Patrik Engellau: Antagonistiska och icke-antagonistiska motsättningar

Patrik Engellau

En vän tipsade mig om en framstående opinionsbildares hemsida. Jag surfade dit och läste följande: 

Ett av vår tids största problem är de ökade avstånden mellan människor och de missuppfattningar, konflikter och ökade nivåer av främlingsskap som följer. 

I en värld där alla har var sin världsbild är det svårt att förstå varandra. I en värld där alla pratar för att få rätt är det svårt att lyssna. I en värld där vi hela tiden ska dela upp oss i vi och dem är det svårt att skapa ett gemensamt samhälle.  

Vi behöver förändra samtalet för att kunna förändra samhället. 

Ingen kan väl ha några invändningar mot så kloka synpunkter? Kan inte alla samhällsproblem lösas genom ömsesidig förståelse och förbrödring? Att förstå är att förlåta, eller hur? Om vi alla anstränger oss att förstå vår nästa så kommer konflikterna i samhället att avsevärt dämpas, kanske försvinna, eftersom de ändå bara beror på att vi inte ser verkligheten med den andres ögon. 

Visst, så kan det vara. Men att tro att detta är hela sanningen är bara barnsligt. Fråga zebran som just ska dödas och ätas upp av lejonet så får du höra. 

Från min tid som rödgardist (nåja) minns jag ett begreppspar som Mao Zedong myntat, nämligen antagonistiska och icke-antagonistiska motsättningar (se exempelvis denna träaktiga men rimligt klargörande text). 

Icke-antagonistiska motsättningar är sådana som visserligen kanske retar folk, men med lite ansträngning och kompromiss kan övervinnas, typ motsättningar mellan samer och icke-samiska jämtar om jakt och fiske. Antagonistiska motsättningar, emellertid, är sådana som inte kan kompromissas bort utan ofrånkomligen leder till kamp, till exempel den uppblossande motsättningen mellan Nazityskland och England i september 1939. 

Mao Zedong är noga med att understryka att verkligheten inte är given, utan ständigt befinner sig i förändring: 

Vissa motsättningar kännetecknas av öppen antagonism, andra inte. I överensstämmelse med tingens konkreta utveckling, utvecklas vissa motsättningar, som ursprungligen icke var antagonistiska, till antagonistiska sådana, medan andra, som ursprungligen var antagonistiska, utvecklas till icke antagonistiska motsättningar. 

Det här är inte bara kommunistiskt pladder, utan tål att tänka på, särskilt i frågan hur demokratin ska förhålla sig till sina fiender. När nazismen började framträda under mellankrigstiden bestod den mest av vad som tycktes vara en liten grupp revanschistiska stollar som demokratin, både den engelska och den tyska, gjorde bäst i att tolerera i enlighet med sina allmänna principer om yttrande– och mötesfrihet. Det rådde en icke-antagonistisk motsättning mellan demokratin och dess outvecklade fiende nazismen. Ingen visst hur nazismen skulle arta sig. Lika bra att låta den hållas och hoppas på det bästa. 

Men det bästa inträffade inte. Snart hade situationen blivit antagonistisk. Det blev allt mer uppenbart att frågan gällde om demokrati eller nazism skulle dominera, inte hur de skulle kunna samexistera. Det är intressant att studera hur det djupt demokratiska Storbritannien behandlade sina egna femtekolonnare British Fascist Union (BUF) med aristokraten Oswald Mosley, en gång parlaments- och regeringsledamot, i spetsen. År 1936 infördes förbud mot politiska uniformer. Så sent som 1937 tilläts BUF kandidera till Londons stadsfullmäktige, men efter krigsutbrottet internerades Mosley och övriga aktiva fascister och BUF förbjöds. 

Vår tids vånda är hur demokratin ska förhålla sig till islam. För tio år sedan betraktade demokratin allmänt förhållandet som icke-antagonistiskt. Demokratin räknade inte med att det skulle bli bråk, utan att fredlig och ömsesidigt berikande samexistens självklart skulle kunna inrättas. I vilket fall som helst förekom det inte, annat än i den politiska avgrunden, att det yppades tvivel om samexistensens möjligheter. 

Nu är det annorlunda. Nu befinner sig islam i krig mot kristenheten och västvärlden (inte hela islam och inte hela kristenheten och västvärlden, men krig likafullt). Om islam hävdar att Väst är ansvarigt för detta så må det vara en poäng eftersom det var västvärlden inklusive Sverige som hoppade på de afghanistanska talibanerna samt Saddam Hussein och Muammar al-Gaddafi. Den frågan kan vi gräla om i evighet, men nu är läget som det är. Krig. Kriget känns inte i trakterna kring Mariatorget men det kändes inte i San Francisco heller trots att USA krigade för fullt efter Pearl Harbor. 

Min avsikt med dessa påpekanden är inte att argumentera för att motsättningen mellan demokratin och islam rent allmänt gått in i ett antagonistiskt skede. Min avsikt är bara att peka på att det är oförsiktigt och dumt att inte ens ta frågan under övervägande. Just när blev det klok politik av den engelska regeringen att sy in Oswald Mosley? 

Eller kan man hoppas att konfliktnivån ska vara på avtagande enligt den maoistiska principen om övergången från antagonistisk till icke-antagonistisk motsättning?  

(Denna text, utom inledningen, publicerade jag här för mer än tre och ett halvt år sedan. Underligt att inte alla, till exempel den framstående opinionsbildaren, läst, begripit och tagit lärdom. Vad är det för mening med att tala om saker för folk om de inte lyssnar? Jag ser ingen annan råd än att publicera texten igen.) 

119 reaktioner på ”Patrik Engellau: Antagonistiska och icke-antagonistiska motsättningar

 1. Eva Danielsson skriver:

  Om sidan med mest våldskapital kommer i överläge blir frågan om antagonistisk eller icke-antagonistisk motsättning överspelad. Den starkaste vinner. Den totalitära sidan vinner över den demokratiska sidan. Lejonet äter upp zebran. Islam dödar kristendomen. Klankriminalitet vinner över godtrogen skuldkultur. Våld segrar över förhandlingar. Fanatism vinner över vidsynthet. Antagonism med makt vinner över icke-antagonism. Intolerans vinner över tolerans.
  Brottslingar måste avväpnas och låsas in och utvisas. Odemokratiska rörelser måste beivras bestämt och pekas ut eftersom de agerar kamouflerade som svenska riksdagspartier eller som trendiga domedagsprofetior.
  Islam måste klassas som den odemokratiska och våldsbejakande politiska rörelse det är. Kamouflerad som religion. Islam är det akut största hotet mot allt västvärlden värdesätter.
  Det duger inte med en icke-antagonistisk hållning mot islam. Det duger inte med tolerans och förståelse inför en religiöspolitisk sektliknande ideologi som vill förgöra vår kultur och döda och förslava oss. Islam måste svältas ut via indragna tillstånd och bidrag och fråntas rätten till religionsfrihet. Svenska socialdemokratins samarbetsavtal med islam måste pekas ut som den pakt med djävulen det är.

