Richard Sörman: Utan invandring ingen gängkriminalitet

Richard Sörman

Det talas mycket om orsaker nu. Orsaker till gängkriminalitet, orsaker till bombattentat, orsaker till avrättningar i kriminella miljöer. Det är inte svårt att hitta orsaker. Det finns alltid en mängd orsaker och villkor som kan förklara brottslighet. Men frågan är vilka orsaker som är relevanta. Vi hade social segregering och låga straff före invandringen: vi hade ingen våldsam gängkriminalitet för det.

Mainstream media kan inte längre låtsas som ingenting. Den måste rapportera om gängkriminalitet, bombdåd, avrättningar och rån. Och när den försöker fördjupa måste den tala om den koppling som finns mellan brottslighet och invandring. De flesta förstår numera att invandrarna står för merparten av den våldsamma kriminalitet vi läser om i tidningarna.

Men skam den som ger sig. Förnekelsen fortsätter ändå. Lyssnar man på Studio ETT i P1 på eftermiddagarna får ta del av vad som närmast framstår som en ren krishantering. I flera år har Studio ETT lobbat för en generös flyktingmottagning. Nu blev inte allt som man hade tänkt sig med det nya öppna och mångkulturella Sverige och då har man gått över till att förklara och ursäkta. Det är nästan ren komik. På fullaste allvar ställer man frågan varför vi just nu har en uppblossande kriminalitet exempelvis i Malmö. Och ofelbart ringer man upp forskare som framför den ena urskuldande teorin efter den andra. Invandrarungdomar stigmatiseras, de tilldelas en roll som underdogs i samhällshierarkin, de blir offer för negativa förväntningar, de blir offer för en kriminell värld vars lockelser kan vara svåra att motstå om man inte har några framtidsutsikter. Jaha. Stackars dom. Buhu! Buhu!

Kvälls- och morgontidningar är något mindre infantila. Där ropar man mest efter hårdare tag. Orsaken till våldet beskrivs som samhällets bristfällighet när det gäller brottsbekämpning. Lagar måste skärpas, polisen måste få mer resurser, attityder måste förändras. Moderata politiker och ledarskribenter påtalar gärna den sittande socialdemokratiska regeringens handfallenhet. Socialdemokraterna kontrar med att moderaterna inte gjorde någonting åt problemen under sina år i regeringen (vilket antagligen stämmer). Men i princip är man överens om att samhället måste agera, att gängen inte får vinna och att hårdare tag nu måste till.

Kvar står den berömda elefanten i rummet och stampar och stönar. De flesta opinionsbildare har svårt att peka ut det som naturligtvis är den verkligt grundläggande orsaken till de problem vi har. Invandringen! Invandringen! Invandringen! Vi tar det igen: Invandringen! Invandringen! Invandringen! Det är invandringen från kulturer som vi med rätta kan beskriva som mer primitiva och mer våldsbenägna än den svenska som har gett oss de avrättningar och bombdåd som nu blivit en del av vårt svenska samhälle. Allt som har med sociala skillnader och bristande brottsbekämpning att göra ligger på en sekundär nivå eftersom dessa företeelser i sig inte hade frambringat dagens våldsdåd utan någon invandring.

De enda kända debattörer jag sett som påpekat detta självklara samband är Katerina Janouch och Tino Sanandaji. Samma personer alltså som för tre år sedan gick i bräschen för den första vågen av invandringskritik efter flyktinghaveriet 2015. Debatten har förflyttats sedan dess. Fler vågar kritisera immigrationen. Men ändå får samma personer även nu gå före och utan omsvep säga det som så många andra innerst inne redan förstår.

”Hej alla sjuklöverpolitiker: Er massinvandringspolitik är anledningen till att Sverige har alla dessa problem” skrev Katerina Janouch 11 november i ett inlägg på Katerina Magasin där hon kommenterade sjuklöverpolitikernas beklaganden över det våld de själva bidragit till att skapa. Tino Sanandaji är skoningslös när han i ett inlägg på sin Facebooksida (och i en intervju i norsk TV som sidan länkar till) ondgör sig över kriminologers och andra forskares oförmåga att urskilja relevanta orsakssamband. ”Om någon frågar forskare varför det smäller i bostadshus är ett svar att det beror på är att någon la en bomb där, och bomben innehåller sprängmedel. Det är förvisso ett svar, men bara en mellanled. Kausalitet är en fråga om kontrafaktiska utfall, och vi kan med fog säga att om dessa ungdomar och deras föräldrar inte kommit till Sverige hade dessa brott inte skett.”

Det finns ett latinskt uttryck som kommer väl till pass här: sine qua non (”utan vilket inte”…). Det används i regel för att beteckna orsaker som fungerar som absoluta villkor. Om B inte händer utan att A först har hänt (eller föreligger) är A ett sine qua non för B. Man kan säga att existensen av knivar är ett sine qua non för existensen av knivrån. Det måste finnas knivar för att det ska finnas knivrån. Men problemet är att existensen av knivar i alla fall inte förklarar uppkomsten av den aktuella vågen av knivrån eftersom vi hade knivar i Sverige även på 1990-talet och eftersom knivrån var mycket ovanligare då än nu. Bara för att något är ett villkor för att en brottslig handling ska utföras betyder det inte att det är en orsak. Det verkliga sine qua non när det gäller den brottslighet vi här talar om är invandringen. Hade vi inte haft invandring hade vi inte haft den invandringsrelaterade brottsligheten.

Poängen är att brottslighetens alla villkor och orsaker inte alltid är relevanta att försöka göra något åt. Vi kommer alltid ha sociala hierarkier. Vi måste få ha sociala hierarkier. Vi hade sociala hierarkier även tidigare utan att människor sprängde bomber för det. Personligen tycker jag också att vi i Sverige ska kunna ha en ”human” kriminalpolitik med låga straff; vi hade det förut och det fungerade till viss del ganska bra. Vi hade som sagt social segregation före invandringen, vi hade låga fängelsestraff före invandringen, vi hade ensamma ungdomar som gick på stan med dyra kläder före invandringen, men vi hade betydligt färre bombdåd, avrättningar och gaturån. Det nya är invandringen. Det är den som är det direkta problemet.

