Patrik Engellau: Varför är journalister PK-ister?

Patrik Engellau

Innan man börjar förklara något kan det vara bra att försöka fastställa att det faktiskt existerar. Personligen råkar jag ha uppfattningen att journalistkåren på det hela taget är vinklad åt det politiskt korrekta hållet men något bevis utöver mina ögons och örons vittnesbörd har jag inte, det är bara att erkänna.

En viss bekräftelse på att det faktiskt ligger till på det sätt jag förmodar är medieforskaren Kent Asps undersökningar om journalisters partisympatier. Den senaste jag hittat är följande: 

Här framgår att de tillfrågade journalisterna år 2011 till 72 procent sympatiserade med v, s och mp. Det är i alla fall en indikator på politisk korrekthet. Lägger man till fp (nuvarande l) och c så blir det 84 procent. Det vetenskapliga stödet för min uppfattning är trots det lite skakigt – det finns socialdemokrater som inte är särskilt politiskt korrekta medan en del moderater och kristdemokrater faktiskt är det – inte minst för att den politiska korrektheten själv inte är definierad på något slutgiltigt och stringent sätt. (Själv menar jag att de gemensamma hos alla politiskt korrekta idéer – det som gör dem till en relativt sammanhållen ideologi – är att de artikulerar egenintresset hos den svenska maktens järnaxel, alltså politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet samt dessas klienter.)

Därmed har jag, lite lättvindigt kanske, kommit fram till att journalisternas PK-ism är tillräckligt väl etablerad för att behöva förklaras.

Journalister är intellektuella om man med denna benämning avser folk som jobbar med ord, till exempel läser dem, skriver dem och besitter förmågan att uttala dem harangvis i ordnade former under en relativt lång stund, till exempel fem minuter, utan besvärande stakningar eller avvikelser från ämnet.

Definierad på det sättet blir det uppenbart att urformen för en intellektuell är prästen. Innan Gustav Vasa socialiserade kyrkan jobbade de intellektuella hos påven. Efter det att kyrkan förstatligats jobbade de intellektuella hos svenska staten. Gustav Vasa ville att prästerna skulle förkunna kungens ord, inte påvens, och han fick som han ville. Betänk att det enda massmedium som fanns på den tiden var predikstolen.

Min tes är att svenska intellektuella alltsedan dess varit statsfromma. Av de intellektuella har bara ett litet antal förblivit vid sin läst som präster i Svenska kyrkan. De flesta har numera kommit att förkroppsligas som journalister men likafullt som maktens för det mesta lydiga tjänare.

Man kan notera att i det i länder med flera kyrkor, som inte alla, eller kanske någon, är kopplade till staten finns en betydligt större åsiktsvariation än i Sverige hos journalister och andra intellektuella.

Så långt hade jag kommit i min förklaring av journalisternas speciella relation till staten – maktens härolder, inte makten själv – för en lyssnande vän när han avbröt mig och frågade hur det gick till när statsfromheten traderades från generation till generation av intellektuella. Att prästerna blev Gustav Vasas andliga drängar kan man kanske förstå, men varför ska en journalist på privatägda Dagens Nyheter fortsätta att krama staten?

För det första måste man inse att den största journalistiska gärningen fortfarande sker i statens regi på skattebetalarnas bekostnad. Det statliga radio- och tevebolaget omsätter åtta, nio miljarder kronor om året vilket sannolikt är en bra bit över hälften av Sveriges totala mediabudget. Det är som om gamla tiders decentraliserade präster runt om i landets kyrkor hade samlats ihop på Gärdet för att sprida centralmaktens budskap.

För journalister är ett jobb hos statsmedia det kanske mest eftertraktade som går att få. I varje fall tror jag att den kultur och den ideologi som naturligt utvecklas i statens närhet och famn är så stark att den sätter sin prägel på hela det fortfarande homogena skrå som de svenska intellektuella utgör.

71 reaktioner på ”Patrik Engellau: Varför är journalister PK-ister?

 1. Bo Svensson skriver:

  Ett systemfel alltså? – Hur bör det rättas till?

  Vad jag kommer på, är att pengarna som nu går till public service, istället skall fördelas på de folkvalda att köpa sändningstid för, så att de kan sprida sin oförvanskade bild av läget och av vad som bör göras.

  Under denna ordning kan man ju tänka sig ett läge som liknar det vi har men där ingen av de folkvalda är särskilt missnöjd eftersom deras synpunkter får rimlig spridning men om så inte är fallet, har de makten att rätta till det.

  Public service blir då fortfarande maktens megafon men det är de folkvalda som är makten och det var väl så det var tänkt med demokrati.

  Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Hur skulle man få ett personvalsystem att fungera? – Istället för partistöd, etablerandet av ett forum på näter, där kandidater till riksdagen kunde göra sig hörda och sedda. – Sedan kunde pengarna fördelas på de valda. – Inga partivalsedlar alltså med partistyrelsers makt över vem som skulle hamna på valbar plats, utan väljarna måste skriva ett namn på valsedlen, – men inget skulle hindra de valda att gadda sig samman i partier.

    Ett system jag kom på efter fem minuters begrundan, så där kan finnas en blotta.

    Gilla

 2. Skarprättarn skriver:

  Den långa marchen genom institutionerna är den främsta förklaringsmodellen. Således har du vänsterdominans efter 1968 i din tabell. När vänstern intar allt fler ledande platser vid universiteten kontrollerar man utbildningen och därmed problemformuleringsprivilegiet. I detta nätverk ser man till att ha rätt gubbar på rätt plats, och sållar bort sådana som har fel bakgrund. Du hittar förmodligen inte en enda sverigedemokrat i regimtelevisionen.

