Gästskribent Lennart Waara: Politiska signaler från socialdemokraterna med obehagliga konnotationer

Föreningsfriheten eller organisationsfriheten är rätten för svenska medborgare att bilda och tillhöra organisationer utan statsmakternas eller andra aktörers ingripande vilket kallas positiv organisationsfrihet. Denna frihet inbegriper också rätten att stå utanför organisationer, det vill säga negativ organisationsfrihet. I Sverige skyddas föreningsfriheten i Regeringsformens andra kapitel:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad … föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.

Socialdemokraterna presenterar nu på sin hemsida ett förslag som för tankarna till helt andra regimer i 1900-talshistorien. Totalitära regeringar har historiskt alltid hanterat oppositionella och kritiker genom att förbjuda sådana organisationer och föreningar.

Den grundläggande invändningen mot det förslag som presenteras är att det bryter med grundlagens stadganden om föreningsfrihet genom att man uttryckligen avser förbjuda organisationer och föreningar.

För att klart och tydligt visa vad socialdemokraterna och minister Morgan Johansson föreslår citeras pressmeddelandet från den 2 juli 2019 in extenso:

Förbjud rasistiska organisationer

Rasistiska organisationer sprider hat och hot via medier och på internet och skapar otrygghet för många. De rasistiska organisationerna utgör ett särskilt hot mot vårt samhälle. Vi tar det på största allvar och vill därför förbjuda rasistiska organisationer.

Rasistiska organisationer bidrar till att sprida rasism på ett organiserat vis och skapar otrygghet för många. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör ett hot mot enskilda individer och demokratin och personer inom den miljön bedöms ha förmåga att kunna begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige. Därför anser vi Socialdemokrater att rasistiska organisationer ska förbjudas.

-          Nazismen är ingen åsikt, det är ett brott mot mänskligheten. Men nazistiska och andra högerextrema organisationers aktivitet har ökat på senare år och därför måste vi vidta skarpare åtgärder, säger Morgan Johansson (s), justitieminister.

Regeringen kommer därför tillsätta en kommitté som ska överväga om det bör införas ett förbud och särskilda straff för de som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett förbud mot rasistiska organisationer kan se ut.

Pressmeddelandet innehåller en rad intellektuellt och demokratiskt diskutabla inslag. Den första och principiellt viktigaste invändningen är att socialdemokraterna uppenbarligen syftar till att urholka de svenska medborgarnas grundlagsfästa föreningsfrihet. Den sista meningen i pressmeddelandet är särskilt upprörande. Socialdemokraterna vill införa ”ett förbud ” för medborgare som ”deltar i en rasistisk organisation”. De vill också se någon form av förbud mot vad de kallar ”rasistisk organisation.” Vem avgör och hur bedömer man vad som är en ”rasistisk organisation”? Vilka konkreta organisationer är det fråga om? Rasistisk har de senaste åren utvecklats till ett invektiv som kastats på många av oss som varit kritiska till massmigrationen av muslimer. Är det kanske riksdagspartiet SD som avses? SD har ju av statsministern Stefan Löfven vid flera tillfällen i riksdagen kallats för rasistiskt. AFS som i statsmedia frekvent kallas för ”främlingsfientligt” alternativt ”rasistiskt.” NMR? Vilka organisationer avses?

Vem och hur skall man avgöra om medborgare deltar i rasistiska organisationer. Genom angiveri? Skall SÄPO börja spana på vanliga medborgare som kan misstänkas delta i ”rasistiska organisationer”? Morgan Johansson och socialdemokraterna vill ”överväga” om det skall införas ”särskilda straff” för dem som deltar i ”rasistiska organisationer”? Vad kan menas ”särskilda straff”? Det ligger en obehaglig totalitär tonalitet i formuleringen. DDR har kanske ett och annat att lära minister Morgan Johansson och socialdemokraterna om hur oliktänkande kan hanteras, straffas, omskolas och i sista fall avlägsnas från samhället. De totalitära dragen i den socialdemokratiska regeringen är allt mer skrämmande. Ledande i den utvecklingen förefaller minister Morgan Johansson vara.

Den andra invändningen är att socialdemokraterna försöker skylla den ökande otrygghet svenska medborgare upplever i samhället på ”rasistiska organisationer”. Men dödsskjutningar i städerna, granatattacker, gängkriminalitet, narkotikahandel, gruppvåldtäkter, stenkastning mot blåljuspersonal etc. begås till övervägande del av invandrargäng i den dysfunktionella muslimska diasporan.