”Men alla invandrare rånar inte ungdomar” säger någon. Det har inget med saken att göra. Sambandet finns i alla fall: utan invandring ingen rånvåg; utan invandring ingen våg av sanslösa bombdåd.

82 reaktioner på ”Richard Sörman: Utan invandring ingen gängkriminalitet

 1. Palle9 skriver:

  Tack, Richard Sörman för dessa vettiga rader, en för många mediemänniskor och PK-politiker välbehövlig dos av sunt förnuft (i den mån de någonsin lämnar sina respektive bubblor).
  Som du skriver har vi alltid haft en social skiktning. Lyssnade litet på radions P4 Extra 14/11 där en ny rapport om barnfattigdom diskuterades. En ung kvinna intervjuades, hon hade växt upp med en frånskild mamma (från MENA-land), och tillhörde den grupp, som hade svårt att få ihop pengar till allt som hennes klasskamrater kunde få del av. Efter en lång beskrivning kom det närmast i en bisats fram att hon skämts inför sina klasskamrater för att ingen av hennes föräldrar hade något jobb. Trots detta förväntade hon sig som en självklarhet att hon skulle få tillräckligt med bidrag (försörjningsstöd, bostadsbidrag mm mm) för att kunna leva på samma nivå som alla andra.
  När det gäller ineffektiviteten i brottsbekämpningen har Anna Dahlberg lyft fram ett slående exempel – sekretessregler, som förhindrar myndigheter att informera varandra och därmed möjliggörs ett gigantiskt fusk med skattemedel, som även utnyttjas av kriminella gäng:
  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varfor-skyddar-vi-de-kriminella-med-sekretess/

  Gillad av 5 personer

   • ERROL skriver:

    Anna Dahlberg är ingen hycklare, utan tvärtom en av få ledarskribenter som sedan länge skildrar konkreta problem utifrån ett sakligt perspektiv utan förljugen agenda.

    Att svepande påstå att Anna Dahlberg hycklar när hon tvärtom är en av få journalister som inte hycklar är fullständigt meningslöst och kontraproduktivt. Anna Dahlbergs journalistik följer inte den vanliga, menlösa metadiskussionen och om man som läsare är kritisk för någonting i sak så förtjänar Dahlberg att kritiseras i sak och inte med nonsenstillmälen.

    Att påstå att Anna Dahlberg är extremt hycklande är att likt Per Svensson (den verklige hycklaren) använda rasism och nazismanklagelser så till den grad att alla nyanser i debatten blir omöjliga.

    Gillad av 3 personer

   • tc skriver:

    Errol, jag skrev till Anna Dahlberg för 13 år sedan, hon är kappvändare av värsta sort. Alltid ett pyttesteg precis före pk .

    Hon är en hycklare av värsta sort. Inte ensam så klart, i gott sällskap med Teodorescu, Cwejman, Boström, Rayman och allt vad de heter.

    Konkret så är den myt de alla idag upprätthåller (utan eller genom att inte ens diskutera det) är att samexistens med vissa typer av invandrare är möjlig.

    Gillad av 6 personer

   • Palle9 skriver:

    TC: Nu var det innehållet i ledarartikeln, som jag refererade till. För övrigt instämmer jag i Errols kommentar – att strunta i budskapet och skjuta på budbäraren är inte något, som leder en debatt framåt.

    Gilla

 2. A skriver:

  Ja Sörman, människor tycks ha som absolut sista alternativ att göra det som fungerar. Jag uppfattar det som ungefär 4-6 steg av helt värdelösa försök som folk tydligen MÅSTE tröska igenom innan de till sist kan göra det som för mig hela tiden varit uppenbart. Jag har sett det ända sedan jag var en liten gosse. Det ickefungerande tycks ha en enorm lockelse på den mänskliga hjärnan, även utanför politik.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

 3. olle holmqvist skriver:

  ”sine qua non (”utan vilket inte”…). Det används i regel för att beteckna orsaker …”
  just det – pluralis : orsaker. CO2 är ett sådant för all fotosyntes, H20 för de gröna växternas fotosyntes, men inte bakteriernas. Grundämnen som fosfor och svavel, kalium och många flera är förmodligen också förtjänta. Borde alltså översättas ”en, eller en av flera enstaka faktorer utan vilket det inte fungerar”. Alltså CO2 viktigt här men inte bara CO2.

  Gillad av 1 person

  • Underdog skriver:

   Conditio sine qua non brukar i Sverige uttryckas ”nödvändigt villkor” till skillnad från det man kallar ”tillräckligt villkor”. För att korta Sörmans text skulle man kunna skriva: ”Invandringen är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för våldet”. Skillnaden mellan nödvändiga och tillräckliga villkor är grundläggande inom vad man kan kalla fomallogiken men också allmänt inom skadeståndsrätten såväl i Sverige som internationellt.

   Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    Exemplifierade med CO2 eftersom det förekommer att någon utnämner
    CO2 ”till den viktigaste kemiska föreningen” vilket är trams. Men begreppet är ett gott redskap för den som förstått dess innebörd.

    Gilla

 4. Ulla skriver:

  Det är för många invandrare som inte passar här.

  De som behövde flytta till ett annat land borde haft klokskap nog att välja ett som liknar det egna. Det hade man inte eller så har bidragen här prioriterats framför ett land där de passar. . Dessutom har politikerna, med Annie Lööf i spetsen, under många år lockat och ropat till hela världen Kom Hit!