  Sedan bestrider jag att journalister i allmänhet skulle vara intellektuella. De uppfyller knappast definitionen av att bedriva vetenskaplig verksamhet eller att förmedla (ny) kunskap, och bland de mer filosofiskt lagda är det bara ett fåtal som når verkshöjd i åsiktsbildningen (exempelvis Håkan Boström). De allra flesta i detta särskrivande skrå sysslar med att kopiera av varandra.

  Gillad av 13 personer

  • Fredrik Beto Östman skriver:

   Det finns olika definitioner på ”intellektuell”. De flesta av de meningsfulla sådana definitioner baserar innehåller inget inslag av ”bra”, ”gynnsam”, ”rättänkande” eller liknande, och varför skulle de göra det?

   I stället är en intellektuell en person som försörjer sig på att ordna ord i följder. Detta är en användbar definition och leder direkt till slutsatsen att intellektuella tenderar att (a) avskärma sig från verkligheten, (b) överskatta sin egen betydelse för andra och (c) gravitera åt vänster, till den genom ord skapade utopin, snarare än till höger, till ordens underordning till verkligheten.

   Gillad av 4 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Så använde jag inte heller ord som ”bra”, ”gynnsam” eller ”rättänkande”, utan snarare ”vetenskaplig”, ”kunskapsförmedlande” och ”verkshöjd” utan bäring på själva stoffet.

    Du menar inte att det är intellektuellt att lösa korsord eller skriva statusuppdatering på Facebook?

    Intellektuella genom historien har typiskt inte graviterat åt vänster, utan det är andra faktorer som avgör i vilken miljö intellektuella får bäst näring.

    Gillad av 2 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Okej, så en sopåkare som försörjer sig på att destruera uppgifter som klassificeras som intellektuella är alltså en intellektuell person. Det är även en nyckelperson, eftersom hän har nycklar.

    Gilla

   • Fredrik Beto Östman skriver:

    Rikedom föds huvudsakligen ur andras rikedom. Därför har vi en fraktal fördelning (Paretofördelning) av rikedom, det som av socialisterna kallas ”ojämlikt”. Rikedomen skapas inte oberoende och bildar därför inte en oberoende fördelning enligt en Gaußkurva, utan har en tjock svans uppåt.

    All litterär produktion är ett slags plagiat, eftersom den är helt beroende på användningen av konventioner (språk, idiom, tankefigurer, referenser och så vidare) som redan innan är gemensamma och spridda. De bättre plagiatörerna återanvänder i små delar eller på ett konceptuellt plan, de sämre genom att kopiera och klistra. Likväl är det korrekt att betrakta endast det senare som straffbart och mindervärdigt.

    Gilla

 3. miketheviking skriver:

  Vart tog den tredje statsmakten vägen i denna ekvation?
  Det är ju inte så att Wolodarski med anhang kramar Staten – de anser sig istället ha rätt att driva egna agendor. Samma sker på övriga tidningsredaktioner liksom på det ”självständiga” SVT.

  I så många fall, under så många år, har media drivit Staten framför sig. Betänk bara alla dessa politiker som skruvat och vridit på sig i TV-rutan inför journalister som med anklagande ton ifrågasatt varför man inte gör något ( åt en hittepåutmaning).
  Hur många ”svar” har inte publicerats på sid 2 i dagstidningarna?

  Journalister och dess ägare utgör den kader som revolutionerat Sverige. Det berömda avantgardet.
  Ty de flesta politiker är nr 2 på bollen och gör sen allt för att verka vara med i matchen.

  Gillad av 10 personer

  • Martin skriver:

   Materialismen, avkristningen och den framväxande socialismen parad med den unika densiteten i det offentliga samtalet i detta kollektivistiska och lågintellektuella land är en unikt lyckad såbädd för PK-ismen. Avsaknaden av en genuint konservativ motideologi under 100 år har starkt bidragit till först vänsterns sedan PK-ismens dominans. Märkligt nog finns PK-ismen i alla västländer och inte minst i USA där den först växte fram. Jag inbillar mig att den avtagande tron på Jesus budskap leder till att människans behov av en religion nu fyllts av ”klimattroende och jämlikhetstroende” ”kvinnans rätt till sin kropptroende” vilka alla ingår i PK-religionen som kan ses som samlingsnamnet för hela den paradigm av en modern människas ”värdegrund”
   som vuxit fram under 1900-talet. Det kan knappast sägas vara en stabil grund att bygga tankestrukturer för vidare samhällsbygganden från och föga förvånande finner vi också en monumental brist på självförtroende efter 1968 i västländerna. Denna förvirring accelererar efter millenieskiftet och är nu plågsamt uppenbar i samtliga västländer…
   Kanske en utvikning eller kanske bakgrunden till de svenska journalisternas kompakt värdegrundsbaserade PK-ism.
   Tack för en bra artikel Patrik…eh ännu en.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Beto Östman skriver:

    Rackarn, begreppet ”kärnfamiljen” har väl skapats av Aktivistklassen för att misstänkliggöra familjen i synnerhet och mänskliga relationer i allmänhet? Det är en luring som skall skala av resten av familjen än bara mamma och pappa redan innan man börjar tänka. Det är som angreppet ”har du slutat att slå din fru”. Låt oss undvika begreppet ”kärnfamiljen”.

