detta dilemma med lärarlegitimationer och förstelärarreformer och lärarmiljarder är bara okunnigt och barnsligt. (Ännu barnsligare var förstås den blivande utbildningsministern Fridolins utfästelse att vända skolan på hundra dagar.)

Vi kan inte backa historien och hoppas på en återgång till vad som gällde fram till sextiotalet innan rättighetsutdelningen på allvar hade börjat. Skolplikt infördes med folkskolestadgan 1842 men det gjorde ingen skada eftersom den tidens folk ansåg att det faktiskt hade skyldigheter, alltså ansvar, i första hand för sig själva men även gentemot kollektivet. En plikt att uppfylla en skyldighet är ingen självmotsägelse. I stället för att fungera som verktyg att, genom utpressning, tvinga kollektivet att garantera eleven en hygglig framtid framstår skolan som en förmån som hjälper eleven att ta sitt ansvar och uppfylla sina skyldigheter. Skolplikten ger en extra förstärkning av kontraktet.

Men de senaste decenniernas utveckling har, tror jag, förvandlat skolplikten till sin motsats. När eleven inte längre anser sig ha några skyldigheter omdanas den enda återstående skyldigheten, just skolplikten, från ett tvång att ta sitt ansvar till en metod att slippa ta detta ansvar. Plikten är inte elevens att göra sitt bästa utan skolans att ge eleven vad han vill ha. I verkligheten riktas inte skolplikten mot eleven utan mot skolan. Skolplikten blir en tvångströja för skolan.

Därför kan jag inte se någon annan lösning än att Sverige upphäver skolplikten. Om jag vore utbildningsminister skulle jag inför ett häpet folk deklarera att från och med idag är skolan inte längre en plikt utan en förmån som skattebetalarna beviljar dem som själva önskar anstränga för att skaffa sig en hygglig framtid. De övriga kan syssla med något annat.

Jag skulle försöka förklara för det häpna folket att det är omöjligt för skolan att hjälpa den som inte hjälper sig själv och att skolplikten i vårt land förvandlats till en piska på skolan att göra det omöjliga. Vi måste acceptera, skulle jag säga, att det omöjliga är just omöjligt och att vi måste ta konsekvenserna av denna insikt.

Denna reform skulle i ett huj förändra elevernas ställning. De skulle upptäcka att skolan blev motvalls och tjurig mot dem som inte ansträngde sig. Varför ska vi slösa pengar på dig om du inte vill dra nytta av vårt erbjudande? skulle skolan säga till motvilliga elever. Å andra sidan skulle vetgiriga elever med vilja att förkovra sig få riklig belöning i form av överlägsen utbildning.

För de elever som redan idag uppför sig som elever bör uppföra sig skulle det inte bli någon skillnad gentemot dagens situation annat än att skolstöket skulle försvinna (eftersom stökiga elever skulle uppmanas att göra något annat än att besvära en skola som egentligen är en förmån avsedd för dem som har förnuft och intresse nog för att tacksamt tillvarata förmånen).

Den stora skillnaden skulle gälla dem som idag missbrukar skattebetalarnas generositet att bjuda på utbildning. Troligen skulle dessa elever inför nyordningen indela sig i två grupper. Den ena skulle gradvis begripa att livet är på allvar och att det är bäst för dem själva om de tillvaratar de chanser som välvilliga landsmän ställer till deras förfogande. De andra skulle vara förlorade för skolan. Vad man ska göra med dem har jag inte tänkt ut. Kanske ingenting alls. Det kan ju hända att de med tiden tar sitt förnuft till fånga.

95 reaktioner på ”Patrik Engellau: Framtidens skola

 1. Bo Svensson skriver:

  Formeln för att släppa ut hela undervisningssektorn från förskola till högskola i den normala ekonomin består i att man får del av skattemedel ägnade ändamålet i takt med att man tillgodogjort sig kunnande av det slag skattebetalarna bedömer värdefullt, varigenom man får makt och medel att skaffa sig detta som man finner bäst.

  När man inhämtat det minimum av kompetens som bedöms krävas för att kunna fungera normalt i ett utvecklat samhälle, har man därmed vunnit myndighet och rösträtt.

  Gilla

 2. Hohortensia skriver:

  Visst Patrik. Flera decennier av pajaspolitiska ”lösningar” har visat sig vara en toxisk brygd, som förgiftat, försvagat och förstört den, förut funktionella, arma svenska skolan…

  … som, enligt min uppfattning, aldrig har varit ämnad åt annat än att ge normalt begåvade och normalt uppfostrade, svenska barn grundläggande och nödvändiga färdigheter.

  Gillad av 5 personer

  • Hohortensia skriver:

   Utan asyl- och anhöriginvandringsstopp samt resolut repatriering av de utlänningar, som saknar förutsättningar (exempelvis på grund av bristande begåvning och dysfunktionell uppfostran) att tillägna sig de grundläggande och nödvändiga färdigheter den svenska skolan ska erbjuda…

   … kan utbildningsproblemet aldrig lösas – och hela befolkningens intellektuella nivå kommer obönhörligen att sjunka som en sten, för att sedan stabiliseras på shithole-country-nivå, där inget, förutom den ökande brottsligheten, förväntas fungera… i Sverige. Vem kunde tro det?

   Gillad av 17 personer

   • Siv Berg skriver:

    När mina barn klagade över skolan brukade jag berätta den sedelärande berättelsen om de chilenska flyktingbarnen i Värmland. De kom – tillsammans med sina föräldrar! – till Sverige på 1970- talet, föräldrarna hade blivit förföljda och torterade under Pinochetregimen.
    Det var lite märkvärdigt med flyktingar på den tiden så lokaltidningen gjorde ett reportage om de chilenska skolbarnen. Det visade sig att de här barnen älskade skolan, de tyckte lärarna var snälla, skolmaten var jättegod och de svenska kompisarna helt fantastiska. Det var så roligt att lära sig nya saker, så de kunde inte få nog.
    De ville aldrig gå hem, de tyckte inte alls om att vara lediga på helgerna och loven avskydde dom. För dem var skolan ett himmelrike på jorden.
    De hade insett vilket privilegium det var att få gå i skolan.
    Javisst låter det som en saga, men på 70-talet var det verklighet.
    För den tidens invandrarbarn.

    Gillad av 2 personer

  • Kalle skriver:

   Dagens ungdomar mår ju så dåligt nuför tiden. Inte så konstigt när så många vill vara snyggast, speciella och en enastående personlighet. När man fokuserar på detta finns inget utrymme för studier via skolan.
   Får man inte tillräckligg med gillanden på nätet. Ja då mår man dåligt. Viken arbetsgivare vill ha sådana anställda som hästesover under sin arbetstid.

   Gillad av 1 person

 3. brrr skriver:

  Finland har läroplikt i stället för skolplikt, vilket medger hemskolning. Så var det ju även i Sverige tills Björklund avskaffade möjligheten till hemskolning.

