Patrik Engellau: Jag kastar en handske mot PK-isterna

Patrik Engellau

I snart fem år har jag på dessa sidor framfört uppfattningen att den politiska huvudmotsättningen numera går mellan å ena sidan det härskande politikerväldet och dess stödtrupper i det välfärdsindustriella komplexet med dithörande klienter samt förstås dessas intellektuella stödtrupper i media, å den andra den nettoskattebetalande medelklassen av gråsossar och småborgare.

Dessa två huvudkontrahenter har var sin ideologi och uppsättning av värderingar. Politikerväldets ideologi är PK-ismen med de åsikter som lite slappt brukar kallas Värdegrunden (och som ingen riktigt verkar kunna förklara även om det undervisas om den i skolorna). Medelklassen har ingen organiserad röst i vårt samhälle och måste därför tåla att låta sig definieras av sin huvudmotståndare, alltså politikerväldet, som föraktfullt kallar medelklassarna för populister utan andra övertygelser än rasism och nazism eller jämförbart smutsiga åsiktsriktningar.

Den svenska medelklassens – gråsossarnas och småborgarnas – värderingar är så självklara att de inte artikuleras tydligt av något parti, varken socialdemokraterna eller något av de före detta allianspartierna eller ens sverigedemokraterna, vilket partierna borde göra. Det handlar om alla de grundläggande och allmängiltiga uppfattningar som gjort Sverige till en sådan internationell framgång, till exempel medborgarens ansvar för sig själv och familjen, ovilja att ligga sin nästa till last, plikttrohet, flit, ordhållighet, pålitlighet, ambition, konflikträdsla och hederlighet. Utan sådant betyder liberalism, socialism och ekologism ingenting. En liberal som inte kommer i tid till jobbet och engagerar sig för att göra ett bra arbete och undviker att mucka gräl med arbetskamraterna hjälper inte till att lösa vårt lands problem.

Det som kännetecknar den medelklass som Dagens Nyheter skäller för populister är i själva verket den sortens samhällsnyttiga och välgörande värderingar. Jag kan bara beklaga att inget parti har begripit att reservationslöst bekänna sig till det åsiktspaket som gjort Sverige stort. I stället har de vikt sig för PK-isternas nedvärderande och falska tillvitelser.

Medelklassen är därför inte, som Dagens Nyheters ledarredaktion vill låta påskina, invandringsfientlig. Den bedömer invandrare efter samma mallar som den bedömer sig själv. Av samma skäl anser den att det ska råda ordning i klassrummen och att tullen måste få omhänderta ligor som flyr ur landet med nystulna utombordsmotorer. Att reducera sådana naturliga uppfattningar till någon sorts ömklig populism är bara larvigt och ett bevis på intellektuell torftighet.

Dagens Nyheter är därför fel ute när tidningen den 6 november i en ledare med rubriken Sanningens minut nalkas för Ebba Busch Thor  försöker framställa huvudmotsättningen inom kristdemokraterna – eller vilket annat parti som helst – som en konflikt mellan å ena sidan ”sympatisörer med starkt moraliskt och humanistiskt patos”, det vill säga PK-ister, å den andra invandringsfientliga populister. I själva verket handlar det – vare sig Ebba Busch Thor eller någon annan partiledare gjort detta klart för sig – om vår tids viktigaste åsiktsskiljaktighet som står mellan den dominerande, statsfinansierade politiska korrektheten och medelklassens utvecklingsfrämjande och samhällsnyttiga värderingar.

 

111 reaktioner på ”Patrik Engellau: Jag kastar en handske mot PK-isterna

 1. A skriver:

  Huvudmotsättningen går istället mellan ohämmade lögnare och sanningssökare P.E. Ett system byggt på stöld, eller ett byggt på hederlighet. Det är vad det handlar om!

  Mvh A

  Gillad av 16 personer

  • Claes skriver:

   Jag är i alla fall jättetrött på jsgärhär, Näthatsgranskaren och sånt. Såna som Kajsa Klein och pk-folk i den stilen. De borde växa upp, samhället har förändrats och det går inte att tro stt MSM är något slags hjältar här!!!

   Gilla

 2. Tomas skriver:

  Den elitistiska PK isten (PuckadeKonformisten) är fortfarande helt skild från verkligheten. När man tror att en välutbildad tänkare som Anders Borg förstått vilket kaos han medverkat till att försätta Sverige i så sitter han i StasiTVs morgonsoffa och hyllar Reinfeldt som politiker och råder M att samarbeta med såssarna. Vi befinner oss nu i krig, där regelbundna terrorhandlingar utförs dvs sprängningarna och skjutningar på öppen gata. Morgan gör det han kan dvs ingenting medan ”statsministern” i sina fåtaliga framträdanden tjatar om nazism. Någon som skulle kunna tänka sig att protestera utanför idioternas boning?

  Gillad av 16 personer

  • Gösta Svensson skriver:

   Skiljelinjen går mellan de som tror att deras tankar och ord om saker och ting är viktigare än handlingar och verkliga saker.

   Gilla

 3. Jan Schütt skriver:

  Nu kastar du ut köttbenet igen – en uppsättning uppfattningar om vad svensk framgång handlar om – att inget politiskt parti artikulerar och samlar ihop politiska budskap runt dessa framgångsfaktorer är för mig en gåta. Eller är det så att inget parti i Sverige vågar utmana media- och kultureliten idag?

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Beto Östman skriver:

   Problemet har djupa rötter. Det är ett faktum att det alltid är lättare att skapa rikedom ur andras rikedom än från naturens resurser inklusive alla former av arbete. Utan regler och styrsystem som på något sätt placeras ”utanför” det ekonomiska systemet leder oss spelteoretisk nödvändighet till dagens system av utsugare av alla färger och slag. (Observera att de marxistiska kommandoplanesystemen är ”inom” det ekonomiska systemet och därmed verkningslösa i detta hänseende.) De fungerande styrsystem vi hade var inte bara de som Patrik omnämner, som vi kan sammanfatta i begreppet ethos, utan även en överordnad statskonstitution som var gömd i den kristna (stats)religionen, som förhindrade staten, trots alla drivkrafter, att göra totalitära anspråk, vilka alltså förnekar och förintar alla regler och styrsystem som står ”utanför” det ekonomiska systemet.

   Vi var nog inte medvetna om denna gömda överkonstitution, men vi ser mycket tydligt verkningarna av dess bortfall. Det är inte så mycket kristendomen som sådan, som dess funktion att begränsa statsmakten som saknas. Det är svårt att formulera ett krav på dess återinförande på ett sätt som inte provocerar alla de egentligen ”kristet” hederliga medborgare som har utvecklat ett slags allergi mot alla religiösa formalia (utom de som tillhör kultur X).