    Gillad av 2 personer

   • Emund skriver:

    Ja, ”kärnfamiljen” infördes 1969 enl. wikin från ”nuclear family”. Jmfr ”atomisering”. Det är troligen en aktivistterm avsedd att förminska betydelsen av storfamiljen, släkten, bygemenskapen och civilsamhället.

    Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Just min bild av läget. – De folkvalda sprattlar och det är andra som drar i trådarna.

   Presstödet skall avvecklas. – De resursslösande papperstidningarna bör fasas ut. – Det gick ju bra att bli av med den energislukande glödlampan, så det finns ju metoder.

   Gillad av 1 person

   • Samuel af Ugglas skriver:

    ”De folkvalda sprattlar”???
    Vi har inga folkvalda ”politiker” i Sverige. Hade vi haft det kunde vi garanterat sparkat större delen av dem som odugliga folkförrädare.
    Vi har ”partivalda” SVERIGEHATARE som vi inte kan bli av med.
    Försök att stryka några namn på en valsedel vid nästa val och du hamnar bland de ”beklagansvärda”!!!

    Gillad av 3 personer

 4. A skriver:

  Bra P.E. Journalisterna är ett skrå som i praktiken gett sig själva uppgiften att säkerställa att samhällets moral är byggd utopiska lögner. Det betyder att allt som fungerar är en måltavla för dessa människor.

  Mvh A

  Gillad av 9 personer

 5. Ulf skriver:

  Det här är en gammal tradition ifrån vänsterrörelsen 1968. För att ta makten infiltrerades media, Jan Guillou har skrivit om detta. Det bidrog starkt till katastrofen i Sverige under 1970 talet som sänkte svensk ekonomi och nästan slutade med ett socialiserat näringsliv. Nya generationer har hängt på föräldrarna nu är dock stupida kommunismen utbytt till stupida klimatreligionen. Varför folk håller på med dessa uppenbara dumheter ja det kan jag tyvärr inte svara på.

  Gillad av 4 personer

   • Törnrosa skriver:

    Lite från en tid som flytt: 1968 var ett viktigt år. Då lades grunden. Men precis som med annat skulle jag vilja påstå att det riktigt märkbara kom med generation 2. Praktiskt i mitt yrke kände jag förändringen i slutet av 70- och början av 80-talet.

    Unga journalister ”sörjde över missat romantiskt 68”. Med samma enhetliga utbildning i grunden var de uppfyllda av att skapa ett nytt 68. Läsarna skulle uppfostras. Ja de använde det ordet. Jag blev fly förbannad och undrade varför dessa spolingar skulle uppfostra mina föräldrar. Det kunde de inte svara på.

    Lyckligtvis försvann de relativt snabbt från den borgerliga blaskan – men för mig stod det klart att det inte var så bra att alla fick i stort samma utbildning. Bäst var när de hämtades från olika bakgrunder. Då blev det en dynamik som alla kunde hämta kraft ur. mvh

    Gilla

   • Törnrosa skriver:

    Fredrik Östman: Mycket möjligt att du tror alldeles rätt när det gäller 1931 och 1932.

    Men eftersom flera i den här tråden tar upp 1968 så är det vad jag förhåller mig till när jag delar med mig av egna erfarenheter. Det rör sig om ganska många ungdomar som jag mötte från tidigt 60-tal och framöver. mvh

    Gilla

 6. fabricerad skriver:

  Journalister och redaktörer i privat media är givetvis lojal med statsmakten, värdegrunden och PK-bibel eftersom ytterst få av dem skulle ha jobb utan t.ex. press- och distributionsstöd. Bit inte den hand som föder dig! Därför är frågan om vi ens har oberoende media i Sverige

  Gillad av 1 person

 7. Jari Norvanto skriver:

  ”Journalister är intellektuella om man med denna benämning avser folk som jobbar med ord, till exempel läser dem, skriver dem och besitter förmågan att uttala dem harangvis i ordnade former under en relativt lång stund, till exempel fem minuter, utan besvärande stakningar eller avvikelser från ämnet.”

  De inte llektuella, med ett uppmärksamhetsspann av en harang… I så fall är ju vi som fylkas här intellektuella de luxe. Vilket vi visste. *nickar instämmande*

  Gilla

 8. Christer L skriver:

  Gustav Vasa tog över makten från danskarna efter en union impregnerad av dansk makt, danska grevar, danska präster. Detta var efter Stockholms blodbad, då biskop Brask skrev sin lapp, då det svenska definitivt skulle betvingas och förnedras. Vasa tog sig till Dalarna och samlade ett uppror. Hans ungdom var oerhört dramatisk med deltagande i flera stora slag mellan Stures trupper och danskarna, gisslan i Danmark, flykten till Lybeck, återkomsten till Sverige osv. osv. Det var andra tider på den tiden. Dalkarlarna var ett beväpnat och stridsvant folk, och Gustav Vasa lyckades vinna deras gillande. Han blev kung, krossade den katolska maktordningen och tog över svenska kyrkan och allt dess under dansktiden hopade silver och guld och jordägor. Detta var alltså ”socialisering” av svenska kyrkan.

