Richard Sörman: Klimatskepticismen är vår tids konservativa (och välgörande) anti-intellektualism

Richard Sörman

Inom konservatismen finns en gammal tradition av anti-intellektualism. Konservativa människor misstror världsförbättrande reformatorer som påstår sig ha räknat ut hur allt ska bli. I ett konservativt perspektiv är människan en del av något större än henne själv. Därför äger hon själv inte förmågan att greppa hela den komplexa verklighet hon bara är en liten del av. Denna syn på människan och naturen går igen i vår samtida konservativa ”klimatskepticism”.

Patrik Engellau skrev en intressant text igår där han försökte utröna varför klimatfrågan har blivit en vänster-högerfråga. Jag har sett fler personer på sistone som undrat över detta: Hur kommer det sig att klimatdebatten, som inte tycks ha något med ekonomi och klasskamp eller med tradition och progressivitet att göra, placerar alarmister till vänster och skeptiker till höger?

Patrik Engellau kommer fram till att klimatalarmismen blir en vänsterfråga av den anledningen att det påstått akuta läget inbjuder till ännu fler statligt finansierade interventioner. Klimatet blir alltså ytterligare en angelägen uppgift för det offentliga att ta sig an.

Jag har ingenting att invända mot den förklaringen. Jag tänkte snarare spinna vidare på den. Jag tror nämligen det finns en viktig dimension till. Den hänger ihop med det som Engellau skriver, men den ger också en bakgrund som inte direkt har med vänsterns förkärlek till skattepengar att göra.

Först vill jag gärna påpeka att gränsen mellan klimatalarmister och klimatskeptiker inte går mellan de gamla vänster- och högerblocken i svensk politik utan mellan de nya. Även marknadsekonomiskt sinnade liberaler talar gärna om klimatutmaningarna, inte bara kollektivistiska socialdemokrater. Det handlar alltså om en skillnad mellan höger och vänster i betydelsen konservativa och progressiva. Polariseringen mellan de båda sidorna är kanske tydligast i USA där den konservative republikanen Trump retar gallfeber på de numera ganska radikala demokraterna. Men vad förklarar egentligen denna uppdelning? Och mer precist: Varför är konservativt lagda människor mindre benägna att tro på klimatlarmen?

Jag tror att en avgörande punkt består i den djupa skepsis som går igen hos konservativa människor inför alla de reformatorer och världsförbättrare som på olika sätt förklarar att just deras analys av verkligheten är den rätta och sanna och att det ligger i allas intresse att anpassa sina liv och sina samhällen efter de insikter som reformatorerna nått fram till. Det handlar alltså om den djupa anti-intellektualism som finns i konservatismen och som inte är ett förakt för kunskap och tänkande i sig men en djup skepsis mot alla som säger sig besitta en kunskap om människan och naturen som skulle vara överlägsen de insikter och vanor som erhållits genom instinkt och tradition.

Edmund Burke skriver i sin berömda bok Reflections on the revolution in France från 1790, och som ofta beskrivs som den självmedvetna konservatismens första manifest, att vi ska lita på naturen och inte på mänskliga spekulationer. I det avsnitt jag nu ska citera handlar det inte om klimatet men om samhällsskicket och mer precist om hur vi bäst skapar möjligheter för frihet, rättigheter och privilegier. ”All your sophisters cannot produce anything better adapted to preserve a rational and manly freedom than the course that we have pursued [det vill saga Västerlandets historia före revolutionen], who have chosen our nature rather than our speculations, our breasts rather than our inventions, for the great conservatoires and magazines of our rights and privileges”. Sofisterna kan alltså inte, trots alla sina vackra spekulationer, åstadkomma något samhällssystem som bättre förverkligar människan behov av både frihet och rättigheter och privilegier än det som hon redan under lång tid har utvecklat genom att lyssna till sin natur och sitt hjärta (our breasts).

Liknande tankegångar framträder hos den franske 1600-talsförfattaren Molière. I sina komedier beskriver han ofta hur ett fungerande mikrokosmos i form av en familj störs av någon form av reformationsvilja grundad på en naiv tro på kunskap. Det kan handla om läkarkonsten eller om religiöst hyckleri, men det kan också handla om kärleken. I pjäsen ”Hustruskolan” försöker den misstänksamme huvudpersonen Arnolphe gifta sig med vad som närmast beskrivas som hans adoptivdotter. Detta gör han av den enkla anledningen att han inte vågar ge sig hän till den sanna kärleken och gifta sig med en kvinna han inte kan kontrollera. Adoptivdottern har han själv uppfostrat och hon är som en viljelös docka i hans händer. Där känner han sig trygg, han vet vad han får och han kontrollerar situationen.

