Patrik Engellau: Fariséer

Patrik Engellau

Som Richard Sörman skrev nyligen är vår tid en religiös tid. Det officiellt påbjudna tänkandet – PK-ismen – är en religion exempelvis i bemärkelsen att läran och dess troende härskaror upphöjer vissa dogmer – till exempel ”värdegrunden” och föreställningen om ”allas lika värde” – till lagar som inte behöver diskuteras utan bara inskärpas eftersom de är givna uppifrån och därför till sin natur sanna. Som många andra religioner har PK-ismen också en eskatologi, det vill säga en lära om tillvarons undergång, i det här fallet på grund av människornas synder i form av utsläpp av växthusgaser.

Eftersom religioners krav och mening inte spontant uppenbarar sig för alla människor måste religionerna förkunnas om de ska få spridning. Detta kan gå till på lite olika sätt i olika sammanhang. Vi vet en del om hur det var hos judarna på Jesu tid. De ansåg sig vara Guds utvalda folk men hur skulle de säkerställa hans fortsatta beskydd genom tiderna? Att det på något vis handlade om att lydigt följa Guds lag så som den presenteras framför allt i moseböckerna var utgångspunkten.

Överklassen och översteprästerna, sadducéerna, nöjde sig med att prästerskapet i templet noga följde lagarna. Folk i allmänhet fick göra som de ville. Folket hade en fri vilja och Gud la sig inte i deras liv.

Fariséerna var religiösa aktivister och motståndare till sadducéerna. De ansåg att allt folket måste följa varje prick och kommatecken i Guds lag. Avvikelser skulle inte tålas och de troende skulle hålla de andra i tukt. De var ett slags talibaner eller shiapoliser. Deras främsta mål var andlig renhet.

Vår tids PK-ister är en sorts fariséer. De anser sig bli orena av människor som tänker annorlunda, till exempel sverigedemokrater. De vill att Sverige ska erkännas som humanitär stormakt om inte av Gud så i varje fall av FN. De tillber värdegrunden och dogmen och allas lika värde och drar sig bakåt i fasa ifrån orena människor som inte är värdegrundsdogmatiker och kanske rentav umgås med sverigedemokrater. De vill inte umgås med sådant pack och ej heller behöva konfronteras med dem på jobbet.

Jesus hade stora problem med fariséerna (vilket nog i grunden berodde på att de inte ville erkänna honom som Messias). Fariséerna tog honom hela tiden i örat för att han bröt mot heliga regler ungefär som när Dagens Nyheter-journalisten Björn af Kleen tog Lena Adelsohn i örat för att hon besökt sajten Avpixlat . En gång rev Jesus och lärjungarna av sädesax på sabbaten. ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” sa fariséerna upprört (Mark 2:24). Vid ett annat tillfälle låg Jesus och lärjungarna till bords med orena människor som tullindrivare och syndare. ”Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?” frågade fariséerna med avsmak. Det var som när Ebba Busch Thor åt lunch med Jimmie Åkesson.

Jesus menade att fariséerna var bigotta renhetsfanatiker som brydde sig om lagen men icke den helige andes kärleksbudskap. Ibland blev han rasande och varnade sina åhörare för fariséerna (Matteus 23):

Ty de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen… Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in… Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler… Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

Frågar du mig så finns avsevärda likheter mellan fariséerna, talibanerna och våra lokala svenska PK-ister.

47 reaktioner på ”Patrik Engellau: Fariséer

 1. Bo Svensson skriver:

  Liberté, égalité, fraternité, – egalitets-fanatismen kom sig av oviljan att utsättas för ringaktning men ingen klarar ju av att själv avstå från att ringakta.

  Att leka jämlikhet är ett villkor för ordnat samtal men all manlig strävan handlar om att vinna uppskattning, – att klättra i rang och öka sitt värde för andra går ju inte där alla måste vara lika mycket värda.

