Gästskribent Dan Ahlmark: Andrahandsmänniskan och politisk korrekthet

Som libertarian förväntar man sig ofta, att motståndet mot Politisk Korrekthet (PK) avseende något område skulle vara hårdare än det är. Man frågar sig då: Varför finns så många andliga vindflöjlar? Varför föraktar inte människor kravet, att man ska anpassa sina åsikter och sitt språk till vad PK kräver? Ja, genom socialdemokratins massindoktrinering av svenskarna på många sätt sedan 50-talet och det då nya TV-mediets slagkraft ökade likformigheten gällande åsikter i Sverige. Efter murens och Sovjetunionens fall har PK – utan att möta starkt borgerligt motstånd – kunnat växa sig stark. Och då de flesta människor numera tror, att de ska ha åsikter om allt, och det lättaste sättet då naturligtvis är att överta de åsikter man möter hos media och vänner, har genomslaget för PK blivit stort.

Men gammalmedia har nu minskat i inflytande, medan webben och sociala media vuxit. Särskilt Facebook har genom sin konstruktion, funktion och användningsfrekvens sannolikt förstärkt tendensen av följsamhet gällande majoritetsåsikter. Tendensen att överhuvudtaget bry sig om, hur många av ens bekanta eller vänner observerar vad du gör och säger, har säkert tagit ett kvantumhopp, sedan Facebook började användas av flertalet. Och viljan att bli gillad för det man säger, har blivit en växande ambition hos många. Betydelsen av att bry sig om, vad andra tycker om dig har helt enkelt ökat kraftigt bara på grund av dessa digitala tjänsteinnovationer.

Tidiga observatörer av oviljan att hävda sina egna åsikter var intellektuella, som kritiserade kollektivismen i samhället. Ayn Rand definierade 1943 i sin bok ”Urkällan” en människotyp hon kallade för ”andrahandsmänniskan” (the second-hander). Det utmärkande för denna var att istället för att ta sin utgångspunkt i verkligheten gällande bedömningar och åsikter, valde ett växande antal människor att delvis eller helt istället utgå från andras syn, värderingar och ståndpunkter. Verkligheten för andrahandsmänniskan skapas då av, hur andra personer ser på en företeelse och även på dig själv. Man anpassar sig till andras syn, så att man inte framstår som någon med stötande åsikter. Man lever så att säga i andra hand. De andras åsikt om dig blir så småningom kanske helt avgörande för ditt beteende och din självaktning. Det viktiga är då inte vad man gör utan vad man syns göra, inte vad man verkligen tycker, utan vad man säger sig tycka. Allt blir en fasad, ett spel, men för personen verkligare än det verkliga livet.

Men de psykologiska konsekvenserna av att bete sig så kan bli stora. Man glömmer ju sina egna värderingar och åsikter och förlorar gradvis delar av sin egen personlighet; det egna jaget försvinner styckvis. Man förlorar kontakten med den sanna verkligheten, därför att andras åsikter och syn på en själv blir ens verklighet. Att inte acceptera kravet att ha och utöva ett eget omdöme, att aktivt och med eftertanke bedöma rätt eller fel, sant eller falskt, är att brista i ansvaret att vara en självständig människa. De alltmer diffusa egna värderingarna leder successivt till en upplöst personlighet, inte vackrare än ett ruttnande kadaver. En sådan persons beteende representerar egentligen ett generalangrepp på människans förnuft och identitet. Men vi kan inte utan konsekvenser behandla vår egen natur precis som vi vill. Vårt medvetande noterar tillräckligt mycket för att undermedvetet starta psykologiska processer.

Den amerikanske psykologen Nathaniel Branden utvecklade Rands syn till en teori om ”sociala metafysiker” (metafysik står för ens syn på verkligheten) och penetrerade på basis av sin praktik de rent psykologiska/medicinska verkningarna av sådana individers beteende (Branden, Nathaniel, 1969, ”The psychology of self-esteem”. Nash Publishing, L.A., California). Han fann att passiviteten att inte välja andligt oberoende och ett förnuftsstyrt medvetande egentligen är ett tecken på mänsklig omogenhet. Att förneka den objektiva verkligheten och främst ledas av sina känslor och att konsekvent välja andras (tillfälliga) gillanden och beröm istället för eget tänkande leder till oväntade effekter. Om man ignorerar kravet att formulera omdömen på basis av sitt förnuft och egna värderingar och vägrar att upprätthålla sitt eget jag, ignorerar man ju sin natur som människa. Bland möjliga konsekvenser av att överlämna utformningen av sitt medvetande till andra kan nämnas självförakt, patologisk ängslan och ångest (kanske åtföljt av depression). Känslor av skuld och skam uppträder, och i värsta fall kan självmordstankar så småningom uppkomma.