  Framstående individer kommer ur alla klasser och läger. De intellektuella har inte makt och inte heller moral. De är akademiskt utbildade, det är det enda. Snarast ett tecken på god tur med arv och miljö. De fyller en funktion, upprätthåller det skrivna språkets roll i samhället. Att de skämmer ut sig nu som klass eller kategori är väntat. De har aldrig varit varken statsbärande eller förmedlare av Guds ande. Nu myllrar det av intellektuella, så kallade experter, som tjatar om allas lika värde och genus och feminism osv. Varför? För att de har fått lära sig detta på dagis och sedan i nioårig grundskola och gymnasium. Så högskolan: hurra vad vi är bra. Nu gäller det att ställa oss in hos rätt personer i rätt åsiktskorridor. Journalister har ingen makt. De är verktyg hos tidningsägare, som utser chefredaktörer, som utser redaktionschefer osv. etc. De gör alla som de vet att de måste för att behålla positionerna. Staten är sossarna, de äger SR och STV och de avskyr alternativa media. Endast folket kan välja politiker, men journalisterna gör som de bli tillsagda, de röstar på MP och skriver skit om SD. Det är deras usla makt.

  Gillad av 1 person

 9. Therese skriver:

  Jag tycker spontant att det brister en del i Patriks argumentation. Att väldigt många journalister är på ”vänsterkanten”stämmer nog i och för sig. Men varför är det så?
  Att det är så på statsTV att dess anställda är relativt lydiga drängar åt staten stämmer bra enligt vad jag ser och hör när jag tittar på TV. Men varför är det så på borgerliga tidningar ?
  Och egentligen,varför är kommunistiska tidningar statsvänliga,stödjer en ickekommunistisk regering bestående av sossar,flummiljöpartister,?
  Jag tror vi måste analysera Journalisthögskolan,hur den väljer ut vilka som ska få studera där och vad de ska få för utbildning.
  Sedan måste vi analysera statsbidragen till media,hur staten kan påverka journalistiken genom pressbidrag eller hot om uteblivna pressbidrag.
  Också analysera hur chefstillsättningar på statsTV går till,vem bestämmer vem som ska bli chef?
  Även ta upp hur journalistorganisationer fungerar,ev,statsstöd,regler lagar.
  Dessutom måste vi analysera lagar och regler för hur journalistiken får utföras,vad finns det för begränsningar,vad finns det för möjligheter för statliga sanktioner mot journalister och media som inte gör som staten,regeringen,vill. Ex.vis PO,JO,m.fl.,hur tillsätts de ?
  Låt oss inte göra denna viktiga fråga,som faktiskt avgör en hel del hur demokratin fungerar,till en fråga hur och varför enskilda journalister agerar som de gör. De spelar med för lönens skull men vem,vilka,har makten över media?!
  Detta är en demokratifråga,en systemfråga. Hittills har inga maktskiften i regeringsbildningarna påverkat journalistiken,varför är det så?
  Och vad kommer hända om SD får över 30% och blir största parti,då får vi kanske se hur etablissemanget reagerar på allvar,kommer de vackra orden om medias och statsTV oberoende och självständighet vara kvar?
  Eller kommer mer brutala sätt att användas för att nuvarande maktelit ska kunna behålla sin makt över media och journalistiken !

  Gillad av 2 personer

 10. Observatör skriver:

  Den som arbetar i den reala verkligheten vet att den gör motstånd, ofta är smutsig och att saker sällan blir precis som man tänkt sig.. Den intellektuelle lever i en värld av teorier och när dessa inte stämmer överens med verkligheten förnekar man först detta och när detta inte längre går hävdar man att det i alla fall är teorin som gäller eftersom den har ett högre moraliskt värde.

  Gillad av 1 person

 11. tom crean skriver:

  Det slående med siffrorna ovan tycker jag är dynamiken, jag är fysiker och gillar grafer, när man ser grafen så kan man gissa den underliggande kraften, att bara se på natthimlen en natt och se Månen, Venus och Mars hjälper inte mycket för att förstå gravitationen. Det slående är ju Mps tillväxt på bekostnad av S och L främst. Samt att SD inte ens är på listan. Vilket är den underliggande naturkraften? Vad är det som Mp fann bättre än alla andra och som journalisterna hade störst känslighet för? Det finns ju många grupper som är finansierade via skatten men inte ser väljarstödet bland sjuksköterskor ut som ovanstående? Eller bland busschaufförer i länstrafiken?

  Nej, svaret är att Mp upptäckte och renodlade det moraliska imperativet och när de andra partierna upptäckte att de kunde se bort från verkligheten och helt förlita sig på utopier så började en kapplöpning om vem som kunde ha den högsta moralen. Eftersom man bortsåg från verkligheten, inte minst den mänskliga naturen och allt alla visste om olika kulturer, så fick vi massinvandring.

  Där står vi idag, journalisterna som grupp kan ju sägas vara den mest ovetande gruppen i hela samhället, tillsammans med politikerna. Dessa två grupper är de enda som varken via utbildning eller egen erfarenhet som bilmekanikern, lär sig hur livet och världen fungerar. Journalister och politiker är de som vet så lite om så mycket att de drar fel slutsats om ALLT. Just de två grupper som inte borde ges någon makt alls, styr idag.

  Gillad av 10 personer

 12. Kantareller i skogen skriver:

  Minns väl SVT:s samhällsprogram Striptease. Det samhällsprogrammet följde samma dramaturgi som bättre långfilmer gör. Där återfanns enbart onda och goda, offer och gärningsmän.

  Tjänstemän på socialkontor får inte utlämna integritetskränkande information om enskilda fall.
  Det gör det enklare för journalister att dra sina berättelser, utan att få mothugg. Det vill gärna framstå som rättskaffenhetens spårhundar.

