Patrik Engellau: Platon, Aristoteles och Jesus

Patrik Engellau

Det räcker med tre stora filosofer för att begripa västerlandets tänkande: Platon, Aristoteles och Jesus. Platons grundidé är att människan inte kan begripa den sanna verkligheten men att det trots detta finns en sann verklighet. Detta är innebörden av hans berömda liknelse om människorna som sitter fjättrade i en grotta med ögonen riktade mot grottans vägg och bara kan se återskenet och skuggorna av den verklighet som utspelar sig bakom deras nackar.

Denna tanke är märkvärdigt avancerad, vida överlägsen dagens postmodernistiska filosofi enligt vilken det inte finns någon sanning utan bara olika narrativ. Platon skulle ha hållit med om att människornas föreställningar är osäkra – vi ser ju bara verklighetens skuggor – men han skulle ha insisterat på att det finns en verklighet och en sanning som människan alltid måste sträva mot.

(Platon nöjde sig inte med att konstatera att det finns en sanning som människorna inte begriper. Han försökte sig också på att förklara den verklighet som inte går att förstå vilket, enligt min mening, inte blev så bra. Han hittade på att alla de företeelser som människorna upplever – katter, träd, trianglar, sånger och så vidare – bara är varianter av idealtyper, till exempel den sanna katten och det sanna trädet, kattens och trädets idé.)

I övrigt ägnade sig Platon åt att samtala med sina bekanta, särskilt den fyrtio år äldre Sokrates, om samhället och om hur livet borde levas, samt åt att nedteckna dessa samtal i ett antal dialoger.

Men om nu Platon lade en grund för vår uppfattning om världen, nämligen att vi inte kan ha någon säker uppfattning om den, återstår frågan hur människan ska förhålla sig till detta osäkra tillstånd. Här presenterar Aristoteles och Jesus två motsatta förhållningssätt, den förre en konservativ attityd, den senare en revolutionär.

Aristoteles betraktade världen som ett slags maskineri med ett oändligt antal delar som var inrättat för att sammantaget fungera så väl som möjligt. Varje del – varje katt, varje träd, varje triangel och så vidare – har sitt ändamål. Katten är gjord för att vara katt, jordägaren är gjord för att vara jordägare, slaven är gjord för att vara slav. Att det fanns slavar och herrar var inte konstigare än att det finns solar och planeter. De är olika ty de fyller olika funktioner i den välplanerade helheten.

Aristoteles dog 322 år innan Jesus föddes. Aristoteles tänkande hade satt sin prägel på världen när Jesus kom med sitt motsatta budskap som var att alla människor var bröder och systrar och jämlikar och att de skulle älska varandra som sig själva.

Vi lever fortfarande i konflikten mellan de två perspektiv som framfördes av Aristoteles och Jesus. Så kommer det också fortsättningsvis att vara eftersom det finns fog för båda perspektiven även om de är motsägelsefulla.

Aristoteles hade ju faktiskt rätt i att människor är olika funtade. Den ena passar bättre till att lösa matematiska problem och den andra är en överlägsen häcklöpare. Att bortse från olikheterna eller att låtsas att de inte existerar är bara enfaldigt eftersom den samhälleliga helheten fungerar bäst för alla om vars och ens speciella begåvning tas till vara. Om häcklöparen sätts att lösa matematikerns problem är risken stor att det inte blir någon lösning. Det är troligen inte bara så att häcklöparen löser det matematiska problemet långsammare än matematikern utan i stället så att han inte lyckas hitta någon lösning alls.

Å andra sidan blir det inte bra om olikheterna får odlas och institutionaliseras. När det instiftas lagstadgade privilegier och ärftliga rättigheter och vissa människor definierar sig som överlägsna har den aristoteliska synpunkten drivits för långt. Det leder ofta till att Jesu krav på frihet, jämlikhet och broderskap aktualiseras med våldsam kraft. Se bara på den franska revolutionen.