Att ens hela intresse är inriktat på folk och deras åsikter istället för på sakfrågor och egna värderingar är därför destruktivt. Vad den sociala metafysikern egentligen gör, är att parasitera på andras medvetande och kopiera deras åsikter och slutsatser, precis som om de vore verkligheten. Men eftersom dessa omdömen är flytande och lätt kan ändras, lever han i ständig osäkerhet och rädsla och agerar därför ideligen i syfte att (åter) bli bekräftad som god och accepterad. Hans självaktning är inte grundad på den fasta verkligheten utan är en lekboll påverkad av andras åsikter. Och känslan av att egentligen vara alienerad från verkligheten uppkommer då, för det egna medvetandet kan inte helt luras.

Andrahandsmänniskan är självfallet djupt påverkad av kravet på politisk korrekthet. Och PK är till sin kärna komprimerad postmodernism och kulturmarxism, ofta i form av identitetspolitiska ståndpunkter. Och vänner och media basunerar vanligen ut samma budskap. Att avvika från PK kräver ett jag och en god argumentation och leder ofta till slitningar med omgivningen, och det klarar inte andrahandsmänniskan.

Många unga, som får sina föreställningar om verkligheten inte genom effekten av egna handlingar och erfarenheter, utan från mobilen och datorn, riskerar att få en särskilt skev och snäv uppfattning om livet och samhället. Teknikens möjligheter realiserade av till exempel Facebook leder också ofta till en mycket tidskrävande kontakt med vänner och bekanta, vilket definitivt inkräktar på tiden för läsning, tänkande och egna reflektioner. Beroende på politisk korrekthet och försöken av olika krafter i samhället, bland annat utbildningsväsendet, att indoktrinera svenskarna och driva fram en politisk konformism, har säkerligen andelen åsikter hos en person skapade genom dennes självständiga förnuft fallit kraftigt, jämfört med andelen skapad av andra personers inflytande och/eller influerade av PK-doktrinen.

I och med socialliberalismens förräderi mot verklig liberalism är den enda konsekventa, individualistiskt orienterade ideologin i Sverige numera ”libertarianism”. Precis som Ralph Waldo Emerson under några decennier under det senare 1800-talet uppmanade amerikanarna: “It is easy to live for others, everybody does. I call on you to live for yourself!” uppmanar libertarianismen alla personer att tänka själva, skapa sina egna värderingar och sina egna jag, vilket innebär att helt ta kontrollen över det egna livet. Det innebär att fullständigt ta avstånd från att vara en second-hander och naturligtvis att följa sitt förnuft och inte acceptera Politisk Korrekthet.

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

62 reaktioner på ”Gästskribent Dan Ahlmark: Andrahandsmänniskan och politisk korrekthet

 1. Jan Andersson skriver:

  Att det inte finns en ”ogillaknapp” på Facebook har blivit ett världsproblem. Man skall BARA få positiva kommentarer, annats blir man ledsen, och då rasar världen samman. Finns det ett barnsligare sätt att kommunicera människor emellan? Knappast.

  Gillad av 3 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Safe Space Warriors…

   Amerikskanska College är idag patetiska!
   Bli ledsen o tom gråta är förödande!

   Förr var det tvärtom,
   konsten att argumentera o debattera prioriterades!

   Våra gymnasier är väl inte bättre?

   Men så enkelt är inte livet!

   Det lär man få erfara…
   HEN behöver härdas)

   OBS! Hen används ALLTID ENBART ironiskt!

   Gilla

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Man önskar att FB flugan går över!

   Använder den ENBART för att kunna kommentera!

   RIKTIGA VÄNNER ringer man e mailar!
   Tomt skådebröd är trams!

   Gillad av 1 person

  • Håkan skriver:

   Det är inte bara på Facebook det saknas en ogillaknapp Jan Andersson, också på Det Goda Samhället…och kanske av samma orsaker som du nämner…

   Gilla

   • Christer L skriver:

    En del kanske tycker att den är demokratisk. Men detta gillande har inga alternativ, och det medför en komplicerad form för identitet och anonymitet. Det hela är konstruerat med behaviouristisk metod i syften som nog inte har så mycket med demokrati att göra.

    Mitt förslag är tre knappar, alternativen ja, nej, vet ej. Denna form kunde komma till användning när krönikören ger ett formulerat förslag i någon fråga. Registreringen skulle vara anonym, endast antal. Redovisning av resultatet vid bestämd tidpunkt.