   Gillad av 7 personer

   • Jan Hyllengren skriver:

    Den svenska kyrkan är övertagen (i fria val) av socialdemokratiens värsta lögnarskara och har självklart tonat ner det personliga ansvar som en gång i tiden förändrade hur ”judar och greker” såg på människans möjligheter och rätt att leva meningsfulla liv. Dagens ”kristna” kyrkoelit har resonerat sig fram till att marxism är bra, att kvinnor och män är lika, att äktenskapet är på skoj mellan vilka som helst, att dödandet av ofödda är ok, att alla har rätt att fly till Sverige etc. Och så ska man dessutom gärna tro på underverk. Martin Luther reformerade bort en hel del av den katolska kyrkans nonsens och menade att den kristendom som finns beskriven i evangelierna var den trovärdigast. Tex åtskillnaden mellan kyrka och stat. Det är hög tid för en ny reformation. Kristendomen är en filosofi för ett gott och meningsfullt liv och inte någon beskrivning för vissa som vill till himlen. Jesus predikningar handlade heller inte om hur man ska komma in i himlen, utan om sanning, kärlek och livsmening. De tio buden från Mose är enkla och begripliga och livet skulle vara enklare om vi försökte levde i enlighet med dem. De sju dödssynderna (om än ur en katolsk tradition) är också mycket bra levnadsregler för ett sunt och balanserat liv. Det finns förstås mycket som diskrediterat kristendomen då den även tvingat på människor ”syndakataloger” och använts för brutal maktutövning. Men som jag tolkar Fredrik så begriper inte heller jag hur dagens vilsna postmoderna värld ska kunna vändas till att söka sanning, rätt och skönhet, allt det här som ligger i Aristoteles filosofi och Jesus kärleksbudskap och som brukar kallas kristendom. Tro, hopp och kärlek är ingen formel för lycka utan mer en försäkran om skapelsens meningsfullhet, att vi alla har vår plats och att vi alla har ett personligt ansvar som vi en dag kommer att ställas till ansvar för. Livet är en gåva från Gud att ta väl vara på. Här på jorden!

    Gillad av 6 personer

   • tc skriver:

    Precis, ett intressant föredrag är detta

    De brottas uppenbarligen med samma aktivistklass i USA, skillnaden är att de har gör kraftigt motstånd och har både finansiella och intellektuella muskler. De har även några få institutioner som Hillsdale College där vi i Sverige väl inte har något alls, OCH de har kyrkan.

    Gillad av 2 personer

   • karlgunnareriksson skriver:

    Kommentar till Jan Hyltengren: enligt religion ska man älska andra människor . En slags tvångstankar. Räcker det inte med att vara vän eller kamrat ?

    Gilla

   • Jan Hyllengren skriver:

    Till Karl-Gunnar,
    Religionerna finns eftersom människor behöver svar på de existensiella frågor livet hinner ge upphov till. Aristoteles etik och Jesus liknelser, predikningar och exempel har i kombination visat sig kunna skapa struktur och mening i det egna livet och tillämpad kristendom har också varit bra och civiliserande för vårt samhällsbygge. Kärleken till Gud dvs till sanning och rätt är det största och därefter till din nästa såsom till dig själv. Därmed behöver ju ingen älska det som inte är värt att älskas. Tvärtom. Som svar på din fråga skulle jag säga att den som har många eller i vart fall trogna kamrater och vänner är mycket lyckligt lottad. Agape är en stor och medkännande kärlek. Till slut, det stora i kristendomen är trons kraft som är Nåden. Nåden är den förlåtelse och upprättelse som endast Gudskärleken kan ge människan. Så ser jag det och andra kristna ser kanske något annat medan ateisterna tyvärr inget ser och mycken ofog orsakar.

    Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    Suck, Jan Gnällengren, vilket fräckt och verklighetsfrämmande påstående, att ”ateisterna tyvärr inget ser och mycken ofog orsakar.”(!)

    Tror du inte, att vi ateister och agnostiker, som inte är helt övertygade om din guds faktiska existens, av uppenbara skäl, är allra mest…

    … angelägna om, att med liv och lust försöka återskapa ett jordiskt paradis här i Norden?

    Gilla

 4. Åke i sörmland skriver:

  Artikeln skulle kunna kokas ned till definitioner av två ord. Etik respektive moral. Vad betyder dessa två ord var för sig. I svenska ordböcker hänvisar de till varandra i en rundgång utan svar. Smart mörkläggning.
  Etiken ligger t.o.m över religionen som varande en livets motivation till överlevnad för så många symbiotiska entiter som möjligt, medan moral är en gruppöverenskommelse. Etiken kan skönjas beskriven i artikeln som den oskrivna allomfattande överenskommelsen av gemensamt övergripande varande mot sina symbionter vis avi moral skriven i text i lagböcker eller heliga böcker etc.
  Etiken är absolut medan moralen då blir dekrementel, som kan urskiljas i religioner av dessas uppfattningen av evigheten. Kristna vill till ett biologiskt befriat evigt paradis medan en annan religions ”höga moral” är att dräpa för att få tillgång till oskulder (i evighet, vad trist). PK-ismen är så emotionellt lågfrekvent att livet som en andlig dimension är helt reducerad till materia, där förstenad andligt ”befriad massa” måste regera med piska för att klara sitt improduktiva leverne.

  Gilla

  • Fredrik Beto Östman skriver:

   Moral: önskemål vi har på andras beteende utan att vi därtill tager till tvång och våld (övergång till politik)

   Etik: läran om vad som i ett givet sammanhang kan förväntas av andras moraliska anspråk på oss

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag skulle ändå rekommendera en gammal och enkel definition, som är klargörande och användbar. Så även om andra blandar ihop begreppen etik och moral framträder verkligheten tydligare så här:

   Etik handlar om tänkandet, moral om handlandet. Etiken behandlar alltså t ex värderingar högbrynt uppifrån, moralen kikar lite på dem underifrån, men pratar mindre och gör mer. Tyvärr är det etikbabbelianerna, som har makten och tolkningsföreträdet. Det förvirrande är att de ideligen pratar om moral och vill framstå som moraliska, men inte praktiserar något av detta och därför saknar personlig moral och den ryggrad och trovärdighet som handlingar ger.

   Med stöd av definitionen kan vi se att PK:ismens utopiskt idébaserade etik och värderingar befinner sig på ett plan ”ovanför” den konkreta verkligheten. Därför kan de heller inte möta, diskutera och växelspela med Patriks handlingsbaserade moral och värderingspaket, som i tid och rum baseras på markplanets faktiska verklighet.

   Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Jag är noga med språkets nyanser men hittar ingen mening med att skilja på etik och moral.

