Richard Sörman: Vårt behov av lagar och regler avslöjar vår brist på tillit och gemenskap

Richard Sörman

Vi har en övertro i Sverige på lagar och kontrakt. Allt vi gör ska stipuleras och regleras. Det gäller alltifrån regler i skolan till normer och värderingar i samhället. Vår tids kontraktsteoretiker tror till och med att vi ska kunna hantera vilka kulturkrockar som helst så länge vi alla lever under samma lagar. Men är det inte så att vår besatthet av lagar och regler egentligen mest avslöjar vår brist på tillit och gemenskap?

Jag har en bekant som jobbar på ett HVB-hem, det vill säga på ett institutionsboende för ungdomar med sociala problem. Han var nyligen på ett möte på en skola på vilken en av ungdomarna på boendet ska läsa ifatt de betyg från nian som saknas för att vederbörande ska kunna söka in till gymnasiet. Vid mötet fick eleven skriva på ett kontrakt där det fastslogs att eleven själv valt att skriva in sig på skolan (någon skolplikt förelåg ej eftersom de nio åren i grundskolan var avklarade), men att han förband sig att komma till undervisningen så länge han var inskriven på skolan. Frivillig utbildning alltså, men så länge eleven gick där hade han den självpåtagna skyldigheten att infinna sig till undervisningen.

Kontraktet skrevs på. Dagen efter när eleven skulle åka till skolan förklarade han för personalen på boendet att han inte ville, vände sig om i sängen och somnade om.

Säger inte den här historien något om vårt moderna Sverige? Säger den inte något om vår övertro på skrivna avtal och kontrakt? Har vi inte en övertro på ordets makt i Sverige? Har vi inte en övertro på rutiner, löften och överenskommelser? Vi gjorde ju en handlingsplan! Vi hade ju kommit överens om att! Det står ju i det dokument som finns om vår gemensamma värdegrund att! Det står ju i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter att! Och så vidare.

Liberala tänkare verkar just nu vilja damma av de kontraktsteorier om det mänskliga samhällets uppkomst och sammanhållning som lanserades under 1600- och 1700-talen. Hobbes, Locke, Montesquieu och Rousseau föreställde sig att varje samhälle vilade på ett kontrakt som medborgarna hade ingått och där man reglerade gemensamma principer för ekonomi och rättsskipning. Människor skulle ha insett att alla hade något att tjäna på att underkasta sig gemensamma lagar och att alternativet var ett förödande allas krig mot alla.

Nu verkar detta tänkande ha kommit tillbaka. Och varför det? Antagligen för att vi har fått ett så kallat mångkulturellt samhälle där vi inte längre har ett gemensamt ursprung att skapa en sammanhållning omkring. Historien är alltså inte längre gemensam, men framtiden måste bli gemensam och för att detta ska bli möjligt, för att ingen ska skolka från framtiden, ska det skrivas kontrakt. Ett sådant finns naturligtvis redan. Vi har redan vår kära Svea rikes lag som reglerar hur
vi lever med varandra, men denna lag, detta fördrag, detta kontrakt ska ges mycket större vikt och bli den grund varpå samhället vilar.

Martin Nordin, docent vid Lunds universitet, framför ungefär den idén i en essä i Dagens Arena publicerad den 8 september. Han vänder sig mot sverigedemokraternas berättelse om ett ursprungligt Sverige, men erkänner ändå nödvändigheten av att vara pragmatisk inför människors oro. För tillfället, menar Nordin, är det klokt att hålla igen på immigrationen och försöka bevara en viss kulturell homogenitet i landet. Men själva grunden för vår gemenskap ska i alla fall handla om lagar och regler, inte om kultur. Nordin skriver:

Det finns lagar och regler i samhället som styr var vi sätter gränserna, exempelvis är hederskultur och barnäktenskap olagligt, men utöver de rättliga gränserna bör, och får, alla leva och tro som de önskar. Allt annat vore att ta ett gigantiskt steg tillbaka i den liberala samhällsutvecklingen.

