Anders Leion: Demokrati – ett slagsmål styrt av regler

Anders Leion

För en tid sedan inledde jag en text på följande sätt:

MORDET – DET ENDA SÄKRA, OM INGA REGLER FINNS

Rubrikens innebörd illustreras gång på gång, nästan dagligen, när konflikter skall lösas i invandrargettona. Också i andra sammanhang, till exempel vid uppgörelser på gatan utanför någon krog i centrum, görs konflikter upp enligt likartad logik: misshandeln av den redan till marken slagne fortsätter trots att denne är försvarslös.

Varför? Svaret är enkelt. När inga regler finns eller följs blir varje banalt slagsmål en misshandel, som inte stannar förrän den förlorande ligger tillintetgjord, ofta med men för livet, ibland dödad
Våldet syftar till att sätta motparten definitivt ur spel, därför att rädslan för påhopp bakifrån eller annat slags hämnd hela tiden är närvarande.

Denna logik styr uppgörelser på gatan som till att börja med sker utan tillhyggen: Slagsmålen förvandlas regelmässigt till misshandel resulterande i dråp eller livslånga handikapp. Därefter sker en upprustning och skjutningarna tar vid.

Samma logik styr politiska avgöranden. I länder där maktväxlingar sker efter rättvisa val och där partierna är övertygade om att vinnaren skall låta förlorarna – utan repressalier – fortsätta verka, med möjlighet att förbereda sig för ett maktövertagande efter nästa val, i dessa länder behövs inte våld eller hotelser av något slag. Dessa länder kallas demokratier.

I länder där partiet eller personen vid makten fruktar att varje förlust av makten blir oåterkallelig därför att motståndarna kommer att använda samma medel som de själva använt för att erövra makten, i dessa länder är alla inlåsta i samma logik av rädsla och uppgörelser syftande till motståndarens förintelse som den som styr gänguppgörelser i kriminella kretsar.  Dessa länder kallas diktaturer.

I ett grannland till Sverige som inte kunnat skaffa sig några demokratiska traditioner styrs därför landet av gangstrar.  Efter kommunistpartiets sjuttiåriga övervåld mot det ryska folket följde en kort period som gav löften om en demokratisk utveckling. När denna definitivt tog slut därför att sittande president inte kunde fortsätta, och inte vågade låta någon ta över makten med folkligt mandat, gavs makten till en KGB-agent, vältränad i en gangsters sätt att skaffa sig och utöva makt. Han skrämde folket till underkastelse genom att döda hundratals människor i ett sprängattentat och i en gasattack mot en av tjetjener ockuperad teater. Därefter har terrorn fortsatt på lägre nivå men ständigt varit närvarande.

Denne man kommer aldrig att lämna ifrån sig makten frivilligt. Han har utfört så många illdåd att han vet sig inte komma undan en motståndares maktövertagande med livet i behöll – för att inte tala om hur han kommer att mista alla de oändliga rikedomar som han rövat till sig.

Hur motsägelsefullt det än kan verka måste man önska den nuvarande presidenten och hans gangstergäng ett långt maktinnehav. När de väl förlorar makten kommer det att ske under våldsamma former, vilket kommer att innebära fortsatt lidande för det ryska folket. Presidenten namn är utan betydelse. Han har inget ansikte, därför att han bara är en marionett i det brutala maktspel där han själv är fången.

När sedan väl maktväxlingen tvingas igenom – sannolikt efter en katastrof av tjernobylska dimensioner – kommer samma rundgång att sättas igång igen. Det ryska folket har aldrig fått lära sig demokrati. Det är ett styrelseskick som kräver träning i och tillvänjning vid demokratisk praktik, det vill säga rättsväsendets självständighet, omutliga byråkrater och fri, obunden åsiktsbildning. Inget av detta har ryssarna haft tillfälle att uppleva och lära.

Det ryska systemet, som uppmuntrar blind lojalitet mot makten, mot staten och bestraffar obundenhet och självständiga, på omutliga fakta grundade ställningstaganden, är som gjort för att producera katastrofer – även i de fall dessa inte varit avsedda och initierade av den högsta makten. Redan har flera mindre katastrofer skett efter Tjernobyl och den ryska statens handlande har också då – efter ett par olyckor med atomubåtar – varit lika förljuget och famlande, famlande därför att man inte tillåter obunden information att sprida sig och på så sätt håller sig själv utanför riktig kunskap.

