Gästskribent Paula Ternström: Sitter könet i hjärnan?

Paula Ternström

Varför är så många rädda för biologiska skillnader mellan män och kvinnor? Finns det inte en rikedom i skillnad och variation? Enligt somliga forskare är inte bara våra könsidentiteter utan även graden av våra typiskt manliga och kvinnliga drag kodade i hjärnan redan innan födseln. Skillnader behöver inte bli makt och hierarki.

”Stackars svenska kvinnor” säger min polske vän. ”Svenska kvinnor jobbar mer än några andra. Ni sliter ut er och blir utbrända. Ingen romantik, ingen uppvaktning. Ni ska göra allt själva. Ni har det sämst av alla kvinnor i hela världen.”

Och ja, svenska kvinnor sjukskrivs i allt högre grad. Tittar man på siffror från Statistiska centralbyrån ser man att kvinnor sjukskrivs mer än män både inom offentlig och privat verksamhet. Samtidigt är det väl känt att männen leder självmordsstatistiken. Enligt mansforskaren Lars Jalmert maskerar män sitt mående och tar inte heller ansvar för sin hälsa.

Ett slags antikänslokultur skapar ett tyst lidande. Jalmert menar att det största hotet mot mäns hälsa är våld, men att män dessutom är mer ensamma och riskbenägna. Mitt hjärta knyter sig. Jag tänker på de män och pojkar som står mig nära.

”Åt helvete med kvinnofrigörelsen!” skrek jag i min första pjäs ”Kan du inte klippa naglarna!” från 1989. Det var ett försök till revolt mot den kvinnofrigörelse min egen mamma var en del av. Även min familj hade drabbats av den första skilsmässovågen. Jag fick nyckel om halsen och en hund som sällskap för detta var innan barnen stängdes in på förskolan. Pappa var ledsen och förstod ingenting.

Olikheterna mellan könen skulle raderas. Att ha en könsroll betydde att kvinnan var rekvisita, sa man. Ett så dumt ord. Som om kvinnan vore ett ting. Man är sig själv närmast. Av pappa som gått i pojkskola fick jag veta att kvinnan är det mest fantastiska som finns. Och jag kan göra allt jag vill. Han gav mig obegränsat med självförtroende. Det har jag tagit med mig hela livet. För det är väl där det börjar: en förälder som bejakar barnets inneboende krafter oavsett kön. Är det ett problem om flickorna blir feminina? I min familj var det fint att vara flicka, så kanske hade jag tur.

På Pedagogiska institutionen lärde vi oss att genus är en social konstruktion. När jag försökte protestera med empiri och frågor om varför små pojkar dras till att plocka upp pinnar i skogen och inte flickor eller att jag själv som barn bäddat ned bilar i docksängen när föräldrarna inte ville ge mig könsbestämda leksaker blev jag snabbt utfrusen och obekväm. Jag vågade inte säga att jag älskade att vara flicka eller kvinna förrän jag träffade transvestiten på min gata som fyllde kondomer med vatten och stoppade i behån och plockade bort skäggstrån med pincett. Då började jag förstå att könet är mer än en något vi själva har skapat. Den som lider av könsdysfori längtar så febrilt efter att vara i det icke medfödda könet att livet blir outhärdligt.

Annika Dahlström, läkare och professor i neurobiologi, menar i sin bok ”Könet sitter i hjärnan” från 2007 att graderna av manligt och kvinnligt hos en individ bestäms före födelsen. Även partnerpreferens och sexuell läggning programmeras tidigt i moderlivet. Det kan till och med påverkas av moderns näringsintag under specifika perioder av hjärnans utveckling. Förmågan till abstrakt tänkande är kopplat till en påverkan av testosteron i moderlivet. Flickor som har dessa egenskaper har fått en ordentlig dos av detta hormon under hjärnans utveckling.

Dessa flickor som blivit ”maskuliniserade” före födseln har många manliga mentala egenskaper men oftast inte så starka feminina egenskaper. Annika Dahlström blev hårt kritiserad för sin bok och fick råttlortar på posten och hotfulla samtal. Man ville tysta henne. Forskning och fakta stämde inte in med den politiska agendan.

Studier visar att män och kvinnor har olika seende, lyssnande, känsel och perception. Maskuliniserade hjärnor har ögonbottnar där de ljusregistrerande elementen är mer centralt samlade. Praktiskt betyder det att en feminiserad hjärna har ett större och vidare synfält än män, vilka däremot har lättare att fokusera på ett föremål. Ofta kan en kvinna förundras över att en man inte kan uppfatta detaljer och händelser som hon själv inte kunnat undgå att lägga märke till. Genom att mäns ögon har ett fokuserat seende är de i många fall är överlägsna kvinnor i att kasta prick med bollar, skjuta med pilbåge eller med handeldvapen.

Det finns också en könsskillnad i örats uppbyggnad. Kvinnor har i allmänhet känsligare inneröron vilket gör att de uppfattar nyanser bättre än män. Sedan länge har man vetat att kvinnor har ett känsligare beröringssinne än män. Det finns även skillnader i smärtupplevelser.

Kvinnor är känsligare för perifer smärta men kan uthärda den längre. Man vet också att män och kvinnor inte svarar på samma sätt på smärtstillande medel. Mäter man muskelstyrka hos män och kvinnor finner man att kvinnor generellt sätt har cirka 70 procent av männens styrka i undre delen av kroppen och ungefär 50 procent i den övre. Detta blev jag plågsamt varse när jag nyligen försökte dra upp båten. Jag drog och slet och kämpade utan framgång. Så kom min sjuttioåriga styvfar, och med ett enkelt ryck var båten på land.