Problemet är bara att det inte hjälper att göra hederskulturen olaglig och att informera alla invandrare om det. Det spelar nämligen ingen roll, som anekdoten om den skoltrötte 16-åringen visar, om vi upprättar regler och kontrakt om människor inte har några förutsättningar att följa dem. Resultatet blir bara att vi får ägna oss åt att hantera alla misslyckanden och lägga oändliga resurser på det. Hur mycket resurser lägger vi inte just nu på att hantera de oundvikliga kulturkrockar vi fått i vårt land på grund av den ”liberala samhällsutveckling” som Nordin talar om? Vi förbjuder hederskultur, barnäktenskap och rättsövergrepp på löpande band, men resultatet blir bara att vi får fulla fängelser, uppgiven poliskår och högar av oupplösta våldsbrott.

Det bästa sättet att hantera problem är att om möjligt inte skaffa dem. Problem försvinner inte för att man bestämmer sig för att lösa dem. Sanningen är antagligen den att den frenesi med vilken vi skriver lagar, handlingsplaner och avtal bara avslöjar hur svårt vi har gjort det för oss att förlita oss på förtroende och förnuft. Det är när tilltro, god vilja, gemenskap och vanligt hyfs inte länge räcker till för att få ett samhälle att fungera som vi blir tvungna reglera och kontrollera allt vi gör. När vi gör det svårt för oss blir verkligheten svårare att hantera.

48 reaktioner på ”Richard Sörman: Vårt behov av lagar och regler avslöjar vår brist på tillit och gemenskap

  • Pierre P skriver:

   Ja, bra!!

   Vad tror ni om det här förslaget – som finns partiskt beskrivet på MSM-journalisternas fackblaska; att hot mot journalister ska falla under en lag om medborgerlig frihet?! Är det en ny sorts HMF-grej?? Journalister räknas ju – inte än iaf – som en egen folkgrupp.

   Nedan citat och länk:

   ”hat och hot mot journalister och förtroendevalda hamnat i den nya regeringsförklaringen tänds ett hopp i mediebranschen. Såväl TU som Journalistförbundet vill nu att man utreder om det här kan få plats inom paragrafen ”Brott mot medborgerlig frihet”.
   I tisdags slog regeringen upp portarna under sedvanlig pompa och ståt. I den nya regeringsförklaringen hamnade frågan om hat och hot mot journalister för första gången i fokus, även på pränt.

   ”Ett starkt public service i kombination med kommersiella medier ger en mångfald av oberoende medier i hela landet. Förtroendevalda och journalister måste få ett starkare straffrättsligt skydd mot hot och hat för att kunna fullgöra sina för demokratin avgörande uppgifter”, står det i regeringsförklaringen.

   – Ett stort steg framåt som glädjer mig enormt, säger Jeanette Gustafsdotter till Journalisten.”

   https://www.journalisten.se/nyheter/ett-stort-steg-framat-som-gladjer-mig-enormt

   Gilla

 1. Humvee10 skriver:

  Detta är ännu en artikel i kategorin att bekämpa pk bara är en fråga om att påvisa de logiska felsluten och belägga detta med statistik, historia eller exempel. Jag tror inte en enda artikel skrivits på DGS som inte har denna premiss. Jag finner denna min senaste upptäckt häpnadsväckande, för vem styr i nästan hela västvärlden? Jo vänstern, eller något mitten som ändå styr efter vänsterns principer. Undantag har börjat dyka upp, Trump så klart, Salvini och Bolsonaro, men vänsterparadigmet är fortfarande det man tar för givet. Så, vänstern har ju VUNNIT SLAGET! Har då vänstern vunnit pga överlägsen rationell argumentation? Svaret är ju nej, utan vänstern har vunnit pga av att man har lyckats ge intryck av att man håller den moraliska högsta kullen, från denna bombar man alla som hotar med skuld och man gör detta i affekt. Logiska argument är irrelevanta och på senare tid så är man mera öppen, själva LOGIKEN ses som höger, FAKTA ses som höger och också vit maktutövning.

  Så hur kan det vara en rationell taktik att inte skjuta tillbaks? Att låta vänstern ensam använda affekt och påstådd moralisk överhöghet? Folk väljer inte åsikter logiskt, de gör det undermedvetet, med känslorna först.

  När skall DGS inse att skulden måste skjutas tillbaka där den hör hemma? Samt att affekt är ett mycket effektivt vapen. Vissa saker är riktigt att hata.

  Gillad av 13 personer

  • Humvee11 skriver:

   Detta visar ju också på spännvidden mellan kommentarsfält och officiella artiklar. Det anses ofint att skriva i affekt om man är höger, så endast i kommentarerna så får saker och ting sin rätta tyngd. Vänstermedia gör ju tvärtom, de skriver BARA i affekt och har inget behov av kommentarer för de söker inte sanningen utan bara att vinna.