Den katastrof som kommer att göra slut på den nuvarande regimen behöver inte vara av den tekniskt-fysiska natur som Tjernobyl utgjorde, den kan lika gärna vara av ekonomisk, politisk natur (eller den kombination av båda som rådde under Gorbatjovs tid). Ett långvarigt prisfall på olja kombinerat med ekonomisk utmattning som en följd av kriget i Ukraina och andra liknande engagemang kan göra regimen nervös och utlösa en palatskupp av något slag, en kupp som går snett och i sin tur resulterar i svårare, interna uppgörelser.

Detta är mekanismen bakom diktaturens sätt att försöka tillägna sig evigt liv.  På samma sätt som gangstern är man inlåst i sin maktfullkomlighet och fruktar varje förändring som kan underminera maktinnehavet. Men den verkar också i vardagen, då inget avgörande står på spel. Varje makthavare, liten som stor, vet att hans ställning är illegal, därför att regimen är illegal. Han se därför ständigt risken att bli avpolletterad, att bli av med sitt jobb. Han skyndar sig därför att pressa ut så mycket som möjligt av de medborgare han kommer i kontakt med. Han blir permanent och ohjälpligt korrumperad.

Denna vardagliga förvridna praktik kan också studeras i länder som brukar anses vara något slags demokratier. Själva möjligheten att berika sig genom korruption gör maktinnehavet så lockande och valförlusten så skrämmande, att man skyndar sig att så snabbt som möjligt berika sig genom just korruption: är man något slags chef pressar man in släktingar och vänner på sinekurer inom det offentliga – och får förstås betalt för tjänsten. Denna praktik gör byråkraterna lätt att påverka. De vet att de ägnar sig åt olagligheter och kan därför lätt bli föremål för utpressning – också av maffia. De väljer att inte se maffians verksamhet. Att ingripa vore för farligt.

Finns det då ingen utväg för dessa angripna demokratier? Jo, låt korruptionsbekämparna komma från en landsända långt bort från den mest belastade maffiaregionen. Det skedde i Italien. På kort tid lyckades deras rättsväsende också knäcka de gamla, korrumperade partierna. Det var något av ett under. Sedan har det, tyvärr, skett en drift mot den gamla oordningen.
Denna utväg finns inte i Ryssland. Landets rättsväsende är helt kuvat av den politiska makten. Där kommer förändringen först efter en större katastrof av något slag.

Vad har vi för anledning att intressera oss för detta? Vi är beroende av våra grannar. Vi måste se dem som de är.

Vi skall vara oerhört glada över att leva i en fungerande demokrati, Vi skall vårda den och dess institutioner. Varje tendens mot korruption skall bekämpas.

Vi lever just nu farligt. Den offentliga sektorn har blivit så stor att varje medborgare är mycket beroende av den. Den ekonomiska kris som nu rycker allt närmare kommer att bli farlig. Nyblivna statliga och kommunala tjänstemän, ofta med bakgrund från andra, svårt korrumperade länder – men givetvis också pursvenska byråkrater – kan se mutor som ett sätt att klara sig bättre. Och det offentligas klienter kan komma att se bestickning som ett sätt att få den vård som annars skulle förbli ouppnåelig.

Slutligen, landets leds fortfarande av ett parti som sedan länge ser staten och det offentliga som sitt eget fögderi. Detta parti har gett sina anhängare särskilt breda och lättgångna vägar till behagliga tjänster. Detta parti har därför mest att förlora på en maktväxling. Det förklarar varför dess ledare nu beter sig som de gör. I längden kommer de att tvingas bort från makten och de med denna förenade åtråvärda positionerna. Vem vet hur de kommer att reagera då?