  I arkiven ligger reportagen om apatiska barn idag och samlar damm. Säkert tusentals. Och alla har de missat sanningen. Hellre en säljande historier än för mycket sanning och verklighet.

  Journalisters livsluft består av socialreportagens naturliga mustighet. Oavsett om de görs i Aleppo, eller framför en entrédörr på ICA. Man göra sin grej, och drivs då av en stor självupptagenhet.

  Ett fundament utgörs av allt som andas social orättfärdighet. För allt beror på sociala omständigheter. Tärningskast som hamnat snett. Och sådan otur går att laga inom social ingenjörskonst. Så ser ideologin ut. Allt genetiskt betingat är ren fascism. Offermotivet är det helt förhärskande och bärande. Allt beror på olyckliga omständigheter.

  Man räds inte heller för att konstruera fram egna samhällsproblem. Numera börjar det dyka upp reportage om den ”allt för låga fastighetsskatten”, som sägs vara orättvis mot hyresgäster – som inte heller kan utnyttja ROT-avdrag och ränteavdragen. Marken håller på att mjukas upp för ett senare politiskt beslut och ”korrigering”. Det behövs mer skattekällor i migrationens spår. Då går avundsjukan att exploatera. Men man är samtidigt mycket noga med att inte peka ut migrationen som något ekonomiskt belastande.

  I stort sett kan journalister hitta orättvisor överallt. Och göra en grej av dem. Även bland kantarellerna i skogen, förmodar jag. Journalister tycks vara funtade på det sätter – inskolade ett vänsterperspektiv. Det enda perspektiv de känner till.

  Gillad av 6 personer

 13. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, men frågan är snarare varför PK-ister väljer att bli journalister?

  Det sorgliga svaret torde vara, att det är så himla enkelt och ger mest makt för minsta möjliga ansträngning. Vem som helst med rätt relideologiska identitet (något intellekt är knappast nödvändigt) kan genomgå journaktivistutbildning och leva kungligt i symbios med likasinnade kamrater i den stötande svenskovänliga, pajaspolitiska propagandaapparaten.

  Gillad av 6 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Och där är vi framme vid vägs ände.
  Dom tjänar på att vara PK, och med detta konstaterat. Att från Bettan förskolefröken till statsministern själv så är den egna plånboken moroten och drivkraften.
  Att statens språkrör finansieras av oss är ju ingen nyhet.
  Det finns två viktiga frågor i denna ekvation.
  Varför tillåter folket att denna”elit”, motarbetar sitt eget land och folk?
  Nummer två är, att uppenbara lögner och oärlighet belönas så väl, utan att någon reagerar.
  Är det att makten inte ifrågasatts ordentligt sedan Gustav Vasas tid?
  Något skumt är det i alla fall.

  Gillad av 3 personer

  • Richard skriver:

   Jag tror att en delorsak är att svenskarna historiskt haft fördel av att sluta upp bakom en relativt välvillig elit (som antagligen var mer av faktisk elit i äldre tider) ända sedan vikingatiden, och kanske ännu längre tillbaka. Det är folkets morot.

   En annan delorsak är att svenskarna tuktats sedan Vasa genom att bondeuppror slagits ned och indoktrinering skett genom präster och media. Piskan har internaliserats med skuld och skam.

   Gillad av 3 personer

 15. svenne skriver:

  ”Man kan notera att i det i länder med flera kyrkor, som inte alla, eller kanske någon, är kopplade till staten finns en betydligt större åsiktsvariation än i Sverige hos journalister och andra intellektuella.”

  Journalistlinjen på Södertörns högskola lär ju inte heller vara ett exempel på en grogrund för ökad åsiktsvariation.

  Gilla

 16. olle holmqvist skriver:

  Krönikören:
  ”För det första måste man inse att den största journalistiska gärningen fortfarande sker i statens regi på skattebetalarnas bekostnad.” _ Det var faktiskt inte alltid så. Innan vi hade presstödet hade vi
  ett annat stöd – annonsstöd till borgerliga tidningar från företag dvs kapitalister. A-pressen levde snålt med sämre resurser men av prenumeranters idealism De försvann en efter en. Jag växte upp i ett arbetarhem med MorgonTidningen, någon minns ? Det var den annonsmakten som skulle justeras. Om jag minns rätt, ville man på de stora statliga medierna rekrytera journalister så de motsarade väljaropinioenen. – balans Många höger-moderater ty de var ett stort parti. Inte s illa tänkt egentligen,…
  men
  Så blev det så här….de verklighetsfrämmande önskeparterna, kom att dominera. Journalisten såg sin roll som Folkets Uppfostrare.

  Nu händer något intressant med ”sociala” media. Dem kan politikerklassen inte styra med uetblivna bidrag om de iinga redan delar ut. Intressant är nedstängningen två gånger av SwebbTV.,
  där töntar blandas med enstaka blixtrande personligheter som har något att berätta: barnpsykiatern Jackson, kommunekonomen, Jensevik,,etnologen Arntsberg., …några till.

