Richard Sörman: Konsten att vara höger och ändå vilja det goda och det rätta

Richard Sörman

De liberaler och socialister som känner att marken börjar gunga under fötterna kan behöva lite hjälp med att omorientera sig i tillvaron. Det kanske inte är så lätt att tänka nytt när motståndarna identifierats med det onda och man själv med det goda. Det Goda Samhället ger gärna några ord på vägen. Man kan nämligen vara konservativ och ändå vilja göra det rätta. Det gäller bara att våga släppa taget om det absoluta tänkandet.

Vänstern har länge varit normen i svensk politik. Står man till höger och föreslår något annat än vänsterns påbjudna idealism och vedertagna värdegrund är man ”kontroversiell”. Vänsterns politiska patos beskrivs obekymrat i main stream media som en kamp mot orättvisor och förtryck, eller mot tvingande normer eller kanske mot hat och fientlighet. Vänstern har helt enkelt stått för det goda. Därför är det heller inte så lätt för vänsterintellektuella (och dit räknar jag liberala tänkare som vänder sig mot den nya konservatismen) som känner att marken börjar gunga under fötterna att byta åsikt och erkänna att de ondsinta motståndarna till viss del hade rätt.

Idag är det lätt att vara sarkastisk mot den intellektuella vänstern. Och det har vi rätt att vara. De utopistiska och infantila dumheter som saluförts som insikter vunna ur akademisk forskning eller ur någon särskilt märkvärdig liberal tanketradition har visat sig otillräckliga och kanske till och med djupt destruktiva när det gällt att utveckla vårt land.

Men samtidigt som vi måste få vara lite elaka, måste vi ändå välkomna dem som vill komma över på vår sida. Det är bra att människor tänker nytt. Det är bra om fler lyckas förstå. Och en av de saker som vänstertänkare verkligen behöver hjälp med att förstå är att man kan vara höger och ändå vara en människa av god vilja. Man behöver inte bli ett moraliskt monster för att man släpper taget om socialismens och liberalismens utopier och till viss del accepterar världen så som den är. Så låt oss bjuda på tre punkter för ett nytt tänkande inför 2020-talet. Hur överger man de vackra vänsterutopierna utan att överge sin ambition att vara en anständig och hedervärd människa?

För det första tar man till sig tanken att det är moraliskt försvarbart att tala om verkligheten i termer av proportioner. Proportioner är motsatsen till allt eller inget. Jag behöver inte alltid göra allt jag kan för att ha gjort vad som rimligtvis kan förväntas av mig. Och bara för att jag inte är beredd att offra allt för någon annan betyder inte det att jag inte kan offra något överhuvudtaget eller kanske till och med en hel del för någon annan. Det man gör för andra måste alltid stå i proportion i förhållande till det behov som finns av att ta hand om det egna. Självutplåning kan inte vara den enda vägen till moralisk rättfärdighet. Någon tänker säkert här att jag skriver självklarheter som alla har förstått. Problemet är att det är på den här fundamentala nivån man måste möta den utopistiska vänster som alltför länge har satt tonen i vår svenska samhällsdebatt. Kan man hantera proportioner behöver man inte lägga debatten på en nivå som handlar om allt eller inget. Man slipper (i princip) tänka att någon är etnofascist och ”hatar invandrare” bara för att personen ifråga anser att det kommit för många invandrare till Sverige. Att be att få hantera något i rimliga proportioner är inte detsamma som att hata det man inte vill ha för mycket av.

Den andra punkten hänger ihop med den första. Vänstermänniskor måste nämligen också försöka förstå att det är tillåtet för en god och välmenande person att kompromissa med sina principer. Den samtida vänstern är som vi har sagt fundamentalt utopistisk i sitt tänkande och därmed också fundamentalt principfast. Den vägrar släppa taget om sina idéer om ”frihet”, ”öppenhet” och ”jämlikhet”, som om dessa begrepp vore våra moderna tio Guds bud (vi har i flera artiklar på Det Goda Samhället diskuterat den religiösa komponenten av vår samtids mest heliga trossatser). Absoluta principer är det som styr tänkande och handlande i totalitära samhällen där man anser sig ha funnit sanningen en gång för alla. Hela det sovjetiska samhället skulle genomsyras av klasskampen och arbetarklassens befrielse. De islamistiska samhällena ska styras av Allahs vilja såsom den uttrycks i koranen. Punkt slut. Våra framgångsrika västerländska samhällen ska absolut inte styras efter endimensionella och heliga principer. Detta för att livet till sitt väsen kräver av oss att vi är pragmatiska och anpassar oss efter en ständigt föränderlig och oförutsägbar verklighet. Man kan exempelvis inte blint hålla fast vid ett ideal som ”öppenhet” om man märker att det blivit nödvändigt för det egna landet att stänga gränserna. Trots att vi älskar vårt öppna samhälle kanske inte alla former av öppenhet alltid är av godo. Det är en motsägelse som går att hantera utan att förfalla i ondska och egoism.

Även den tredje punkten hänger ihop med vad som sagts tidigare. Det är nämligen tillåtet för en rättsinnad människa att betrakta ett problem så som det framträder i dess konkreta sammanhang. Det är bra att kunna tänka i abstrakta principer – det är inte alla som kan det –, men man är inte mindre intellektuell för att man dessutom klarar av att relativisera principernas värde utifrån en konkret situation i vilken de faktiskt ska praktiseras. Att tänka att ett samhälle alltid ska satsa på ”individens frihet” är som att tänka att man alltid ska höja farten när man kör bil. Huruvida man ska satsa på individuell frihet (kanske i form av frihet från familj, kultur, stat osv.) i ett givet samhälle beror naturligtvis på hur mycket man redan har satsat på individuell frihet i just detta samhälle. Jag menar inte att alla värden alltid är relativa och att inget går att uppfatta som objektivt mer önskvärt än något annat. Men det är ändå så att vi alltid måste utvärdera principers värde och giltighet utifrån den situation där de ska omformas till praktisk politik. Det här betyder exempelvis att det i Sverige 2019 knappast kan ses som särskilt motiverat att reagera med moralisk indignation när människor säger sig vilja begränsa immigrationen. Principen om öppenhet måste utvärderas i förhållande till den öppenhet vi redan praktiserat. Det är sammanhanget som ger handlingen dess betydelse och värde.

Att kunna hantera proportioner, att kunna kompromissa med principer och att kunna sätta in principerna i konkreta sammanhang är i grunden en och samma sak. Det handlar om att bryta med ett absolut tänkande som inte tål några pragmatiska överväganden. Att vara pragmatisk behöver inte vara detsamma som att vara opportunistisk och bara se sina egna kortsiktiga intressen. Människan har alltid fått hantera verkligheten utan att ha några absoluta ramar att hålla sig till. Visst har hon försökt skapa dessa ramar med hjälp av lagar och religion, men till syvende och sist har hon tvingats lita till sitt eget omdöme. Godhet eller rättfärdighet behöver inte mätas i förhållande till den lojalitet man visar till absoluta principer. Man kan se till de resultat som kommer av de val man gör i en föränderlig verklighet. Man kan med andra ord vara en god och välmenande människa trots att man bekänner sig till en pragmatisk höger.