De biologiska skillnaderna är stora och i vår jämställdhetsiver har det blivit tabu att tala om dem. Men detta tabu kan leda till onödigt lidande och till felbehandling vid sjukdomar för både män och kvinnor. Karin Schenk-Gustavsson, senior professor i kardiologi, menar att en verkligt jämställd vård förutsätter att vi tar hänsyn till de biologiska skillnaderna. Vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnor andra symptom än män. Trots det forskas det i huvudsak bara på män. Mediciner tas fram till mäns biologi vilket leder till att kvinnor felbehandlas. Kvinnor och män reagerar ofta väldigt olika på mediciner vad gäller dosering och biverkningar. Det finns exempel på cancermediciner som har god effekt på asiatiska kvinnor men som är verkningslösa på nordiska män.

Maktkampen mellan män och kvinnor har funnits i alla tider. Kvinnor före oss har kämpat, hungerstrejkat och till och med dött för att få samma rättigheter som män. Motståndet har varit stort. Ingenting har varit självklart. I Storbritannien gick suffragetterna i bräschen och stred hårt för rösträtten. Emily Davison kastade sig framför kungens häst 1913 för att ge frågan uppmärksamhet. Sverige blev sist i Norden att införa kvinnlig rösträtt 1919. Det är i år hundra år sedan. Jag är dessa kvinnor evigt tacksam för de har skapat möjligheter till ett friare liv.

Men nu tycks strategin vara att förneka de biologiska olikheterna för att på så vis uppnå ett mer jämställt samhälle. Men är det rätt väg att gå? En utopi vore att värdesätta både kvinnliga och manliga egenskaper. Att de båda behövs och kompletterar varandra. Naturligtvis ska vi också ha ett rättvist system där människor bedöms efter talang och prestation. Men att vara jämställd är inte samma sak som att inte tillåta olikheter. Man kan ha samma rättigheter trots olikheter.

Jag firade kvinnodagen med marockanska och tunisiska ambassaderna i Stockholm. Där berättades stolt om jämställdhetsframstegen i Marocko. Men som svenska ser jag ofattbara
skillnader i frihet och möjligheter. Jag har själv rest i regionen. Jag reser mig upp och tar oblygt ordet. Jag säger att om en man kan ha fyra fruar borde en kvinna i jämställdhetens namn då få ha fyra män. Först blev det isande tyst. Sedan kom det befriandet skrattet.

Könet sitter i hjärnan, men våra olikheter behöver inte avgöra vem vem som har makten och vem som ska vara priviligierad.

50 reaktioner på ”Gästskribent Paula Ternström: Sitter könet i hjärnan?

 1. Den Sista Karolinen skriver:

  Intressant med de fysiska skillnaderna förutom de uppenbart muskulära. Och det är ju exakt det som ger spänning och attraktion mellan könen. PK- sfären är som vanligt ointresserade av fakta. Deras världsbild ska trattas igenom vilken verklighet som helst. Dom hänger inte upp sig på trivialiteter som fakta.
  Därför förnekas alla skillnader mellan könen. Därför förnekas alla skillnader mellan raserna (SKILLNADER, inte värde!). Därför förnekas det att vissa kulturtillhörigheter skapar mer välstånd och frihet än andra.
  Och allra bäst – i hela världen – på att förneka detta, verkligheten, är svenskarna! Åtminstone de som är satta att leda landet.
  Och rent krasst är det ju så enligt biologin, evolutionen, att då ska vi slås ut. Kommer svensken någonsin resa sig mot sverigehatarna?

  Gillad av 18 personer

  • Tomas skriver:

   Det finns ett mindre smickrande uttryck från vårt mer ärofyllda broderfolk i öster som bekräftar att könet sitter på huvudet

   Gilla

 2. UlfH skriver:

  Alla män är mentalt, biologiskt och socialt olika, detsamma är det med alla kvinnor. Vi är alla olika och det är i många fall en styrka , och i många fall en svaghet. Men det är en verklighet vi lever under, på gott och ont.

  Gillad av 2 personer

  • L xson skriver:

   kvinnor tänker och fungerar mer cirkulärt
   dvs i årstider – veckor – månader- dygn – traditioner – födelsedagar – apt möten – åka iväg på weekends – lucianattlinnen – andra viktiga dagar och därför packar kvinnor matsäckar och gympapåsar till skolan och kommer ihåg folks födelsedagar och förbereder kläder efter väder och minns på ett annat sätt än män gör. Att bäbisar överlever beror på kvinnors uppmärksamhet och omsorg som är biologiskt. Kvinnor tar mer hand om anhöriga, kämpar mer för invandrare, kämpar och vårdar sjuka och svaga och lär barn/unga om världen och livet från sin biologiska genetik. Kvinnor som har bäbisar och hör en annan bäbis än sin egna gråta kan känna hur mjölken i brösten rinner till rent biologiskt för att kvinnor är biologiskt programmerade att trösta/hjälpa hjälplösa bäbisar. Kvinnor organiserar sig mer jämlikt i grupp. Alla på jobbet ska bli uppmärksammad när de får barn, alla kvinnor ska ha högre lön pga av könet inte pga av utbildning/befattning/erfarenhet…..Alla skolbarn ska ha exakt samma.

