Gästskribenterna Pierre Desrochers och Joanna Szurmak: Eko-pessimismens långa historia

Pierre Desrochers och Joanna Szurmak

Klimatkrisen hotar hela vår civilisation, är budskapet från klimataktivister, medier och politiker. Svenska tonåringen Greta Thunberg reser land och rike kring för att kräva bot och bättring, barn strejkar från skolan och i storstäder som London hindrar aktivister arbetarklassen från att åka kollektivt till jobbet – allt för klimatet. De som höjer ett varningens finger för alarmismen avfärdas som ”klimatförnekare”. Men eko-pessimismen är inte ny. Historien är full av profetior om en undergång som aldrig blev verklighet.

I december 2018 gick zoologen och författaren David Attenborough ut och varnade för att vår civilisations undergång, och utrotningen av en stor del av djurarter och växtlighet, är nära förestående.

Uttalandet gick helt i linje med Attenboroughs nymalthusianistiska perspektiv, som går ut på att jordens population ökar snabbare än jordens resurser. Hans uttalande fick en del kritik, dels för att inte ens IPCC förutspår en så drastisk framtid, dels för att hans varning för nära förestående katastrof går stick i stäv med de positiva trender som synts när det gäller folkhälsan. Kritikerna kunde också ha påpekat att varningar om klimatapokalypsen är betydligt äldre än de klimatvarningar som började komma på 1970-talet. Som biogeografen Philip Stott påpekat så har varje tidsålder sett klimatförändringar som en vedergällning för mänsklig girighet och syndighet.

Klimatkatastrofen är således bara en av många förutspådda miljökatastrofer som på något sätt aldrig blivit verklighet. Vad är det då som gör att den 93-årige Attenborough, som levt genom en mängd uteblivna katastrofer, fortfarande är så betagen i dem trots alla bevis som motsäger dem?

Vad som gör det hela särskilt märkligt är att han växte upp under en tid då varningarna för en global jorderosion dominerade miljödebatten. Erosionsvarningarna varade från tiden då han föddes till slutet av 1960-talet och även om det numera är bortglömt av de flesta finns det fog för att återkomma till fenomenet. Först och främst för att det visar hur narrativet om ekokatastrofen kan dominera den akademiska och beslutsfattande diskursen. För det andra för att visar hur den minoritet som har en avvikande åsikt, och som tror på tekniska framsteg, ofta visar sig ha rätt mot den mäktiga och inflytelserika gruppen av pessimister.

Jorderosion har, enligt jordbruksekonomen Dennis Avery, setts som ett hot ända sedan människan skrapade i marken för att så det första fröet. Befolkningsökning, avskogning och jorderosion är också det bakomliggande temat för Gilgamesh-eposet, den äldsta kända skrivna berättelsen. På sin tid klagade Platon på att Atens omgivningar, vars kullar och slätter en gång varit frodiga och rikligt bevuxna, hade eroderat och blivit kala till följd av människans handlingar.

I mitten av 1800-talet skrev den amerikanske naturforskaren och diplomaten George Perkins Marsh, i sin Man and Nature, att vid sidan av historiska dokument om tidigare fruktbar mark blivit ödelagd genom erosion, pekade också mängden ruiner på att obrukbara områden tidigare haft stora befolkningar. Dessa befolkningar kunde enbart överlevt genom att de brukade jorden och därmed orsakade den erosion som blev deras fall.

Genom historien har vanskötsel av marken förvisso resulterat i olika typer av jordförstörelse som försumpning, försaltning, erosion och i extrema fall omvandlats till öken. Under de första decennierna av 1900-talet började ett växande antal skribenter anse att dessa problem var så stora att de utgjorde ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Denna fruktan stämde väl in med agendan hos många politiska rörelser, som kunde luta sig mot den för att propagera för införandet av olika åtgärder som syftade till att öka kontrollen över jordbruken och jordbrukarna.

1939 skrev britterna Graham Vernon Hacks och Robert Orr Whyte i sin The Rape of the Earth: A World Survey of Soil Erosion (svensk översättning saknas, red:s anm) att ”endast som ett resultat av mänsklig vanskötsel försvinner de jordar, där människan skapat nya civilisationer, bortspolade av vatten och bortblåsta av vind”. De hävdade också att förstörelsen av jordens ytskikt fortskred med en hastighet som saknade motstycke i historien.

Ekologen William Vogt publicerade 1948 sin bok Road to Survival. Hela civilisationer var i fara eftersom befolkningsökningar och utvecklingen av välstånd endast hade gett förstörda skogar, erosion, utrotning av vilda djur, överbete och minskade grundvattennivåer, ansåg han. Hans nära vän, miljövårdaren Henry Fairfiels Osborn JR, publicerade samma år sin bok Our Plundered Planet med ett liknande budskap. Miljöförstöringen skulle snart visa sig vara dödligare än andra världskriget, på grund av ”människans destruktivitet”, ansåg han.

En annan eko-pessimist, som var aktiv vid ungefär samma tid, var den indiske akademikern och befolkningskontroll-aktivisten Sripati Chandrasekhar. 1954 sa han att överskottet i det amerikanska jordbruket hade erhållits på bekostnad av jordens livslängd – kanske till och med allt dess liv – med sjunkande grundvattennivåer och översvämningar som följd. ”Naturen förlorar sin balans. Människans okunnighet och destruktiva hand har satt katastrofens boll i rullning”, skrev han.