  Återinför man möjligheten till hemskolning, skulle de som vill slippa det helvete som många svenska skolor blivit, kunna gå samman och hjälpas åt att ge barnen och ungdomarna de kunskaper som erfordras. Även mindre bemedlade borde kunna samla till att anställa en skicklig lärare för åtminstone några timmar i veckan, och sedan själva stötta upp under resten av tiden.
  Ambitiösa och skickliga lärare skulle förmodligen föredra att försörja sig på att åka runt till olika hemskolningsgrupper, hellre än att vara i kaosskolan.

  Gillad av 14 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Om man är 30 – 35 föräldrapar som delar på en lärare borde kostnaden inte bli alltför hög för resp. par. Man tjatar i dag om ”för stora grupper” som om det skulle vara ett hinder för att lära sig. När jag gick i skolan var vi ofta drygt 30 elever i klassen och det gick alldeles utmärkt. Skälet var att vi satt ner, höll käft och lyssnade på läraren.

   För övrigt håller jag med dig, BRRR, om att vi borde ha läroplikt i stället för skolplikt. Det viktiga är att man lär sig, inte var man vistas under viss tid.

   Gillad av 9 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @BRRR
   Kombinera med godkännande examineringsinstanser som är opartiska. Ungefär som när man tar körkort så bedömer jag att ett sådant system har förutsättningar att slå igenom stort.
   Vilket också skulle sätta press på skolorna som fick konkurrens om eleverna.
   Som naturligtvis utbildningsministern & regeringen skulle tvärvägra att gå med på.
   Så jag skriver som Peter Dalle som uppfinnaren i Lorry hela tiden medgav:
   ”Jag tänkte inte på det”.

   Gillad av 1 person

  • Kulturisten skriver:

   Hemskolning fungerar i Finland tack vare befolkningens homogenitet. I Sverige skulle över en miljon muslimska föräldrar med tacksamhet mottaga friheten att sätta sina barn i islamitiska hemskolor, vilka skulle ploppa upp som svampar i höstskogen.

   Gillad av 6 personer

 4. Fette von Suttner skriver:

  Ett mycket bra förslag, eftersom det bryter mot totalitarismens grundprinciper: att vi kan ha kontroll över allt, allt politiken gäller allt och att moralen är förbjuden. Låt oss alltså utan övergångstid från en dag till nästa avskaffa skolplikten. Låt oss också i snabb takt avskaffa de båda skolverken, vad de nu heter, och den kommunala skolan. Det vi kan bygga upp i stället är ett system med officiella läromål och fristående prövningsanstalter. Visa av erfarenheten kan vi till en början inte låta dem vara politiskt styrda. Civilsamhället måste få forma sig självt.

  (Censuren verkar även idag. Igår gick en kommentar igenom, idag var det tokstopp igen.)

  Gillad av 4 personer

  • Törnrosa skriver:

   Fette: I min värld pekar allt på att du har blivit algoritmernas fånge. Varför jag tror det skrev jag till dig i Sörmans senaste inlägg.
   Googles algoritmer jagar även mig men av en helt annan anledning och med en helt annan metod. mvh

   Gillad av 3 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Att häva skolplikten, som nyligen utsträcktes till att gälla redan från sex års ålder, skulle kunna vara bra, precis av de skäl Patrik tar upp. Men då måste man samtidigt begränsa statens välfärdsåtaganden och hindra samhället från att ordna fritidshem åt dem som inte vill gå i skolan. Det måste bli föräldrars problem. En lista på vad staten inte ska göra, inte får göra, vore bra.
  Samtidigt skulle polisen och rättsväsendet behöva få rätt direktiv, dvs att jaga och straffa lagöverträdare, oavsett ursprung och hudfärg. Det som folk i allmänhet tror att de redan har som sin uppgift. Problembilden växer som vanligt också till att politikerna måste stoppa asyl-och anhöriginvandring och påbörja storskalig återvandring förutom att genomföra beslutade utvisningar. För att någonting ska bli möjligt. Enklast vore att börja i bidragsänden, att avveckla alla bidrag till icke-medborgare och förstås höja kraven markant för medborgarskap. Man borde direkt kunna ersätta barnbidraget med höjt grundavdrag. Det vore sunt med ett allmänt lågt skattetak som absolut inte får höjas, gärna hälften mot idag. Då kan vi därefter börja behandla den schizofrena och blodförgiftade patienten Sverige och hoppas att hon överlever och genom påhittig rehabilitering kan bli både försiktigare och modigare men framför allt mer realistisk.

  Gillad av 15 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det viktigaste betygen var de i Ordning och Uppförande. Vem ska skriva dessa betyg i framtiden? Föräldrarna? Skolan är inte främst till för boklig bildning, utan för social dito. Det är därför det är så lätt för en enda dissidentelev att sabotera en klass. Den som har fått lära sig rätt attityd till sina chefer och arbetskamrater och har alltid förtur till jobben, oavsett ämnesbetygen. Detta lär man sig inte genom att dra i mammas kjolar hela dagarna, lika litet som en värnpliktig kan bli en god soldat genom distansstudier.

   Gilla

 6. Svenge skriver:

  Din betraktelse Patrik leder mina tankar till humoresken, som lärde oss namnen på älvarna som rinner genom Halland ut i Kattegatt. Denna ramsa kan appliceras på relationen mellan makthavarna och vi röstboskap; ”vi ska äta, ni ska laga”. (Eller åtminstone betala.)

  Gillad av 2 personer

 7. Rutger skriver:

  I realiteten så fungerande skolan enligt PEs nya modell redan tidigare. I alla fall på Sofia skola på tidigt 60-tal. Där fanns s.k Observationsklass ( Obsklass) för stökiga elever i varierande ålder. I OBSklassrummet var minst hälften av katederns borta och mitt i rummet stod ett pingisbord. Pingis var således den aktivitet som skolan organiserade för OBSeleverna.

  Hur skolan hanterade hanterade det andra delproblemet med icke skötsamma elever, dvs De allmänt lata och ovilliga att lära sig, vet jag inte. Gissar dock de också hanterades såsom att det bara existerande närvaroplikt. Betygssystemet var 1 till 5 och begreppet ” Godkänt ” fanns inte så en elev kunde ju då avsluta skolan med bara ettor.

  Gillad av 2 personer

 8. BI-biologisk itelligens skriver:

  Enda nuvarande kravet är närvaro i en skola.
  Istället:
  Tillåt fri studiefart för elever.
  Hinner man två årsklasser på ett år, så kan eleven gå vidare i sin takt.
  Inte i läroplanens takt.
  Hemundervisning förekommer redan nu, efter skoldagen.

  Gillad av 6 personer

 9. Elisabeth G skriver:

  Mycket bra idé! Konsekvenserna skulle med stor sannolikhet bli de du beskriver, Patrik.

  Många människor i Sverige är så indoktrinerade i att de har en massa rättigheter så de förstår inte att det faktiskt rör sig om förmåner, som någon annan betalar med sitt arbete. Inte heller förstår de att det är meningslöst att ge denna förmån till dem om de inte använder den väl så att de sedan, i sin tur, genom sina skattepengar kan ge andra samma förmån. Inte heller förstår de att det är så ett lands välstånd byggs, de tror att det bara finns där som en självklarhet.