  Gillad av 25 personer

  • Jan Andersson skriver:

   En fråga är om islam även kan döda den katolska kyrkan? Hur vore oddsen i Sverige om vi hade haft kvar den ursprungliga katolska kyrkan i Sverige? Det är ju tydligt att det är de mest protestantiska länderna i Europa som är mest eftergivna mot islamiseringen.

   Kanske mest för att det bara blev en tunn soppa kvar av Martin Luthers kyrka och mest ett redskap för makten att hålla koll på medborgarna, jämfört med den färgstarka och självständiga katolska dito, som fortfarande har en egen politisk kraft, precis som islam. Men vilken är starkast?

   En vill alltid människornas bästa, den andra vill hålla undersåtarna i tukt och förmaning. Det skall inte vara ett frivilligt nöje att gå till kyrkan utan en förbannad skyldighet, och de mörka makterna tar dig om du råkar skratta på fel ställe.

   Gillad av 1 person

   • Niklas R skriver:

    Det är de mer socialistiska länderna som har problem med islams utbredning eftersom dessa länder har en islamisk femtekolonnare bland dem, nämligen socialisterna som ser islam som en allierad mot de kristna, demokratiska värderingarna och kulturen.

    Länder med en mer konservativ inriktning har inte samma problem med islam.

    Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   Överhuvudtaget gäller att man inte kan tolerera intolerans. Där går gränsen helt enkelt.

   Intoleransen innebär att den kommer att avskaffa toleransen.

   Man kan inte tolerera totalitära läror i demokratins namn för de kommer omedelbart att avskaffa den.

   Lackmustestet inför värdsliga företeelser ligger alltså häri: hur tolerant man än vill vara måste man dra en gräns. Gränsen heter intolerans; aka våld i förlängningen.

   Gillad av 2 personer

 2. A skriver:

  Denne opinionsbildare är en utopisk bedragare P.E. Hur mycket någon ljuger avslöjas enkelt genom att låta lögnaren satsa stort värde/skada på sin egen lögn. Vi låter lögnare härja fritt, det är inte acceptabelt.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Skillnaden är alltså mellan oenighet där ett meningsutbyte fortfarande verkar motiverat och en där det bara handlar om maktkamp.

  Islam (=underkastelse-förnedring) har ju avgjort från början att relationen till oliktänkande skall vara antagonistisk. – Där finns inget att diskutera.

  Gillad av 8 personer

 4. svenne skriver:

  ”Det rådde en icke-antagonistisk motsättning mellan demokratin och dess outvecklade fiende nazismen. Ingen visst hur nazismen skulle arta sig. Lika bra att låta den hållas och hoppas på det bästa.”

  Svenska politiker verkar ha Neville Chamberlain till förebild utan att de är medvetna – eller bryr sig om detta. Han hoppades att avvärja ett krig genom en naiv eftergiftspolitik gentemot Hitler och myntade dessutom uttrycket ”Peace for our time” (hämtat ur Book of Common Prayer som är den officiella bönboken i den engelska kyrkan).

  Vi vet ju att detta gick åt pipan därför att en figur som Hitler lät sig inte på något sätt påverkas av godtrogna figurer av Chamberlains modell. Många svenskar som är insatta i islamismens ”värdegrund” och dess bokstavstroende fanatiska anhängares tankesätt är skeptiska till omvändelsen av de så kallade IS-krigarna då dessa kommer tillbaka ”hem” till Sverige.

  Chamberlain må ha varit godtrogen men våra ledande politikers naivitet, dumsnällhet och fullständiga oförmåga att ens ana faran i att försöka rehabilitera och förändra tankesättet hos förhärdade ”krigare” överskrider med råge Chamberlains försök att blidka Hitler.

  Gillad av 9 personer

  • tc skriver:

   Dumsnäll… när man måste hitta på nya ord för något självklart så är man nog fel ute:

   De vill ha det så här.

   Att anse att detta har med ”snällhet” eller ”dumhet” att göra är för mig ett tecken på djup indoktrinering. Var går gränsen? Var lägervakterna i Treblinka ”dumsnälla”? Innan denna villfarelse försvinner så är vi dömda att som tillgivna hundar att sparkas av dumsnälla husse.

   Gillad av 8 personer

   • svenne skriver:

    TC
    ”Dumsnäll” är ett begrepp som trots allt existerar och är inget påhitt av mig.
    Jag har sett detta ord vid ganska många tillfällen och Ordguru har presenterat en definition av uttrycket.

    Ur Ordguru:
    Vad betyder dumsnäll?
    Naiv och godtrogen; om någon som tror gott om alla, och gärna hjälper dem med allt, och därmed lätt kan bli utnyttjad; så snäll så att man framstår som dum.

    Då det handlar om vissa av våra politiker så är jag beredd att använda detta epitet om dem beträffande deras hantering av invandringspolitiken.

    Gillad av 1 person

   • svenne skriver:

    TC
    I mitt ursprungliga inlägg måste det väl ha framgått att den politik som våra ledande politiker håller på med är något som jag överhuvudtaget inte sympatiserar med. På vilket sätt – och vem – har indoktrinerat mig till vad? Jag tycker att de nuvarande makthavarna är ryggradslösa kräk och denna åsikt behåller jag till motsatsen har bevisats.

    Av någon outgrundlig anledning har du hakat upp dig på ett ord och anser att mitt användande av detta placerar mig i en fålla av indoktrinerade jasägare som accepterar den förda politiken och detta är givetvis helt felaktigt.

    Gillad av 1 person

   • tc skriver:

    Ja, jag anser det väsentligt att förstå att de gör detta med berått mod och därför är ansvariga och därför bör straffas och att det är helt meningslöst att diskutera med dem. De är våra fiender. De som röstar på dem är inte heller dumsnälla, det kallas hycklare.

