Patrik Engellau: Begreppsinflation

Patrik Engellau

Det händer att valutor förlorar sitt värde för att man trycker och försöker prångla ut för många sedlar. Folk upptäcker bedrägeriet och vägrar ta valutan på fullt allvar. Det kallas inflation.

På senare år har det gått inflation i ett antal tidigare mycket starka begrepp som ”fascist” och ”rasist”. Dessa begrepp var länge präglade med samma stolta devis som äldre tiders sedlar, hinc robur et securitas, härmed styrka och säkerhet. Man kunde lita på att de skulle göra sitt jobb, nämligen att få dem som utsattes för motsvarande anklagelse att skrumpna och känna sig utstötta ur den mänskliga gemenskapen.

Men av samma skäl som man inte kan trycka hur många sedlar som helst utan trista följdverkningar så kan man inte emittera hur många rasist-anklagelser som helst utan att det blir löjligt. Jag ska ge ett aktuellt exempel, nämligen en ledarartikel i Dagens Nyheter den 17 juni. Rubriken lyder ”Vad är det för fråga de ’lyfter’?” och artikeln är en anklagelseakt mot ledarskribenten Ivar Arpi i Svenska Dagbladet med flera meningsfränder till denne.

Arpi hade skrivit, rätt oskyldigt tycker jag, att många svenskar inte gillar när ”den lilla tätorten nu domineras” av invandrare. DN-skribenten verkar vara arg för att Arpi liksom döljer sig bakom andras oro i stället för att manifestera sina egna smutsiga fördomar och låtsas bara ”lyfta frågan” om människors upplevda obehag inför burkor och moskéer. I själva verket, menar skribenten, är Arpi – eller åtminstone dem han talar för – rasister. ”’Människors oro’ inför andras blotta uppenbarelse är inte högst förståelig, rationell ’invandringskritik’. Det är rasism.”

Jag känner efter och upptäcker att den trumeld av invektiv i fascist-genren som mäktiga människor länge riktat mot oss vanliga medelklassare har tappat sitt sting. Det kan bero på att det genom åren har emitterats alltför många anklagelser av den typen, men det kan också bero på att vi som brukar anklagas – och då vika undan blicken av skam – har fått tillfälle att rannsaka våra hjärtan och pröva våra njurar för att fastställa om de faktiska obehag av den typ som Arpi beskriver är rimliga och legitima eller uttryck för ondska.

Låt mig börja med begreppet ”mitt land”. För mig är tanken på detta land som är mitt så positivt värdeladdad att jag lätt fastnar i den romantiskt vemodiga stämning som ett fotoalbum av Jeppe Wikström kan framkalla. Denna känsla må vara särskilt laddad när solen får gå ned bakom Vinga fyr, men den är inte falsk utan bara förtätad ungefär som när man i känsliga ögonblick särskilt starkt upplever sin kärlek till sina barn eller sin fru eller när man ska begrava någon som man älskat mycket.

Jag vet såklart att mitt land inte är mitt i bemärkelsen att jag skulle kunna sätta stopp för någon sorts rimlig allemansrätt. Men jag vill att de människor som jag till nöds måste träffa – eftersom samhället består av en massa för varandra okända människor som av omständigheterna tvingas stöta mot varandra och skapa en gemensamt dräglig tillvaro – ska känna ungefär samma om inte kärlek så i varje fall respekt för mitt land, mitt ursprung. Allt annat skulle jag uppleva som en förolämpning och en kränkning, ungefär som om någon – vilket faktiskt inträffat – tog sig in i min privata trädgård och började grilla.

Min existens som samhällsvarelse är beroende av umgänge och samverkan med människor som känner samma som jag inför Sverige, nämligen att det är deras land. Vi delar en historia och en kultur och vi kan känna igen svenskheten hos varandra även om vi rätt nyligen träffats och även om vi kommer från rätt olika svensk bakgrund, ungefär som jag och Bitte Assarmo. Svenskheten finns och den är värdefull för sina anhängare eftersom den utgör åtminstone en grundbult i våra liv.

Om vårt land får gäster vill jag att gästerna ska respektera de regelverk och den kultur som under århundraden under svåra vedermödor för våra förfäder byggts upp i Sverige. Att gästerna skulle älska den svenska kulturen från dag ett går inte att begära, sådant får ta tid, men det är nödvändigt att de visar en vilja till öppenhet och tacksamhet inför vad Sverige står för och erbjuder. Framför allt gäller detta om vi som betraktar Sverige som vårt land förväntas stå för gästabudets kostnader.

