Plastförbud kan få svåra konsekvenser för både miljö och jämlikhet

Ett plastförbud kan få svåra konsekvenser för både miljön och jämlikheten, menar en grupp forskare vid Heriot-Wattuniversitetet i Edinburgh, Storbritannien. Tyngre förpackningar, som glas och metall, kräver fler transportfordon och ökar energikonsumtion och utsläpp.

Engångsplast gör också sjukvården säkrare samt underlättar för funktionshindrade och äldre, som gynnas av plastsugrör, plastförpackningar till mat och liknande.

Av den plast som hamnar i världshaven kommer ca 96 procent från utvecklingsländer, främst i Asien. Endast ca 0,3 procent kommer från Europa.