Richard Sörman: Var det ryssarna som lade ned vårt försvar och öppnade våra gränser?

Richard Sörman

Många svenska försvarsvänner varnar för rysk aktivitet i Sverige, för ryska nättroll, för ryskt spionage och sabotage. Det är bra att vi på vår vakt: Sverige ska försvaras! Håll gränsen! Men vad behöver egentligen ryssarna göra för att destabilisera vårt land? Vilka var det som lade ned vårt försvar? Vilka var det som öppnade gränserna på vid gavel utan att kontrollera vilka som strömmade in?

Jag talade med några vänner häromdagen om det svenska försvaret. Samtalet kom snart in på ämnet Ryssland och ryssarnas eventuella förmåga att störa svenska säkerhetssystem. Kan de stänga av elförsörjningen? Kan de hacka sig in på myndigheternas hemsidor? Kan de nästla sig in i banksystemen? Kan de spränga våra radiomaster? Kan de besätta våra hamnar och flygplatser?

Att vårt högteknologiska samhälle har en hög potentiell sårbarhet framstår som uppenbart. Vad gör vi utan strömförsörjning, internet, mobiltelefoner, kreditkort, bensinstationer och fungerande uttagsautomater? Vi får hoppas att säkerhetsansvariga vid totalförsvaret gör vad de kan för att minimera de risker som hänger ihop med vårt centraliserade och datoriserade samhälle. Jag har själv ingen sakkunskap i ämnet och undviker därför att bedöma hur pass sårbara vi är.

Vad jag däremot gärna påpekar i sammanhanget är att ryssarna kanske inte behöver göra så mycket för att destabilisera vårt land. Det är möjligt att de har detaljerade planer för en framtida invasion. Kanske har de förberett sig för att slå ut våra kommunikationssystem och försörjningsnät. Jag utgår från att försvarsmakten arbetar på strategier för att i möjligaste mån upptäcka och motverka sådana planer. Men hur det än är har vi svenskar anledning att i första hand se till vad vi själva har gjort för att försvaga vår position.

Var det ryssarna som lade ner det svenska försvaret? I så fall får man verkligen ge dem en eloge för deras enastående manipulationsförmåga. Det är nämligen svenska regeringar som har satt sina namn under de beslut som fattats om att gå från invasionsförsvar till insatsförsvar. Det är svenskar regeringar som beslutat slopa allmän värnplikt, lägga ned ett stort antal fungerande förband och helt demilitarisera Gotland. Och socialdemokratiska och borgerliga regeringar är i princip lika skyldiga. Det omfattande försvarsbeslutet 2000 fattades under en socialdemokratisk regering (tillsammans med Centern). Ett stort antal förband lades då ned trots försvarsmaktens öppna protester. 2009 fattade alliansregeringen beslut om att värnplikten skulle göras vilande och man avbröt en mängd materielutvecklingsprojekt för att få budgeten att gå ihop. Efter att överbefälhavaren 2013 gått ut i pressen och sagt att Sverige inte längre kunde försvaras fällde Fredrik Reinfeldt det berömda yttrandet att försvaret var ett särintresse bland andra. Finns det några andra ansvariga här än de svenska regeringar som fattat aktuella beslut? Knappast.

På samma sätt kan man fundera över om det är ryssarna som under tio år öppnat våra gränser för en formidabel invasion av människor från länder med totalt väsensskilda
kulturer. Poängen med att ha ett försvar är att hålla obehagliga problem på andra sidan gränsen. Poängen är också att säkra det egna landets, det egna folkets, den egna kulturens oberoende och existens. Så vad ska man ha ett försvar som förväntas ”hålla gränsen” till om man i alla fall inte håller gränsen mot importerad kriminalitet, terrorism och omfattande demografiska förändringar? Potentiella fiender till svenskarnas kontroll över det egna landet behöver knappast anfalla med flygplan och korvetter om de välkomnas in över gränsen med bidrag och medborgarskap.

Jag försöker inte förminska det latenta hotet från utländska arméer. Jag har självt en gång gjort militärtjänst på Gotland och jag fortsätter att ha ett visst engagemang i det svenska totalförsvaret. Jag är inte betald av Putin och jag har inget intresse av att destabilisera Sverige. Tvärtom ägnar jag en hel del tid åt att argumentera för mer ordning och reda i vårt land. Och jag ser gärna att försvaret får betydligt större resurser. Men jag tillåter mig i alla fall att påstå att om ryssarna önskar se ett destabiliserat Sverige behöver de knappast göra mycket mer än att bara korsa armarna och titta på.

I rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige” (Institutet för framtidsstudier, Forskningsrapport 2018/4) säger man att det finns över 700 individer (718 är den siffra man ger) i Sverige som ingår i farliga islamistiska miljöer. Och kanske är de många fler idag, det beror väl också på hur man räknar. Frågan är naturligtvis vad dessa människor överhuvudtaget gör i Sverige. Varför ska svensk säkerhetspolis behöva ägna resurser åt att kartlägga och förhoppningsvis kontrollera fanatiska och livsfarliga islamister? In Sweden! Ja inte f… är det ryssarnas fel i alla fall. Och även om det skulle vara så att ryssarna har ett finger med i spelet i krigen i Mellanöstern är det vi och bara vi som haft en statsminister som sagt att han inte vill se några gränser i Europa. Bra tänkt herr statsminister!

Fixeringen vid Putin, vid Ryssland, och idag vid Trump, verkar ibland tjäna till att dölja och glömma det ansvar vi själva har för vår säkerhet. Vi ska självklart vara på vår vakt mot ett expansivt Ryssland. Sverige ska aldrig falla i utländska händer. Sverige är svenskt och ska så förbli. Men vi ska nog vara än mer på vår vakt mot vår ofattbara naivitet och mot vår lika ofattbara brist långsiktigt konsekvenstänkande. Håll gränsen!