Patrik Engellau: Bonusmaterial 4 Invandrarnas barn är rejält mer brottsbenägna än invandrarna

Patrik Engellau

På denna blogg presenterades nyligen en rapport om invandring och brottslighet som baseras på statistiskt material som Stiftelsen Det Goda Samhället beställt från Brottsförebyggande rådet. Här är rapporten.

En sak som många misstänkt blev bekräftad i rapporten, nämligen att invandrarnas barn, särskilt de som har två utlandsfödda föräldrar, är mer brottsbenägna än invandrarna själva. Nedan understryks detta genom statistik som inte redovisades i rapporten (men lätt kan räknas fram ur de tabeller som publicerats och som var och en kan använda; här har tabell 9 och följande använts).

Tabellen som följer redovisar den procentuella förändringen från perioden 2002 – 2006 till perioden 2013 – 2017 av antalet brottsmisstankar för olika slags brott per 1 000 folkbokförda i var och en angivna grupperna.

Några kommentarer kan vara på plats. För det första kan man fråga om det går att lita på statistiken med tanke på de dramatiska förändringarna mellan perioderna. Men detta är den statistik som finns i Sverige och den är troligen korrekt inom sina egna ramar. Det handlar alltså om rapporterade misstankar fördelade på olika grupper. Vilka sociologiska förhållanden som ligger bakom eventuella förändringar i misstankerapporteringen är okänt.

För det andra är uppgifterna om våldtäkterna särskilt uppseendeväckande. Det är nog sant att antalet misstankar har utvecklats enligt angivna siffror, men vad som ligger bakom en uppgång med 164 procent på tio år för sverigefödda med två svenskfödda föräldrar, mest av alla grupper, är inte så lätt att förklara. Man kan bara spekulera. Handlar det om tilltagande metoo-influerade bedömningar riktade mot just den gruppen?

För det tredje är denna statistik lite annorlunda än den som tidigare publicerats. Den tidigare statistiken visade att invandrarnas barn var mer brottsbenägna än övriga grupper. Då handlade det om antalet misstankar per 1 000 individer i absoluta tal. Här handlar det om förändringstakten från en period till en annan. Slutsatsen är att det inte är nog med att invandrarnas barn har högre brottslighet i absoluta tal. Dessutom förvärras denna trista situation.

Om det inte hade varit så provocerande hade jag sagt att det ser ut som om Sverige försökte avla fram brottslingar ur den invandrade befolkningen.