  Gillad av 6 personer

 10. UlfH skriver:

  Skolan är en förvaringsplats för många ungdomar. Enligt lag skall de befinna sig där under vissa tider oavsett om de vill eller inte.Fungerar sedan skolan dåligt så blir skoltiden ett straff istället för möjligheter till personlig utveckling. För många ungdomar blir då skolan en hemsk plats att tvingas befinna sig i. Där får de också lära sig mobbingens ädla konst, som åskådare, offer eller utövare.

  Gillad av 3 personer

 11. Häst och vagn skriver:

  Är stacken till för myrorna eller är myrorna till för stacken?

  Är skolan till för eleverna eller är eleverna till för skolan?

  Är samhället till för människorna eller är människorna till för samhället?

  Är hästen till för vagnen eller är vagnen till för hästen?

  Skall vagnen sättas före hästen eller skall hästen sättas före vagnen?

  Stackars myror, elever, samhällen, människor, hästar och vagnar.

  Vad skall sättas före och efter för att samhället skall röra sig framåt?

  Gillad av 5 personer

 12. miketheviking skriver:

  Mitt förslag är att staten betalar ut 500 000 kr till varje person som fyller 22 år och är svensk medborgare. Lånet ska vara amorteringsfritt men ha en låg statskuldsräntesats. Kapitalet ska täcka en startavgift för livet, hjälpa till med anskaffande av bostad, barn m.m.

  FÖRUTSÄTTNINGEN för att få detta lån är att 22-åringen genomgått gymnasieskolan med godkänt, ev genomfört någon högskoleutbildning (ej krav) och ej finns i belastningsregistret.
  De som inte klarar det hamnar naturligtvis utanför.

  Vidare så avskrivs lånet i sin helhet vid 42 års ålder om personen är fortsatt brottsfri och om personen har minst 2 barn. Gäller samma om personen råkar avlida.

  KONSEKVENSERNA för samhället och dess medborgare blir fantastiska.
  Ett par kan se emot 1 miljon i startkapital vid 22 års fyllda.
  Incitament att klara skola och ej begå brott blir mycket stora.
  Avskrivningen av lånet kvitteras ut mot att samhället fått minst 2 barn tillbaka.

  Kostnaden?
  50 miljarder per år (minus ränteintäkterna) men det är ju bara HÄLFTEN av vad invandringen kostar och då oräknat den minskade brottsligheten, den ökade kompetensen i samhället samt unga människor med FRAMTIDSTRO.

  Gillad av 1 person

   • miketheviking skriver:

    Nope.
    Staten betalar ut 100 miljarder per år för invandringen.
    Minska den och satsa på det uppväxande släktet istället.
    Vi behöver ju ungdomar som blir de nya 40-talisterna.
    Gör vi inget nu kommer varje genearation få det sämre och sämre – vilket redan skett.
    Krävs förstås att de unga bibringas lite vett i skallen och ekonomisk tänkande istället för genus- och könsdysforisk sensibilitetsträning i skolan.

    Gilla

 13. Östrahult skriver:

  Rätt tänkt tycker jag. Mycket resurser skulle frigöras genom avskaffande av en hel armada av byråkrater och ”hjälpare”. Men införandet måste kombineras med tuffare tag mot no go zonerna och sänkta socialbidrag samt sänkt skatt på arbete och större lönespridning.

  Gilla

 14. elak skriver:

  Patriks betraktelse missar en väsentlig punkt; lärarkolletivets delaktighet i förfallet. Det är på intet sätt så att skolans formella ansvar att utbilda numera överförs till den för detta syfte anställda personalen. Istället för forna tiders klasslärare = ”ledare av elevernas studier med resultatansvar”, har det stora flertalet lärare med entusiasm omfamnat att bli ”mentorer i arbetslag” = ”vågvisare för egeninlärning utan resultatansvar”. För begåvade och studiemotiverade elever gör detta ingen större skillnad, men för de övriga innebär det bara en bekräftelse på devalveringen av bildning i samhället.

  Gillad av 2 personer

 15. Mitt vykort skriver:

  En utopi Patrik, som jag skriver under Omar, du pekar ditt gevär överallt utom just där svenskarna faktiskt är eniga. Inget kommer att hända innan man mobiliserar svenskarna runt en gemensam sak.

  Gillad av 6 personer

  • Mitt vykort skriver:

   Ingen i etablissemanget är intresserade av en ändring av något alls (jag blir konstant missförstådd när jag skriver vänster och vänstertänkare, det i begriper HELA sjuklövern) så det du skriver kommer inte att hända så länge inte svenskarna inte fås att rösta mot och det finns EN ENDA sak som nästan alla svenskar, även kvinnorna, är eniga om innerst inne: man vill inte leva under kultur X. Detta är den enda hävstången som finns för att ena svenskarna, tyvärr. MOT något, inte för.

   Gillad av 9 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Mitt Vykort
    Instämmer i att vara emot något enar fler och snabbare än att vara för något, även om båda delar väl bör kunna finnas samtidigt. Det Omars krönika handlar om idag kan förhoppningsvis väcka några och det finns flera pågående namninsamlingar för att stoppa bygglovet för detta islamistiska center i Uppsala. Bl a genom SDs Upplandsdistrikt. Man bör ju också bombardera kommunpolitiker liksom KD vars partiledare kommer härifrån och kanske fortfarande bor där, med mail och bifoga Omars text.

    Gillad av 5 personer

   • educaremm skriver:

    MV: ”- Detta är den enda hävstången som finns för att ena svenskarna, tyvärr. MOT något, inte för.”

    Detta är dessvärre en något insiktslös kommentar vad gäller just svenskar i allmänhet?
    Det – svenska kynnet – , eller just en allmän och generell svensk mentalitet, handlar i en realitet istället i mångt och mycket om att vilja vara FÖR något? Samt att också vilja vara före, vilja vara först, vilja ligga före, och framför? Och också i stort sett vilja ses som (mer eller mindre?) s.k. – upplysta och moderna föregångare – ?
    Svenskar i allmänhet vill oftast inte se sig själva, eller ses som några slag av – motgångare – ? Som då kan antas vilja vara MOT någonting, (mot någon form av s.k. samhälleliga förbättringar, mot samhällsförändringar eller mot s.k. samhällsutvecklingar?)…

    Det som alla former av samhällsförändringar vill kallas för att vara? Alltså det som vill benämnas för s.k. oundvikliga och nödvändiga moderniseringar, eller s.k. oemotståndliga nymodigheter, eller också för s.k. effektiva effektiviseringar samt allmänt förbättrande förbättringar i samhället, (t ex i och genom en invandring)?

    Att MV då, (förtvivlat, desperat?), vill försöka att tillsammans med många andra inom en s.k. alternativ medieproduktion för en alternativ samhällsförståelse, i huvudsak ENBART vill försöka att rikta in sig MOT ETT ENDA MÅL, (t ex en islam), SOM OM endast ett enda mål vore det västerländska, eller det skandinaviska, eller det svenska, samhällets ENDA PROBLEM som skulle kunna gå att ENSAMT peka ut som The Problem?