    Gillad av 1 person

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Christer L föreslår härnedan en förbättrad bedömning av en artikel. Die Welt utnyttjar en visare för att kunna gradera graden av gillande och ogillande. Något för DGS?

    Gilla

   • Håkan skriver:

    Noterar att ännu ingen tryckt på gillaknappen vid mitt inlägg under signaturen Håkan, vilket kan ses som en indikation att det ligger en del i det Jan Andersson skrev och som jag kommenterade på mitt eget lilla sätt.

    Att DGS är ett ställe enbart för de positiva…

    Gilla

  • matbirblog skriver:

   Kanske Det Goda Samhället kunde skaffa sig en gilla knapp, en läst knapp och en ogilla knapp. Tidningen Haaretz har en gilla och en ogilla knapp dkr sina kommentar fält.

   Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Individualism är en extremism bland andra. – Vi är flockvarelser som bara kan förverkliga oss i relation till andra. – Hade vi inte varit det, hade det varken funnits språk eller civilisation.

  Gillad av 2 personer

  • Min strand skriver:

   Du missade poängen med inlägget helt skulle jag vilja säga, återigen denna dualism som Östman identifierar och som hela tiden används också av vänstern. Man reducerar verkligheten till två felaktiga motsatspar och placerar sig så på det ställe som man uppfattar varande bäst, JAG ser minsann dessa motsatspar!

   Jag tyckte istället att ovanstående väl uttrycker det jag själv tänker men ej kunnat skriva så klart, det handlar om att tänka själv, eller inte. Tidigare som jag skrev för någon dag sedan så kunde dessa som inte tänker själv ta fasta på verkligheten i en hård tillvaro, man arbetade för att få äta, samt genom sina traditioner och Bibeln, som är mänsklighetens erfarenhet i väst kondenserad. Det som beskrivs ovan det är ju hur makten via media har ersatt det sistnämnda, och gör man dessutom ett låtsasjobb, genus eller hållbarhet eller bara få pengar i automaten av staten, så har man inte heller verkligheten till hjälp för sitt tänkande, endast massmedia och sociala media.

   Detta är en helt ny situation vi lever i, bokläsande kan hjälpa men ack vad det är svårt att kämpa mot mobilen med sina barn. En GOD skola kan hjälpa, en dålig tvärtom. Det som blir uppenbart är att Ahlmarks och Leions inlägg smälter ihop, för om bokläsande och kunnande och eget tänkande står emot maktens intressen, vilket det ju enligt ovanstående gör, så kan vi förstå fördumningen, vi har inte sett slutet på detta. I USA växer antalet ”safe spaces” och man hör allt mer att ord är våld, också på dessa sidor så har folk tunn hud, jag kan inte undgå att notera det kvinnliga i detta, ytterligare en komponent att fundera på. Folk kräver helt enkelt rätten att inte tänka själv, men också att inte bli ifrågasatta, de kräver att bara vara instrument för indoktrinering och de kräver detta med allt mer våld. Lööfs möte med Jordan Peterson var ytterligare ett exempel, eller Cathy Newmans möte, de kan inte möta argumenten, men det är värre, de har inte tänkt själva och hatar Peterson när de inser detta, Lööf sa ”ej dånt ägri” men hennes ögon sa: kryp tillbaks under din sten!”.

   Så det kvinnliga tänkandet flyter ihop med att inte tänka framkastar jag som en teori, vi lever i Amazonernas tid och det ser inte ut som vi trodde, kvinnor gräver där de står, men det betyder att de är lättare offer för denna trend med andrahandsmänniskan som inte tänker själv, och som måste reagera med aggressivitet mot de som tänker, och när dessa människor fått makten, och de har de som Leion skriver idag, så är tanke och diskussionsförbud inte långt borta, tal är våld, men då betyder det ju att tankar också är våld.

   Mycket bra inlägg tycker jag. Har Ahlmark tänkt ihop detta själv med andrahandsmänniskan?

   Gillad av 3 personer

   • Dan Ahlmark skriver:

    Den grundläggande formuleringen gjorde – som jag angav – Ayn Rand i boken ”The Fountainhead” (1943). Temat utvecklades sedan i av psykologen Nathaniel Branden, som jag träffade 1969, när han drev Nathaniel Branden Institute i New York. Branden utvecklade sedan ide´n i den bok om Biocentric Psychology, som han skrev samma år (The Psychology of Self-Esteem, A new Concept of Man’s Psychological Nature). Han kallade ”andrahandsmänniskor” för ”sociala metafysiker”. Hans teori är för övrigt den, som bäst överensstämmer med den uppfattning om människans psykologi, som jag kommit fram till, vilket jag för övrigt kommenterat i en artikel nyligen: ”Dagens syn på känslor är förödande” (https://www.frihetsportalen.se/2019/06/dagens-syn-pa-kanslor-ar-forodande/).