   Män fungerar och tänker mer linjärt och systematiskt
   – delmål – mål – tanke – handling – praktiska saker som måste uträttas för att underlätta för familjen som bildäcksbyte och när behöver taket renoveras, skaffa mat och pengar och husrum. Män organiserar sig hierarkiskt för att det optimerar överlevnad och det blir mindre inbördes bråk om makt så teamet kan fokusera på att ”samhället” dvs kvinnorna och barnen blir trygga och överlever vid ev attacker från andra grupper. Idag är det ”andra” manskonstellationer som organiserar sig som sportlag, arbetsteam, sportsupporter klubbar, mc klubbar, som tävlar mot varandra men det är samma mekanism med en hierarki och mäta styrka mot andra män. Killar glömmer gympapåsar och klär barnen som pippilotta i helt fel årstid men inte för att jävlas utan för att de är genetisk programmerade för att fokuserat på annat.

   Vi fungerar olika men kompletterar varandra så väl.

   Gillad av 1 person

 3. Anders F1 skriver:

  I vanlig ordning fel om rösträtten; män har haft sämre tillgång till rösträtt – den var nämligen VILLKORAD. Historieförfalskningen fortgår.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Ja, det var mer ”komplicerat” än så. I princip skulle man väl ”bidra” genom att betala skatt och vara beredd att försvara landet vid krig, för att få lov att rösta. Numera äger tydligen viken galning och parasit som helst rätten att påverka hur samhället skall styras och utvecklas! 😉

   Vid kommunala val hade en del kvinnor rösträtt enligt 1862 års kommunallagar. Det var de som var myndiga, ogifta och hade egna inkomster över en viss nivå eller en viss egen förmögenhet. Vid sekelskiftet hade ungefär en fjärdedel av de vuxna männen rösträtt till andra kammaren, men tack vare ökade inkomstnivåer i landet steg andelen för varje val.

   I riksdagsval var det fram till 1921 års val bara män som hade rösträtt och var valbara.

   Fram till 1922 fick inte män som vägrat värnplikten rösta, då allmän rösträtt infördes för att de som dör för sitt land även skall ha rätt att rösta. Således blev valet till andra kammaren 1924 det första där även vapenvägrarna fick rösta.

   Fram till 1937 ansågs fängelseinterner ha förlorat ”medborgerligt förtroende” vilket innebar att den dömde förlorade sin rösträtt.

   Mottagare av ”fattigunderstöd” ansågs oförmögna att ha en åsikt om stora samhällsfrågor och fick rösträtt först 1945. Först 1959 fick svenska romer rösträtt. Många omyndigförklarade på grund av förståndshandikapp eller psykisk sjukdom fick inte rösträtt förrän 1989.

   Gillad av 9 personer

 4. Dragen i ärmen skriver:

  Det bästa jag läst i ämnet på flera år! Annika Dahlströms bok ”Könet sitter i hjärnan” står även i min bokhylla. Doreen Kimura är en kanadensisk psykolog och forskare jag blev intresserad av för åtskilliga år sedan. Detta efter att ha läst en artikel av henne i Scientific American. Den handlade om skillnader i orienteringsförmåga mellan könen.

  I mycket stora drag var män mer skapta för att orientera i främmande terräng och på större avstånd än kvinnor. Kvinnors orientering var mer knuten till en närmiljö, med mycket av geografiska kännetecken.

  Fram träder bilden av mannen verksam på större avstånd från byn än den kvinnorna rörde sig inom.

  Köpte några böcker av Kimura. Där fick jag reda på att mätte man kvinnans spatiala förmåga i ett test, så visade den sig följa hennes månatliga hormonella cykel. Den varierade med andra ord inom en och samma individ, oberoende av den omgivande miljön. En variation som var helt endogent betingad. Sådana fakta bör tvinga var och en av oss till ödmjukhet inför hormoners påverkan.

  Vad gäller hormoners påverkan vid fosterutvecklingen har man hos råttor registrerat följande. Kullarna hos råttor är alltid stora. Om ett honfoster har två hanar på bägge sidor om sig, under fosterstadiet, så utvecklar denna hona, som vuxen, mer av hanlig psykologi.

  Om ett hanfoster har två honor vid sin sida, blir det tvärt om. Den hanen uppvisar, som vuxen, mer av feminina drag.

  Man förklarar detta med att könshormoner inom varje råttfoster läcker ut i omgivningen, och påverkar den andres hjärnutveckling. Och honliga foster läcker mer av östrogen. Medan hanliga läcker mer av testosteron. Med följd att hjärnan programmeras lite olika.

  Som ett litet tillägg; När vi, min fru jag, kommit i samspråk med andra hundägare, har vi åtskilliga gånger fått frågan om vår hund är en tik eller hane. Och jag någon gång svarat, ”att könet är bara en social konstruktion”. Min fru har då skämts över min bisarra humor, och försiktigt dragit mig därifrån. Och ingen har hittills tagit mig på fullaste allvar. Så för hundar tycks alla räkna med att könet sitter i hjärnan.

  Gillad av 9 personer

  • Matte skriver:

   Bra exempel, den om könet på hunden. Vilket illustrerar det absurda tillståndet i Sverige, där fakta och vetenskap sätts på undantag av den politiska makten. Den riktiga vetenskapen får ge plats åt politiserad vetenskap. (Som om Darwin inte längre erkänns, och människan (åter) är utan koppling till djuren.)