  Allas lika värde -tjafset är trams och numera är det väl inskrivet i grundlagen. – Man staplar den ena galenskapen på den andra och marginaliserar intelligensen.

  Gillad av 2 personer

 2. Göran Holmström skriver:

  Så där nu börjar vi närma oss pudelns kärna.
  Gillade liknelsen med fariséerna,
  Pudelns kärna kommer från Faust, likt honom som släpade hem pudeln/djävulen.
  Så släpade svenskarna in socialdemokraterna/djävulen i sina hem.
  Ty hans nummer är 666, med len röst och fagert tal skola han splittra familjer.
  Vända bybor mot varandra, göra starka män svaga, få kvinnor att springa likt löpska hyndor.
  Den beskrivningen kan ni googla er blåa efter.
  Antingen hittade jag på den, eller så finns den i en bok glömd sedan länge, över konsten att frambesvärja djävulen.
  Oavsett så stämmer den bra över hur Sverige är just nu!
  PS Aleister Crowley misslyckades med att frambesvärja honom, även så Blavaktsky
  och alla andra som näms som troende,
  misstänker att djävulen siktar in sig på faderslösa figurer …
  Typ misslyckade statsministrar !

  Gillad av 9 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Socialism är inte bara en teori som uppstod någon gång på 1800-talet och som inspirerade till sådant som den kommunistiska kuppen i Ryssland 1917 och det efterföljande sovjetiska skräckväldet.
   På 20-talet muterade Franfurterskolan fram det socialistiska viruset, så att det skulle kunna besmitta och bryta ner hela den västerländska kulturen inifrån.
   Med 68-generationen kom Frankfurterskolans socialistiska virus att ”infektera” alla fundamentala samhällsinstitutioner.

   Viruset yttre skepnad muterar ständigt, men dess ideologiska konstant är hela tiden att bryta ner familjen, förneka vikten av religion, avskaffa den privata äganderätten, tillintetgöra nationalstaterna och förgöra det mesta av det västerländska kulturarvet.

   Dr Markus Krall formulerar detta väl på 14 minuter, i denna intervju (på tyska):

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Frågan är bara: varför? Varför vill man ge sig hän in i dessa förvillelser?

    Vi behöver alla en berättelse. En berättelse som visar på de möjligheter som finns.

    De berättelser jag är uppväxt med; som Rödluvan och vargen, Snövit, och Bröderna Lejonhjärta har alla med samma bärande element. Det är med personligt mod och ansträngning som man kan nå sina mål. Men risken att du förlorar finns alltid där.

    Dagens berättelse handlar bara om det lockande lyckorike som väntar oss alla bara man köper rätt lott. Kämpa – nej! Glassa – ja!

    Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Kom å tänka på den här låten.

   Mister Crowley
   What went down in your head?
   Oh, Mister Crowley
   Did you talk to the dead?

   Your lifestyle to me seems so tragic
   With the thrill of it all
   You fooled all the faithful with magic
   Yeah, you waited on Satan’s call

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    En bra låt, har en kopia på crowleys dagbok, som beskriver hans sökande efter djävulen.
    Det mest intressanta är när han mutar sig in i en av pyramiderna för en möjlighet att prata med gudarna.
    Och får noll respons, dock möter hans flickvän Horus utan att ens söka.

    Gilla

 3. Tomas skriver:

  Synd att historien allt som oftast bara beskriver den narcissistiska. skränande och okunniga människotypen. Är det inte dags att försöka förklara och beskriva människotypen som i massor möjliggör att dessa uppenbart olämpliga typer får beslutandeposter?
  Efter en noggran analys kan man utarbeta strategier för att undvika att typer som Lövin. Lööf, Löfven mfl får sådant oproportioneligt skadligt inflytande.

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Direktdemokrati där folkmajoritetens beslut dikterar politiken? Då får folkets vansinne en chans och kan sen inte frånsvära sig ansvaret som särintresset politikerklassen – som hela tiden undkommer med sitt ”vi har varit naiva” och sedan tillåts fortsätta.