    Beträffande Din avslutande fråga kan jag säga som så, att Rand-Branden står för det grundläggande konceptet och en rad utvecklingar från det. Vi alla har väl under vår levnad träffat otaliga människor, som man kan kalla andrahandsmänniskor och då gjort olika observationer. Jag har därför tidvis under livet reflekterat över detta bisarra fenomen, och tillsammans ledde det till artikeln.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    För att små barn skall växa upp till väl fungerande människor, är metoden att lära sig bete sig så att man blir accepterad och sortera bort beteenden som inte fungerar.

    Detta verkar vara något som här fördöms som undermänskligt. – Man skall visst lära om sig till psykopat för att bli godkänd.

    Gilla

   • Ms skriver:

    Kaffe? Om jag druckit för mycket (vilket ofta är fallet) eller den berömda möteskaffekoppen med A och Göran?

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Vi ÄR utrustade med den individuella funktionen. Varför skulle vi inte utnyttja den?

   Individualism står inte i motsatsställning till samarbete utan till kollektivism, vilket är något helt annat.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Den naturliga kollektivismen är perfekt kompatibel med total individuell frihet. – Frihet att hela tiden göra det man känner för. – Myrstacken används som metafor för det extremt kollektivistiska samhället och det finns inga poliser där och inget förtryck. – Alla gör precis som de vill.

    Gilla

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Kloka ord om ett farligt beteende som förefaller särskilt starkt utvecklat i Sverige. Det skulle inte förvåna mig att det finns ett samband mellan önskan att vara en ”andrahandsmänniska” och dagens tilltagande psykiska problem inte minst bland yngre och medelålders kvinnor.
  Det viktigaste av allt, som jag försöker inpränta hos yngre människor, är att kunna stå ut med sig själv. Det är jobbigt att ständigt bli angripen för sina uppfattningar men det är ännu jobbigare att förneka sig själv. Man är ju faktiskt ständigt tillsammans med sig själv och den personen är det viktigt att komma överens med.

  Gillad av 8 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Objektivismen är ett svart hål. Artikeln bär syn för sägen: den påstås handla om individualism, men till största delen består den av åsikter om vad andra skall tycka och inte tycka, vad andra skall göra och inte göra. Liberalismen består i alla sina varianter av förbud mot diskriminering, mot igenkänning, slutsatsdragning, observation, erfarenhetssamling och självständigt agerande — utom för liberalen själv, som därigenom skall befrias, få flyta omkring som en öde ö. Hyckleriet är pyramidalt.

  Gilla

  • Min strand skriver:

   Det kan du ha rätt i, jag har börjat upptäcka att jag hoppar över bitar som inte hänger ihop, en farlig ovana, så den sista biten där en viss politik identifieras med att tänka själv lämnade jag därhän.

   Gillad av 1 person

  • bejji skriver:

   Rysslands president Putin sade igår i Financial Times – i samband med G20-mötet i Japan – att liberalismen är ”obsolete” och har orsakat stor skada för olika länders majoritetsbefolkningar samt att Tysklands beslut att släppa in en miljon migranter var ett ”cardinal mistake” och att dessa migranter kunde mörda, plundra och våldta utan att straffas, bara för att de var ”flyktingar”; han stödde även president Trumps åtgärder mot migranter från Latinamerika. Putin betonade också traditionella familjevärden (med ursprung ortodoxt kristna) framför hbtq-rättigheter.

   Gillad av 2 personer

  • Popper skriver:

   Nu förfäktar Ahlmark libertarianism inte liberalism. Ahlmark förmanar inte heller vad folk skall tycka utifrån något normativt schema, tvärtom så argumenterar Ahlmark just för nödvändigheten av att kunna frigöra sig från ängsligt grupptänkande och av makten påbjuden åsiktskonformism. Förutfattade meningar är dock ingen god grund för att kunna ta del av en argumenterande text….

   Östman stiger som vanligt upp på sin höga häst och rider likt Don Quijote till storms mot väderkvarnarna.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Förklara skillnaden! Det är en chimär. Ty de fasta punkter som skall hålla fast libertarianismen vid det hederliga, konservativa samhället civilitet avfärdas ju vehement av samma libertarianer som samtidigt tager dem för givna. Man kan inte härleda bör ur är. Därför kommer folk att gilla olika och en del av oss att spontant bilda det civiliserade samhälle som libertarianen avfärdar. Han måste förbjuda oss att binda oss till varandra. Hela texten ovan handlar om ANDRAS fel, ingen del om hr Ahlmarks. Hyckleriet är pyramidalt.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Bra Fredrik, jag tror det är mycket viktigt att förstå att ismerna ofta inverterar sig själva. De är illussioner. Först måste man se att invertering är en realitet, sen kan man förstå hur det går till.