Vogt, Osborn och de andra pessimisterna åtnjöt stort politiskt stöd, men blev likväl kritiserade av några av sina samtida. Dessa eko-optimistiska kritiker hade, visade det sig några decennier senare, haft rätt hela tiden. För även om Vogt hade en poäng i att människorna inte alltid höll marken i det skick de kanske kunde ha gjort, så hade han helt ignorerat de enorma framsteg som gjorts när det gällde att förbättra jordens kvalitet, samtidigt som man ökat produktionskapaciteten. Men trots att det bara fanns ett uns av sanning i Vogts och Osborns påståenden, valde makthavarna att tro på dem eftersom de sökte belägg för att det krävdes strikta kontroller av jordbruk, såväl som människor.

Jordbruksekonomen Karl Brandt skrev i en recension att Vogts bok var en kraftfull propagandaskrift för just detta kontrollsamhälle. Han beskrev den som ”i sanning enastående, inte för de kunskaper och den visdom den erbjuder sina läsare utan för det psykologiska tilltalet, de känslomässiga reaktioner den frambringar, de berömmande recensionerna den får från litteraturkritikerna och dess fenomenala försäljningssiffror.” Han skällde också ut Vogt för att han, i likhet med andra vänsterradikaler, skyllde på ”den vite mannen, det kapitalistiska systemet, på bönderna och dem som föder och fostrar barn, och på läkare, kemister, biologer och andra som hjälper till att öka livslängden och minska dödligheten hos populationerna så att de kan fortsätta överbefolka jorden”.

Geografen Earl Parker Hanson, på universitetet i Delaware, var lika högröstad i boken New Worlds Emerging, en bok som han själv beskrev som en attack på ”geografins, sociologins och ekonomins alla Jeremias” (Jeremia = profeten som sägs ligga bakom Klagovisorna i bibeln, reds anm), vilka enligt honom bortsåg från all utveckling och istället skrek efter bakåtsträvan i stor skala.

Med tiden visade det sig förstås att Brandt, Hanson och övriga eko-optimistiska kritiker hade rätt. Men eko-pessimisterna fick trots det ett stort inflytande på utformningen av tvångsmässiga och ofta brutala restriktioner och program för befolkningskontroll och annat som tog resurser från utvecklingen av nya tillverknings- och produktionsmöjligheter. Och det behöver knappast påpekas att dåtidens argumentation fortfarande lever kvar i miljödebatten.

Människor reagerar olika på de ständigt upprepade – och felaktiga – profetiorna om miljöapokalypsen. Dagens konservativa, och individer som tror på materiella framsteg (särskilt om de bevittnat hur den här typen av alarmism visat sig vara osann tidigare), blir alltmer luttrade med tiden. Å andra sidan tycks dagens vänster, och särskilt dess radikala ungdomsrörelser, kräva en konstant tillförsel av dåliga miljönyheter för att marknadsföra sin antikapitalistiska världssyn. Inte för att vänster- eller högeråsikter nödvändigtvis avgör ens attityd till den miljöbetingade domedagsstämningen. Fram till det sena 1900-talet var miljöaktivismen generellt större bland aristokratin, överklassen, de reaktionära och antiliberala rörelserna. De flesta i den traditionella och radikala vänstern strävade efter materiella och sociala förbättringar.

Hur det än är med så är miljöaktivisternas högst ovilliga att ändra sig, även när de blir motbevisade. Utan att påstå att vi vet särskilt mycket om exempelvis David Attenboroughs tankeprocesser så ger hans skriverier och tal vid handen att han, som så många biologer, är oförmögen att ta till sig det faktum att människan har nått toppen av näringskedjan genom att utveckla unika egenskaper. Dessa egenskaper omfattar allt från förmågan att utbyta tankar och erfarenheter (och utföra arbete) till förmågan att uppfinna nya ting genom att kombinera redan existerande.

I grunden till eko-pessimismen ligger alltså en djupt rotad misstro mot teknologisk, ekonomisk och social utveckling. Så religiös är denna misstro, så ingrodd är denna misantropi, att inga goda nyheter kan skingra den.

David Attenborough har erkänt att han oroar sig för att de ständiga miljölarmen börjar göra människor avtrubbade). Det har han rätt i. Inte för att det är fel sätt att framföra budskapet, som Attenborough tror. Utan för att ekoalarmismen, som motbevisats ständigt genom historien, helt enkelt är fel budskap till att börja med.

Pierre Desrochers är professor i geografi på University of Toronto Mississauga.

Joanna Szurmak är doktorand vid York University’s Department of Science and Technology Studies.

Översättning och bearbetning: Bitte Assarmo

Artikeln är publicerad i sin helhet här

47 reaktioner på ”Gästskribenterna Pierre Desrochers och Joanna Szurmak: Eko-pessimismens långa historia

 1. Rolf Wasén skriver:

  Erinrar om följande dialog: Trevlig teori du har om jordens undergång. Synd att den stämmer så dåligt!

  Skulle kunna vara klippt ur Grönköpings Veckoblad.