Nu visar det sig att gästerna, eller i varje fall en avsevärd del av dem, inte har denna attityd gentemot Sverige. De gillar inte Sverige och vill inte anamma och bli en del av den svenska kulturen. Men det är inte det värsta. Det värsta är att jag har en stark känsla av gästernas avoghet mot Sverige ökar över tiden. De som kom för femtio år sedan gick direkt till fabriken och ställde sig vid svarven. De som kommer idag är mer benägna att etablera en motkultur.

Journalisten Nuri Kino, som invandrade till Sverige för fyrtiofem år sedan, skriver så här i Svenska Dagbladet den 15 juni:

Min barndomsvän Michel, hans sextonåriga dotter Vanessa och jag åt lunch två dagar innan nationaldagen. Vanessa är född i Sverige, till skillnad från Michel och mig. Han och jag är stolta svenskar och tycker till exempel att man ska tala ren svenska om man behärskar språket. Om man inte gör det så ska man se till att lära sig det. Vanessas kompisar är av en annan åsikt. Det är töntigt att tala bra svenska. Detta gör oss äldre upprörda…

Jag frågar Vanessa varför hon och hennes vänner bryter så mycket.

– Det är liksom coolt, man är mindre svensk och mer invandrare. Ungdomar vill inte vara svenskar. Svenskar är mesiga ju.

Michel och jag kan emellanåt förfäras över svenska politikers konstiga utspel, över att de inte ser sanningen i vitögat utan fortsätter låtsas som att de regnar trots att det brinner för fullt i vissa delar av landet. Men vi är ändå stolta svenskar…

På kvällen var jag inbjuden till en större middag med ett 20-tal personer. Nästan alla som var födda i Sverige och under 25 år, bekräftade ”antisvenskheten”. Att de inte känner sig som svenskar, att de som har rötter i andra länder inte säger att de är svenskar. Undantaget är när de är utomlands. Då säger de att de är svenskar.

Vi äldre berättade varför vi, till skillnad från dem, identifierar oss som stolta svenskar. Jag sade att vi aldrig kan ta Sverige för givet, att vi måste vara tacksamma för de etniska svenskar som tog emot oss, speciellt vi som flydde från förföljelse. Att den svenska yttrandefriheten, jämställdheten mellan könen, välfärden och allt som kommer med den, är något vi måste värna om.

Nuri Kinos text ger mänsklig relief åt en kriminologisk studie om invandring och brottslighet som Stiftelsen Det Goda Samhället nyligen presenterade. Till exempel jämfördes ”överrisken”, det vill säga hur många gånger mer brottsbelastad en viss etnisk grupp var än gruppen ”födda i Sverige av två sverigefödda föräldrar”. Om vi undersöker två perioder – 2002 till 2006 respektive 2013 till 2017 – så framstår några resultat som slående. För första generationens invandrare, alltså folk som var födda utomlands, sjönk överrisken från 2,4 till 2,0 från den första perioden till den andra. För andra generationen steg överrisken från 1,7 till 1,9 för personer med en utlandsfödd och en svenskfödd förälder medan överrisken steg från 2,6 till 3,1 för personer med två utlandsfödda föräldrar. Brottsligheten sjunker alltså bland de nyanlända medan den ökar för deras sverigefödda barn. Barnen blir på det hela taget mer brottsbenägna än sina invandrade föräldrar. Sverige har alltså utövat ett negativt inflytande.

Jag säger inte att den här troligen växande kulturkonfrontationen bara är invandrarnas fel. Själv skulle jag i minst lika hög grad skylla på de svenska makthavarna, inklusive Dagens Nyheters ledarredaktion, som i sin för nationen skadliga förvirring eller rentav onda uppsåt har försökt lägga band på svenskarnas naturliga fosterlandskärlek och stolthet över den egna kulturen.

Det är samma historia som upprepar sig igen, nämligen att ett samhälles överhet i vissa historiska skeden övergår från att vara folkets goda ledare till att bli dess förtryckare.

60 reaktioner på ”Patrik Engellau: Begreppsinflation

 1. Tomas skriver:

  Ungdomar har väl i alla tider betett sig ovärdigt och provocerande men nuförtiden fortsätter det ju upp i åldrarna eftersom tidigare åthutningar från äldre generationer uteblir och dessutom ursäktas samt förstås illdåden av eliten och dess svans (där DN är en av de värsta). Skränande gamla tanter som var en viktig rättsvårdande pusselbit i att hålla ordning på gårdens glin har ersatts av skränande journalister som vill ha mer av Sveriges problem.