   Jag tror DGS och högermedia har gjort ett felslut, man anser att vänstern har fel och vänstern ljuger och skriver i affekt, därför skall vi inte skriva i affekt.

   Ibland är det dock rätt att hata, jag hatar våldtäktsmännen och de som faciliterat dessa våldtäkter (7-klövern, rättsapparaten, media osv). Att inte vara upprörd är både moraliskt fel och taktiskt korkat.

   De måste fås att skämmas, deras ansikte skall tryckas ner i vad de gjort.

   Gillad av 12 personer

   • educaremm skriver:

    Att skicka ut (sina unga?) män, sina krigare- eller strids- soldater i krig mot en fiende, utan att först lära dem hata, eller tilldela dem, samt uppvigla dem och mana fram inom dem ett gediget, stort, genomgripande och grundligt hat mot de fiender som skall bekämpas, det vore egentligen någonting grymt?

    (Läs mer https://educaremm.wordpress.com )

    Gillad av 2 personer

 2. Göran Holmström skriver:

  Richard, kanske kan man skrota nästan alla lagar och återinföra den gamla hederliga lagen om rätt till envig, om någon kränker en. Eller stjäl så har man rätten att ge igen omgående.
  Då behövs bara rättsväsendet, för att dömma när fegisar inte vågar lösa det hela på riktigt vis.

  Gillad av 2 personer

 3. Lars Strömberg skriver:

  Jag brukar tänka såhär:
  Konflikthantering: Det är bra att kunna sådant när konflikter uppstått. Men, det väsentliga är att lära sig att undvika att konflikter alls uppstår.
  Regler och kontrakt: Också viktigt. Men, det absolut viktigaste är att se till så att man inte behöver åberopa dem.
  En annan viktig aspekt på alltsammans är nog samtidens yviga, splittrade, stressade och ofokuserade Kreti och Pleti. Man rusar på. Man stämmer inte av målbilden med andra involverade. Det blir stopp. Man tjafsar lite, korrigerar på ytan, riktar om sig och rusar på igen. Det blir TVÄRSTOPP. Man tjafsar mer, börjar rota i komplexa kontrakt och dessas hänvisningar. Sådant som parterna förvisso skrivit under, men inte haft sinnesro att begrunda och fundera över. ”
  ”Var ska jag skriva? Där? Okay, sådär ja. NU KÖR VI!!!”
  Sammanfattat i min egna lilla raljerande klassiker:
  ”Okay, har alla förstått?”
  ”Absolut!”

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Skriftliga avtal ska läggas i byrålådan och ska förväntas aldrig behövas tas fram. Varför det? Jo, man utgår från att parterna har samma vilja att uppfylla avtalets regler!

   Alltså: regeln är att man inte ingår avtal med någon när man misstänker att den andra parten inte har för avsikt att hålla det vilket fallet blir med personer som inte har grundregeln om att avtal ska hållas inskriven i sitt DNA.

   Verkligheten är alltså att det som faktiskt var det samhälleliga kontraktet, det som aldrig behövde skrivas in i lagböckerna, är brutet när alltför många av den närvarande befolkningen inte förstår vad det innebär och är än mindre är benägna att tillämpa det.

   Det blir som att lämna ett gäng tolvåriga killar på en öde ö utan några vuxna närvarande. Djungelns lag gäller. Flugornas herre. Alla inser att det är var och en för sig med tillfälliga allianser för mat och säkerhet.

   Gillad av 1 person

 4. p kohlin skriver:

  Vi är ganska egoistiska varelser och för att flocken ska kunna existera behövs samverkan mellan oss som ingår i den, vi kan kalla det samhällskontrakt= grundläggande moraliska regler byggda på förnuft (i vårt fall det kristna arvet).
  Liberalismen och socialismen har förstört det som en gång fungerade. Ju mer lagar/kontrakt som skapas desto större visas bilden upp av ett icke fungerande samhälle upp. De flesta ser inte detta. Det är som att bota en sjukdom med fel medicin hela tiden. Nämnda ismer är experter på att dels skapa problem dels misslyckas med att lösa dem.
  Det finns självklart bra lagar idag men rättstillämpningen är det si och så med, den är politiserad. Onödiga samhällsförstörande lagar vimlar det av, dessa är till för PK-ideologins makt (Patriks VIK, identitetspolitiken, Greta o s v)
  Svenskarna är grundlurade och uppskörtade. Vi måste börja med att återskapa nattväktarstaten som grundpelare.