   Gillad av 1 person

   • Tomas skriver:

    Det var nog inte vad jag hade föreslagit först. Min dröm hade varit att man satte en miniminivå gällande utbildning för riksdagsledamöter och en ännu högre nivå inom ämnesområdet gällande ministrar. Miniminivå avseende skatteinbetalning (ej bidrag inräknade) för att ha rösträtt. Vid valdebatter skulle man återgå till att med bisittande, uppkopplade experter kunna desavouera bullshit omedelbart, förbud mot återinsättning av minister som entledigats, maximalt 8 år i riksdag och som minister . En grundlagsstadgad maximal skattesats, revisorsgranskning (inkl veto) av samhällsnytta vid användning av skattepengar, tjänstemannaansvar med direktavskedande vid större fel …. och annat naturligt godis.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Antagandet att utbildning eller andra socialt överförda attribut såsom kommunikation eller kunskap har förutsägbara och entydigt gynnsamma effekter är en del av den socialism vi önskar att bekämpa. Du måste rensa din världsbild från alla rester av detta virus. Utbildningskrav är det sista vi vill ha.

    Gillad av 1 person

   • Tomas skriver:

    Så länge man inte kan garantera att de krav man ställer är heltäckande så tycker jag man får nöja sig med något som är betydligt bättre än att inte ställa krav alls. Du kanske tycker att dagens system med klanröstande, bidragsförsörjda är bättre? Slumpmässiga genier som i bästa fall är hemskolade? Internetinfluensers som hellre visar sina fysiska attribut än sina kunskaper om fysik?
    Tyvärr är jag en pragmatisk man utan totalitära böjelser så jag försöker hitta något som är bättre än dagens parodier.

    Gillad av 1 person

  • kvellulvblog skriver:

   Tomas, delar helt Din uppfattning om adelvat utbildning och tjänstemannaansvar. Precis som i andra ansvarsfulla poster i samhället, krävs mer än munväder, och en möjlighet att avsätta den som pga olämplighet ej sköter sin uppgift. Att vissa utbildningar idag är vänsterblivet pk-inriktat flum är tyvärr sant, men i drömvärlden måste utbildningen återgå till vad den var , när Sverige gick framåt. Dina synpunkter på skatt är också ett nödvändigt rekvisit. Med ohämmad skatteindrivning dras charlataner och penningjägare till, på samma sätt som gödselhögar drar flugor.

   Gilla

 4. A skriver:

  Ja P.E, det som ständigt upprepas är produktionen av illusioner som flyttar fokus från de verkliga incitamenten. Bedrägeri och självbedrägeri. Tvärtomet! En nästan löjligt stabil mekanism vad det verkar.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 5. Observatör skriver:

  Skillnaden mellan traditionell judendom och Jesus är den att judarna som folk straffas kollektivt om man inte följer mose lag. (se 5 Mos:28). Straffet utdelas i den reala verkligheten och under lång tid. För Jesus handlar det om en individuell bestraffning som sker efter döden i en värld som ingen har sett och vars existens många ifrågasätter. Vad gäller den svenska värdegrunden ansluter den mer till den judiska traditionen i det att hela folket straffas. Skillnaden är bara den att straffet i form av massinvandring kommer om man följer värdegrunden, inte om man bryter mot den. Som individ kan den värdegrundstroende dock tro att hen kommer till himmelriket när hen dör och lämnar helvetet på jorden.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jesus funktion var att mildra tolkningen av Guds allmakt och underminera den predestinationslära som ligger bakom att man betraktar sig som ett på förväg utvalt folk. Det lyckades tills Kalvin återinförde denna lära och så småningom skapade liberalismen. Det förvånar oss inte att liberalismen är mycket utbredd i Israel.