  Gillad av 2 personer

  • Kronblom skriver:

   Dessa ”halvspråkiga” brukar ha ett jobb där de inte behöver tala med kunder. Som t.ex. snabbmatsrestauranger där man handlar via en pekskärm.

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Jag har jobbat i både småföretag och i större företag tidvis med kundrelationer, och jag vet att det är en svår balansgång mellan social förmåga, kunskap och leveranssäkerhet. Några har fått denna förmåga med generna och jag beundrar dem oändligt. Men småföretagare i en invandrarort kan ändå förlora en viktig kund om denne besöker sin leverantör några gånger och upptäcker att varje gång finns det gott om sysslolösa invandrare som fördriver tiden på rådhustorget i den lilla staden. Han kanske är rasist på riktigt, men faktum kvarstår och money talks. Kunden vill helt enkelt inte komma på besök någon mer gång eftersom han känner starkt obehag. Detta har säkert redan hänt åtskilliga gånger och kommer att hända ännu oftare i framtiden. Dessutom har leveranserna blivit dyrare eftersom kommunalskatten har höjts kraftigt och arbetarna måste få kompensation för att inte byta jobb. Ingen win-win-situation direkt.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Jag känner igen det där. Vill helst inte ha besök på jobbet utan tar det på annan, lämpligare ort i närheten, eller så besöks klienten.

    Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Det Dödens nedrigheter använder sig av är det klassiska retoriska tricket att inledningsvis påstå sig vilja angripa något som i själva verket är den ståndpunkt man sedan för fram. På så sätt undgår man kritik från dem som har gått på finten, även om de inte håller med i sak, utan bara har den inledande lögnen i hågen, och man kan dessutom använda denna kör av idioter för att tysta den som genomskådar bluffen och angriper talaren för hans angrepp på den han påstår sig försvara.

  Dödens nedrigheter påstår sig förespråka en absolut ren liberalism, där inget som helst privatliv med fritt uttryck för personliga preferenser existerar, förutom konsumtionspreferenser baserade uteslutande på produktens inneboende egenskaper. Man får inte välja fru, för det diskriminerar dem som man därmed har valt bort. Man får inte ha någon fast relation till sina barn, utan på sin höjd i varje ögonblick utvärdera vilken yngre person man för tillfället är beredd att taga ansvar för. Denna rena liberala position helt utan fördomar, utan diskriminering är förstås absurd. Den är ingenting som Dödens nedrigheters giftspridare praktiserar själva. Å nej! Men den är praktisk för att angripa andra. Man kan alltid hitta en bindning — hos andra! — som har sin grund i en rent intuitiv preferens som inte motsvarar den ideala urvalsprincipen på en ekonomisk marknad och angripa denna som bevis för systematisk diskriminering.

  När Dödens nedrigheter alltså sträcker ut sitt magra och anklagande pekfinger mot Ivar Arpi och utslungar sitt ”rasism!” är det endast och uteslutande i avsikt att effektivast möjligt samtidigt dölja sin egen, faktiska, rasism och argumentera för de åtgärder som denna rasism motiverar, nämligen fortsatt folkmord på det svenska folket endast och uteslutande på grund av dess ras.

  Dödens nedrigheter är en vidrig rasistisk publikation som förespråkar folkmord.

  Gillad av 17 personer

 3. S Eriksson skriver:

  Våran statsminister Stefan L. sade för något år sedan att någon SD politiker var antingen R eller N kanske till och med F, för att denne hade använt uttryck som ”mitt land” . Så det är inte helt lätt , även om jag tycker att Stefan har fel.
  De styrande politikerna har ju också bestämt att landet just ska vara mångkulturellt på gott och ont, och ve alla opponenter , så där rök den officiella debatten. Trist

  Gillad av 2 personer

 4. Enar skriver:

  Vad är egentligen kvar av Sverige hos den nya tidens politiska överhet? Sveriges historia är på väg att omformuleras för att passa de nya godhetsapostlar, som ser som sin främsta uppgift att tillrättalägga vanliga svenskars syn på landet de är födda i. Se t ex dåvarande integrationsministern Ullenhags ”snälla”uttalanden på temat ”romerna byggde Sverige”.

  Gillad av 2 personer

 5. Att idealisera fram en människa som inte finns skriver:

  Oärlighet kan ta sig olika uttryck. En är att utgå ifrån en idealmänniska – som inte finns. Och betrakta denna som sann. Det tycks vara premissen för ledarskribenten på Dagens Nyheter.

