Patrik Engellau: Opinionsbildning

Patrik Engellau

På grund av ett antal olyckliga omständigheter blev den stenrike Pierre Besuchov, huvudpersonen i Tolstojs Krig och Fred, fånge hos Napoleons trupper efter det ryskfranska slaget vid Borodino år 1812. Erfarenheten förändrade honom i grunden. Tidigare hade han betraktat allt som ”begränsat, smått, vardagligt, meningslöst.” Men hans lidanden som krigsfånge hade lärt honom ”att se det stora, eviga och oändliga i allt, och han gladde sig åt livet i dess rika och evigt skiftande mångfald”.

Han hade accepterat tillvaron sådan som den är och brydde sig inte längre om att störa sig på människor. Han slutade förmana sina medmänniskor utan betraktade dem bara milt, kanske med ett ironiskt leende, medan de pladdrade. Det slutade med att människorna älskade honom för hans stora vidsynthet. Han vann deras sympati för att han ”erkände varje människas rätt att tänka, känna och betrakta tingen på sitt sätt och insåg omöjligheten att med ord ta en människa ur hennes villfarelse. Denna legitima egenhet hos varje människa, som förut hade upprört och retat Pierre, utgjorde nu grunden för det deltagande och intresse som han ägnade människorna”.

Fundera över formuleringen att Pierre ”insåg omöjligheten att med ord ta en människa ur hennes villfarelse”. Tanken är oerhörd. Den bryter mot en av vårt samhälles grundläggande föreställningar, nämligen att predikningar, propaganda och pedagogik är effektiva metoder att påverka folks tänkande. Vi utgår från att ord fungerar även på de mest hårdnackade och inkrökta sinnen. Så kommer Tolstoj och säger att alla sådana ambitioner är förgäves. Det är en hård nöt inte bara för politiker och reklamfolk, utan också för alla så kallade opinionsbildare som tror sig om att ha effekt på människornas världsbild vare sig de är ledarskribenter, debattboksförfattare, bloggare eller influencers.

Själv är jag inte så kategorisk som Tolstoj. Han har i grunden rätt i att det i allmänhet inte går att påverka folks idéer. Det beror emellertid inte på att folk är faktaresistenta eller dumma i huvudet eller på att påverkaren är en inkompetent påverkare. Det beror oftast, efter min erfarenhet, på att folk inte vill bli påverkade. De betraktar opinionsbildare som det slags mer eller mindre påstridiga försäljare som ringer klockan sju på kvällen och vill sälja ett nytt telefonabonnemang eller bjuda på ett möte hos en fondkommissionär. ”Tack för erbjudandet”, säger folk till opinionsbildaren, ”men jag är nöjd med de idéer jag har, de funkar bra för mig. Jag har hört och begripit vad du säger så du behöver inte säga det igen. Ha en bra dag.”

Men det händer faktiskt att folk öppnar öronen även för opinionsbildares budskap. Det beror på att de av någon anledning är på humör att shoppa nya idéer, uppfattningar eller till och med ideologier. De är villiga att bli frälsta eller förförda (eller förledda, skulle några säga).

Det är med idéer som med bilar och bostäder och fruar. Den som är nöjd med vad han har är inte i marknaden. Men den som tycker att det är dags för en förnyelse surfar in på bilmärkenas och fastighetsmäklarnas hemsidor eller börjar undersöka hur nätdejting går till.

Så vad ska en opinionsbildare med en jättefin idé ta sig för? Många tror att det handlar om att mejsla ut budskapet så att det blir oemotsägligt och sedan ösa på med helsidesannonser eller påkostade TV-shower på YouTube. Visst, det kan kanske göra någon nytta. Men jag tror mer att opinionsbildaren bör predika för de redan frälsta som en del förståsigpåare så föraktfullt uttrycker det. När man ska ut i krig är det bättre att träna sina egna trupper än att försöka förklara för fienden hur fel han har i alla avseenden.

God opinionsbildning går till på så vis att opinionsbildaren förser sina meningsfränder med synsätt och argument. Opinionsbildaren ger i lyckligaste fall rätt ord till den som letar efter rätt ord. Sedan kan meningsfränderna kan gå ut och prata med sin nästa. Ett framgångsrikt sådant personligt möte är värt hundra opinionsartiklar.

