Patrik Engellau: Klart som korvspad

Patrik Engellau

Jag gillar den filosofiska principen ”Ockhams rakkniv”. Den har fått sitt namn efter den engelske 1200-talsfilosofen och franciskanermunken William Ockham. Principen innebär att man inte ska krångla till saker i onödan utan förklara allt så enkelt det går.  

Ingen ska påstå att tillvaron i Sverige för ett halvsekel sedan var bekymmerslös. De som var med kan tänka på hur det kändes att gå till tandläkaren. Men när man tänker på den tiden och jämför med våra dagar så är det en sak som framstår särskilt tydligt när man låtit munkens rakkniv göra sitt jobb, nämligen att nästan alla medborgare på den tiden var skötsamma, ambitiösa människor med medelklassvärderingar.  

Med medelklassvärderingar menar jag sådant där som att man ska ta ansvar för sig själv och sin familj, sköta sig på jobbet, inte skilja sig, hålla sig rimligt nykter, i varje fall på vardagar och, om man är skolbarn, ”hel och ren och med nödiga läroböcker försedd infinna sig i klassen vid skoldagens början” som det stod i skolreglementet.  

Det som förundrar mig, om jag inte är helt fel ute och bara romantiserar, är att nästan alla människor på den tiden, oavsett vilken klass eller socialt skikt de tillhörde, var besatta av ungefär samma medelklassvärderingar. Det som skiljde klasserna åt var småsaker som att överklassen hade skorna på inomhus medan underklassen tog av skorna. Den svenska homogeniteten bestod inte i huvudsak i att alla var lintottar utan i att alla tänkte likadant.  

Det var ett bra tänkande. Det kan jag påstå utan några filosofiska utsvävningar. Det räcker med rakkniven. Det var ett bra tänkande eftersom det ledde till ett beteende som på mindre än hundra år hade gjort Sverige till det mest framgångsrika landet på jorden. Sedan kanske utlänningar kunde tycka att svenskarna var tröga och inbundna men sådana ovidkommande detaljer har redan fallit för kniven.  

Det finns fortfarande ett stort antal skötsamma, ambitiösa människor med medelklassvärderingar i Sverige. Men andelen sådana människor minskar trendmässigt. Hur kan jag veta det? Jo, därför att om alla fortfarande varit sextiotalsmänniskor så hade Sverige inte haft de problem nationen dras med. Det är kvaliteten på människorna som avgör en nations öden. Det är inte mer komplicerat än så. (Och kvalitet i det här fallet har inget att göra med andelen disputerade utan gäller huruvida folk har utvecklingsfrämjande attityder och värderingar.) 

Denna gradvisa utarmning av folkmaterialet har tre orsaker. Den första orsaken, men inte den grundläggande, är invandringen. Det har kommit alldeles för många människor på för kort tid för att de ska ha kunnat inpassa sig i den svenska kulturen och anamma våra så gagneliga attityder. 

Den andra orsaken är nyrikedomens korrumperande effekt. Vi var ett fattigt folk som plötsligt blev rikt. Vi ställde oss aldrig frågan hur den omvälvningen hade gått till och funderade inte över hur vi skulle förhålla oss till den. Det kom nya generationer som föddes in i välståndet och tog det för givet. Vi blev bortskämda som rikemansbarn och började ställa krav på tillvaron. Vi skaffade oss rättigheter som vi liksom genom någon hemlig överenskommelse hela tiden utökade. De gamla dygderna och plikterna framstod alltmer som obehagliga och onödiga piskor. I samma takt som vi uppfann nya rättigheter la vi de gamla skyldigheterna på hyllan.  

Det ligger nog i mänsklighetens DNA att folk utvecklas på det sättet vid iråkad nyrikedom. Det är den ekonomiska utjämningens naturmetod. Ge dem som hamnat på grön kvist några generationertar de sig tillbaka till ruta ett av egen inneboende kraft. Det ska till mycket mognad och karaktär för att i längden bevara ett välstånd som smugit sig på.  