  Hade man istället utgått ifrån vem människan faktiskt är, hade det istället kunnat se ut så här;

  Vanor bara inte finns. De utvecklas. Detta gäller för både djur och människor. Det finns något som kallas för nyhetsvärde, som inte alls har med tidningar att göra. Man tvingas som varelse ständigt ta ställning till allt nytt. Man får inte stå likgiltig inför det. För nytt kan vara neutralt och ofarligt men även öppna upp för nya möjligheter. Men framförallt – i allt nytt kan det dölja sig stora och helt obekanta faror.

  Därför närmar sig både djur och människor det nya med stor försiktighet. För att ur det okända hitta signaler som kan vägleda en mot en realistiskt uppfattning. Denna naturliga skepsis gäller generellt för de flesta – både djur och människor – där allehanda faror finns.

  Detta gäller även för mer aparta möten människor emellan. Möten som sticker ut ur vanans kulturella gemenskap. Detta kan aldrig betecknas som rasism.
  I så fall utgår man ifrån en slags idealitet – som inte finns förankrad inom biologin.

  Enskilda människor som träffar på större grupper annorlunda individer, från en avvikande kultur, träffar inte bara på människor i fysisk mening. De träffar även på en osynlig aura av olikartade förhållningssätt, som vi inte kan vet särskilt mycket om. Alltså något för oss nytt.

  Detta nya kan fullt ut inte blottläggas förrän vi fått möjlighet att leva inom denna nya grupp – under åtskillig tid. Att vi känner en försiktig skepsis innan dess, kan aldrig betecknas som rasism. Det handlar i grunden om en ren försiktighet.

  Att ständigt i stundens korta ögonblick vara snabb med att ta fram rasiststämpeln missar därmed vår biologiska verklighet. Den att vi alltid närmar oss det okända med försiktighet. Något som både människor och djur gör.

  För de som historiskt inte gjort det – har fått betala ett pris. De har fått färre avkomma. Deras oförsiktighet fick ofta till resultat att de i högre grad än andra förlorade livet.

  På DN utgår man ifrån önskningar om hur människan borde vara – men inte är. Även en redaktör på DNs ledarredaktion bör få högre puls om han ensam en natt möter ett gäng grabbar från en nyss anländ främmande kultur i en trång gångtunnel. Gör han eller hon inte det, så lever det ett väldigt farligt liv, helt i onödan. De borde även de tillämpa den biologiska försiktighetsprincipen.

  Man bör därför vara mycket försiktig med att ständigt ropa rasism så fort människor känner oro inför det okända. När exempelvis ”den lilla tätorten nu domineras” av invandrare.

  För vad är detta annat än ett möte med det mer okända, som möter en viss grad av försiktighet?
  Vem stormar in i en okänd djungel utan att tänka dig för? Gör DN-skribenter det?

  Att kasta all försiktighet över bord, och genast stämplar en naturlig försiktighet, och inledande skepsis, som rasism, är att vulgarisera tillvaron.
  För då lever den människan utanför de biologiska ramarna. I en idealiserad värld. I en helt verklighetsfrämmande värld. Som i en praktik inte finns. Annat än möjligen inom en redaktions väggar.

  Gillad av 10 personer

 6. Min strand skriver:

  Om svenskarna är kraftlösa nog att inte försvara sig så är de nog i längden också för kraftlösa för att betala för detta. Sverige finns inte längre för mig, Sverige är inte längre summan av sina delar, precis som tydligen inte ens svenskan är det. Där jag bor är det tvärtom, de svenska ungdomarna håller sig ifrån invandrarna av välkänd typ och föraktar dem. Det talas inte om det så mycket men föräldrar här, även de som är på ytan pk, uppmuntrar detta med väl valda kommentarer. Inte heller pk-föräldrar vill att deras barn leker med migranterna.