119 reaktioner på ”Richard Sörman: Konsten att vara höger och ändå vilja det goda och det rätta

 1. Johan Karlson skriver:

  Moderaternas- och Kristdemokraternas förändrade politik kan säkert kopplas till ”pragmatism”, och förresten gäller det också de andra partierna. Politik utvecklas hela tiden. Att ha en ideologisk grund att stå på har dock alltid varit viktigt. Men att Sverigedemokraterna skulle stå för det pragmatiska i svensk politik – det var nytt för mig. Det känner jag inte igen. Det finns inte mycket som skulle visa på det. Har man den grundläggande politiska idén att alla utlänningar ska ut, lär det också vara den politik partiet kommer driva bara de kommer till makten.

  Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Vet du vad, Uppstigersolen? Jag tror inte att han läst SD:s partiprogram. Det har jag. Där står inget sådant och jag kan väl ändå inte tro att herr Karlson ljuger.

    Gillad av 7 personer

  • Erik2 skriver:

   Det är ju ett hemskt resonemang. Hatiskt och lögnaktigt. Det jag läser är om öppen svenskhet, eller om konflikten mellan de som bygger bilar och bränner bilar. Det pratar SD om när jag lyssnar. Sådana här inlägg förstör bara samhällsklimatet och polariserar och driver fram hatiska stämningar. Varför varför varför? Nä, skam den som aktivt förstör försök till samtal.

   Gillad av 1 person

  • Leif Nilsson skriver:

   Johan Karlsson, du skriver att det är ”nytt” för dig ”att Sverigedemokraterna skulle stå för det pragmatiska i svensk politik” – och att det är något du inte ”känner igen”.
   Är det något du läst någonstans eller är det en självpåkommen insikt?
   I vilket fall som helst, kan det i bästa fall, tolkas som ett tecken på att du håller på att vakna.

   Gillad av 2 personer

   • Leif Nilsson skriver:

    PS. Det är tämligen uppenbart att nästan alla akuta och synnerligen allvarliga samhällsproblem, har en direkt koppling till massinvandringen från väsensskilda och direkt fientliga kulturer. Det finns mycket som ”som visar på det”!

    SD har definitivt aldrig haft ”den grundläggande politiska idén att alla utlänningar ska ut”. Risken är snarast att SD inte ens har ambitionen att utvisa alla de som som befinner sig illegalt i landet eller alla de grovt kriminella som hotar våra liv och vår egendom. Inte heller alla bidragsfuskare och alla de som har beviljats uppehållstillstånd på falska grunder, då de ofta fullt medvetet har försvårat identifiering genom att förstöra sina pass (Enligt Migrationsverket, har ca 90 procent av de asylsökande saknat pass!)

    Dessa grupper saknar helt rätt till asyl i vårt land och bör deporteras till varje pris. För andra som varken har förmåga eller vilja att anpassa sig till vår kultur, kan ett förmånligt återvandringsprogram vara en realistiskt lösning.

    Gillad av 9 personer

  • tc skriver:

   En aktivist i sin prydno. Aktivistklassen som inte skyr några medel och inte ens förstår vad sanning betyder, allt som betyder något är makten. Studera aktivistens taktik.

   Gillad av 5 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det är ju centerpartiet som står för det pragmatiska i det svenska samhället!
   Ta t ex gymnasielagen!
   Om tiotusentals unga män invaderar Sverige med falsk identitet och falsk ålder måste de naturligtvis få stanna på vår bekostnad ( en miljon per år och individ).
   Hur skulle vi kunna få bort ockupanterna? Det går naturligtvis inte. Därför är det pragmatiskt att försöka hjälpa dem till studentexamen. Om de inte klarar av detta får vi väl ta bort examenskraven.
   Detta är pragmatiskt och detta står Annie Lööf och centerpartiet för.

   Gillad av 7 personer

  • Ami skriver:

   Sverige är snart det enda landet i väst där man inte kan återkalla ett medborgarskap. Samtidigt annonseras landet som ett välkomnade paradis i Arabvärlden. Vad denna cocktail kommer att leda till får dagens situation att verka som en fis i fjärran. Självklart kommer det samtidigt att innebära slutet för socialdemokratin och ett antal borgerliga partier men det är en klen tröst för ett lands undergång…..

   M trivs alldeles utmärkt i kölvattnet efter Reinfeldts förräderi. Redan idag finns det majoritet för SD, KD och M att ta över det sjunkade skeppet. M vägrar och nöjer sig med att attackera regeringen med futtigheter. Att SD snart är största parti är inte att förvånas över.

   Socialisterna värnar sin röstboskap.
   Men vad värnar M?

   Gillad av 8 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    M, sd och kd har inte majoritet i riksdagen.
    Det är Annie Lööf som är tungan på vågen. Nu skall hon ha föräldraledigt så det händer inget innan valet 2022.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Till Bo Adolfsson. M, KD samt SD får väl yrka på nyval vid lämplig tidpunkt. Titta på Boris Jonsson. Nu fick han till ett nyval trots hårt motstånd från början. Vi får väl se hur det går där. Han och Trump verkar ju vara några duktiga rackare. Vad har vi i Sverige för några som är duktiga?

    Gillad av 1 person

  • Kocken skriver:

   Jävla trams. Sök dig till en vänsterliberal klubb för inbördes beundran istället. Här diskuteras det ideer, inte lögner och floskler, dey är ingenting för dig.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Vad menar du med ideologisk grund?

   Räcker det inte med att att leva efter vissa moraliska principer? Göra det rätta och stå för sanningen? Anamma den gyllene regeln? Bidra med sitt arbete till ett bättre resultat för alla?

   Alla ideologier som pådyvlats mänskligheten under de senaste seklen har visat sig leda till tyranni. Vad ska vi då med dem till?

   Gilla

 2. Jan Andersson skriver:

  Vad är det som är ”det rätta”? Historiskt är det endast de konservativa som haft förstånd att utveckla samhället. Vänstern har endast krävt sin del av kakan utan att jobba för att den skall komma på bordet. Resultatet är massförstörelse, misstro och inbördeskrig, det finns hittills inga lyckade vänsterregimer.

  Att påstå att konservativa kan vara ”goda” bara de släpper ”det absoluta tänkandet” är något som bara extremvänsterpersoner skulle kunna kläcka ur sig eftersom de ser sig som normala.

  Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Vad har det med konservatism att göra? Har du studerat den viktorianska epokens England utan marxistiska glasögon?