   Moral handlar om flockvarelsers strävan att svara mot deras krav och förväntningar som man vill tillhöra.

   God, godare, godast. – En fåfäng strävan. – Alla varelser försöker hela tiden göra det bästa av läget och det är den naturliga godheten som inte kan överträffas.

   Vad som är läget, beror på graden av inlevelseförmåga och vilket perspektiv man har i tid och rum. – Det är inte givet, att ett vidare perspektiv är bättre än ett trångt, för ser man planeten som ett dammkorn i oändligheten, blir ju allt likgiltigt.

   Gilla

 5. Eva Danielsson skriver:

  Vi som är motståndare till Pk-ismen brukar kallas högerpopulister eller brunråttor eller ännu tydligare rassenasse-tillmälen av pk-ister. Patriks begrepp medelklass är positivt för mig, men missförstås kanske. Det handlar ju om värderingar, människosyn och samhällssyn – inte om socioekonomisk status.
  Man behöver fortsätta analysera, kritisera och anklaga, men också kunna komma med alternativen. Beskriva vad vi icke-pk-ister värderar och vilka vägar vi vill gå. Sluta låta pk-isternas definition råda och bli något att hålla på att försvara sig mot. Både gå fram klart och tydligt med det illvilliga bakom värdegrundsideologin men också med en egen definition vad politiken bör ägna sig åt och i vilken riktning. Utifrån värderingar och känslor, allt det som räknas upp i dagens krönika och lite till.
  För folk i allmänhet är politik känslor mer än analyser och förnuft. Förvillande likt  religion.
  Ord kan ge liv åt känslor. Inom politik bör det hänga ihop med logik och konsekvenser samt gränser för politiken, anser jag, men om det ska kunna gå fram med spridning, måste det yttersta lagret tilltala känslorna.
  Detta yttersta lager är vänsterliberala grupper tränade i att hantera med både fina ord resp fula tillmälen, men bakom ridåerna finns verkligheten, som de avleder ifrån och döljer om det inte ger bra reklam.
  Vår egen ”motståndsrörelse” är kunnig och bra på logik och analyser, men inte på aktivism som påverkar känslomässigt och som kan samla kring något resp förena emot något. Både genom att vilja något positivt och genom att frankt slå ner på Pk-ismen. Vi vet inte ens om vi kan kallas något… Vi på DGS, medelklassare, högern, nykonservativa, ”svärjevänner”, nationalister, populister…hm…
  Då gillar jag Patriks begrepp ”voice” bättre, en Voice-rörelse med betoning på yttrandefriheten och betoning på vars och ens ansvar att höja rösten i alla sammanhang. För att just stå upp för de viktiga värderingarna kring frihet med personligt ansvar och en så liten stat som möjligt och verklig demokrati utifrån nationell och kulturell samhörighet.

  Gillad av 13 personer

  • Jan Hyllengren skriver:

   Medelklassen har för mig blivit de här som tittar ner, tittar bort eller låtsas som det regnar när ungdomar från vissa kulturer tränger sig in i tex bussen utan att betala och som föraren med lite hjälp från några passagerare enkelt skulle kunna avhysa från fordonet. Jag är ändå glad att dessa medelklassare inte längre, som för ett par år sedan, tar fripassagerarnas parti. Ja,ja de är nettoskattebetalare… so what?

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jag tror som du, Eva, man får aldrig låta dem vara ifred. Det måste göra ont att göra det minsta övertramp. De måste få veta att de lever.

   Så småningom börjar de att reagera mot oss som bor utomlands på samma sätt som jag såg att Hun Sen i Kambodja gör mot medborgare i exil: han ber alla sina grannar att neka dem att stiga på deras flygbolags plan med hänvisning att de är ute efter att göra en statskupp.

   Nåväl, skulle det komma så långt med Sverige och utlandssvenskar, så är det väl bara att hålla med Löfven: vi kommer och tar dig; du har alla anledning att frukta oss!

   Det är nog det enda som hjälper.

   På dom bara; hela tiden!

   Gillad av 1 person

 6. Therese skriver:

  Djupt orättvist att jämställa SD med de övriga 7 riksdagspartierna. Och djupt felaktigt.
  SD representerar den ilska och vanmakt allt fler känner mot utvecklingen i Sverige,mot massinvandringen, mot nedmonteringen av välfärdssamhället,mot landsbygdens och mindre städers utarmning,mot etablissemangets oförmåga att skydda medborgarna,mot nationalstatens försvagande gentemot EU och FN,m.m.,m.m.
  Att SD sen inte har erfarenheterna och tillräckligt kunniga partiarbetare,ekonomi,stöd i media, för att mera framgångsrikt föra denna kamp är en annan sak. Men SD försöker internutbilda sina medlemmar och partiarbetare,SD försöker nå ut till allmänheten på allt fler olika sätt och
  SD ökar faktiskt kraftigt i både antal och inflytande över sakpolitiken(även om det är långt,långt kvar).
  Så det finns bara en väg framåt för Sverige och det är att stödja SD och engagera sig inom SD. Bli medlem,ge ekonomiskt bidrag,led studiecirklar( finns ju ex.vis många oerhört belästa och kunniga här i kommentarsfältet,aktivera er i praktiken= ut och slit på fältet) ,skriv insändare i gammelmedia,våga ta debatten med grannar och arbetskamrater och bekanta,.
  Men snabba på,motståndarna är inte passiva,de gör nästan allt de kan för att få behålla sina förmåner och positioner.

  Gillad av 7 personer

  • uppstigersolen skriver:

   I vår kommun, randkommun till Stockholm så håller nu M med oss i flera frågor. De går till och med emot sina ”allianskollegor” vilket vi noterar med glädje. Kanske sker revolutionen inom kommunerna. När tillräckligt många kommunpolitiker har lämnat PK-träsket så går proppen ur. Den som hoppas på AfS och MED får drömma vidare. SD är det verktyg vi har.

   Gillad av 4 personer

 7. Erik2 skriver:

  Det är bra. Mycket bra. Jag tror att droppen faktiskt urholkar stenen till slut, även i det här fallet. Problemet är bara att när stenen är urholkad är allt redan för länge sedan förbi och vi har en ny verklighet. Men, om alla bara gör det man kan göra så kan man inte mer göra. Tack för ett gott samtal, varje dag. Det är större än vad vi tror.

  Gillad av 2 personer

 8. Bo Svensson skriver:

  Valet är mellan galenskap och vett och sans. – Mellan mordbrännarpolitik och normalitet. – Mellan rättsordning och kaos.

  Det behöver inte odlas några motsättningar mellan bidragare och försörjda. – Många som nu bara är försörjda, kan ha bidragit mer förut än många som är ”nettoskattebetalare” någonsin kommer att hinna med.