  Gillad av 1 person

 2. tom crean skriver:

  En reflektion kan vara att alternativmedia behöver internationellt samarbete. Jag hade gärna sett att Jordan Peterson, Douglas Murray, Roger Scruton, Gad Saad, Victor Davis Hanson och liknande blev inbjudna att diskutera Sverige som den döende kanariefågeln i gruvan, för ALLA GALNA AKTIVISTIDEER, slår rot i Sverige för att aktivistklassen styr, en klass som lärt sig hur man utnyttjar demokratin och folks behov av mening med livet. Kanske Leif Östling som nu fem i tolv svängt på en femöring kan sponsra ett sådant seminarium? En bot för hans del i skulden för att ha förstört Sverige.

  Jag tror djupast sett att domedagsprofeterna är de som mest extremt behöver religionen och traditionen, de klarar sig inte utan! De flesta som skriver här har nog svårt att förstå hur de är funtade, de klarar helt enkelt inte att möta livets förgänglighet. Jag tror religion och specifikt för oss, kristendomen, har ett djup och en förbindelse med våra mänskliga behov som få inser. Det finns de som inte klarar sig utan, och jag uppfattar aktivistklassen som de som funnit en ny falsk religion som de överför mellan generationerna, en ny tradition som ger dem mål och mening och som är anledningen till att de idag styr överallt. Vi kan inte nå dessa människor, de måste besegras för himmelriket KAN INTE skapas på jorden, det slutar med massmord, varje gång.

  Till sist ännu en som avslöjar lögnen om klimatet, denna gång Stora Barriärrevet:

  Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Inbillar man sig att allt är en förberedelse för livet efter detta, kan man så klart strunta i vad som händer med planeten men allt handlar om de levande, – vad som händer sen, är marginalfenomen.

   Gilla

   • tom crean skriver:

    Aktivisten Bo, tack, du illustrerar med få ord det bättre än alla mina ovan. Du fångar även den falska dualiteten som aktivisters resonemang kräver. En falsk projektion, en skugga av religionens ont och gott. Du måste känna att du är på rätt sida, för detta måste du inbilla dig att jag ”struntar i planeten”, inget kunde vara mera fel.

    Gillad av 4 personer

   • Richard skriver:

    Om man bara bryr sig om det materiella, ”rationella” och sitt eget liv (med dess ofrånkomliga avslut) riskerar man bli nihilistisk. Om man också omfamnar livet som helhet i dess varande (i sig själv och allt annat) finns möjlighet till en mer meningsfull position.

    Gillad av 1 person

  • Fredrik ÖStMaN skriver:

   Artikel är ett uttryck för den naiva Gaia-lära som jag beskriver här:

   https://detgodasamhallet.com/2015/10/31/gastskribent-fredrik-ostman-utvecklingslaran/

   De dissocierar optimismen från den gynnsamma utveckling som följer av civiliserat samarbete och använder sedan denna dissocierade optimism för att motivera att det civiliserade samarbetet, de konservativa och kristna principerna som binder oss till varandra, inte alls behövs, ty allt blir ju ändå så bra. Det är liberalism. Det är ”om bara”. Det är Aktivism.

   Gillad av 2 personer

  • Ulf skriver:

   Exakt, jag har sett det på nära håll. Transformeringen ifrån kommunister till religiösa efter Berlinmuren och numera medlemmar i klimatkyrkan. Men behovet är framförallt att alla andra också måste dela deras religion annars mår de mycket dåligt. Det är ju det obehagliga med den här typen av människor. Och gör man inte som dem är man för evigt ond och fördömd.

   Gilla

 3. Skarprättarn skriver:

  Ah, en översättning. Tyckte väl att stringensen var oerhört osvensk, och det var den ju också. Tänk en sådan artikel i till exempel DN eller statstelevisionswebben!

  Gillad av 2 personer

 4. tom crean skriver:

  Det jag egentligen tänkte skriva var att ytterligare en faktor som skapar hysteriker, utöver religionssaknad, det är nog avstånd till naturen. Jag växte inte upp i vildmarken men hade träd och skog och hav och sand nära. Jag fick fisk med min far. Tittar jag ut genom fönstret så ser jag massor av träd, jag ser rådjur ibland och ekorrar och fåglar. Går jag ner till havet så är där enorma mängder tång och snäckor nu och massor med sjöfågel, långt fler än när jag växte upp. Jag är ibland till havs och möter massor med säl och jag hittar tumlare på stranden, och häromåret fann folk svärdfisk. Återigen inget som hände när jag var liten.På stranden kan man ibland hitta plast men mycket lite, stranden är nästan helt ren. Havet har heller inte stigit, utan snarare så är det ofta lägre vatten, sandbotten där jag vindsurfade för 30 år sedan. Samma stenar jag satt på för 50 år sedan.

  Min poäng: att fler och fler bor i storstaden och det skapar en saknad och ett avstånd till naturen så att man bara har sin krukväxt som dör i lägenheten. Man underskattar livets kraft. Detta såg jag tydligast i Singapore en gång när jag var ung, vi bodde på ett billigt hostel och trädgården mitt i stan sköttes inte, med resultatet att där var en minidjungel med massor av fåglar, knotiga rötter växte över allt, lianer dinglade.

  Det växer idag märkbart bättre än när jag var barn, se exempelvis hur fort mossa växer på taken, livet älskar CO2! Det är budskapet som vi måste få ut.