  Gillad av 8 personer

 5. fabricerad skriver:

  Givetvis finns en avsaknad av tillit från staten gentemot befolkningen men det är väl inte så konstigt när den socialistiska (då) och den postmodernistiska (nu) staten utövar social ingenjörsskap. Som exempel, nyligen diskuterade jag och några vänner den så kallade osmakliga menskonsten. Våra åsikter kring den skiljer sig markant från postmodernisternas. Hur ska de någonsin kunna lita på oss? Med lagar och regler kan de i alla fall få tyst på oss.

  De lagar som är värda något är de vi får lära oss av våra föräldrar. Inte slåss eller vara taskig, inte stjäla och förstöra et cetera. De basala regler som anständigt och hederligt folk lever efter påminner väldigt mycket om t.ex. bibelns budord. Inte är väl det en slump?

  Slutligen kan det vara värt att citera Tacitus;
  Corruptissima re publica plurimae leges

  Gillad av 7 personer

 6. miketheviking skriver:

  Mycket bra Sörman!
  Det osynliga men självklara samhällskontraktet är brutet mellan Staten och dess medborgare då en samling makthavare förrått dess grundvalar.
  I övrigt är det klankontraktet som styr vår nya medborgare mer än något samhällskontrakt som de aldrig bibringades en uppfattning om.
  Bra beskrivning av orsak och verkan och NU föstår jag varför just liberaler är de som mest vill ha förbud och nya lagregleringar.

  Gillad av 5 personer

 7. Maria C skriver:

  Om! Om ”fattig, men hederlig” fortfarande var honnörsord och inte ett skämtsamt och gammaldags uttryck…

  I det nutida Sverige är fattig = socioekonomisk utsatt individ = person som äger rätten att begå brott, har rättigheten att vara kriminell, (med undantag av fattigpensionärer och eventuellt andra grupper eller individer som borde veta bättre.)

  Jag befarar att vi snart har en, bokstavligen, explosionsartad ökning av brott begångna av helsvenska, ”fattiga” barn, ungdomar och även av vuxna, som anammat ett oantastligt alibi.
  Symptomatiskt för fenomenet är (jag befarar att det finns mer än ett exempel) att parkera sin lyxbil utanför det socialkontor man frekventerar.

  Hederlighet, redbarhet, pålitlighet, you namn it, har ersatts av en 7-h-es massa papper, och, förstås, självbekräftande, tårögd tyck-synd-om-het.
  Jag vägrar att använda ordet ”empati” i de här sammanhangen.

  Gillad av 5 personer

 8. Conny Lundberg skriver:

  Du har helt rätt i din analys, Richard!
  De nya lagar som dyker upp är endast ett sätt för makthavarna att kuva oss som fortfarande förlitar oss på den homogena gruppens inneboende känsla för heder. Ju mer lagar och regler som vi får desto mer kommer också vår ansvarskänsla att urholkas eftersom vi fråntas rätten att själva ta ansvar utifrån bristande tillit från myndigheter/makthavare.
  Lagar och regler fungerar när man från de styrande vill ändra de redan existerande lagarna och den samhällsmoral som dessa vilar på, dvs PK:ismen som är en förljugen idékonstruktion klarar inte av att få medborgarna att hålla med om att lösningen på Kejsarens nya kläder är att förbjuda oss att påstå att han är naken.

  Gillad av 3 personer

 9. Ett vandrande skelett skriver:

  För mig som läst antropologi i mer än 50 år så står det klart att upptecknade regler, lagar och tabun endast är att betrakta som ett skelett. Kultur består huvudsakligen av fett, nerver, muskler, blod och senor. Att inbilla sig något annat är att tro på vandrande skelett. Själv blir jag bara trött över bristen på djupare insikterna om vad kultur ytterst består av. Jag har gjort mina korta försök här på DGS. Men vet att man inte kommer särskilt långt med endast 1500 tecken. Så jag tvingas numera avstå och hemfaller därför åt mer anorektiska liknelser, som den om de vandrande skeletten.