  Land skall med lag byggas. – Rättsordning skall råda. – Det skall löna sig bättre att göra rätt än fel. – Man skall vinna terräng på andras bekostnad i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Håller man inte med om detta, är man inte klok.

  Gillad av 2 personer

 9. Martin skriver:

  Helt rätt ….men att räkna upp ”konflikträdsla” som en grundläggande positiv kvalitet är ju närmast skrattretande om man betänker vad just denna egenskap lett till: det är ju just fegheten som släpper fram PK-ismen och rädslan att kallas för det hemska ordet -rasist- har ju möjliggjort MPs och Centerns samt herr Reinfeldts irreparabla skador på svenskt samhällsliv. (Naturligtvis inkluderas S och herr Morgan Johansson med vidhängande partiledare.)
  Men Patrick jag misstänker starkt att det var det Du ville höra??!

  Gilla

   • Martin skriver:

    Nej Patrik….det trodde jag inte😊 ett folk som frivilligt väljer samma regering i 40 år trots att denna regering plågar dem med världens högsta skattetryck förtjänar knappast respekt. Jag som växte upp på 60 talet och var en ung man på 70talet hatade Sverige med sin nära nog kommunistiska prägel och föraktade som bäst dess mono-tänkande befolkning. Det var först när jag emigrerade till USA 1975 som jag fick ett hemland som jag kunde identifiera mig med och känna kärlek till och stolthet över. Ännu i denna dag sjunger jag inte med i nationalsången i Sverige.

    Gillad av 2 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    ”osvenskt” var länge ett positivt epitet. Lite som ”tänka utanför boxen”. Ända tills man faktiskt tänker utanför boxen och blir nerklubbad som en för uppstickande kloss ner i klosslådans fördefinierade hål.

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Jag såg häromdagen en dokumentär på TV4. Den handlade om några svenska direktörer som hjälpte den polska motståndsrörelsen i början på WW2. Vad som slog mig var den fullständiga flathet och feghet som den svenska statsledningen visade mot Hitler. Hade vi ockuperats av tyskarna så hade nog svenska folket haft en annan uppfattning om ockupation än vi har idag. Vad var de så rädda för? Danmark och Norge var ju ockuperade. Inte bombades de sönder? Några motståndsmän och kvinnor fick sätta livet till men i övrigt? Så, att hålla sig utanför kriget var kanske inte så smart. Men såklart, många sossar gillade ju nazister.

   Gillad av 1 person

   • Martin skriver:

    Bara turen höll Sverige utanför när Tyskland fick problem i öst 42/43 avhöll man sig från dem planerade invasionen av Sverige 1943

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    ”Men såklart, många sossar gillade ju nazister.”

    Oh ja, socialist som socialist (även om de gärna slåss inbördes) men glöm inte (som centern gärna gör) centerpartiets bruna rötter. Kålsupare.

    Gillad av 1 person

 10. Observatör skriver:

  Det är olyckligt att kalla motståndarna till ”det välfärdsindustriella komplexet” för medelklass eftersom den svenska medelklassen i stor utsträckning består av medlemmar av detta komplex. Jag ser i stället huvudmotsättningen mellan de som bara producerar ord och de som arbetar i den reala verkligheten. Sistnämnda grupp kan igenkännas på att oftast ha någon form av skyddskläder eller uniform på arbetet.

  Gilla

   • Observatör skriver:

    Jo, fast många som gör nytta betalas med skattemedel, t ex poliser och kirurger medan många som inte gör nytta t ex de som tillhandahåller spelreklam eller skriver i DN, är nettoskattebetalare.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Onödigt att odla ännu fler motsättningar som splittrar. – Det krävs samling-uppslutning och inte utfrysning av en massa redigt folk för att,de inte platsar i kategorin nettoskattebetalande medelklass.

    Fienden är galna idéer och aktivister med en destruktiv agenda.

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Alldeles riktigt, Observatör. Det är mer komplicerat än att tala om nettoskattebetalande eller inte nettoskattebetalande. Tänk bara på fjantarna i reklamfinansierade lekprogram. Är deras arbete verkligen viktigare än det som utförs av anställda inom militären och rättsväsendet? Nej, självfallet inte. Man måste skilja på vad som är samhällsviktiga funktioner och inte. Vill man ha ett vettigt samhälle måste vissa funktioner bekostas av skattemedel och då ska de som innehar dessa arbeten också räknas till dem som bidrar, inte till dem som belastar.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Nettoskattebetalande medelklass håller inte som begrepp. Det är en upprepning av professor Bo Söderstens famösa artikel på 90-talet om den närande privata sektorn och den tärande offentliga. Den artikeln och den tesen fick vingar bland människor som inte förstod ekonomi och nettoskattebetalande medelklass består av två sådana omöjliga begrepp. Offentlig tjänsteproduktion är i princip lika värdeskapande som privat, men självklart lever man under andra omständigheter eftersom man inte producerar mot en betalande kund och producent marknad. Det för även med sig att BNP underskattas! då förädlingsvärdet inte kan beräknas utan man ser endast till produktionsfaktorernas kostnad. Likaså är en stor del av skatten omfördelande och försäkringsmässig som pensioner och sjukpenning och inte särskilt resurskrävande i princip. Myndighetsutövning är en annan del av det offentliga. Kanske dags för en diskussion om skatt som sådant, hur det fungerar och inte specifikt om nivåer förutom att skattetrycket är mycket mindre än det skattetryck som drabbar en anställd bl.a pga skillnader i kapitalbeskattning, 3:12 regler mm.

    Netto kan endast avse de som betalar in mer än de får ut i någon mening. Brutto är vad man betalar in. Medelklass är svårt att definiera, men är en socioekonomisk indelning som överklass, övre medelklass, medelklass, lägre medelklass och arbetarklass.

    Det finns nettoskattebetalare i ett system som omfördelar och fungerar försäkringsmässigt! Det finns däremot ingen gräns mellan privatanställda och offentlig anställda i det avseendet.

    Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Hemmet är min hoppborg. Att langa saftkaraffer och bullbrickor i parti och minut, tarvar tåliga blåkläder. Endast den som har käpphästarna hemma, kan göra exkursioner utan galopperande vansinne.

   Gillad av 3 personer

 11. svenne skriver:

   ”Jag kan bara beklaga att inget parti har begripit att reservationslöst bekänna sig till det åsiktspaket som gjort Sverige stort. I stället har de vikt sig för PK-isternas nedvärderande och falska tillvitelser.”

  Fredrik Reinfeldt är ju ett praktexempel på en PK-ist som levererar ”nedvärderande och falska tillvitelser.” Han anlitas ganska ofta av olika organisationer som – förvånande nog – betraktar denna nolla som en auktoritet. Ett exempel på detta är branschorganisationen Svensk Försäkring.

