Mohamed Omar: ”Hjälp! Det som vi rymde ifrån har kommit i kapp oss!”

Mohamed Omar

Enligt den islamiska kalendern befinner vi oss nu i årets första månad, muharram. I år börjar muharram den 31 augusti och slutar den 29 september. Den här månaden är framför allt viktig för shiamuslimerna. Den 10 muharram dödades Hussein, profeten Muhammeds barnbarn, under slaget vid Karbala i slutet av 600-talet.

Shiamuslimerna tror att Hussein var Muhammeds efterträdare som ledare för muslimerna, att han var ofelbar och begåvad med gudomliga krafter, alltså ungefär ett helgon. Den 10 dagen kallas ”ashura” (det betyder den tionde på arabiska) och är i praktiken den största högtiden bland shiiter. Då samlas de för att sörja Hussein, sjunger sånger om honom och berätta legenderna om hans liv och död.

Det är ritualer med gamla anor och ett viktigt inslag i kulturen i världens starkaste shiitiska nation Iran. Ashura firades även då Iran var en monarki och styrdes av en shah. Men sedan den islamiska revolutionen på 70-talet då Khomeini, en shiitisk skriftlärd eller ”mulla”, tog makten, så har dessa ritualer politiserats. I Iran idag används de för att föra ut de styrande mullornas budskap. Man använder de också utanför Iran för att sprida mullornas inflytande. De gamla legenderna har getts en ny tolkning: Hussein representerar Khomeini och hans mördare, Yazid, representerar shahen.

Den 7 september samlades en grupp shiamuslimer på Sergels torg i Stockholm i en sådan politisk manifestation med religiösa förtecken. Manifestationen är inte framför allt islamisk eller shiitisk utan snarare en manifestation till stöd för den islamiska republiken Iran – även mot shiamuslimer som har en annan tolkning. Det är känt att man på officiella manifestationer i Iran brukar skandera Död åt USA och Död åt Israel. Det är mindre känt att man också skanderar Marg bar zid-e-velayat-efaqih, vilket betyder död åt dem som motsätter sig den islamiska republikens teokratiska system. Denna typ av styre kallade Khomeini ”velayat-e-faqih”. Jag ska inte gå in på detaljer, men i korthet betyder det att de rätta skriftlärda, mullorna, är bossarna.

Jag påstår inte att manifestationen inte var islamisk, självklart var den det. Jag menar bara att man ska förstå att den hör hemma i en särskild islamistisk strömning och är kontroversiell även bland shiamuslimer.

Manifestationen på Sergels torg arrangerades av Imam Ali Center i Järfälla som har starka band till den iranska regimen. Skribenten och debattören Nima Darvish, som själv har iransk bakgrund och talar persiska, befann sig på torget och filmade. Man kan se hans klipp på Facebook. För en stund förvandlas Stockholm city till Mellanöstern.

Denna manifestation väcker starka känslor bland svenskar med iransk bakgrund. Många av dem har flytt från islamistiskt förtryck. En person som kommenterar på Nimas Facebooksida skriver: ”Hjälp! Det som vi rymde ifrån har kommit i kapp oss!”

Man ska veta att det inte är många med iransk bakgrund som går till Imam Ali-moskén. De flesta är istället irakier och libaneser, två länder med betydande shiitisk befolkning. Jag vet eftersom jag varit där flera gånger då jag var muslim. Jag har även deltagit i ashura-ceremonier. Irak och Libanon är viktiga för den iranska regimens geopolitiska intressen, bland annat att kunna ha en landväg till Medelhavet. Regimen använder den gemensamma religionen och dess högtider för att skaffa sig inflytande. Och det har man i stor utsträckning lyckats med.