   Gillad av 2 personer

 6. GWI skriver:

  Jesus korsfästes, Herodes försvann som en bruten man och, efter en turbulent period med pogromer, det katastrofala judiska kriget då mängder av judar hamnade på korsen i Jerusalem. Ändå blev det judiska kulturarvet så viktigt för oss, långt upp i Norden, fast det tillkommit i brutala historiska processer. Är detta vad som väntar? Varken sturetid eller frihetstid, snarare Stockholms blodbad?

  Gillad av 2 personer

 7. PK-Plack och demens skriver:

  Liknelser handlar om att söka paralleller. Och att med hjälp av dem få bättre förståelse av oss själva, och vår egen samtid. Oftast letar vi liknelser externt. Men man kan även leta spår i hjärnan. Eftersom all tankeverksamhet djupast sett emanerar från just hjärnor. Så frågan – vad händer inne i en PK-hjärna – är faktiskt berättigad.

  Väl fungerande hjärnor utmärks av stor flexibilitet och mångsidighet i tankeförmåga. Med många alternativa sätt att betrakta tillvaron på. Där finns då många parallella och förgrenade spår bland dendriter och synapser. Som bygger upp nervcellernas vägsystem. Och då skapar rörlighet och dynamik. Och många hjärnor tillsammans bygger upp våra samhällen.

  Vi vet att enskilda hjärnor kan drabbas av Alzheimer’s. Men kan även samhällen drabbas av Alzheimer’s, som symtom betraktat, i betydelsen att inga nya tankar får fäste? Frågan är mer berättigad.

  När man tänker byggs förgrenade spår upp i hjärnan. Som grenarna på ett växande träd. Tänker man hela tiden samma tanke, samma tanke, samma tanke …., bildas inga nya grenar eller utskott. De som redan finns blir bara tjockare. Trädet stannar i sin mer förgrenade tillväxt. Och många enahanda spår bygger sårbarhet. För klipps grenar av, finns inga alternativ. Få eller ett spår tappar i alternativa vägval, och därmed i flexibilitet.

  Man har undersökt äldre individers hjärnor efter döden och funnit att hjärnor som uppvisar grava spår av Alzheimer’s, i form av mycket plack, likväl i livet uppträtt som normala individer. Och anledningen tycks vara att de hela tiden aktiverat sin hjärna med ständigt nya tankespår. Att de använt hjärnan som en vältränad muskel. Att hjärnspåren hela tiden fått växa till sig och förgrenas ut till alternativ. Så när ett spår drabbas av plack, och slås ut, har det funnits alternativa tankevägar kvar. Som en räddning ur situationen.

  De som är tillräckligt gamla minns Hồ Chí Min-leden under Vietnamkriget. En försörjningsled som gick genom djunglerna i Kambodja, mellan dåvarande Nord- och Sydvietnam. Och som amerikanarna aldrig lyckade slå ut, trots intensiva flygbombningar. Varför? Jo, för att Hồ Chí Min-leden bestod av ett flätat nätverk av leder. Slogs ett alternativ ut fanns hela tiden andra vägar att ta till. Samtidigt som nya vägar kontinuerligt byggdes. Detta byggde stryktålighet och uthållighet. Samma som kan hålla Alzheimer’s stången.

  I nuvarande samhälle finns ytterst få alternativa tankevägar. Slås en ut saknas alternativ. Vårt samhälle idag kan därför liknas vid en hjärna som drabbats av Alzheimer’s. Där bara en tankeväg finns. PK-samhället liknar den mer senila hjärnan utan några alternativt uppbyggda vägar. PK-plack består då av ensidiga dogmer. Bara en väg. Om ensidigt troende härskarorna, utan några alternativa vägar i sina hjärnor.

  Där PK-talibaner och PK-shiapoliser ser till att Hồ Chí Min-leden endast består av en enda väg. Utan några alternativ. Vi får ett samhälle med mycket PK-Plack. Med få dendriter och synapser. Ett samhälle med Alzheimer’s. Ett PK-samhälle som flyr alternativen. Och därför faller allt djupare ned i demens.