  Gillad av 11 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   ”Tittar jag ut genom fönstret så ser jag massor av träd” … OK, jag blir övertygad om att allt är bara bra!

   Själv vidhåller jag att överbefolkningen är ett globalt problem som hotar, och att den pga makthavarnas vanvettiga politik tillåts spilla över på oss i Europa och hota vår civilisation.

   Gilla

   • tom crean skriver:

    Missar du min poäng avsiktligt?

    Att tala om överbefolkning i det abstrakta är ungefär som att säga att sjukdomar är ett problem. Jaha, och sen då? Vad menar du skall göras åt saken? Utan mer konkretisering så kan din åsikt rymma från kondomer till Afrika till skolgång för flickor till massutrotning.

    Poängen är att inte låta sig dras med i hysteri som leder till totalitarism.

    Gillad av 2 personer

   • Ulf skriver:

    Överbefolkningen som du kallar det är väl snarare ett bevis på att vi löst en massa problem som fattigdom, sjudomar etc I annat fall hade inte befolkningen ökat utan istället minskat pga av svält och pest, mässling som på medeltiden.

    Gilla

 5. Håkan skriver:

  I artikeln angriper författarna ”eko-pessimisterna” för att de varnar för erosion av odlingsjordar. Ingenstans presenterar man några bevis eller indikationer på att erosion inte förekommer i den omfattning som antyds eller att det inte skulle spela någon roll om jordarna eroderas.

  Rätta mig om jag har fel, men under det senaster århundradet (i och med den kemiska gödslingen) så har jordarna över hela jorden utarmats. De flesta jordar tjänar numera i huvudsak till att bära upp plantor och spannmål rent fysiskt – medan näringen kommer från kemisk gödsling (i huvudsak NPK).

  Alternativet är krav-odlat, där gödsel, kompost och mineraler återförs till jordarna, varvid jorden ”lever” tack vare allehanda insekter, svamp och bakterier. Dessa förser sedan grönsaker och spannmål med näring.

  De negativa effekterna av utarmade jordar är flerfaldig:

  – Näringsinnehålet i det vi äter minskar. En studie visar t.ex. att bara mellan 1975 och 1997 har närings- och vitamininnehåll minskat ca 20-40% i ett urval av odlade grönsaker. https://www.scientificamerican.com/article/soil-depletion-and-nutrition-loss/

  – När jordarna utarmas utsätts de lättare för just erosion. Ett skyfall eller en storm kan skölja/blåsa bort jordar.

  – De kemiskt bekämpade och handelsgödslade jordarna minskar förekomsten av pollinerare, vilket äventyrar hela ekosystemet. Se gärna Bieffekten på svt play: https://www.svtplay.se/video/2062985/bieffekten?start=auto

  Det moderna industrijordbruket är extremt effektivt och numera högteknologiskt. På många håll är traktorer och redskap datorstyrda och förser jorden med exakt mängd gödsel och bekämpningsmedel. Tillsammans med den högre CO2-halten och högre värme kan jordbruket försörja betydligt fler människor idag än för hundra år sedan.

  Men det kommer med en kostnad. Jordarna lever inte längre och är känsliga för erosion och extremväder. Personligen är jag inte det minsta rädd för klimatförändringarna (mer CO2 och högre värme) – snarare tvärtom. Däremot utarmningen av jordarna, vilken skapar kaskadeffekter för för övrigt djur- och mikroliv, risk för erosion och mindre näringsfull mat.

  Den som har bevis för att utarmning av jordar (och jorderosion) inte är ett stort problem är välkommen att lägga fram dem. Jag är helt öppen för sådan information och benägen att ändra uppfattning. Men då räcker det inte med att säga att det är ”pessimism”, såsom författarna tycks göra. (Jag har inte läst originalkällan, endast översättningen).

  Gillad av 3 personer

  • tom crean skriver:

   Visst men författarnas poäng som jag uppfattar den är att man tar isolerade problem och ljuger ihop andra, som klimathotet och överbefolkning och skapar en människofientlig ideologi av det. Visst finns problem, låt oss då hålla oss specifikt till det problemet och utveckla de metoder och den teknik som behövs för att lösa det.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Författarna abstraherar emellertid dessa mekanismer till ”optimism” gentemot ”pessimism” och dissocierar optmimismen från de konservativa, kristna värden som motiverar den, och landar så i en frisvävande optimism där allting alltid löser sig om man bara låter människorna vara strikt förbjudna att taga eget ansvar och att diskriminera. De är fisliberaler av värsta sort.

    Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   Socialism och klimataktivister är en undergångskult idag.
   Som gammal bonde säger de koldioxid, jag planterar träd. De säger elbrist, gården (utanför Sverige) drivs av solpaneler. Brist på pollinerare, jag planterar växter, en biodlare har kupor. Humlor surrar.
   Socialistköret är att beskatta. Skatt på påsar, det finns redan nedbrytbara fruktpåsar i affären. De ska också beskattas, det är helt contraproduktivt synsätt. Framsteg ska beskattas!
   Kapitailsm löser problem på vägen. Europa hade knappt en skogspinne kvar. Då plockade man upp kol, sedan får man lösa det problemet.
   Se på demonstrationerna som bönder har i Ty och NL! De protesterar mot djurrättsaktivister Gretaaktivister.Att jobba emot de som lever av jorden blir fel. För att driva ett ekologiskt jordbruk-som jag gjorde i S.-går det åt skit. Men de vill ju förbjuda djur! Då funkar det inte.
   Man plöjer ner växtdelar, det som skett i S var att konstgödning blev super. Man fick en viss minskning av humus då man hade kreaturslöst. Då löser man problemet med nedplöjning av fånggrödor och man håller marken bevuxen.
   Jag odlade bondbönor och fick jätteskördar, jag odlade andra sorters vallar och folk stannade då det kryllade av kryp och fjärilar.Lönsammare och utan konstgödning men högre skördar. Magic med kvävefixerande grödor. Sedan sålde jag och drog då jag blev attackerad av aktivister och länsstyrelsen och pressen. Så är det idag i Sverige.
   Ett annat ex. Man vill stoppa erodering på några berg i Andalusien som är kalksten, de eroderar. Man introducerar ett system och ägarna sa nej för några år sedan. Nu försöker man igen i samarbete med markägarna. Att komma överifrån med propåer och inte jobba ihop blir förödande. Skrivbordsprodukter.
   Ett problem är till för att lösas, släpp ingenjörerna fria!

   Gillad av 3 personer

  • Loke skriver:

   Bra inlägg. Det är också lätt att avfärda eko-optimisterna genom att studera Östersjön och Västerhavet. Fiskbestånden har förändrats märkbart på några årtionden och i Östersjön anses feta fiskar innehålla för höga halter av gift.

   Spannmål ökar också kontinuerligt mängden kadmium som en effekt av konstgödsel. Det går att räkna ut tidpunkten när svenskt spannmål inte längre bör användas till människoföda.

   Om jordar utarmas eller inte är ett fenomen som endast diskuteras av de som inte har egen praktisk erfarenhet av jordbruk eller av trädgårdsskötsel.

   Gilla

  • Lars Mellblom skriver:

   Håkan, mitt intryck av din kommentar är att du inte har praktisk erfarenhet av jordbruk. Det har inte jag heller, föutom av viltåkrar och trädplantering, men jag tillbringar nästan all ledig tid i naturen. Mina föräldrar odlade kommersiellt orkideér och grönsaker. Sedan 1990 bor jag på den normandiska landsbygden, med betesmarker på alla sidor av min gård, hälften ekologiska och hälften traditionella.

   Du skriver om utarmade jordar och erosion. Markerna där jag bor 10 km söder om Falaise, har brukats sedan Gallo-Romanska epoken. På min mark finns ett dräneringsrör från den tiden. Fram till 1960-talet, då en del ängar plöjdes upp till åker, var det nästan enbart betesmark som hävdades så att man slog höet strax efter midsommar. Därefter släpptes nötkreaturen på den slagna ängen och gick där tills slutet av november. Ingen extra gödsling. Så går det till idag också, vare sig det är ekologiskt eller traditionellt jordbruk. De senare sprider dock då och då lite stallgödsel. Enda skillnaden är att de ekologiska korna och kvigorna inte får avmaskningsmedel förrän de stupar av mineralbrist ( https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/377778/3687331.htm ).

   Dessa urgamla ängar är så utarmade man kan tänka sig. Ingen mylla alls. Gräs växer lågt och glest, örter och blommor dominerar ( https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/377778/3687326.htm ). Höskörden är klen. De marker som plöjdes upp på 1960-talet har mer mylla.

   Det är en romantisk myt att de ekologiska mjölkkorna lever enbart på gräs och hö. På samma sätt som vid traditionell uppfödning ges kraftfoder i form av majsensilage, baljväxter och fodersäd ( https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=379373 ).

   Att tro att ekologiskt jordbruk kan föda jordens nuvarande befolkning är lika absurt som att tro att kol, olja och gas kan ersättas av vind och sol. Hur ska stallgödseln räcka till både äng och åker, med bibehållen skördeavkastning? För att inte tala om de år de ekologiska åkrarna inte skördas alls p.g.a olämpligt väder. Med konstgödsel och växtskyddsmedel är det ytterst sällsynt att traditionellt odlade grödor inte lönar sig att skördas.

   Den viktigaste meningen i artikeln i Scientific American är denna: ” Efforts to breed new varieties of crops that provide greater yield, pest resistance and climate adaptability have allowed crops to grow bigger and more rapidly…). Tillägas kan, transporttålighet. Om näringsinnehållet är mindre idag än tidigare, sök orsaken där.

   Gilla

  • Ulf skriver:

   Utarmningen har inget med jordarna att göra. Det handlar om att växterna på konstgjord väg växer för snabbt och tar inte upp näring i tillräcklig omfattning. Jag äter aldrig drivhusgrönsaker ifrån Holland för det är snart bara snabbväxande vatten. När politiseringen av frågan upphör i Sverige så lär även du få reda på sanningen. När folk blir medvetna om detta så lär efterfrågan öka på näringsrikare växter. Men myten om jordarna och även klimatet ligger i vägen just nu.