  Gillad av 4 personer

 10. Jari Norvanto skriver:

  Om Den Humanitära Stormaktsraketen och -rymdfärjan ska kunna nå till stjärnorna i glaskupevalvets målade insida – den yttersta gränsen och troligtvis bortom vår fattningsförmåga – krävs det oerhört långa manualer, praktikor, referenser, instruktioner, paragrafer och bilagor. Agenda med addenda. Ti-hi!

  Gillad av 5 personer

 11. ERROL skriver:

  Det är en förbluffande inkosekvens och ett monumentalt hyckleri som demaskeras när kulturrelativistiska värdegrundsapologeter reducerar hedersvåldsproblematiken till en banal form av redan kriminaliserade handlingar.

  Hedersvåldsproblematiken emanerar ur djupt rotade religiösa och kulturell föreställningar som undertrycker främst flickor och kvinnors autonomi i samhället. Hederskulturen ligger bakom en avsevärd mängd synnerligen grova mord och fall av såväl fysisk som psykisk misshandel.

  Rasism är en annan form av ideologisk föreställning vilken riskerar att leda till hatbrott och konflikter i samhället. Det svenska samhället har avsatt betydande resurser i form av folkbildning och kampanjer för att motverka rasismen, men så fort det handlar om hedersvåld så heter det att i Sverige får man ha vilka föreställningar som helst och det räcker således med att kriminalisera beteenden. Hedersvåldsproblematiken och de underliggande ideologiska, kulturella föreställningarna skall uppenbarligen överhuvudtaget inte konfronteras och bekämpas aktivt av samhället. Det är förbluffande hur samma värdegrundsapologeter som är tillskyndare av kampanjer mot rasism helt plötsligt skyr all form av aktivt bekämpande av hederskulturen.
  Helt plötsligt skall den uppfostrande svenska välfärdsstaten inte göra någonting för att motverka ett våldsgenererande, antisocialt och diskriminerande beteende. Vad säger kulturrelativisterna och docent Martin Nordin om att utsträcka denna princip till rasism, i Sverige får man ju ha vilka föreställningar som helst, så alla kampanjer mot rasism som bedrivits med skattemedel utgör enligt Nordin principiella avsteg från den liberala samhällsutvecklingen? Intressant, om det nu inte var så bottenlöst hycklande och inkonsekvent.

  Gillad av 4 personer

 12. lenam skriver:

  Vi är inte hjälpta av lagar och regler när vi har med bedragare att göra. Om vi låtsas att bedragarna inte finns så gör vi problemen värre. ”utmaningarna” tar aldrig slut.

  Gillad av 7 personer

 13. Richard skriver:

  ”Det spelar nämligen ingen roll, som anekdoten om den skoltrötte 16-åringen visar, om vi upprättar regler och kontrakt om människor inte har några förutsättningar att följa dem”.

  ” inte har några förutsättningar”???
  Borde inte formuleringen snarare vara; ”Det spelar nämligen ingen roll, som anekdoten om den skoltrötte 16-åringen visar, om vi upprättar regler och kontrakt om människor inte BLIR TVINGADE att följa dem GENOM ATT STRAFFET ÄR TILLRÄCKLIGT HÅRT SÅ ATT MAN HELLRE FÖLJER REGLERNA”.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men det kräver att staten och dess lagar inte har oändliga ambitioner (”totalitarism”), ty då kan dess resurser tunnas ut till homeopatiska mängder där staten så önskar.

   Antingen bestämmer man över allting och därmed över ingenting, eller så bestämmer man över lite granna, men till punkt och pricka. Totalitarismen är en chimär. Men otäck. Polisstaten är vår befrielse. Här har vänsterns vulgärpropaganda tyvärr varit mycket effektiv.

   Gillad av 2 personer

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Hjälp till förståelse:

  ”Åskådningsexempel”
  ”Statuera exempel”

  I din bekants anekdot innebär det att personen av polis förs till slutet förvar förutvisning, utan möjlighet till överklagande. Efter att ett par dussin sådana händelser skett och nyheten spritts fungerar sorteringsmekanismen som den skall igen. Om bara (hej Östman! 🙂 ) polis, rättsväsende och politik bildar sköld-mur med folket mot media fungerar det; det är därför det inte fungerar idag.

  Titta på tramset med böter. Inkomst 10k/månad får böter 100:-*20 dagar. Inkomst 100k/månad får samma bötesbelopp för samma brott. Inkomst bidrag får samma böter. Har de fått samma straff?