Konflikten mellan Aristoteles och Jesu synsätt är numera lika stark som någonsin. Ska skatterna sänkas för att ge större möjligheter för företagsbyggare eller ska de höjas för att öka bidragen till de lågpresterande? Samtiden har en tendens att tro att denna konflikt uppstod för några hundra år sedan med kapitalismen och socialismen. Det tror inte jag. Jag tror att den är en del av den mänskliga tillvaron och att den först artikulerades av Aristoteles och Jesus. Men där har jag nog fel för det fanns säkert andra som observerade samma sak långt tidigare.

42 reaktioner på ”Patrik Engellau: Platon, Aristoteles och Jesus

 1. Bo Svensson skriver:

  Getabockarna i Klippiga bergen stångas på liv och död under brunsten men lever i broderlig sämja resten av året. – Tänker man sig en getabock som blivit djupt religiös – ”skådat” – och därför beter sig i enlighet med Den Stora Planen, – på vilket sätt skulle hans beteende avvika från alla de andras?

  – Inte det minsta. – Kampen under brunsten är ju för att de bästa generna skall ha bättre chans för spridning och att inte delta kan riskera att de går förlorade.

  Älska sin nästa som sig själv gör man för de ÄR du själv, – medvetande är en generell aspekt av skeendet och var man ser, ser man ”sig själv” och att man älskar sig själv och sina närmaste mer än andra, beror på villkoren för ens existens.

  Det finns inget sätt att vara ännu godare än vad alla varelser är naturligt. – De gör det bästa av läget efter förmåga och vad som är ”läget” beror på hur vida perspektiv de har i tid och rum och på deras grad av inlevelseförmåga.

  Gillad av 1 person

 2. Jan Andersson skriver:

  Efter femtio år som ingenjör i Sverige upptäckte jag nyligen att Aristoteles’ principer hela tiden varit vägledande för vår yrkesgrupp. Odd Nerdrum hävdar att desamma borde gälla för konstnärer också, men sällan eller aldrig gör det. På Aristoteles’ tid var det kanske inte så stor skillnad på de två yrkesgrupperna som idag, men det finns fortfarande likheter.

  http://nerdrum.com/overcoming-the-germanification-of-europe/

  Gilla

 3. Christer L skriver:

  De ingår båda i vår kultur. Men att bara gå Aristoteles väg eller bara Jesus väg håller inte. Kanhända kunde det här ses i termer av en återkoppling istället för en konflikt. Och nu behöver vi nya erfarenheter och tankar att återkoppla ytterligare i slingan. Aristoteles hörde ju till den kultur som är känd för ordet demokrati. Det ordet var tidigare, redan på Solons tid prövade man den kollektiva klokskapen. Men händer igen. Kan det vara demokrati som vi är ute efter?

  Gillad av 1 person

 4. Göran Holmström skriver:

  En gång i tiden fanns en liten by, cirka 4000 år före vår tideräkning, dom levde som deras förfäder gjort i alla tider.
  Några fiskade,några jagade till det samlada alla rötter och annat ätligt.
  Hela byn levde väl, ordet arbete existerade inte, cirka fyra timmar per dag var insatsen för att alla skulle må bra. Dom gamla vaktade barnen, reparerade näten och hade hand om lite tamdjur, så flöt livet på.
  En dag kom en främling till byn, byn var som alltid välkomnande. Främlingen vart vän med hövdingen, så god vän att hövdingen beslöt att frömlingen skulle ta över om hövdingen gick över till förfädernas sida.
  Mycket riktigt så vart det så, hövdingen hade dött under drömmarnas natt,
  Främlingen hade massor av nya tankar,
  Som att man skulle ge bort tre av fyra byten till grannbyarna.
  Även så skulle främlingens vänner få bosätta sig i byn, men dom behövde inte jaga, för dom skulle planera byns framtid.
  Dom fyra timmarna vart nio timmar.
  Byns gamlingar fördrevs till en liten hydda utanför byn, där fick dom kall gröt en gång om dagen.
  Någon som kan gissa vad byn heter i nutid?