    Endast konservatism har gjort livet bättre och lättare. Eländet kommer av sig själv och är evigt. Det var ännu värre för 200 år sedan och så vidare ad infinutum.

    Gilla

 3. miketheviking skriver:

  Gick nästan på det.
  Sörman är hyvens – det är ett som är säkert. Det han försöker uppnå är Det Goda Samtalet.
  Att tala förnuftigt, sträcka ut en hand och samtidigt rättfärdiga de egna ståndpunkterna (vilka jag finner sympatiska och eftersträvansvärda). Sörman är helt enkelt en bildad person.

  Men, men, men.

  Jag har levt tillräckligt länge, läst, sett, begrundat, förfasats, intellektualiserat, diskuterat, föreslagit, agiterat och i stilla stunder till slut accepterat det faktum att det finns samlingar av personer som med öppna ögon driver Sverige och svenskarna mot avgrunder. Vare sig de är berusade av Makten, har dolda syften eller faktiskt är helt koko i huvudet så biter inte Sörmans argument på dem.

  Försök prata med Bengt Westerberg om invandring.
  Ta ett samtal med Mona Sahlin om svenskhet.
  Låt Reinfeldt lära dig om Sveriges skogar, sjöar och ängar.
  Begrunda Daniel Helldens trafikplaner och feministiska snöröjning.

  Så länge folk tror att det går att samtala med dessa kommer de att forsätta förstöra landet.
  De ska bort från makten utan något samtal emellan.

  Gillad av 20 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Westerberg, Sahlin och de övriga du nämner är bortom räddning men jag uppfattar det som om Richard Sörman syftar på de förnuftiga men grundlurade människor som håller på att vakna. De måste, genom sansade samtal, vinnas över – och välkomnas – på vår sida.

   Gillad av 5 personer

   • miketheviking skriver:

    Jo, det finns en del får som behöver vallas in. Men vargarna är fortfarande fria att jaga vad de vill – och de ger sig inte så lätt.

    Obs! är vargälskare, ovanstående syftar på de i mänsklig skepnad.

    Gillad av 1 person

   • tc skriver:

    Har du lyckats med sansade samtal en enda gång? Jag lyckades till sist med min mor men tror knappt det, det var nog historier hon hörde på bridgen. Min bror kallade (skrek) mig rasist, nu har har bytt sida då hans barn upplevt Malmö, plötsligt håller han med mig i allt.

    Du har lyckats bättre?

    Gillad av 1 person

   • Elisabeth G skriver:

    ”Har du lyckats med sansade samtal en enda gång?”

    Ja, faktiskt, vid ett par tillfällen. Samtalen har blivit en tankeställare eftersom jag inte slagit motparterna i huvudet så de blivit medvetslösa.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Förnuftiga grundlurade människor har varit grundlurade för att de själva vunnit på det. Därför att vänsterns kompromisslöshet har skrämt dem och för att de har fått mer karriärmöjligheter om de varit ”grundlurade”. De är djur utan intellekt, de reagerar endast på basala drifter såsom rädsla och girighet. Varför prata med såna? Hota skräm, piska slå, håna förlöjliga, muta belöna, det är det enda normalisar förstår.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Vänsterns människor är ointresserade av argument. Endast hårda möten med verkligheten hjälper.

    Det är alltså ingen idé att försöka vara tillmötesgående. Jag minns Olof Palmes ord om att man ALDRIG fick erkänna för en ideologisk motståndare att man haft fel. Det är själva kärnan i ideologierna. De är ofelbara, per definition!

    Gillad av 4 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  ”KONSTEN ATT VARA HÖGER OCH ÄNDÅ VILJA DET GODA OCH DET RÄTTA”

  Vän av ordning undrar om inte rubriken borde lyda sålunda:

  FULTRICKET ATT VARA VÄNSTER MEN ÄNDÅ UTGE SIG FÖR ATT VILJA DET GODA OCH DET RÄTTA

  Gillad av 18 personer

 5. Tomas Roennberg skriver:

  Ja Rickard, jag kan bara hålla med.
  Men jag tror att de flesta av oss f.d.vänster- medborgare, som jag själv, ung som jag var på 60-talet, nu har kommit till insikt om socialismens tillkortakommanden. Inte alla dock. S backar, men V går framåt. Sjöstedt är en skicklig politiker och charmar nog gamla betongsossar som jag själv har varit. Han talar om den nya fascismen, rasismen och ultrahögern, som då är SD idag. Och det går hem hos ca 9% av medborgarna. Att sen ca 20% sympatiserar med SD, har han inte förklarat. Är vi populister? Är vi rasister? Är vi Ultrahöger? Populus betyder Folklig. Latin. Enkelt. Jag är Folklig. Basta, som dom säger i Italien. Kram, Rickard, du är bra

  Gillad av 3 personer

 6. Ofrivillig svenska skriver:

  God morgon. Viktigast av allt är att ALLA måste sluta utgå från att vänstern är god ! Det är den felaktiga grundsatsen som måste utrotas, för utgår man från ett kardinalfel hamnar man lik förbannat aldrig rätt. Vänstern är INTE ”egentligen god”, tvärtom. Vi måste hjälpas åt att en gång för alla utrota denna grundlögn, det är mkt svårt, indoktrineringen i ffa Sverige är extrem och har så varit i generationer men det är vad som krävs för att alls ha en chans att någon gång bli ett fungerande västland.

  Gillad av 15 personer

  • Elof H skriver:

   Även ”höger” (vad det nu är) kan vara kompromisslös. Jag tycker t.ex. att ett land som Sverige har noll ansvar för problem i fjärran länder och därmed bör drabbas noll av deras problem. Vi har inget ansvar för dem och de har inget ansvar för oss. Det är den enda principen som inte slutar i misär.

   Gillad av 12 personer

   • olle reimers skriver:

    Kompromisslös måste man vara mot en orubblig ideolog. Vänstern är baserad på orubbliga ideologier som i sin tur är baserad på lögnen att de står för det goda.

    Den konservativa attityden har alltid varit att det måste gå att föra ett intelligent samtal och att man kan vinna med bra argument.

    En bra illustration för att den inställningen inte biter på ideogiska personer är mötet mellan den norske nobelpristagaren Knut Hamsun och Adolf Hitler. Hamsun trodde att det var möjligt att tala Hitler tillrätta. När denne insåg att Hamsun inte omfattade hans ideologi avfärdades han omedelbart under förnedrande former.

    Ideologi kan endast utövas genom brutal maktanvändning.

    Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Ofrivillig svenska — Exakt. Vänsteriet har ingenting gemensamt med ”godhet”, utan utgör en ond och destruktiv sekt, närmast i klass med självmordssekten ”Folkets tempel”, som slutade i ett kollektivt självmord där nära tusen människor dog. (”Jonestownmassakern”).
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkets_tempel

   Det som PK-sekten nu gör med Sverige är inget annat än ett långsamt utdraget mord på en fram till nyligen mycket framgångsrik liten nation. Vi blir obönhörligt intrasslade i en spindelväv av lögner, en förvriden verklighet som gradvis snärjer oss och kväver oss.