    Gillad av 4 personer

  • MartinA skriver:

   Vad exakt är det i Munish överrenskommelsen som du tycker var så fel? Varför var det värt 60 000 000 människoliv att några av de områden som tagits ifrån Tyskland i Versaille skulle fortsätta förvägras få återgå till Tyskland? Angående Munchen, Tyskarna i Tjeckoslovakien fick bli en del av Tyskland som de ville, De områden som traditionellt varit en del av Ungern fick återgå till Ungern och litet land som hade majoritet polacker fick bli en del av Polen. Här är en artikel som diskuterar Munchen överrenskommelsen och andra världskrigets utbrott, av Pat Buchanon:
   https://buchanan.org/blog/did-hitler-want-war-2068

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jag kan inte annat än hålla med TC i er dispyt.

   I min kommentar ligger svaret på frågan som Patrik ställer.

   Den som envisas med att handla efter ett mönster som ger ett visst resultat måste anses ha resultatet som avsikt.

   Våra politiker fullföljer en politik som ALLA sedan åtminstone fem år tillbaka ger resultatet att Sverige faller samman som nation.

   Vid bedömning av handlingar som är brottsliga resonerar man så att om vederbörande insett eller bort inse vad resultatet av hans handlande skulle bli anases handlingen ha skett med uppsåt. Ett annat kriteruium kan vara att bedöma om vederbörande hade avstått från att handla som han gjorde om han förstått vad resultatet skulle bli.

   När det gäller invandringspolitiken är det klart att de såväl insett som fortsatt att handla som förut trots vetskap om resultatet. Då hjälper det inte att förklara sig ”dumsnäll”.

   Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    ”Den som envisas med att handla efter ett mönster som ger ett visst resultat måste anses ha resultatet som avsikt”. Jag har svårt att begripa att inte fler begriper att det förhåller sig på det sättet. Det torde vara HOPPET ur vårt kristna arv som hindrar den insikten.

    Gillad av 1 person

 5. Erik skriver:

  Du skall inga andra gudar hava jämte mig säger kristendomen om ”vår” Gud.
  Kan inte islam tillräckligt bra för att kunna ge ett citat men vi vet att de har samma syn på ”sin” Gud,Allah.
  Så både Gud och Allah är allsmäktiga,det finns bara plats för en Gud i vår tankevärld,de andra ska och måste nedkämpas till varje pris.
  Där har vi den enkla fundamentala inställningen hos både rättrogna muslimer och kristna,det är bara ens egen religion som har existensberättigande,andra religioner måste bekämpas och helst utplånas.
  Så självklart är detta en antagonistisk motsättning i grunden,det går inte att förena dessa religioner,dessa livsåskådningar.
  Möjligtsvis kan religionerna leva parallellt med varandra om det sker i olika länder där varje land har sin dominerande religion där den religionens tankar är vad som gäller. Men det förutsätter att länderna är tillräckligt starka för att kunna försvara sin rätt,sin religion. Och att alla olika länder respekterar andra länders rätt att existera,att utöva sin religion,att man inte försöker med våld förändra andra länders sätt att tänka och leva.
  Men går det att förena dessa religioner inom samma land?
  Ja,om den ena religionen klart dominerar över den andra rent fysiskt styrkemässigt så kanske det fungerar. Men inte utan ständiga konflikter,inte utan antagonistiska motsättningar.
  Nej,inte om man försöker jämställa religionerna med varandra,jämställer de i fysisk styrka,att båda har rätt att fysiskt kämpa för sina uppfattningar,att endast Gud respektive endast Allah har existensberättigande. För det är oförenligt,någon måste ge vika,någon måste förlora maktkampen.
  Av detta följer flera frågor;
  Ska vi ha religionsfrihet?
  Kan vi lita på att övertygade islamister kommer låta de kristna utöva sin tro?
  Hur ska relationerna med islamska länder och organisationer utomlands vara grundade,ska de vara grundade på att vi(kristna världen) är militärt överlägsna den islamska världen ?
  Eller ska vi frivilligt överge vårt övertag och hoppas på att islamister är fredliga mot oss,ska vi hoppas på det bästa?

  Gilla

  • tc skriver:

   Vilket relativistiskt indoktrinerat prat.

   Svenskar vet ingenting, indoktrineringen är näst intill perfekt, jag har själv växt upp här och kan om jag tar på mig den av socialdemokratin tillverkade struten själv skriva, eller rapa upp haranger som ovan. De är till 100% inlärda.

   Gillad av 5 personer

   • Johan Z. skriver:

    ”Svenskar vet ingenting”.
    Antar att den som kommer med sådant påstående inte räknar in sig själv bland de ovetande.
    Där ser man faran med att sitta instängd på sin kammare och utifrån sitt navelskådande bedöma världen.
    Ett gott råd,vidga dina vyer lite,ta åtminstone en daglig promenad,försök att samtala lite med andra,lär dig lyssna på vad andra säger och tycker,respektera vad andra tycker.
    Eller fortsätt ökenvandringen .

    Gillad av 1 person

   • tc skriver:

    Hej, så klart menar jag inte alla men en stor majoritet är djupt indoktrinerad så hela samhällsdebatten, den officiella, förs på en infantil nivå. Jag har bott i många länder och kan göra en objektiv jämförelse, och det är mycket värre i Sverige. Det finns dissidenter som tänker men det är en pytteliten minoritet som hålls utanför. Jag flyttade hem för 13år sedan och det var ju helt galet. Så i två år skrev jag till ledarskribenter vilket tyvärr bekräftade bilden. Jag har så klart försökt prata med många men det är som att prata med robotar, man vet redan allt de kommer att säga.

    Hur förklarar DU att svenskarna begår kollektivt självmord? Eller du vill ha det så här?

    Gillad av 5 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”Eller kan man hoppas att konfliktnivån ska vara på avtagande enligt den maoistiska principen om övergången från antagonistisk till icke-antagonistisk motsättning?”

  Tills någondera parten är utplånad eller kuvad och lever på nåder. Kommunismens antagonism är åtminstone sekellång. Islams antagonism är känd sedan 600-talet. ”The bloody frontiers of islam”, som Huntington benämnde det (The Clash of Civilizations); på en konfliktkarta ses islam antagonisera med alla andra civilisationer utom den japanska, eftersom dessa inte hade råkat varandra. På motsvarande vis är segregation konfliktbesparande? Terrorbalans? Ett kallt krig som när som helst kan bli ett varmt krig. Teknologisk och materiell styrka borde tala till Västerlandets, och till Kinas fördel, men den moraliska styrkan är svag hos Västerlandet bestående av suicidala nationer.