  Nu knyter Makten näven i byxfickan. Partikanslisten lusavläser Swebbtv inför det stora Angreppet.
  Medlen heter . förtal – hets mot folkgrupp – ärekränkning och annat. Journalisternas politiska sympatier vet vi. De hos den Mp V-Fimeniserade Åäklagarekåren – vet vi inte. Men vi anar. Makten att att väcka och lika viktigt – inte väcka åtal. Låta den rättfärdige gå fri
  https://twnews.se/se-news/v-markt-aklagare-hotar-den-som-polisanmaler-ensamkommande-med-fangelse

  Gillad av 1 person

 17. Aha skriver:

  ”politiskt korrekta idéer ….. är att de artikulerar egenintresset hos den svenska maktens järnaxel, alltså politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet samt dessas klienter.”
  Elegant formulering som kan testas mot typiskt PK-innehåll;
  – Eget hat ok, andras hat förskräckligt
  – Socioekonomi orsakar brotten
  – Långa fängelsestraff gillas ej
  – hjälp här i Sverige, inte på plats (som är betydligt mer kostnadseffektivt)
  – inte ställa grupper mot varandra
  – allas lika värde
  – att vara inkluderande
  – Islamofobi
  – rättssäkerhet
  Etc

  Förutom det om hat så är övriga PK-punkter synnerligen kostnadskrävande vilket är liktydigt med intäkter för ett välfärdsindustriellt komplex som därigenom expanderat kraftigt.
  Man bör därvid fråga sig hur mycket resurser inom det välfärdsindustriella komplexet som åtgår för hålla de invandrare som inte lyckas etablera sig under armarna. Klart är att den arbetande befolkningen därigenom går miste om avsevärd välfärd.

  Fattigpensionärerna bör rannsaka sig själva när det gäller hur de röstat.

  Gilla

 18. Sixten Johansson skriver:

  Det är medieretoriken och -dramaturgin, som sedan 50-talet har alstrat och nu vidmakthåller PK-ismen. Där hittar vi PK-ismens logik och tankestrukturer, som för samhället innebär en absurd antilogik och destruktivitet. Det hela vilar på den mest lättsålda politiska bärvågen: progressivismen, som i Sverige tolkas i socialistiska och liberala termer.

  Partierna, byråkratin, näringslivet, det högre skolväsendet och kulturlivet har sedan gradvis konvergerat, så att dagens kollektivistiskt tvingande tankevärld har uppstått. Massmedia fungerar likt en roterande vattenspridare, som dagligen producerar och trycker in likriktande innehåll i det individuella och kollektiva medvetandet.

  Ur samhällets perspektiv är mediernas nyhetsvärdering fullkomligt absurd, saknar t ex alla rimliga proportioner. Att journalister ska vara konsekvensneutrala låter fint, men innebär bara att de struntar i allt konsekvenstänkande, vilket för normala individer och samhällen t ex kan betyda självmord. Snyft, sex och brott säljer. Enkla berättarmallar sparar tid och möda. Hela konceptet är så lättsmält och lockande att skattefinansierade media också snabbt anammade det.

  Det fungerar genom att appellera till människans ”primitiva” psykologi, som utan speciell träning t ex inte kan hantera stora sammanhang och väga långsiktiga mot kortsiktiga vinster och konsekvenser. När ledarskiktet också förlorar förmågan backas samhället tvångskollektivistiskt tillbaka till just det infantila stadium som massmedia fungerar på.

  Gillad av 1 person

 19. Hovs_klipphällar skriver:

  Jodå, jag har en kompletterande förklaring, alltså förutom att de spelar motsvarande roll som prästerna gjorde förr:

  Vänsterdårarna är smarta nog att inse att de borde se till att infiltrera massmedia, eftersom massmedia lätt kan bli till maktens effektiva megafon!

  Som journalist bidrar du aktivt till att berätta för massorna vad de ska tycka. Fortsätt bara dag ut och dag in droppa dina åsikter, förpackade i aptitlig förpackning, så kommer massorna snart att börja tycka som du!

  Inom ett par årtionden kommer detta propagandajobb att omforma hela samhället i PK-sektens riktning. Och där har vi hamnat nu.

  Gilla

 20. MartinA skriver:

  Nej, helt fel. Journalister är PK därför att de blir belönade för att vara det. Av medias ägare.
  Ett exempel är chefsredaktören Erik Månsson som försökte öppna debatten om invandringen 1993 med löpsedeln och en artikelserie:
  ”KÖR UT DEM! Så tycker svenska folket om invandrare och flyktingar”

  Han fick sparken och näste chefsredaktör lät bli att väcka frågan igen, rättade in sig i ledet. Därför att Bonniers vill ha det så här. Det var de som började driva invandringsfrågan på mitten av sextiotalet i DN.

  Alltså, det här med att psykologisera journalister för vad som skrivs i media är ganska knasigt. De gör vad som främjar deras karriär. Och vad som främjar deras karriär är att tycka som chefsredaktören vill att de ska tycka. Och chefsredaktören vill att de ska tycka vad ägarna vill att de ska tycka. Huvudskälet till att äga media är makt. Det här är inte raketforskning, varför är det så otroligt svårt att förstå för så många?

  Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Visst, men detta är ju ett internationellt fenomen, Sverige är litet så här finns ingen motkraft, i större länder finns iallafall något, men det slående är ju hur aktivisterna så målmedvetet intagit alla dessa institutioner men kanske ännu mer, att alla som var konservativa lät det ske.

   Gillad av 3 personer

   • Fred rik Östman skriver:

    Leta dig tillbaka i historien och se hur sådana som Gösta Bohman, Enoch Powell och Franz-Josef Strauß behandlades kring 1970. Effekten av 1968 som lynchning av högern var mycket viktigare än dess effekt för att skapa något slags vänster. Den var uppenbarligen redan där. Jag vet inte om det fanns så mycket annat att göra än att resignera, men den större delen av högern valde i stället att gå över till fiendesidan. Det skedde redan då: Torekovskompromissen, avsvkaffandet av studentexamen, införandet av grundskolan, den nya ännu sämre författningen (hade den gamla dugit, så hade den nya varit en omöjlighet) och så vidare. ATP-striden var högerns sista strid. Sedan blev den liberal. Striden mot löntagarfonderna förde Gunnar Randholm, inte den politiska högern.