Ett annat exempel ur högen är den ökande otrygghet som judar i Malmö känner. Den framkallas av en allt tydligare antisemitism. Den är inte heller främst orsakad av ”nazistiska” eller ”rasistiska” organisationer utan av muslimska grupper och statslösa palestinier.

Det socialdemokraterna gör med denna avledningsmanöver är att leda bort uppmärksamheten från de verkliga otrygghetsproblemen som regeringen misslyckats med att ordna upp genom att rikta ansvaret mot andra.

Läs om den glidande och falska formuleringen: ”Vit makt-miljöns aktiviteter utgör ett hot mot enskilda individer och demokratin och personer inom den miljön bedöms ha förmåga att kunna begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige”.

”Bedöms ha förmåga”. Bedöms av vem? Av Morgan Johansson? Var finns beläggen? ”Kunna begå grova våldsbrott.” Finns det exempel på vem, var och när? Vilken konkret organisation avses? ”Skulle kunna utgöra terroristhot i Sverige.” Finns något konkret exempel? Misstanke? När och var? Finns över huvud någon empirisk grund för de lösa påståenden och misstankar som socialdemokraterna för fram i pressmeddelandet? De faktiska terroristhot som avslöjats av SÄPO och de faktiska terrordåd vi haft i Sverige är muslimska. I det fallet finns saklig och empirisk grund. ”Vit-makt-miljön” är väl närmast att beskriva som en begränsad subkultur till punk- och skinheadskulturen med nynazistiska inslag som hittills framförallt producerat aggressiv nationalistisk musik och konserter, men inte så mycket mer.

Den tredje invändningen gäller den konstiga formuleringen ”nazismen är ingen åsikt, det är ett brott mot mänskligheten.” Historiskt, filosofiskt och politiskt är det näst intill obegripligt vad socialdemokraterna menar. I Sverige idag är ”nazismen” inget annat än en åsikt och möjligen finns organisationer som beskriver sig som nationalsocialistiska. Ingen av dem har såvitt bekant begått brott mot mänskligheten. En organisation eller en åsikt kan inte vara ett brott mot mänskligheten. Bara politiska åtgärder och handlingar kan ses som brott mot mänskligheten och beivras juridiskt av bland andra svensk lagstiftning och Internationella domstolen i Haag.

Aktuella brott mot mänskligheten utgör IS skräckvälde med våldtäkter, tortyr, pedofili och mördande som filmats och publicerats på internet. De IS-personer som begått handlingar som utgör brott mot mänskligheten har socialdemokraterna inga problem med. De släpps in i Sverige i hundratal enligt SÄPO och går fria på våra gator. Hatpredikande och IS-rekryterande islamistiska imamer har fortsatt sin agendadrivna islamism fram tills SÄPO nyligen agerade och internerade dem. Morgan Johansson har till exempel inte lagstiftat om att förbjuda IS-terrorister att återvända till Sverige om de saknar svenskt medborgarskap eller har dubbelt medborgarskap.

Om medlemmar i exempelvis NMR begår brott mot lagen skall de lagföras, processas i domstol och dömas om de är skyldiga till brottsliga handlingar.

Om medlemmar i en ”högerextrem organisation” begår brott skall de sakföras och dömas i domstol. Det finns redan lagstiftning på plats mot dessa handlingar. Men inga organisationer – rasistiska, högerextrema, fascistiska, nazistiska, vänsterextrema, autonoma grupper, kommunistiska, socialistiska – skall med gällande grundlag om föreningsfrihet dömas eller förbjudas som organisationer. Åsikter, även obehagliga åsikter, är och skall vara tillåtna enligt grundlagen liksom att organisera sig i föreningar kring dessa åsikter. Det uttalande som tillskrivs Voltaire men inte fällts av honom är fortfarande en giltig maxim: ”Jag ogillar dina åsikter men är beredd att gå i döden för din rätt att hysa dem”.

Min fjärde synpunkt är att det socialdemokratiska förslaget i det citerade pressmeddelandet än en gång visar på behovet av en svensk författningsdomstol som har till lagstadgad uppgift att granska att inte regering och riksdag bryter mot grundlagen. Precis det som USA:s Högsta domstol har den uppgiften enligt Konstitutionen.

Pressmeddelandet har tyvärr inte uppmärksammats eller analyserats och diskuterats i tillräcklig grad. Förslaget är ett politiskt aktstycke med konnotationer till helt andra samhällen och regimer i 1900-talshistorien. Läs pressmeddelandet noga och eftertänksamt och sprid det!

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. En blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com