   Gilla

   • Lars Mellblom skriver:

    Ulf, jag är osäker på vad du menar. Förklara gärna vad som är fel i min kommentar. Fredriks ord här ovan, ”dynga”, är nyckeln till att kunna skörda en gröda varje år på en och samma åker. Lika mycket näringsämne och mineraler som bortförs med den skördade grödan ett år, måste nästa år tillföras åkern för att den nya grödan ska kunna växa. Detta kan ske genom spridande av naturgödsel och / eller konstgödsel. Förklara för mig hur växten skiljer på och reagerar olika, beroende på om t.ex kvävet kommer från stallgödsel eller konstgödsel? Svaret är att det kan den inte mer än den kan urskilja en koldioxidmolekyl som kommer från fossilbränsle.

    Näringsinnehåll: Läs sista stycket i min förra kommentar.

    Om man tror att ekologiskt jordbruk ska kunna ersätta traditionellt sådant, måste man kunna förklara varifrån kommer all den naturgödsel som behövs. Före konstgödselns användande räknade man med att ett minimum av 5 ha äng + träda emellanåt, behövdes för att göda 1 ha åker. Och då ska man betänka att skördeutbytet var många gånger lägre än idag.

    Om tomater. Mina föräldrar odlade sådana kommersiellt på 60-talet i kallväxthus direkt i jorden. En granne uppförde nya varmväxthus där tomaterna växte i vattenbäddar. Både grannen och mina föräldrar var nyfikna på om tomaternas smak skulle förändras när de växte i vattenbädden. Det blev ingen skillnad alls, förutsatt att sorten var densamma och att tomaterna plockades vid samma mognadsgrad. Däremot kunde grannen odla andra sorter, som växte snabbare och gav högre avkastning. De nya sorterna tappade smak och kanske också näringsinnehåll.

    Till sist ett foto som visar en lucka i ett sädesfält, där bonden glömde att slå på sprutriggens ena sida efter att ha vänt traktorn. Besprutningen var kombinerad emot svamp och bredbladiga ogräs: https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/377778/3687319.htm

    Gilla

 6. Rikard skriver:

  Hej.

  Prästen tolkar gudsordet åt menigheten.
  Om menigheten inte lyder guds bud, kommer straffet över hela folket.
  Blir det som prästen sade, var det guds vilja.
  Uteblir straffet, bidar gud sin tid, och så fort något elände händer är det straffet.

  Den valsen har fungerat utmärkt väl i över tvåtusen år., och du blir inte fattig av att sälja den i en eller annan form: diverse Abrahamitiska läror, astronauter från rymden, ödlor från Vega, klimatet, marxism, feminism, ekologisk odling, harmoniska kristaller, virvlat vatten, och så vidare.

  Människan vill bedras. Just nu går världen under. Det gjorde den igår, och den gör det i morgon. Sälj ditt budskap med stora profetmarginalen så blir det makt och pengar på kontot.

  Med lite allvarligare ton kanske man skall påpeka att alla statsskick, alla regimer och alla politisk-religiösa system alltid eftersträvat mer kontroll över fler områden. Sådan är maktens natur att den måste göra det, obönhörligen, eller bli ersatt. Evolution kan man säga. De efter förutsättningarna bäst lämpade idéerna är de som blir dominanta.

  Något att tänka på för den som yrar om socialism, gudlöshet, och andra termer den via sitt Cato-aktiga ego-eko visar att den inte förstår: endast den som segrar har rätt. Nu står vi i den värld där korporativ ekonomisk politik segrat över marxistisk dylik. Således var den senare mer lämpad. Nu kommer denna globala korporativa och totalitära ekonomiska politik att söka dominera alla aspekter den kan (vilket endast begränsas av A) våld B) teknologi).

  Även den kommer att falla, kanske inom kort, kanske efter ett par sekel.

  För den som tror på sin kapitalism gäller följande: sälj ett annat budskap, bättre, för att visa att ditt budskap är bättre.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  • tom crean skriver:

   Jag förstår inte din poäng. Makt vill ha mer makt, visst, men efter denna insikt vad?

   Du anser alltså att vi INTE följer socialistiska principer idag? Du ser heller inte det uppbyggliga för människan med 10 guds bud och liknande?
   Jag har svårt att se vad du är FÖR, jag ser bara nihilism, eller en variant på Sam Harris. Förklara gärna, för har du rätt så har jag nog fel.

   Gillad av 3 personer

 7. miketheviking skriver:

  Människor är avtrubbade, liknöjda och ignoranta. Många människor tar naturresurser för givet och fiskar upp allting, hugger ner allting eller skjuter av allting. Många människor är extremt skitiga av sig, hänsynslösa (folk som slänger fimpar och snusprillor i synnerhet) och egoistiska.

  I en sån värld är det inte konstigt att det behövs starka budskap, rena skrämseln, för att nå ut och påverka människor. Vi har fått bort den värsta smogen som höll på att döda London på 50-talet och Los Angeles på 80-talet. Katalysator är bra. Renare kolkraftverk är bra.
  Vi har inte längre sura regn från Ruhrområdet eller Katowice.
  Vi renar vattnet men jnte folk i Baltikum (ännu).

  Vi konsumerar fortfarande för mycket, slänger för tidigt och skapar enorma mängder engångsförpackningar. Vi dödar fortfarande fågel med alla dessa stora glasrutor av spegelglas, vindkraftverk och belysningar som dödar nattflygande insekter.
  Vi har pesticider som dödar av världens pollinerare, bina.