    Utan statliga rättigheter kan demokratin inte fungera, utan är dömd att glida åt vänster och avskaffa sig själv i mord, blod och elände.

    Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Det är märkligt att det är så få som vågar ens snudda vid detta enkla faktum. Därför att Bonniers vill ha det så här. De är ju ägarna och har makt att staka ut vägen. SR och SVT ägs visserligen inte av vänstern, men har kunnat styras i decennier p g av att mittenpartierna och högern inte bjudit på motstånd. Att sedan utbilda och tillhandahålla de rätta vapendragarna har varit en småsak, i synnerhet som många av dem aldrig förmått skaffa sig en hygglig inkomst utanför sitt tyckeri.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag tror SR o SVT styrs av att varje fortsatt karriärväg är beroende av bokförlag och andra såna aktörer. Alltså samma ägare som till de ”privata” medierna.

    Gilla

 21. Rikard skriver:

  Hej.

  Alla som dresserat eller tränat djur, eller ansvarat för barn, ungdomar eller vuxna i grupp när utbildning skall pågå vet väl hur man får folk att lyda?

  En del kan köpas, så att de gör som de skall så länge betalningen är god nog. Noll pålitlighet, egentligen.

  En del kan övertalas och övertygas om det goda i att lyda och lära, men gör det bara så länge det krävs.

  En del kan man inte nå överhuvudtaget; säger du klättra upp hoppar de ner i en grop, närmast på reflex.

  Men majoriteten, åtminstone 5 av 6, helt ovetenskapligt och anekdotiskt, kan man lära att tycka om att lyda. (Procenten för djur är mycket högre, tolka det som man själv vill.)

  Där har du en nyckelfaktor, PE: de är PK därför att de har blivit lärda och lärt sig lära sig att tycka om att vara PK – att lyda PK, helt enkelt. Vad som är PK är mindre relevant eller intressant – om det är PK idag att hata och håna SD som Liljestrand och övriga DN-dyrkande pressen gör som om de vore en reflex, men i morgon är PK att hylla S (och implicit SD) för att de förra söker anamma de senares politik, så kommer Liljestrand och Wolodarski m.fl. att göra så utan att du ens med fysiska ovedersägliga bevis kan få dem att begripa vad det är de gör.

  Du kan inte vara PK utan dubbeltänk; tvärtom går däremot utmärkt och är ett signum för just MPs politiker – iaktta en Fridolin vars enda moraliska imperativ är frågan ”Tjänar JAG på detta? Då är det rätt därför att.”

  Hm, inte helt sammanhängande, men så är jag inte vidare intellektuell heller: definitionen torde vara samma som för en filosof. En som vet att det kommer mat på bordet utan att den själv utför något arbete. Potatis är trotts allt viktigare än några politiska, moraliska eller religiösa idéer.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

  • tc skriver:

   Ja delvis är det så enkelt, delvis har Patrik rätt, det är parasiternas sammansvärjning. Är värddjuret starkt så är det en mycket bra strategi att vara parasit. Kommunismen var för simpel för den tog snabbt död på värddjuret, men skandinavisk socialdemokrati utvecklade parasitismen, man lät korna gå på grönbete, inte bara stå i spiltan, så kunde man suga blod längre. Man kan säga att man i Kina upptäckt samma sak, men socialdemokratin var mycket slugare för man lyckades inbilla folk att de var fria och att pengarna var deras, de skulle bara betala lite ”skatt”.

   Så urvalsmekanismen för vem som blir parasit är enkel, den som vill vara det blir det, så när man väl inrättat det så att den som inte vill jobba styr, som journalister eller politiker, så kör systemet av sig själv, så länge de inte suger för mycket blod. Det ser ju ut med massinvandring och klimathets som om de nu tar död på värddjuret iallafall, kanske Kinas version är bättre ändå?

   Är det bättre att vara slav och veta om det, eller inte? Jag har en sköldpadda och mitt barn har marsvin, marsvinen är nöjda om de får lite gräs och hö, men sköldpaddan ojojoj, den söker friheten! Ingen inhägnad är stor nog, den vill ut och ger sig aldrig!

   Gillad av 3 personer

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Om man nu så här mitt i natten skall försöka vara lite granna intellektuell?

    En parasit tar i regel inte kål på värddjuret; det är en dum strategi. Det sker ibland, om värddjuret försvagas eller parasiten infekterar fel sorts värddjur (t ex genom att parasiten dör i värdkroppen och orsakar en infektion). Den sorten som dödar värddjuret kallas parasitoid – steklar t ex. Är sådana Messerschmitt-fasoner intellektuella, dock? Guillou och liknande ägnar sig ju gärna åt den sortens pitt-mätande och tävlan i ‘faktoider’ (se Guillous apspel om hans betyg vid publiceringen av ”Guilloutinen” för exempel).

    Det finns en parasitorganism som väldigt väl motsvarar PK-folket anser jag (att jobba vidare med analogi, liknelse och metafor är väl intellektuellt?):

    [https://en.wikipedia.org/wiki/Cymothoa_exigua] Parasiten ersätter tungan på vissa fiskar. Bilder på detta kan vara tämligen osmakliga.