   Vi får se vad politiska makten ger sig på härnäst? Newton? ”Äpplen faller inte ner mot marken utan uppåt.” Om straffen är tillräckligt hårda kommer människor att anpassa sig: äppel-odlare eliminerar sina träd, och handlare tar bort äpplen ur sortimentet. Det förljugna samhället kan fortsätta, och den politiska makten har utökat sitt grepp. Vilket kan vara rationellt utifrån ett makt-perspektiv. För vänsterblivna är makt allt som räknas. Även om samhället blir fattigare, i detta fall på äpplen.

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Vad menar du med att Darwin inte längre erkänns? Socialismen utarbetades innan Darwin presenterade sin utvecklingslära. Socialismen har en egen, dualistisk pre-darwinistisk skapelseberättelse. Den föreställer sig att världen består av en alltigenom god och en alltigenom ond del. Den förkastar alltid vehement alla resultat av den vetenskapliga sanningen när det gäller genetik och evolution. Alltid, alltid. Det är ingen slump.

    Gillad av 2 personer

   • Matte skriver:

    @ Östman
    Jag menar att Darwin med mycket möda och till högt pris lyckades övertyga allmänheten om att människan är ett djur bland andra, men att detta nu ser ut att bli en parentes då det ifrågasätts från PK-folket som ser allting kring människan som sociala konstruktioner, men troligen erkänner två olika kön på exempelvis hundar. Från PK-håll gör man stor skillnad på människa vs. djur på ett sätt som knappast är förenligt med Darwin.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, för socialisterna övertygades aldrig. De har som sagt en ”mensjebild” som predatetar Darwin med flera årtionden och den kan de inte ge upp utan att därmed ge upp hela socialismen. Utvecklingsläran kullkastar socialismen. Detta är förstås en sätt att förklara socialisternas hårda opposition till sociobiologin och dess efterföljare den evolutionära psykologin med företrädare som Jonathan Haidt, Gad Saad och Jordan Peterson. Därför visas inte Hjernevask på svensk TV. De är ett slags kreationister, våra socialister.

    Gillad av 2 personer

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Om kvinnorörelsen nöjt sig med de sunda åsikter man en gång höll sig med utöver de socialistiska dårskaperna (feminismen är från dag ett en marxistisk rörelse) hade den inte längre funnits i västvärlden, men då ingen revolution någonsin når målet måste man istället ständigt hitta nya fiender att hata.

  Lika lön för lika arbete är en sund paroll och princip, så länge ledet ‘lika arbete’ inte utelämnas. Skall den kunna få gälla för sann måste man acceptera att det finns den som kan vara bättre på samma arbete man själv utför, och att man har en plikt att tala i egen sak om värdet av ens arbete, samt att försöka höja sin förtjänst på olika sätt – eller sitta nöjd utifrån att nyktert och ärligt bedömt sin egen insats.

  Likhet inför lagen är likaså i grund sunt, men med det följer den moraliska plikten att inte kräva skillnader i påföljder, tolkningar, och så vidare.

  Lika rätt att försöka är också det gott, så länge man inte som idag läser satsen som att den skulle betyda lika rätt att lyckas. Alla skall ha rätt att i tävlan med varandra försöka kvalificera till vad för tjänst, kurs, eller annan plats på prispallen benämnd ”Socioekonomisk status” man eftersträvar. Låt den benlösa söka springa ikapp om hon så önskar; låt yuppieynglet försöka passa fjorton 2 till 4-åringar om han törs. Men parera och kompensera aldrig resultatet av prestationen.

  Att alls debattera exakt vad skillnaderna är i tänkande och själsliv, och exakt till vilken grad dessa grundar sig i neuronernas dans eller DNA-strängens menuett med RNA, eller vår sociala tillvaro som flocklevande apor, och exakt hur allt detta påverkar förmågan att backa med släp är att låta sig luras in i feminismens irrlära och illusionsnummer.

  Vad vi kan se och ta på kan vi också mäta, väga och jämföra. Det räcker att hålla debatten där – kan du backa en långtradare med trailersläp runt ett hörn i uppförsbacke så kan du. Dina genitalier och dina kromosomer och hur din corpus callosum ser ut och om din kultur bär byxor eller sarong – är helt ovidkommande.

  Den som vill kan visa hur man slår i spik feministiskt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 personer

 6. Min strand skriver:

  Det finns ett antal debatter i Sverige som är som de olika sporterna i Huxleys Brave New World, de är bara tidsfördriv för pöbeln. I denna fråga så har jag vetat hur det förhåller sig hela mitt liv, alla vet det.

  De enda anledningen till att vi debatterar detta är för att vi fortfarande är sjuka, vi befinner oss fortfarande i en konstruerad vanföreställning sammansatt av ett ledande skikt som följer en socialistisk maktagenda, och detta gäller även M, C, L eller vad de heter. De vet vad som är bäst tror de och är alla parasiter och förrädare.

  Så i stort sett varje inlägg på DGS skrivs ännu utan insikten att vi styrs av förrädare mot allt som betyder något för oss, och så har det varit i minst 50 år. Bevisen är övertydliga, det är värre än Huxley och Orwell, hellre spelar jag racketboll och har sex hela tiden än diskuterar genus eller om islam kan moderniseras en enda gång till. Vi har fåtts att leva våra liv i en skenverklighet. Inläggen på DGS är välmenande men herregud, när skall vi börja prata som vuxna friska människor?