    Detta när det är SÅ MÅNGA OLIKA FAKTORER, KOMPONENTER och INTRESSEGRUPPERINGAR som kan påverka, som kan styra, leda och ställa genom en mängd olika påverkanskanaler, med just HUR en invandringspolitik kan bedrivas i t ex Sverige?

    Det i sig kan nog ändå betecknas som ett något slag av (agenttuppviglande?) begränsat perspektiv?

    Detta därför att det ju finns så MÅNGA OLIKA FAKTORER som kan påverka, och som påverkar både politiker och ocså en massmediekonsumerande allmänhet, både i Sverige, i USA och i Europa i stort.

    Gilla

 16. Maj Rehnberg skriver:

  Patrik Engellau vad är du för slags människa, vilken fantasivärld lever du i ?
  Samhället har utvecklats till det här därför att kvinnorna skulle ut i arbetslivet och tjäna kapitalismen. Sen säger man att det är frigörelse för kvinnan och det är det på så sätt att kvinnan kan försörja sig själv. Men hur mycket får barnen betala ?
  När jag var liten ordnade föräldrarna mycket sin barnpassning själva men
  sedan blev det daghem för att kvinnorna skulle arbeta heltid.
  Det motiverades med att barnen inte utvecklades av att tillbringa sin tid med mamma i hemmet.
  När jag gick i skolan var det något barn som hade problem med läsförståelse. När mina barn gick i skolan på 80-talet var det fler. Det blev särskilda hjälpklasser.
  Nu är det mer än halva klassen som har olika bokstavsdiagnoser.
  Varför har det blivit så här. Jo, jag hävdar att det beror på den näringsfattiga maten och att sjukvården är styrd av kapitalistiska bolag som gör att personalen i sjukvården inte får lära sig kopplingen mellan tarmen och det mentala. Därtill vaccinationer som ger våra barn neurologiska skador !
  Vårt samhälle är uppbyggt på att vi alltid måste sorteras ut för det finns inte platser för alla på olika utbildningar. Det är meningen att en stor del ska komma till korta och inte få samma rikedom som de som har bättre förmåga.
  Det kan ni fundera på hur det känns för en liten unge att man inte räcker till och inte duger.
  Sen är det alla piller som barn äter för de ska ”orka ” med skolan och som ger biverkningar. Aptitlöshet så de får ännu mer näringsbrist och allergier mot pillren.
  Därtill kommer alla invandringsbarn som belastar skolan ännu mer.
  Men alltså det var redan problem i skolan innan massinvandringen.
  Detta har de fula ulvarna i fårakläder räknat ut att ni då först skulle vakna upp. Då angriper ni invandrarna och försvarar de som drivit dem hit.

  Gillad av 3 personer

  • Tomas skriver:

   Jag tror inte att kloka kapitalister vill att alla i skolsystemet skall utvecklas till socialistiska analfabeter. Dagens socialister däremot vill detta och tar nu ett steg till genom att föreslå borttagandet av betyg F = underkänt så att alla störande skitpratare kan få gå i gymnasiet och dra med sig begåvningar ned i fördärvet. Sista steget är väl att lotta ut yrkesbehörigheter.

   Gillad av 2 personer

   • Maj Rehnberg skriver:

    Jag tror inte att kloka kapitalister vill att alla i skolsystemet skall utvecklas till socialistiska analfabeter.
    Vad menar du ?
    Mitt 16-åriga barnbarn kommer antagligen bli en last för samhället. Farligt nära att han hamnar på psyket och får sitta inspärrad där utan rätt vård.
    Eller mitt bonusbarnbarn som tog sitt liv 23 år. Då bodde han i en egen lägenhet som låg i något slags gruppboende. När han var 13 år var han så mager och fick skolios hade korsett 18 timmar om dygnet i 4 år. Han åt alla möjliga piller för att han skulle sitta still och följa med på lektionerna. Aldrig att doktorerna gav någon förklaring till att varför han fick skolios.

    En nioårig pojke i Kvisthamraskolan i Norrtälje fick komma till en speciell klinik i Stockholm där han behandlades med kosttillskott och efter den behandlingen kunde han sitta still och inta kunskaper. Detta fick jag reda på av en av pedagogerna på skolan. Det var bara hon som var intresserad av alla lärarna och det blev inget som spreds vidare till skolmyndigheterna.

    Visst politikerna ger direktiv till myndigheterna eller om det är tvärtom att ta bort sådant som visar hur dåliga förhållandena är i skolan. Betyg till exempel.
    Det görs ju för att vi inte ska förstå hur det är.
    Kalla dem hellre dagens kapitalister för några socialister är de inte eftersom de också hela tiden försvarar kapitalismen som är orsaken till allt ont.

    Gilla

   • Tomas skriver:

    Jag menar bara att gnället på privatskolor/vårdbolag såsom sämre än kommunala dito är socialisternas sätt att försöka förklara misslyckandet i kommunala regi. Fördelen med ”kapitalistiska bolag” är att man kan välja bort dom och deras kunder är oftast folk som aktivt vill ha privat utförare

    Gilla

   • Maj Rehnberg skriver:

    När jag förstod vad fel det var att laga tänder med amalgam fick jag också veta att kvicksilver fanns i vaccin. Då tänkte jag att man tar bort det konserveringsmedlet så blir det bra.
    Men så innehåller det andra hemskheter, formaldehyd, aluminium. Varför känsliggöra immunförsvaret innan det är färdigutvecklat ?
    När mina barn var små 70-80-talet var inte mässling dödlig,
    En av biverkningarna i president Carters lista var en mässling som bara vaccinerade får. Är det den mässlingen barnen fått när de visas upp i TV.
    Mitt minsta barnbarn hade ständiga förkylningar året efter MPR sprutan.
    När jag 1973 gick till MVC ett år efter första barnets födelse. Jag ville vaccinera mig mot röda hund. Då blev jag utskrattad av barnmorskan och en sköterska. Kom igen när du är med barn sa de. Antagligen var det fel att vända sig till MVC men det kunde de upplyst mig om. Det blev ingen vaccination. 1975 väntade jag andra barnet. Då fick jag en grön lapp att jag var immun mot röda hund. Jag har inte haft röda hund hävdade jag. Jodå, det kanske var så lindrigt, du kanske bara hade ett utslag på ryggen. Sen 1980 när tredje och sista barnet kom gick första barnet i skolan där det bröt ut röda hund. Samtidigt som jag insjuknade var proverna på MVC klara och nu var lappen röd, Jag var inte immun.
    Det var substanser i blodet som lurades var deras förklaring. Men stora i korken är de och självsäkra på att de har rätt. Det gick bra med Erik det hände i 17:e veckan och då har riskkurvan sjunkit drastiskt. Vi fick ligga på infektion för hans urin och saliv kunde vara smittbärande.
    Jag vaccinerade mina barn tyvärr. Lyckligtvis inte med MPR för det vaccinet var indraget. På grund av att det var verkningslöst trodde jag. Men antagligen var orsaken för mycket hemska biverkningar.
    Av vilken anledning är du för svenska vaccinationsprogrammet ?

    Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    Man lyckade ju utrota de dödliga smittkopporna genom vaccinationsprogrammet i Sverige fram till 1976, WHO menade 1980 att det hade utrotats. Men sen har det poppat upp enstaka fall på nytt? Jag är inte kunnig inom vare sig epidemi, infektionssjukdomar eller immunologi, men när det gäller det allmänna och riktade vaccinationsprogrammet känner jag förtroende. Dock tillkommer det med något års mellanrum ytterligare vacciner i programmet och ett mot rotavirus ska introduceras mycket snart: 190901. Värdet av det har jag ingen aning om.

    Gilla

 17. Steven Jörsäter skriver:

  Skolplikten är redan upphävd! Åtminstone om man i dess ställe ägnar sig åt något som etablissemanget har godkänt. För ingen har väl hört om några rättsliga åtgärder mot vare sig Greta eller hennes föräldrar?

  Greta har dessutom uppmanat andra till brott i form av skolk. Inte heller denna gärning tycks leda till något ingripande från rättsväsendets sida.

  Rättvisan i vårt land har havererat.

  Gillad av 7 personer

 18. Maj Rehnberg skriver:

  President Carter utökade vaccinationsprogrammet med följden att massor av barn dog eller enbart skadades. Föräldrarna stämde läkemedelsbolagen. Då slutade de tillverka vaccin.
  Men Carter uppmanade dem att fortsätta tillverka för staten skulle betala stämningarna och så gjorde man upp en lista på biverkningarna.
  Så där får skattebetalarna betala. Dessutom har USA vaccinationstvång !
  Vill man slippa får man gå med i någon religiös organisation. Än så länge.
  Det blir nog snart slut med det också i världens största fria demokrati.

  Gilla

   • Maj Rehnberg skriver:

    Jag tror inte jorden är platt eftersom jag sett bilder på den från satelliter.
    Och även läst fysik om naturlagar.

    Chemtrailsplanen ser jag ju också. Många år spanade jag efter plan som bildade contrails. Jag ville visa barnbarnen. Men jag såg aldrig några.

    Sen kom chemtrailsplanen men det var allt ena tjocka linjer och de försvann inte snabbt som contrails gjorde.
    Moderna jetmotorer bildar inte conrails.
    Det som sprids ut från chemtrailsplan kommer från behållare i planet.
    Varför förnekar du att de finns ?

    Gilla

  • Törnrosa skriver:

   Maj Rehnberg: Välkommen in i trollgänget – det är där jag också finns *flin*.

   En av mina väninnors systrar fick en dotter som insjuknade i jättehög feber.Bestående hjärnskador. På 70-talet. Det hände i samband med vaccination.

   Mormodern började då att dela med sig av ett annorlunda sätt att leva. Den visdomen gör att bl a jag, med hjälp av mina läkare och trots en medfödd kronisk immunsjuksom, överlevt mer än en dödlig sjukdom i sista stadiet och haft ett bra liv med stora brukshundar, fria vidder, skog och hav.

   Så i mina ögon är Du definitivt inne på rätt spår. Det som gör mig ledsen är att en läkare som var beredd att hjälpa mig med en medicinomläggning, när jag kände mig förgiftad ”togs bort” mitt under processen.. Vi har alla våra historier som formar oss. mvh

   Gilla

 19. Aha skriver:

  Skolan är idag en förvaringsplats för mängder av vanartiga barn. I något större städer skulle hundratals av dem skulle börja hänga på stan om de portades från skolan alternativt slapp gå i skolan.
  När det gäller Engellaus öppna fråga om hur man ska lösa problemet med att hantera ungdomar som hoppar av eller blir portade från skolan, skulle strategin kunna vara att involvera riktiga män för detta.

  Att ha gäng av vanartiga ungdomar drivande omkring i våra städer är ett synnerligen dåligt alternativ så det gäller att fånga upp dessa ungdomar. De skulle därvid kunna ingå i någon form av brigader, ledda av dessa riktiga män som också har förmågan att bli positiva förebilder. Män som inte tolererar skitsnack, män som kommenderar ut ungdomarna till arbeten, män som har pondus att hämta upp ungdomar som inte dyker upp. Män som i sin tur bildar en sammanslutning för att med laglig rätt kunna ta i med hårdhandskarna om de små liven hotar med sin klan när saker och ting går dem emot.
  Det skulle kunna vara ett svar på Engellaus fråga om en lösning för de ungdomar som struntar i skolan, tyvärr något av en utopi i ett land där problemen löses i ett mjukt omhändertagande välfärdsindustriellt komplex.

  Tänk ett gäng kvinnliga socialsekreterare för att lösa problemet.

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Det är ju inte bra att ha dessa studieomotiverade, stökiga och stundom kriminella elever i klasen heller. De saboterar lärandet för de skötsamma. Knark månglas på skolorna. Främlingar besöker skolorna där de inte hör hemma. Skolorna är otrygga platser. Ingen bra lärandemiljö. Jag tycker PE:s förslag att upphäva skolplikten är en mycket djärv och smart idé; den bör prövas.

   Gillad av 1 person

 20. Anna Lindén skriver:

  Skolplikten bör avskaffas och ersättas med läroplikt, som i Finland. Förr hade vi läroplikt också i Sverige. Läroplikten innebär att eleven är skyldig att inhämta en viss kunskapsmängd varje läsår. Att så sker kontrolleras regelbundet av externa examinatorer. Den elev som inte har tillägnat sig de kunskaper som fordras får gå om klassen, något som inte var alltför ovanligt i det gamla Sverige. Kar de Mumma skrev ”Två år i varje klass” om sin egen skoltid.

  Gillad av 6 personer

  • Maj Rehnberg skriver:

   Kan du förklara varför så många elever i en klass har fått en bokstavsdiagnos och behöver extra stöd ?
   Varför tror du läroplikten togs bort ?
   Att ta studenten nu för tiden innebär bara ännu ett tillfälle för att få festa runt.

   Samhället skulle vara jämlikt alla skulle ta studenten. Man inbillade sig att om klassklyftorna då skulle försvinna.

   Eftersom Socialdemokraterna samarbetade med kapitalisterna blev det inga avgörande förändringar för att samhället skulle bli socialistiskt.

   Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    För att besvara dina frågor, Maj:
    1) Jag skulle tro att så många barn fått bokstavsdiagnos och behöver extra stöd på grund av att lärarna inte kan hålla ordning i klassrummet. Då blir det svårt att få studiero.
    2) Min gissning är att läroplikten försvann i samband med enhetsskolans införande, men jag vet inte med säkerhet.

    Gilla

  • Mitt vykort skriver:

   Jaha, räcker det inte med ensamkommande som är 5 år äldre än klasskamraterna, skall de sedan gå om hela tiden.