   Till att börja med måste vi inse att PK-sekten har ett ont syfte, att den vill utplåna oss och förstöra vårt land. De ägnar sig åt fager och förledande retorik via massmedia som de tagit kontrollen över, men verkligheten talar ett annat språk.

   Gillad av 4 personer

 7. Jan Hyllengren skriver:

  Jag förstår vad du menar men att vara god på vänstersätt är kort och gott att obevekligt lyda kollektivets vilja. Så nej det stämmer inte att, ”Hela det sovjetiska samhället skulle genomsyras av klasskampen och arbetarklassens befrielse.” Klasskampen, som i detta fall borde kallas den ryska förintelsen, var endast en förutsättning för etablerandet av ”proletariatets diktatur”. Där kollektivet per definition alltid hade rätt. Detta är en genomgående princip i alla ”goda” socialistiska stater. Godheten är i vänsterns fall en mask som döljer ateism, existentiell vånda, hat, avund, ren materialism, avgrundsdjup okunskap och ondska.

  Gillad av 8 personer

 8. tom crean skriver:

  Skrivet från vänster, ”även om”. Man skulle kunna tro att Sörman aldrig läst kommentarerna men det tror jag inte. Man skulle kunna tro att han inte är intelligent nog att förstå vad som skrivs, men det tror jag inte heller. DÄREMOT, så tror jag att Sörman tillhör dessa indoktrinerade svenskar som insett när bevisen nu hopar sig att principerna vi följer är galna, han ser hur det verkligen förhåller sig utanför pk-stimmet, men befinner sig ännu i pk-vattnet, han simmar som en liten neontetra mot den stora världen utanför men har inte kommit så långt, han har ännu inte nått glaset på akvariet, DEN STORA LÖGNEN.

  Därmed har han inte förstått att principerna som han ovan karakteriserar som missriktat goda, istället är onda och att vi styrs av de som bäst navigerar i denna ondska. Han har inte förstått socialismens sanna väsen, att allt är lögn. Han har heller inte förstått att vi styrs av dessa aktivister, SOM I KRAFT AV ATT DE FÖRSTÅR DE ONDA PRINCIPERNA INTE KAN RUBBAS, och absolut inte genom tal om pragmatism. Tror Sörman inte de förstår pragmatism, aktivisterna som styr? Pragmatism för dem är att låtsas hålla allmänna val vart fjärde år. Att inte öppet släppa in IS.

  Rent taktiskt så är artikeln också NAIV, för vilken mekanism skall få aktivisterna och deras indoktrinerade stimfiskar att ändra sig? Endast en ännu större rädsla, en rädsla för att stå med Svarte Petter, att stå med skulden. Endast detta får folk att lämna stimmet med neontetror. Kan ingen förklara detta?

  Gillad av 8 personer

  • Christer L skriver:

   Sörman skriver som en introduktion följande: ”De liberaler och socialister som känner att marken börjar gunga under fötterna kan behöva lite hjälp med att omorientera sig i tillvaron. ”

   Det betyder att han riktar sig till dessa och vill hjälpa dem att hitta rätt i tillvaron, åtminstone till formen. Han gör i den saken det rätta och rimliga, lever sig in i deras perspektiv. Men här ivänder du om att han inte fattar någonting om hur onda dessa han försöker hjälpa är och anspelar på att detta beror på att han själv är lika ond. Och dum. Hur länge tänker du hålla på så här? Vad nytt? Den politiska vinden kantrar, de enorma tokerier och misstag som den inkompetenta regimen gjort sig skyldig till blir uppenbara även för vänsterns väljare och Sörman diskuterar i det sammanhanget. Det finns något att hoppas på. Om vi hävdar demokratin så måste vi kunna diskutera.

   Gillad av 6 personer

   • tom crean skriver:

    Du missar min poäng, inget nytt för att du tydligen lyckas med att missa den hela tiden. Du verkar tro att vi befinner oss nära Stenmarks Sverige, jag tror vi befinner oss närmare Sovjet. Jag säger inte att det exempelvis är fel att släppa fram en nyvaknad Leif Östling men det du inte verkar förstå är varför han och många andra byter fot. Etablissemanget och aktivisterna styr genom rädsla, inte genom att de har rätt. Precis som i Sovjet så tornar konsekvenserna av att aktivisterna har fel om allt (utom att behålla makten) upp sig, brott, slöseri, korruption och ren galenskap. Så förr eller senare så säger verkligheten ifrån, men som exemplet Sovjet visar så skall det bli verkligen illa innan aktivisterna ger sig. Allt skall förstöras, och vi är i upptakten till en ny sådan cykel.

    Jag pekar bara på att det verkligen är ont det som görs och att rädslan för att stå som ansvarig för detta kan användas att få folk att byta åsikt. Du tror på den sovjetiska kollaps-metoden, jag tycker det är cyniskt, hur många kvinnor till skall våldtas?

    Jag ser folks position som liggande mellan två attraherande poler, där rädslan är kraften. Folk luras av etablissemanget och om de ändå ser verkligheten så får rädslan dem att se åt andra hållet. Jag tycker din metod är uppgivenhetens metod.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Christer, din attityd av självtillräcklighet, att alltid ha känslan att ha rätt genom att alltid taga avstånd från alla uttryckta åsikter och ståndpunkter, är så självklart nedlåtande att du tror att nedlåtenhet kan vara en framkomlig väg att omvända Aktivistklassen.

    Du har aldrig uttryckt en enda egen åsikt.

    Gilla

   • tc skriver:

    Nej, det gör du. Ingenstans skrev jag att man inte skall diskutera. det car vad du hävdade att jag skrev så jag svarade på din halmgubbe. Min poäng som man kan vara oenig med men som jag oftare tror helt enkelt missförstådd är att vi talar om två grupper. Dels de fega/opportunistiska och eller vilseförda (dit vi kan räkna många på DGS och Leif Östling) och dels en aktivistklass som hela tiden driver på. självklart anser jag att man skall diskutera med den förstnämnda gruppen. Den andra gruppen, aktivisterna däremot tror jag inte kan vinnas med argument utan de måste visas ha valt en ond falsk väg (det kan inte sägas på annat sätt när tusentals våldtas) så att de vilseförda ser sitt misstag och vänder sig från dem. Det är allt.

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Skillnaden ligger mellan att vilja ta ansvar eller inte.

   Följer man en brutal ideologi gör man det för att slippa ta ansvar. Ansvaret för att med de medel som krävs göra sig av med de onda personerna.