  Gillad av 9 personer

 7. Treve skriver:

  Jättebra Paula! Härskarinnan i Arvfurstens Palats, M Wallström, kallad utrikesminister till vardags, flyger (!!! men kommer väl att gå över till snabbtåg och cykel) jorden runt med livvakter och medarbetare för att införa en ”feministisk världsordning”. Skattebetalarna tvingas betala lyxresorna men är inte tillfrågade. Vad hon gör för att tala klarspråk är att hon introducerar ”könsorgans-rasim”, mans-rasen är ond och dum, kvinno-rasen är god och kan. Två nya raser har bildats. Hon ska dessutom införa en ny världsordning, numera kallad eufemistiskt kallad globalisering. Hunnerna, Vikingarna, Karl den XII, diverse religioner, Napoleon, kolonialsterna, Stalin, Mao och Hitler, alla var globalister nu står andra på kö. Ingen har lyckats men hundratals miljoner människor har mördats eller spärrats in i de gamla globalisternas försök. Vad jag förstår har någon dömts eller fått sparken i Sverige för att han sagt att män och kvinnor är olika, så jag vågar inte uttala mig i frågan men här är ett exempel från en god vän som dog nyligen och väl troligen därför inte kan dömas även om ett sådant uttalande naturligtvis aldrig kan preskriberas. Min gode vän fick som nybliven läkare på 70-talet jobb som företagsläkare på Asea i Ludvika, då en stor verkstadsindustri. För att skapa jämlikhet mellan könen hade facket, vars ledning bestod av socialdemokrater och kommunister, framtvingat att kvinnor skulle anställas som arbetare på verkstadsgolvet. Det hade ju varit så framgångsrikt i både Sovjetunionen och Östtyskland, och måste nu skyndsamt introduceras i Sverige. Han berättade för mig att majoriteten av hans patienter var kvinnor från verkstaden som hade problem med rygg, nacke, axlar och armar. Min vän var inte ortoped men han var toppstudent från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lärde sig fort och han tänkte också praktiskt. Så han gav sig in i området och försökte på olika sätt hjälpa kvinnorna, inte bara skriva ut symtomdämpande värktabletter, men hitta orsaker och lösningar. Han lärde sig då att kvinnor har mindre muskelmassa än män och att arbetet i verkstaden därför var för tungt för dem. Där låg det stora problemet och han drog slutsatsen att kvinnor inte skulle arbeta i verkstaden — som hade blivit värkstaden för dem. Idag finns robotar och så mycket tekniska hjälpmedel att muskelmassans betydelse minskat. Men de fanns inte då. Min vän fick elaka mothugg från den tidens politiskt korrekta och liksom idag okunniga makthavare. Sakfrågan och kunskapen var, liksom idag, inte gångbar.
  Paula, fortsätt din kamp och låt det sunda förnuftet och kunskapen vinna.

  Gillad av 5 personer

 8. glitch skriver:

  På tal om Polen. Jag bodde i centrala Krakow i fem år. Jag har suttit många mornar på något centralt cafe och bara iakttagit 1000-tals turistgrupper äta frukost, komma och gå. Upptäckte snart att det var lustigt lätt att särskilja svenska och i viss mån norska turistgrupper från övriga nationaliteter, enligt tre aspekter. 1) Svenskarna var tveklöst mest ovårdade och skrynkliga i sin klädsel. 2) Svenskarna var också oftare klädda i könlöst träningsmode. 3) Herrarna hade ofta lagt mer tid på att göra sig presentabla än damerna.

  Gillad av 3 personer

  • L xson skriver:

   inom biologin är är alla hanar vackrare, färgglada, större, starkare än honorna och endast de friskaste hanarna är de som ger mest intryck. Honorna är mer dämpade i färger och beteenden. Honorna är de oftast de som väljer hanarna utifrån deras attribut och uthållighet och styrka. Hanar kan gå flera mil för att hitta en hona, de kan uppvakta i dagar/veckor genom ljud, rörelsemönster, visa intresse. Hanar kan fysiskt utkämpa andra hanar som vill eller som uppvaktar en hona för att vinna kampen om att få fortsätta uppvakta ”sin” hona”. När honan valt ut den som är starkast och bäst kan de para sig och få ungar. Men handjur ”våldtar” inte honor utan handjur uppvaktar honor, handjur visar sig värdiga och starka och vackra. Flockar med djur är det den starkaste alfahanen som får para alla honorna. Även om det ingår andra hanar i flocken så innebär inte det en rättighet att få para sig. Bara den som har högsta rang får para sig. Den som har högsta rang är inte bara den som är starkast utan den med högsta rang måste vara smartast, kunna hitta bästa maten, vara rättvis, inge trygghet och förtroende och kunna lösa situationer och problem med för att flocken ska kunna ha förtroende för alfahanen. Aggression och vara opålitlig och empatilös leder till att hela flocken kan dö ut. Så att män/handjur gör sig vackra, doftar gott är ett gott tecken för att då vill de uppvakta och lägga tid på att visa att de är värdiga.

   Gilla

 9. L xson skriver:

  Tack kära du för ditt text!

  Jag var en ”produkt” av svensk feminiseringskultur genom uppväxt, skola och universitetsutbildning och genom kollegor och kvinnliga släktingar och vänner. Jag hatade män tillslut och hade sådant mansförakt. Jag såg bara allt hemskt som ”män” gjorde. Mord, våldtäkter, barnäktenskap, äger mer, bestämmer mer, krigar, är känslomässigt handikappade etc. Om och om igen så förmedlades samma budskap.