  Jag ser Sverige som en massa saker, geografin och naturen gillar jag, där jag bor är det fint även om korrupta kommunpolitiker vill bygga i alla naturreservat. Sverige är också om man befinner sig där svenskar är relativt säkert, jag tänker inte på ficktjuvar. Sverige är också en entitet som inkräver en stor del av mina pengar för många ändamål jag inte uppskattar och i många fall hatar. Sverige är också en massa folk, några få känner jag och gillar, den stora majoriteten föraktar jag och andra hatar jag. Sverige hyser en massiv mängd gäster som aldrig kommer att finna sig tillrätta, alla dessa undviker jag. Sverige är också en en medial bild och ett underhållningsflöde som jag i stort sett helt undviker. Sverige hyser en växande alternativmedia som idag är det enda intressanta som skrivs och sägs på svenska, detta följer jag. Sverige har en del dugliga skolor och i en sådan går mina barn, det är främst detta som håller mig kvar, samt gamla släktingar,

  Så Sverige finns inte för mig mer. Sverige är endast en samling företeelser, ett smörgåsbord, där jag väljer vissa bitar och accepterar andra under protest. Den del jag accepterar under protest växer snabbt.

  Gillad av 17 personer

  • Pelle skriver:

   Mycket bra uttryckt! Detta har även blivit mitt förhållningssätt till ”Sverige”. Dock när jag inom mig drömmen om att återerövra Sverige i sin helhet, befriad från DN, Lööf, Margot och liknande ockupanter.

   Gillad av 3 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Gillade allt utom förakt och hat, även om grupperna förtjänar det, så är det negativ energi, och som jag ser det så slår sådant tillbaka.
   Jag försöker att bara vara likgiltig i känslan och bråka över budskapet, men det går si och så.
   Väljer att se oss som vargar, och dom andra som små ulliga urpuckade får,
   kanske inte så ödmjukt, men det kan handhjärta folket få vara istället.

   Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Om svenskarna är kraftlösa nog att inte försvara sig så är de nog i längden också för kraftlösa för att betala för detta.”

   Svennebanan kan nog tänka sig att betala någon annan att göra försvarsjobbet; abonnera mera, på en privatpolis/-milis/-potatisgris. Om de har pengar kvar efter att politikerklassen dragit skatten.

   Gillad av 1 person

 7. olle holmqvist skriver:

  Vi läser Patriks utmärkta rapport om brottslighet och invandring, om unga tonrstjejer som inte vill gå till skolan f a de blir tafsade på av skäggbarn, vi läser och vi läser. Men de flesta av oss- just det -vi läser bara vi erfar inte själva. Men det gör vi fast mindre dramatiskt. Minst fem gånger har det hänt mig : invandrargrabbarna ca 30 år gamla, som kör bussarna vet inte vad busshållplatserna heter. Första gången kunde han lista ut det och var mkt nöjd. Underförstått
  bussresenären ska veta i vilken zon hållplatsen ligger. Andra gången på väg till hållplats invid en landsortskyrka. Bussföraren upprepar; ”Jag vet inte var är hållplatsen” Till sist lyckas jag förklara att det är en eller två hållplatser efter ett liten tätort. Ytterliggare gång var det sjukhusbussen – gratis – på stora sjukhusområdet som två gånger körde runt mig till utgångshållplatsen.En annan förnekadehan att den av mig namngivna och kända hållplatsen fanns. Annan buss liten omväg hem.

  Nu lär taxichaffisarna i London tvingas lära sig alla gator. Det ligger alltså inm mänsklig inlärningskapacitet. Sjukhusbusschafissen. På honom ställdes inte detta rimliga krav.

  Jag misstänker att de kommer från en annan busskultur. Dåliga vägar och gator där man hejdar var som. Varför hade inte den först nämnde en förteckning över hållplatser på linjen ? Om inte, varför hade han ingen att ringa ? Därför att han har med sig sin icke-svenska busskultur –
  och hans svenska chefer tror att de är PK-toleranta om de inte ställer krav.

  Nu har jag åkt buss mer än fem gånger, dvs för det mesta är det obehagsfritt.Men de små obehagen inbjuder till tanken: Dom kommer hit och kan inte ens lära sig hållplatserna.
  De begriper inte att det är deras fel som inte kräver att få lära sig. Eller är det ledningens fel ?

  Hur som, den som vill kan få sina uppfattningar bekräftade..

  Gillad av 6 personer

 8. Lars Bernhoff skriver:

  Jag reagerade också på Lisa Magnussons ledartikel i DN 17 juni. Jag skrev till henne då att hon övertolkat Arpis artikel som handlade om Ruists senaste bok om invandring. Hon uppfattar Arpis ledarkommentar som rasistisk vilket den inte är enligt mig. Olyckligt att DN så lättvindigt fördömer att SvDs ledarskribent uttrycker rasistiska synpunkterI. I utdrag skrev jag följande till Lisa Magnusson som ännu inte har svarat, vilket hon gjort tidigare när jag varit mer berömmande.