  Gillad av 14 personer

 5. Steven Jörsäter skriver:

  Bra tänkt!
  De stora problemen uppstår nog när man börjar anpassa världsbilden efter den verklighet som man vill se. Om man envisas med att hävda att häcklöparen nog är lika bra som matematikern på att lösa problem, åtminstone om den förre hade haft en lika bra uppväxt, så är man illa ute. Och där är vi nu.

  Gillad av 4 personer

 6. Observatör skriver:

  Den avgörande skillnaden mellan de grekiska filosoferna och Jesus är att Jesu anhängare anser att denne är en gud. Detta gör att de trossatser som denne förmedlat inte kan ifrågasättas. Sedan är det en annan sak att det är ganska lite i den kristna religionen som emanerar direkt från Jesus.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vad är det för dumheter? Platon lär oss att vi inte kan veta vad Guds trossatser var avsedda att vara. Vi gör försök, vi tolkar, vi spanar, vi jämför, vi väntar på den svarta svanen. Induktionsproblemet försvinner inte bara för att vi säger ordet ”gud”. Det är i stället själva denna osäkerhet på Gud som är den starkaste kraften i religionen, i tron. Vi hävdar tron för att den inte alls är självklar, inte uppenbarad, inte bombsäker.

   Gillad av 5 personer

 7. Östrahult skriver:

  Jo problematiken är inte ny men däremot tror jag inte att dagens motsättningar har ideologiska förtecken. Ideologin är bara ett medel för att manipulera allmänhet och opinion. Utvecklingen i samhället styrs helt av personer med ekonomiska intressen och maktintressen. Något som utövarna är oerhört skickliga på att dölja, man kan åka privatjet och ha en årslön på några miljoner och ändå går snacket om lika värde hem. Ytterst är detta möjligt pga av en fördummad befolkning.

  Gillad av 8 personer

 8. Humvee17 skriver:

  Utan att vara skriftlärd inom varken kapitalism, socialism eller kristendom så måste jag säga att jag uppfattar analysen som varande så ytlig att den missar poängen. Analysen tar materialistisk socialism som själva utgångspunkten som man baserar sig på och det enda som beskrivs är egentligen socialismen. Varken det konservativa synsättet eller det kristna presenteras korrekt, dessa sammanfaller nämligen nästan exakt och står inte alls i något motsatsförhållande. Vi har ältat detta in absurdum här, det är mycket intressant hur svårt det är att rå på Patriks förståelse, det ger en ledtråd till varför våra ledare verkar så övertygade också. För reducerar man allt till yta, yta som skall fördelas, så tar man bort hela poängen med kristendom och konservatism, som inte alls handlar om att fördela fiskar och bröd, utan om att hålla klaffen, sluta gnälla, och fiska, odla vete och baka bröd! Det handlar främst om en inre kamp där man skall försöka vara den bästa versionen av sig själv, kämpa och inte hela tiden spekulera över om grannen äter godare bröd eller har snyggare fru. Om alla förbättrar nåt varje dag så går allt bra, men om alla bara struntar i det i skyller på andra och därmed ger sig rätten att stjäla och mörda, då går allt åt helvete och precis där är vi idag.

  Läs Den Gamle och Havet.

  Gillad av 10 personer

   • tobbewallin skriver:

    Apropå mitt tidigare helt felaktiga påstående om SOU 1927:15. Du kan läsa Socialstyrelsen (förutom i mina tidigare angivna hänvisningar) i Bilaga G i Prop. 1933:209 men jag letar fortfarande efter Ernst Tryggers kommentar.

    Gillad av 1 person

  • Christer E skriver:

   Kristendomen utlovar ju ett bättre och rikare liv om man följer det som Jesus predikade (i nödfall efter livet på jorden, om nu jordelivet inte förbättrades). Konservatismen däremot, lär att det rådande samhällsystemet är tillräckligt bra for alla och att genom idogt arbete kan varje individ nå en upphöjd position inom sitt gebit.
   Alltså en artskillnad mellan kristendomen och konservatismen.

   Sedan kan man ifrågasätta Patriks tes att kristendomen står för frihet, jämlikhet och broderskap. Jämlikhet och broderskap, javisst, men knappast frihet. Den som är satt i skuld är inte fri, sa en bekant person en gång, och alla vi människor är skuldsatta genom det som Augustinus definierade som arvssynden.