31 reaktioner på ”Anders Leion: Demokrati – ett slagsmål styrt av regler

 1. Tritonen skriver:

  Samma tendenser till korruption ser vi i vårt eget land. I sin ängslan att tvingas bort från makten och köttgrytorna är Sjuklövern beredd till vilka manövrer som helst. DÖ och JÖK är maktens finurligheter utan stöd hos folkviljan såsom den manifesteras i valet. Var och en en toppstyrd skvader, lojalt bejakad av partigängare och koryféer på lägre nivåer samt med eldunderstöd av regimberoende media i den heliga värdegrundens namn.
  Måtte det sovande folket vakna snart!

  Gillad av 4 personer

 2. uppstigersolen skriver:

  Sossar tillsätter sina vänner överallt. Nya myndigheter, institutioner NGOs och allsköns bråte finansierade av oss skattebetalare styrs av inkompetenta sossar och deras medlöpare. Vad skiljer Sverige från en diktaturstat? Tja fundera på det.

  Gillad av 11 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Först beskriver du hur Sverige är en diktatur snarare än en demokrati. Sedan kommer det här: ”Vi skall vara oerhört glada över att leva i en fungerande demokrati”.

  Läst men inte förstått. Åter skrivpulpeten!

  Behandlingen av Sverigedemokraterna och andra oppositionella, och innan dess av Högerpartiet och Moderata samlingspartiet, bevisar enligt din egen beskrivning att demokrati inte kan sägas råda i Sverige.

  Gillad av 15 personer

  • Errol skriver:

   Demokrati är ett mänskligt system och finns därför inte, och kommer aldrig uppträda i ett perfekt tillstånd, som dessutom tillfredsställer allas och envars demokratisyn.

   Det finns statsvetenskapliga Demokratiindex som mäter just graden av demokrati utifrån flera olika apekter av demokratibegreppets förverkligande i olika länder.

   Ytlig vulgärargumentation av typen att det inte råder demokrati i Sverige idag är fullständigt meningslös. Ett sådant påstående utöver att vara statsvetenskapligt fullständigt förfelat, preciserar inte vilka de demokratiska bristerna är, för visst finns det brister i den svenska demokratin, men då kanske mindre på det formella planet.

   Vad Moberg menade med demokratur var att det i Sverige inte behövdes införas någon diktatur därför att flockmentaliteten och självcensuren fixade biffen av sig självt. Formellt och reellt så är Sverige en demokrati, men med brister – likt alla andra demokratier. Osaklig vulgärargumentation som inte erkänner gradskillnader leder dock ingenstans.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Vulgärargumentet framför alla är ju att all kritik bara berör ointressanta detaljer. Men demokratin i Sverige är mycket allvarligt förfelad, förljugen och korrupt. Att komma dragande med den politiskt färgade vidskeplighet och kompisklubberi som kallas statstyckeri eller statskunskap har ingen som helst mening eller imponeringskraft. Det är bara barnsligt. Kom med riktiga argument i stället. När det förlorande partiet i ett föregivet demokratiskt val säger ”vi skall ge dem ett helvete”, när det inte överlämnar grundläggande statsdokument till den nya regeringen och när dess utomparlamentariska gren börjar organisera en politisk generalstrejk med det uttalade målet att omöjliggöra regeringens högst måttliga kursändring — vilken nivå befinner sig ”demokratin” på då? Det är inte ens gördsgårdsserien. Det är samma nivå som Deutsche Demokratische Republik och Folkrepubliken Nordkorea. När juridiken styrs av ett paradigm som tvingar domarna att gissa vilket parti, vilken politik, som kommer att vinna nästa gång för att politikens förväntade önskningar väger tyngre än lagens bokstav och över huvud taget tyngre än sedvana och sunt förnuft — hur mycket är då etiketten ”demokrati” värd? Sverige är ett skitland.

    Gillad av 5 personer

   • ERROL skriver:

    Tidningen Economists forskningsavdelning publicerar exempelvis ett demokratiindex utifrån 60 olika kriterier; av 20 helt fullvärdiga, funktionella demokratier, som därvid anses förverkligade i världen i dag, så befinner sig Sverige i den övre kvartilen, framför bl.a. länder som Österrike vilket återfinnes i den lägsta kvartilen (av totalt167 länder).