Naturligtvis har ingen begripit detta bättre än alla tiders främste opinionsbildare, Jesus. Jesus gav ord och bilder åt människor som behövde sådana verktyg och vapen. Läs liknelsen om såningsmannen. Såningsmannen sår sin säd. En del faller på hälleberget och torkar bort. Men en del faller i god jord och bär hundrafaldig frukt.

46 reaktioner på ”Patrik Engellau: Opinionsbildning

 1. Observatör skriver:

  Grundförutsättningen är dock att man tar del av motståndarens åsikter och argument. Därför är alla former av censur kontraproduktiva. Det går ju inte att bemöta åsikter och argument som man inte känner till.

  Gillad av 2 personer

 2. svenne skriver:

  ”Men det händer faktiskt att folk öppnar öronen även för opinionsbildares budskap”.

  Om opinionsbildarens budskap sammanfaller med en pågående någorlunda tydlig trend – som kan vara både positiv och negativ – i samhällsutvecklingen så kan budskapet malas in och få fotfäste även hos dem som från början är kritiska till budskapet. En utveckling som successivt, och entydigt, pekar i en viss riktning går ju inte att förneka eller negligera med irrationella argument utan verkligheten tränger sig på oavsett vad man har för önsketänkande.

  Ett aktuellt exempel är ju att den klimatkris som vissa med pukor och trumpeter försöker basunera ut inte slår rot hos huvuddelen av befolkningen. Detta dels därför att den är ytterst tvivelaktig plus att den inte inte leder spikrakt mot en katastrof därför att klimatrelaterade temperaturvariationer är ett cykliskt fenomen vilket de flesta inser, och vädervariationer sker ju från år till år.

  Ett annat exempel är resultatet av den under decennier förda invandringspolitiken som länge har visat en entydig negativ trend och som nu börjar bli så påtaglig att även tidigare anhängare till denna politik börjar tvivla och nu försöker att ta sig ur det hörn som de har målat in sig i.

  Om folk tidigare hade öppnat öronen och lyssnat på SD:s opinionsbildande budskap så hade landet befunnit sig i en betydligt gynnsammare situation än vad som nu är fallet. Om man dessutom låter bli att lyssna på klimatalarmisterna så går det att undvika onödiga kostnader för att stävja något som inte egentligen kräver någon åtgärd.

  Gillad av 6 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   ”Om folk tidigare hade öppnat öronen och lyssnat på SD:s opinionsbildande budskap så hade landet befunnit sig i en betydligt gynnsammare situation än vad som nu är fallet.”

   Ja det stämmer Svenne! Sverige befinner sig nu, inför den ekonomiska kollapsen*, som med stor sannolikhet drabbar världsekonomin nästa år, i en mycket ogynnsam situation.

   Den katastrofala nollräntepolitiken och det ymniga ”pengatryckandet”, som har orsakat den stundande ekonomiska härdsmältan är ett internationellt fenomen och har förvisso inte enbart orsakats av den ”moraliska stormaktens” politiker.
   Däremot har våra PK-politiker försatt oss i en mycket ogynnsam situation när det gäller att hantera den ekonomiska krisen.

   Trettiotalets depression innebar stora prövningar men vi klarade oss ifrån den, med skotten i Ådalen 1931, som det allvarligaste våldsutbrottet. Att vi internationellt sett klarade oss förhållandevis väl från våld och stridigheter, berodde säkert också på att vi hade en kulturellt homogen befolkning med lugnt sinnelag.

   Nu har PK-etablissemanget skapat de sämsta tänkbara förutsättningar för att bevara samhällsfreden vid den ekonomiska kollapsen.
   Kommunernas ekonomi är redan katastrofal på grund av massinvandringen och den har också skapat farliga etniska spänningar. Våldet har redan innan den ekonomiska krisen slagit till med full kraft, blivit en del av vardagen.

   När den nettoskattebetalande medelklassen ser sina besparingar försvinna och många tvingas gå från hus och hem, kommer tålamodet att tryta och viljan att försörja stora utländska svenskfientliga klankulturer med ymniga bidrag kommer att vara ett minne blott.