Poängen är att Molière visar i sina pjäser att våra försök att kontrollera verkligheten och våra liv med hjälp av total och exakt kunskap är dömda att misslyckas. Naturen – i vid mening: den mänskliga naturen, men också verkligheten i allmänhet – är större än oss. Men det är inget problem. För vi kan överlämna oss till naturen, vi kan försonas med naturen, vi kan välja att lita till naturens kraft och vilja att göra allt till det bästa.

Det låter säkert långsökt i vissas öron, men hela den här problematiken som Burke och Molière på olika sätt relaterar till går faktiskt igen i klimatdebatten. När klimatalarmisterna säger att vi måste dra ned på våra flygresor och vårt köttätande för att rädda klimatet säger klimatskeptikerna att vi är maktlösa över klimatet och att naturen sköter sig själv helt oberoende av oss. Hos vänstern finns en tro på vår förmåga att äga makt över naturen, att vara större än naturen. Hos högern är man mer skeptisk: Vad kan människan åstadkomma mot kosmiska krafter? Hur skulle vi på allvar kunna påverka jordens klimatutveckling? Och man är skeptisk även när det gäller enskilda individers och enskilda länders möjlighet att påverka. Det vill säga att även om man erkänner möjligheten av att människan påverkar klimatet har man svårt att relatera enskilda individers mat- eller flygvanor till denna problematik.

Men sedan kommer också den dimension som Patrik Engellau lyfter fram i sin text, nämligen att den världsförbättrande aktivismen som av en slump också arbetar för sitt eget inflytande och sitt eget uppehälle. Molières sista pjäs hette ”Den inbillade sjuke”. Pjäsen iscensätter en fullt frisk man (spelad av en dödssjuk Molière som dog bara några timmar efter den fjärde föreställningen) som älskar att vara sjuk eftersom han då får bli omhändertagen av de så allvetande och allsmäktiga läkarna. Läkarna är naturligtvis inte sena att diagnosticera varenda sjukdom de känner till hos sin välbärgade patient. Symptomatiskt nog börjar pjäsen med att huvudpersonen sitter och betalar de räkningar som hans läkare och apotekare har skickat till honom. Det ekonomiska egenintresset är ett betydande tema hos Molière. Både läkare och kyrkomän tycks älska pengar lika mycket som sitt fina vetande, och de lyckas alltid på något sätt vinna materiella fördelar av sina kunskaper. Precis som vetenskapsmän, aktivister och politiker idag.

Den inbillade sjukes bror står för förnuftet i pjäsen och han försöker förklara för huvudpersonen att denne egentligen inte behöver ta några mediciner. ”Hade du inte varit fullt frisk hade du aldrig överlevt alla de mediciner du fått.” ”Och blir du sjuk på riktigt är det bara att lägga dig ned och vila och vänta tills naturen tagit hand om alltihop.” Det är en avgörande punkt hos konservatismen att den inbegriper en djup tillit till naturen. Konservativa människor trivs i känslan att det mänskliga livet vilar i någonting som är större än det självt. Det kan vara familjen, samhället, traditionen, kulturen, religionen eller alltså naturen. Och eftersom människan i detta perspektiv alltid är en liten del av något ofantligt mycket större har personer med konservativ läggning under historiens gång alltid varit skeptiska till de tänkare eller ”forskare” som på olika sätt försökt reformera samhället och ta makt över sina medmänniskor utifrån de insikter de säger sig ha kommit fram till. Kommunismen är väl paradexemplet här: En ren skrivbordsprodukt som naturligtvis inte klarade av mötet med den så komplexa verkligheten. Den radikala och naturförnekande feminismen är nog också att betrakta som en produkt av ren intellektualitet som naturligtvis inte klarar av att möta den natur den inte ens vill veta av.

Om teorierna om klimatförändringarna bara hade varit ren naturvetenskap hade vi kanske inte ens behövt bry oss. Men nu är det en gång för alla så att klimatalarmisterna – precis som marxisterna och feministerna – vill tala om för oss alla hur vi ska leva och dessutom tenderar att vara både dogmatiska och hotfulla (”How dare you…!”). Och dessutom är det återigen försakelser och asketism som står på agendan. (Fast vetenskapsmän och politiker tjänar pengar på att vi blir rädda.) Vi har det för bra naturligtvis. De rika har det för bra. Alla måste konsumera mindre. Vi måste flyga mindre. Vi måste äta mindre kött. Vi måste göra oss av med kapitalismen. Och det är bråttom. Nu! Om tio är det för sent. Kanske borde vi till och med inrätta en världsregering som koordinerar insatserna så att allt blir rätt. Forskning visar nämligen att…

Just det: forskning visar att… Hur är det med den där forskningen egentligen? Är den så tillförlitlig? Kan vi lita på att all forskning pekar åt samma håll? Är det säkert att forskarna har rätt?