  Utdrag ur SecurityUser 2018-09-24:

  ”Trygghetskommissionen tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring i juni 2017 för att förbättra brottsbekämpningen och öka tryggheten i Sverige. Trygghetskommissionen, som leds av ordförande Fredrik Reinfeldt, fokuserar i sin första rapport på livskvalitetsbrott och föreslår  införandet av affärs­ och medborgarplatser (AMP) för att skapa säkra och trygga offentliga miljöer i samhället.”

  Han hade även en föreläsning hos Blekinge Tekniska Högskola när konferensen Baltic Meeting Point hölls den 25 september i år med temat ”International cooperation and the leadership required”. Fredrik Reinfeldt AB skickade en faktura på 100 000 kr till Karlskrona kommun för denna ”prestation”. Månadslönen för undersköterskor i Karlskrona kommun är genomsnittligt ca. 25000 kr. Detta innebär att hans babblande under en timma är fyra gånger mer värt än en månads arbete för en undersköterska trots att mervärdet av hennes arbete med råge överstiger hans prestation i Karlskrona.

  Att denna figur fortfarande offentligt tillåtes haspla ur sig sina floskler – och få betalt för detta efter allt det han har ställt till med – är ett enda stort hån mot den arbetande befolkning som nu, via skatten, tvingas betala för de ”utmaningar” som han har skapat. Han bör omedelbart förpassas till glömskan.

  Gillad av 9 personer

 12. PK-istens högre visioner skriver:

  Det finns många slagfält i världen. Både fysiska och intellektuella. De karaktäriseras alla av mänskliga motsättningar. Segrare och förlorare är sällan lätta att utnämna. Istället brukar det vara så att verkligheten förändras till något nytt. Ofta till det värre. Det är då människor börjar fly. Eller söker en bättre tillvaro någon annan stans. Exempelvis i Sverige.

  Även om idéer kan bära långt, händer det att fina ord och manér spolas upp på stränder och förtorkar. Det sker idag med PK-ismen. Och orsaken står att finna i skillnaden mellan finrummet och verkligheten själv.

  PK-ismens recept för det goda i tillvaron ser ut så här; Ta människor från maximalt olika länder, kulturer och traditioner, och bered dem plats i Sverige. Låt denna samling inkludera olikhet i etnicitet, i religion och i klan. Även i syn på kön, aga, sexualitet, barnuppfostran, demokrati, polis, våldsutövning, myndigheter och ekonomi. Ja, olikhetens listan kan göras längre.

  Ur denna mix kommer fred och harmoni att uppstå. Som en fågel Fenix. Detta utgör PK-istens gedigna och sanna övertygelse. Att ur total gränslöshet uppstår det mest goda här i världen.

  Men det finns aber. Och det stavas populism. Och den återfinns hos de mest primitiva delarna av en ursprungsbefolkning. Om inte denna befolkningsgrupp satt sig på tvären hade en Sörgårdsidyll uppstått. En slags maximal berikning av vårt land.

  Detta synsätt utgör fundamentet inom all PK-ism. Att ur maximal mänsklig olikhet växer likhet fram. Och plötsligt står vi på samma värdegrund. Det finns inget som spolas upp på stränder och förtorkar. Verkligheten gäller inte mig. För jag bär på högre visioner.

  Gilla

 13. Dandersan skriver:

  Klart att vi skall rädda migranter som är i sjönöd på Medelhavet.

  Men vill vi signalera stopp-bör vi därefter sända de som räddats tillbaka till det land de kom ifrån.
  Går inte det så är det komplicerat och inte självklart.
  Varför rädda på havet och inte redan i öknen?
  Grekiska ministern som vill koppla stöd till länder med villkor att de välkomnar sina medborgare tillbaka är klokt.
  Vietnam ser gärna pengar som skickas hem från utlandet, kanske bör vi inse att det finns en vilja som inte rimmar med asylrätten.

  Gilla

  • Underdog skriver:

   Det finns inga migranter som är i sjönöd på medelhavet. Den som är i sjönöd har genom en oväntad händelse under en legitim resa hamnat i svårigheter. Den som själv simmar rakt ut på öppet vatten och drunknar är inte i sjönöd utan en ansvarslös idiot. det är i princip vad dessa lycksökare gör när de sätter sig i farkoster som inte är sjövärdiga med det enda syftet att bli ”räddade” av nyttiga idioter från olika NGO. Sluta använda fiendens begrepp. Sluta medverka till förvirringen.

   Gillad av 11 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Ett spett är ett spett!
  Man kan beskriva det som ett tyngdpunktförskjutande verktyg där hävstångens verkningsgrad korrellerar med förstärkningen mellan dom två längdavikelsernas inbördes placering.
  Heureka, med ett tillräckligt långt järnrör kan jag slå hela världen med häpnad Archimedes-connys version.
  Åter till prylen , vi blir rånade spassen!
  Allt annat är endast snyggt snack för att dölja detta faktum.

  Gillad av 3 personer

 15. tom crean skriver:

  Ja Patrik, men tycker du inte det är dags att göra analysen funktionsduglig? För det börjar likna en Airfixmodell av en Lancasterbombare. Måste den inte monteras och målas?

  Allt för få förslag riktar sig mot hur detta dödläge kan brytas. Vissa tror på dialog, jag frågar mig: dialog med vem? Ingen av de som styr i politikerväldet eller bland journalisterna eller den djupa staten är intresserade av dialog, det torde väl vid det här laget stå klart? Vi kan försöka påverka folk i vår omgivning, jag gissar att alla gör detta. Ta swebbtv som vad jag kan förstå är bland de enda som tar upp att åldringar kastas ut och ersätts med migranter, varför är detta inte en jättehistoria i medierna? Känner inte SvD till det, Tove Lifvendahl känner inte till det? Alice Teodorescu och Cwejman är ovetande? Sanna Rayman har ingen aning, inte heller Boström eller Gür?

  Hur kan detta brytas? Vad är vapnet som aktivisterna styr med?