   Många av de invandrade bidragstagarna kommer inte stillatigande att acceptera detta. De kommer att tillgripa de medel som deras kulturer har präglat dom med. Vilka metoder det är, kan vi studera i deras ursprungsländer; t.ex. Afghanistan, Somalia, Libanon/Palestina och Syrien.

   Förhoppningsvis kommer depressionen att väcka upp svenskarna till verkligheten när PK-kulisserna rämnar. Det öppnar möjligheten till en “reconquista” och återerövring av friheten.

   Risken är förstås också stor, att den socialistiska hydran, i någon av dess former; nationalsocialism, kommunism eller ”demokratisk” socialism, med sina kollektivistiska ”lösningar”, får ökat inflytande och därmed häller bensin på elden.
   *(Se intervju med den tyske ekonomen Dr Markus Krall):

   Gillad av 6 personer

 3. Fördomar - och höga stentorn skriver:

  Jag trivs med mina fördomar. De bygger i viss grad upp en trygghet i min oroliga själ. Men vad de består av vet jag inte så mycket om. Annat än att de mjukar upp och gör mitt eget sittfläsk mera mjukt och bekvämt. Så hota och utmana inte mina fördomar. Låt dem få vara ifred. För de är mina fördomar – och inte dina. All opinionsbildning till trots.

  En av dessa fördomar handlar om stenar och tyskar. Jag såg det aldrig förr.
  Nu ser jag det nästan överallt där stenarna är platta och turisterna många.
  Att de skall staplas till höga torn. Helst så höga det bara går. Likt i teveprogrammet Mästarnas mästare. Jag såg fenomenet i går – också i Stockholms skärgård. På en i övrigt orörd strand. Rader av höga stentorn. Extremt höga och rangliga. Ett tidsfördriv för vuxna som ser naturen som sin egen lilla lekstuga. Det är möjligt att jag i ett senare skede även måste påföra svenskar dessa mina fördomar. Att svenskar blivit som tyskar – i senare generationer. Då växer mina fördomar med ytterligare ett lager.

  Det blev en lång inledning. Men nu kommer poängen, den som jag vägrar betrakta som en fördom. Ingen kan byta ut den understa stenen i ett stentorn utan att tornet rasar. Det handlar alltid om att bygga på. Alltid den översta stenen på de andra. Lägga till något – på något redan existerande. Som att det övre vilar på det undre. Som i höga stentorn på en strand. Så mina fördomar säger att Patrik har rätt. Opinionsbildning kan inte börja underifrån. De kan bara lägga till. Lägga till en toppsten. Och den är i de högsta tornen alltid mycket instabil och osäker.

  Nu råkar jag själv vara mycket negativ till höga stentorn som reser sig på stränder, och i fjällen, ja lite överallt i naturen, dit turister lockats ut via flashiga broschyrer i flerfärgstryck. Varför kan inte naturen få vara i fred? Och vara som den är. Där orördheten intill nyligen fått sin fristad. Måste man jämt vara där och kladda? Stapla stentorn och lägga till toppstenar. Överallt där det är möjligt – i tysk turistradition.

  Så i upprepning; Jag trivs med mina fördomar. De bygger i viss grad upp en trygghet i min oroliga själ. Men vad de består av vet jag inte så mycket om. Annat än att de mjukar upp och gör mitt eget sittfläsk mera mjukt och bekvämt. Så hota och utmana inte mina fördomar. Låt dem få vara ifred. För de är mina fördomar – och inte dina. Därför värjer jag mig mot alla typer av opinionsbildning. Efter bästa förmåga. Låt naturen få vara i fred. Rör inte naturens alla stenar.

  Gillad av 1 person

 4. Folke Lidén skriver:

  Gissar att Tolstoj, med all rätt, skulle ställt sig blåskeptisk till förslagen om att ”förbättra integrationen” genom att ge nyanlända en crash course i ”svenska värderingar”.