   De onda skyr inga medel för att nå sin maktposition där de kan utöva sina sadistiska och pedofila böjelser. De är förslagna och listiga och identifierar snabbt svagheten. Den främsta svagheten är att vilja tilltro andra om gott även om de visar motsatsen.

   Sörman verkar vilja tro att det går att vinna över några av dessa. Det är fel. De gör som Stalin, Hitler och Mao; de bara skrattar åt att man kan vara så korkad.

   Frågan är om man kan vinna över de underkastade följarna till dessa brutala sällar? Svaret är att det inte är möjligt; åtminstone inte med någon slags argumentering. Den slappa inställning som leder till att människor följer dessa psykopater har inte förändrats bara för att man kan visa att de har fel. De tar inget ansvar. Ansvaret för att inte säga ifrån när den brutala makten visar sig.

   De goda värdena måste upprätthållas med en skoningslös attityd gentemot de brutala maktutövarna. De kommer alltid att välja vänsterns väg. Att utge sig för att vara lamm, när de i själva verket är vargar. Att vara för det goda medan de i själva verket endast ser sina följare som nyttiga idioter som de kan skratta åt när de smörjer kråset.

   Gillad av 2 personer

  • Richard Sörman skriver:

   Jag läser kommentarerna men man får inte rätt för att man höjer RÖSTEN. Att entydigt identifiera vänstern med ondska är för enkelt och leder ingenvart. Verkligheten är mycket mer komplicerad än så.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Du har inte förstått. Vänstern odlar aktivt sin ondska och kallar den godhet. Vänstern är dualistisk, tror på en uppdelning mellan ont och gott i den kalvinistiska dubbla predeterminismens anda. Vi till höger ser ondska och godhet blandade och oskiljbara. Vi ser vad vänstern pysslar med. Vi ser dess ondska. Det betyder på inget sätt att vi inbillar oss att vi själva inte hyser någon ondska. Det skulle ju göra oss till vänster! Nej, vi underkastar oss stoiskt självdisciplin för att behärska vår ondska. Vi kräver hårda men rättvisa samhällsinstitutioner och småborgerlig moral och personligt ansvar just för att hålla nere allas ondska.

    Utan erkännande av ondskan skulle det vara meningslöst att kräva Sanning, Rätt och Liv!

    Vi måste leva trots ondskan. Vänstern vill att ondskan skall dö.

    Gilla

 9. Skarprättarn skriver:

  Vänstern har inte längre några principer, och av det skälet har många av oss skiftat åt höger. Jo, man har förstås nya hittepåprinciper, men de fungerar mer som religiösa mantran än annat, som en bekräftelsesignal att man tillhör sekten. Vänstern har tappat huvudet, och därför har högern moment.

  Beroende på var man förlägger mittpunkten är liberalism för övrigt både vänster och höger. Ursprunglig liberalism stod i motsättning till konsevatism, men nyare socialliberalism i tangens mot socialism står i motsättning till klassisk liberalism.

  Svensk politik polariseras i dag i ett vänsterblock bestående av socialistiska partier (socialliberaler, socialdemokrater, kommunister), och ett högerblock (libertarianer, liberalkonservativa, socialkonservativa, nationalkonservativa).

  Gilla

 10. Richard skriver:

  Jag inser när jag läser detta att vänsterns galenskap, ur ett Jungianskt perspektiv, går att betrakta som en religiositet som väller fram i perverterad form. Vänstern har länge hyllat det sekulära och förment rationella samt motarbetat det andliga. Denna ensidighet verkar ha gjort att de undermedvetna krafterna väller fram i denna psykotiska form av religiositet.

  Det är för mig uppenbart att man måste bejaka andlighet samtidigt som man försöker hantera den här materiella världen på ett så förnuftigt sätt som möjligt. Man behöver balansera dessa två sidor.

  Gillad av 3 personer

 11. Ett övermått av risktagande skriver:

  De flesta vill se ett samhälle i balans. Något planeringsmässigt pålitligt och förutsägbart. Som kan fungerar som underlag för egna livsstilsval. Teknik och tillgodosedd kunskapsinhämtning har ända sedan människans tillblivelse utvecklats till en formativ kraft. Som definierar människan själv. Kultur står för anpassning till det rådande och föränderliga förhållanden. Men även för omdaning av omgivningen för att passa egna syften – från ett mikroklimatet under våra kläder, till hur vi värmer våra hus. Och hur vi föder oss med industrifiske, tar djur i bruk, och planterar våra jordar. Idag har människan byggt upp egna tekniska ekosystem och gjort sig beroende av dem. Med det följer ökad sårbarhet. Ett större protuberansutbrott på solen gick spårlöst förbi under 1700-talet. Idag riskerar ett plasmautbrott slå ut elektronik i ett otal kritiska system. Att vi kan leva så många människor på jorden vilar helt på tekniska system, från gruvnäring till förädlade produkter. Allt framsprunget ur avancerad forskning och vidareutvecklad kunskap. Inget står längre still. Till detta måste individer och samhället förhålla sig. Det finns inget jämviktsläge. Inget moget eller fullgott stadie. Konservatism betyder inte att man motsätter sig denna samhällsutveckling. Tvärt om. Däremot innebär en modern konservatism att man inser samhällets ökade och större sårbarhet. Och tar hänsyn och ansvar över den. Att starta omvälvande samhällsexperiment innebär onödigt risktagande. Samhället är idag alltför sårbart och fragilt för det. Moderniteten varken kan eller får ledas in oss i en experimentverkstad. Den omfattande migrationen idag utgör inget annat än ett samhällsexperiment och ett risktagande av stora mått. Riskerna faller idag ut som verkliga samhällsproblem. Som är direkt farliga och instabiliserande. Sverige måste börja tygla sin stora experimentlusta. Släpp de vackra orden och kom ned på jorden igen. Vi har redan nu kommit in i ett systemkritiskt läge. Dags att lägga all kvardröjande ungdomlig radikalitet på hyllan – och det snarast. Och damma av en mogen och mindre risktagande konservatism. Den vårdande – men som likväl tar oss vidare.

  Gillad av 3 personer

 12. Niklas R skriver:

  Enklaste sättet att få slut på diskussionen om den goda vänstern är att påpeka att socialismen har dödat 250 000 000 människor, men den har inte räddat en enda själ.

  Gillad av 8 personer

 13. Lars Bernhoff skriver:

  RS är duktig på att leta fram de ledstjärnor som behövs förcatt få i detta fall en konstruktiv debatt.Att V är naiva och driver frågor som är utopiska. De duktiga politikerna ska just kunna balansera olika åsikter och hitta vägen framåt i konstruktiva kompromisser. De naiva ytterlighetspartierna ska framstå med sina orealistiska ställningstaganden.
  Svensk debatt hade ett lågvattenmärke när 7klövern agerade samfällt mot SD, när folk förstod att de var de enda som vågade prata om vårt då viktigaste problem. Nu ökar realismen men åtgärderna i förbättrande riktning är svaga. Rickards kloka råd är de bästa vi har tillgängliga som våra partier borde ta till sig. Mer drastiska ambitioner för politiskt umgänge löper stor risk att misslyckas

  Gillad av 1 person

 14. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Typisk ”god” vänstermänniska!