   Gilla

   • Niklas R skriver:

    Det finns inte något som kallas arvsynd inom kristendomen. Däremot så har vissa inriktningar som t.ex. den katolska kyrkan, hittat på vissa saker om synd och skärselden med mera.
    Det du hänvisar till är vad Paulus kallade syndafallet i Korinthierbrevet, att människan blev dödlig men genom att komma till Jesus och tro på honom så får hon frälsning och evigt liv. Alltså är cirkeln sluten från det att hon hade evigt liv i Edens lustgård till det att hon nu kan få evigt liv genom tron på Jesus Kristus. Alltså handlade det mer om Guds perfekta kärlek för människan än skuld, synd och skam.

    Bättre lycka nästa gång.

    Gilla

 9. Tveksam! skriver:

  Off Topic.

  Dagens text från Patrik kräver större utläggningar för att bli meningsfulla. De 1500 tecknen sätter då upp begränsningar. Varför denna begränsning när ämnesvalen som tas upp inte är särskilt enkla?

  De mest intressanta kommentarerna på DGS har alltid varit de längre. Vem slår upp en dagstidning med ambitionen att läsa varenda bokstav? För den som stör sig på längre texter är det väl bara att scrolla förbi. Själv avstår jag idag från att kommentera Patriks text, fast det kliar i fingrarna.

  Personligen tror jag DGS som plattform förlorar i betydelse om kommentarerna tvingas ned till mer anorektisk form. Känner att jag börjar sakna de som ansträngt sig extra mycket i att gräva mera djupt. Har följt bloggen sedan start. Men börjar nu bli mer tveksam.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Som säljare har jag lärt mig att inte vara alltför långrandig. Kort och snärtigt ska budskapet vara. Annars somnar läsaren. Så jag har aldrig behövt 1500 tecken. Vissa som kommenterar här skriver långt. Ibland, men sällan är det läsvärt. Jag läser ytterst sällan romaner. Dessa är fyllda med ord och meningar som utan vidare kan tas bort. Antagligen är romaner ett tidsfördriv för många. Då är det bra med flera sidor av utfyllnad. Vad vill du förmedla? Fundera på hur du bäst kan sätta det på pränt.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Du är ju ofta läsvärd även om du ibland kunde korta ner inläggen. Jag snabbläser ibland. Har du funderat på att skriva romaner?

    Gilla

   • Humvee21 skriver:

    Jo det har jag. Jag skriver det som faller mig in och poängen dyker ibland upp mitt i, har inte tid att skriva om allt men med appen så kan man ju sudda mina anekdoter och aggressioner.

    Gilla

 10. svenne skriver:

  ”Så kommer det också fortsättningsvis att vara eftersom det finns fog för båda perspektiven även om de är motsägelsefulla.”

  Ja, det är ju viktigt att det finns olika perspektiv angående synen på olika företeelser i tillvaron. Om man uppfattar något som inte verkar innehålla en sanning så finns möjligheten att falsifiera detta genom att använda sakliga argument för att påvisa felaktigheter. Om en saklig bevisföring smular sönder dessa så bör irrlärorna givetvis förkastas.

  Vi har ju ett otrevligt exempel här i Sverige där inte olika perspektiv tolereras, och jag tänker då på kravet att diskussionen skall hålla sig inom åsiktskorridorens väggar. Trots ett fortfarande massivt motstånd så börjar nu tidigare tabun att luckras upp, och detta tack vare att verkligheten börjar komma ifatt dem som har orsakat den förödande situation som landet nu befinner sig i.

  Det tidigare enögda perspektivet på invandringspolitikens förträfflighet har nu visat sig ”naivt” och kommer förhoppningsvis att helt skjutas i sank därför att ett annat mer realistiskt perspektiv gradvis börjar accepteras. Man får bara hoppas att vi inte har passerat en punkt där det inte finns någon återvändo.