Konservativa människor tillåter sig att tvivla. De tillåter sig att vara avvaktande. De har varit med förr. De känner igen mönstren. De känner igen moralismen, hysterin, undergångsteorierna, kraven på försakelser. De vill helt enkelt inte anpassa sina liv efter ännu en variant av reformatoriska undergångsteorier. Det är bättre att ta det lugnt och fortsätta som vanligt. Vi kan nog lita på naturen. Den är större än oss. Kanske är det solaktiviteten som styr värmen. Och förresten lär det väl komma en ny istid i alla fall. Då blir det nog kallt så det räcker. Nihil novi sub sole.

57 reaktioner på ”Richard Sörman: Klimatskepticismen är vår tids konservativa (och välgörande) anti-intellektualism

 1. elak skriver:

  Tycker sambandet du talar för fungerar bättre om man vänder på det. Istället för ”Är konservativ” leder till ”Tänker själv”, passar det enligt min erfarenhet bättre med: ”Tänker själv” leder till ”Blir konservativ” (eller blir iallafall i dagens samhällsklimat utpekad som varande).

  Gillad av 2 personer

 2. Göran Holmström skriver:

  Likt Moliere, så lär vi som skriver här dö efter denna usla pjäs sista akt.
  När kontrollen över människan är säkrad och vi alla är chippade samt fråntagna alla våra tillgångar för ”miljöns” skull.
  Då kommer det börja, nya olika regler,
  några för oss , några för eliten.
  Historien går igen, enda skillnaden i detta krig är att vapnen är mjuka och nästan utan blod på sig.
  Tyst sitter vi sida vid sida, leendes nickar vi på huvudet åt våra bödlar, tomma inombords låter vi dom ta våra liv.
  Ja jag lånade lite från det berömda poemet.
  Varför ger vi inte igen?

  Gillad av 12 personer

   • Richard skriver:

    Beroende på definition av ”anti-intellektuellt” så kan det stämma. oavsett definition är det dock ett intelligent uttalande. Ideologier är irrationella, fördummande, vidriga substitut för andlighet, sunda beprövade traditioner och djupt meningsfull mytologi.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    GA ORT; du sprider irrationella uttalanden omkring dig som om de vore osäkrade handgranater. Vad är ditt syfte? Du svarar ju inte när du får mothugg?

    Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Konservativa är empiriska, förtrogna med det som ‘är’ och vad som varit. Vänstern är ‘visionär’ och ser, beroende på hur febriga dess följare är, människor och kampanjer som instrumentella för ‘visionen’ – alltså förbrukningsvara för ett ‘bör’. Individen är mycket viktigare för konservativa, än för den kollektivistiska vänstern.

   Gillad av 5 personer

 3. Christer L skriver:

  ”… Hos högern är man mer skeptisk: Vad kan människan åstadkomma mot kosmiska krafter? Hur skulle vi på allvar kunna påverka jordens klimatutveckling?… Hur är det med den där forskningen egentligen? Är den så tillförlitlig? Kan vi lita på att all forskning pekar åt samma håll? Är det säkert att forskarna har rätt?”

  En fråga inställer sig: vad skulle mänskligheten behöva göra för att bevisligen påverka klimatet på jorden? Vad skulle bevisligen behövas för att åstadkomma de effekter som klimatvänstern är så säkra på att vi redan åstadkommer? En förutsättning måste ju vara att man bevisligen kan förutsäga havsnivåer och temperaturer etc. på ett sekels sikt. Finns det bevis på att sådana prognoser på havsnivåer och temperaturer gjorts och bekräftats, upprepats och inte var slumpartat? Och vilket är det vetenskapliga svaret på, om ökad CO2 leder till eller kommer sig av varmare klimat, eller överhuvudtaget har med den saken att göra? Data från ett oerhört komplicerat sammanhang har analyserats bakåt i tiden, men är detta heltäckande för frågorna? Det behövs bevis om hela världens ekonomiska politik ska centraliseras kring en ”kamp för att rädda klimatet” – eller i brist på bevis en världsomfattande klimat-diktatur (inkluderande Kina).

  För övrigt att överensstämmelsen med Den inbillade sjuke är slående, och jag tror att det verkliga hotet ligger just där.

  Gillad av 1 person

 4. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  Jag tittade på Balloons in the Air igår kväll. Det är verkligen chockerande! Här kommer ett par irländare och visar övertygande att miljoner ballongmätningar av temperatur, tryck och luftfuktighet visar att alla temperaturvariationer i atmosfären kan förklaras med den allmänna gasekvationen. Det finns ingen växthuseffekt alls! Vilket också stämmer med en annan liten faktoid från mina studier i kemi som de påminde mig om: en molekyl som tager upp energi ger snart ifrån sig den igen. Den strålar dels som svart kropp, dels i samma frekvens som just upptagits, vilket är den effekt som används i en laser.

  Antagligen var alltså även jag lurad. Lögnerna är så omfattande att man knappt vågar sätta vänster fot före höger och vice versa.

