Patrik Engellau: När uppstod fejk news?

Patrik Engellau

Man kan inte lita säkert på någonting, inte ens på sina egna minnen och uppfattningar. Därför brukar jag stämma av med min portugisiskalärarinna. Om hon har samma förnimmelser så är jag kanske inte helt ute på vimmelstråt. Om något händer i både den östra och den västra hemisfären på en gång så finns det troligen.

Den här egokontrollen är desto mer seriös som lärarinnan och jag har likartade utgångspunkter. Hon kommer också från en medelklassfamilj, pappan var tandläkare och mamman språklärare. På sommarlovet reste hon också till badort vid kusten. Hon gick också på ett delstatligt gymnasium som precis som Högre Allmänna Läroverket för Gossar på Södermalm ansågs vara överlägset de privatskolor som existerade i Juiz de Fora, Minas Gerais, liksom i Stockholm. När hon berättar skolminnen känner jag igen mig.  

Vi pratar om fejk news och jag erkänner bekymrat att hela begreppet ger mig myror i huvudet. Fram till för kanske trettio år sedan existerade inte företeelsen. Det fanns å ena sidan korrekta nyheter som rapporterades i tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och i Sveriges Television och å den andra sidan propaganda i diktaturer som Sovjetunionen. Så hade det alltid varit. Lite tidigare hade korrekta och pålitliga nyheter kommit från BBC och propaganda från Goebbels blaskor.

Så var det även i Juiz de Fora, sa portugisiskalärarinnan. Det känns inte längre så.

Precis, sa jag. Två saker verkar ha hänt. Dels har vi fått alternativa, elektroniska media som många säger att man inte kan lita på. Men det värsta är att folk, jag i alla fall, har tappat den fasta tilltron till traditionella main stream media. Frågan är hur man ska tolka saken.

Hur menar du? frågade lärarinnan.

Tja, en av flera möjliga tolkningar är att main stream media alltid varit likadana men att läsekretsen, i varje fall stora delar av läsekretsen, numera fått upp ögonen för svagheterna, kanske för att det uppstått alternativa media som gett ett annat perspektiv. En annan tolkning är att main stream media rent objektivt blivit svagare, kanske för att de förlorat så mycket annonsintäkter till elektroniska plattformar att de inte har råd att jobba med sitt material.

Vi begrundade situationen med gemensamma hummanden.

Fast egentligen tror jag att det som ligger bakom är något mycket större, sa lärarinnan. Jag tror det handlar om att det västerländska samhället har förlorat sitt självförtroende. Den stämningen började nog i USA men har spridit sig över västvärlden om än med lokala variationer. De så kallade eliterna har tappat självtilliten och de så kallade vanliga människorna tar avstånd från de så kallade eliterna. På det viset får världen sådant som Brexit och Trump. Det kallas för populism. Main stream media har varit alltför systemtrogna. När etablissemangen tappar i legitimitet så drabbar det även main stream media.

Ja, instämde jag, och main stream media blir osäkra och försöker slå tillbaka framför allt mot alternativmedia. En metod är att anklaga alternativmedia för att presentera fejk news. Visst, det förekommer fejk news i alternativmedia liksom i main stream media. I Sverige har main stream media till och med gjort en del i och för sig ganska tama försök att få hjälp av staten att censurera alternativmedia. Tror jag. Men det ska mycket till innan de vågar sig på ett blixtkrig mot yttrandefriheten. De har trots allt vissa demokratiska hämningar.

Det känns som ett skakigt läge, sa lärarinnan. Konsekvensen är i alla fall att jag börjat läsa alla nyheter med mycket mer kritisk blick än någonsin tidigare. Det är jobbigt men man måste numera tänka själv för att orientera sig.