Den tredje orsaken till de goda värderingarnas dekadens är den lömskaste av alla ty den organiseras av bondfångare. Dessa består av en överhet till vilken medborgarna överlämnar sina pengar och sina röster mot löften om trygghet och omhändertagande. På det viset uppstår en trygghets- och omhändertagandeindustri som växer så länge det går att hämta mer pengar hos medborgarna vilket det bara gör om det finns tillräckligt med folk med goda medelklassvärderingar. Sedan framstår bondfångarnas löften som alltmer ihåliga. Där står vi idag.   

58 reaktioner på ”Patrik Engellau: Klart som korvspad

 1. Bert Mellblom skriver:

  Jag är oförskämd nog att påstå att de goda värderingar som hr Engellau beskriver inte alls har sin källa i medelklassen utan i bonde- och arbetarklassen. I takt med att dessa klasser minskat — samtidigt som medelklassen och urbaniseringen ökat — så har nya värderingar vuxit fram. Bonde- och arbetarklassen skaffade sin utkomst genom yrkeskompetens. Medelklassen gör det i stigande grad genom sociala kompetenser, bland annat de framgångsbringande förmågorna att mygla, spela teater samt vända kappan efter vinden.

  Gillad av 13 personer

  • brrr skriver:

   Instämmer helt Mellblom!
   Medelklassen tycks till stor del bestå av en samling bortskämda och självbelåtna vindflöjlar som sällan gjort ett redigt handtag, de håller sig med folk som städar och renoverar deras hem medan de själva glider runt på möten, och sedan säger de nöjt att de arbetat hårt. Jag tar mig för pannan. Och nu har de förvandlat Sverige till ett shit hole country i Mellanösternstil.

   Gillad av 5 personer

  • Rowdy Yates skriver:

   Jag tycker att denna fokusering på ”klasser” till dels är DGS stora svaghet. Många som läser och skriver på DGS är äldre, detta är deras språk. Jag känner inte igen mig i det och har aldrig gjort. Jag tycker också Patrik kämpar med detta, det handlar om ett knippe värderingar och ett agerande som kopplas till klassteori men som uppenbarligen är kristna värderingar och ofta äldre än så, ”vikingavärderingar”. Så Patrik försöker skapa ett klassmedvetande, jag tror inte på detta, utan jag animeras av vad jag är emot, för det hotar vad jag är för: min frihet, min familj och mina barn. Samma sak sker i USA, det är inte ett plötsligt uppvaknat klassmedvetande som fick folk att rösta på Trump, utan det var de som hade udden av vänster-etablissemangets svärd i bröstet, vita amerikaner som inte var en del av öst och västkust pk-isterna.

   Så jag tror inte på denna väg som Patrik kämpar med, eller rättare, jag tror att vi skall skapa gemenskap genom att attackera fienden, detta är det stora frågetecknet på DGS: vem är fiende och vem är vän? Vem kan förlåtas och vem skall straffas? Jag såg filmen ”The Darkest Hour” igår, jag ser vårt val som det britterna hade, kunde man resonera med Hitler? Det har ju visat sig att det stora felet man gjorde var att inte bekriga Hitler långt tidigare. Här Victor Davis Hanson om detta:

   https://www.hoover.org/research/classicist-versailles-100

   https://www.hoover.org/research/classicist-germany-soviet-union-and-pact-shaped-world-war-ii

   Gillad av 7 personer

   • Göran Fredriksson skriver:

    Medelklassen kan delas upp i två delar, dels de som bidrar till samhället genom sina yrkeskunskaper och som därför kan producera sådant som människor i allmänhet efterfrågar dels de som helst lever på andras arbete. Den första gruppen är definitivt den största och det är väl den som Patrik kallar den nettobetalande medelklassen.

    Den andra gruppen består av sådana medelklassare som anser sig ha skådat ljuset och därför anser sig vara utvalda till att föreskriva hur andra människor skall leva sina liv. Dessa återfinns nästan alltid i skattefinansierade verksamheter såsom public service, media med presstöd och delar av ”kulturarbetarna” som producerar sådant som få vill betala för samt diverse NGO eller företag som försörjs av skattebetalarna av politiken. Inte sällan handlar det om dem som ser kommunismen som den bästa av världar men som efter 1989 av förklarliga skäl ligger lågt och gömmer sig främst i miljö- och vänsterpartitiska sfärer.

    Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Man kan fråga sig hur lämplig etiketten är. Jag har från min uppväxt och familjebakgrund erfarenhet från alla tre skikten och dessutom från både stad och land. Jag ställer mig på Patriks sida. Arbetarklassen strävade och klädde upp sig, men den ville helst slippa. Det var inte dess egna värderingar som lärdes ut på ABF. Det var medelklassens. Och överklassen dolde väl sina värderingar och såg ut som medelklass.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Till den kommentaren vill jag säga: nja.

   Sverige utvecklades med tiden till ett uppfinnarjocke-land vilket i och för sig har sin rot i bondeklassen. Det gällde hela tiden att försöka förbättra sina redskap och ville man det fick man klura ut det på egen hand. Det är alltså delvis ett glesbygdsfenomen. Det var för långt till grannen så man fick lita till sin egen förmåga.

   Ur allt detta sprang det fram en ingenjörskompetens som sedan blev grunden till Sverige som framgångsrik industrination. Men en förutsättning för detta var också goda vanor.

   De dåliga vanorna har alltid varit lättja och avundsjuka. De uppstår då inga krav ställs för överlevnaden.

   Gillad av 1 person

 2. Skarprättarn skriver:

  Ockhams rakkniv säger förvisso att man ska välja den enklaste av lösningar, men bara en sådan som verkligen utgör en förklaringsmodell och inte bara en korrelation.

  Din tes att sextiotalsmänniskan hade rätt värderingar måste därför underkännas. Av allt att döma hade man goda värderingar även långt tidigare, utan att det hjälpte. Det finns alltså andra orsaker till framgången (möjligen i kombination med värderingarna).

  Din tes bygger dessutom av allt att döma på din nostalgiska bild av annodazumal, din egen ungdom.

  Rimligare förklaringar är politiska reformer, det krigiska utanförskapet och den påföljande boomen efter kriget. Jämförande modeller är USA efter New Deal eller Kina efter Mao.

  Gillad av 2 personer

  • Birgitta Hernestam skriver:

   Du skall icke dräpa. Du skall icke själa. Du skall hedra din fader och din moder. Du skall icke ha begärelse till din nästas hus ej heller till hans hustru eller tjänarinna.
   Rättesnören för oss födda 1941.
   Alltid tillämpligt utan att man måste vara religiös.
   Birgitta Hernestam

   Gillad av 6 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Med motivering solkas det tredje budet en del: ”på det att det må gå dig väl (alltså bra för karriären) och du må länge leva i ditt land, alltså inga gummibåtar över medelhavet, eller dygnslångt flyg till Australien med jobbiga mellanlandningar och griniga ungar..
    Egennytta- med andra ord.

    OT > Klimat-skådis,
    vad betyder det egentligen ? Är det en skådis som vet vad högstdensamme pratar om, eller en som inte gått på Dramatens elevskola…ännu… men som ändå kan klämma fram en tår av vrede när kameran går ?

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Occams rakkniv är förvisso en god princip men den används alltför frikostigt för att undvika att granska saken närmare.

   Varför säger jag så? Jag har observerat att rakkniven alltför snabbt används för att förklara politiska skeenden. Den enklaste förklaringen påstås vara inkompetens och slöhet. Onda avsikter eller -huga! – planer förklaras alltid bort.

   Rakknivsprincipen fungerar alldeles utmärkt när det inte finns några fakta som talar däremot. Då faller hela den förklaringsmodellen som ett korthus.

   Låt inte Occams Razor bli den lates försvar för att inte granska verkligheten.

   Gilla

 3. Erik2 skriver:

  Mycket bra. Särskilt punkt 2, om nyrikedomen. Men det finns också en punkt 4, flyttlasspolitiken. Den slog sönder familjer, ja hela landsändar socialt. Många hamnade från torp och stugor och socialt sammanhang till anonyma höghusförorter i brutala kala sterila miljöer. Konsekvenserna av detaa på det kollektiva tä landet, på socialt välbefinnande är enormt och vi har inte ens börjat att erkänna det.