  Det är ena halvan av 30 talets gatustridsgrupper ”kommunister mot SA”. Den andra halvan saknas!
  ”Vi är många och redo att använda våld för uppnå våra revolutionära mål. Våra motståndare är många fler (vi understöds ju bara av 5% av väljarkåren) men svaga och fega”

  Gilla

 15. Aha skriver:

  Vänstern är inte en ”anständig och hedervärd människa?”. De framgår väldigt klart i de länder de lyckats uppbåda majoritet. Vänstern är människor som gör karriär på att framstå som goda. Deras anhängare är i mångt och mycket människor som är benägna för feel good, som vill känna sig goda.
  Borgare däremot framstår mer som redbara och pålitliga. En radanmärkning kanske i en i övrigt intressant krönika som skulle kunna sammanfattas med;
  – vänstern bedriver slagordspolitik.

  Gillad av 4 personer

 16. Bo Svensson skriver:

  Den naturliga godheten kan inte överträffas. – Alltså den som varje varelse i naturen utövar hela tiden: Att göra det bästa av läget efter förmåga. – Och vad som är ”läget” beror på graden av inlevelseförmåga och på hur vida perspektiv man har i tid och rum.

  Moralen är en sak för sig och handlar om att försöka svara mot vad de förväntar sig som man vill tillhöra. – Den hör alltså samman med att vara en flockvarelse.

  Den predikade människovänligheten gör mera skada än nytta. – Det finns ingen rimlig anledning att försöka vara ännu människovänligare än man känner för. – Då blir det en massa annat som blir försummat som också är värt att vårda och värna.

  Gillad av 1 person

 17. Sören skriver:

  Vi högermänniskor ser socialister som möjligen korkade, men vänstersocialister och liberaler ser högern som OND, Och det sätter ribban för diskussionsklimatet.
  Vänstern tror sig ha någon slags moralisk karta som är den ”rätta” och alla som avviker från den är onda och illasinnade. Det skapar hätskhet och oförmåga till sakliga resonemang,

  Gillad av 4 personer

  • educaremm skriver:

   Sören sa: ”Det skapar hätskhet och oförmåga till sakliga resonemang.”

   Ja, det är själva hätskheten, ilskan, vreden osv. som man önskar frammana? Just för att det medför oförmågor till resonemang, sansade analyser, mer resonabla samtal, som kan leda fram till större förståelse i bästa fall?

   Men man önskar sig inte detta?

   Samhällsstyrningsförmågor behöver, eller kräver, större förvirring och mer frustration hos en befolkning, för att just kunna bedrivas framgångsrikt?

   Kaos är inte granne med Gud?

   (Se min kommentar på: https://educaremm.wordpress.com/ )

   Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   Ingen dum idé. Vissa förfasar sig över att ideologierna inte får plats i politiken men det är knappast ideologier vi behöver mer av. Vi behöver förvaltare som ser om det fungerar bra eller inte. Lite fler kamrerstyper helt enkelt. Gärna i grå kostym och fluga samt välputsade skor.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Problemet är att vänsteråsikterna per definition är ideologiska. Att inrymma dem i en pragmatisk rörelse är lika lätt som att banka in en fyrkantig kloss i ett runt hål.

   Gillad av 1 person

 18. Rikard skriver:

  Hej.

  En bra text, som tydligt visar på författarens egen utveckling och vilja att fundera från olika håll, samt inte minst att förstå Den Andre som den andre förstår sig själv.

  En fråga:

  ”Vänstern har länge varit normen i svensk politik. Står man till höger och föreslår något annat än vänsterns påbjudna idealism och vedertagna värdegrund är man ”kontroversiell”.”

  Det saknas en sak här: ett exempel på ett konkret förslag enligt den av mig citerade meningen.

  Skulle avskaffade ROT & RUT-bidrag vara höger eller vänster, t ex? Det är ju bidrag för den med tillräckligt hög inkomst/rätt form av boende.

  Skulle reformerat bidragssystem där alla olika kategorier och klasser ersätts av en nationell schablon vara höger eller vänster?

  Att avveckla all nationell översyn av väg och järnväg, och lägga ansvar för detta på lokal nivå, eller helt privat (och då helt utan offentliga medel) – är det höger eller vänster?

  Att göra protestantisk kristendom till obligatorisk statsreligion med tvingande krav på dop för medborgarskap och rösträtt, är det höger eller vänster?

  Sänkt kommunalskatt för alla hushåll med idag nettoinkomst per månad under 30 000:-, är det höger eller vänster?

  Att döma manschettbrottslingar till straff av samma omfattning som om pengarna varit stulna kontanter, är det höger eller vänster?

  Vad är ett högerförslag, egentligen?

  @Christer L: syftet med den sortens kommentarer som bl a Tom Crean gör är att skrämma bort läsare, att ständigt dra en skarpare gräns mot den som inte är PK (enligt den egna måttstocken), och att vrida Overtonfönstret i egen riktning; notera att kommentatorer som Tom m fl aldrig har egna konkreta förslag för diskussion. De är teoretiker och ängsliga för att ha fel, därmed hålls det hela på abstrakt nivå.

  Precis som den progressiva ‘vänstern’ – samma tankesätt, ontologi, och metod.

  @MikeTheViking: även om det inte är lönt/möjligt att förhandla och diskutera med alla, så kan man vara tvungen till det. Det finns ju oftast en publik att övertyga, och det finns mycket att vinna på att låta motståndaren förlöjliga sig själv. Låt oss använda Det Goda Samtalet till att övertyga publiken – Sahlin et al kan som du säger inte nås med argument. Där skall det till ”teckenspråk”.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”@Christer L: syftet med den sortens kommentarer som bl a Tom Crean gör är att skrämma bort läsare, att ständigt dra en skarpare gräns mot den som inte är PK (enligt den egna måttstocken), och att vrida Overtonfönstret i egen riktning; notera att kommentatorer som Tom m fl aldrig har egna konkreta förslag för diskussion. De är teoretiker och ängsliga för att ha fel, därmed hålls det hela på abstrakt nivå.”

   Ibland har jag undrat, lite lätt, om Tom Crean jobbar för vänstern.

   Gillad av 1 person

   • Henrik skriver:

    TOM CREAN – ditt emotionella tonläge ligger mycket nära Gretas. Så blir det lätt när man går varvet runt.