  Men när tokstollar, bekostade av ”filantroper” som vill ha en global värld med världsregering, tillåts hitta på problem med livets byggstenar CO2 eller tillåts trolla bort det faktum att vi haft varma perioder och istider i årmiljoner – då är det läge att ropa stopp.
  När de tillåts skapa hysteriska barn och självmordspakter – då måste sunda människor ingripa.

  Gillad av 5 personer

 8. Bo Svensson skriver:

  Motivet för sådana här utfall kommer ur oviljan mot statlig maktutövning till förmån för att alla skall få göra som de vill. – En ovilja jag själv känner. – Men allt går inte väl för att man får göra som man vill utan för att rättsordningen är genomtänkt och framsynt.

  Och rättsordning är alltså en samling regler för ekonomi och samvaro som resulterar i att det man vill blir i överensstämmelse med en god utveckling.

  Attenborough är omdömesgill och har god överblick över läget och har aldrig sagt något dumt och ogenomtänkt vad jag vet.

  Jorderosion, försaltning och gruvdrift på grundvatten är verkliga problem och arternas utrotning, främst på grund av överbefolkning är accelererande.

  Och varför skulle det inte gå illa? – Den högst avancerade delen av människosläktet satsar sin kompetens på teknikutveckling som sätter allt effektivare redskap i händerna på en majoritet av obegåvade med bara sina egna bekymmer i fokus och makthavarna generellt har inte vunnit sina positioner i kraft av någon kompetens av värde i sammanhanget.

  Att åkerjorden rinner ner i sänkorna uppmärksammades varför odlarna uppmanades att tänka på hur de drog plogfårorna. – Numera är det en ny nivå på erosionsproblemet när skogsskövlingen resulterar i laharer som spolar iväg städer.

  Försaltningsproblemen är välkända sen gammalt men ignoreras helt nu för att det inte finns något att vinna i det trängre perspektivet på att beakta riskerna.

  Gillad av 1 person

 9. Kristina von Heland skriver:

  Det står i texten att människan är skapelsens krona. Människan är en art enligt Dawkins. En av alla andra. Vi är inte bättre än en skalbagge med hänsyn tagen till en blind rackare som ska uppkallas efter Greta. Vi är bara en annan livsform. Toppen av näringskedjan. Ett virus tycker min veterinär är smartare. De kan ombilda sig vartefter människan hittar på vaccin. Survival of the fittest.
  Att en 93 årig adlad engelsman har lite ångest och hoppar på domedagsteorin är inte ovanligt. När man föds vet man att man ska dö. Hans död kryper närmre och då känns det bättre för honom om hela mänskligheten också dör. Kolla på många genom tiderna under klimatdebatten.fliken på bibblan Han är inte ensam direkt. Då fan blir gammal blir han religiös, domedagssektenvbrer ut sig bland vita, rika människor. Klimatsekten är bara en ny religion bland alla andra.
  Så många som kan äta sig mätta och ha ett drägligt liv har aldrig funnits på planeten-människor alltså. De problem som uppstår ska lösas.
  Sitter barnen utan framtidshopp blir det för sorgligt. Att hoppa ned för Eifeltornet löser inget

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   David Attenborough har under decennier försökt väcka folk för vad som hotar att gå förlorat. – Genom att visa det och väcka vår insikt om att det är hotat och skyddsvärt. – Tyvärr sänds inte hans program där de skulle behövas bäst.

   De som vill placera även honom på fiendesidan, verkar vara ute efter att samla på alla ignorata dumhuvuden, – för att göra vaddå? – Utrota rovdjuren? – Skövla det sista av naturen?

   Gilla

 10. Hovs_klipphällar skriver:

  Attenborough är en person jag har stor respekt för. Jag har alltid delat hans intresse och engagemang i naturvetenskap. Och faktum är att han till stor del har rätt.
  Överbefolkningen är faktiskt ett hot mot vår överlevnad, på lång sikt. Men vilka delar av världen gäller det? Jo främst Afrika, samt delar av Mellanöstern. På somliga håll sker en närmast explosiv folkökning i de områdena, vilket bidrar till att en ständig ström av migranter söker sig det dukade bordet i Europa!

  Och här i landet ser vi tydligt resultatet — att vår egen civilisation nu hotar att duka under och förvandlas till något mycket obehagligt vi helst skulle slippa hantera. Att bryta den utvecklingen skulle kräva beslutsamhet och hårda nypor.

  Det såkallade klimathotet, däremot, ger jag inte mycket för. Det bygger närmast på en serie vilda gissningar om framtiden, som utnyttjas för att starta en hysteri.

  Gillad av 1 person

  • tom crean skriver:

   Konstigt att inte Tokyo är överbefolkat. Kanske det beror av andra faktorer än antalet människor? Att de kommer hit är ju endast en funktion av att de bjuds in och inte stoppas. Det kommer inte miljontals fattiga kineser. Till Polen kommer massor med folk från Ukraina för att de gärna ser dessa över de vi tar emot.

   Jag efterlyser återigen vad alla de som oroar sig över ”överbefolkningen” vill göra åt saken.