  Gillad av 2 personer

  • pllay skriver:

   Vi har passerat den.
   Tidigare i Sveriges historia har den politiska kampen varit en maktkamp och en fördelningskamp, vem som kunde roffa åt sig mer av kakan än de andra.
   Kampen fördes inom landet av infödda svenskar och avsåg förhållanden i Sverige för svenskar.
   Denna nationella grundval är inte längre gällande, kampen förs nu av svenskar mot svenskar och för egenintresset med demografin som vapen.
   Tidigare kunde varje politisk vinnare återställa landet från föregående politisk makthavares felgrepp och sedan därifrån fortsätta bygga Sverige med våra resurser i form av kultur, utbildning, industri, homogen befolkning och råvaror.
   Nu ligger många miljoner människors blod i potten, oberoende av vem som vinner politisk makt kommer de senaste 50 årens demografiska förändring av Sverige inte kunna göras ogjord, det finns ingen oblodig väg tillbaka.
   Endast ett inbördeskrig med etniska förtecken kan återge Sverige till svenskarna, något som står i direkt motsatsförhållande till vår kulturs kärna, det kristna kärleksläran.
   Antingen vinner vi vårt land tillbaka och förlorar vår kultur eller förlorar vi både land och kultur.

   Gillad av 2 personer

 11. Skarprättarn skriver:

  Aristoteles dog inte 322 år utan 315 år innan Jesus föddes. Detta eftersom Jesus föddes år 7 f.v.t.

  I övrigt präglas samtiden mer av Nietzsche, till exempel att övermänniskan (politikerklassen) konstruerar nya värden utifrån sin makthunger (värdenihilism). Därav tokiga värdegrunder och absurd politik.

  Gillad av 1 person

 12. slaszlos skriver:

  Ayn Rand / filosof,USA-Rand Institutet / ” Objektivismen är ett sånt tänkande i vilket finns en högre riktning om verklighetsförståelsen som nås bara genom förnuft att komma i kontakt ”… Girigheten och maktbegär har inte alls med politik att göra än den individuella urholkningen ur mänskliga urbota karaktären av vederböranden utan etik och moral.

  Gilla

 13. Sixten Johansson skriver:

  Platons grottliknelse har känts träffande de senaste åren, när jag lite chockad har konstaterat att verklighetsbeskrivningar och kommunikation mest bara är illusioner, invanda, kollektivt godkända gestikuleranden med ord. Den aktuella verklighet som medvetandet kan uppfatta är formlös och ogripbar och etablissemangets certifierade samtidsbeskrivare har den allra sämsta synskärpan och pricksäkerheten. I de skumögdas fumliga händer blir även vassa ord- och analysverktyg värdelösa.

  Jag vet för lite om Aristoteles tänkande, men uppfattar honom som dynamisk snarare än statisk. Redan som ung besjälades jag av två tankar, som jag tror har uttryckts av både Aristoteles och andra. Den ena handlade om livslågan inom oss, som vi inte ska förkväva. Den andra handlade om egen strävan mot fullkomning av det som livet har skänkt oss och om att hjälpa andra på vägen mot maximal fullkomning, varje förälders och pedagogs egentliga kall.

  Jesus har vi bara fragmentariska uppgifter om. Yeshua framstår för mig som den störste andlige mästaren genom tiderna. Min tolkning är att han ville öppna vårt ”tredje öga”, så att vi även skulle uppfatta den närvarande andliga verkligheten. Tron är ett verktyg, som synkroniserar psyket med kroppen. Den materiella och politiska verkligheten la han sig inte i. Folkets strävan att överleva var självklar. Det andliga erbjudandet är frivilligt. Kärleksbudet är inget påbud, utan ett recept för alla, som utan hyckel följer det. Så skapas ömsesidiga band, som förgrenas.