  Gillad av 1 person

 5. Stefan Sewall skriver:

  Effektiv blir påverkan när den inte uppfattas som försök till påverkan. När den smygs in som del av nyhetsförmedlingen.
  Multipel upprepning av budskap, ständigt återkommande i nyhetsformat är också effektivt.
  Folk tror att de hör på nyheterna, men utsätts för propaganda genom urvalet och vinklingen utan att förstå det.
  När nyhetssändningarna viktas så att folk får uppfattningen att någon fråga är särskilt viktig och detta upprepas dag efter dag och månad efter månad utan att bli ifrågasatt.
  Smygbudskap i nyhetsflödet är effektivt och kräver inte och bryr sig inte om målgruppens acceptans. Folk blir påtvingade budskapet och kan inte välja. De märker inte att de blir tvångsmatade med påståenden. Så fungerar SVT.

  Öppen, ärlig reklam, som tydligt är reklam, är en helt annan sak, den kan folk välja bort och gör så också både vad gäller hundmat och politiska partier.

  Gillad av 4 personer

  • Palle9 skriver:

   Stefan Sewall: Mycket sant. Just själva urvalet av nyheter och vad man ägnar mest tid åt är helt avgörande – därmed kan man luras och vilseleda utan att man behöver ljuga.
   Man kan notera att vid varje tillfälle då någon diktator tagit över makten i ett land, så står det mycket högt på prioritetslistan att ta över makten över de stora radio- och TV-kanalerna tätt följt av dagstidningarna. Det ovanliga med Sverige var hur makten över SvT och SR togs över successivt ungefär från 1970 och framåt (möjligen hade det börjat redan tidigare, men takten ökade ungefär från 70-talet). I och med att det numera saknas ordentliga motvikter (checks and balances som amerikanarna uttrycker det), kan nästan vilka stolligheter som helst framföras som sanningar – klimathysterin och Greta-fenomenet är ju närmast något som påminner om en absurd teaterpjäs.

   Gillad av 9 personer

  • Erik2 skriver:

   Så sant som det var sagt. Försåtligheten i propagandan är djävulskt svår att genomskåda utan egna erfarenheter som kan få propagandabilden att krackelera. Lite roligt ändå är det att tro sig veta att propagandan kommer att bli allt mindre effektiv ju fler svenska medborgare det blir som inte är etniska svenskar (för att då använda ett uttryck som jag inte hört förrän jag hörde F Reinfeldt säga så). De är i snitt mer krassa och klarsynta, ej hjärntvättade, eller mer uppmärksamma på vad som pågår. Så ha ha till er mästerregissörer som försöker föra landet in i det förlovade (kommunistiska) landet. Ni kommer att få det svårt med de allra nyaste medborgarna.

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    -Ja utlänningar har ofta erfarenhet av uppenbart vriden lögnpropaganda från sina gamla kommunistländer eller arabländer där alla intellektuellt sinnade vet att det är regimens ensidiga indoktrinering via mediamonopol, och där all opposition är förbjuden.
    De är naturligen på sin vakt, och tror inte utan vidare på vad de hör. Vuxna iranier vet hur det var före Ayatollorna och jämför med efter t.ex. Obildade, unga och analfabeter i arabländerna däremot fattar inte hur de blir hetsade och åsiktsmanipulerade till Israel och jude- och västhat. De tror på sina länders TV-megafoner för de har inget att jämföra med, och många kan inte heller läsa och kan bara se TV och slukar hetsen med hull och hår.
    -Snacka om hets mot folkgrupp i arabländernas media mot judar.
    De läskunniga araberna har inte tillgång till tidningar från väst, som de inte heller skulle haft råd med att köpa eller prenumerera på om de funnits. Jag läste en gång om en professor vid universitetet i Kairo som verkade intelligent och öppensinnad som beklagade sig över att hans lön var så dålig att han inte hade råd med någon utländsk tidning för sin allmänorientering.
    Svenskarna däremot är så godtrogna av naturen då vi är freds-tillvanda och invaggade i falsk säkerhet. Svenskarna tror på sitt mediasystem som de tror är OK, utan att ana hur det på ett lömskt sätt smugit sig in mer och mer av vänstervärderingar ju längre tiden gått från -68 ung. Vietnambombningarna över Hanoi var startpunkten då vänstern fick börja omärkligt smyga in makt över sinnena via monopol-TV.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Jag håller med dig Erik2, men inte riktigt vad gäller uppmärksamheten om läget här. De är mer fokuserade på vad som är bra för sig nu. Och islam tycks verka mera genom att tränga ut kvadratmeter för kvadratmeter snarare än att identifiera socialism. Skyddet tycks ligga i att inte på några villkor acceptera invertering. Att döda det som försöker. Men samtidigt inte bara gå på i ullstrumporna utan även beakta numerären. Och efter som detta verkar räcka, så behövs inte någon djupare analys. Men det är många saker som är så otroligt listigt, ta bara decentraliseringen. Alltså jag är inte på något vis en kännare, utan interpolerar bara vad jag observerar.