  ”II dagens artikel tycker jag du blandar observationer på ett inte helt lyckat sätt.
  Arpi påtalar psykologin i hur det är för vanliga medborgare när en ort som knappt hade immigranter tidigare nu finner många på det torg som annars skulle vara närmast tomt när de ursprungliga invånarna är på arbete. Plötsligt blir det kanske 10%i mmigranter på orten men de utgör tex 60% av de som är på torget. Klart det är en förändring! Det blir också symbolen för att Sverige inte lyckas få tillräckligt många av immigranterna i arbete, därför samlas de på torget. Det fattar alla att det inte är en önskvärd situation som har skapats. Allra minst för immigranterna som i normalfallet vill få jobb eller lämplig utbildning

  Det behöver inte var immigranternas fel att de i sin sysslolöshet finns på ortens torg på dagtid, men enligt min uppfattning ska Arpis kommentar inte tas som uttryck för rasism.”

  PE har helt rätt om begreppsinflation vilket undergräver en saklig dialog. DN borde avhålla sig från att medverka till denna sänkning av debattnivån

  Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   Varför alltid brasklappen ”det är inte immigranternas fel”,

   Vems ”fel” skulle det annars vara? De har på eget bevåg sökt sig hit för att få en bättre tillvaro, t o m tagit lån och betalat kriminella nätverk för detta. Om sedan verkligheten inte överensstämmer med deras förväntningar så är det banne mig inte ”mitt” fel. Det är inte heller ”mitt” ansvar att hjälpa dem på något sätt.

   Vad gör de här?

   Gillad av 9 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Massimmigranterna är ju högst i offerpyramidens hierarki. De är oskyldiga som små barn. De ÄR ju barn. Skäggbarn. Om de begår brott så är det bara något de råkat hamna i. De är frustrerade. De har haft otur. Måste ha varit med om hemska saker, och nu detta… Voine, voine. De saknar säkert fritidslokal. Den brann ner i förra veckan. Struktuuurer.

    Gillad av 2 personer

 9. Sverige skriver:

  Eftersom jag har arbetat och varit bosatt utomlands tillsamman med min familj så är det här med ”hemspråksundervisning” ett svenskt idiotiskt påfund vilket inte främjar snabbare inlärning av ett främmande språk.
  Mina barn gick i en amerikansk skola vilken var tvingad till att även ha en separat skolgång på nationell nivå och språk, spanska vid sidan om skolgång enligt amerikansk norm och på engelska. Dessa ”knattar” fick alltså ha åtta timmars skoldag, den ena halvan på spanska och den andra halvan på engelska. Efter ca. tre månader med stödundervisning i både spanska och engelska så kunde båda barnen följa den normala skolgången på båda språken och efter sex månader så pratade och skrev båda barnen helt klanderfritt enligt den normala skolplanen.
  Vid centrala prov i engelska, omfattande samtliga skolor ingående i det amerikanska skolsystemet, så låg båda barnen över medel trots att de inte hade engelska som modersmål. Båda barnen talade utan brytning och med lokal dialekt på spanska och engelska med amerikansk dialekt. ”Hemspråksundervisning” ägde rum i hemmet då vi alltid talade svenska och barnen skrev brev till sina svenska kamrater och klarade därmed av att klanderfritt även behålla det svenska skriftspråket.
  Invandrarbarn i Sverige klarar inte ens av att kunna tala och skriva svenska efter nio års skolgång och får därmed inte godkända avgångsbetyg. Detta trots något så idiotiskt påfund som ”hemspråksundervisning”, vilket enligt svenska s.k. ”experter” skall främja språkinlärning. Totalt obegripligt eftersom det synbarligen inte fungerar trots åratal av meningslösa försök.
  När skall ”idioterna” på Skolverket vakna upp någon gång och varför tillåter väljarna att politikerna får kasta ut miljarder med svenska skattemedel på något så urbota dumt?

  Gillad av 14 personer

  • Bengan 47 skriver:

   Till eländet m hemspråksundervisning kan du lägga rätten till tolk. Inte bara i rättssalen utan även i alla kontakter med myndigheter, vård och omsorg. Att släkt och vänner skulle ställa upp finns inte. Kravlösheten kostar miljarder.

   Gillad av 5 personer

 10. Jan Ivarson skriver:

  Även ord utan politisk betydelse förändras.
  Nu säger man ”hemskt bra”. I andra sammanhang är hemskt inte bra.
  Något kan vara ”jättelite”.