  Gillad av 9 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @PK-PLACK OCH DEMENS,

   Fantastiskt bra skrivet. Kommer att tänka på citat från två i mina ögon stora tänkare:
   ”Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra på allting – och de kloka så fulla av tvivel.” …Bertrand Russell
   ”Utan tvivel är man inte klok”
   …Tage Danielsson

   Gillad av 1 person

 8. ERROL skriver:

  Värdegrundsprofeten, den stora bondeledaren Annie Lööf fann det så angeläget att ta upp en kvinnlig ung läkare och krönikör, som syndat genom att medge sina mänskliga ofelbarhet och svaghet i tanken, att Lööf lyste dessa tankar i bann vid sitt tal i Almedalen.

  Med sedvanlig självrättfärdighet gick Annie Lööf upp i falsett, omgiven av centerungdomar med plakat med den stora bondeledarens namn. Den kvinnliga krönikören hade medgivit upplevelsen av s.k. Jimmie-moments vid AT-tjänstgöring i landet. Den kvinnliga, unga läkarens avvikelse från den rätta läran, dessa ärliga tankar som om något i själva verket mera utgjorde ett sökande utlämnade av läkarens inre svaghet och subjektiva upplevelser, var i realiteten så fruktansvärt allvarliga enligt Lööf att den nymornade krönikören fick uppleva sina ärliga reflektioner som exempel på det fruktansvärt obehagliga faktum att värdegrunden inte hade förmått undantränga förbjudna tankar och att dessa tankar dessutom publicerats i en krönika i Expressen.

  Gillad av 6 personer

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett alldeles utmärkt inlägg som sätter dagen i ett ljusare skimmer. Alla borde kanske läsa ett stycke ur bibeln varje morgon för att inse att människosläktet inte har ändrats. Även i vår ”upplysta” tid drabbas vi av vår tids fariséer och deras obeskrivliga hyckleri. Det är bara att frambringa bilden av en Anders Lindberg för att inse vad begreppet farisé betyder idag.

  Hur helvetet ser ut för de syndfulla som avger koldioxid behöver vi bara öppna en dagstidning. Snart blir det som på Venus där även under den 243 (jord)dagar långa natten temperaturen är hög nog att smälta tenn och bly. Några extrema oväder finns det dock inte på Venus utan där råder det ett stilla ”väder” med en temperatur på +473°C. Inte ens en uppfriskande vindpust!

  Det är detta som vår tids fariséer skrämmer oss med samtidigt som de gottar sig med sådant som de inte vill vi skall äta eller göra. Vi får samfällt hoppas att de åtminstone skall hamna i ett gammaldags helvete ungefär ett sådant som Hieronymus Bosch framställde. https://www.posterlounge.se/p/578201.html?gclid=EAIaIQobChMIgKGurc7e4wIVj9CyCh23hQUIEAQYAiABEgJGc_D_BwE

  Gillad av 7 personer

 10. Svante Jonsson skriver:

  En analogi som håller Engellau! Jag såg i Expressen att farisén Löfvén ska bygga ett nytt folkhem. Förutom att bygga ett nytt land, ska nu ett nytt folkhem spikas ihop utan gränser, för alltid beläget på rätt sida i historien och som håller i hop. Det här med att förhäva sig…

  Teflonmänniskor ger teflonbabbel i tal och skrift. Inget fastnar, inget skaver. Teflon? När det finns gjutjärn.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Ett ”Blandland” torde kräva många ”folkhem”; för det det lär ju knappast bli tal om ett folk, ett land; även om Löfven nog gärna hade sett att det blir en Ledare.