  Gillad av 9 personer

  • Erik skriver:

   Ja,jag hör fortfarande de gråtande äldre och sjuka på Vintertullens Serviceboende på Södermalms Sthlm när de fick reda på att de skulle tvångsförflyttas från sina bostäder.
   Samtliga politiker i Södermalms stadsdelsförvaltning var överens om detta,ut med gamlingarna och in med invandrare där i stället. Rent praktiskt löste man der genom att helt plötsligt besluta att fastigheten måste renoveras så alla skulle ut(det fanns väldigt detaljerade planer på hur denna renovering kunde göras utan att vräka de äldre och sjuka men det bestämde politikerna helt plötsligt att ändra på ). Sen formellt lägenheterna till Bostadsförmedlingen som placerade dessa ca 100 oerhört attraktiva innerstadslägenheter i en s.k. förturskö där de kunde ges till invandrare som inte stod i kön) .
   Jag kontaktade både Expressen och Aftonbladet om detta,ingen respons,ingen hörde av sig,inga reportage skrevs.
   Å vad jag önskar att Annie Lööw,Stefan Löfven och diverse miljöpartister skulle tvingas tillbringa dagar på äldreboenden där de gamla ska vräkas,för detta händer ju fortfarande.
   Bo och vara där och lyssna på gråten och de gamlas förtvivlan och rädsla,
   Jag glömmer det aldrig,det plågar mig fortfarande.

   Gillad av 7 personer

   • Palle9 skriver:

    Erik: Tack för din beskrivning, en mycket tragisk sådan. Våra äldsta är en svag grupp, som politikerna inte tvekar att missgynna. Ungefär som denna del av befolkningen, liksom handikappade, av många brottslingar (rånare, bedragare) betraktas som enkla, mjuka måltavlor.
    Behandlingen av de äldsta kommer högst sannolikt bara att försämras i takt med den eroderande kommunala ekonomin.

    Gilla

 16. Linden skriver:

  100 000 nya uppehållstillstånd har delats under årets första tio månader.
  Under samma period har mer än 60 000 personer också beviljats svenskt medborgarskap

  Numerären är i sig skrämmande.
  Betänker man sedan att flertalet är analfabeter så förstår man att de som låter detta
  Inflöde fortsätta, ett nytt Gävle varje år, fullständigt har tappat fotfästet.

  Riksdagsförvaltningen med 700 anställda ska bistå ledamöterna med beslutsunderlag.
  Har aldrig sjuklövern ställt frågan vad får massinvandringen av individer där många inte ens kan klockan för konsekvenser?

  Antingen mörkar man svaret eller har frågan inte ställts, de vill inte veta.
  Eller det tredje alternativet, vilket väl är mest troligt, inget pris är för högt för att göra Sverige mångkulturellt.

  Gillad av 7 personer

  • Underdog skriver:

   Riksrevisionen har ju konstaterat att ingen ändring av migrationslagstiftningen i modern tid har föregåtts av en konsekvensanalys. Om beslutsfattarna inte ens frågar vilka konsekvenserna av ett föreslaget beslut blir kan det bara bero på att de inte är intresserade. Att de skulle vara så dumma att de inte förstår behovet av att fråga tror jag inte på. De struntar helt enkelt i konsekvenserna så länge den övergripande godhetsprincipen får råda. Värdegrunden hindrar att frågan om konsekvenser ställs. Du får inte fråga vad beslutet får för konsekvenser eftersom det inte spelar någon roll eftersom beslutet är gott per se. Det är vad Tom Crean kallar det moraliska imperativet och har ersatt rationellt tänkande i vårt land.

   Gillad av 4 personer

 17. Aha skriver:

  ”Medborgarens ansvar för sig själv och familjen, ovilja att ligga sin nästa till last, plikttrohet, flit, ordhållighet, pålitlighet, ambition, konflikträdsla och hederlighet. Utan sådant betyder liberalism, socialism och ekologism ingenting”
  Spot on. Bättre än så kan det inte sägas. Framgångsreceptet för vilket U-land som helst.
  (Det går att lägga till sådana epitet såsom bildning, företagsamhet, patriotism, traditioner, heteronorm och saklighet.)

  Socialismen och PK-ismen har devalverat samtliga dessa framgångsfaktorer. Jämlikhet betonas framför flit, mångkultur framför patriotism, kriminella behov går före krav på hederlighet, jämlik skola går före bildning, etc.

  Hur ett samhälle hanterar dessa dygder bestämmer dess framgång. Finns det något viktigare för ett samhälle än dessa dygder och att politikens kärna bara borde handla om detta?

  Ett land är dess värderingar.

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   Det stämmer, AHA. Egentligen är inställningen att vi måste hjälpa de stackars u-länningarna inget annat än ren och skär rasism. Det implicerar att de är så dumma i huvudet att de inte själva kan skapa ett gott liv.

   Gillad av 2 personer

 18. jannorberg1 skriver:

  Patrik, vi kan argumentera om definitionsfrågor hit och dit, men det löser inga problem. Vi måste ta tag i alla olika sakfrågor som i skuggan av kriget om definitioner väntar kvar på oss varje dag vi öppnar ögonen.

  Endera är man nöjd och tyst eller så tar man debatten om all dårskap som skapats under de senaste 40 åren.

  Den småborgerligt fisförnäma samtalstonen måste brytas och alla vi vilka nu känt vreden dämmas upp under många år måste få ta plats och utmana stollerierna utan att ovidkommande hänsyn om definitioner tas till intäkt för att bli bjuden till det inbördeskrig som snart står för dörren.

  Gillad av 3 personer

 19. Magnus skriver:

  Jomän, nu krävs det krafttag. Vi måste genast sammankalla till ett möte där vi kan prata och prata och sedan prata lite mera. Förlåt en yngling, hur länge kan vi prata? Se monty pythons life of Brian.

  Gilla

 20. BMB skriver:

  Hur vore det att kalla de PK-kritiska för ”realister” i stället för ”nettoskattebetalare”? Realister ser verkligheten och fakta i ögonen, även de obekväma. Utan verklighetens sanningar kan inga problem lösas.

  Karolinska sjukhuset ska nu säga upp 600 av vårdpersonalen och anger att detta inte ska drabba patienterna. Verkligen? Och om inte – hur kom det sig att det blev 600 för många utan att någon stoppade överskottet i tid? Var fanns realisterna i organisationen?

  Problemet med att ett antal landsting inte fick operationsmaterial från den nye leverantören uppstod ur dålig upphandling och dålig referenstagning. Var fanns realisterna i organisationen?

  Realism är ordet.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Realister” är en lite förmäten klassificering, som inte helt ringar in dem som kritiserar den rådande PK-värdegrunden. Det kan finnas realister inom etablissemanget, som bekänner sig till PK-värdegrunden, men de är opportunister som låter sig lönas av rådande maktstruktur och incitament. Likaså finns det kritiker av PK-värdegrunden som kan vara orealistiska i andra avseenden. Nettoskattebetalare är en bra definition, eftersom den är kategoriserbar som en faktisk entitet och därigenom ett potentiellt klassintresse.

   Gilla

  • Kronblom skriver:

   Nedskärningarna på NKS beror på att man har ökat antalet chefer med 30%. Mindre vård till högre pris, allt enligt PK-manualen.

