Ingen överrepresentation av vita i masskjutningar i USA

Efter de senaste masskjutningarna i USA har det uttryckts stor oro för vit makt-rörelsen. Men ingenting tyder på att vita är överrepresenterade när det gäller masskjutningar. Statistik, som tagits fram av FEE, Foundation for Economic Education, visar att den etniska sammansättningen hos skyttarna motsvarar befolkningsgrupperna i stort.

Det finns heller inga belägg för att rasistiska motiv är vanligare än andra. Historiskt har de flesta skyttar saknat politiskt engagemang. Statistik visar dessutom att antalet skjutningar minskat något sedan 2006.