  Gillad av 6 personer

 14. olle holmqvist skriver:

  Hyperintressant ämne !
  Krönikören skriver:
  ”Platon lade en grund för vår uppfattning om världen, nämligen att vi inte kan ha någon säker uppfattning om den,”
  Grottliknelsens innebörd >
  om skuggbilden alltid har fem fingrar, så har den verkliga handen också fem fingrar, men vi vet inte om de t ex är runda eller platta eftersom skuggbilden är 2D och verkligheten 3D. Synen säger oss att fingret är runt. Men vi har inte röntgenblick. Vi ser inte benet därinne.Det vet vi genom andra ”skuggor”. Vi kan känna ngt hårt därinne – alltid. När skalar av muskler från djur kommer vi in till ben stödjande. Det förutan skulle fingret inte fungera för sin idé: fingerfärdighetens idé.
  Detta tycker jag, menar P. (för Platon inte Patrik) är ”säker uppfattning”.

  ”Den ena passar bättre till att lösa matematiska problem och den andra är en överlägsen häcklöpare.” Riktigt Turing sprang bara längd.

  Gillad av 1 person

 15. MartinA skriver:

  Jag ser inte hur Jesus och Aristoteles kan jämföras. Jesus gav en metod för att hantera vår dödlighet. Aristoteles var väl inte så intresserad av det? Som jag minns det så har Aristoteles en bra definition av ”godhet”. Om ett ting/person fullfyller sin funktion eller syfte är det en god ting/person. Om en skomakare är bra på att göra skor är det en god skomakare, ungefär. Jesus konstaterar bara att om du älskar din nästa såsom dig själv kommer du upphöra att frukta döden (duuh), det är ju bara en försämring av Judendomen. Eller att byta ut Judendomens strävan efter öde mot strävan efter makt, på metaplanet. Eller snarare, Judendomen strävar efter existens, Kristendomen strävar efter upplevelse. Vilket är patetiskt.

  Är inte Platons grotta en språkanalys? Ordet Katt innefattar alla katter. Inte katten Nils eller katten där borta som just vält en kruka? Utan det abstrakta begreppet katt? Finns ju i och för sig inom ingenjörskonsten också, alla arbetar med att höfta. Om än höfta noga. Om man tror att man vet någonting exakt så är det bara för att man inte mätt tillräckligt noga. Alltså, Platon kunde inte rita en perfekt triangel men konceptet triangel var fortfarande användbart?

  Gillad av 4 personer

 16. olle holmqvis skriver:

  Av ngn anledning kan jag inte kopiera in bild, men googla på Turing -Runner – bilder.

  F ö postmodernisten har alltid rätt genom teknisk, inte intellektuell, nivåhöjning >meta.
  t ex: P:s och mitt resonemang bekräftar postmoderismen eftersom vi konstruerar fram
  egna sanningar. På samma sätt har marxisten alltid rätt- Så länge vi har lönearbetare, och sådana som för egen del tjänar på att betala för utfört arbete – då är det klasskamp.
  Oftast oblodiga förhandlingar om % löner, ibland blodigt som Finland våren 1918.
  Andra alltid sanna varianter: Gud straffar, belönar eller prövar. Vad som än händer mig, det bevisar Guds allmakt. eller vardagligt: Är det inte det ena, så är det det andra – en god sammanfattning av postmodernismen..

  Gilla

 17. Magnus Rosensparr skriver:

  Reblogga detta på Magni Värld och kommenterade:
  Ja, idag hade P. E. en rolig vinkel på allting. Vid en objektiv betraktelse har all mänsklig verksamhet, från det att vi klev ned från träden fram till idag, följt den beskrivning av verkligheten som Platon gav uttryck för, och som senare översattes av Aristoteles till en för alla människor begriplig beskrivning av det mänskliga samhällets beskaffenhet och funktion. Jesu liv och gärning hade ingenting med detta att göra, utan syftet med honom var att förbereda människan för en annan typ av tillvaro och verklighet – det eviga livet – dock inte i den form människan känner från livet på Jorden. Om man blandar ihop Platons och Aristoteles gärningar som filosofer med Jesu gärning som profet och gudom i människogestalt leder det fel. Man blandar helt enkelt ihop äpplen och apelsiner. Jesu vägledning och förmaningar var inte avsedda att utgöra modell för hur stater och riken skulle vara utformade eller styras – ”mitt rike är icke av denna världen” och ”giv Gud och Caesar var sitt”. Alla möjliga sorters skriftlärde, socialister, kommunister och även svenska biskopar och ärkebiskopar har i vår tid försökt slå politiska och ideologiska mynt av den mytomspunna gestalten Jesus. Det har de inget för, ty de ljuger och vilseleder i full egen medvetenhet om det. Låt mig avsluta med en liknelse rörande detta. Om Jesus var en kokosnöt, var Che Guevara en rödbeta.