    Jag har inte påstått att all kritik bara rör ointressanta detaljer. Men vulgärargumentet och det faktiskt felaktiga påståendet att Sverige inte är en demokrati, säger ju väldigt lite om varför Herr Östman diskvalificerar Sverige.

    Återigen så förverkligas demokratin av människor; att då presentera enskilda anekdotiska
    utsagor, om än så tölpaktiga från ensklida politiker, som bevis för att Sverige inte skulle vara en demokrati är direkt löjeväckande och fullständigt perspektivlöst, om man nu inte kräver att svenska politiker skulle uppträda som änglar i alla lägen, undantagsvis och på alla nivåer. Med ett sådant kriterium så finns det inga fullvärdiga demokratier överhuvudtaget.

    Jag har precis avslutat Guido Knopps ”Farväl DDR” och tycker mig se vissa faktiska skillnader avseende den demokratiska pluralismen och rättssäkerheten i Sverige visavi DDR. Nu är jag på intet vis vare sig välfärdsnationalist, av typ ”SAP byggde landet”, eller en värdegrundsapologetisk vurmare av den hyperkänsliga Sverigebilden – tvärtom.
    Jag kan dock på fullt allvar påstå att jag inte är rädd för att vara avlyssnad av vare sig SÄPO eller IB, ej heller speciellt rädd för att fängslas för ”undergrävande av socialismen”.
    Jag har dessutom inte speciellt svårt att passera den svenska gränsen (den antikapitalistiska skyddsvallen) och därigenom resa utomlands. Som tidigare boende i Helsingborg så kunde jag rentav besöka Danmark över dagen, utan att riskera att bli ihjälskjuten av gränsvakter.

    Att svepande påstå att Sverige inte är en demokrati är helt enkelt osakligt och meningslöst. Att överhuvudtaget inte erkänna nyanser är lika begåvat och konstruktivt för demokratidebatten och debatten om bristande åsiktspluralism, som klimatalarmismen är för klimatfrågan.

    Gilla

 4. slaszlos skriver:

  Demokratin är verktyg till diktatur genom kränkningarna av individuella frihets och mänskliga rättigheter gentemot kollektivens krav på lydighet och lyhördhet på individens underkastelse liksom olik andra.

  Gillad av 2 personer

 5. Erik2 skriver:

  Stark argumentation och jag tror du fångar Rysslands dilemma väl. Men, det jag ser utifrån är också en stark vilja att bygga samhället underifrån. Skatterna är låga, småföretagsamheten stöds och i alla fall i Moskva verkar det finnas verksamhet i liten skala som är steget över en basarekonomi. För mig syns det som att ledaren där går en balansgång mellan att vara fången i ett korrupt och våldsamt system och att jobba med att skapa ett demokratiskt och fritt samhälle underifrån. Det är strategi och taktik, kort och lång sikt, som samsas i ett komplext ledarskap. Ryssland är definitivt ett i många stycken obalanserat och instabilt bygge i dag, men det är inte hela bilden. Det finns även något annat som växer underifrån. Så ser jag det så här utifrån. Vad Sverige anbelangar så finns det all anledning att vara dyster. Sverige styrs av något och några där precis allt har gått fel. Man har en märklig totalitär tro på sin egen världsbild och den bara måste tvingas på alla andra. Den exakta motsatsen till ett fritt samhälle som byggs underifrån. På något sätt så är man psykotiskt övertygad om att allt är bra och att allt blir allt bättre. All opposition är orkestrerad sv några få, och de är i sin tur styrda av den onda makten i öster. Det finns säkert detta i någon mindre skala men 650 000 i ett bensinuppror, som är ett uppror by proxy, säger något annat. Något helt annat till och med. Sverige är ett slutet och farligt samhälle som håller på att kantra och de vid rodret ägnar sig åt brända jordens taktik. Vill till sist bara inflika att Cuba som land har väldigt lågt CO2 avtryck. Det är dit man vill ha Sverige. Vi ska cykla och gå och äta insekter. Helt enkelt vara väldigt fattiga. Det är bra för miljön. Det är paradiset vi strävar mot.