    Mvh A

    Gilla

 6. A skriver:

  Som jag ser det P.E, är det bara religioner som har förmågan att varaktigt förändra något. Socialismerna kan bara tillfälligt slå sönder och sen utplåna sig själv. Uppstå, bryta ned och dö är karaktären. Orsaken är att de är baserade på lögn. Lögn är samma sak som död, därför blir samhället baserat på död och måste gå under. Så enkelt.

  Ordet opinionsbildning har jag alltid haft svårt för, och jag tror att det i praktiken betyder att byta en lögn mot en annan. I längden saknar det betydelse om man råkar hitta någon slagkraftig idè som fäster, om den ändå inte är sann. Den kommer inte att överleva, utan bara förstöra. Det finns ingen väg runt. Utan det enda som betyder något är hur högt i kurs själva sanningen står. Det är det som kan förändras. Det är det som avgör hur framtiden blir. Inte idèerna i sig, de kommer UR detta.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

  • Richard skriver:

   ”Socialismerna kan bara tillfälligt slå sönder och sen utplåna sig själv”

   Jag tror att de av den anledningen ibland används som tankevirus för att bryta ner fienden. Se det som biologisk krigföring; sjukdom är dåligt men det är bra om fienden drabbas av den.

   Sen sprider sig ju socialismer som kommunism, PK, islam, nazism o.s.v liksom biologiska sjukdomar även bra på egen hand. Men det hindrar inte att vissa ibland också ger dem lite ytterligare hjälp.

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Alltså Richard, jag tänker mig att det finns i grunden två upplägg: Sanning för mig, lögn för dig. Det betyder att jag ser sanning om hur makt kan skapas, och ger dig lögn för att kunna stjäla ditt överskott. Jag dödar dig relativt sett.

    Det andra är: sanning för mig och sanning för dig. Ungefär: Vi stjäl inte från varandra. Vi kan hjälpa varandra att ackumulera höjd. Ge varandra ryggen fri att skapa mer liv?

    Nåt sånt, ett erbjudande alltså. Jag inbillar mig att det är religionen.

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

   • Richard skriver:

    A, jo det är absolut en del av det också. Så här skriver Peter Krabbe apropå socialismer;

    ”Samtidigt var de Fabianska socialisterna imponerade av, som man uttryckte det, “the perfect brotherhood and equality before God,” i islam och den revolutionära anda som man såg i deras religion. Genom sitt motsatsförhållande till kristendomen bedömdes islam lämpligt för att underminera det västerländska samhället och dess civilisation.”

    Från; https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/15/fabianismen-del-3-invandring-olja-och-religion-skapar-den-nya-mangkulturen-men-vem-vill-ha-den/

    Gillad av 1 person

 7. Aha skriver:

  Jag tror på Engellaus tes att man inte är beredd att vilja ändra sina åsikter. Trump illustrerar det bra. Att han är en idiot och buffel har hamrats in av världens vänsteretablissemang. Detta har lett till att folk har i vardagssammanhang förfasat sig över hans uttalanden, gjort sig lustiga över hans person.
  Att ta åt sig att Trump säger det oerhörda som inte får sägas såsom att skitländer är skitländer p.g.a. de fungerar som skitländer är då mycket svårt. Man vill inte ge honom rätt.

  Detta är tröghet i opinionsbildning.