  Många av ungdomarna vill visa sig framgångsrika, vilket är det de uppfostrats till i det patriarkala samhälle de kommer ifrån. De vill äga en BMW, ha mycket pengar och få respekt, men den enda ”arbetsmarknad” som finns för de misslyckade är den kriminella sektorn, om man inte har en speciell talang som t.ex. fotboll. Nu är de många på den kriminella marknaden och konkurrensen är ård!

  Polisen kan förstärkas hur mycket som helst, men attityderna kommer de aldrig åt!

  Gillad av 8 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”De som behövde flytta till ett annat land borde haft klokskap nog att välja ett som liknar det egna.”

   Sant. När jag funderat över att emigrera är valet självklart ett västland, inte t.ex. Saudiarabien.

   Gillad av 1 person

  • thomasdentredje skriver:

   Dom jobbar ju stenhårt på att få deras nya land att likna deras gamla så att dom kan trivas bättre. Och dom jobbar effektivt och framgångsrikt.

   Gilla

   • Benjamin Dhover skriver:

    Varför stannade de inte kvar i sitt gamla land i så fall? För bidragen lär upphöra i samma takt som de lyckas i sitt värv, så när de anländer vid slutdestinationen har de samma dysfunktionella samhälle de en gång lämnade. Men med snöslask, och givetvis svensk byråkrati: jag är övertygad om att skatteverket, fordonsstyrelsen och alla andra bastioner överlever allt, precis som att inte ens atombomber kan ta kål på kackerlackor.

    Gilla

 5. Göran Holmström skriver:

  Alla tänkbara scenarion leder till samma ändhållplats.
  Vi kan älta detta hur länge som helst!
  Min son som är en av dom snällaste och fredligaste jag vet om, jaja mammas gener.
  Har flyttat till ett närområde med för mycket invandring
  Han sade att rör någon hans flickvän, så kommer massor få smaka kniven!
  Om nu någon som är så snäll och ordentlig,
  Samt mjuk, inser galenskapen och förbereder sig för att skydda sin familj.
  Då är det illa!.
  Hela landet knyter handen i fickan, medans eliten äter glass och spelar goda.
  Hur slutar sagan då?.
  Odds på detta?

  Gillad av 7 personer

 6. Lars Strömberg skriver:

  ”…Men alla invandrare är ju inte problematiska, de flesta är skötsamma…”
  Sannolikt är det så.
  Frågan är varför den sortens invändningar förekommer. En förklaring till slika invändningar tror jag är MYCKET viktig:
  Pur egoism. Man vill vårda och förbättra sitt EGET anseende. Dessutom kanske man är ganska rädd. Rädd för att rent fysiskt bli offer för dem man ger sken av att ta parti för.

  Gillad av 3 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Hej igen Lars. Vill bemöta dina argument ytterligare. Jag bor i en storstad, Göteborg. I mitt jobb så träffar jag mycket människor. Jag är bekant med ganska många andragenerationare. Hederliga, sympatiska, framgångsrika, med klockren svenska. De är jag inte rädd för och vad skulle ha jag ha för nytta av egoism och anseende ?
   Sen finns det en massa annat skabb, gatuterrorister, fiender, dom är jag rädd för.

   Gilla

 7. Eva Danielsson skriver:

  År 1975 anmäldes 5 st fullbordade våldtäkter per hundratusen invånare.
  År 2018 anmäldes 74 st fullbordade våldtäkter per hundratusen invånare,
  I Sverige.
  Vad har i övrigt hänt under dessa dryga fyrtio år?
  En ökad anmälningsbenägenhet?
  Våldtäktsbegreppet har ändrats runt 2010 till att också omfatta penetration med föremål, skulle det vara förklaringen? Det kanske alltid har varit så här?
  Naturligtvis inte.
  Det handlar om en import av unga män från kulturer som har en annan syn på sexualitet och på kvinnor och på svenska kvinnor. En övervikt av unga män jämfört med unga kvinnor som aldrig tidigare i något samhälle. En kulturkrock mellan primitiva klansamhällen och det svenska frigjorda jämställda samhället. Ett krig av förakt. Ett krig mot det svenska majoritetssamhället som ska besegras så att den egna klanen och islam kan ta över. Ett krig mot majoritetssamhället som ens föräldrar inte lyckades eller ville ta sig fram i. Ett krig av avundsjuka. Ett krig mot majoritetssamhället som inte klarar av att visa hårdhet och mota våldet och vandalismen. Ett krig för att man kan kriga helt enkelt. Våldtäkt är alltid en sorts krigshandling, en markering av makt, riktat mot en individ eller riktat mot grupper eller nationer.
  Ett krig pågår, som beror på politikers massinvandringsprojekt. Så mycket är klart.
  Allmän otrygghet och välgrundad främlingsrädsla sprids.
  Offer och deras anhöriga lider.
  Och politiker, aktivister och regimmedia fortsätter prata om öppna gränser och anhöriginvandring och integration. Polisen försöker tala kriminella till rätta. Jeeeze…Som om det fortfarande var 1975.

  Gillad av 12 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Polisen var inte alls så vek 1975! Det är en naiv uppfattning. Kriminalpolitiken har hela tiden mjukare upp sedan dess med ett kort och litet bakslag under Gun Hellsvik. Tänk bara på Almstriden! Det var första gången piketen inte hade sabel!

   Gillad av 6 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Fredrik
    Nej visst, inte var polisen så vek på sjuttiotalet, men samhället var snällare och tryggare. Och min fördom är dessutom att polisen fortfarande kan visa hårdhet mot svenskar, men har direktiv att inta en mjukare hållning mot invandrare.

    Gillad av 4 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Som ung så hängde jag ibland med på demonstrationståg som kom förbi. Lite kul att ropa slagord. Sen satte de sig ibland framför nån plats för att protestera. Men då kom polisen med batonger. Som tur var hann jag se vad polisen gjorde så jag avvek. Poliserna kunde slå hårt såg jag.

