Patrik Engellau: Att göra sig dum

Patrik Engellau

Nyligen fick jag besök av en vänlig person som sa att han gillade mina texter och ville prata. Närmare bestämt frågade han hur man gör för att tänka ”utanför lådan”, vilket han menade att jag ibland gör.

Det fick mig att småle eftersom att tänka ”utanför lådan” anses vara positivt medan jag alltid fått höra att jag är ”kontroversiell” vilket inte alls är positivt men i verkligheten ofta samma sak som att tänka ”utanför lådan”. Det är därför folk väljer att låta bli att tänka ”utanför lådan”. Den som gör det riskerar nämligen mothugg och klander och anklagelser för provokativt och kontroversiellt tänkande.

Så hur gör man för att tänka ”utanför lådan”? Jag har två svar. För det första måste man vara barnslig, för det andra bör man göra sig dum.

Barnsligheten är ett personlighetsdrag som gör att man inte inser vilka risker man tar. En barnslig individ i denna bemärkelse är en person som aldrig lär sig att man får på skallen om man framför åsikter som folk inte känner igen och som därför provocerar dem. Folk gillar inte avvikare annat än om avvikarna blivit oerhört framgångsrika och helst dött. Einstein tänkte ”utanför lådan” och fick därför inget jobb bland de seriösa forskarna utan fick dra sig fram som gymnasielärare och tjänsteman vid patentverket i Bern fram till dess att han slog igenom. Om man är barnslig nog lär man sig aldrig att sluta skymfa socialt vedertagna meningar genom att framföra alternativa idéer.

Vidare hjälper det om man gör sig dum. Dumhet är en vuxenvariant av barnslighet. Barn hamnar ibland i ett allmänt frågetillstånd och fortsätter att ställa frågor in absurdum tills de blir tillhållna att hålla truten av de utmattade föräldrarna. Den dumhet jag talar om påminner om detta men saknar det envisa barnets lust att trakassera omgivningen och består enbart av ren, oförkonstlad nyfikenhet.

Människor kommunicerar genom att utbyta färdigförpackade och standardiserade idépaket som omfattar såväl sakförhållanden som värderingar och associationer. Det är nästan ingen som besvärar sig med att undersöka eller ifrågasätta dessa idépaket. De skapas på något vis av samhället och accepteras som godkända, legitima och riktiga av människorna. Ta idépaketet Jarosław Kaczyński, polackernas härskare. Du kanske tror att han är en människa men det är han inte. Han är just ett paket av en del hårda fakta, till exempel hur han stavas, plus ett antal projicerade värderingar och associationer. En vanlig väluppfostrad svensk ryser när detta fenomen kommer på tal och tänker på övergrepp på mänskliga rättigheter, domare och journalister.

En dum och provokativ person som jag kan då av nyfikenhet börja ställa sant barnsliga och oskyldiga frågor utan baktankar – enligt den sokratiska tekniken – för att utröna varför företeelsen framkallar så mycket obehag hos folk. Min erfarenhet är att man vid en sådan sokratisk utfrågning ofta inte får några tillfredsställande svar. I lyckliga fall förintas den existerande lådan – poff, bara! – och marken öppnar sig för en ny konstruktion ”utanför lådan”.

Låt mig ge tre exempel på hur den sortens naiva tänkande kan inge mig kontroversiella – och kanske felaktiga – uppfattningar.

Jag har varit med i många föreningar i mitt liv. Man anmäler sig, betalar medlemsavgiften och om man inte vill vara med längre så avanmäler mans sig vilket registreras utan protester av föreningen. Europeiska unionen är en förening. Jag tycker att en medlem ska kunna gå ur den föreningen utan att det blir så mycket drama och protester. Det är dålig stil av EU att djävlas med engelsmännen när dessa nu fått för sig att vilja gå ur. EU borde hjälpa till i stället för att krångla. Engelsmännen får skylla sig själva om det går åt pipan för dem.

Italienarna anser att det kommer för många migranter sjövägen till deras land. Förre inrikesministern Matteo Salvini hade därför en plan som gick ut på att förhindra migrantbåtarna att lägga till i italienska hamnar. Jag kan inte förstå annat än att detta var ett rimligt förhållningssätt. Migranterna gillade förstås inte att bli återsända till avgångshamnen men det finns veterligen ingen annan plan att lösa problemet för italienarna. Alternativet kan bli obegränsad invandring. Nationer har i alla tider stängt gränser för det ena och det andra och snart kommer nog andra europeiska länder än Italien att göra sammalunda.

President Trump sa redan innan han blev vald att USA ska sluta att på egen bekostnad vara världens polis. Övriga länder får anstränga sig själva för att lösa sina problem. Det tycker jag är rimligt. Hela världen åker snålskjuts på USA och kräver beskydd på amerikanska skattebetalares bekostnad. Trump har sedan dag ett sagt att han skulle dra tillbaka sina soldater från Syrien. Efter påtryckningar gick han i början av detta år med på att 1 000  av 2 000 man skulle stanna tills kalifatet var besegrat. Schysst av honom eftersom ISIS inte i första hand var USAs problem utan kurdernas och européernas. Han har i flera år sagt åt oss européer att vi får hantera våra egna terrorister och inte begära att USA ska bekämpa dem åt oss. Det har vi inte gjort. Nu drar han tillbaka sina trupper och överlämnar oss åt vårt eget öde och vi skriker som stuckna grisar. Jag tycker han har rätt även om jag inser vilken plåga det kommer att bli för oss lata och självgoda européer när våra hjälplösa ledare plötsligt får tillbaka ett ansvar de vant sig vid att lägga i USAs knä.