  Tills en dag då jag bara fick nog. Varför hatade jag så mycket och hade ett sådant förakt mot män? Egentligen? Varför kände jag mig inte hemma i ”min” egna kultur och land?

  Jag började läsa, lyssna på poddar, maila med forskare, författare som hade ett helt annat budskap som presenterade en motsats till min och min omgivnings läror och uppfattningar. Sådana människor som jag inte var intresserade av att lyssna på, sådana som jag inte ville lära mig av, folk som hade ”dåligt” rykte och människor som varit uthängda och skammade i media eller inom andra sammanhang.

  Oh boy vad jag har lärt mig så mycket. Jag hade FEL och tänkte FEL och kände FEL och såg världen på FEL sätt och behandlade andra FEL. Jag erkänner hela jag hade downloadat och fått downloadat FEL software i min hjärna. Jag var på riktigt hjärntvättad.

  Så jag började lära mig nya sanningar, nya läror, nya ideologier, nya ämnesfält, nya människor, nya vanor. Jag hade själsliga aha upplevelser i två år av allt nytt jag lärde mig och fortfarande lär mig. Ett bok tips kom från en kommentar på denna sidan. Jag kunde inte sluta gråta efter jag hade läst färdigt boken för så mycket inom mig landade och la sig till rätta och jag kände bara sådan lättnad och även sorg. Så jag tog en selfie på mitt söndergråtna ansikte och skickade till författaren/professorn och bara tackade från djupet av mitt hjärta för att han hade skrivit den boken. Vi messar än idag. Han svarar alltid om jag har frågor eller fastnar i något. Fantastiskt!

  Jag fördjupade mina kunskaper om kön kulturellt, biologiskt, genetiskt, psykologiskt, ekonomiskt, politiskt, antropologiskt, historiskt, teologiskt, mansstudier och framför allt genom filosofi som varit den allra viktigaste pusselbiten. Jag har fått en helt ny bild av kön, män, kvinnor, familjer, släkt, samhällen, kulturer, traditioner, ideologier. Jag har inte förakt eller hatar ”män” länge alls.

  Angående biologiska skillnader så berättade Eric Topol som är en av de ledande inom AI och medicin( deep medicine ) om hur AI såg skillnad på mans vs kvinnoögon på ett sätt det mänskliga ögat inte kan se skillnader.

  Karissa Sanbonmatsu ledande inom RNA, DNA och epigenics har bla forskat i när och hur olika saker i ett foster utvecklas och när ”kön” blir ”kön” i dnats utveckling i graviditeten. Fysiskt kön formas under 1 trimetern och hjärnans fysiska könsstruktur utvecklas under 2 trimetern och därför blir det ibland en glitch mellan fysiskt kön och hjärnstrukturskön.

  En favorit är Dr. Warren Farrell som är fakta, statistik, forskar expert på pojkar, killar och män och allt inom det området och vad som är skillnad mellan män och kvinnor och varför killar skadas av feminism, identitets politik och vilka konsekvenser det ger och vad man kan göra åt det. Senaste boken boy crisis är oerhört lärorik.

  Alice Stewart upptäckte att när man röntgade gravida kvinnor fick deras barn cancer av röntgenstrålningen och det tog henne 25 år av kämpande för att få ut sin forskning innan olika länder tog hennes forskning på allvar och förbjöd att röntga gravida kvinnor. Så att medicin påverkar män/kvinnor olika är ett fakta.

  Gillad av 5 personer

 10. Hans Högqvist skriver:

  Könet sitter i lillfingret. Könet sitter i varje cell i kroppen. Oavsett om vi är en man med feminina drag och intresserade av knyppling så är vi spermaproducenter och alltså män, i varje cell.
  Biologiskt så är vi män eller kvinnor. Understruket av våra livsbetingelser sedan människans början.
  Min gissning är att vi alla också har bisexuell ådra, även om den bara sträcker sig till att uppskatta någon som är vacker eller välklädd av det egna könet. Vilket blir ”onormalt” när det sexuella intresset enbart gäller det egna könet.
  Man och kvinna, släktets fortlevnad. Vad är problemet, hur mycket tid och luft kan ödas på ingenting?

  Gillad av 4 personer

 11. Nappe skriver:

  ”Stackars svenska kvinnor” säger min polske vän. ”Svenska kvinnor jobbar mer än några andra. Ni sliter ut er och blir utbrända. Ingen romantik, ingen uppvaktning. Ni ska göra allt själva. Ni har det sämst av alla kvinnor i hela världen.”

  Tycker att din polske vän kan fara åt helvete eller åtminstone hålla käften. Vad vet hen om svenska fruntimmer? Sen gör man sig nog bäst att undvika oförskämdheten att prata om Sverige inför andra länders medborgare så som det ser ut idag.

  Gilla

  • Två plus två är fyra till vänsternfeministernas förtret skriver:

   Min polska sambo som bott i Sverige i 30 år har samma åsikt om svenska kvinnor.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Kan inte du, som verkar påstå att du har omfattande kunskap på området, berätta hur det egentligen förhåller sig.

   Javisst är det tråkigt när man är tvungen att vända sig till grannen för att höra hur det står till på hemmaplan. Men, det höll jag på att glömma: Polen och Sverige var ett en gång i tiden. Så lite vet man nog.

   Gilla

 12. Ms skriver:

  Trött på dessa historier, reste sig upp minsann. Två andra tjejer blev av med huvudet. Herregud hur mycket kaka kan det ätas. Alla är lika dumma som den franska regenten.