  Gillad av 14 personer

  • bejji skriver:

   Det är sant att Putin utsågs till president (utan folkligt mandat) vid nyåret år 2000 – men han fick drygt hälften av rösterna i det följande presidentvalet i mars 2000, med kommunisternas kandidat Zjuganov som tvåa med omkring 30 % av rösterna och resterande 8 kandidater med färre antal stödjande röster.
   Utländska observatörer konstaterade inga påtagliga oegentligheter. Det förekom dock innan valet en del protester emot att massmedia gav en för positiv bild av den senare vinnande kandidaten – dock inte värre än i exempelvis Sverige, där vid valet 2018 SVT omedelbart efter den avslutande partiledardebatten gick ut och fördömde Sverigedemokraternas ledare JÅ för ett uttalande han gjort under debatten, för att inte tala om den snedvridning av resurserna som präglade JA- resp. NEJ-sidan vid de svenska omröstningarna om EU resp. EMU.
   Vad gäller Leions påstående att olyckor hemlighålls för den ryska befolkningen rekommenderas han att titta på (den s.k. Kremlstyrda) internetkanalen ”rt.com”, med mycket omfattande reportage om diverse olyckor Ryssland och där olika experter och kommentatorer får komma till tals – liksom tv-inslag om regimkritiska demonstrationer i Moskva och andra platser.

   Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är en dödskult. De hatar livet. De vill förbjuda livets alla uttryck. De vill stoppa jorden och stiga av. Det enda säkra sättet att inte göra något fel är att inte göra något alls, och varje mänsklig handling påverkar någon annan eller något annat. Varje handling förorsakar ”externaliteter”. Varje handling höjer entropin. Varje handling är oupprätthållbar. Varje handling kan kritiseras. Återstår döden, döden för alla, men fienden först. Kulaker, judar och vita heterosexuella män skall utrotas i läger och genom svält. No platform! No life! Jag står inte ut!

   Gillad av 1 person

 6. MartinA skriver:

  När den allmänna rösträtten infördes var skattetrycket under 20%, korruptionen låg och västvärlden den i särklass mest beundrade civilisationen på jorden. Efter 100 år av allmän rösträtt har demokratierna blivit en föraktad kloak.

  Gillad av 8 personer

  • -.Falsk.Flagg. skriver:

   @ MARTINA,

   Schweiz och USA hade fungerande demokratier under lång tid med låga skatter och ingen tendens till uppsvällda välfärdsstater. Det ändrades när kvinnorna fick rösträtt. Överallt där detta händer får man en liknande utveckling. I Schweiz låg skattetrycket på 14% när den kvinnliga rösträtten infördes på federal nivå 1970. Nu är skattetrycket 28%, dvs en fördubbling. Om man räknar in sjukvårdsförsäkringen hamnar man nog på 33 till 35%.

   Vidare kan man se att i princip allt det som har gått fel i Sverige även sker i Schweiz, men med en fördröjning som ungefär motsvarar skillnaden i tidpunkten när kvinnorna fick politiskt inflytande. För 20 år sen var det på många sätt som Sverige på 50-60 talet, nu är det som 70-80 talet. Allt feminiseras. Skolan, polisen, militären. Rubbet! Det är nästan overkligt att se samma elände utspelas en gång till.

   Utlandssvensk

   Gillad av 6 personer

   • MartinA skriver:

    Därför skrev jag just allmän rösträtt.
    Angående Schweiz, socialbidrag betalas numera av den federala staten. Schweizarna är dödsdömda.

    Gillad av 3 personer

 7. Aha skriver:

  En grupp som verkligen klamrar sig fast vid makten i Sverige är kulturarbetarna som i ett halvsekel sprungit maktens ärende. De recenseras välvilligt av media och erhåller rikliga bidrag för sin (PK-istiska) gärning. Det är t.ex. mer osannolikt än kärnreaktorhaveriet i Harrisburg (Tage Danielsson ”Det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt, så att egentligen har det nog inte hänt”) att en kulturarbetare skulle kritisera mångkulturen som sådan. Detta trots att mångkulturer såsom den i Sverige ingenstans (?) är en framgångsfaktor.

  Den förment mest progressiva sektorn är den mest konservativa och den mest korrupta.

