Gästskribent Rolf Oward: Vad händer med den tyska vindindustrin?

Baklås verkar vara en bra beskrivning. Enligt tyska IWR (Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien, Ekonomiskt forum för förnybara energikällor) har intresset att lämna anbud för nya vindkraftsprojekt i Tyskland ”sjunkit till det lägsta någonsin”.

Ett av skälen till den märkbara minskningen är att den tyska vindkraftsindustrin sedan två år tillbaka inte alls får statliga subventioner i samma utsträckning som förr, och eftersom vindkraften ekonomiskt inte står på egna ben är givetvis intresset från företagarhåll därför svalt.

Ett annat skäl är de protester som följt på utbyggnaden av vindkraftskapaciteten, protester som gällt instabilitet i elnätet, chockhöjda elpriser och förstörelse av landskap och biotoper. Man kan faktiskt säga att den tyska vindkraftsindustrin har kollapsat, i vart fall när det gäller nyinvesteringar i vindparker.

IWR framhåller också att det senaste årets negativa trend i byggandet av nya vindkraftverk i Tyskland intensifieras och någon positiv förändring förväntas inte vare sig på kort eller medellång sikt.

Per den första september i år har Bundesnetzagentur (tyska Energitillsynsmyndigheten) begärt in anbud omfattande 500 megawatt vindkraftskapacitet, men har hittills kunnat beställa enbart 176 MW megawatt.

Tvärstoppet för tysk vindkraft innebär också stora problem med tanke på landets åtagande att övergå till ”grön” energi år 2050. Många experter säger dessutom att Tyskland inte kommer att uppfylla sina 2020-åtaganden med minskade utsläpp av växthusgaser.

Vad ska den bidragsdrivna vindindustrin göra då? Man hoppades att finansminister Olaf Scholz i sitt nyligen hållna inledningsanförande i tyska riksdagen om nationella utgifter för 2020 skulle anslå än mer pengar, men det verkar inte så: ”Mer av samma kommer inte att hjälpa oss”. Det torde innebära att den traditionella strategin att driva så kallad klimatvänlig verksamhet genom stödprogram och skatterabatter numera tillhör historien.

I nästa vecka (torsdag 19 september är det sagt) förväntas Tysklands ”klimatkabinett” lansera nya åtgärder vad gäller vindkraft, kommande energiprogram och investeringar. För närvarande möter vindkraftsprojekt (på land) hårt motstånd från hundratals protestgrupper och traditionella miljöaktivister som tror att förstörelsen av det tyska landskapet inte är ett ekologiskt pris värt att betala. Det gör att det också av rent opinionsmässiga skäl (förutom de ekonomiska), blir svårt att starta nya vindkraftsprojekt.

Rolf Oward är copywriter och översättare som kört egen låda i över 30 år. Arbetat en hel del i Kista, till och med startat företag där. Formellt: fil kand, fil lic, DIHR. Hyfsad i spjut (61.14). Mer och mer förvånad och irriterad över hur Sverige styrs och hur PK-tänkandet fått in sina tentakler i stort sett överallt.