   Gillad av 2 personer

   • Elisabeth G skriver:

    Kan bara hålla med, Tom Crean. Pratet om överbefolkning påminner inte så lite om klimatbluffen. På 1970-talet talade man, med panik i rösten, om att vi var alldeles för många människor och skulle svältdöden dö om vi blev fler. Det var i samma veva som oljan skulle ta slut inom något decennium. Jag frestas att citera Povel Ramel: har ni hört den förut? Ja, vi har hört den förut.

    Gillad av 2 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    ELISABETH G skrev ”…Ja vi har hört den förut…”

    Just det. Vi som har varit med längre än de yngsta har hört det förut. Därför är det nödvändigt att lyssna på erfarna. Farligt att bara ha unga oerfarna politiker och chefer. Dumheter att prioritera ungdomlighet och avvisa visdom. Oerfarenhet var inte bra för överlevnaden hos indianstammarna i Amerika, utan där var en av de äldste hövding. Han hade varit med om torka, skogsbrand, översvämning, buffelbrist och olika attacker från fiendestammar och visste vad att göra vid kriser. Äldstes råd har man i många folk för att dra nytta av erfarenhet och inhämtad kunskap. Hybris av unga att inte ta del av gammal samlad erfarenhet.

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Överbefolkningen gäller Indien, Bangladesh, Kina samt möjligen ytterligare några platser. Afrika är långtifrån överbefolkat. Jag såg en karta som någon hade gjort. På Afrikakartan rymdes Kina, Indien, Europa, Argentina och kanske nåt land till. Totalt antal invånare runt 4 miljarder. Afrika har väl nån miljard invånare. Vad händer? Kina lägger beslag på mycket mark i Afrika så kineserna kan leva gott. Vad gör Europas regeringar? Öppnar gränserna för de som inte klarar av nåt annat än att gapa som fågelungar eller att misshandla och förnedra oss. Lösningen? Fundera på det?

   Gillad av 2 personer

 11. Stefan Sewall skriver:

  Erosionen i mellanvästern runt 1930-1935 i Kansas, Oklahoma, Texas, Nebraska och östra Colorado var verkligen elakartad. Den orsakades av felhantering av jorden av småbrukare i kombination med ett antal år i följd av torka. Stora bruna stoftmoln blåste upp och smutsade ner stora områden och det tunna jordlagret på prärien blåste till stor del bort. Senare kunde ny teknik förändra odlingsmetoderna, men en stor del av jorden hade försvunnit. Detta har uppmärksammats stort och skapat pessimism. Eftersom det var i USA så blev det mycket väsen om det, då det där finns frihet att undersöka och skriva och filma och kritisera allt som händer. (Till skillnad från Sovjet och kommunist-Kina där motsvarande miljökatastrofer aldrig skulle fått nämnas)
  Hörde om det i skolan för länge sedan och oroades då. (Men det hände 1930-35 och USA finns kvar. Torkan gick över och där odlas nu med enorma skördar, kan man långt senare konstatera). Har även i nutid sett dokumentärer och filmer om det. T.o.m. Manhattan nåddes av ett brunt moln och blev nedsmutsat enligt en dokumentärfilm. Steinbecks Vredens druvor från 1939 kanske blev skriven efter berättelser om folks öden som följd av denna tork-erosion.
  Det var oroväckande men inte en total katastrof för landet och världen. Man lärde sig av det, så att det inte upprepades. Vi människor kan ju komma över motgångar och förbättra oss.

  Gillad av 1 person

 12. Ofrivillig svenska skriver:

  Hej. För att försöka lyckas föreställa sig den fullkomligt sanslösa befolkningsexplosion som skett och fortfarande pågår i ffa Afrika kan man jämföra med Sverige. I mitten av 70-talet var vi c:a 7,5 miljoner invånare (om jag inte minns fel) och idag är vi, med invällare inräknade c:a 10,2 miljoner, en ökning med drygt 30 % som lett till en enorm systemstress (som förvärrats av att nästan hela befolkningsökningen består av med Väst icke-kompatibla folk). Detta trots att Sverige ändå var hyfsat välfungerande vad gäller infrastruktur av alla slag. Under samma tid har länderna i Afrika tiodubblat sina befolkningar, och det i stater där all infrastruktur var under isen redan innan förökningen exploderade (de som varit kolonier förföll omedelbart efter självständighet då man inte ville underhålla eller bygga vidare på det som kolonialmakterna hade byggt upp). Med tanke på ovanstående samt de migrationsströmmar som blir resultatet är överbefolkningen ett reellt och akut hot mot den, än så länge, civiliserade världen. Klimatet däremot sköter sig som det vill utan mänsklig inblandning, däremot är annan miljöförstöring viktig att bekämpa men även där är det ju U-länderna som är värst. Vi borde stoppa allt bistånd men bistå med P-medel och riktigt miljöarbete så de slutar förorena, kalhugga, utarma jorden etc.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Ofrivillig… — Håller helt med. Ett hot mot den civiliserade världen, ja. Och det ser vi redan — även i Sverige.
   Japan klarar sig genom att man har en civiliserad befolkning med högt IQ, och därför håller sig flytande. I länder med genomsnitts-IQ på runt 80 klarar man däremot inget annat än att yngla av sig ännu mera.
   Tyvärr kan jag inte stoppa dem. Kan någon annan smarting?

   Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.