  Gillad av 5 personer

 4. Martin skriver:

  Tja ”you are stating the obvious” men det förtjänar att sägas och naturligtvis har du rätt Engellau. Det ÄR svårt att behålla en förmögenhet i generationer och man måste beundra de familjer som klarar att göra det. Varför får man alltid känslan när man vistas i England eller Frankrike att folk har mer pengar tillgängliga än man vanligen har i Sverige? Äldre kulturer? Annat umgänge? På ett bröllop i en landskommun nära Chateauroux år 1981 var vi såklart först hos kommunen och jag lade märke till att man arkiverade ”vitala uppgifter” i gamla skokartonger som hade perfekt storlek för arkivkorten. Jag minns att detta imponerade på mig som var van vid de svenska kommunernas frikostighet med offentliga (ofantliga?) medel. (Naturligtvis är sanma kommun datoriserad idag ock skokartongerna förmodligen avskaffade)
  A propos Ockhams rakkniv vad gäller andan eller ”medelklassvärderingar” måste jag ändå tro att med avtagande inflytande från kristendom följer minskad moral vilket nödvändigtvis avspeglar sig också i ekonomiska sammanhang. Denna,i min mening uppenbara omständighet nämns aldrig i det avkristnade landet Sverige. Jag frestas tillägga att man i Bibeln får veta ”den Gud vill förgöra låter han först förlora förståndet”. Detta sagt med anledning av den massinvandring i landet du nämner. Kan det vara så att Gud är trött på gudlösheten och gudsförnekelsen?

  (I övrigt vill jag tillfoga att jag går med skor inomhus liksom du och äter dessert med gaffel i likhet med andra civilicerade men aldrig seglat Gotland runt…tyvärr.)

  Gillad av 3 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”Kan det vara så att Gud är trött på gudlösheten och gudsförnekelsen?”

   Sannolikt. Dagens prövningar kan mycket väl vara ett sätt att driva svenska folket till en kristen väckelse.

   ”(I övrigt vill jag tillfoga att jag går med skor inomhus liksom du och äter dessert med gaffel i likhet med andra civilicerade men aldrig seglat Gotland runt…tyvärr.)”

   Att springa runt i strumplästen hemma hos andra är rena barbariet. Folk har väl ändå dammsugare om nu inte en rejäl dörrmatta räcker.

   Gillad av 3 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Den som behöver en gud för att ha moral saknar själv moral.

   Den som kan agera moraliskt utan gud, har moral.

   Att gömma sina värderingar bakom en gud är ovärdigt.

   Jag vill, så jag gör, är den fria människans adelsmärke.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 1 person

  • fabricerad skriver:

   Ja, svensken är fattig på medel att förgylla vardag och fest med. Jag gjorde, som du, iakttagelsen att folk i andra länder verkade ha mer resurser till just det där som är bortom överlevnadens nödvändigheter i motsats till i Sverige där många aldrig hade något extra. Men, det är inte monetära medel utan stil och smak som saknas. Troligtvis har detta med tidigare fattigdom, avsaknad av större medel- samt överklass m.m. att göra medan i t.ex. England och Frankrike har man haft en stark medel- och överklass där stil och smak har sipprat neråt i samhället. Vad är sorgligare än att besöka en tungt skuldsatt medelklassfamilj och inse att varje krona av skulden sitter investerad i det rent uppenbara, det som syns vid en första anblick. Inklusive en leasad V90 på uppfarten förstås.

   Gilla

 5. Jari Norvanto skriver:

  KOA postade igår en utmärkt krönika eller essä, och tar stöd av den brittiske officeren Sir John Glubb. Historien ger många exempel på att imperier har en livscykel på drygt 200 år, och deras uppgång och nedgång beskrivs i fem faser: pionjärernas, handelns, välståndets, intellektets och dekadensens tid.

  ”Vi kan se hur samhällen från att under sin uppgång vara etniskt enhetliga, under nedgången blir mångetniska och kosmopolitiska, vilket dels eroderar känslan av att samhörighet, men också gör dem handlingssvaga under en period när det är handlingskraft som behövs mest. Istället för att stärka försvaret införde Bagdad femdagarsvecka, fri sjukvård och gratis universitetsstudier.”

  https://morklaggning.wordpress.com/2019/10/01/imperiers-uppgang-och-fall/#more-18963

  Gillad av 4 personer

  • Philo Beddoe skriver:

   Jag tycker inte alls den var utmärkt utan har börjat tycka att KOA är som en som letar efter nyckeln under gatlampan. Är det inte en enda lång självklarhet, och dessutom uppgivet? Imperier kommer och går, whats new? KOA listar en väldig massa ismer, allt för att inte placera ansvaret hos sig själv. Därmed finns inte lösningen där heller.

