Patrik Engellau: Fariséer

Patrik Engellau

Som Richard Sörman skrev nyligen är vår tid en religiös tid. Det officiellt påbjudna tänkandet – PK-ismen – är en religion exempelvis i bemärkelsen att läran och dess troende härskaror upphöjer vissa dogmer – till exempel ”värdegrunden” och föreställningen om ”allas lika värde” – till lagar som inte behöver diskuteras utan bara inskärpas eftersom de är givna uppifrån och därför till sin natur sanna. Som många andra religioner har PK-ismen också en eskatologi, det vill säga en lära om tillvarons undergång, i det här fallet på grund av människornas synder i form av utsläpp av växthusgaser.

Eftersom religioners krav och mening inte spontant uppenbarar sig för alla människor måste religionerna förkunnas om de ska få spridning. Detta kan gå till på lite olika sätt i olika sammanhang. Vi vet en del om hur det var hos judarna på Jesu tid. De ansåg sig vara Guds utvalda folk men hur skulle de säkerställa hans fortsatta beskydd genom tiderna? Att det på något vis handlade om att lydigt följa Guds lag så som den presenteras framför allt i moseböckerna var utgångspunkten.

Överklassen och översteprästerna, sadducéerna, nöjde sig med att prästerskapet i templet noga följde lagarna. Folk i allmänhet fick göra som de ville. Folket hade en fri vilja och Gud la sig inte i deras liv.

Fariséerna var religiösa aktivister och motståndare till sadducéerna. De ansåg att allt folket måste följa varje prick och kommatecken i Guds lag. Avvikelser skulle inte tålas och de troende skulle hålla de andra i tukt. De var ett slags talibaner eller shiapoliser. Deras främsta mål var andlig renhet.

Vår tids PK-ister är en sorts fariséer. De anser sig bli orena av människor som tänker annorlunda, till exempel sverigedemokrater. De vill att Sverige ska erkännas som humanitär stormakt om inte av Gud så i varje fall av FN. De tillber värdegrunden och dogmen och allas lika värde och drar sig bakåt i fasa ifrån orena människor som inte är värdegrundsdogmatiker och kanske rentav umgås med sverigedemokrater. De vill inte umgås med sådant pack och ej heller behöva konfronteras med dem på jobbet.

Jesus hade stora problem med fariséerna (vilket nog i grunden berodde på att de inte ville erkänna honom som Messias). Fariséerna tog honom hela tiden i örat för att han bröt mot heliga regler ungefär som när Dagens Nyheter-journalisten Björn af Kleen tog Lena Adelsohn i örat för att hon besökt sajten Avpixlat . En gång rev Jesus och lärjungarna av sädesax på sabbaten. ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” sa fariséerna upprört (Mark 2:24). Vid ett annat tillfälle låg Jesus och lärjungarna till bords med orena människor som tullindrivare och syndare. ”Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?” frågade fariséerna med avsmak. Det var som när Ebba Busch Thor åt lunch med Jimmie Åkesson.

Jesus menade att fariséerna var bigotta renhetsfanatiker som brydde sig om lagen men icke den helige andes kärleksbudskap. Ibland blev han rasande och varnade sina åhörare för fariséerna (Matteus 23):

Ty de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen… Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in… Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler… Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

Frågar du mig så finns avsevärda likheter mellan fariséerna, talibanerna och våra lokala svenska PK-ister.