  Rasist är alla som inte vill ha massinvandring och än mindre betala för den. Med den betydelsen är många rasister. Det enda riksdagsparti som vill begränsa invandring anses rasistsikt hos övriga partier. Dessa måste mena att svenskarna årligen skall avstå mer och mer till invandring. Därmed tvingar politiker en stor del av befolkningen att acceptera att kallas rasister.

  Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Det där är asgamla glosor. ”hemskt bra” låter ovanligt. Skitbra heter det. Eller grymt bra. Kanon. ”jättelite” är också gammeldags. Skitlite heter det. Pyttelite om man vill vara arkaisk eller snobba till det en smula. Som ett fucking pluggo. Bokmalen är död, men brillormen framlever ännu sina dagar.

   Gillad av 1 person

 11. afugglas skriver:

  Förtryckare framträder numera i olika skepnader. En finns på ”Storholmen” mellan Djursholm och Lidingö och har tillskansat sig över 20.000.000:kr i årsinkomst. Väldigt svenskt?
  Glad midsommardag eller varför inte ”zornhatardagen”

  Gillad av 4 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Mycket intressant text. Som både väcker tankar och frågor.
  En tanke är varför så många äldre är stolta över Sverige, vad är det som väcker stolthet? är det naturen, eller det envisa lite smått blyga folk som räds en kram av en främling mer än att slita på en verkstad ett helt liv? Vari ligger stoltheten, för jag förstår det inte. Det tog mig nästan 50 år att börja ens acceptera Sverige och dess konstiga regler och system. Enda skälet till att jag stannar är mina ungar och min envisa morsa. Vad ser ni som jag inte ser?
  Nu är det ett medvetet val att stanna, och eftersom valet är taget .
  Så vill jag bo i ett land som fungerar så gott det går, därför skriver jag här och till dom styrande samt media. Men dom vill ha det så här, vad skälet är kommer vi få reda på senare, när korthuset faller eller något annat drastiskt sker.
  Min misstanke är att det ytterst handlar om girighet och makthunger.
  En sorts dumskallarnas sammansvärjning där dom mest inkompetenta klåpare som finns bestämt tillsammans att dom vill ha ett bättre liv på andras bekostnad.
  Som styrmedel har extremt höga skatter och det multikulturella använts.
  Vår ytterst fina industri har offrats på PK altaret genom att höja ”avgifterna” tills den antingen läggs ner eller flyttar utomlands.
  Jag förstår dessa ungdomar som ser det som töntigt, egentligen så handlar nog deras ilska om insikten att dom är lurade! Hur och varför kommer nog fattas långt senare i livet. Men det räcker med att veta om att bidragen som föräldrarna fått uteblir, även gör dom fina jobben det då skolgången och bristen på trygghet diskvalificerat dom från vettiga sysselsättning och bra lön.

  Gillad av 4 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Forts.
  Så vad ser ni som jag inte ser? Älskar jag något med fosterlandet?
  Ja faktiskt. Naturen som är bland det vackraste i världen som jag ser det.
  Vissa människor här, otroligt vänliga stolta och har mycket intressant historia att bjuda på efter några öl eller glas vin :), vår historia är något att gilla med.
  Sverige har varit större än vad dom styrande vill erkänna eller acceptera, vi var en stormakt att räkna med.
  Allt detta har spolats ner i avloppet på cirka 130 år tillsammans med Alfa La Vall ,
  Atlas Copco, Volvo, Saab, Ericsson , ABB och Esab, listan över framgångsagor är förbaskat lång. Vi hade kunnat var minst lika rika som Schweiz om korten spelats rätt.
  Tyvärr går det inte backa bandet, eller leva på gamla meriter.
  Men det går att förändra och bygga nya, bara man tar bort propparna som är i vägen!
  Hur stor är proppen då?
  Min gissning är den övre klicken i kommun och i princip toppen på alla myndigheter,
  till det SVT och en stor del av media. Infektionen på dagis och skola är nog av samma karaktär.
  Att får bort detta och börja om det skulle få mig att älska Sverige fullt ut.
  Ps märkte ni inte ett negativt ord om invandrarna, vet ni varför, jo för att dom skulle fungera om dom fick välja mellan att integreras eller åka hem om landet var fungerande, svårare än så är det inte!