  Gillad av 2 personer

 13. Nulltjärn skriver:

  Det där med olikheter mellan könen görs ofta om till problem. Klarheten borde underlättas om man bryter ned tankarna i mindre enheter.

  1) Skillnader i olika förmågor och intressen hittar vi överallt. Både mellan enskilda individer och mellan grupper. Så även mellan könen, men alltid slår det individuella igenom.

  2) Ingen människa kan leva utan en förankring i ett värderingslandskap. Och dessa skiftar över världen och genom historien. Vissa delar av detta landskap är biologiskt förankrat. Andra är kulturella. Och de går säkert även in i varandra.

  Vissa egenskaper och förmågor åsätts högre värde. Andra egenskaper värderas dåligt eller inte alls. Dessa värderingar har alltid hämtar kraft ur historien och olika levnadsomständigheter. Som kommit att forma och bli bärande som värderingar. Rent kulturellt tar vi gärna dessa för givna. Men de går att förändra, över tid.

  3) I vår västerländska kultur är värderingar i hög grad kopplat till prestation och produktion. Det blir lätt så när man gjort sig beroende av marknadskrafter. Inom industrin är produktiviteten tämligen lätt att mäta. Men när det kommer till mer mjuka egenskaper blir det genast svårare. Hur mäter man personlans goda egenskaper på en palliativ avdelning?

  4) Får varje enskild individ ligga nära sina egna behov mår hon alltid mycket bättre. Men dessa behov sammanfaller mer sällan med yrkeslivets behov. Sammanfaller de är det bingo.
  I övrigt får de flesta av oss försöka tillfredsställa våra mer personliga behov på fritiden.

  5) Att via milt, eller grovt tvång, försöka förändra människorna själva, så statistiken visar upp mer jämna jämställdhetskurvor, utgör ingen särskilt bra politik. Ingen tjänar på det. Varken individen själv eller samhället. Det var det Jordan Peterson försökte få fram i Skavland.

  6) Vägen till ökad jämställdhet måste istället ske via värderingsförändringar. I arbetslivet kan det till del ske genom ekonomiska överföringar – där rent kommersiella bedömningarna får bli något nedtonade, på bekostnad av de värderingar ”vi önskar oss”. Samhället är överfyllt med den typen av överföringar. Fast då kopplat till arbetsmarknadspolitik. Men nästan aldrig kopplat till mer önskvärda värderingsförändringar.

  Kanske borde man i ökad utsträckning premiera familjens ekonomiska behov, på industrins och arbetslivets bekostnad. Att barnens och familjens behov sätts mer i fokus. Vi väljer själva inom de ekonomiska ramar vi har. Det görs redan idag. Vi ser det inom den extremt frikostiga migrationspolitiken.

  Det borde därför vara fullt möjligt att driva fram en mer kvinno- och familjevänlig politik, än den vi har idag. En slags skatteväxling, som ger mer substantiellt till kvinnor, barn och äldre. Helt enkelt byta ut dagens migrationspolitik – mot en mer kvinno- , barn- och äldrevänlig politik.

  Väljer man att även göra den politiken uthållig och långsiktig, kan man säkert på sikt även påverka vårt värderingslandskap i en riktning som uppvärderar mer mjuka egenskaper. Antagligen är det bra mycket lättare än att få all förekommande kulturell olikhet att anpassa sig till den svenska.

  Gilla

 14. M skriver:

  Befriande artikel. Mycket, kanske det mesta, vi förstår om oss själva och världen bygger på vår förmåga att differentiera, att se skillnader och urskilja objekten från andra objekt. Att upphäva skillnader mellan könen är att göra oss blinda och förvirrade. Uppenbart är att hur vi ser på och förstår skillnaderna mellan könen har förändrats under århundradena, men det fanns jämlikhetssträvare redan vid tiden för amerikanska frihetskriget och franska revolutionen (https://sv.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft).

  Gillad av 1 person

  • educaremm skriver:

   Ja, en s.k. jämlikhetsfeminism har genomsyrat en Västvärld mycket länge.

   Det märkliga är ändå att det idag finns så pass många människor, som just kan iaktta, registrera, inse och förstå, vad en sådan s.k. – jämlikhetssträvan – har kunnat leda fram till.

   Den har lett fram till ökade oförmågor av självförsvar, ökade oförmågor till självbevarande och ökade oförmågor till självrespekt och stolthet.

   Att då inte vilja se, eller inte ha förståelse för de många förvirrande, negativa och också reproduktionsdestruktiva konsekvenser som har medföljt ideologin, det vilket i en förlängning är en konsekvens som medföljt försöken att utjämna olikheter mellan manliga och kvinnliga. Det som är manligt och kvinnligt är då istället någonting värdefullt att både kultivera och försvara, istället för att försöka utplåna dessa skillnader, vilket då tilltros vara någonting självklart både s.k. upplyst och någonting s.k. – gott – .

   Att då (en självförblindad Västvärld?),också inbillar sig att kulturer vilka strävar efter att istället värna, upprätthålla, respektera, iaktta och kultivera de olikheter som finns mellan män och kvinnor, själva skulle vilja anamma en så pass destruktiv ideologi som feminism, det är också i sig någonting märkligt?

   Man kan då sägas vara bind, eller förblindad av högmod och självgodhet? Eller kanske vill man då hysa en vilja till ett överslätande av egna brister och tillkortakommanden i en västerländsk kulturtradition?