    Gillad av 3 personer

  • Kardanaxel skriver:

   Sverige torde väl vara det enda landet i världen där man kan kalla en polis för gris m.fl. än mer kränkande tillmälen, spotta vederbörande i ansiktet och dessutom be ordningsmakten dra åt helvete. Allt på TV under bästa sändningstid. Och slippa undan repressalie. Fullständigt vansinne! I vilket annat land som helst hade man i sådant fall blivit brutalt gripen och kastad i en arrest en tid för vidare eftertanke.
   Vad hände med lagen om missfirmelse av tjänsteman?

   Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Det börjar ju så bra med en entydig utpekning av massinvandringen som orsak till den stora ökningen av kriminalitet och politiskt våld. Till och med en hänvisning till bristande logik i den falska polemiken får vi oss till livs, och på slutet en till bristande förmåga att rätt tolka statistik. Men däremellan kommer en passus som säger att det bara är invandringens fel, att svenskar minsann kan och kunde leva utan att behöva vidtaga åtgärder för att minska de problem som dessa och liknande psykologiska tillkortakommanden förorsakar.

  Detta är olyckligt på flera sätt. Dels öppnar det för kritik som exploaterar just dessa principer genom att hävda det orimliga i att endast invandringen ligger bakom all kriminalitet, antagliken rubricerat som rasism. Dels leder det oss in på en okritisk och självgratulerande stig där vi riskerar att vi — även om vi skulle lösa problemet idag — kommer att återupprepa de felaktiga beslut som ledde oss hit. Det var det halvvägs fungerande Sossesverige som införde den massinvandring hr Sörman kritiserar. Varför skulle inte ett återupprättat Sossesverige återupprepa detta misstag? På vilken oomnämnd mystisk kraft eller förmåga grundar hr Sörman sitt ”om bara…”?

  Gillad av 3 personer

  • tc skriver:

   Så är det men jag misströstar nog inte minst pga att så få ser detta, detta är en koalition av de som inte gillar massinvandring. Ungefär som en chipsätande fetknopp inte gillar den sista bilringen.

   Gilla

 9. Chris W. skriver:

  Visst är det massinvandringen som är orsaken till situationen i Sverige.
  Visst är det så att massinvandringen inte skulle existerat utan sjuklöverns vilja till denna massinvandring.
  Visst är det så att sjuklöverns politik gjort att konsekvenserna massinvandringen blivit så stora.
  Visst är det så att sjuklöverns nuvarande politiker kanske kan göra om samma misstag inom en kortare eller längre framtid.
  Men det är fortfarande så att utan massinvandringen hade inte de jätteproblem som Sverige lider av funnits,möjligen/troligen hade problemen funnits ändå fast mycket,mycket mindre.
  Så punkt ett:
  Sjuklöverns makt måste brytas
  Massinvandringen måste stoppas
  De som inte har starka flyktingskäl ska omedelbart utvisas,liksom de som begår brott med fängelse som straff.
  De som inte inom två år kan försörja sig själva ska inte längre få bidrag. Det ska också dröja en tid innan invandrare har rätt till alla våra rättigheter. Ingen anhörighetsinvandring om de inte kan försörjas av den som redan är i Sverige. Självklart ingen garantipension tillden som inte bott länge i Sverige,minst 10-15 år.

  Gillad av 10 personer

 10. Rutger skriver:

  Begreppet invandring är för onyanserat. De flitiga kristna syrier som driver kemtvätten i närheten där jag bor har garanterad inga rånare och bombare i familjen. Likaså troligen inte heller den hjärtläkare med förmodat indiskt eller liknande påbrå som räddade livet på mig för något år sedan på akuten.
  Som jag uppfattar saken handlar problemet primärt om lågkompetent arbetsmässigt oefterfrågad migration baserad på dysfunktionell kultur och avsaknad av västerländskt humanistiskt synsätt. Därtill att våra gränser är vidöppna så vem som helst bara kan dyka upp och bosätta sig här. Invandring och migration har ett falskt sken att vara något som sker under ordnade former.

  Det hela kan liknas vid Sveriges import av bilar. Tänk dig scenariet att 20 % av alla bilar som importeras skulle sakna fram-/bakljus, vindrutetorkare, bilbälte, krockkuddar och därtill ha bromssystem som knappt fungerar. Definiera problemet, vilket också svarar på frågan vad som måste göras. Är tex problemet bilimport i allmänhet, eller importen av de undermåliga bilarna, eller handlar problemlösningen om att försöka bygga om bilarna efter det att bilarna importeras. Eller är det kanske inget större problem för att risken för olyckor liten.

  Gillad av 3 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @RUTGER,

   Och jag känner en mycket intelligent person från det forna östblocket som är medlem i Sveriges Riksdag sedan 9 år och en annan som arbetar med klinisk prövning med stor framgång och en läkare med kunskaper och analysförmåga vida överstigande det jag mött hos andra läkare. Och alla tre är invandrare!!!!

   Men när du jämför med bilar tappar du mig.
   Kan du istället ge ett exempel på vad som skulle vara ”en integrerande faktor” för dem du benämner ”lågkompetent arbetsmässigt oefterfrågad migration baserad på dysfunktionell kultur och avsaknad av västerländskt humanistiskt synsätt.”
   Det skulle jag kalla ”The Holy Grail”.

   Gilla

  • Palle9 skriver:

   Rutger: Det får väl betraktas som en ren självklarhet att det till Sverige sedan lång tid ankommit invandrare, som relativt problemfritt funnit en plats i vårt samhälle och på vår arbetsmarknad. Problemet är att vi sedan några år talar om massinvandring. I din jämförelse med bilimport kommer du nog sanningen närmare om du vänder på steken: 80% av de importerade bilarna är undermåliga och/eller behöver få drivmedlet betalt av någon annan. Lägg därtill att dessa bilars förare inte besvärar sig med att lära sig och följa trafikreglerna.
   Det som håller på att knäcka kommunernas ekonomi är inte i första hand kostnader för brottslighet, utan alla de oanställningsbara bidragstagarna, dvs elefanten i rummet.
   De tre största ursprungsländerna bland asylsökande 2018 var Syrien, Irak och Iran. Andra stora länder i sammanhanget var t.ex. Afghanistan och Somalia. En minimal andel av dessa är kristna, den helt dominerande andelen är muslimer – dina kemtvättssvalor gör ingen sommar. De som beviljas asyltillstånd följs av anhöriga (tänk på ett tal och mångdubbla detta), de som får avslag går i hög utsträckning under jorden och försörjer sig med svartarbete, kriminalitet etc.