    Är slaven ens en slav, om ingen talar om för slaven att den är förslavad? Om du kunde förklara för din sköldpadda att utan din omsorg och den fångenskap du utsätter den för, så skulle den snabbt bli rov för allehanda faror – till syvende og sidst skulle den endast ha friheten att välja var den dog, om ens det: vad skulle den säga då, tro? Hund eller varg, kan man säga.

    Befriar man sig ur grottan och träder ut i ljuset, och sedan försöker föra ljuset till dem där inne, så slår de ihjäl en med sina bojor: klokare är att göra som PK-folket och ta kontroll över silhuetterna vars skuggor kastas mot grottans vägg. (Det var väl intellektuellt? Vad jag kan! Varför blev jag inte författare, som salig Ehrenmark brukade skriva när han varit alldeles särdeles finurlig i formuleringarna, ingen annan liknelse avsedd.)

    Det är min tro, att den är intellektuell som antingen själv kallar sig det (om så bara i sitt eget tänkeri) eller som tituleras så av andra – så om du inte kallar mig det så kallar inte jag dig det heller, okej? /leende symbol för att indikera kamratlig humor/

    Tänkare, är ett vackrare ord, tycker jag. Det har mer tyngd men saknar tillgjordhet.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

  • lookslikeanangel skriver:

   Mer feminism på DGS!

   NORMAL – DEN NYA ANOMALIN!

   Jag såg en kvinna i f**t-skrålla på stan idag.
   PLUS förstås några andra kvinnor av det mer ”förtäckta” könet.

   Är det en anomali idag med snygga, välsittande kläder.
   Fint hår. Lite fräscht.

   Snart är det fler män – av alla schatteringar – som ser snygga ut….

   Signaturen
   ”Arg modefeminist”

   Gilla

 22. Lars skriver:

  1) Siffrorna över partisympatier med så stor övervikt för Mp och V och så liten andel för S pekar INTE på att man är statsfromma utan tvärtom, man är i en slags opposition.
  2) På väldigt många arbetsplatser är de politiska sympatierna INTE kopplade till hur man agerar när man utför tilldelade uppgifter. På golvet dominerad länge S, bland tjänstemän länge borgerliga sympatier.
  3) Att Mp får så många röster pekar enligt min mening på bristande kunskapsnivå vad gäller samhället.
  4) Journalister som andra har att utföra tilldelade uppgifter, det är viktigare att se vad ledningen inom redaktioner har för mål.
  5) Den professionella kompetensen är låg när man drivs av ett mål att påverka samhället, driva agendor från medias sida. När man t.ex. kör ett drev mot Östling så är det något som bestäms av ledningen. Journalister har inte den frihet man tror sig ha, den myt man odlar och den bild som vidmakthålls av t.ex. Patrik här eller av allmänheten.
  6) Journalisters egna åsikter är för allmänheten av betydligt mindre vikt än vad politiker, ledare för företag och verk och myndigheter, forskning etc framför. Journalistens uppgift och skolning och praktik är betydligt tunnare än vad man finner i andra professioner.

  Gilla

 23. Per G Eriksson skriver:

  Vet inte om beskrivningen av DN som privatägt är korrekt dvs formellt är ju DN ägt av Bonniers men i praktiken är Bonniers cronies till staten.

  Bonniers betjänar staten och i utbyte får de sändningstillstånd, rätten till att köpa TV4 och presstöd.

  TV 4 var en typisk crony affär där till slut Bonniers sålde tillbaka TV 4 till staten för 10 miljarder – staten i skepnad an Telia Company där staten äger 37%.

  Gillad av 3 personer

 24. NETTANN skriver:

  ”…besitter förmågan att uttala dem harangvis i ordnade former under en relativt lång stund”.
  .
  Det räcker med att slå på P1 på radion för att konstatera att det är motsatsen som präglar en journalist som verbalt skall leverera något. I synnerhet kulturfolket.

  ”Ääähh”, ”liksom”, ”så att säga” och andra draveluttryck används fortlöpande. Just ”ääähh” slog igenom för så där tio år sedan (på radion) och tycks vara en slags kod för att man har nått den allra högsta murvelnivån.

  Varje kvinnlig 27-årig kulturarbetare med självaktning på Public Service som inte använder ”ääähh” tre gånger i varje mening blir säkerligen internt betraktad som varande en pinsam amatör och lite bakom flötet. Ingen påläggskalv.

  Intellektuellt? Inte så vidare värst.

  Det har många gånger slagit mig hur de som har som yrke att använda det talade mediet är så erbarmliga på att göra just det. Och allra sämst är kulturjournalisterna som verkligen borde ha det som en yttersta specialitet.

  Nog inte så oklart om den reella intellektuella nivån har koppling till att de säkerligen röstar MP.

  Gillad av 2 personer

 25. olle reimers skriver:

  Det finns en logik i allt det här.

  Det finns två sorters tänkande. Det ena går ut på att man ska försöka göra nytta, det andra på att man ska utnyttja dem som gör nytta. Motivet i det andra fallet är orättvisa.

  Journalism handlar om att skildra något som andra vill läsa. Orättvisor är ett tacksamt ämne. På det sättet får parasiterna upprättelse. Berättelser om dem som gör nytta saknar dramatik. De berättar dessutom bara om hur jobbigt och tråkigt det är att göra nytta.

  Publiken är alltså given. Man skriver för publiken. Man skriver för parasiterna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.