   Inte minst då bristande förmågor att i en förlängning kunna upprätthålla, försvara och kunna bevara sin egen kultursfär.

   Förlorar ett fotbollslag en match så kan det ju inte sätta sig och anklaga det andra laget för den egna förlusten? Inte anklaga det andra laget för egna o-förmågor att kunna vinna eller kunna försvara sig.

   Gilla

  • educaremm skriver:

   Här är en mycket, mycket intressant föreläsning från en kulturell tradition som verkligen visar hänsyn till skillnaderna mellan män och kvinnor, om som går på djupet om en verklighet som är lite negligerad i det moderna jämlikhetsidealet.

   Gilla

 15. Mats R skriver:

  Bra att de för alla mycket tydliga skillnaderna mellan män och kvinnor tas upp. Jag brukar säga, att en riktig och fungerande jämställdhet aldrig kan baseras på falska och konstruerade likheter, utan bara på de verkliga och observerbara olikheterna mellan könen.

  Gilla

 16. olle reimers skriver:

  Tyvärr förefaller det som om den marxistiska feminismen är en hämndaktion genomförd av kvinnor som av olika anledningar inte lyckats göra sig tillräckligt attraktiva på vare sig äktenskaps- eller arbetsmarknaden.

  Som vi vet har kvinnor den medfödda förmågan att tänka ut betydligt mer raffinerade långsinta metoder för att utöva hämnd, bland annat manifesterad i grekiska dramer. I brutalitet står de inte männen efter.

  Gilla

 17. Jan Andersson skriver:

  Javisst, i hjärnan och överallt annars också. Bara att se på någon av alla engelska kostymdramer på TV som nästan bara kvinnor tittar på.

  Gilla

 18. educaremm skriver:

  Det som ändå är någonting märkligt i artikeln, som vill försöka att erkänna skillnader mellan män och kvinnor som någonting postivt att göra, det är ändå det avslutande förslaget, eller funderingen, om inte också kvinnor skulle kunna ha – fyra män äkta makar – , i en då hyllad jämlikhets namn.

  Det påståendet tyder på ett ganska grundligt förfrämligande av både existentiella, psykologiska, fysiologiska och sociologiska djupgående skillnader mellan mäns och kvinnors funktionella funktionalitet, i en verklig verklighet.

  Det tyder på ett, som det verkar, ganska så feministiskt indoktrinerat förhållningssätt trots allt.

  Som om det verkligen vore något slags bevis på ett (eftersträvansvärt), jämställt förhållningssätt, att kvinnor – också – (i s.k. en rättvisas namn), då skulle kunna få (tillåtas) ha fyra äkta makar och därmed tro att detta då verkligen skulle vara någonting s.k. gott i en verklighet?

  Det skulle det dock absolut inte alls vara i en verklighet.

  Dels skulle ett sådant arrangemang inte alls vilja ta hänsyn till både mäns och kvinnors djupt liggande olikheter vad gäller relationsförmågor till det motsatta könet.

  Det skulle inte vilja förstå kvinnors generellt sett psykologiska benägenhet och inklination, samt behov av och förmåga till, att kunna fördjupa en relation till en man.

  Det är förmågor som generellt sett inte föreligger på samma sätt hos män, eller på likartade förmåga-grader, som hos kvinnor.

  Denna främst kvinnliga förmåga, vilken då kan skapa grund till bindning och också till känslomässig fördjupning, den har möjlighet att kunna skapa tillit och förtroende, vilken kan bilda en grund för harmoni. Den känslomässiga bindningsförmågan finns i allmänhet inte i lika hög utsträckning hos män.

  Att tro att kvinnor generellt sett då skulle kunna binda sig själva till flera män och kunna upprätthålla, eller kultivera, beskydda och värna, dessa relationers känslomässiga djup, deras tillgivenhet, eller bindningförmåga, det är att göra felbedömningar om kvinnor i allmänhet.

  Det är att vilja förneka de generella skillnader som finns mellan kvinnors och mäns psyke och känsloliv.

  Att kvinnor har förmågor som män inte har, och vise versa, det är mer människovänligt att konstatera och erkänna, än tvärtom.

  Att försöka göra kvinnor till män, i en s.k. jämlikhets namn, eller i en s.k. frihets namn, har pågått mycket länge i en västerländsk kultursfär.

  Detta är i själva verket ett kulturellt ideal som har förstört mycket och har förfrämligat och förvirrat många, både män och kvinnor, både inför sig själva och inför varandra.

  Det kulturella ideal som tilltros vara så upplyst, så modernt, och så självklart gott, alltså en s.k. jämlikhet i alla lägen, är istället i mångt och mycket ett mer fiendeskapande synsätt och också ett mer förvirringsskapande kulturellt ideal.

  Det skapat en grund av både förvirring och fiendskap mellan könen, därför att det då vill förneka både mäns och kvinnors fundamentala olikheter på så många olika plan.

  Inte minst på både känslomässiga och psykologiska plan, men även då sociologiska och relationsskapande plan.

  Det är mer människovänligt att erkänna de överlag sett djupa skillnader som finns än att i en s.k. jämlikhets namn försöka att förneka dem, inte alls erkänna dem, alternativt att i värsta fall försöka att helt utplåna dem.

  Gilla

 19. Anders noreus Lib. i Vasastan skriver:

  Hej Paula, läser dina kommentarer med intresse och gillande. Har du också kommenterat Elsa Widdings klimatskrivning, kan vi agera på något sätt där.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.