   Gillad av 3 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Vad har Karl Olov Arnstberg för ansvar för utbecklingen i Sverige och västvärlden?
    Tillsammans med Gunnar Sandelin skrev han 2013 boken Invandring och mörkläggning, En saklig rapport från en förryckt tid.
    Läste Du den då?
    Vi invandringskritker har gett upp den dagliga debatten, som tuggas här på DGS och andra sajter som har kommit för sent in. Nu har vi gått upp på ett högre filosofiskt plan.

    Gillad av 5 personer

   • Philo skriver:

    Jo det gjorde jag, den har jag läst, men vad röstade KOA på för 30 år sedan? Invandrare sparkade in svenska skallar redan för över 30 år sedan, rånade och betedde sig illa mot tjejer. I stort sett varenda ”fördom” har visat sig vara långt långt värre, allt detta kunde var och en som inte var vänster eller för-pkist se. De flesta på den tiden var en del av det socialistiska tänkandet, ”alla är inte så”. Nä men fan så många och med vilken rätt utsätter man svenskar för detta, ens en enda? Alla som röstat S är medskyldiga och senare så blev alla partier (utom SD) en variant av S. SD idag vacklar.

    KOA är så klart bara ett exempel (och jag tar kanske fel, kanske var han med i BSS) men det jag tycker mig ana är en uppgivenhet som kommer sig av att man inte kan ansluta sig till den hårdhet som nu krävs pga svenskarnas tidigare hyckleri, en hårdhet som idag endast tydligt uttrycks i AfS.

    Gillad av 3 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Karl Olov Arnstberg är väl i alla fall en av de första verkliga dissidenterna. Som blev utfryst och bespottad och inte fick några uppdrag därefter, redan i slutet av nittiotalet, efter att ha skrivit en bok om romerna, och det omöjliga/lönlösa i att försöka få zigenare att anpassa sig till våra svenska lagar och kultur.

    Gillad av 5 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Det ger historieförståelse som kan underlätta samtidsförståelsen. Kvartalspolitiken av idag är historielös. Eller kanske dekadent?

    Gillad av 1 person

 6. miketheviking skriver:

  Bra sammanhållen beskrivning Patrik. Du har gjort det förr men det förtjänas att upprepas.
  Verkligheten är mer komplex än din beskrivning men huvuddragen är tydligt angivna.

  Håller sen inte med om medelklassens förträfflighet.
  Sverige var ett bondesamhälle som fostrade människor till nit o ansvar. Annars svalt man. Den lilla andelen godsägare och parasitadel gjorde varken till eller ifrån. Bondegenerationen blev sen industriarbetare och utnyttjade av brukspatroner men med bibehållen bondementalitet. Medelklass var ff. en liten andel av folket.

  Gillad av 3 personer

   • miketheviking skriver:

    Vilket är fel.
    Folk strävade efter att bli medelklass. Idealen och moralen härrörde från bondesamhället.

    Gilla

   • FredriK Östman skriver:

    Mike, bondesamhället dominerades socialt av medelklassen, nämligen bönder på landet och borgare i staden. Den lantliga underklass som sedermera kom att bilda arbetareklassen bidrog på sin höjd med drängkammarhumor. Moralen och idealen var medelklassens, de självägande böndernas. Du skall inte låtsas att inga klasskillnader fanns i det gamla bondesamhället!