    Mvh A

    Gilla

  • Annkristin skriver:

   Dan, jag kanske har missuppfattat vad libertarian betyder. Trodde det var ett finare ord för nyliberal? Ser man till en del av LUFs motioner, tycks det handla om maximalt självförverkligande även på andras bekostnad: sexuellt umgänge med djur eller lik till exempel? Som kvinna tänker jag ta mig friheten att känna obehag inför alltför liberala idéer.. Tror inte heller att man någonsin kan stå helt fri från andras uppfattningar. Även HC Anderssens fula ankunge förverkligade sig själv i sällskap av sin egen grupp svanarna.
   Fredrik: du kanske kan göra en kortfattad pedgogisk exposé över ” the fallacy of objectivity”? Buddisterna anser, så vitt jag förstår, också att övertron på den egna rationaliteten är ett tecken på personlig omognad och hybris.

   Gillad av 1 person

   • Dan Ahlmark skriver:

    Annkristin!
    Nyliberalismen och libertarianismen delar många åsikter men skiljer sig på vissa områden. Naturligtvis har vi också svårigheter med det faktum att det finns olika slag av nyliberaler liksom att libertarianer skiljer sig åsiktsmässigt. Men skillnaderna gäller nog främst utrikespolitik och t ex invandring. Fri invandring, som nyliberaler och vissa libertarianer anser vara självklar, anser jag fel i dagens värld. Det kräver ju nu att medborgare underhåller främmande utlänningar – ofta välfärdsimmigranter – , vilket kränker medborgarnas rättigheter. Det finns dessutom en klar fara i att tillåta människor med helt andra värderingar att slå sig ner hos oss. Vi kan inte tillåta människor med mot oss fientliga värderingar att komma hit.
    Vissa nyliberaler är för en aggressiv utrikespolitik, om det går ut på att ”befria ” andra. Själv anser jag det vara fel, och resultatet av en sådan utrikespolitik kan vi studera i Irak och
    Libyen. För att nu inte nämna andra områden.

    Gillad av 1 person

 5. Den Sista Karolinen skriver:

  Helt rätt Dan. Bra analys av de psykologiska mekanismerna som förklarar ett Sverige i fritt fall.
  På ren vardagssvenska kan det och beskrivas med ord som feghet och slätstrukenhet, vilket leder till självcensur och därmed accentuerad sämhällsförfall.
  T o m på denna sida censureras det, vilket undertecknad råkat ut för. Orsak? Kallat en spade för en spade!

  Gilla

 6. Lars Strömberg skriver:

  Här har vi en – av ganska få – krönikor som direkt kan riktas till ”Kreti Pletinen”. Jag tror att det skulle behövas ett avsevärt mycket större fokus på just gemene mans beteenden, och då på bekostnad av allt detta fokus på politiker, konspirationer, myndigheter, organisationer, ”samhället” med mera.
  Min invändning mot det som skrivs i krönikan är främst att det skulle föreligga någon slags planerad indoktrinering av Kreti Pletinen från makthavares sida. Att media och andra komplexa organisationer skulle vara styrda av något slags, på något obegripligt sätt, framtagen gemensam och planerad långsiktig agenda i syfte att indoktrinera Kreti. Jag kan inte tro det. Snarare är det väl så, att även makthavare – i diverse olika roller – är lika mycket andrahandsmänniskor som de flesta Kreti Pletinen är. Om så är fallet, så är det ju det socialiserande flockbeteendet som är orsaken till PK snarare än agendastyrd, planerad, långsiktig och i ”hemliga rum” överenskomna indoktrineringskampanjer.

  Gillad av 1 person

 7. Bo Svensson skriver:

  Detta gamla inlägg kan väl platsa i sammanhanget:

  Marknadsekonomi och rättsordning är i grunden ett system för bästa resurshushållning, där penningflödet och de rättsliga konsekvenserna på olika val skall informera aktören om vilka alternativ som är de bästa sett ur ett vidare perspektiv. Exempel:

  När man väljer i varuutbudet, informerar priserna om vilken av likvärdiga produkter som kostat minst resurser för sin framställning och distribution.