  Gillad av 12 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Möjligen om ”hopp” är något som yttras av makthavare som varit / är direkt skyldiga till nuvarande predikament. Då kan det vara försök att blidka berättigad vrede och s a s bara se tiden an.

    Hopp kan vara vad som behövs i en desolat situation, antingen för att uppamma vad kraft och moral som behövs för att vända på steken, eller åtminstone ‘sälja sig dyrt’.Hopplöshet är ett dåligt tecken, vare sig vi snackar om en grupps stridsmoral eller suicidala individer; tron eller övertygelsen att det inte kommer bli bättre.

    Gilla

 7. Aurora skriver:

  Konflikterna ökar överallt. En, men inte enda, är relationen mellan demokrati och islam och islams krig mot väst. Jag noterar, när jag följer nyhetssändningar, en allt större politisk desperation. En desperation i att försöka till alla pris att få befolkningar att tro att politikerna kan göra något åt konflikterna mellan folkgrupper och ideologier och skapa fredlig samvaro. Det kan de inte. Iden om den fredliga samvaron inom ett lands gränser mellan folkgrupper med helt olika önskningar och livsmönster kommer enbart att eskalera till fullskalighet.

  Gillad av 5 personer

 8. Erik2 skriver:

  I alla fall jag lyssnar, lyssnar och läser och funderar. Bara så att alla vet… Men eftersom att Det Goda Samhället också står för ett Gott Samtal så hamnar jag ibland i andra slutsatser än skribenten. Det är ju bra hälsar herr tvärsemot.

  Gilla

 9. Fredrik ÖSTMaN skriver:

  Jag vet inte vem den ”framstående opinionsbildaren” är och vill inte veta det. Men om man tolkar texten som den är skriven är den ett upprop för ening med Sverigedemokraterna, för nationell sammanhållning, för segregation, för massiv återvandring av alla avvikande element och generellt mot alla former av mångkultur och integration. Jag förstår inte var du hämtar din antydda tolkning ifrån.

  Gillad av 3 personer

 10. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Mao Tse-Tungs insikter är giltiga, eller snarare hans terminologi användbar. Men det som saknas i den är asymmetrin som oftast finns i konflikter. Och då menar jag inte på naivt, socialistiskt sätt skillnader i ”resurser” och ”styrka”, utan skillnader just i antagonismen själv. Under trettiotalet var Tyskland hela tiden, från första början, antagonistiskt mot alla sina grannländer och mot England ochä mot den bestående ordningen med Nationernas Förbund allra främst. Problemet under denna tid, det nu i efterhand uppenbara misstaget som gjordes, den läxa vi skall lära oss, var att alla dessa Tysklands presumtiva antagonister intog en icke-antagonistisk attityd. Nassim Taleb har beskrivit denna situation, som är mycket vanlig, under rubriken minoritetsregeln. En aggressiv och oeftergivlig, intolerant minoritet har alltid makt över en degressiv och eftergivlig, tolerant majoritet. Även i en demokrati — styrkeförhållanden spelar en underordnad roll. På detta sätt kan vi förklara dagens situation i Sverige. En intolerant aktivistklass har tagit makten medan en degressiv majoritet har låtit det ske, delvis för att de har låtit sig avspisas med falska socialistiska eller marxistiska argument om styrkeförhållanden, som alltså i själva verket är irrelevanta.

  Gillad av 9 personer

 11. Jan Andersson skriver:

  Jag tycker att det har varit tillräckligt svårt att lära sig den svenska och provinsiella kulturen för att passa in och ha framgång i sitt yrkesval och med sina samarbetspersoner. Ändå har jag bott nästan hela mitt liv på samma ort. Den uppdelning av en världsdel i nationer, språk, dialekter, sedvänjor och andra kulturmönster är väl ungefär storleksmässigt anpassad och vald för att en människa skall klara av det upp till vuxen ålder för att sedan kunna vara stolt över sin nation, sitt folk och sina livsval.

  Kommer det sedan despotiska makthavare och inför stora förändringar av obegripliga skäl för de flesta och vill drastiskt ändra på förutsättningarna att leva som man lärt, kan resultatet bara bli ett – det går åt h-e, exakt som nu sker i Sverige, med kuslig men helt förutsägbar exakthet.

  Gillad av 4 personer

  • educaremm skriver:

   Dock, alltsedan en vetenskaplig kartläggning av DNA-spiral, och att det under minst en ca 100-årsperiod, har ansetts mer eller mindre motiverat att faktiskt på ett s.k. rationellt och i ett s.k. – samhälls-vinst-maximerings-intresse – , har velat utgallras handikappade människor (i betydelsen inte mätbart högproduktiva?), av olika kategorier, så kan man se att det sakta men säkert verkar som att en samhällsutvecklingen mer och mer blir beredd att ta steget in i en alldeles – Ny Tid – ?

   En alldeles – Ny Tid – , där en alldeles – Ny Människa – , då av alltfler vill godkännas för att mer eller mindre på just ett – vetenskapligt och fabriksmässigt sätt – , då vilja framställas?

   Och denna s.k. – Vetenskapligt Kontrollerade Repodruktionsprocess – , (VKR?), där då ett medvetet iakttagande av just vilken – genuppsättning – , som vederbörande människa som då vill – tillåtas – att föda fram – Nya Barn, innehar, så kommer det att medföra en, som det vill tilltros, i det stora hela – en s.k,. förbättring av människomaterialet – , i det stora hela i alla samhällen?

   Där det tidigare förekom ett ständigt dividerande mellan olika stammar, hövdingar, ättelängder och födslorättigheter till – Makt och Krona – , inflytande och rättighet till maktställningar, osv., så har denna vetenskapliga s.k. kartläggning av – DNA – , och av människans genuppsättning och kartläggning av sjukdomar osv., då fullständigt kullkastat alla tidigare – ideologier, ismer och även religioner- såsom fuktioner som kunde – utsortera De innanförstående, och också – De utanförstående – ?

   De – Nya Metoderna – , av utsorterande är att genom ett aktivt – utväljande – av s.k. – friska gener – , enligt en DNA-kod, är de som alltmer kommer att kunna dominera i en framtid?

   Inte de människor som i en framtid, har – Den Rätta Ideologin, religionen, ismen eller åsikten – , är de som kommer att avgöra tillträde till s.k. – , Maktpostioner – ?

   Utan mer – De som har De rätta Generna – , är de som kommer att kunna inneha makt att kunna sätta en samhällelig och politisk agenda – ?