    Gilla

 7. Eva Danielsson skriver:

  Sverige som trygghetsdekadent och nyrikt. Oansvarigt nonchalant mot både dem före oss, mot oss och mot dem som kommer efter. Lätt fånget – lätt förgånget plus en övertro på att det nog inte kan gå riktigt illa.
  De flesta får lov att rätta mun efter matsäcken. Varför kan inte det gälla även staten? Ett orubbligt och lågt tak för totalt skatteuttag skulle försvåra det socialistiska maktbygget med en växande stat och svällande VIK och bara tillåta ökade utgifter ifall folket tjänade mer pengar. Vore idealiskt och rätt.
  Sverige är svenskarnas rättmätigt ärvda land. Det enda vi har. Som vi står för – bekostar och utvecklar – genom arbete och genom att ta hand om oss själva och våra familjer och den uppväxande generationen.
  Ett hem har ytterväggar och en ytterdörr. Ett land måste av samma skäl ha en yttre gräns och gränskontroller vid portarna. För att inte bli utsatt för rån och annat våld. Men politikerna, bondfångarna, ser ju inte Sverige som ett land längre, utan verkar se Sverige som ett stort arbetsläger för den svenska delen av befolkningen och som ett lyxigt vilohem för de importerade nya väljarna. Med vidöppna gränser uppmuntrar man ju dessutom illasinnad invasion och den brottslighet i flera led som följer på asocial segregering.
  Allt för den hägrande totalitära makten. Antagligen tror de pådrivande bondfångarna att just de ska lyckas införa ”den rätta sortens socialism”. Alternativt är de inställda på kollektivt självmord. Ingetdera är tilltalande för att uttrycka det milt.

  Gillad av 8 personer

  • Tomas skriver:

   Riktiga observationer. Jag lovar dock att den dag min lada är länsad av de galna i 7- klövern och hungern står för dörren, då inte ens filtar håller kölden borta på hemmet och den vattniga soppan serveras kall, skall jag leta upp de ansvariga och hoppas de inte hunnit fly riket.

   Gillad av 2 personer

 8. Aha skriver:

  Engellaus beskrivning torde vara trovärdig för oss som har minnen av tiden före 68-orna. Medelklassvärderingarna har verkligen urholkats av 68-orna, det som nu är PK-ismen. Utan 68-revolutionen torde vårt välstånd legat i nivå med eller bättre än Schweiz;s.

  Media har inte berättat om alternativen och konsekvenserna av den förda politiken. Media har tvärtom varit en påskyndare till sakernas tillstånd där invandringen blivit alla problems moder. Där står vi idag och där lär vi stå det närmaste decenniet såvida inte realpolitiker lyckas få makten.

  Framtiden känns lite tung.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Socialisterna (eller de föregivna dylika) hade en plan som inte kan upptäckas om man gör det lätt för sig och tänker i Occamtermer.

   Planen gick ut på ett evigt maktinnehav. Industrialismen blev ett perfekt redskap för en av de viktigaste ingredienserna för planens förverkligande: ställa grupp mot grupp.

   Det man måste ta till sig är att den yppersta eliten alltid sett sig som en överlägsen grupp och som ansåg sig vara dem som av Gud eller naturen var predestinerade att styra och ställa med hjorden.

   Det är den gruppen som skapat socialismen, nazismen, islam och alla totalitära läror. Occams rakkniv är förmodligen en frukt av elitens strävan att ursäkta eller dölja vad de var ute efter.

   Gillad av 1 person

 9. Våra politiker - dagens Vild-Huss? skriver:

  Jag minns mycket väl tiden när det var skämmigt att ta emot socialbidrag. Skammen låg som en våt filt över gamla Sverige – en dröjande skugga från ett fattigsverige. Successivt försvann den känslan. Av två huvudanledningar. I påföljande generationer vattnades motståndet ur. Bara hos äldre dröjde det kvar. Skammen kom att ersättas av rättigheter. Pådrivet av politik. Så kom då de nyanlända. Skuggan av fattigsverige solkade inte deras själar – av naturliga orsaker. De tyngdes inte av skammen. Dessa nya såg nog på bidrag som regn från himlen – gissar jag. Var man törstig samlade man vatten och drack. Inget konstigt med det. Det tog ett tag innan även svenskar nådde dit. Skammen dröjde kvar. En seg struktur, som idag ersatts av smörjolja. Idag flödar olika rättigheter friktionsfritt. Det svenska samhällets kitt är dock av annan natur, än klansamhällets. OBS!, klan och religion är inte samma sak. Som ”Ockhams rakkniv” lätt kan visa. Klan sammanfaller dock ofta med religion. Och vissa religioner organiserar även högre samhällspolitik. Man skiljer då inte på religion och politik. Som svensken plägar göra. Som i Kyrka och Stat. När en klanstruktur – vilken som helst – slår sig ned i ett välfärdssamhälle, ligger landet jungfruligt öppet. Ett släktskapets uråldriga funktion träder då naturligen in. Att fortsatt verka mer för det egna, än för helheten. Sveriges nya mix skapar därför helt nya typer av samhällsrecept. Där egen makt blir lika naturligt som ägg i Béarnaisesås. Då kan det skära sig. Sprickor i välfärdsdammen kan uppstå. Som få mig att tänka på ”Vild-Hussen” uppe vid Ragunda. Hur en enda sjö tömdes under en natt.