   Gilla

 21. Elisabeth G skriver:

  Sant. Och att påstå att de som företräder en politik som kommer att förstöra landet ytterligare har ett ”starkt moraliskt och humanistiskt patos” är äckligt. De har nämligen raka motsatsen och därtill ingen skam i kroppen.

  Göran Hägglund försökte väl i och för sig stå upp för samhällsnyttiga och välgörande värderingar med ”verklighetens folk” men det fick han ju rätt mycket skäll och hån för. Att det ska vara så svårt att fatta att Sverige blev ett bra land genom hårt arbete, laglydighet, vanligt vett och hyfs samt en homogen befolkning.

  Gillad av 2 personer

 22. Olle Holmqvist skriver:

  ”Alla regeringar ljuger, men katastrof hotar länder vars regeringstjänstemän röker samma hasch som de delar ut „
  – I.F. Stone[3]
  ” Det måste åter bli accepterat att samhällen blir uthålligt stabila och hälsosamma genom reformer, inte genom tankepoliser; detta innebär att det måste finnas fritt utryymme för så kallade subversiva uppfattningar, det vill säga varje uppfattning som undergräver en rådande uppfattning. Att hindra subversion är att hindra fredliga framsteg och att inbjuda till revolution och krig. „
  – I.F. Stone[4]

  Gilla

 23. Bo Svensson skriver:

  ”sympatisörer med starkt moraliskt och humanistiskt patos”

  De årliga kostnaderna för folkblandningspolitiken, – jämfört med om invandringan motiverades av brist på kompetent arbetskraft, – minst 300 miljarder men i längden total förlust av landet, – för att underlätta tillvaron för ett par miljoner lycksökare bland vilka var tjugonde kanske är flykting, blir ju runt 40000/svensk och år för att hjälpa en tiondels flykting.

  FYRTIOTUSEN KRONOR PER ÅR FÖR ATT HJÄLPA EN TIONDELS FLYKTING. – och tre lycksökare.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Istället för moral och humanism, skulle jag kalla det kriminell misshushållning med de begränsade resurser vi är beredda att ägna ändamålet hjälp åt behövande och ännu angelägnare ändamål som t ex att själv bilda familj och skaffa egna ungar.

   Gilla

 24. Lennart Göranson skriver:

  ”Den svenska medelklassens – gråsossarnas och småborgarnas – värderingar är så självklara att de inte artikuleras tydligt av något parti, varken socialdemokraterna eller något av de före detta allianspartierna eller ens sverigedemokraterna, vilket partierna borde göra.” Men i motsats till de partierna lyfter Medborgerlig Samling fram dessa värderingar under ledordet Medborgarmakt. Det betyder att vi vill återskapa ett land där medborgaren står i centrum. Ett land där människor får förtroendet att själva forma sitt liv, med den frihet och det ansvar det innebär. Vi vill se en renässans för kunskap och professionalism, ett land där ansträngning får löna sig.
  Samhället är större än staten. För att medborgarna ska känna förtroende för det allmänna krävs ett sammanhållande kitt, en gemensam uppfattning om inte bara rättigheter utan också plikter och ansvar. Medborgarskapet ska därför på olika sätt ges en högre status än idag. Professionaliseringen av politikerrollen ska motverkas, och partistödet ska avvecklas. Den offentliga makten ska få striktare ramar. En författningsdomstol ska skapas och tjänstemannaansvaret ska återupprättas.
  För den som vill finns alltså ett alternativ till sjuklövern + de socialkonservativa.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Ett politiskt parti skall ha en plan för hur rättsordningen skall förbättras. – Påverka folks värderingar är inte de folkvaldas uppgift, de skall fokusera på lagstiftningen.

   En osökt metod för effektivare medborgarmakt består i direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinanierade ändamål.

   En annan är att pengarna som avsätts som ”arbetsgivaravgifter” för att finansiera arbetskraftens försörjning vid frånvaro och pensionering, istället får fylla på individuella trygghetskapital att ta i anspråk för samma ändamål.

   Om pratet om medborgarmakt är allvarligt menat eller munväder, läser man av genom hur man reagerar på eller ignorerar dessa förslag.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Bo Svensson Vi är alltid allvarliga, det kan du konstatera genom att ta del av våra skarpa förslag, exempelvis när det gäller rättspolitik, skattepolitik, statens roll, den politiska makten m.m. Medborgarmakt är ett samlingsbegrepp för en rad konkreta åtgärder för att föra tillbaka makt från staten till civilsamhället.

    Gilla

 25. MartinA skriver:

  Att prata om värderingar är bara relevant inom ett starkt vi. De värderingar som PE hyllar i artikeln gör bara värderingarnas utövare till mat för andra grupperingar i ett mångetniskt samhälle. Det är inte så att våra nya landsmän är idioter. De är bara anpassade för en råare miljö. De har andra värderingar som gör dem till överlägsna oss i vad Sverige blivit. Så snälla, sluta försöka skada Svenskarna genom att uppmana oss att klamra oss fast vid föreställningar som ej är livskraftiga i vad Sverige blivit.

  Dessutom är vidiskussionen betydligt intressantare än värderingsdiskussionen. Inte för att Sverige någonsin varit en värderingsstat, det var Svenskarnas nationalstat och de värderingar som hyllas i artikeln är bara de som Svenskar har när vi blir lämnade åt oss själva.

  Allmännyttiga värderingar är just allmännyttiga, att ge upp den egna nyttan för att summan skall bli större än dess delar. Men det kräver ett starkt och homogent vi, annars är det bara självskadebeteende som förordas. Vad PE de facto argumenterar för i artikeln är att vi skall fortsätta vara andras dörrmattor så att hela härket kan stappla några steg till, så att Svenskarnas andel av befolkningen kan pressas ner tio procentenheter till innan det rasar ihop. Tack, men nej tack.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Det som ska göras är att kritisera makten, peka ut Svenskhatarna och prata om Svensk gemenskap, Svensk historia, få Svenskar att känna vi med varandra, att legitimera att vi Svenskar är en etnicitet och att det inte är något att skämmas över och att vi har gruppintressen. Och påpeka på att Sverige hatar oss.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Och att donera till Alternativmedia och gå på konferenser och demonstrationer.
    Vad vi INTE ska göra är att komma med sakpolitiska förslag. Därför då kan vi angripas. Det är mycket bättre att alltid angripa och attackera andra. Men inte stå för något konkret själv. Man ska aldrig lockas till att komma med sakpolitiska förslag.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Bra MartinA, det är nog ungefär detta jag menar med att ha en tro är mycket starkare än tex påståenden. Någon form av tro är mycket svårare att komma åt. Jag har en tro på ett svenskt folk! Jag ger aldrig upp tron på ett eget land! Ungefär så. Inte trassla in sig i en massa strunt.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   MartinA har rätt i att allt står och faller med det eventuella utvecklandet av ett starkt Vi. Eller många Vi, starka genom att de förutsätter lojalitet, handlingsvilja och långsiktig, samsyftande handlingsförmåga. Jag har personligen och via mina yrken alltid brottats med de här frågorna och misstänker att de flesta numera – även vi dissidenter – är atomiserade individer, som uthålligt inte kan mobilisera någon samlad kraft, delvis för att vi saknar en självklar psykosocial identitet. Vi har hamnat i en bedräglig individualism utan förankring och verklig social styrka. Det förklarar även bristen på naturliga ledare och förebilder. Många faktorer och mekanismer har under det senaste halvseklet format oss till det vi nu är. Just i det här avgörande avseendet liknar vi PK-isterna, men vi avskyr den mobbkollektivism och regressiva infantilism som är deras snuttefilt och svaga sammanhållande kraft. Så vad kan vi realistiskt utveckla i stället?