    Gilla

   • tc skriver:

    @Henrik

    vänstertänk och vänstertaktik. Jag söker sanningen som jag ser den, efter många års studier, lång karriär flera länder och olika områden, och framförallt, jag tänker själv. Att du ser ser det som ”Greta” som jag uppfattar är motsatsen beror helt enkelt på att du inte håller med och använder henne som slagträ. Samlas mer än tre svenskar så formas konsensus, och sådana som Henrik, som vi annars inte ser till, stämmer in i kören, som den som står längst bakom mobbarna. Jag går inte hela varvet runt och blir som Hitler då? Man tackar.

    Ingen av alla de som idag kritiserar mig kritiserar något annat än min ton och håller inte med, men förklarar inte varför. Detta skall tydligen gälla för ”diskussion”. Ni vill helt enkelt ha en ny konsensus, utan diskussion.

    Gillad av 4 personer

   • lookslikeanangel skriver:

    Mr Higgins,

    Miss Eliza och alla vi andra börjar bli lite hungriga.
    Nu har du knäckt så många ägg.
    Så, när kommer – tada! – äggakakan.

    PS Mamma har kanske lite kläm på receptet.
    Det vill jag gärna ha! Innan Bitte knycker det. DS

    Gilla

   • tom crean skriver:

    Vänstern är enig. Svenskarna kurar ihop sig och är eniga, dumma dumma Tom! Vilken överraskning. Ni har stulit mina pengar hela mitt liv för syften ni nu delvis fjärmar er från. Ni har därmed stulit en stor del av min tid, mitt liv. Tänk om vi skulle vända på steken, att en tredjedel av er utmätta tid bara försvann. Vad sägs?

    Ni är också så svenska så svenska, ni är oförmögna att acceptera att folk ser allvarligt på det som sker och att vi har olika åsikt om vem som är skyldig, ATT någon är skyldig.

    Hoppa bara över mina kommentarer, det gör jag alltid med flera. Men något skaver eller hur?

    Gillad av 4 personer

   • Elisabeth G skriver:

    ”Hoppa bara över mina kommentarer, det gör jag alltid med flera. Men något skaver eller hur?”

    Då skulle det underlätta om du använde dig av EN signatur.

    Gillad av 1 person

   • tom crean skriver:

    Efter mitt diktande (som väl inte var svåridentifierat) så håller jag mig till en i taget men ibland slår censuren till, då byter jag då det verkar som alla kommentarer hamnar i skamvrån. Ni verkade inte ha några problem att hoppa på mig i grupp så den ursäkten faller platt, jag var tydligen lätt igenkännbar för alla.

    Det hela kokar ner till en sak, svenskar gillar att tycka samma. Ni får börja med det japanska ordspråket en spik som står upp bankas ner. Eller hoppas på detta:

    Saru mo ki kara ochiru

    Gillad av 3 personer

   • educaremm skriver:

    Hur ska man beskriva dessa rader av TC?

    Paranoia på högvarv? ”Ni svenskar” är så, och så, och också si?

    Och är då inte TC själv svensk och därmed delaktig i självaste den ”avskyvärda svenskheten”?

    En märklig kommentator som sagt var.

    Gilla

  • tom crean skriver:

   Tack för att du förklarar mitt syfte. Jag vet inte ens vad ”overton” fönstret är för något. Du bekräftar tesen att i stort sett allt är vänsterns fel men nu när ni fått allt som ni ville så står ni inte för er egen skapelse utan vill låta påskina att detta inte är vänsterns fel, däri numera M också tillhör. Alla har del i skulden? Inga felaktiga principer kan identifieras? Ingen är skyldig?

   Gillad av 3 personer

  • Richard Sörman skriver:

   Obligatoriskt dop i protestantisk kristendom… svar: vet ej. Beror på kontext. Min tanke är att inget bör drivas in absurdum. Då möts höger och vänster i samma totalitära elände. Bra frågor…

   Gilla

 19. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Nu är det dags igen. Jag har inte läst artikeln och vet inte om jag har lust att göra det. Rubriken andas återigen vänsteraktivistisk ondska och förljugenhet. Att vara höger ÄR att vara för det goda och det rätta! Det är vänstern som alltigenom är ond. När skall läxan läras?

  De vill ha det så här! De står för lögn, falskhet och död.

  Vi vill ha vår civilisation tillbaka! Vi står för sanning, rätt och liv!

  Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Jag läste inte heller artikeln, rubriken räckte. Varför detta ständiga gödande av vänstern? De ska inte ha nåt, inget! Det är människans sämsta sidor, det är bara att inse. Ju förr desto bättre.

   Jag har känt på mig att nån slags attack snart skulle komma. Det är lite samma mekanism på denna, som när någon tränger sig i bensamackskön och de tysta sen blir förbannade på den som tillrättavisar svinet som trängde sig. Det är snyggt…

   Nä, gör som du gör Dnam. Nöt på bara. En mycket kraftig och framgångsrik person jag känner säger att det enda som har varit konstant är gnället, utom vid katastrofer, då har de hållit käften.. minsann.. 🙂

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 20. MartinA skriver:

  Minst tolerant vinner. Minst kompromissvillig vinner. Den som pratar om proportioner och sammanhang och använder djupseende i politiska konflikter förlorar. Vilket ”Konservativa” har bevisat i hundra år nu. Tack. Men nej tack.

  Gillad av 3 personer

 21. Kocken skriver:

  Nog kan man förlåta folk för deras intellektuella tillkortakommanden och tankevurpor men det svek som vänsterlibetalismen stått för, där man i princip raserat landet på flit och av ren djävulskap samtidigt som man ifrågasatt människors etik oxh moral, kan aldrig förlåtas. Aldrig i livet.

  Gillad av 5 personer

 22. olle reimers skriver:

  Vad det egentligen handlar om är att blottlägga kärnan i vänstertänkandet. Idén om att de ändå vill väl. Det är fel.

  Man måste börja med att rensa trädgårdslandet från ogräs innan man kan börja odla friska grödor. Det är detta som jag uppfattar som kärnan i Tom Creans resonemang.

  Vi som diskuterar här på DGS har för det mesta ett gott syfte. Vi vill vara konstruktiva och hitta vägar för att förbättra samhället för alla. Vänstertänket är dock som ett gift som hela tiden förstör möjligheterna till att med hjälp av goda samtal, verkligt (självuppoffrande; per defintion) samarbete, som syftar till att vara till gagn för alla parter.

  Det är alltså inte möjligt att föra den sortens diskussioner som många av oss vill utan att först identifiera och skoningslöst bekämpa giftmakarna.

  Ett grundläggande problem är att vi inte vill tro att det finns genuint onda människor; att det alltid finns en räddning för deras själar och att vi är dem som ska åstadkomma detta.

  Sanningen är att omständigheterna har gjort vissa personer onda. De har passerat en gräns bortom vilken det inte finns någon räddning. De måste oskadliggöras på grund av deras förödande inverkan på resten av oss.

