Jessica Stegrud valdes in i EU-parlamentet: ”Jag vill värna svenska medborgares och skattebetalares intressen i EU”

Bitte Assarmo
Bitte Assarmo

I hela sitt liv har Jessica Stegrud varit intresserad av samhällsfrågor. Den ökande oron för utvecklingen i Sverige fick henne 2016 att börja debattera. Det ena ledde till det andra, och i maj valdes hon in i Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. Det Goda Samhällets Bitte Assarmo har fått en intervju.

Jessica Stegrud fyller 49 i år och är mamma till två tonårssöner. Hon är född i Stockholm men uppvuxen främst på Gotland. Numera bor hon i Skåne. I 25 år har hon arbetat som ekonomi i det privata näringslivet, senast energibranschen, där hon främst arbetat med lönsamhetskalkyler, prognoser och stora investeringar.

Att hon kommit att engagera sig politiskt är ingen slump. Hon har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, och har sedan barnsben haft ett starkt rättspatos.

– Jag har alltid vurmat för de svaga i samhället; barn, gamla och sjuka, säger hon och förklarar att hon länge varit bekymrad för samhällsutvecklingen i Sverige.

– Den misskötta invandringspolitiken, bristen på assimilation och alla dess konsekvenser. Både sociala och ekonomiska. Förfallet i skolan och den allt mer inskränkta yttrandefriheten. Den politiska oförmågan att fokusera på de reella, stora samhällsproblemen. Jag är emot pseudovetenskap och anser att beslut skall fattas på sakligt grund och med konsekvensanalyser, förklarar hon.

Efter att hon 2016 började skriva på Facebook blev det snart också debattartiklar, krönikor, blogginlägg och poddar. Hon medverkade också i dokumentären ”A Swedish Elephant”.

– Tack vare den hamnade jag också i min första debatt – vilket var före premiärvisningen i Almedalen 2018. Några månader senare fick jag frågan från SD om jag kunde tänka mig att kandidera till EUP och februari 2019 gjorde jag min entré in i partipolitiken.

Vad tyckte du om valresulatet?

– Det var helt i linje med mina förväntningar. Vi har legat bättre till i den allmänna opinionen men våra sympatisörer är i högre utsträckning EU-kritiska och har också en tendens att stanna hemma på valdagen, svarar hon.

Tror du att den allmänt förekommande brunsmetningen av SD kan ha påverkat väljarna?

– Jag tror definitivt att brunsmetningen påverkar folk, om än i allt mindre skala. Bortsett från att den – av fel skäl – säkerligen avhåller en del från att lägga sin röst på SD så finns det många andra baksidor. Framför allt så förstörs den offentliga debatten och det politiska samtalet. Den ger också en helt orimlig legitimitet åt människor att inte respektera vare sig sverigedemokrater eller demokratin som sådan, säger Jessica Stegrud.

Att de övriga partierna är så fixerade vid just SD tror hon i första hand beror på att de vill behålla sin makt. De stora förlorarna är medborgarna och väljarna, anser hon:
– Vi har idag så stora samhällsproblem som borde diskuteras och formas politik kring men istället handlar debatten nästan alltid om hur man skall förhålla sig till SD. De viktiga, svåra frågorna hamnar i skymundan av just metadebatter och smutskastning. Man hänfaller till känslor istället för saklighet.

I skrivande stund vet Jessica Stegrud ännu inte vilket av parlamentets utskott hon kommer att hamna i, men oavsett vilket så ser hon det som sin viktigaste uppgift att värna svenska medborgares och skattebetalares intressen.

– Jag kommer arbeta stenhårt för att inte mer (obefogad) makt skall föras över till Bryssel, något som sker löpande i både stort och smått. Jag hoppas också kunna belysa det grundläggande problemet med EU-samarbetet – nämligen att EU har svällt långt över sina ursprungliga ansvarsområden och kommit att bli en stor, dyr och väldigt kostsam apparat med för många egenintressen och allt för lite insyn. Kan jag dessutom med mina texter och inlägg öka intresset för- och engagemanget i EU-frågor här hemma så har jag också uppnått något viktigt, säger hon.

Hon hoppas kunna bilda ett stort nätverk och vara en drivande del av ECR (den partigrupp SD tillhör i parlamentet) som arbetar för mindre överstatlighet och mer makt åt medlemsländerna.

– Om jag hamnar i ITRE (utskottet för industri-, energi- och forskningsfrågor) så hoppas jag med min erfarenhet som ekonomi i energibranschen kunna bidra till en ”tillnyktring” i klimatdebatten, fortsätter hon.

Hon menar att klimatdebatten har blivit närmast sekteristisk till sin karaktär och inte längre handlar om vetenskap och konsekvensanalyser utan till stora delar styrs av känslor. Och det vill hon förändra.

– Jag tycker alla beslut – ju större desto viktigare – skall föregås av konsekvensanalyser. Inom forskning ser jag som mitt uppdrag att hävda vetenskapens principer framför politiserad pseudovetenskap. EU kommer inte kunna konkurrera med övriga världen i framtiden om man inte tar grundläggande forskningsprinciper på allvar, förklarar hon.

Vi avslutar intervjun med att fråga Jessica Stegrud vad hon önskar sig av det politiska klimatet i Sverige.

– Jag önskar nivån ska höjas. Att vi kommer bort från infantilisering och smutskastning. Att det politiska klimatet blir mer öppet, fritt och intellektuellt än någonsin…men någonting säger mig att vi har en bra bit kvar, avslutar hon.