  Gillad av 6 personer

 8. Niklas R skriver:

  När jag kommer till en punkt i en diskussion där jag märker att personen i fråga börjar bli investerad i sin ståndpunkt. Då brukar jag avbryta lite kort med frågan: Om du har fel, vill du då faktiskt få reda på det?

  Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   ”Då brukar jag avbryta lite kort med frågan: Om du har fel, vill du då faktiskt få reda på det?”

   -Mkt bra idé. Så borde man göra. Om jag går till mig själv kanske jag har en pessimistisk tro i en fråga. Egentligen önskar jag då att jag hade fel. Om jag tror att maten ska ta slut eller det ska bli krig, så önskar jag ju egentligen att någon kommer och överbevisar mig om att det är helt fel.
   Jag vill gärna ha fel när jag är pessimist. Om jag verkligen kan ses vattentäta bevis för det, vill säga.

   Gillad av 1 person

   • Niklas R skriver:

    Väldigt varierande svar. Mest beroende på om det är en kvinna eller man jag pratar med. Säger de nej slutar jag diskutera, finns ingen anledning.
    Säger de visst så kör jag på. Vanligtvis med resultatet att de inte har några svar att kontra med. Vissa blir sura och hetsiga, vissa försöker köra med att alla andra tycker som de, andra kör med standard argument som krossas med ett eller två välavvägda argument.
    Ingen av dem tycker om att höra att det de fått lära sig eller tror sig veta är fel. De mest medgörliga säger att de ska kolla upp vad jag sagt (vilket jag aldrig tror att de gör).

    Gilla

 9. Göran Holmström skriver:

  Krumbukter; idel krumbukter. Allt är krumbukter.
  Och där är vi, istället för att diskutera lösningen, så ursäktar vi sjukdomen och alla dess avarter!
  Upprepar mitt mantra , det har gått galet i Sverige.
  Vad är lösningen?
  Ps inga krumbukter nu 😉

  Gillad av 3 personer

 10. V för Vendetta skriver:

  De flesta människor är får, de gör som flocken gör. Börjar du omotiverat att applådera vid en sammankomst så kommer de flesta att följa dig och göra samma sak trots att de inte vet vad de egentligen applåderar och inte bara det, de kommer att vända sig mot dig och se dig som den som leder dem. Svårare än så är det inte att opinionsbilda, svårigheten i opinionsbildningen är att skaffa sig de verktyg som behövs för att nå ut. Vi har inte längre någon stadshärold att muta och den interaktiva världen är full av kanaler…. vi behöver hitta medias golfström så omvänder vi världen på två raka dagar.

  Gillad av 2 personer

 11. C de Longueville skriver:

  Att ”gå ut och prata med sin nästa”, för att påverka opinionen är idag föga effektivt, Patrik.
  Den stora massan i detta land är sedan länge och sedan barnsben matad med åsikter, vars elakartade effekter på riket nu lätt kan skådas.
  Den som vill åstadkomma en förändring i folkmeningen måste börja tidigt.
  Sedan blir det svårt eller närmast omöjligt.

  Det stora flertalet av landets ”journalister” och den förmenta eliten är produkter av den svenska skolan.
  De är ingenting annat än offer för flumskolan från vilken de, efter att ha manglats, manipulerats och desinformerats under tolv år, fullkomligt och komplett danats till de praktexemplar, som bara kan frambringas i “den humanitära stormakten”.

  Utfallet är folkindoktrineringen via MSM och den sjukliga vurm för åsiktsförtryck, som i så rikligt mått påträffas i det lilla konungadömet.
  En utbredd konformism, för att inte säga morbid likriktning, som övriga europeiska länder tycks ha klarat sig från.

  Det värsta är attackerna mot yttrandefriheten.
  Människorna får inte ge uttryck åt sorgen och vreden över den pågående dårskapen utan att förföljas och bli utsatta för nedtystningsförsök.
  Angiveriet, det ständiga förtalet och den politiska demoniseringen är bara alltför effektiva.
  Åsiktshegemonin har infiltrerat landet.

  Listan på bakdantare och bluffmakare i svensk press- och etermedia kan göras hur lång som helst.
  Sorgliga figurer, som på fullt allvar tror att de har monopol på sanningen och på att deras inneboende ”godhet” är rent genetiskt betingad.