  När man väljer vad man skall utbilda sig till av vad man har lust och fallenhet för, skall den förväntade lönen informera om var man troligen kommer att göra mest nytta. – Löneskillnader är också de incitament som krävs för att de som har möjlighet skall göra sig mödan att öka sin kompetens eller flytta för att ägna sin tid och kraft där den behövs bättre.

  När man investerar sitt överskott, skall den förväntade avkastningen på kapitalet informera om, var ens pengar troligen gör bäst nytta.

  Rättsordningens påföljder är på samma sätt ägnade att informera aktörerna om vilka val som skall undvikas till förmån för andra för att rätt hushålla med resurserna.

  Det som skiljer vår nuvarande ordning från en perfekt är främst ett perverst skatte- och bidrags-system som saboterar incitamenten, lönepolitik och facklig verksamhet som saboterar arbetsmarknaden underlåtenhet att ta betalt för miljöbelastning och en slapp och tandlös rättsordning.

  Essensen i deras strävanden som kallat sig kommunister har väl i stort varit att likvidera eliten för att den stått i vägen för egna revanch- och makt-ambitioner.

  En kommunism som verkligen var vad den utgav sig för att vara: en ordning som fokuserade på helhetens och det gemensammas intressen, skulle inte kunna hitta någon bättre metod för sitt förverkligande än marknadsekonomi/rättsordning och inte stå i minsta motsättning till liberala strävanden för maximering av individens frihet.

  Kommunismen har ju traditionellt också förknippats med kollektivism: individen skall förvandlas till en kugge i ett välsmort maskineri.

  Men det är ju marknadsekonomin som är detta välsmorda maskineri och penningflödet är oljan.

  Penningflödet är ett styr- och informations-flöde som går motströms de verkliga värdeflödena. Pengar har inget eget värde utan representerar bara värden.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Och vad gör den framgångsrike sedan med sitt överskott? – Tror man att ens framgång beror på generna, skaffar man rikligt med avkomma och befarar man att man har dåliga gener och ens framgång beror på ens kulturella arv, skaffar man adoptivbarn av god härkomst att förmedla detta vidare till.

   – I den bästa av världar.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    De finns kvar där ute på nätet men mycket är raderat av bokbrännarmaffian. – Skulle sparat det viktigaste i ett eget arkiv.

    Gilla

  • Klentrogen skriver:

   Menar du alltså att du upprättat ett arkiv av dina gamla inlägg? Nog för att det är uppenbart att du sitter varje morgon och hamrar F5 för att försöka vara först på bollen att kommentera DGS nya artiklar, men nu börjar det gå lite långt. Det kanske vore nyttigt att skaffa en hobby ute i verkliga livet?

   Gilla

 8. Klok som en elefant skriver:

  Ingenjörer går ofta till naturen för att hitta tekniska lösningar. Medicinen likaså. Då för att söka kemiska lösningar. Men dessa naturens egna lösningar är inte ingenjörsmässigt uttänkta. De är evolutionära.

  Vartenda grässtrå eller insekt utgör en samling tekniska, kemiska och mekaniska lösningar, som alla tvingats underordna sig en faktisk verklighet.

  Den mer mänskligt ingenjörsmässiga metoden är att i förväg räkna ut, fundera och avväga. Men evolutionära lösningar tänks inte fram över huvud taget. Ingen överordnad intelligens finns med (de som vill se en överordnad gudalik skapare får gärna göra det, men till dem räknar jag inte mig själv). I stället är det slumpens krafter (mutationer) som producerar kopiöst med varianter, som alla testas av och inom verkligheten själv. Där varje individs eget liv i sig utgör en testbädd. Och ur detta eviga testande, på bred front, ansamlas över tid, via selektiva urvalsmekanismer, de mest framgångsrika varianterna, som blir till de reproduktiva överlevarna, generation efter generation. Över årmiljoner.

  Hos högre djur har evolutionens urvalsmekanismer också funnit det effektivt att inte bara börja från noll vid födseln. Det har visat sig mycket effektivt att även tillägna sig tidigare generationers erfarenheter. Som hos den kloka elefanthonan, i ledning för gruppen.

  Det som utmärker dessa djurgrupper är att bardomen tillsammans med föräldrarparet/gruppen blir extra lång. Under denna längre tid lär sig de unga successivt mer och mer. Det är detta miljömässiga övertagande av något ackumulativt, från tidigare generationer, vid sidan om arvet, som Richard Dawkins gett namnet memer. Som i minne. Och som hos människan uppbär alla kulturer.

  Tid utgör en bristvara när det kommer till inlärning. Med genetiken får alla individer en flygande start. Gener består egentligen av ärftliga minnen i DNA. Baserat på en evolution som går miljarder år bakåt i tiden.