  Gillad av 10 personer

  • Arne anka skriver:

   Visst är det så, däremot så ser man om man är ute och flyger en annan effekt, nämligen reflektion. Är jorden vit så reflekteras mer energi, och moln är ibland vita. Snö är vit. Mycket vita moln betyder att mindre av solens energi kan värma upp jorden. Det är nog inte svårare än så, samt avstånd till solen och solens egna cykler.

   Gillad av 2 personer

  • Ga Ort skriver:

   Man kan tyvärr inte mäta temperaturen bara i luften. Eftersom 93% av uppvärmningen går rakt ner i haven så där det där man bäst ser uppvärmningen. Du kan t ex se de hemska kurvorna här, från myndigheter i USA. Ja, det är data från Trumpadmin:
   https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/
   https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature

   Lufttemperatur är alltså bara cirka 7% av den antropogena uppvärmningen och betydligt mer varierande.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Hur tänker du nu? När haven värms upp ökar ju jordens svartkroppsstrålning i frekvens och intensitet. Det är ju denna värme som skall hållas kvar av växthuseffekten. Men om atmosfären inte fungerar på det sättet, så gör den inte det, och då strålar proportionellt mer energi ut i världsrymden igen. Du har inte givit något relevant argument.

    Gillad av 2 personer

   • Elof H skriver:

    Duktiga de är, nu har de snart lyckats trolla bort hela den globala värmeperioden på 30-40-talet. Ganska konstigt dock då väldigt många värmerekord jorden runt sattes då. Praktiskt att det inte finns några satellit-mätningar från den tiden, så mycket enklare att ”justera” bort obekväma värmetoppar då.

    Återgår vi till verkligheten så är det fortfarande så att dagens temperatur-nivåer knappt når upp till 40-talets, trots de massiva co2-utsläppen. En obekväm sanning.

    Gillad av 4 personer

   • aA skriver:

    NOAA är till stor del beroende av klimathysteripengar och är just de som suddar i tidsserier. Det är irrelevant att Trump är president, han kan ju inte reda upp allt.

    Alltså, din argumentation är alltid förljugen på den väsentliga punkten, som alla vänster och pk-ister så väljer du en del där du kan googla fram något motsägande och hoppar över resten, du använder inversen till den vetenskapliga metoden. Det är som om forskare som inte trodde på
    Einsteins allmänna teori plötsligt skulle kritisera att hans fiolspel inte var perfekt för det står så på Wikipedia. GO gör så precis varenda gång.

    Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    GA ORT om du hade rätt i din skrämsel för att haven värms upp och att vi bortser från den så undrar vi andra bara varför havens uppvärmning inte lett till mer uppvärmning av luften? För det är väl sist och slutligen ändå det det handlar om? Vad skulle annars havens tänkta uppvärmning innebära?

    Gilla

 5. Rolf Wasén skriver:

  Bra försök att förklara konservatismens essens (sanna). Men termen
  ’anti-intellektuell’ är nog mindre lyckad. ’Anti-dogmatisk’ hade nog varit bättre. All kunskap kommer inte heller från instinkt och tradition. I alla fall inte i en snäv betydelse.

  Väldigt få intellektuella har påstått sig ha en ”theory of everything” av den enkla anledningen att det verkar mer eller mindre omöjligt – vetenskapligt. De som har försökt sig på sådant som Ken Wilber har gjort det mer i kvalitativa termer utan precisa kvantitativa utsagor. Det gäller trots allt att få rätt tecken.

  Om modellerna visar att förändringen är 2,5 efter ett visst antal år varmare eller kallare? För det är väl inte så att funktionen växer monotont? Om vi exempelvis gjort en sådan klimatmodell från år 1000?

  Av de som har försökt sig på betydligt enklare uppgifter har jag fått det bestämda intrycket att detta är näst intill omöjligt. I alla fall bäst att lämna forskarna fria från ideologiska styrningar.

  Gilla

 6. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  Ja, Richard, din ytliga beskrivning av konservatismen som antiintellekuell naturromantik som förlitar sig på Gud eller Gaia för att allt skall bli rätt och å andra sidan ideologismen som en serie misslyckade men välmenande försök att på egen hand ställa allt tillrätta uppnår väl nätt och jämnt sitt mål att påvisa att konservatism är klokare, sundare och framgångsrikare än ideologismen. Men varför skall vi nöja oss med det? Sanningen är ju att skillnaden är mycket större. Du nedvärderar konservatismen och uppvärderar ideologismen.

  Konservatismen är det rationella OCH välmenande systemet. Ideologismen är det irrationella OCH ondsinta systemet.

  Gillad av 1 person

 7. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  Jag beger mig nu in på området Matteus varnade för (7:6). Molière verkade ju hundra år in i reformationen, när det hade uppenbarats att den renlevande reformerta trots alla sina anklagelser av andra om hyckleri själv var den störste hycklaren. Vi befinner oss i en liknande fas i historien. De självutnämnt goda har börjat angripa varandra i en ständigt tillspetsad tävling om att vara heligare än varandra. De som mest talar om hyckleri är själva de största hycklarna. Det är på inget sätt en slump att vi hämtar referenser från just sextonhundratalet.