  Börja fundera över hur du löser det dilemmat så klarnar det.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Jan Guillo leker med parkeringsreglerna och betalar sådär 5-10 000 kr/månad i parkeringsböter. Ett gott som något exempel på att Richards tes är riktig.

   Gilla

 15. Tritonen skriver:

  Jag tror faktiskt att påskrivna ”kontrakt” för t ex invandrare kan ha en stor betydelse. Självklart med en katalog av påföljder, om vederbörande bryter mot reglerna. Att begå brott under asylutredningen betyder t ex att utredningen omedelbart avbryts och vederbörande utvisas. Semester i landet man flytt från – samma påföljd, etc. Givetvis med omedelbar påföljd utan att kunna överklaga. Att sätta sitt namn på ett papper har faktiskt en förbindande effekt, eller är jag hopplöst gammaldags?

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Ja, du har fel, helt enkelt!

   En katalog med regler som vederbörande inte har förstått är totalt verkningslös. Med förstå menas dessutom inte bara rent förståndsmässigt; reglerna måste kännas in på kroppen. Rädsla för straff, för utstötning, för gudarnas förbannelse.

   Nya amerikanska medborgare får svära på konstitutionen. De ska känna stolthet inför att få delta i den gemenskapen. Det garanterar givetvis ingenting, men det skapar ett fundament, en ideologisk grund, som alla gemensamt står på och som det är allas plikt att upprätthålla.

   Gilla

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett viktigt och klokt inlägg. Inte minst i Sverige där man traditionellt har drivit lagstiftningsverksamheten in absurdo. Här har man inte ens dragit sig för att dra in lagstiftning i det allra mest personliga i en människas liv som sexuella handlingar i nära relationer. Bara uttrycket ”oaktsam våldtäkt” där även domar redan verkställts!, tar nog priset i sin bisarra galenskap. Hur skiljer domstolarna på aktsam våldtäkt från oaktsam våldtäkt? Och hur går domstolarna tillväga för att insamla trovärdiga vittnesmål?
  Och samtidigt har otrevliga gruppvåldtäkter fått passera för här har inte utredningsresurserna räckt till. Inte ens den mest bokstavstroende jurist kan väl ändå få det till att en gruppvåldtäkt är ”aktsam”.

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   När dessutom en svensk hovrätt inte anser att det är gruppvåldtäkt när gärningsmännen våldtog flickan i tur och ordning och inte samtidigt. Kanske de till och med menade att alla tio skulle införa sina organ samtidgt i alla tänkbara kroppsöppningar. Bisarrerierna saknar gräns!

   Gillad av 1 person

 17. Elof H skriver:

  ”Resultatet blir bara att vi får ägna oss åt att hantera alla misslyckanden och lägga oändliga resurser på det.”

  Ja, men bara om du accepterar din självpåtagna tvångströja. Inte om du utformar lagarna så att du minimerar kostnaden för att upprätthålla dem. Vi behöver inte följa en massa gamla åtaganden som infördes i en helt annan tid med helt andra förutsättningar. Rebus sic stantibus, ”the legal doctrine allowing for a contract or a treaty to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances”.

  Inför omedelbar utvisning (till tredje land om nödvändigt), förlust av medborgarskap och uppehållstillstånd samt förlust av alla bidrag och förmåner. Låt detta gälla alla dessa nya företeelser som vi anser oacceptabla (Löven kan bidra med en lista).

  Gillad av 3 personer

 18. Jan Andersson skriver:

  Nu har vi en ofantlig offentlig sektor i Sverige som vill ha något att göra. Det passar dem utmärkt att författa nya regler och lagar eftersom det är det de är utbildade till, och det passar oss alla andra utmärkt att strunta i allt som är direkt klåfingrigt och kontraproduktivt.

  Gillad av 3 personer

 19. olle holmqvist skriver:

  Krönikören skriver
  ”Jag har en bekant…”Varför hittepåar han inte namn följt av den pavlovska ögoblinkningen: ” ”som egentligen heter något annat”.

  Gilla

 20. Fredrik Östman skriver:

  Jag kommer sent till festen. Det mesta är redan sagt. Låt mig ändå göra ett par små tillägg:

  Richard använder det alldagliga språket och vänsterns begrepp för att — rätteligen — kritisera vänstern. Det som saknas är våra egna begrepp, en samling fackbegrepp som har den betydelse vi vill att de skall ha, och inte den betydelse vänstern har laddat dem med.