   Gillad av 2 personer

 26. Lars skriver:

  Väldigt bra att du fokuserar på DN för DN är ankaret inom Bonniers pressen och med SVT/SR bildar de närmast ett duopol och alla anställda, alla som vill ha ett jobb, måste hålla sig väl med båda sidor. Det finns ju andra arbetsplatser för journalister som fackpress eller informationsansvariga på företag och myndigheter, men så fort journalistik blir åsiktsjournalistik styrt av agendor så urholkas självständigheten oavsett vilka maktcentrum man relaterar till.

  Mycket bra att du diskuterar småborgerlighet och gråsossar i samma andetag för jag ser ibland kommentarer att man ofta framför att borgerliga värderingar skulle skilja sig från socialdemokratiska gråsossar och för fram sådant som plikt och redlighet, men det var grundläggande för socialdemokratin när den växte fram, man talade om solidaritet (ömsesidig försäkring, inte givmildhet), man skapade ABF och öppnade utbildningssystemet mm.

  Något sjukt hände i slutet av 70-talet med socialdemokratin. Något sjukt hände med borgerligheten på 80-talet. Broilers och valstrateger tog över. Ideologin dvs samhällsmodellerna man trodde på räckte inte till för att förklara. Globalisering, avreglering, företag som växte sig ur Sverige, EU, IT, finansvärldens utveckling förändrade spelplanen helt i slutet av 80-talet. Kunskapskraven på politiker ökade, men möttes inte när man rekryterade.

  Gilla

 27. Nils Dacke skriver:

  Linjen går som Åkesson uttrycker det nästan poetiskt mellan de som bygger bilar och de som bränner bilar. Jag tycker denna mening uttrycker hela striden och detta förstår den nettobetalande medelklassen väldigt väl och ingår i deras grundsyn på samhället medan PK-sekten inom politik, media och kändisar faktiskt inte förstår detta på djupet utan det är bara läpparnas bekännelse.

  Gillad av 3 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Enkelt och vackert uttryckt av Åkesson, men det finns ett krux, vars drivande styrka vi vanligen inte tänker på: Hela det moderna samhället kan mycket lättare exploatera kaos och förstörelse än ordning och beständighet. Alla negativa fenomen leder därför antagligen till mer aktivitet, försäljning och vinster åt somliga än de flesta positiva fenomen. Om man tänker efter blir man skakad när man inser hur många som faktiskt gynnas av missnöje, orättvisor, brott, förtryck, sönderfall, sjukdom, åldrande, död, undergångsstämningar, oro, rädsla, motsättningar, katastrofer, krig osv. Andra missgynnas förstås, men det är mycket lättare att riva ner än bygga upp och de kategorier som lever gott på förstörelse kan därför lätt skapa förstörelse och främja just sådan politik som leder till förstörelse. Utan missnöje och förstörelse skulle politikerna och många andra kategorier helt enkelt bli obehövliga.

   Gillad av 2 personer

 28. Rudolfgulmule skriver:

  Vad kan vi göra;
  1. Alla här bör protestera till valmyndigheten: att Kultur X-partiet skall stoppas i sin linda

  2. Samordna alla vettiga inom polis och rättssystem var beredda ha en plan.

  3. Skriv , skriv överallt att ”Det är nog nu ”Regeringen AVGÅ!
  Tala med all dina vänner och bekanta om att nu gäller det att vi slåss för vårt land och vår överlevnad som folk.

  4 Gå samman alla alternativ-media ni måste skapa något urstarkt som kan ta över direkt, men också skapa opinion innan, Visa att det finns ett annat sätt att se på verkligheten, att vi är många och vi betalar för det vi ser har med sanningen att göra! Inte som någon statlig konfiskation via skatten i dagens Gestapo-Sverige.

  5 Protestera mot att imamerna får gå fria, Kräv att SÄPO står över regering och migrationsverk och deras överdomstolar när det gäller att säkra landets säkerhet. Kräv att vi hyr fängelseplatser i 3:dje land & börja töm landet från menafolk med obskyr bakgrund, kriminella och i största allmänhet till förfång för att det goda samhälletkan upprätthållas.

  6. Stå upp för de äldres rätt till en trygg och värdig ålderdom Mana kommunerna att säja ”Det är nog nu! Vi tar inte emot en enda till utan de skall ut! Vi bygger inga nya lägnheter för dessa folk!

  Detta är en början listan kan göras väldigt lång

  Gilla

 29. villervalle03 skriver:

  Jag kommer osökt in på tanken om elektrikern, som fanns på några byggen som jag råkade befinna mig på. Varje morgon han steg in i bygg boden, efter det vanliga morsandet, så var frågan Vad ska vi torrgnata nu om. Han ansåg att det talades mycket om hur det borde vara, men få var de som handlade. Vissa torrgnatade i veckor om arbete, som utfördes på ett par timmer. SD är de enda som kan ändra samhällsbilden. Nydemokrati hade kunnat göra det, men de blev insyltade i inbördes svammel, om ideologi, med Ian som enda vettiga personen, så var det kört från början. Vi har haft flertal regeringar, sossar som styrt med miljöpartister och vänsterpartister, allianser med Reinfeldtare och Bildtare, alla har dom fortsatt med att ruinera landets ekonomi med massinvandring och tillhörande kriminalitet. Om vi nu klarar oss någorlunda helskinnade till nästa val, så avgörs landets framtid där. Greta kan ha rätt i sina framtids förutsägelser, men av en annan orsak, inte klimatsvammel utan korrumperade ”naiva” regeringar som förstör och förgör landet, inte hela världen.
  Kommer det att finnas nån pension alls för våra barn, oavsett, tvivlar starkt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.