   Gilla

 12. tom crean skriver:

  Frågan är väl om och hur länge texten är laglig? Jag är tämligen övertygad om att statsanställda lusläser texterna.

  Vad gäller frågetecknen så är de väl retoriska? Från första början så stod islam i opposition till kristendomen. I nutid, långt innan 9/11 så har ju alla de länder som levt med islam gjort det med en ständigt närvarande konflikt, om inte islam dominerat, då en utträngning av alla andra sker. Ta Spanien och Portugal som historierevisionister brukar framhålla, först skall man bli invaderad, SEN blir det harmoni som andra klassens medborgare? Sen har vi den senaste tidens utveckling i alla västländer, där plötsligt en massa problem dykt upp vi aldrig haft. Det experimentella utfallet kan sägas vara tydligt.

  Alltså, ser något ut som en anka, kvackar som en anka och går som en anka, då är det nog en anka. Koranen är som den är, historien är som den är och muslimer är som de är, jag menar inte herr eller fru statsanställd att likna muslimer vid ankor, utan säger endast att islam är islam.

  Det verkligt intressanta det är ju istället hur stora likheter islam har med socialismens kärna, som ju också står i opposition till kristendomen. I kristendomen så är vi nämligen fria att undersöka världen, och det finns dessutom nåd. Under islam och socialism så gäller istället underkastelse, vilket jag förstått att ordet islam betyder. Kanske det är tid att döpa om socialismen, pk-ism är ju bara en ytlig beskrivning på något djupare som helt enkelt är anti-kristet.

  Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   Det finns ytterligare en dimension av farligheten av dessa -ismer som påstår sig verka i mänsklighetens tjänst. Den är att de är förträffliga redskap för dem som vill ha världsherravälde och som på intet sätt omfattar någon av all de egenskaper dessa läror påstår sig ha för mänsklighetens fromma.

   Psykopaterna behöver en bogeyman för att skrämma till underkastelse. Islam är perfekt för det ändamålet.

   Gilla

 13. Jan Hyllengren skriver:

  Mao tvivlade varken på sin sak, uppdragets enorma omfattning eller på vem eller vilka som skulle bli ”antagonister”. Tyvärr ser inte dagens västerlänningar, som är fullt upptagna med att lägga sina livspussel, vad vi råkat in i eller ut för. Såväl islam som postmoderna utopier är, när dessa ideologier granskas bara så lite, mer än västs antagonister. De utgörs av ren ondska och är mördande farliga. De växer likt cancer och boten är i bägge fallen snabb amputation av angripna ställen.

  Det är således antagonism och rent hat mot västerlandets värderingar som sammanför islam med den postmoderna utopin. Islam är förstås en mycket mer fast rotad ideologi än vimsig och i jämförelsevis ytlig postmodernism. De bägge hatar oss däremot lika intensivt och håller sig med åsiktspoliser, bestraffningar, hädelselagar och antaganden som är konstruerade och utan grund.

  Gillad av 11 personer

 14. Johan skriver:

  Det börjar redan i barndomen med ”Ni får inte leka på våran gård”
  Beror det på att 5-åringarna är nationalister och kanske indoktrinerade nazister? Trams.
  Hur ser då oddsen ut för att ett experiment med att inom en kortare tidsram samla alla världens kulturer på en begränsad yta, ska lyckas?

  Gillad av 1 person

 15. Richard skriver:

  ”Vad är det för mening med att tala om saker för folk om de inte lyssnar?”

  Det frågar jag mig också ofta. Men efter ett antal upprepningar händer det att vissa förstår. Så tyvärr måste man tjata. Och variera sättet man kommunicerar på.

  Men i ärlighetens namn kan jag själv vara lite trög ibland också med att förstå en annans perspektiv och vad den försöker säga.

  Kommunikation är en konst inom vilken man aldrig blir fullärd.

  Gillad av 2 personer

 16. Stx skriver:

  Den som inte hyllar det mångkulturella samhällsexperimentet ska kölhalas, karaktärsmördas och utestängas från all debatt. Man bemödar sig aldrig med att bemöta fakta, för det vet man skulle misslyckas. Man sticker bara huvudet i sanden och de enda som tillåts diskutera i SVT är de som är överens om mångkulturens förträfflighet, ja rent av nödvändighet.
  https://www.nyatider.nu/raseri-i-svt-nar-naringslivstopp-sager-som-det-ar/

  Samma sak gäller miljöpolitiken kan man tillägga.
  Hur länge ska vansinnet tillåtas fortgå?

  Gilla

 17. Sent skall syndaren vakna skriver:

  Det finns alltid ett hoppets strävan. En idealistisk syn på människan – som en vacker och finlemmad varelse. Hög och stor i moral och tanke. Författare och poeter skriver högstämda dikter om kärleken till sin nästa. Man seglar på ett hav av utvecklingsoptimism. Så går vi till källorna. De mänskligt raka. Till de historiska bladen. Och de är många. Där hittar vi sånt som Utrotningsläger, Dresdens eldstorm, Japanska fång- och arbetsläger, med svältande döende engelska soldater, Djingis Khans härjningståg, Stalins 30-tal. Och experimenten med människor i norra Kina under andra världskriget. Och även det Armeniska folkmordet. Att få ihop idealitet med verkligheten är svårt för vem som helst. Vem vill inte tänka goda tankarna om människan? Att vi lämnat det historiskt vedervärdiga bakom oss. Men så ringer verklighetens väckarklocka ljudligt. Hur ser världen ut idag? Visst ryker det bland ruiner. Och rött blod flyter – precis som förr. Människan är sig lik. Vi är alla lika. Det blir fortsatt många lik i lasten. Realismen talar sitt tydliga språk. Både historiskt och via dagens ”återvändare”. Idealitet är en sak. Verkligheten något annat. Är det tillåter att ta politiker i örat? Eller är det bruk av för mycket våld? För en del återvänder från Syrien. Andra går inte att skicka ut – även om svenska ruiner och blod kan komma i spåren. Att tro människan om gott känns värmande för envar. Men gör det gott i längden? Det utgör väl knäckfrågan! Är man för defaitistisk lagd om man påminner om människans större djävlighet? Och därmed släcker en del människors vackra drömmar om det inneboende goda i ökad multikultur – i växande friktion och än större konfliktytor – att påminna om vad människan är kapabel när marginaler krymper, förflyttas eller helt upphör? Att skjutningar, mord och sprängningar inte bekämpas med högstämda ord eller vackra paroller. Eller genom att en högsta politiska ledningen plötsligt bestämt sig för att tänka efter. Något som de borde ha gjort innan. Är det rätt att bli irriterad när man då möts av närgångna frågor? Och fly undan svaren och hänvisa till utredningar. Samhällen måste naturligtvis planeras utefter vem människan är – och är kapabel till. Efter den bild historiens förlopp visar upp. Och inte efter en idealiserad bild över vem människan önskar vara eller bli.