   Gillad av 1 person

 11. Niklas R skriver:

  En bra jämförelse men, i motsats till dagens PK-förespråkare så var fariséerna boklärda och oftast väldigt kunniga inom sitt område – Torahn och de andra judiska skrifterna. De var nitiska och konservativa lärda män.
  Detta är en stor skillnad till de PK-ister som de likställs med i artikeln ovan.
  Exempelvis kan jag med enkelhet sätta vilken PK-klimatalarmist på plats med enkla motargument och grundläggande fysikkunskaper mot deras nonsens. Men jag skulle ha väldiga problem med att diskutera Gamla Testamentet med en farisé. Det är lite som att jämföra Mike Tyson med Kalle Karlsson boxare. Båda är boxare men den ena skulle jag inte ens vilja fundera på att möta i ringen.

  Men vi ska också ha i åtanke att Saul var en av de absolut mest nitiska av fariséerna och han blev omvänd när han såg sanningen. Så hoppet är inte ute för PK-isterna heller.

  Gilla

 12. Mitt vykort skriver:

  Som jag skrev för någon dag sedan så är mitt projekt att försöka läsa Bibeln från pärm till pärm, tack för råden men jag brukar alltid börja från början och hoppa över alla analys och tolkning i början. Så jag kör med att världen skapades, sen får vi se.

  Fast dagens långa citat Patrik presenterar är ju både vackert och sällsynt välfunnet. På pricken. Jag uppfattar att de flesta kämpar med detta, att inte falla ner i fariséernas fälla, alla som vurmar för socialism och socialdemokrati, ”rättvisa”, är så klart fariséer, det är självklart, fast de flesta verkar inte förstå vad Jesus menar ovan, jag uppfattar det som att man ständigt måste vara vaken och medveten och reflektera över: har jag ondskan någorlunda i ryggen nu och inte föröver? Östman verkar ha en god känsla för detta och se när folk låst rodret även om strömmen för dem fel. Man måste hålla sig till de gamla principerna men inse att väder och vind hela tiden ändrar sig. Därför så kan vi självklart inte samexistera med dem som har fastlåst roder, som socialister eller kultur X. Just nu seglar vi med fastlåst socialistiskt roder och talar om grynnor och skär dagarna i ända.

  En hoppfull tanke jag fick när jag läste Patrik var att kultur och ideologi kräver en liturgi och ritualer för att kunna överföras mellan generationerna, socialism överförs genom att den funnit nyckeln till de ondas hjärta, så aktivister för denna religion vidare, men för den stora massan så saknas ritualer. Under ren kommunism så fanns och finns ritualer, de marscherande raka benen framför politbyrån är en sådan, men det har inte åldrats väl. Så pk-ismen, FN, värdegrunden och allt det andra kan kanske ses som att man försöker skapa ritualer ovanpå socialismen så att de kan överföras mellan generationerna, men min hoppfulla tanke är att det är så taffligt. Jämför med Jesus ord ovan, herregud som man säger. Så de ritualer man försöker skapa, ”we shall overcome” är så patetiska. Vi har å andra sidan formidabla ritualer i kristendomen som bara väntar på att vi tar tillbaks dem från förrädarna som styr svenska kyrkan. Socialism har inga bra ritualer helt enkelt och kanske självdör av den anledningen, fast det verkar som källan av omoraliska hycklare är stor så än så länge så rullar det på.

  Gillad av 2 personer

  • A skriver:

   Jag tror inte de behöver överföra så mycket egentligen Ditt Vykort. Socialismerna går hela tiden under. Styrkan ligger istället i att de ständigt uppstår. De behöver inte lära sig något, tvärt om. De lever på att ständigt upprepa misstag, som andra får betala. Vinka om illusionen något, och upprepa tricket, det tycks funka varje gång. Som inspiration kan man ta sina gamla misstag och skapa en ny variant. Det tar aldrig slut. Om man som jag gillar verktyg så har man iallafall saftiga bekymmer att ta sig an. 🙂 Men jag tycker vi har en väldig massa saker att gå på också. En av de viktigaste sakerna att förbättra, är utan tvekan att folk helt enkelt inte ens ser tricket. Jag tänker på språket(ord) som viktiga möjliga verktyg här. Men även andra saker.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • Mv skriver:

    Ja det du skriver är väl en variant på det jag skriver, hycklare och de som hellre lever på andras insats kommer alltid att finnas och i socialismens (socialdemokrati i Sverige) så har dessa funnit nyckeln till makten, och nog med nyttiga idioter med slavmentalitet för att de kan hålla sig kvar där. Många på dessa sidor också har denna slavmentalitet som yttrar sig i att de tror på någon ”rättvisa” när de ger bort sitt liv till staten. Jeg vet åtminstone att mitt liv stjäls och är åtminstone fri i sinnet.

    Gillad av 1 person

 13. Jaxel skriver:

  Men, PE, du måste bestämma dig.

  Å ena sidan det rent materiella, pekuniära, egenintresset hos politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriella komplex som grund för PK

  Å andra sidan nu, idag, PK-människornas, uppenbara religiösa strävan efter någon sorts upphöjd mening med livet som drivkraft.

  Eller kanske måste du inte bestämma dig. Det ena behöver inte nödvändigtvis utesluta det andra. Det är dock intressant att begrunda vilken av dessa två mer eller mindre motsatta drivkrafter till PK som är viktigast. Vilket förstås kan variera mellan olika personer.,

  Det är också,intressant att notera att det finns ett mycket starkt inslag av egenintresse också i den religiösa drivkraften, nämligen,egentresset av att känna,sig god. Det senare blir särskilt uppenbart då den godhet som visas fram sällan kräver några personliga uppoffringar.

  Ta Annie Lööf som exempel. Hon röstade igenom ”gymnasielagen” av medkänsla. Krävde denna handling, denna medkänsla, någon form av personlig uppoffring av henne? Nej, tvörtom, den gav henne möjlighet att förstärka den egna självbilden som en god människa. Det ligger nära till hands att tro att detta var den egentliga drivkraften bakom hennes handlande.

  Här finns något väsentligt i PK. Det är så enkelt och accepterat att få bekräftelse på sin godhet utan att det krävs några personliga uppoffringar. PK är en religion som uteslutande är sträng mot de icke-troende. Det enda som krävs av de troende är till intet förpliktigande bekännelser till några luddiga doktriner. Klart att många gärna bekänner sig till denna tro. Man erbjuds bekräftelse, utan någon motprestation i form handlingar. Bortsett från hyckleri.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   En materialistisk och en idealistisk tolkning av ett skeende kan tyckas motsäga varandra men de kan också, i lyckliga fall, utgöra kompletterande och varandra förstärkande vägar till insikt. Tror jag. Patrik

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, det är nyckeln, inte bara till insikt, utan för att vi ska kunna handla på klokaste vis i detta civilisatoriska sönderfallsskede och kunna tänka ut vad som behövs även på den immateriella sidan. Tillvarons polära siamesiska tvillingar dyker ju ständigt upp: kropp – psyke, materia – medvetande, praktik – teori. Men den viktigaste nyckeln är sanningssökandet. Om PK-isterna verkligen hade förenat det materialistiska med det idealistiska och respekterat sanningskravet och själva levt efter det skulle den samhälleliga destruktiviteten aldrig ha utvecklats. Det är förljugenheten – förnekandet av verkligheten även i ens eget psyke – som smittar ner allt och orsakar rötan.

    Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   Vi får inte glömma det sadistiska draget i människans natur.
   Att få vara en del av de rättfärdigas skara och samtidigt utsätta de oliktänkande för spott och spe,
   och få klapp på axeln för sitt moraliska högmod, den sporren ska inte underskattas.

   Gillad av 1 person

 14. phnordin skriver:

  Lysande! Det är hart när omöjligt för de etablerade PK-isterna att erkänna det uppenbara, nämligen att SD visar prov på klarsynthet och i politiken. Att göra det vore att underkänna sina egna verklighetsfrämmande trossatser.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.