  Oproportionerligt många av dem når maktpositioner på grund av sin list, förslagenhet, brutalitet och hänsynslöshet. Dessa personer måste identifieras, hängas ut och lagföras eller oskadliggöras. Någon möjlighet till diskussion gives inte. Försöker vi oss på det förlorar vi i nio fall av tio.

  Rickard, du har givetvis rätt att vi måste få till stånd goda samtal. Men om vi gör det utan att vidta nödvändiga åtgärder för att rensa ut giftet kommer dessa samtala att bli meningslösa eller skadliga.

  Gillad av 2 personer

  • Törnrosa skriver:

   När en viss påfågelhanne sprätt runt, utrotat alla onda, sett till att de färglösa honorna hålls på plats så att han kan föra det goda samtalet – så undrar jag med vem ska han prata. Behöver han prata?

   För mig blir hans framtoning självgod och lite totalitär. Blää. Det blir många som måste utrotas. mvh

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Vad det handlar om är att identifiera ondskan, den som alltför ofta maskerar sig till godhet och sätta strålkastarljuset på de individer som ytterst företräder den.

    Varför fick Fredrik Reinfeldt rungande apllåder på moderatstämman? Var det samma krafter som framkallade dessa hyllningar som aldrig kunde sluta att applådera när Stalin hållit tal? De som slutade applådera först identifierades och tillfrågades varför.

    Givetvis måste ondskans ledande kolportörer identifieras först och tydligast. Nämnde Reinfeldt, ledare i EU och FN, Deep State USA, oligarkerna. Vi måste inse att de som sitter på penningpåsen är de som också sitter på makten.

    Den enda anledningen till att Donald Trump kan tala fritt är att han är ekonomiskt oberoende. Ingen politiker är ekonomiskt oberoende. Bara det.

    Det som måste bort måste först synliggöras. Börja uppifrån. Med dem som styr centralbankerna.

    Familjen Rothschild lärde sig redan kring sekelskiftet 17/1800 att det bästa man kunde vara att låna ut pengar till en regering som behövde köpa vapen. Sedan lånade man också ut pengar till den andra sidan. Och vips!

    Gilla

   • Törnrosa skriver:

    Olle Reimers 23:43: Nu är jag med. Ledarna som drog på oss detta. Missbrukade våra skattemedel. Hånade oss. Utnyttjade människors tillit. Med vilje i vissa fall. Ointelligens (?) i ett par fall.

    Reinfeldt, Löfven, Lööf, Morgan, Löfvin med flera i det häradet. Diverse ledande journalister som inte har skött sitt jobb med att kritiskt granska makthavarna.
    Det är oförlåtligt det de har gjort det svenska folket. mvh

    Ps: Sluggade lite hårt för att du skulle se. Du brukar ha lite bråttom förbi.

    Gillad av 1 person

 23. Hedningen skriver:

  ”Det rätta är evigt” skrev en gång Esaias Tégner, men vad som beskrivs i detta mycket välformulerade inlägg, är konflikten mellan idealism och realism, skulle jag tro. Inte minst skribentens ord om sinne för proportioner, påminner om det. Tack för ännu ett bra inlägg..

  Gillad av 2 personer

 24. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Detta måste vara mörkrets hjärta:

  ”Man behöver inte bli ett moraliskt monster för att man släpper taget om socialismens och liberalismens utopier och till viss del accepterar världen så som den är.”

  I själva verket ÄR man ett moraliskt monster om man OMFAMNAR socialismens och liberalismens utopier. När skall läxan läras?

  Utopi är milleniarism är att instrumentalisera samtiden och historien, är att offra livet för en förment högre princip, för döden, är eskatologism, att betrakta historien, verkligheten, tiden baklänges, är massmord, folkmord, inre död — är ondska.

  Gillad av 1 person

 25. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Det kommer mera vansinne: ”Självutplåning kan inte vara den enda vägen till moralisk rättfärdighet.”

  Som om vänstern hade något som helst intresse av eller någon som helst tendens till självutplåning! Hela vänsterns program är ju dissidentutplåning! Kulakerna måste dö! Trump måste dö! Höginkomsttagarna måste dö! Gamla tanter och gubbar måste dö! Judarna måste dö! De intellektuella måste dö! De som röstar för Brexit måste dö! Överklassen måste dö! Rasister måste dö! Tänk om man hade en tidsmaskin, för Hitler måste dö!

  Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Ja det hela var otroligt plågsamt och slog en tydlig kil mellan kommentatorerna. De som ovan ”sökte diskussion” var ju alldeles uppenbart inte intresserade av det utan sällade sig med stort nöje till ett personangrepp, som ju är vänsterns paradgren. Mycket avslöjande. DGS står och väger minst sagt.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det var ett vidrigt lynchningsförsök från vänster. Skrämmande. Det visar på riskerna med den strategi som Richard Sörmans artikel skulle representera OM man tolkade den maximalt välvilligt: att det går att snabbt omvända den breda massan av allmänvänster till att bli tappra soldater i högerns tjänst. De kommer att vända sig om vid första svårighet och återfalla i gamla, djupt inpräntade vanor (”ethos”).

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Richard Sörman, jag tror att du blandar ihop ledare och följare. De förstnämnda är 90 % som skräms eller lockas av budskapet. De som inte tänker på egen hand utan bara reagerar.

    Det är ledarna som måste identifieras och angripas. De motsvarar precis den svartsyn som Fredrik Östman, Tom Crean, m.fl. härovan gör sig till tolkar av.

    Rädslan bottnar slutligen i våld i en eller annan form. Det är med hotet om våld som vänstern styr. Inte löftet om samarbete, som är den andra sidans mantra.

    Gilla

 26. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Jag måste hugga en gång till. Misdförstånden och naiviteten är så skärande.

  ”Det är bra att kunna tänka i abstrakta principer – det är inte alla som kan det –, men man är inte mindre intellektuell för att man dessutom klarar av att relativisera principernas värde utifrån en konkret situation i vilken de faktiskt ska praktiseras.”

  Det grundläggande problemet är att man blir vänster genom att INTE klara av att tänka abstrakt! Den vetenskapliga metoden tillhör oss till höger! Vänster dissocierar (som du väl antyder, det skall medgivas) sina abstraktioner. Du underskattar detta problem. Ty du tycks tro eller medgiva att de abstrakta begreppen förlorar i kraft eller betydelse om de får behålla sin sanna association till sinnevärlden. Precis detta är vänsterns stora misstag! I själva verket förlorar de abstrakta begreppen sin betydelse när de dissocieras!

  Vi som tillhör verklighetens folk, vi som skapar och producerar fungerande saker i sinnevärlden, vet detta. Vi känner svedan i eget skinn när vi begår ett misstag. Edwards W. Deming sade: ”Alla modeller är felaktiga, men vissa är användbara.” Detta är kärnan. Här går vänstern så fundamentalt vilse i den abstrakta världen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.