  Gillad av 6 personer

  • karlgunnareriksson skriver:

   Endast kvinnor är godhet ! Nja inte alla naturligtvis. Vissa har psykopatiska drag. Men ändå som en helhet i jämförelse till könet man. Det finns bara ett kön som i ideologi kan utveckla fientlighet till sin omgivning. Detta kön är mannen. Männen är i främsta ledet för att med militära medel starta inbördeskrig eller krig mellan länder. Kvinnor föredrar icke antagonistiska relationer.

   Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Kvinnor är aggressiva med ord, rykten och intriger. De gaddar sig samman och gömmer sig i mängden. Vore de mer kapabla fysiskt, så skulle de naturligtvis utnyttja det. Toleransen för oliktänkare är minimal. Pratet om ‘tolerans’ i vår fason av PK-samhälle är bara följsamhet till rådande värdegrund, alltså de av etablissemanget påbjudna idéerna. Statsfeminismen har gjort samhällsförsvaret poröst eller obefintligt. Främmande invasionsarméer och ockupanter tas emot med öppna armar. Vapenföra män från aggressiva kulturer, vars hela uppehälle här grundar sig i lögner, kodas om till ‘barn’ och objekt för kvinnliga omsorger… Kanske är det den atavistiska dödskulten som av och till väckts till liv i människans historia – som vill kaos och ändar kulturer och civilisationer. Är det evoltionens sätt att få in ‘friskt blod’, oaktat konsangvinitet?

    Gillad av 1 person

 18. Niklas R skriver:

  Islam har fört aggressions krig mot resten av världen i 1400 år.
  Vad folk gärna glömmer är att fram till 1918 fanns det ett öppet expansionistiskt kalifat, aka Osmanska riket, som ville lägga resten av det kristna Europa under sig.

  Först då, 1918, var islam temporärt besegrat i vår direkta närhet.
  Jag säger temporärt för även om det demokratiska väst utropade sig som segrare så håller inte den muslimska världen med dem. De ser bara den händelsen som ett litet avbrott i deras övergripande plan att mörda eller konvertera resten av världen till islam.

  Men eftersom en annan mordisk ideologi fick en flygande start samtidigt som islam trycktes tillbaka, nämligen socialismen, var det demokratiska väst tvunget att utkämpa en ny strid. Denna gång mot det socialistiska enväldet.

  Vad vi har haft är en liten paus i kriget mot islam. Men det är det enda och problemet är att våra folkvalda väljer att inte kunna sin historia och därmed är redo att upprepa samma misstag som judarna i Medina gjorde i början av 600-talet.

  Gillad av 8 personer

  • tc skriver:

   Trump har börjat snegla på att slänga ut Turkiet ur NATO, det enda övervägandet är om det är värre att slänga ut dem eller inte för de har inget gemensamt med NATO, utan är idag en fiende. Det finns 50-60 kärnladdningar i Turkiet ställbara 20-200 kiloton styck om jag minns rätt

   Gillad av 1 person

 19. Aha skriver:

  Tack för en mästerlig paketering av argumentation.

  ”Det ökade avståndet mellan människor” – är inte det själva essensen av mångkultur? Vill man inte ha det så är det assimilering som gäller eller så skapar man inte mångkultur och det vet vi ju hur populärt det är i etablissemanget. Om man inte gör något av detta, ja då hamnar man förr eller senare i ett val som man borde göra mellan antagonism och icke-antagonism. Tveksamt om de valet kommer att göras i Sverige. Sverige kommer att bli blir Islamiserat på fredlig väg, någon eller några generationer framåt.
  Man oroar sig för att lämna över ett havererat klimat till kommande generationer. Men detta har man inte förstånd att oroa sig över. Man kommer inte liksom mot Hitler som Engellau skriver att göra ett antagonistiskt val mot Islam.
  Icke-antagonismen är väldigt uttalad i Sverige, så uttalad att man t.o.m. kan bli av med jobbet om man är antagonistisk.

  Islamofobi är en symbol för icke-antagonismen.

  (För övrigt är ”antagonistiska och icke-antagonistiska motsättningar” översatt till muskler en viktig problematik i golfsvingen. Antagonistiska muskler som kommer i spel betyder stela och hämmande svingar, gubbsvingar. Bra botemedel är avslappning.)

  Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Det är löjeväckande att påstå att andra världskriget handlade om demokrati mot diktatur. Brittiska imperiet var inte demokratiskt för fem öre. Undersåtarna i Burma hade inget inflytande om deras land skulle gå i krig eller inte. Dessutom hade Storbrittanien inte infört allmän rösträtt för män förrän 1918 och för kvinnor 1928. PE vill alltså göra gällande att inte lägga sig platt för en experimentell nymodighet skulle vara höjden av ondska? Artikeln ovan använder historien precis som journalister gör det. De har en lathund i sin lilla röda, slår upp dumming så står det en lista med dummingar där och under varje dumming så står det vilka ämnen man kan göra särskilda poänger av. Alltså ett fullständigt ointresse för historia men ett stort intresse för samtidspolitik, makt, manipulation och påverkan.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Och varför är det höjden av ondska att Tyskland gör ett protektorat av Tjeckien men höjden av upplyst godhet att Imperiet har gjort samma sak mot hundratals regioner över hela världen och under hundratals år, regioner med mycket längre tradition av självstyre än Tjeckien hade 1938?