  Gillad av 2 personer

 8. Arne anka skriver:

  Jag tycker perspektivet är förvirrat och kommer tydligt från en humanist som verkar se den vetenskapliga metoden som hokuspokus, som en tolkningsfråga.

  Jag ser inte alls konservatism som varande skepsis mot allehanda teorier, utan konservatism är att klura ut hur man gör upp eld, eller skulpterar en flintyxa, konservatism är att låta verkligheten och den vetenskapliga metoden och god tradition (ofta kodifierad som religion) vägleda en. DET FINNS EN VERKLIGHET, den är inte hokuspokus.

  Att bara vars skeptisk är ju vakuöst, men så uppfattar kanske en humanist exempelvis klimatdebatten, den igår på DGS exempelvis. Förutom att man nästan förlorat på förhand (eftersom skeptikern slår ur underläge) så är det helt enkelt inte det som vi som har naturvetenskaplig bakgrund gör, vi försöker förstå hur det FAKTISKT FÖRHÅLLER SIG, jag är inte skeptisk, jag bedömer fakta och sammanhang baserat på mitt kunnande och intellekt, jag är inte skeptisk utan bedömer att klimathotet är falskt, påhittat mer än överdrivet. Skeptisk kan man vara när det saknas bevis men bevisen för att det av människan skapade klimathotet är ju många och var för sig nog.

  En förvirrad artikel.

  Gillad av 6 personer

   • Ga Ort skriver:

    Svar till Arne A ang. klimathotet.
    Du skrev: ”DET FINNS EN VERKLIGHET, den är inte hokuspokus.
    …. vi försöker förstå hur det FAKTISKT FÖRHÅLLER SIG, jag är inte skeptisk, jag bedömer fakta och sammanhang baserat på mitt kunnande och intellekt”
    Att du kommer till slutsatsen att klimathotet är falskt beror inte på din, låt oss säga ‘vetenskapliga’ metod. Jag menar att den är helt korrekt och den enda möjliga. Att du kommer till slutsatsen att klimathotet är ‘falskt’ beror bara på brister i ditt kunnande om sakfrågan, samt en selektiv bias i vilken typ av kunskap om sakfrågan du väljer att studera, inte på din inställning till kunskap.

    Gilla

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   ” jag är inte skeptisk utan bedömer att klimathotet är falskt, påhittat mer än överdrivet.”
   Precis! Jag har ”peer-reviewed” denna ”climate theory” och funnit den under all kritik! Vilda hypoteser utan empiriska bevis! Tvärt om, det mesta har redan visat sig vara totalt felaktigt! Detta gäller till exempel för de matematiska klimatmodeller som har används och vars förutsägelser har visat sig helt avvägiga! Och man ägnar sig åt en systematisk förfalskning av historiska data vilket Tony Heller på ett utomordentligt sätt har påvisat!
   Nej det är inte ”science”, det är ”junk-science”!

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Problemet med klimathotet, kolonisationsskulden, religionslikhetstecknet, jämställdslikhetsidealismen, könsupplösningen m.fl. enbart är medel för att tillskansa sig makt.

   Det innebär att varje diskussion om rätt eller fel i dessa sammanhang enbart fungerar som distraktioner från det långsamma maktövertagande som de globalistiska härskareliterna ägnar sig åt bakom kulisserna med manipulering av pengar, språk, desinformation, kontroll, övervakning, vapensystem, utbildning, kultur m.m.

   Men de flesta vill inte veta av att de blivit lurade. Individen i en flock har svårt att ta till sig information om att flocken är på väg mot ett stup när alla går åt samma håll. De har lärt sig att Occams Rakkniv säger att den lösning som ligger närmast till hands är den mest sannolika. Om alla springer åt samma håll; vilken lösning är då den mest sannolika.

   Vi talar alla här på DGS om att något måste göras. Problemet är att ingen har tillräckligt mycket motivering för att vara den första som springer åt motsatt håll. Alla har, på det individuella planet, för mycket att förlora. Vid klippkanten är det dock för sent att vända.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Problemet med klimathotet, kolonisationsskulden, religionslikhetstecknet, jämställdslikhetsidealismen, könsupplösningen m.fl. enbart är ATT DE ÄR medel för att tillskansa sig makt.