  Memer är minnen utan gener som formas och bärs inom enskilda nervsystem. Det är dessa individers erfarenheter av livet, i en viss miljö, som utan större ifrågasättande, förs över till nya individer. Den mänskliga kulturen har därvidlag drivits till mycket höga höjder, med hjälp av en kaskad av memer.

  Till detta skall naturligtvis den enskilde individens specifika upptäckter och erfarenheter läggas. Men varenda individ står på andra människors och generationers axlar. Både genetiskt och som kulturvarelser. Skulle allt kulturellt (memer) ifrågasättas, ständigt och jämt, skulle vi alla röra oss som sniglar genom tillvaron. Och därmed riskexponera oss något enormt. Livet skulle då vara över innan det ens hunnit börja.

  Så vi kan aldrig komma ifrån att vi till stora delar alltid måste trampa fram på redan upptrampade stigar. Samtidigt som vi alla gör våra individuella mindre lovar utanför det traditionella stigsystemet.

  Och som social varelse trivs vi bäst där övriga nära trampar fram bredvid oss. Det mer personliga fungerar då mer som tunn glasyr på livets tårta. Och vad gäller PK-människor så inbillar sig de att det inte existerar världar utanför ”de mer traditionella stigarna” över huvud taget. Så söks fritänkare och ifrågasättande, så bör de sökas på annat håll.

  Gilla

  • Annkristin skriver:

   Så vackert formulerat!
   Peter Wohlleben beskriver i ” Djurens Gåtfulla Liv” hur det avancerade sociala samspelet mellan djur (och människor) tar sig förunderliga uttryck, som vi bara börjat förstå vidden av.

   Gilla

 9. Lars Strömberg skriver:

  Man väljer ett färdigförpackat kit på varuhusets avdelning för åsikter och attityder. ”Hm… kommunist? Socialdemokrat?.. Allmänt negativ kanske? Det är extrapris på det…”
  Man väljer ett annat färdigt, komplett kit på varuhusets avdelning för stil och utseende. ”Nu ska vi se… Tatuerade underarmar och rakad skalle, kan det vara nåt för mig? Eller den lite mer påkostade här! -Tatuerad hals och mohikanfrilla! Eller denna? Leende med plutande läppar och högglanslackade naglar med glitter?”

  ”Hallå, ursäkta, kan jag få lite hjälp? Vad är populärt just nu?..”
  .

  Gillad av 1 person

 10. Elisabeth Henriksson skriver:

  Facebook överges av allt fler sedan de aktivt censurerar allt fler konton. Själv använder jag Fb enbart för att läsa och ngn enstaka gång kommentera, har valt att neka alla ”vän”-förfrågningar. Mina vänner träffar jag IRL och de andra behöver inte följa mina rörelser här.

  Gilla

  • Lars Strömberg skriver:

   Jag gjorde nedanstående FB-inlägg häromdan. Det fanns kvar nu när jag kollade:
   ”…FB med flera vill få din ständiga uppmärksamhet med olika knep. Allt för att du ska stanna upp vid olika annonser och köpa saker.
   Jag ser knappt annonserna. Än mindre vad de handlar om. Jag scrollar bara förbi eller klickar bort dem. Man har väl för sjutton en EGEN agenda, nåt inlägg man vill skriva eller läsa och vill inte bli distraherad av annat skit.
   Skärpning FB, bättre kan ni!
   😄 …”

   Gilla

 11. Lars Bernhoff skriver:

  Ahlmarks utmärkta artikel gav mig skäl att ta reda på mer om liberataranism. Se tex https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Libertarianism En av huvudpunkterna är att begränsa statens inflytande vilket är exakt det omvända mot vad främst S vill åstadkomma.

  Andrahandsmänniskan som utsätter sig för risken att lyssna på fel personer vad gäller ställningstaganden av betydelse för ens eget liv. ”Originalmänniskan’ blir då den som försöker förverkliga sin egen potential genom att söka egna erfarenheter och förvärva kunskap som leder till ett eget bättre liv. Det ger förhoppningsvis den kraft som gör en kapabel att inte bli offer för PK i alla dess varianter
  Enligt wikipedia så ingår bla detta i definitionen av en Libertarian. ”Libertarianer fokuserar ofta, men inte uteslutande, på de moraliska och etiska aspekterna kring demokrati, staten och samhället” Kan vara värt att fördjupa sig i precis som Ahlmark försöker förmedla på ett intresseväckande sätt

  Gilla

  • Dan Ahlmark skriver:

   Lars!
   Din betoning av moraliska och etiska aspekter på samhället är värdefull. Skillnaden mellan den klassiska liberalismen och libertarianismen är bl a att den senare ideologin numera innehåller en mycket intressant psykologisk teori, som helt överskuggar synen på människan som ”economic man”. Jag gissar att vi alla tidigt blev trötta på unga konservativa som resonerade som om människan var en vinstmaximerande maskin (där ett fel ju var den snäva synen på drivande motiv). I min bok om svensk libertarianism skriver jag rätt utförligt i många sammanhang om bakomliggande psykologiska aspekter på människors beteende t ex kap.3 och 6.