  Gillad av 5 personer

 18. Rikard skriver:

  Hej.

  Potatis eller filosofi/religiöst sofisteri i andra språkliga kläder: vilket vill du ha?

  Det finns ingen religiös idé, ingen filosofisk heller och absolut ingen ideologisk som är viktigare än potatis – den är både god mat och god dryck.

  Det är genom hur du handskas med materian dina ande och din tanke manifesteras, inget annat. Det är inget under att de navelskådande grekerna, eller de fatalistiska folken i Levanten och Nordafrika kuvades av de materialistiska och pragmatiska romarna.

  Apropå Platons grotta? Den metaforen är värdelös och genomskådad sedan länge: dess poäng är att den som sprängt sina fjättrar och trätt ut i ljuset inte kan återinträda i mörkret – en apokalyptisk uppenbarelse helt enkelt. Tre citat som avväpnar två tusen års sofisteri:

  ”What do I know of cultured ways, the gilt, the craft and the lie?
  I, who was born in a naked land and bred in the open sky.
  The subtle tongue, the sophist guile, they fail when the broadswords sing;
  Rush in and die, dogs—I was a man before I was a king.”

  ”If that’s true, then answer this priest, why are we in these pits, hiding from some animal?” Conan asked ”Someday, when all your civilization and science are likewise swept away, your kind will pray for a man with a sword.”

  ”Let teachers and priests and philosophers brood over questions of reality and illusion. I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content.”

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

 19. karlgunnareriksson skriver:

  Abstraktioner i all ära ! Programmet”Det Okända ”
  är likartat. //. Dags att ta tag i Stryktipset ! Kan ge mer i utdelning än abstraktioner .

  Gilla

 20. chrisse rothberg skriver:

  Jag har följt Det goda samhällets i många år. Började min morgon med dgs och kommentarer. Nu börjar den bli tråkigare. Jag vill ha mera helena edlund, janolof sandberg, rutger engellau, ilan sade, lennart bengtsson. Och såklart varje dag bitte Omar och patrik. Jag vill gärna ha minst fyra artiklar om dan. Samtidigt vill jag ha mindre kommentarer av dom otroligt oförskämda herrar som tror att dom VET hur det är. Ni kanske tål deras oförskämdheter, men andra kommentatorer kanske inte tycker om att få svar som « vilka dumheter, blå blå bla» stäng av kommentatorer som är oförskämda.

  Gilla

  • Humvee23 skriver:

   Jag vill ha mindre av de som på svenskt vis vill att alla skall tycka samma och ser artig ton som det viktigaste.

   Du skriver ju inget själv, ibland orkar man inte argumentera men det är bättre så klart. Dina svepande anklagelser är patetiska, om du inte håller med om resonemanget skriv då varför istället för att gnälla! Kanske har du rätt, men du misstänker väl motsatsen. Dessa backseatdriver klagomål återkommer ofta, jag ser dig som att du personifierar det svenska problemet, vi klarar inte att diskutera, en åsikt åt gången tack!

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag håller med Chrisse om att det är tröttsamt och utan tvivel frånstötande och avskräckande för nya läsare att ständigt möta det infantilt oförskämda svarssätt, som i synnerhet Humvee och Fredrik Ö alltför ofta excellerar i. I grunden handlar det inte om avsaknad av artig ton, utan om kommunikativ inkompetens och oförmåga att förstå hur ett öppet forum fungerar, kan behålla läsare och locka till sig nya. Det liknar någon sorts kommunikativ autism. Det kvittar vilket innehåll man kan prestera, om man inte kan tilltala och tala med andra på ett vettigt sätt. Hur många kan man någonsin samarbeta med, om man inte ens har begripit de oskrivna psykologiska reglerna för normal skriftlig interaktion?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.