    Gilla

 9. perbblog skriver:

  Det lustiga är att nu vänder vi på steken 180 grader. Nu är det vänstern, som egentligen bör benämnas globalisterna. som inte lyssnar på vetenskapen. Alla deras alarmism kommer från ett diagram som visar en hockeyklubba, där klubbladet visar att det går brant åt helvete. Detta diagram har just avslöjats som ett falsarium av en kanadensisk domstol. Går inte att använda längre. Men globalisterna försöket tysta. Globalisterna försöker också tysta de irländska forskare som analyserat 10 miljoner väderballonger mätningar och kommit fram till att atmosfären är i termodynamisk equilibrium enligt Boyles lag och Einstein vilket betyder att CO2 inte har någon värmande effekt. Alltså ingen växthusgaseffekt. Ajdå, bäst att vi tystar dom forskarna, säger globalisterna. Man kan fråga sig vilken reaktion som är mest intellektuell. Men sanningen kommer alltid fram förr eller senare, och min åsikt är ju förr desto bättre.

  Gillad av 3 personer

 10. Ulf skriver:

  att klimathotet fick fäste på den högra sidan en gång i tiden är praktisk. Det fanns med inom ledande skikt i USA och EU en önskan att slippa beroendet av OPEC. Sunt i sig men nu har det här havererat till ett klimathotarprojekt med enorma överdrifter.
  Att diversifera energislagen har väl alltid varit vettigt men inte att med hjälp av klimathotet avveckla hela västvärldens välfärd som det nu är frågan om.
  Frågan är kapad av en mycket farlig vänster som vill omvandla västvärlden till ett nytt Venezuela.

  Gillad av 1 person

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Hellre reaktionär atavism än konservativ, tänker jag.

  Just för att konservera är att bevara, och att vara konservativ idag skulle vara att vilja bevara nuläget sådant det är.

  Så genom att vara just reaktionär så lyckas jag samtidigt vara radikalt progressiv, konservativ, reaktionär och revolutionär. Beroende på vem som tittar.

  Det är kul med ord när de fungerar som positionsangivelser i det sociala systemet. Det är därför vi inte utser ledare genom dåd. Dåd är objektiva. Ord är alltid subjektiva.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 12. Elisabeth G skriver:

  Bra tillägg till Patriks artikel!

  Vänsterns hybris kontra konservativas klokhet, dvs. insikt om hur små vi människor faktiskt är.

  Rikard, tror jag det var, ställde en bra fråga i går, nämligen vad berodde temperaturhöjningen efter istiden på. Han lär knappast få något (vettigt) svar men bara en så enkel sak borde få folk att fundera över klimatbluffen. För inte flög man väl på den tiden? Jag tror faktiskt inte att man körde särskilt mycket bil heller.

  Gillad av 1 person

 13. Laggar skriver:

  En aspekt som kan framhävas är ”vetenskapens” plats i människornas sinne. Vänstern har det där med vetenskaplig socialism, vetenskapen kommer med en lösning på samhällsproblem som pockar på en lösning. Är någon fattig så skall vetenskapen komma med en lösning. Vetenskapen om klimatet säger sig ha upptäckt ett problem, alltså skall samhället ta detta problem till sin uppgift. Alla i samhället bör alltså bidraga till att bemästra problemet och mitt i allt ser vi att samhället måste förändras för att kunna ta hand om problemet, dvs mera jämlikhet, bort med orättvisor. Vänsterns vetenskap innebär samhälleliga förändringar, mera skatter men vad det har med klimatet att göra blir oklart. Man vill ha samhället organiserat för att klara av klimathotet och enklast sker det genom en diktatorisk världsregering som bäst kan veta vad som skall genomföras, därför att vanligt folk har egna intressen. Platons vise män styr okorrumperade av andra intressen.
  Den andra ståndpunkten har inte kopplingen mellan vetenskap och människans sociala uppgifter. Om det finns ett klimathot så kan man ta itu med problemet med samhällets vanliga arbetsmetoder. Mobiliseringen ses inte som nödvändig, men vänstern vill ha denna mobilisering. Det sker ingen förskjutning till samhällsreformer som vänstern vill, ej heller blir klimatfrågan någon ideologi eller religion.
  Kraven på miljöskatter är inget annan än krav på skattehöjning, miljön har ingen del av denna, inte motverkar man miljöhotet med skatter utan med anpassade åtgärder. Miljöaktivisterna sysslar med sitt, knappast med miljöhotet. Tanken på en mobilisering hänger ihop med vänsterns tanke om att samhället kan göra något, knappast är de intresserade av miljöfrågor.
  Översvämningar bekämpas med miljöskatter och begränsning av utsläppen, inte med hjälp av fördämningar och utvecklad infrastruktur och sådana ”tråkiga saker” då man kan vid sidan av kan genomföra revolutionen.

  Gilla

 14. Björn skriver:

  Symtomatiskt är, att det är SAMMA människor, som dagligen uttalar sig tvärsäkert om Sveriges ”delaktighet och skuld” till de ”hotande” klimatförändringarna, som INTE kunde förutse något så enkelt som den givna katastrof massinvandringen från MENA skulle innebära…..

