Patrik Engellau: Reklamteve

Patrik Engellau

I den här krönikan framförs ingenting som du inte redan vet. Men ibland är det välgörande att få bekräftelse på att världen ser ut som man trodde. Kyrkan har överlevt i tvåtusen år genom att ständigt upprepa samma sak hela tiden, Fader vår, till exempel. Upprepning är lärdomens moder.

Du har kanske uppmärksammat statstelevisionens aktion Folkbettet? Aktionen ”är en del av TV-programmet ’Svenska Nyheter’” står det på tevebolagets hemsida. Statstelevisionens ansvar för aktionen är således erkänt och otvetydigt.

Bakgrunden till aktionen är att den svenska sjukvården behandlar tandvården och den övriga kroppsvården på olika sätt. Tandvården får patienten på det hela taget betala med egna pengar medan den övriga kroppsvården betalas med skatter och därför är praktiskt taget kostnadsfri för patienten.

Aktionen går ut på att tandvård och övrig kroppsvård ska likställas. På aktionens hemsida ställs den retoriska frågan ”Tycker du att tänderna är den del av kroppen?” underförstått att samma ekonomiska ordning bör gälla för båda. Om du trodde att statstelevisionen i efterföljd av sitt högtidliga regelverk skulle förhålla sig ”opartisk” och ”ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter” så hade du fel. Det handlar inte om en politiskt neutral diskussion om huruvida tandvården ska hanteras som den övriga kroppsvården eller kanske tvärtom att staten delvis skulle dra sig tillbaka från den övriga kroppsvården. Statstelevisionen har redan tagit ställning för den ena lösningen, nämligen att det välfärdsindustriella komplexet ska expandera och lägga under sig tandvården.

Om du därför klickar nej på den retoriska frågan eftersom du har en annan uppfattning än statstevebolaget i den verkliga frågan – du svarar alltså att tänderna inte är en del av kroppen eftersom du kanske inte vill att tandvården helt ska övertas av staten, du kanske rentav själv är privattandläkare och anar ugglor i mossen – då möts du av följande kommentar: ”Okej, då är systemet bra som det är. Det tycker Moderaterna och Centerpartiet också”.

Det är skickligt men lömskt av statstelevisionen. Man känner sig som en idiot när man behöver säga att tänderna inte är en del av kroppen. Då får man reda på att moderater och centerpartister också är idioter. Som privatperson kan jag visserligen ha den uppfattningen, kanske har jag den också, men det är mot alla regler och all resonlighet att statens tevebolag ska framföra en sådan åsikt.

Den som i stället klickar Ja på frågan får fylla i namn, bostadsort och valdistrikt varpå statstelevisionen skickar ett mail till samtliga berörda riksdagsledamöter där det bland annat står ”Jag tycker att tandvården borde ingå i den vanliga, offentligt finansierade sjukvården”.

Vi vet att Sverige härskas av ett politikervälde som stödjer sig på ett välfärdsindustriellt komplex med en massa klienter. Som alla andra anslagsfinansierade organisationer strävar det välfärdsindustriella komplexet efter att maximera omsättningen, det vill säga ständigt öka sin årliga budget. För att övertyga politikerna och resten av världen om att det är befogat med en intäktshöjning strävar komplexet därför alltid efter att lägga under sig nya verksamhetsområden. Det kan vara nästan vad som helst ty komplexet är allätare. Det kan vara nya psykiska diagnoser som kräver nya program, nya professorer och ny forskning och fler kurser för anställda på vårdcentralerna. Det kan vara integrationsprojekt för IS-terrorister. Varhelst det finns eller kan uppfinnas ett olöst problem öppnas expansionsutrymme för det välfärdsindustriella komplexet. I det här fallet handlar det om att ta ett starkare grepp om tandvården.

Det går en järnaxel mellan politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet. De utgör en mäktig, intimt samarbetande allians. En dag ringde Komplexet till sin polare Politikerväldet och sa att ”Du Politikervälde har ju en egen Statstelevision. Kan du inte be dem att göra ett reklamprogram åt mig så att jag får lite mer svängrum och kan be dig om lite mer pengar”. ”Jag har inte mer pengar”, svarade Politikerväldet, ”och för övrigt finns regler om opartiskhet för mitt tevebolag”. ”Äsch”, sa Komplexet, ”regelverket behöver vi väl inte bry oss om. Det är ju bara vår egen granskningsnämnd som granskar. För övrigt är det inte du som betalar utan Medelklassen och han orkar inte protestera mot skattehöjningar om dina tevegubbar lyckas mjuka upp hans hjärna med bra propaganda. Till exempel kan tevegubbarna fråga Medelklassen om han anser att tänderna tillhör kroppen. Om han svarar ja på det så är han fast och då kan du höja skatten direkt. Bra va?”