  Den omtalade liberalisten vet, liksom alla andra liberalister, inte att han är totalitär. Han ser världen, samhället, vårt gesellschaft (”sällskap”), som helt intäckt av statens lagar och bestämmelser, vilka avsiktligt lämnar vissa reglerade andningshål, inom vilka man, åtminstone om man är liberalist och agerar liberalistiskt, kan agera efter som egen fria, individuella och enskilda vilja. Någon plats för moral finns inte. Liberalismen förbjuder moralen. Endast lagen och den fria viljan tolereras.

  I själva verket ser världen, vår gemeinschaft (”gemenskap”), helt annorlunda ut. Den är bara fläckvis styrd av statens lagar och bestämmelser. Totalitarismen är en chimär. Detta ger staten makten att jaga fritt i det stora utrymme som inte är inmutat av någon, Vi känner det som anarkotyranni, staten väljer aktivt när den vill låta lagen gälla och när den inte har råd, tid eller lust eller tolkningsmöjlighet. Det är alltså rätt och riktigt att vi behöver något lite fastare än den enskilda individuella fria viljan för att hålla något slags ordning som kan kallas gemeinschaft. Detta något är moralen. Låt oss kalla den så. Och låt oss kalla våra goda vanor, som vi får genom uppväxt och uppfostran för ethos. Då blir etiken läran om vad andra deltagare i gemeinschaften har för önskemål på oss och vårt beteende (moral).

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Tanken är alltså att om vi accepterar och välkomnar att stora delar av gemeinschaften styrs av moralen, av de önskningar på andras beteende som yttras och visas öppet och fritt och utan lagregler, så kan vi motivera och förstå och utgå ifrån att statens område är begränsat och att vi därför mycket väl kan krympa det åtminstone till den gräns där alla lagar realistiskt och praktiskt kan utövas och upprätthållas lika för alla, rättvist, tillförlitligt och rättssäkert.

   Vi måste till varje pris komma undan från det totalitaristiska problemformuleringsprivilegiet!

   Gillad av 4 personer

 21. Fredrik Östman skriver:

  Min andra kommentar idag rör den här liberalistens eventuella uppfattning om varifrån lagarna ursprungligen kommer. Det är lätt att säga att det skall finnas lagar, en komplett uppsättning rentav, för totalitaristen till och med en allomfattande uppsättning lagar. Men varifrån skall vi hämta dem?

  Det är ju uppenbart att oavsett styrelseskick lagen kommer från befolkningen i lagens giltighetsområde, antingen en del av den eller hela. Så när nu befolkningen byts ut, så kommer den nya befolkningen att påverka lagen, ändra den. Den kommer att platta till liberalistens små andningshål i hans totalitaristiska nirvana fortare än bums och i stället öppna upp sina egna andningshål där de vill ha dem, precis på de platser där liberalisten så sent som i eftermiddags stolt deklarerade att lagen minsann skulle hålla tätt. Detta är ändå självklart. Vi måste betrakta historien dynamiskt och realistiskt.

  Liberalisten propagerar samtidigt för demokrati och för dess upplösning, samtidigt för förbud mot diskriminering och ett system som bygger på att utländska inslag i kulturen skall hållas nere genom diskriminering. Hyckleriet firar nya triumpfer. Självmotsägelserna står som spön i backen.

  Men liberalistismen är en eskatologisk lära, och sällan ser man detta så tydligt som i ett exempel som detta. Det är en utopi i eschaton, inte en samling levnadsregler i sinnevärlden. Det är en dödskult.

  Gillad av 4 personer

 22. elina skriver:

  Och, det fanns ingen stark nog person som bar den unga till skolan. Nästa dag igen, igen …tills han/hon orkade gå dit själv?
  Eller öppnade dörren och kastade ut personen eftersom någon behandling var inte tillämplig och önskad?
  Nej, så kan man inte göra. Vi ska vara snälla.

  Gillad av 1 person

 23. Jörgen hagelspruta skriver:

  Det är brat Sörman. Rock-burk-boogie…!
  Det är spelning på raggargården i Spångwood.
  Den här gången sätter vi upp en återvandringspelning.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.