  Gillad av 1 person

  • Lars Mellblom skriver:

   En bättre parallell är den med flickan Nongqawuse av Xhosafolket. Hon ledde 3/4 av sitt folk i döden i mitten av 1800-talet.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Nongqawuse

   ”She claimed that the spirits had told her that the Xhosa people should destroy their crops and kill their cattle, the source of their wealth as well as food. Nongqawuse claimed that the ancestors who had appeared to them said.

   1) the dead would arise;
   2) all living cattle would have to be slaughtered, having been reared by contaminated hands;
   3) cultivation would cease;
   4) new grain would have to be dug;
   5) new houses would have to be built;
   6) new cattle enclosures would have to be erected;
   7) new milk sacks would have to be made;
   8) doors would have to be weaved with buka roots and lastly;
   9) that people abandon witchcraft, incest and adultery.[4]”

   Gillad av 1 person

 15. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Sedan 9:31: ”Din kommentar inväntar granskning”. Tekniskt fel?

  Det är nog mycket enklare än vad Sörman föreställer sig! Jag misstänker att Sörman är en så kallad ”humanist” utan insikt i naturvetenskap! För någon med en solid naturvetenskaplig bakgrund är det uppenbart att ”Klimatbluffen” verkligen är en naturvetenskaplig bluff! Vad som är svårt att förstå är hur de politiska intrigerna är organiserade som instrumenterar särskilt UN till att missleda politiken och medierna så katastrofalt! Varför ligger det i ”globalisternas” intresse att förstöra världen? Det är svårare att förstå!

  Och varför är dessa människor med gott ”naturvetenskapligt förstånd” också ”höger”

  De som har nog förstånd att att genomskåda ”klimatbluffen” har sedan också nog förstånd för att inte heller falla för vänster-vansinnet! OK, för detta är väl livserfarenhet och kännedom om historia den första förutsättningen! Men sedan måste man också vara kapabel att dra de riktiga slutsatserna av dessa erfarenheter!

  Gillad av 1 person

 16. Fredrik Dhejne skriver:

  Vi som har varit med ett tag är väl medvetna om att svensk politik, medier och elitmänniskor gärna hoppar på den ena galenskapen efter den andra. Vi har 68-generationen som ställt till mycket elände och under många år befolkade public service. Sedan kärnkraftshysterikerna som förstört och förstör all vettig energipolitik. Sedan kom migrationskrisen där vi skulle vara Mena-ländernas socialkontor ivrigt påhejande av elitmänniskorna som redan lever i skydda de enklaver. Nu påstår ju samma elit att gränserna är stängda och deras nya projekt är klimatet. Allt handlar om fokusförflyttning och fri dragningsrätt på medborgarnas pengar. Greta och klimatet är de styrandes våta dröm.

  Gillad av 2 personer

 17. Gunnar Strandell skriver:

  När det gäller klimatet hade Moliere rätt. Klimatet är kaotiskt och låter sig inte prognosticeras eller kontrolleras av människan.

  En enkel illustration är dubbelpendeln som uppvisar kaos trots att den är helt deterministisk.
  Den visar också att det inte är fel att vara skeptisk till klimatmodeller som gör projektioner av klimatet för hundra år framåt.

  Länk:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelpendel

  Gillad av 1 person

 18. rockburken skriver:

  Att lämna hundbajs är ett brott mot miljöbalken. Den konservativt sinnade personen förstår saker som andra inte förstår, som att stoppa hundskiten i Skolverkets brevlåda.

  Gilla

 19. Christer Brodén skriver:

  Hur illa man än tycker om att debatten förs med skolbarn som ombud, måste jag ändå påpeka, att du har helt rätt i frågan om att Greta Tunberg inte är den första, som skrikit ”Vargen kommer!” Ja, om det inte är vargen så är det björnen, du själv eller annat hemskt. Världens undergång.

  Men om den här vargen kommer, tycker du kanske att det mest plågsamma är att hon fick rätt. Behöver du inte i detta fall absolut säkra bevis för din skeptiska ståndpunkt? Har du det?

  Gilla

 20. Lars skriver:

  Konservativa är nog de dummaste människor på jorden, särskilt den amerikanska varianten. Men man kan inte förbjuda akademiker eller amerikaner att inte vara dumma. Så denna ism skapades av Edmund Burke. Man kan fundera över varför han var motståndare till revolutionen i Paris men för den amerikanska självständighetsdeklarationen och accepterade det amerikanska slaveriet. Var han helt enkelt en otroligt korkad man? Troligen.

  Oavsett ismer och Burke, så kan vi konstatera att upplysningen och fortsättningen i den amerikanska frigörelsen och Napoleons krigståg genom Europa skapade den miljö där industrialism och demokrati och individuell frihet tog form. Mycket elände, men det är som med de kinesiska maoistiska planekonomiska och kampanjer inklusive de fruktansvärt misslyckade stora språnget (med miljoner döda av svält då jordbruket missköttes), det är den grund marknadsekonomin byggts på! Oavsett vad vi tycker om personer som Burke eller Mao eller Napoleon, så är det grundstenarna för det moderna industrialiserade västvärlden och det alltmer industrialiserade och marknadsorienterade Kina (som till skillnad från Ryssland behöll partiets kontroll och succesivt omvandlade planekonomin och lät statliga företag dels producera mot plan, men i övrigt mot marknaden.