  Gillad av 1 person

 10. Elisabeth G skriver:

  Bondfångare var ett träffande epitet. Och när man tänker efter, vem av oss skulle lämna ifrån oss våra pengar till en person som lovade att i gengäld ta hand om oss resten av våra liv? Det skulle ingen vid sunda vätskor göra. Men när bondfångaren kallar sig politiker gör vi det, låt vara under något som närmast kan liknas vid råntvång.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Molin skriver:

   Elisabeth G: ja råntvång är det, men det kallas med ett finare ord för källskatt! Som löntagare ser vi aldrig den av lönen som stat och kommun tar ifrån oss, det görs ju av arbetsgivaren innan lönen betalas ut.

   Gillad av 2 personer

 11. Lars Bernhoff skriver:

  Vi har fått politiker som tror att de kan köpa väljare genom att hitta på bidrag som attraherar de som har problem eller som vill ha fördelar genom att inte acceptera balansgången mella rättigheter och skyldigheter. På Gunnar Strängs tid trodde as regeringar att de med högst inkomst och intjänade pengar kunde beskattas till en absurd nivå. Det sprack med Astrid Lindgren och Pomperipossa i kombination med ökat välstånd och att S väljare själva tjänade pengar.
  Nu famlar S och vänstern efter ständigt nya hjälpbehov och låter icke behövande bli beroende av att det är endast politikerna som vet bäst. De datorbaserade rutinerna gör att man kommer åt skattepengar nästan över allt. När pengar delas utan skälig prövning till oförtjänta spricker trovärdigheten i statens allsmäktiga roll.
  Då är vi tillbaka till frågan var går gränsen för vad den nettoskattebetalande medelklassen kan gå med på. Oförmåga att hantera stor och nästan kravlös invandring ställer solidariska värderingar på en utmanande prövning. Annan snällism och kravlösa samhällsvärderingar är förödande för vårt land. Patrik kallar det den tredje orsaken dvs de goda värderingarnas dekadens som utnyttjas av för många bondfångartendenser hos nuvarande politiker. Det har vi fått alldeles för mycket av.

  Gilla

 12. Hovs_klipphällar skriver:

  Jodå Patrik — men i vilken ände började det hela? Jag anser att på 1950-talet hade man fått det oerhört bra materiellt i Sverige, och då började folk få ändrade attityder. Många började anse att Sverige borde bry sig mera om främmande länder och rent av att ”vi” skulle känna skam över vårt välstånd.
  Med utbildningsexplosionen kom en talrik grupp högutbildade, många med vänsterradikala åsikter. Studentrevolten 1968 — en formlig explosion av högljudda gaphalsar som ville riva ner allt gammalt. Här startade den nedbrytande process som nu är på väg att helt förstöra vårt land.

  Jo det var början på en destruktiv attitydförändring, 1968. Och plötsligt var det helt OK att vilja släppa in ”mångkultur”, alla partiers företrädare tyckte så 1975. Och nu skulle man släppa in migranter för att det var ”synd om” dem — inte för att de behövdes som arbetskraft!

  Ur 68-vänstern kom en hel generation som ville riva ner samhället, smart nog genom infiltration inifrån.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

  Den här processen beskrivs mycket bra i länken ovan, och här har vi nyckeln till dagens kaos.