   Gillad av 4 personer

   • Ebba skriver:

    Det är på Billdebergmötet som våra politiker blir järntvättade, OlofPalme, Carl Bilth ,Fredrik
    Reinfelt, Annie Lööf, Stefan Löven, Mikael Damberg och nu i år blev även Ulf Kristerson inbjuden för att nämna några. Det är så hemligt, ingen journalist får vara med, alla deltagare får skriva under att inte yppa vad som sägs på mötet. Dessa politiker har alltså ett uppdrag, in med
    så mycket muslimer som möjligt, se till att skolan inte fungerar, se till att INGENTING
    FUNGERAR, det är uppdraget.
    Ebba

    Gilla

  • Rolf Holmen skriver:

   Rutger,
   Jag är i princip för det där med öppna gränser. Av väldigt egoistiska skäl. Jag vill kunna resa vart jag vill, bosätta mig var jag vill.
   Det är en helt annan sak att komma som en parasit och förvänta sig att värdlandet skall stå för fiolerna. Självfallet bör alla som gör rätt för sig få lov att vistas där de vill. Det vore en underbar värld. Nu ser tyvärr inte våra tongivande politiker saken på det viset. Resultatet ser vi med skrämmande tydlighet. Det är dessa politiker och andra opinionsbildare som har ”bromssystem som knappt fungerar”.

   Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Med de kristna syrianerna kom de första maffiastrukturerna till Sverige! De finns kvar på flera ställen tex i Södertälje med stora verkningar, men de arbetar troligen i symbios med sosseriet där. De finns i utanför Strängnäs i Valsta, det gick ett teveprogram om detta för några år sedan.
   Nästa maffiakultur som sosseriet fick att invandra var ju från deras drömsamhälle det kommunistiska Jugoslavien, som föll sönder i klanstrider efter att diktatorn Tito dött. Han hade med våld hållit ihop landet. Juggarna kom på 90-talet hitbedda av FPs Bengt Westerberg så Bildt var tvungen att ta hit dem för att FP skulle gå med och möjliggöra regeringen! Det blev nästa maffiavåg, bla kom ju han som mördade Anna Lind.

   Gilla

 11. Med blåljusen på rakt in i hjärnan skriver:

  Kärnan i det som gått snett ingår i det multikulturella samhällskontraktet. Den som slank in i vår grundlag. Och hur uppstår och vidmakthålls då kultur? En viktig mekanism utgörs av människors socialisation. Men det är inte hela förklaringen. Kultur sitter ytterst i hjärnan, även om den uttrycks som en handling eller ett yttre attribut. Kultur programmeras in. Livslångt. Och det pågår hela vår vakna tid. Till och med när vi sover. Då bearbetas upplevelser och erfarenheter i våra drömmar. Varje möte påverkar, och varje utläsning ur ett minne också. Allt vi gör och tänker lämnar spår i hjärnan. Att leva är att utsättas för en ständig programmering. Och det sprider mönster i hjärnan. Där finns ingen lätt åtkomliga avskild moduler att utsläcka ut – hur man tänker. Det gamla överlagras och nytt byggs på. Men det mesta förblir ändå osynligt för oss själva. Det var detta Mona Sahlin gav uttryck för när hon inte såg sin egen kulturella programmering. Och det har vi alla svårigheter med. Vad vi däremot lätt ser och upptäcker är skillnader. Endast det nya uppträder som påträngande. Som kräver ett ställningstagande. Farligt, nyttigt eller neutralt, frågar hjärnan oss. Det finns heller ingen sociolog, psykolog, eller polis som i efterhand kan tränga in och programmera om något kulturellt betingat – inte på djupet. Ytterst handlar kultur om allt vi lär oss. Det berör moral och etik, men även hur brottslighet manifesterar sig i tanke och handling. Den viktigaste komponenter för kulturell påverkan utgörs av människorna man har runt sig. Som föräldrar, släkt, kamrater, vänner och ovänner. Inget av detta såg Mona Sahlin – bara ett hjärtslag från att själv bli statsminister. Vad vi idag åser är hur naiviteten står naken i migrationsfrågor. Att effekter av kulturella och subkulturella möten faktiskt kan leda till en ohämmad brottsutveckling, och IS-medlemsskap. Vad vi i grunden ser är hur en eftersträvad och väl besjungen mångkultur också kan uppträda med ett mycket fult ansikte. Som brottslighet med kulturella förtecken. Och hur mobiliserar man mot en kultur och subkultur? Tar man tunnelbanan, eller bussen in i den? Eller åker man radiobil rakt in i människors hjärnor – med blåljusen på?

  Gillad av 3 personer

  • Hortensia skriver:

   Jag tror du är något på spåren där, Blåljus. Det svenska samhällets samtliga resurser måste inriktas på att, med kraft, köra över klanmedlemmar med oacceptabla dominansbeteenden…

   … omedelbart när dessa observeras. Den våldsamma kulturkrocken mellan normalt sekulär och abnormt religiös mentalitet ska aldrig tillåtas drabba vanliga, hederligt skötsamma människor.

   Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Sant, Fredrik, att vanligt, hederligt folk har röstat på 7-partiet, men högst troligen främst på grund av, att vi har översköljts av ohederlig information från de svenskföraktande politiker och journalister, som verkligen vill ha det så här…

    … åtminstone tills de drabbas personligen av den massimporterade vansinnesvåldsamma ”göra-kaoz”-kulturens fullkomligt vidriga barbari.