  Gillad av 2 personer

 8. Göran Holmström skriver:

  Om/när vår så kallade demokrati faller, så kommer som flesta inse hur otroligt korkat det var att inte börjat kampen om ett bättre samhälle innan eländet tog fart.
  För här kommer några trista fakta, ett par veckor efter pengarna tar slut, så kommer det fungerande kapitalet bestå av ett par saker, byteshandel är en sak och snacka snyggt lär inte värderas värst högt.
  Jakt och hantverk lär värderas bra,
  även förmågan att erbjuda skydd.
  Att svälta och frysa, kommer bli nya erfarenheter, till det att inse hur liten man är
  Men ni vägrar ju att organisera er medan tid finns. Kom inte och gnäll efter, MSB har ju skickat foldern om kriget eller katastrofen kommer, varför gjorde som det?
  När allt annat som gjort floppar,
  jag har organiserat mitt närområde,
  min familj finns med i planen, släkt och vissa vänner, grannar med, nej varken jobbigt eller svårt.
  I bästa fall hade jag fel och alla kan retas med mig, i sämsta fall så är min flock redo.

  Gillad av 4 personer

 9. G. Persson skriver:

  Citat: ”Denna vardagliga förvridna praktik kan också studeras i länder som brukar anses vara något slags demokratier. Själva möjligheten att berika sig genom korruption gör maktinnehavet så lockande och valförlusten så skrämmande, att man skyndar sig att så snabbt som möjligt berika sig genom just korruption: är man något slags chef pressar man in släktingar och vänner på sinekurer inom det offentliga – och får förstås betalt för tjänsten. Denna praktik gör byråkraterna lätt att påverka. De vet att de ägnar sig åt olagligheter och kan därför lätt bli föremål för utpressning – också av maffia. De väljer att inte se maffians verksamhet. Att ingripa vore för farligt.”
  Ja, är det inte en skaplig beskrivning av vårt lands styre?
  De med makt börjar på allvar bli oroliga för sin egen framtida säkerhet och kommer inte lättvindigt att släppa makten ifrån sig.

  Gillad av 2 personer

 10. C de Longueville skriver:

  ”Demokratin är ett styrelseskick som kräver träning i och tillvänjning vid demokratisk praktik, det vill säga rättsväsendets självständighet, omutliga byråkrater och fri, obunden åsiktsbildning.”

  Hur står det till med lagvrängarnas oberoende, Anders?
  Hur är det med Svea rikes ”rättrådiga och oförvitliga” ämbetsmäns obesticklighet?
  Hurdan är belägenheten och omständigheterna för åsiktsfrihet, fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och en fri och öppen debatt?

  Hur kommer det sig, att detta stackars land har blivit utlämnat till krafter, som vill bryta ned samhället till en nivå som närmar sig anarki?
  Ett högdraget, korrupt och anfrätt juristkotteri bär ett stort ansvar för landets bedrövliga tillstånd.
  Varför är Svea rike så värnlöst mot de inre makter, som vill utplåna välfärden bara på grund av det faktum, att den inte omfattar hela jordens befolkning?

  Följderna av den sanslösa migrationspolitiken överskuggar allt.
  I jordens ”godaste” land är sjukvård, skola, äldreomsorg, socialtjänst, polis, rättsväsende och flera andra myndigheter, nära kollapsens rand.

  För att urskulda de skyldiga och dölja verkligheten går MSM-agitationen för högtryck.
  Riksöverhuvudet framhärdar i att gapa om nazism och rasism och fortsätter med, att idissla den hjärndöda och till döds tröttande parollen : ”Nu måste alla anständiga partier ta sitt ansvar för att föra Sverige framåt.”

  Den stora massan kan inte värja sig mot den kompakta manipulationen och desinformationen, som dränker och överröstar allt.
  ”Landet leds fortfarande av ett parti som sedan länge ser staten och det offentliga som sitt eget fögderi.”
  Visst är det en intressant fråga, vad som händer när ”Partiet”, eventuellt, tvingas bort från makten.
  Hur dess anhängare då reagerar.