   Dina inlägg gör mig säker på att MED är meningslöst, inga lösningar kan finnas inom systemet, konflikten måste upp till ytan och de skyldiga utpekas. Ingen med makt kommer att medverka till en förändring. du drömmer, liksom Patrik.

   Gillad av 3 personer

 21. Björn skriver:

  Inget kan bli bättre, förrän totalstopp för asyl- och anhöriginvandring införs, och den bidragsfinansierade massproduktionen av MENA-avkommor upphör! Återvändarbidrag kan låta ”sjukt”, men är förmodligen den bästa ”investering” vi skattebetalare kan göra för landets framtid! Utan dessa absolut nödvändiga åtgärder, kommer Sverige att få en lavinliknande ökning av outbildade, oanställbara och potentiellt kriminella individer, som drar runt och gör livet outhärdligt för övriga medborgare! Miljontals tärande som knäcker allt vad sociala system, sjukvård och polis heter! ”Stubintråden” har snart brunnit färdigt……

  Gillad av 6 personer

  • pllay skriver:

   Förändringen kommer alldeles av sig självt, i alla tider har vi samlat oss kring gemensam kultur avskilda från andra gruppers kulturer.
   Vad som nu sker är att vår överhet beslutat att landet Sverige inte längre är svenskarnas, att vi skall fördrivas eller tvingas uppgå i andra kulturer.
   Något varken vi eller de andra kulturerna önskar, de andra håller med lagens hjälp fast vid sina olika kulturer, vi straffas då vi försöker skydda vår kultur och nation eller kritiserar överhetens multikultiprojekt.
   Våra lagar är rasistiska, de gör skillnad på oss och dom, till vår nackdel.
   Ytterligare en av alla dessa totalitära utopier som går emot människans natur, socialism, islamism, nationalsocialism och andra totalitära ismer.
   Det gemensamma för dem är att de alla slutat i död och lidande.
   Så länge vår överhet sitter i säkert bo kommer vi fortsätta vår dödsmarsch, någon annan kultur kommer överta och dominera den landyta som nu kallas Sverige.
   Så har det alltid varit och så kommer det alltid förbli, ligger förborgat i evolutionen.
   Vår lojalitet med överheten, som med goda ledare varit så framgångsrik, leder oss nu mot fördärv, likt lämlar går vi mot havet.
   Vi trodde vi var säkra mot vansinnet genom demokratin men vår överhet har snöpt den, vi kan INTE rösta bort politiker, endast rösta för dem.
   Själva kärnan i demokratin är eliminerad, vi sitter fast med den överhet vi har.

   Gillad av 3 personer

   • Jan Molin skriver:

    Tack PLAY och Björn! Helt rätt!
    Svenskarna förstår inte, eller bättre: är ovetande om det som pågår. Drivet av dem de röstar på! Vad göra?

    Gilla

 22. Axel skriver:

  Skolan och näringslivet. Näringslivet måte ges mer utrymme i skolans värld. Deras kravbild på kommande medarbetare måste komma fram i läroplanerna. Skolans utbud med logiska förklaringar duger inte när man som anställd ställs inför konkreta uppgifter som skall lösas. Taxametern är alltid på för företaget och dennes kostnad,när man är på sin arbetsplats. Därav kravet på reellt utfört arbete, som resulterar i lön till medarbetaren.. Sådan basinsikt måste läras ut. Har skolans folk denna insikt??

  Gillad av 1 person

  • Maj Rehnberg skriver:

   Då är du för ett totalitärt samhälle. Tror du jag vill att mitt barn ska utbildas för att bli en medarbetare? Att företagare ska forma mitt barn?

   Menar du att företagen ska ha skolor där föräldrarna sätter barnen för att de ska få jobb i framtiden.

   Det där djävla ordet medarbetare är skapat för att inbilla oss att vi är med och bestämmer.

   Jag stryker alltid det ordet och skriver dit anställd.

   Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Har skolans folk denna insikt??
   Nej, givetvis inte! Skolans folk vet möjligen något om den ofantliga sektorn! Många tror nog att de hör dit, dvs det spelar ingen roll vad jag gör!

   Gilla

 23. Lars Bernhoff skriver:

  Skolan måste vara nyckeln till framtiden. Den har hanterats av okunniga politiker utan egen kompass om vad som är rimligt och realistiskt för bra resultat. Att öka på skolplikt för de som redan gett upp förlänger problemen för de begåvade och ambitiösa.
  Att lära sig är inget som löser sig med tvång.. Skolan hade stora problem redan innan massinvandring, varvid allt blir ännu mer uppenbart när de förstärkte problemen.
  Våra nuvarande politiker vill lappa och laga eftersom nuvarande problem är så gamla att det är alla partier som är ansvariga. Ingen klarar att vända trenden.

  Det som behövs ett konstruktivt krismedvetande som troligen endast får en chans om någon grundprincip omprövas. PE ger exempel att upphäva skolplikten, åtminstone efter en viss ålder som är lägre än nu. I Finland verkar det finns en läroplikt.
  Det är groteskt att tro att det är bra för en nation att alla ska bli studenter. Yrkeskunnande måste få en statushöjning. Lärare måste slippa att ägna tid åt att vara offer för sabotörer som har sociala problem utanför lärarens ansvar.

  Formulera frågan rätt och gör en SIFO mätning på skattebetalarnas frustration och skapa politiskt tryck för en radikal förändring. Våra partier klarar det inte utan folkligt stöd för vad de borde göra i en fråga som alla tycker är viktig(ast) men ingen löser.

  Gillad av 1 person

  • Elisabeth G skriver:

   ”Det är groteskt att tro att det är bra för en nation att alla ska bli studenter. Yrkeskunnande måste få en statushöjning.”

   Visst är det så. Idén om att alla ska gå på högskola/universitet visar dessutom på ett enormt förakt mot dem som är mera praktiskt lagda. Jag har aldrig förstått varför sossarna anser att det är finare att arbeta med huvudet än med händerna. Vi är alla olika och olika talanger behövs och får komma till sin rätt i ett gott samhälle.

   Gilla

 24. Stig Palm skriver:

  Engellau varnar känsliga läsare inledningsvis? Dessa då vara dessa ‘strutsar’ vilka inte vill läsa och se verkligheten.

  Gilla

 25. Jan Ivarson skriver:

  Jag har behov av att motionera. Det sker allt för sällan med promenader och cykelturer. Har funnit att det är jobbigare att cykla i uppförsbacke och i mot vind, jämfört med när det bär utför i medvind. Det har fått mig att önska att kommunen bör planera för fler utförsbackar. Tills de kommer till stånd får jag vara tacksam över att samhället erbjuder subventionerade elcyklar. Än så länge får jag trampa en åttaväxlad automat.

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   Ha ha! Du påminner mig om gumman som när hon cyklat till ett ställe beklagade sig över att hon haft sådan motvind och hoppades på att vinden skulle ha vänt när hon skulle cykla hem.

   Gillad av 2 personer

  • Kronblom skriver:

   Det byggs redan bilar som enbart är anpassade för utförsbackar, vilket passar i ett land där det nya normala är just utförsbackar.