    Gilla

 12. Aha skriver:

  Egentligen är det för grovt att säga massinvandringen är orsak till problemen eftersom massinvandringen också inkluderar alla strävsamma invandrare och de är många och de irriteras nog också med rätta att vara en del av ett mycket allvarligt problem.
  Problemet är massinvandringen av invandrare som inte förmår, inte har förutsättningar, inte vill etablera sig på arbetsmarknaden.

  Hur uttrycka detta utan att bli långrandig?

  Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Ja det är ju en oanvändbar plattityd du försöker formulera så avstå. Eller rättare, det är just denna oanvändbara plattityd som ständigt och från början använts som ursäkt.

   Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nettoeffekten räknas. Nästan alla muselmanska terrorister betraktades intill dådets själva utförande som strävsamma, välvilliga och komplett integrerade. Den senaste arbetade på polisens huvudkvarter med högsta säkerhetskontroll. Vi känner inget sätt att särskilja olika slags massinvandrare från varandra. Alla måste ut!

   Gillad av 4 personer

   • Gunnar Karlén skriver:

    Kan det kanske bero på att man inte ens försöker? I varje fall inte på rätt sätt. Då går det som i det exempel du nämner.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det är just delen ”mass-” i uttrycket som är kärnan. Invandring utan urskiljning alltså. Urskillningslös i stället för selektiv. Hade man tillämpat den senare principen hade endast de som haft verkliga asylskäl beviljats asyl (vilket per definition är ett tillfälligt arrangemang, som man i stället gjort om så att det blir permanent) och de som sökt uppehållstillstånd granskats noga på individuell basis.

   Det blir ungefär som om man ger sig ut i skogen för att plocka svamp och urskillningslöst vräker ner allt i svampkorgen trots att ett studium av en svampbok hade gett vid handen att 80 % av alla svampar är oätliga och att 10% giftiga varav ytterligare 10 % är dödligt giftiga. Den soppa man kokar på de svamparna ger garanterat en dålig eftersmak i munnen samtidigt som man riskerar att dö om man äter av den.

   Gilla

 13. Elisabeth G skriver:

  Helt rätt. Hade de inte importerat denna brottslighet hade svenskar och skötsamma invandrare sluppit detta. Dessutom hade vi haft råd att hjälpa riktiga flyktingar. Resurserna till vården, skolan och pensionerna torde också ha varit tillräckliga.

  Gillad av 5 personer

 14. lena skriver:

  Tack RS för att du synliggör det som Åkesson alltid blir nertystad så fort han påpekar. Precis detta som alla andra politiker vill tysta ner. Det funkar inte att tysta ner orsaken till problemen. Alla fattar det ändå men det måste sägas av våra makthavare. Det måste sägas, eftersom det är ett kvitto på att de förstått problemet. Om de inte förstått problemet hur ska de då hitta lösningar?

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   MSM:s ledarskribenter och 7-klöverpolitikerna(naturligtvis även deras väljare), är så ”inmålade i ett hörn” det någonsin går att bli! Förnekelsens, bortförklaringarnas och historieförvanskningens tid, börjar nu….

   Gillad av 1 person

 15. Nisse Munk skriver:

  Arbete är vägen in i det civliserade samhället och vägen bort från klankulturer.
  Det är fullständigt fatalt att ta in fler människor än man kan sätta i arbete, och nu har vi alltså etablerat en konserverad klankultur i landet som upptäckt att den kan ta för sig utan några större negativa konsekvenser.
  Det är en fullständig mardröm. Det kommer aldrig i helv-te att gå att få ordning på detta med svensk senfärdighet och inkompetens vid rodret.
  En synnerligen våldsam och elakartad maffia håller på att slå rot. Och på P1 sitter ett gäng insnöade sentimentala dårar och snyftar högljutt. Stackars stackars sverige!!

  Gillad av 5 personer

 16. Bo Svensson skriver:

  Oblodiga metoder för att få flödet av obehövda att vändas rätt, är:

  Direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål varigenom man kan gynna dem och de ändamål man känner för. – Bland dessa ändamål kan ett vara hjälp med deras brottsförsäkringskostnader som man känner gemenskap med.

  – För det krävs en försäkring mot att begå våldsbrott för att få kostnadstäckning, – alltså generellt krav på ekonomisk garant. – Och rätt nivå på de belopp garanten skall betala för sina klienters övergrepp och begränsad rörelsefrihet för dem som inte lyckas skaffa garant.

  En regel alltså som täpper till en fatal blotta i rättsordningen. – Principen tillämpas ju redan för trafiken och arbetslivet men att odla en kriminell asocial hållning är en riskfaktor som hotar att växa förbi alla andra och det finns ingen trovärdig alternativ lösning på problemet

  Gilla

 17. Eva Danielsson skriver:

  AHA
  Massinvandring anger att det handlar om en enorm mängd invandrare, stora volymer av invandring.
  Mängden i sig möjliggör parallellsamhällen och enklaver där man inte behöver anpassa sig till majoritetssamhällets lagar eller kultur och språk. Religion/ kultur präglar alla djupt så det är ju krävande att assimileras även om man vill och kan man bo i lilla Irak i Malmö, så behövs det inte ens. Det tar antagligen flera generationer även om viljan finns, när kulturskillnaderna är stora. Särskilt problematiskt blir det med islam som ju dessutom snarast förbjuder anpassning/assimilering.
  Välassimilerade invandrare som vill leva som svenskar och är lojala mot det svenska samhället och tar ansvar för sina liv och sin försörjning är förstås inget problem.

  Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    TC
    Kan inte vara så svårt men kräver stark vilja och mycket arbete. Alla dömda till fängelsestraff utvisas permanent oavsett ”verkställighetshinder”, och familjeutvisning tillämpas när gärningsmän är omyndiga. Alla bidrag utöver existensminimum slopas för icke-medborgare och samtidigt höjs kraven för medborgarskap markant, liksom för rösträtt o valbarhet, med långvarig egenförsörjning som ett av kraven..Migrationsverket läggs ner och ett Återvandringsverk startas där man omprövar alla uppehållstillstånd som utfärdats efter millennieskiftet, förutom beviljar hemresebiljetter o startbidrag med vidhäftade avtal om att inte kunna komma hit igen. Samtidigt införs förstås rigorösa polis- och tullkontroller i samarbete med grannländerna vid gränsen. Vad än öresundspendlare tycker.
    De som kommit hit före millenieskiftet utvisas om de begår brott och har annat eller dubbelt medborgarskap. Skötsamma får stanna och betraktas som nysvenskar, men bidragen avvecklas och tillstånd och bidrag till muslimska friskolor och föreningar m m slopas. Även tillstånd till moskėverksamhet dras in, om jag fick bestämma. Islam borde inte ha rätt till vår religionsfrihet eftersom de inte tillämpar religionsfrihet själva. Förutom att islam främst är en politisk rörelse som använder religion för att binda upp folk. Man kan ju pröva tanken om hur man skulle se på tillstånd och bidrag ifall NMR skulle utropa sig till en religion och ansöka om allt detta. Och islam är ju en värre ideologi och med kraften av nästan ett par miljarder människor på jorden.

    Gilla

 18. Vax skriver:

  Fredrik Reinfeldt varnar för de danska gränskontrollerna.

  Det är den typen av vi och dom-tänk som just nu styr världen. Fullkomligt livsfarligt. Det kommer bara skapa nya krig, sa Reinfeldt och fick applåder.

  Denne Reinfeldt som fortfarande tassar i kulisserna och drar i trådarna.
  Tar hutlöst betalt för sina anförande och folk betalar.

  Vi såg på moderatstämman jublet ville inte lägga sig efter hans tal.
  Rena hallelujastämningen.
  Oroväckande är att både Borg och Damberg på sin kant propagerar för ett samarbete mellan S och M.
  DDR igen, där bildades en antifascistisk front.

  Ungefär som att vi har blivit kollektivt galna i Sverige, och inte kan släppas in i Danmark, för då kan Danmark smittas avslutar Reinfeldt

  Ja vi får väl ge honom rätt i det fallet, nog verkar vi ha drabbats av någon form av galenskap.

  Gillad av 2 personer

 19. tc skriver:

  Det hade varit komiskt att höra hur dessa vänsterhycklare (vänster = 7-klövern) nu uppfostrar sina barn, för deras kärna är ju hyckleri, så hur förklarar de att det nog inte är så bra att jogga på kvällen eller gå på efterfest i område x? Det är lättare för mig, jag kallar de som är det patrask och gör fullständigt klart för mina barn dels att detta är farliga människor men framförallt att de förtjänar förakt. Man måste helt enkelt undvika vissa och vissa områden, alltid.

  Gillad av 4 personer

 20. ERROL skriver:

  Gängbrottsligheten är medelklassens fel som partyknarkar påstod Soffan Hermansson igår kväll på fullt allvar i ett sedvanligt fullständigt parodiskt dåligt Opinion Live under ledning av fritidspedagogen Belinda Olsson.

  Medelklassen förser sina barn med dyra märkesjackor som driver på utvecklingen av de våldsamma rånen. De som prioriterar ett kvalitetsur runt handleden driver på personrånen och borde skämmas, precis som alla de bilägare vars bilar utgör lockbete för helt oskyldiga skojfriska yngre pyromaner, som drivs att anlägga bilbränder p.g.a. den strukturella rasismen.

  Det är således Olle Ljungströms fel, tillsammans med Danderyds ungdomar och den partyknarkande medelklassen att ”ungdomar” skjuter ihjäl varandra. Ett socialdemokratiskt vulgärförenklande spinn letar tacksamma syndabockar. Narrativet är som vanligt viktigare än verkigheten inte minst i Malmö som p.g.a. medelklassen drabbats av ”händelser” som negativt påverkar ”bilden” av S-bastionen.

  Gillad av 2 personer

 21. Elof H skriver:

  ”Men alla invandrare rånar inte ungdomar”
  Snacka om en helt meningslös invändning. Vad menar de som säger detta? Att det är ok så länge det finns en enda invandrare som inte rånar?

  En meningsfull politisk målsättning skulle vara att alla invandrargrupper skall ha lägre brottsfrekevens än genomsnittssvensken för alla brottskategorier. Detta är en rimlig målsättning då man kan förvänta sig exemplariskt uppförande när någon tar del av vår gästfrihet.

  Gillad av 2 personer

 22. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Om du importerar i stora skaror en De-va-ente-jag-kultur så kan du mycket väl få en stor del skötsamma individer men vars barn – födda här eller åtminstone uppväxta här – som sedermera ballar ur, ställer till och förstör.

  Gilla

 23. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är knappast invandringen som är problemet utan den planlösa invandringen som mer påminner om en okontrollerad folkvandring. Det förefaller oundvikligt att landet Sverige kommer att gå under på något sätt om inget görs. I bästa fall kan det bli som Chicago på 1930-talet. Skulden ligger främst hos politiker,media och myndigheter men även hos allmänheten som inte protesterat mer kraftfullt. Det enda sättet att undgå sin undergång är att med kraft kämpa emot. Fortsätter man att vara naiv och fäaktig finns tyvärr inte mycket hopp.

  Gillad av 2 personer

  • Underdog skriver:

   Är det inte snarare dagens LA? Där problemen samlats i the valley och de som kan bor i enklaver som Beverly Hills och Santa Monica med närområden. Jag tror vi får en utveckling där de som kan flyttar till ”Staffanstorp” eller gated communities i städerna och rör sig med olika former av beskydd isolerat från omvärlden. I värsta fall blir det som i Libanon; det går att leva rätt bra där om man undviker vissa företeelser.

   Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Planlöst? Tror du Sverige annonserar på Filippinera efter en tyfon om våra geherösa bidrag? Eller i fattiga regioner i Kina eller Mongoliet? Det finns inget planlöst alls med denna invandring, utan den ser ut exakt som de styrande vill ha det. Den är optimerad efter dysfunktionalitet och inkompatibilitet med vår kultur.

   Gillad av 4 personer

 24. Henric Ankarcrona skriver:

  Läs Fredrik Ekelund i gårdagens SvD. Han skriver om kulturkrockarna som ligger i grunden för stora delar av den ökade brottsligheten med våldsinslag.

  Gilla

 25. Thomas skriver:

  Invandrare och gängkriminaliteten hänger delvis ihop, men låt säga 500 000 japaner flytt till sverige istället för ”kompetensregnet” som kom hit.
  Vilket Sverige hade vi haft idag?

  Jag jobbade med några (4) japaner ( 1 pers. kom oxå från Sydkorea) på ett jobb under några år.
  Det var aldrig problem. Städade, artiga, arbetsamma. De hade lite svårt uttala främst bokstaven R men det var bara kul att höra. Kom i tid och var otroligt professionella i sin yrkesroll.

  Gillad av 3 personer

 26. Christer L skriver:

  ”Poängen är att brottslighetens alla villkor och orsaker inte alltid är relevanta att försöka göra något åt.”

  Jag tror att benådning är en utväg, men annars ska brottslighetens villkor och orsaker inte ha någon som helst juridisk betydelse. Iaktta idrotten för att få ett grepp om reglers betydelse för en verksamhet. Lagen måste gälla generellt, detta är den första och främsta egenskapen med en lag. Utfallet blir att några segrar i samhället, andra förlorar. Det måste bli så. De flesta förlorar ett antal matcher i samhällesligan, sådant är livet. Vi har vårt öde att bära, inbilla oss inte annat. Men alla får ut något, hoppas vi. Att det kan gå illa och oskyldiga kan dömas eller komplikationer finnas som ger ett lagbrott en ursäktande förklaring ändrar inte denna främsta punkt, att lagen måste gälla generellt, lika för alla. Inte för att alla är lika, utan trots att alla inte är lika.

  Gilla

 27. Lars skriver:

  Det är kärnan i vad som händer, kärnan i hur man bemöter förnekare av invandringens betydelse. Vad som är fakta. Fakta sparkar sägs det, men det kan ta tid att få en förnekare att förstå vad som är fakta.

  Gilla

 28. olle holmqvist skriver:

  Vår granne Kurt- sosse – hemma i Stuvsta invandrade så här någon gång under Hitllertiden. Från Bayern.cyklade i Lederhosen. Sossarna var underjordiska och hade ett tecken. En av den sitter in der Stube, öl eller kaffe, läser en tidning. Lägger tidningen på bordet, puttar till tidningen så att den faller på golvet. Tar upp den läser…så upprepas det likadant en gång till.

  Så kände underjordiska (s) igen varandra. Gav den flyende nattlogi och Kurt cyklade ända upp till danska gränsen. Brett ställe att vada över några tiotals meter, grunt vatten decimeter kanske, slipprigt lätthalkat, grova kängor…
  Kurt överväger cykel. besvärligt det, eller bara gå—Fattar sitt djärva beslut,
  cykeln upp på ryggen, vandrar försiktigt ut i strömmen..

  Så ser han två danska gränsvakter. Danskar ty de har de har annat stuk på hjälmen- De tittar honom, pekar, diskuterar. Kurt tänker…Faan också, de kommer naturligtvis bara att gripa mig och skicka mig tIllbaka. Zuchthaus.

  Han traskar vidare och plötsligt – danskarna börjar snabbt marschera därifrån, snabbt åt varsitt håll. De har inte ”sett” honom. Han vandrar upp danska sidan ensam – fri. Sätter sig på cykeln och cyklar i ett sträck hela Jylland, ända upp till Rodspettebyen, Fredrikshavn där han hos kontaktperson(s) kan hämta ut båtbiljett till Göteborg. Därifrån cyklade han upp till Stuvsta där han byggde sig ett hem åt sig och bildade familj.

  Efter kriget hjälpte han tyska flickor att få jobb i Stockholm som hembiträden.
  Det blev lite rykten om hans umgänge med dom där flickorna. Men det är en annan historia. Han blev hur som helst en vanlig svenne, fast vi barn hörde ju att han pratade konstig svenska.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   På Youtube har jag tittat och lyssnat på yngre versioner av The Seekers, på andra artister, studerat den fina sångtexten och sett rörande och tankeväckande bildsättningar. Och oftast när jag hör sången ”I am Australian” börjar tårarna rinna. Den gemensamma drömmen om nystarten eller nybyggarlivet på den nya kontinenten, vetskapen om deras fattigdom och slit, allt detta talar så direkt till hjärtat.

   Jag förstår alltså mycket väl drömmen om det multietniska landet och föreställningen att en sådan dröm borde kunna bli verklighet även i Sverige. Under 70- och 80-talen var jag en av de många på fältet, som lojalt gjorde vårt bästa för att förverkliga den tidens motsvarigheter av drömmen. Men varför gick det då så galet att Sveriges och västländernas nuvarande tillstånd bara kan framkalla sorg eller resignation, ursinne eller vågor av förakt inombords?

   Vår vrede måste riktas mot hela det etablissemang, som de senaste tre decennierna har svikit och förrått alla lojala fältarbetare, alla ärliga och lojala invandrare och hela det tillitsfulla folket. De som sedan början av 90-talet utövade lite eller mycket makt spred hela tiden en lömsk smitta i samhällssystemet. Hur? Jo, de valde lögnens väg i stället för sanningens och de trodde sig vara kunnigare, finare och godare än den fördomsfulla pöbeln och de nyanlända stackarna. De sådde därmed fröna och gödslade rötterna till drömländernas mentala förfall och förruttnelse.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.