   Gilla

 12. Mats Birgersson skriver:

  Följer alltid en PK andrahandsmänniska budskap som står till vänster . Är man immun mot att vara en PK andrahandsmänniska om man omfattar åsikter som står till höger. Är det inte att vara PK att stoppa upp ett finger i luften och känna varifrån det blåser. Blåser det från höger följer man viden höger ut och tvärtom om det blåser från vänster.

  Gilla

  • Lars Strömberg skriver:

   Fast, vänster är ju snällt, kollektivt, kravlöst och välvilligt. Höger är ju girigt, elakt krävande och omänskligt.
   Juh.

   Gilla

 13. Conny Lundberg skriver:

  Upplösningen av självkänslan och individens identitet måst ju vara elitens våta dröm! Ju mer lättpåverkade väljare och/eller individer är, ju enklare är det att styra dem i den riktning som mediamonopolen önskar. De mediamonopol som för övrigt styrs och betalas av samma elit som i sitt storhetsvansinne ser det som sin enda uppgift i livet att styra och kuva ”massorna” i enligthet med sina diaboliska syften.
  Tänkande och kännande människor som styrs av sin inre moral och känsla för vad som kallas vanlig anständighet är definitivt inte vad eliten önskar utan någonting som motarbetas med hjälp av de ytterst trånga åsiktskorridorer som tvingas fram av den politiska korrekthet varmed politiker och massmedia styr.

  Gilla

 14. Annkristin skriver:

  Intressant! Det mest skrämmande är dessa globala sociala mediers massproduktion av unga historielösa och därmed lättstyrda ”andrahandsmänniskor”. Visselblåsare på G****e vittnar om företagets nya policy för att skräddarsy bilden av verkligheten för användaren. Med 90 % av den globala marknaden blir det inte mycket utrymme för alternativa verklighetsbeskrivningar. Den medelålders(!) dissidenten Amazing Polly uppmanar oss alla i klippet ”Digital democracy?” att slänga våra smarta mobiler och vägra vara företagets arbetsmaterial för fulländning av dess totalitära algoritmer.

  Gilla

 15. Fredrik Östman skriver:

  Jag har barn, fru, familj, vänner, kusiner och kolleger, jag har grannar och en eller två nationer, jag har en religionsgemenskap och en civilisation med ett kulturarv, så jag erkänner mig stolt att i varje fiber av mitt väsen vara en ”andrahandsmänniska”. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Ursäkta att jag skriver detta på ett språk och med en begreppssamling som du är tvungen att använda i andra hand! Mig står inget annat till buds, och inte dig heller!

  Gilla

 16. M skriver:

  Ja herregud, ska vi nu läsa Ayn Rand älskare här på dessa sidor. Annie Lööf gillade ju henne i ungdomen (fast det är hon nog fortfarande). Gamle Fed chefen var en vän till henne. Ja herregud. Nyliberaler av alla kulörer, förena er med Patrik och slå sönder välfärdsstaten. Till var och en efter dennes lurendrejeriförmåga och av var och en hennes medel.

  Gilla

 17. olle reimers skriver:

  Då skulle vi alltså konstatera att vi i begynnelsen är andrahandsmänniskor. Nästa frågeställning blir således om vi så ska förbli i ALLA avseenden eller om vi vågar på oss ett eller annat utbrott.

  Gilla

 18. Jonas skriver:

  Om jag tycker att den här texten är bra, och väljer att referera till den, gör det då mig till en andrahandsmänniska? 😉

  Gilla

 19. matbirblog skriver:

  Hej Jag uppfattar både artikeln och kommentarerna som att vara PK å andrahands människa är samma sak som art vara ” vänster ” människa. Men kan man inte hysa ” höger ” människo åsikter och vara PK å andrahands människa. Och kan man inte vara vänster och inte PK, någon på vänster kanten måste någon gång ha brutit mot några icke vänster PK människor. Blir man PK om man anammat någon annans idéer . I så fall är Dan A väldigt PK på sin kant. Man måste inte alltid uppfinna hjulet utan man kan anamma idéer som man inte tänkt ut själv. Det blev långt och rörit.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.