  Gillad av 2 personer

 13. Hur bygger man en snäll nation? skriver:

  Vi står inför andra helt andra tider. Budgetar sträcker sig inte över molnen. Kommunerna har belastats med kostnader pådyvlade av regeringar. Då måste kommuner se över sina utgifter. Nu är det så att mat på bordet står över äldreboenden och dagisverksamhet i prioritet. Lagstiftningen är mer tvingande för boende, mat och barnens välfärd. Alltså ”socialbidrag”. Det finns däremot inget som tvingar kommuner att bedriva just åldringsvård eller dagis. Vård av åldringar kan bedrivas i gamlingarnas hem via horder av cykelpatruller. Och privata dagis kan drivas av vem som helst. Bara för barnfamiljerna att öppna den egna plånboken. Men när kommuner vill spara går man helst på där det blir minst skrik. Att utmana de som står mitt i arbetslivet drar man sig för. Därför är det inom åldringsvården vi ser mest av nedskärningar. Men snart kanske man även tvingas ge sig på barnfamiljer. De enda man inte kan negligera är migranterna. Det är den här typen av samhällsmotsättningar som nu håller på att byggas upp. Snart kommer alla att bli varse denna utveckling. Att grupper ställts mot varandra. Det som nyss sades vara en omöjlighetens politik. Och mitt i allt detta vill man fortsatt driva en generös anhöriginvandring. Hur tänker dagens politiker? Vad vill man med Sverige som nation? Vems omsorg är mest viktig? Och vilka byggde och bygger landet?

  Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Hur bygger man en…

   Recept för hur man bygger ett skräckvälde är lätt. Recept för hur man river och raserar både fysiska och sociala miljöer är lätt. Hur man saboterar en arbetsgrupp osv…
   Men recepten för hur man bygger upp något, skapar tolerans och tillit, blir mer av slaget att försöka och sträva efter och att undvika fällor, vad man inte ska göra. Som t ex om man vill ha en ”snäll” nation ska man inte föra sådan migrationspolitik som sju av våra svenska riksdagspartier har gjort i tjugofem år. Den blir klart radikaliserande. Från att ha varit tolerant, godtrogen, nyfiken och generös till att bli misstänksam, snål och arg. Mot invandrarna. Tyvärr alltför ofta med rätta. Men svensken är fortfarande alltför sällan arg också på bondfångarna/politikerna som är skyldiga till eländet. Som behöver bytas ut och få stå till svars för sina missgärningar. Och invandrarna behöver bli återvandrare.

   Gillad av 5 personer

 14. Eva skriver:

  Det kan tyckas mycket konstigt att de lyckats lura den skötsamme svensken att betala för denna massinvandring. Men makthavarna kör med lömskt förtryck. ”Allas lika värde” är egentligen en jantelag som säger: Du svensk ska inte tro att du är något. Du är inte mer värd än en analfabet från Afganistan, en våldtäktsman från Somalia eller en IS-krigare från Syrien. I min lilla hemstad som var en idyll under min uppväxt, finns idag många invandrare och de dominerar torget. Man ser på svenskarnas kroppsspråk (krökt rygg, håglöshet) att de inte trivs. De har förlorat självkänslan. Människor som är nedtryckta och har tappat sugen, protesterar inte. Beskylls de sedan för att vara rasister, nasister m.m. blir det mycket svårt

  Gillad av 9 personer

 15. Lars skriver:

  Jag undrar lite över hur kommentarer och Patriks artikel mer eller mindre bygger på retoriken i media? I dagens Sverige är det som om inget som inte ”händer” i media finns. Men det händer väldigt mycket ute i samhället och det skulle förvåna mig om inte mycket av den moral och identitet Patrik tillför 60-talets svenskar inte fortfarande finns och en hel del även i invandrade kretsar.

  Att det finns subkulturer är ju uppenbart och odiskutabelt, men något som frapperar mig är medias och politikers ständigt äskande av ”resurser” utan att någonsin ifrågasätta hur de används. När får vi se en kommun lägga mindre pengar på skolan, men organisera den bättre och införa ordning och regler? Eller ett landsting ta itu med organisationen av vården? Den här retoriken som media och politiker kör med samtidigt som, ja faktiskt, klyftorna ökar och vi läser om alltfler miljardärer, kändisar, popp-snören mm borde på något sätt urholka moralen. Andra skor sig, varför inte jag, och annars är det statens fel, för det står ju i media…

  Och invandringen….hur ska moralen bli när man ser denna anstormning som möts med stora famnen.

  Det jag har försökt beskriva har pågått i fyrtio år i detta land. Inte så bra beskrivning kanske, men min variant på Ochams rakkniv pekar ut det politiska och mediala systemet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.