Patrik Engellau: Nazism och högerextremism

Patrik Engellau

Nästan allt man säger, framför allt om samhällena och de historiska förloppen, är förenklingar eftersom det inte existerar någon slutgiltig och stabil sanning (annat än i diktaturer som fastställer sin sanning med våld om det behövs). Men eftersom människan måste orientera sig i tillvaron måste hon bestämma sig för något slags provisorisk sanning i frågor som angår henne.

En fråga som angår mig liksom den angår alla andra tevetittare och tidningsläsare är det här med nazism och högerextremism. Jag tror att det finns två saker att oroa sig för i sammanhanget. Den första är att det kan bli fler dåd av ensamma, självrekryterade förövare som Anders Breiviks i Norge och Patrick Crusius i El Paso. Den andra farhågan är att det bildas en stark politisk rörelse som på något vis lyckas överta makten i Sverige ungefär som på 30-talet i Tyskland.

Jag läste Crusius manifest som han publicerade strax före massmorden för att förklara sina motiv och avsikter. Om man bortser från de förskräckliga omständigheterna och bara läser texten – och hoppar över författarens ingående beskrivning av vilka vapen han tänker använda – så redogörs för tre ganska alldagliga missnöjesanledningar.

För det första gillar inte Crusius spansktalande invandrare – Hispanics – eftersom de tar jobben från infödda amerikaner. Automationen slår ut en massa jobb och så ökar invandringen konkurrensen om de jobb som finns kvar. För att få jobb måste man ha en dyr universitetsutbildning som många inte har råd med. Dessutom tycker han inte att man ska blanda raser.

För det andra menar Crusius att den kraft som driver på migrationen är näringslivet. Invandrarna blir en marknad för företagens produkter vilket företagen gillar. Företagen vill dessutom ha konkurrens om jobben så att lönerna sjunker.

För det tredje skadar företagen miljön vilket bara blir värre när befolkningen ökar. ”Vår konsumtionsstil skapar tusentals ton onödigt plastavfall och elektronikskräp och den återvinning vi skulle behöva finns praktiskt taget inte.” Amerikanerna bryr sig inte tillräckligt om miljön, menar Crusius, ”så nästa logiska steg är att minska det antal människor som brukar resurserna. Om vi kan bli av med tillräckligt många människor blir vår livsstil mer hållbar”.

Folk som bekymrar sig över jobben, miljön och överbefolkningen finns överallt. Jag har svårt att förstå att en sådan som Crusius anses för höger och vad han skulle ha för samband med nazistiska hitlerister (bortsett från att båda ogillar rasblandning). I den mån man ska använda begreppsparet höger/vänster – vilket jag egentligen tycker illa om eftersom det, som detta exempel visar, förvirrar snarare än klargör – så verkar Crusius närmast en vänsterman. ”Jag vet att media kommer att kalla mig för vitmaktanhängare och skylla på Trumps retorik. Media är ökänt för sina fake news. Deras reaktion på den här attacken kommer troligen bara att bekräfta det.”

Har Säpo begripit detta? Om jag har rätt borde polisen sluta förleda sig själv med missvisande beteckningar och snarare leta efter möjliga massmördare hos folk som ogillar företag och värnar om miljön än i närheten av Nordiska Motståndsrörelsen.

Det som är extremt hos Crusius verkar dock inte vara några märkvärdiga politiska åsikter utan att han var beredd att mörda sina medmänniskor för att göra en politisk gest (som knappt gått fram). En galning, helt enkelt. Galenskap är förenlig med alla slags politiska idéer.

De organiserade nazisterna måste man, tror jag, analysera på ett helt annorlunda sätt. De vill inte ta livet av sig själva och några dussin oskyldiga människor utan deras ambition är att komma till makten. Om man ska dra några lärdomar av Hitlertyskland så är det nog att nazister bara har chans att nå makten om den rådande makthavaren tappar kontrollen. I Tyskland kraschade ekonomin. En socialistisk revolution hotade. Regeringen bara tittade på. Tyskarna, framför allt medelklassen, förlorade sin trygghet och säkerhet och välkomnade nazisterna eftersom Hitler och hans gelikar hade ett avsevärt våldskapital som de till skillnad från regeringen inte tvekade att bruka. Ordningen återställdes och medelklassen kunde andas ut. Ett tag.

Slutsatsen är att nazisterna inte har en chans om politikerna gör sitt jobb. Ska jag säga det tydligare kanske? Min dystra föraning är att svenska folket, som en gång det tyska, kommer att välkomna nazisterna, eller någon liknande våldsrörelse, till makten om de nuvarande makthavarna fortsätter att stoppa huvudena i sanden.

PS Jag hade planerat att läsa några andra terroristers manifest men det gick inte så bra. Jag hittade Anders Breiviks manifest men orkade inte läsa det eftersom det är på 1 515 sidor. Jag bläddrade lite och kom fram till att denne massmördare verkar vara en mer regelrätt högerextremist. Till exempel ogillar han såväl Marx- som PK-ism. Christchurch-mördaren Brenton Harrison Tarrants manifest kunde jag inte hitta. Kanske har det plockats bort från nätet.