  Det är sorgligt uppenbart, att kampen i det gamla konungadömet står mellan det sunda förnuftet och den oförtäckta galenskapen.
  Sådan är belägenheten i landet, där klokhet, sans och måtta satts i karantän och enfalden givits fritt spelrum.

  Gillad av 5 personer

 11. Kalle skriver:

  Vi svennar förväntar oss att Löfven och sina närmaste ministrar åker runt och förklarar hur tryggt och fint det är i Sverige. Tryggheten visar dom med att inte ha Säpo flåsande i nacken på dem..
  Kan vara ett bra sätt att bli av med dem.

  Gilla

 12. Lars Bernhoff skriver:

  Ryssland är ett skrämmande exempel men har väldigt få likheter med vårt samhälle. En revolt där av typ arabiska våren fick majoriteten av svenska tro att det skulle bli demokratier över allt. Absolut inte, det är för komplicerat och mångårigt förtroende för staten som måste byggas upp. Redan där förstår vi att det är orealistiskt.

  Sverige har kommit mycket längre dvs en seriös stat med folkligt förankrade nål har passerat zenit och missbrukat sin makt, vilket man kan i Sverige där ett oerhört kvalificerat och allomfattande skattesystem föder de politiska ledarna med pengar för nya mål som de tror att vi måste ha för att rösta på dem igen. Det de har missat är att de har bundit upp sig för kostnader i välfärdsystem som kanske inte behövs lika mycket längre och bevakar inte att de sköter statens kärnuppgifter dvs rättsväsende, skola och sjukvård.

  Det finns mer än 220 myndigheter. Att inte klara försörjning av nödvändig kompetens och kvalite’ inom sina kärnuppgifter löses inte med denna mängd myndigheter. Leion har rätt i att vi kört fel med vår demokrati
  När Sverige 1961 hade ca 7,5 miljoner invånare var 833000 medlemmar i politiska partier.(inkl tvångsanslutna från LO) Nu är det ca 255.000 som är medlemmar med 10 miljoner invånare. När invånarantalet ökat mer än 30 % har samtidigt drygt ⅔ som lämnat de politiska partierna. Vår demokrati är uppenbart försvagad.
  Vi lever som om S ska ta de kloka beslut som ska avgöra vår framtid. Så blev det inte. Det är dags för ett uppvaknande. Demokrati lever inte på skattepengar utan på medborgarnas engagemang. Vi har en lång väg att vandra. Var 4e års röstning är inte tecken på en levande demokrati. I Sverige är det ett förtroende vi tillkämpat oss men misskött.

  Gilla

  • G. Persson skriver:

   Nja Bernhoff. Statsförvaltningen upplyser om följande: ”Den 1 januari 2019 fanns det 340 myndigheter under regeringen.”
   Vidare så finns ett diagram, på Statsförvaltningens sajt, som visar att ANTALET myndigheter har minskat med ca. en tredjedel sedan sekelskiftet. Självklart är det bara dribblande med fakta.
   Många små myndigheter har slagits ihop så att antalet har minskat. Men ingen tror väl på allvar att antalet anställda i myndighetssverige har minskat.
   Du har helt rätt i att det är dags att vakna!
   Ett mål för en fosterlandsälskande regering vore att lägga ner en tiondedel av alla myndigheter.
   Sedan görs samma sak året efter. Och nästa år och…
   Tills en rimlig bantning är genomförd.
   De som tyvärr blir arbetslösa är billigare att föda med A-kassa än med en myndighetslön.
   Eller så får de söka jobb…

   Gilla

 13. olle reimers skriver:

  Mitt intryck efter några sommarmånader i Sverige är att dem man ser på restauranger och uteserveringar, i butiker och på tunnelbanan förefaller mer obekymrade än någonsin. Restaurangnotan går på tusenlappen minst men det är bara att betala glatt.

  Ungefär som att man vet att befinner sig på sin sista resa och att Versailles inom kort kommer att stå i lågor eller att vara täckt av hundbajs.

  Det gäller att ta för sig nu, medan tid är.

  Sjung och var glad. Det är ändå snart slut.

  Insikten finns där och visar sig i den totala bekymmerslösheten.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.