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Beträffande Tyskland och mellankrigstidens GODA KRAFTER borde det räcka med en passus ur svenska Wikipedia: ”Argentina tillkännagav dock redan december 1920 att de tänkte lämna Nationernas förbund i protest mot att deras förslag att låta alla stater få rätt ansöka om medlemskap, bland annat Tyskland, inte hörsammades.” Märk väl, detta gällde inte Nazityskland, utan den i dag lovordade Weimarrepubliken. Det var bl a ”det djupt demokratiska Storbritannien” som såg till att hålla Weimarrepublikens Tyskland utanför, Frankrike icke att förglömma. Och så undrar somliga fortfarande hur nazismen kunde utvecklas under 20-talet. Det är bara att välja mellan historiesyn och historiesynvilla.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Andra världskriget handlade om makt. Moralismbabblet är efterkonstruktioner. Och eftersom just den här biten historia är den mest politiserade och är ett av våra härskares favoritmaktmedel så finns det ingen anledning att använda den här delen av historien för att göra poänger om samtiden. Det bara stärker våra härskare? Eller bevisar att du saknar ärliga avsikter.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Intressant synpunkt. Det är således enbart vissa delar av historien som duger att hänvisa till. Andra ska helst glömmas bort. Jag håller med dig att det förenklar givetvis argumenteringen.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Vi använder historiska exempel när vi argumenterar. Gott så. Men att ta upp den delen av historien som etablissemanget använder allra mest och som är allra mest shablonartad och allra mest politiserad är oklokt. Och stärker etablissemanget. Och tyder också på att man överhuvudtaget inte är intresserad av historia. Varför använda historiska exempel överhuvudtaget då? Dessutom kan jag inte låta bli att angripa ytligheten i såna här shablonargument. Andra världskriget som Demokrati mot Diktatur är en enögd analys.
    Mycket bättre att använda andra perioder och skeenden. Dels så kanske man skapar litet genuint historieintresse. Dels visar man att man gör någonting annat än använder PK elitens lilla röda. Och dels låter man bli att förstärka PK elitens makt.

    Gilla

 20. Christer L skriver:

  Jag tror inte att aktivismen i Sverige blivit stark utifrån sig själv. Genomslaget har kommit genom att folk kunnat försörja sig som aktivister. Det betyder att aktivister är köpta av intressen som de anser sig kunna utnyttja. Sålunda leds och drivs det välfärdsindustriella komplexet av högavlönade toppolitiker samt lika högavlönade byråkrat-aktivister – inte av fattiga hängivna idealister – därtill förekommer en rad aktivistiska så kallat ideella organisationer som stöds av socialdemokratin med otroliga summor skattemedel. Här handlar mycket om att köpa röster. Många starka aktivistgrupper här och utomlands går samman genom att vara direkt stödda av den internationellt inriktade makt som vi brukar kallar globalisterna, alltså denna oligarki som är på väg att köpa hela världen, eller så mycket det går, med alla dess intriger. Till vilket pris som helst, även en djup och bred samverkan med islam. Men de sålunda köpta aktivisterna ska inte få framstå som något annat och mer imponerande än de är. Jag vet inte hur det var med Mao, men jag gissar att jämförelser av hans aktivism och vår inte är så hållbara. Det som Julia Caesar skildrat om DDR ligger närmare, även om DDR var mer ideologiskt konsekvent, så att säga. Globalisterna är korruption i sin ädlaste form.

  Gillad av 5 personer

 21. educaremm skriver:

  ..”Varhelst två eller tre församlar sig”…?

  Johan skrev:…”Hur ser då oddsen ut för att ett experiment med att inom en kortare tidsram samla alla världens kulturer på en begränsad yta, ska lyckas?”….

  Men frågan är ändå om det ändå inte är just själva – motsättningar i sig – som man faktiskt önskar sig, och inte alls att – det ska lyckas – , i betydelsen på ett s.k. harmoniserande vis?

  Särskilt ur ett globalistiskt och internationalistiskt perspektiv så önskar man sig ett – misslyckande – , inom nationalstaterna?).

  Man faktiskt verkligen önskar sig, att det just – inom – nationalstaterna i Europa skall utbryta inbördeskrigsaktiga motsättningar?

  Detta då därför att ett globaliserat näringsliv önskar sig en – Ny Statsformation – i Europa, ett USE?

  Man antar att för att förmå en majoritet av befolkningarna att vilja rösta fram en sådan Ny Statsformation, så behövs just ett – inre sönderfall – , av de forna nationalstaterna?

  Läs mer: ”Varhelst två eller tre församlar sig”…https://educaremm.wordpress.com/

  Gillad av 1 person

 22. Björn skriver:

  De världsvana muslimerna spelar i elitserien, svenskarna i gärdsgårdsserien! Utgången är inte det minsta oviss! Det stora misstaget var att bjuda in och ta matchen här på hemmaplan…

  Gillad av 4 personer

 23. Hovs_klipphällar skriver:

  Oavsett vad man tänker om Mao, så stämmer det att somliga motsättningar inte är förhandlingsbara. Och då blir resultatet våld.

  Vi i väst har levt med en sådan antagonistisk motsättning mot islam i stort sett oavbrutet, ända sedan Muhammed. Man har försökt intala sig att det numera blivit en fredlig samexistens — liksom Chamberlain pratade om ”Peace in our time” när han försökte förhandla med Hitler 1938 — men våra motståndare har aldrig ens försökt dölja att de vill krossa oss!

  Våra makthavare verkar nu vilja göra gemensam sak med fienden, och omvandla Sverige till ett muslimskt kalifat. Tiden är hög om vi ska kunna stoppa dem i deras förräderi.

  Gillad av 7 personer

 24. Lars skriver:

  Kommer osökt att tänka på arbetslivet, dessa programmeringsverkstäder, som inte alls kännetecknas av eftertänksam, diskuterande ingenjörskonst.

  Tittade på linkedln där en del människor gillar olika framträdanden och evenemang. Det är som en orgie i powerpoint presentationer. En orgie i titta vilka professionella människor vi är!

  Jag fattar dessutom ingenting av vad människor egentligen sysslar med. Massor av namn. Alla har en titel, titelsjuka förutom att man överdriver sina CV. Hittar en titel ”director” som jag inte kan sätta i samband med position, grupp, ansvar eller något. Andra är ”projektledare” över något som ser ut som en teknisk liten knappologisk programmeringsuppgift. Man får koppla samman olika mer faktoider för att få en bild av vad de gjort.

  Sedan sysslar de med tekniker jag inte vet vad det innebär. Projektledare behövs inte längre för nu jobbar man agilt i team, med en scrum master som ska koordinera.

  Någon skulle utbilda i ”kanban” för programmering (kanban är ett slags kort i efterfrågedriven lean industimiljö dvs efterfrågestyrd ”pull” till föregående bearbetning dvs de producerar mot en kanban från efterföljande led.

  Undrar om inte bristen på utbildning syns även i industri och IT?

  För mitt vidkommande så kan man indela IT människor i programmerare, systemerare och projektledare. Utredning och systemering som profession har man urholkat sedan 80-tal så det inte finns som yrke utan nu är alla systemerare och programmerare. Ovanpå finns gruppchefer, IT chefer och säljare!

  Nya namn. Oj vad vi kan!

  Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Här håller jag med, jag känner till alla begrepp du nämner väl men det är svårt att bli imponerad. Samma skit, sen skrivs investeringar för miljarder ner och konsulterna är nöjda.

   Allt kräver en låtsad religiös övertygelse, sen kommer nya chefer och nya konsulter så skall man bli religiös igen ..

   Det var bättre i Japan, man skilde ceremoni från verkligt arbete.

   Gillad av 2 personer

  • A skriver:

   Bra Lars, jag tycker detta tog fart med 90 talskrisen. Det började med iso certifiering. Jag förstod direkt att detta skulle aldrig ta slut, utan bli ett extremt motbjudande sätt för en kader att paracitera. Men nästan alla köper argumenten hur lättvindigt som helst, så har det varit hela tiden. Som en slags företagens egen socialism, där ”utvecklingen” går mot utbytbarhet och värdelöshet.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Du kan ha en poäng avseende ISO 9000, som visserligen utvecklas, men sätter fokus på dokumentation av rutiner och processer, i första hand skapats för transparens inför Inköparen (och har betydelse t.ex. vid utveckling av Supply Chain Management (leverantörskedjor). Kom ju på 80-talet och kritiken har skjutit in sig på att processen är dyrbar och alltför starkt fokus på dokumentation.

    Ungefär samma tid utvecklades ju metodkedjor för IT branschens systemutvecklingsprojekt,.

    Det är möjligt att det blev ett eldorado för formalism och skissande, men exempelvis IT inom företag lider ju fortfarande av att applikationer, datamodeller och flöden inte är dokumenterade utan när man ska förändra så måste man jobba ed verksamhet och förvaltning, som får gräva i koden.

    Det har gått moden i utvecklingsmetoder, jag tror mycket är kejsarens nya kläder och hur agila metoder ska kunna fungera på storföretag utom för förvaltning med de enorma kopplingar mellan applikationer för olika verksamhetsdelar som finns, det begriper jag inte. Noterar att projektledning och systemering på en del håll smugit sig in ånyo under nya fåniga namn som att man bildar ”tribes”.

    Som sagt begriper jag inte. Standardisering är viktigt, men enstyckstillverkning som inom administrativ systemutveckling är svårt, det är ingen löpande band process och människor är inga maskiner.

    Gilla

 25. Hortensia skriver:

  Folk är olika, Patrik, och främmande folk som inte förmår bete sig som folk i det ombonat möblerade svenska folkhemmet ska inte ursäktas, blidkas, premieras eller ens tolereras.

  De ska klart och tydligt visas på dörren och ombes, att dra åt (valfritt) helvete, där deras hänsynslösa vådlighet smälter in betydligt bättre än i kristet civiliserade jordiska paradis.

  Gillad av 3 personer

 26. Hedningen skriver:

  Så är det Patrik, så är det…
  Men för oss Hedningar är denna vetskap icke ny. ”Det är givet, att gäst skall träta med gäst” står det i en översättning av Hávamál, och den som nu är bekant med Hedendomens ursprung och grundsatser, inser lätt att de Indoeuropeiska folkens böjelse för Gudatriader – något som inte alls har med någon kristen tre-enighet att föra, förebådade det som Hegel i sinom tid skulle kalla Tes-Antites och Syntes, vilket redan stod klart för Hesiodos i ”Verk och Dagar” – en av de allra äldsta hedniska teologierr vi har kvar. Hegels teori är i sig ett exempel på vad du kallar ”icke antagonistiska motsättningar” eller något som för debatten och utvecklingen framåt i riktning emot det goda samhälle vi alla eftersträvar.

  Men detta sakernas tillstånd kan aldrig någonsin uppnås, så länge vi har kristendom eller islam kvar på dessa sidor, eller i vårt land. Båda dessa religioner är stark antagonistiska till sin natur, och ställer krav på absolut underdånighet under ”Herren”. De är totalitära livsåskådningar, som helt utesluter att någon annan lära, livsåskådning eller till och med politik skulle ha rätt.

  Det framgår icke minst, när man studerar inläggen i denna tråd. Ändå är jag som du envis, och tror på det faktum att mänskligheten kanske till slut faller till föga för fakta. Ökenreligionerna har trots allt sett sin bästa tid nu, och det sekulära samhället står ännu starkt, så länge vi alla väljer att försvara det i ord, tankar och gärningar.

  Gillad av 1 person

 27. Sixten Johansson skriver:

  Patrik tog alltså tidigare upp karaktären hos motsättningarna mellan islam och demokratin / kristenheten / västvärlden. Nu bör vi bli mer konkreta: motsättningarna mellan vilka grupper? Låt oss testa med fyra kategorier: muslimerna, vanligt folk, dissidenterna, härskarklassen.

  Folkmajoriteten vågar fortfarande inte tala om motsättningar i relation till islam, kan därför inte diskutera hur grava de är. De har heller inte förstått att det råder motsättningar mellan härskarklassen och folket.

  Dissidenterna, som lärt sig mer om islam, vet att motsättningarna är antagonistiska. Konfliktsituationen blir allt mer tydlig med åren och då behövs inte mycket diskuterande.

  Frågan bör ställas om motsättningarna mellan dissidenterna och härskarklassen är antagonistiska. Mitt svar är ja. Det beror på asymmetrin: härskarna besitter makten och har under bedrägliga former vänt våldsapparaten mot dissidenterna och nationen.

  I och för sig är det mest bara dissidenterna som diskuterar, medan aktivisterna ”vågar vägra diskutera”. Men det har ändå visat sig att samsyn inte kan uppnås via diskussioner, eftersom härskarklassen kognitivt lever i en verklighetstolkning som är inkompatibel med dissidenternas.

  Härskarklassen kan sägas se världen genom en permanent lins, som filtrerar bort närseendet eller vissa färger. Deras självbild bidrar till att de kommer att bära synfelen och smittan med sig vart de än flyttar i världen bort från det elände de har orsakat. Sin skuld kommer de aldrig att se och medge.

  Gillad av 2 personer

 28. X skriver:

  https://www.friatider.se/dominansv-ldet-g-r-ut-p-att-visa-svenskarna-vilka-som-best-mmer
  ”De tycker inte om andra män i sina områden” som någon polis förklarade angreppen på blåljuspersonal för några år sedan.

  ”När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna” som de unga intervjuade uttryckte det i Petra Åkessons uppsats från 2005.

  ”Kriget” mot svenskarna är alltså inget nytt, det som förändrats sedan 2005 är att antalet krigförande ökat betydligt som följd av invandringspolitiken.”

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.