   Gilla

 26. C de Longueville skriver:

  Det tog långt över hundra år att bygga en högklassig svensk skolkultur, Patrik.
  Efter tre decennier av illdåd var den förvandlad till den grushög, som nu kan beskådas.
  Mardrömslik misshandel av skolan har sänkt även universiteten till sopklass.
  Svenska elevers kunskaper har rasat mot ett svart hål samtidigt som betygsinflationen galopperat mot oändligheten.

  Postmodernisterna regerar och styr med järnhand, och har så gjort i decennier.
  Kunskapsförmedling har inte varit skolans huvuduppgift sedan 1960-talet.
  Den är våldtagen av ett gäng veritabla flummare, som hävdar att allt ordnar sig om man bara har rätt ”riktning” och en ”positiv attityd”.

  Den som vill bli ett nervvrak kan prya en vecka i det inferno, som kallas för skola.
  Störningsmomenten är oändliga och de notoriska fridstörarna har kommandot.
  Oredan, röran, kaoset och kakofonin i klassrummen har nått en nivå, som omöjliggör all vettig undervisning.
  Eleverna anser sig ha rätt, att avbryta och störa hur mycket de vill.

  Kravlösheten är nu närmast total och kommer om möjligt att bli än värre.
  Ansträngning, koncentration och uppmärksamhet är helt främmande begrepp för de stackars elever, som danats av den svenska modellen.

  Katedern är bränd och lärarprofessionen slaktad.
  Adjunkter och lektorer är utrotade.
  Bildnings- och kunskapsföraktet har sänkt en högklassig skolkultur till europeisk bottennivå.
  Ignoransen och ineffektiviteten är satt i system och kunskaper åtnjuter i dag lika högt anseende, som den yrkesgrupp som är satt att bibringa dem.

  Anarkin i skolan är ett enormt svek mot alla de elever som vill lära sig och som har rätt att få god undervisning i en trygg miljö.
  Det är ett förräderi mot ungdomen.
  Aldrig har det släppts ut grupper av så obildade elever och aldrig har medelgoda och duktiga elever fått så lite stimulans.
  Den svaga tredjedelen, som inte bara stör all undervisning får dessutom praktiskt taget alla resurser.

  I en skola där ”katederundervisning” är lika fult som ”kadaverdisciplin” och där det senare ordet är den officiella beteckningen på normal arbetsdisciplin, kan man inte förvänta sig annat än att kunskaperna ligger på bottennivå.
  I OECD:s rapport från 2015 konstaterades, att Sveriges självbild av att vara en kunskapsnation inte stämmer med verkligheten.

  Så länge som elitskolor inte skapas för dem, som är teoretiskt begåvade, kommer detta stackars rike snart att degenerera på alla plan.
  Minst en tredjedel av eleverna i den svenska skolan har ingen möjlighet att få den utbildning, som motsvarar deras kapacitet.

  Den svenska skolan är ett ställe så deprimerande, hälsovådligt och hopplöst att ingen frivilligt vill vistas där.
  En lärarkår, som rekryteras från flumstudenternas absoluta bottenskrap kan inte förmedla de kunskaper som krävs.
  Varannan gymnasielärare saknar nu behörighet för de ämnen i vilka de undervisar.
  Kvackandet är välkänt för den som har minsta kännedom om skolan.

  Det är för sorgligt, men den svenska skolan är körd.
  Inga resurser satsas på att lösa några som helst problem.
  En infernomiljö, cementerad som arbetsplats för en ny underklass.

  Gillad av 1 person

  • Palle9 skriver:

   C de Longueville: En salva, som heter duga – men en mycket god beskrivning, dessvärre.
   Ett grundfel var att utgå från att ingen skiktning av elever borde ske, enhetsskolan infördes. Det tidigare systemet med folkskola, realskola och gymnasium fungerade alldeles utmärkt.
   ” En lärarkår, som rekryteras från flumstudenternas absoluta bottenskrap kan inte förmedla de kunskaper som krävs.” Det är svårt att säga vad som är hönan resp. ägget i processen: allt mindre kompetenta lärare skapar indirekt sämre disciplin bland eleverna respektive mer stök och kaos på lektionerna resulterar i att kompetenta personer söker sig bort från skolmiljön. Följande vittnesmål redogör för hur svårt det ställer sig för lärare, som vill försöka åtgärda disciplinproblemen:
   https://www.expressen.se/debatt/vi-larare-maste-fa-lov-att-skicka-ut-brakstakarna/
   Om Patriks förslag kan fungera eller ej, kan jag inte avgöra, men mitt förslag vore att bygga på de principer vi vet har fungerat – inte att försöka vrida klockan tillbaka, men att ta lärdom av vår tidigare fungerande skola liksom exempel såsom Finland, Singapore m.fl.

   Gillad av 1 person

 27. MartinA skriver:

  Avskaffandet av skolplikt vore ett utmärkt förslag. Om det var politiskt möjligt. Men det är ändå värdefullt att artikulera det.
  Mer realistiskt är att avskaffa skolplikten i sitt eget hjärta. Idag kommer staten falla ner som ett ton tegel på den som öppet gör motstånd mot skolplikten av principiella skäl.Till exempel åläggs hemskolare med hundratusentals kronor i skadestånd och hotas med barnkonfiskation. Däremot är beivringen av skolk och dylikt minst sagt svag. Så ett realistiskt sätt att befria sin familj från skolplikten är att nedvärdera skolan i familjen. Vidare har jag svårt att se hur skolan skall kunna motivera skolplikten som föräldrar blir rasande varje gång som barnen utsätts för någonting i skolan. Till exempel bör föräldrar ha nolltolerans mot att barnen utsätts för okvädingsord av andra elever.

  Gillad av 2 personer

 28. olle reimers skriver:

  En helt lysande krönika, Patrik!

  Den enligt min mening viktigaste ingrediensen är att den ställer gängse begrepp på huvudet.

  Tänkaren Edvard de Bono beskrev den här sortens grepp som en ”po”; d.v.s.v en provokation för att kunna tänka i nya banor. Detta är vad exakt vad som måste till nu för att rädda vad som räddas kan av vårt land.

  Gilla

 29. Magnus Rosensparr skriver:

  ”Vad man ska göra med dem har jag inte tänkt ut.” (dem = personer som inte går i skolan)

  Nej, och det är förståeligt. Om skolorna bara skulle ta emot dem som de själva vill ha, skulle nog underlaget minska med två tredjedelar. Horder av ungdomar, barn och andra av obestämd ålder skulle bli tillgängliga för alla sorters ljusskygga sammanslutningar, klaner, klubbar och gängbildningar. Fräsch, okunnig, lydig och billig kanonmat, för stora som små brottssyndikat och frivilligrörelser som t.ex. IS och al-Qaida.

  Tio år efter den ”reformen” skulle vi inte behöva rekrytera 10 000 nya poliser utan snarare 100 000 fler nya vanliga poliser, och ett okänt svårberäknat antal antiterrorpoliser av paramilitär typ.