  Så konservativa var dumma. Vad ville de bevara? Adelsvälde, Brittiskt imperium, slaveri förefaller det Vad vill de bevara idag i USA? Inget, de vill riva ned, de vill låta de vildsinta marknadskrafterna utforma politiken, de vill möjligen bevara och förstärka något av världen största inkomstskillnader, bevara världens mest ineffektiva sjukvårdssystem, dominera världen, men sluta sin innåt under Trump, leka religiösa och abort motståndare och klimatförnekare. Jo då. Konservativa är de dummaste på planeten. De har svårt slå igenom i den akademiska världen för de är ju faktiskt genuint korkade och har inte mycket att tillföra.

  Gilla

  • Arne skriver:

   Haha och de icke konservativa styr. Våldtäkter och våld är allt de skapar, men de ljuger alltid så inget har med deras politik att göra.

   Vänster ljuger alltid, hycklar alltid. Så är det att vara tjuv.

   Gilla

 21. Lars skriver:

  Barna Hedenhös skrivna av Bertil Almqvist (Bertila) är nog min mest bestående litterära upplevelse, Elsa Beskow och Bröderna Grims sagor hör väl också dit och serietidningen Blixt Gordon, Mandrake och Mästerdetektiven Blomkvist, Illustrerade Klassiker och Fantomen.

  De höll en kvalitet ingen litteraturinstitution i Sverige lyckats fånga.

  Kanske bildningsnivån för konservativa inte sträcker sig längre? Det började bra, men sedan slutade de att försöka förstå hur världen ser ut.

  Världen av idag fångas inte av litteraturen. De stora berättarna från början av förra seklet eller det förrförra har inga motsvarigheter idag. Nobelpris går till en rock poet som sjunger så nasalt att man inte orkar med.

  Musiken kring början av 70-talet var mycket kreativ. Idag är det kommersiell massproduktion av musikproducenter som Max Martin.

  Vill man förstå något så är det facklitteratur man måste ge sig i kast med. Media ger ingen förståelse.

  Egenskaper hos konservativa? Är den politiska läggningen kopplad till biologiskt och socialt betingad moral? Eller är det ekonomernas tro att världen kan förklaras av egenintresse som så trängt igenom? Hur får man människor att ställa upp i krig pga egenintresse? Konservativa är nog bara de allmänt obildbara.

  Gilla

  • Arne skriver:

   Hedenhös var konservativa, annars hade de dött samma dag, för de hade fått en flintyxa i skallen när de försökte stjäla grannens mat. Alternativt så hade de svultit ihjäl för det fanns ingen att stjäla av och ingen stat att fegt gömma sig bakom. Jobba till sog något själv, ja det ligger inte för vänstern.

   Gilla

  • Arne skriver:

   DU hade ju aldrig ställt upp i krig eller hur? Din personlighet är så avslöjande. Egenintresset uttrycks genom frivilligt samarbete. Vilka blir soldater i USA? Vänstern? Tillåt mig småle, det är de konservativa, ofta religiösa familjerna.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Egenintresset som det diskuteras är en helt individuell strävan, det är nyliberalismens och Patriks ansats för att förstå, därav hans tokiga ideer om de välfärdsindustriella komplexet befolkat av personer som enbart ser till sitt egenintresse, vinsten för dem själva.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Tja, jag gjorde militärtjänst, kalla mig korpral Lars, en eminent försvarare av det svenska samhället. Idag är jag inte med i rullorna och det är skönt, för idag vete gudarna vad som finns att försvara, om jag ens vill det. Så jag är ju inte heller konservativ!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det är premissen om egennytta, maximering av den egna nyttan, som är den premiss som styr Patrik fel och än tokigare när han med det redskapet försöker integrera marxistisk materialism i synen på samhället, men visst klasser styrda av klassens egenintresse avspeglar sig i moderata samlingspartiet och de 20 % av befolkningen som då är nettoskattebetalare, resterande får ut ungefär vad de betalar in i form av ersättning, skydd mm och den sista tiondelen stöds med bidrag/försäkringsskydd. Så det är väl uppenbart att Patrik aldrig kommer att få gehör för sina åsikter eftersom de inte avspeglar samhället?

    Invandringspolitiken är varken höger eller vänster, lika lite som klimatfrågan.

    Gilla

 22. Kent Petersson skriver:

  Som civilingenjör & för detta miljökämpe så måste jag erkänna och att säga texten är både förlösande & befriande.

  PS. Det är aldrig för sent att ändra sig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.