  Gillad av 5 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Kanske inte riktigt så. Om alla som vet att vi är på fel väg lyckas vända en person var så är vi dubbelt så många som tänker rätt. Man måste tänka så för att inte förtrösta. Eftersom det är en majoritet av män som vet att vi är på fel väg så måste man först övertyga sin partner, oftast av kvinnligt kön. Kvinnor är mer blödiga, godhjärtade varelser så man måste hitta en öppning så att de fattar. Eftersom de månar om sina/våra barn och husdjur så ta nåt exempel där MENA-folk misshandlat nåt barn eller ett husdjur. Visa gärna bilder på barnet/djuret samt den/de figurer som gjort det. Då brukar polletten trilla ner. Hur hittar ni uppgifterna? Tja det finns flera sajter som visar domar och de dömda så leta på. Det har funkat för mig.

   Gillad av 2 personer

 12. jibrang skriver:

  Det har nu gått ett år sedan den sista videon från det goda samhället publicerades på youtube.

  Varför slutade dessa video-intervju dyka upp?

  De höll genomgående hög kvalitet och var väldigt intressanta.

  Gilla

 13. Bo Svensson skriver:

  Idén med svensk public service -teve och pratradio var att skapa ett samförstånd om den objektiva verkligheten. – Det är fel tänkt från början. – Vad som är den objektiva bilden av läget och av vad som bör göras åt det, finns det olika uppfattningar om och det var därför det uppstod politiska partier.

  Pengarna som nu går till public service -kanalerna skall istället fördelas på de folkvalda att köpa sändningstid för, så att det kan förmedlas olika perspektiv.

  Även de pengar som nu går till partistöd kan med fördel istället fördelas på de folkvalda, för att maktförhållandena skall bli de rätta.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Idén med svensk public service -teve och pratradio var att skapa ett samförstånd om den objektiva verkligheten.”

   Jag vet inte det jag. Var står det?

   Ett unilateralt eller intramuralt ”samförstånd” inom ”public service” som sedan förmedlas till de betalande undersåtarna… Pravda-sanning, alltså PK-värdegrundens anda och perceptioner paketerade.

   Gilla

 14. Lars skriver:

  Att predika för de redan frälsta behövs ju inte då de redan är frälsta och det vet ju deras kontakter också! Och frälsare har sällan genomgripande förklaringar om hur världen fungerar. Som du vet Patrik, så ditt recept är det som de svenska partierna använt sedan 1970–talet. Du ser ju resultatet?

  Gilla

 15. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Det kan faktiskt vara så att uttrycket ”mellan skål och vägg” härstammar från Vikingatid med långbänkar utmed de två långväggarna. Där satt de – vikingarna/bönderna – och rådslog om nästa härnadståg och om vilka hot det fanns från avlägsna eller nästgårdsgrannar. Det var under sådana stundom uppsluppna gillen som gemenskapen smiddes fram. Vi mot dom.

  Det är just detta att bygga gemenskaper gruppvis och i större sammanhang vi är i stort behov av. DGS och andra stora plattformar i all ära. Men om de inte leder till samtal ”mellan skål och vägg” fungerar de som att skriva i vatten.

  Gilla

 16. Jonas Nilsson skriver:

  Jag tror att det som gett evangeliet sådan skjuts och styrka är att det inte ger mycket näring åt vi och dom tänkandet. Det finns en frid som övergår allt förstånd.
  Det går alltid att bygga för krig under längre eller kortare tid, strida, lida troligtvis dö. Andra överlever och får försöka ta hand om resterna, lida ännu mer. Några av dem som var med blir hjältar och man kan berätta sagor om dem. Men Jesus som propagandist är mer än saga.
  Nya Testamentet har en given bakgrund i Gamla Testamentet. Det är den närmast konkreta goda jorden.
  Huvudfrågan är – stämmer det eller inte? Hänger det ihop? Spänningen mellan de fyra evangelierna gör att ingen kommer ifrån frågan om tro. Liknelsen om såningsmannen har ju dessutom en långsiktighet – han väntar och ser hur det växer upp – vilken eventuell frukt det hela ger.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.