  Efter ytterligare 10 till 20 år skulle Sverige vara förvandlat till världens genom tiderna största ghetto alla kategorier – kanske med 15 miljoner innevånare. Norrmännen skulle tvingas bygga en mur som skulle få president Trumps mur att blekna. Finnarna skulle med sin noggranna grundlighet bygga en kortare mur, men en mur mera lik Siegfried- och Maginot-linjerna.

  Gillad av 4 personer

 30. Magnus Rosensparr skriver:

  Reblogga detta på Magni Värld och kommenterade:
  ”Vad man ska göra med dem har jag inte tänkt ut.” (dem = personer som inte går i skolan)

  Nej, och det är förståeligt. Om skolorna bara skulle ta emot dem som de själva vill ha, skulle nog underlaget minska med två tredjedelar. Horder av ungdomar, barn och andra av obestämd ålder skulle bli tillgängliga för alla sorters ljusskygga sammanslutningar, klaner, klubbar och gängbildningar. Fräsch, okunnig, lydig och billig kanonmat, för stora som små brottssyndikat och frivilligrörelser som t.ex. IS och al-Qaida.

  Tio år efter den ”reformen” skulle vi inte behöva rekrytera 10 000 nya poliser utan snarare 100 000 fler nya vanliga poliser, och ett okänt svårberäknat antal antiterrorpoliser av paramilitär typ.

  Efter ytterligare 10 till 20 år skulle Sverige vara förvandlat till världens genom tiderna största ghetto alla kategorier – kanske med 15 miljoner innevånare. Norrmännen skulle tvingas bygga en mur som skulle få president Trumps mur att blekna. Finnarna skulle med sin noggranna grundlighet bygga en kortare mur, men en mur mera lik Siegfried- och Maginot-linjerna.

  Gilla

 31. fabricerad skriver:

  Gamla nyheter. Finns många länder som har läroplikt istället för skolplikt. Vore mycket bättre för de flesta men frågan är var vi gör av den tredjedel som inte är lämpad för skolan (och/eller samhället?)?

  Gilla

 32. Rikard skriver:

  Hej.

  Först säger du att vi inte kan backa historien.

  Sedan kommer ett förslag som backar historien till före år 1800 jämnt.

  Jag ställer mig skeptisk.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Vi kan nog inte backa i bemärkelsen återskapa en känsla av skyldigheter och andra så kallade dygder eller pliktkänslor. Sådant kontrolleras inte av staten utan på något märkvärdigt sätt av det civila samhället och traderas till nya generationer genom uppfostran om det över huvud taget sker. Där är dilemmat. Vad gör staten, som administrerar utbildningssystemet, om ungdomar saknar uppfattning om skyldigheter? Staten kontrollerar rättigheterna och jag begriper inte bättre än att om vissa skyldigheter saknas så måste vissa rättigheter dras in.

   Patrik

   Gillad av 1 person

 33. Elöd Szanto skriver:

  Jag kommer själv från ett land med någon form av läroplikt. Har du inte uppnått målen så får du upprepa läsåret. Själv har jag haft klasskamrater som blev 16 år utan att passera femman. Då upphörde skolplikten och de fick ta ett grävar- eller bärarjobb eller något annat okvalificerat jobb.
  Systemet fungerade dylikt över gymnasieåren som är dessutom helt frivilliga.
  Du har en skulldighet att gå i skolan ett visst antal år med du har ingen rättighet att gå vidare utan att KUNNA.
  Erkänner att det måste ha varit jobbigt för vissa första eller andra klassare att stanna kvar ett år till men har också konkreta exempel på att en ”repetent” har kommit ikapp och sedan hängt med ända upp till universitetsstudier.

  Gillad av 1 person

 34. lookslikeanangel skriver:

  ”Carnal Knowledge”

  Tankar vid spisen:
  Lagar lite pasta (med oxfilé, kantareller, lök, grädde
  och konjak och lite Västerbotten).

  Kanske dags att ”biffa på” med utbildningen också.
  Funkar det inte så funkar det inte. Låt utbildning bli lite
  (märkes-)taggad.

  Som handväskor, exklusiva dunjackor mm.

  Attraktivt!

  Gilla

 35. Egon skriver:

  Äsch
  Shit.
  Har man en rumpa som Kardashian så är man
  klar.
  Miljoner dollar rullar in
  Sebbe Staxx har nu omvandlat sig till …
  Håll i er.
  ”Kamratstödjare”……..
  Är inte det att sätta geten som trädgårdsmästare?
  Sebbe misslyckades som punkare.
  Rappare?
  Kommunist?
  Allt den killen gör blir bara fel.
  Presumtiv EU parlamentariker?
  Idiotiska svenskar röstar antagligen fram idioten.

  Gillad av 1 person

 36. Kjell Eriksson skriver:

  Håller med. Skolplikten kan tas bort. Även om den är kvar så förstör de elever som stökar för de som vill lära sig något. Men det måste finnas sidovillkor. Vilka är gränserna? Tänk om det dyker upp elever som ändå tycker de skall vara i skolan fastän de är stökiga och förstör undervisningen.

  Fenomenet är inte nytt. 1985 var jag vikarie i matematik på en grundskola Uppsala. Den ordinarie läraren visade in mig i klassrummet . Men inget mer. Vissa elever noterade inte ens att jag kom in i rummet. Vissa flickor satt i smågrupper och pratade ogenerat utan minsta tanke på det skulle vara en lektion i matematik,och att jag var den utsedda läraren.

  Sedan fick jag av övriga lärare reda på att den ordinarie läraren gett upp. Han insåg att det inte gick att bedriva några lektioner, och lät bara eleverna vara. Så vad gjorde jag där? Och vad gjorde eleverna där? Dubbelt så dyrt i viss mening.

  Gilla

 37. kvellulvblog skriver:

  Ja Patrik, jag är helt överens med de tankar Du framför, men är mycket skeptisk till möjligheten att genomföra dem. Dina idéer bygger på att man verkligen vill att skolan skall vara bra, nyttig för individerna, nyttig för statens utveckling. Tyvärr tycks det mig som om skolan bara är ytterligare en del av maktstrukturen. Den som möjliggör att våra politiker får fortsätta att beskatta dem om arbetar, i så hög grad att de förlorar sit självbestämmande.och att politikernas makt närmar sig det absoluta. Vare sig skola , sjukvård, försvar, polis, rättsväsende, pensioner, sjukersättningar eller handikapsersättningar utformas idag för att ge bästa , effektivaste, och för individen värdefullaste resultat. De utformas enligt principen, ”hur kan vi använda vårt monopol så att politikernas makt ökar.” Alla förslag, som inte är till politikernas fördel , faller på hälleberget. Den rätta änden att vända det stor fartygets väg mot undergång, är att se till att det som driver det upphör, nämligen skatter som inbetalas utöver det som staten behöver för nödvändiga åtgärder. Dessa bör befästas på grundlagsmässig grund, och den som skall administrera det måste ha utbildning, erfarenhet och fallenhet för sin stora uppgift, utan att ha möjlighet att spendera skattepengar på annat, för att utöka sin makt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.