  Gillad av 7 personer

 14. Eva Danielsson skriver:

  En modig och viktig krönika. Betyder det att om man vill att Sverige ska fortsätta vara svenskt, inte bara juridiskt och kulturellt utan också t ex etniskt, dvs med etnisk dominans, att man då nedvärderar andras etnicitet? Naturligtvis inte.
  Det är ju självklart att man får tycka att kulturer och ideologier är olika bra, men etnicitet då, det går ju inte att ändra på. Men man behöver inte nedvärdera andras etniciteter för att man vill att ens land ska bevaras även etniskt – i stort sett, alltså, det handlar om volymer och tidsperspektiv –  och inte snabbt omvandlas till något som liknar andra länder, även om man gärna skulle åka till de länderna som turist. Sveriges kultur är bäst här just för att den är svensk och ingår i vår identitet. Och majoriteten svenskar är (hittills) blonda kaukasier. Det ingår också i svensk identitet. Vi har lika stor rätt som alla andra länder som värnar om sin särart, att vilja värna om vår svenska identitet liksom om vår svenska kultur och samhällsordning.

  Gillad av 11 personer

 15. Aha skriver:

  Väl skrivet. En krönika som förtjänar att bli läst av alla svenskar; av ursvenskar och av nysvenskar, av kulturpersoner och liberaler, av Sveriges alla ledarredaktioner.

  När vaknar Public service och ger utrymme för Engellaus krönikor? När tänker de leva upp till sitt ansvar att förmedla åsiktsmångfald? När tänker de bli Public service även för hela borgerligheten?

  Gillad av 3 personer

 16. olle holmqvist skriver:

  Viktigt meddelande – OT :
  Striden mellan Frid&Lin och (Hel-)Yllehag om partiledarposten gäller egentligen vem som
  har den fräsigaste deodoranten.

  Gilla

 17. V for Vendetta skriver:

  det finns faror med urvattnade uttryck. Dena ena är att de förlorar den innebörd som de utsmetande personerna vill att uttrycken egentligen skall innehålla. Den andra är att om de urvattnas kan de bana väg för riktigt djupgående användande av dem d v s riktiga facister, Nazister mm. Problemen som uppstår i båda fallen är att de då måste ersättas med andra, ofta radikalare uttryck. Detta leder till att t e x grupper i nogo-zoner utmålas som ännu mer utsatta, ännu mer fast i obrytbara mönster vilka skall ha ännu mer resurser och vilka skall lyssnas på ännu mer. Och vi som tycker annorlunda målas upp som ännu ondare, ännu mer missunnsamma och ännu mer krokade som inget begriper. Därigenom har vi således skapat en konflikttrappa så ständigt ökar. Allt med de som är orsaken till trätandet skapar ännu mer incitament för att plocka åt sig tillgångar i samhället, skapar ännu mer samlingsplatser för radikalism och bränner ännu fler bilar. Så låt de som är snöflingor kalla oss andra vad de vill, det är ändå bara ord.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Ja, det finns alltid en rist att de högerpopulistiska dödsknarkarrasistnazistfascisterna approprierar tillmälena och blir stolta över dem. Ungefär så som blattarna gjorde med ordet blatte. Ouch, naughty.

   Gilla

 18. lookslikeanangel skriver:

  MÅNGKULTUR
  är egentligen ett ”allt och inget begrepp”.

  Vem vill vara så? Kanske den den som anser sig stå över allt.
  Ja, men då har man nog skaffat sig sitt i alla fall högst privata
  ”penthouse” – på taket.

  Det är väl inte underligt att man hellre är somalier eller syrier
  eller något annat konkret. Eller vill ha en alldeles egen
  nordisk, svensk identitet. Som en förstärkning, lite kött på benen,
  romantiserar man kanske t.o.m. sin tillhörighet någonstans.

  Gillad av 1 person

 19. uppstigersolen skriver:

  Ibland hör jag att svenskar är fredsskadade. Kanske är det så. Om livet flyter på utan problem är det lätt att tro att det alltid kommer att vara så. Häromdagen såg jag en naturfilm om Yellowstone. Flera djurs vedermödor visades. Laxar som kämpar sig upp till en lugn sjö för att leka. Endast de starkaste tar sig upp och får föröka sig. Bisonoxar som kämpar för att sätta på så många honor som möjligt. Endast de starkaste lyckas. Björnar som slåss. Endast de starkaste vinner. Ingen socialhjälp där inte. Klara du inte att försörja dig så går du under. Är du stark får du föröka dig. Djurstammarna blir friska. Vad gör vi svenskar? Försörjer de allra ynkligaste exemplaren. Är det rätt?

  Gillad av 3 personer

  • Margareta skriver:

   Svenskar är nog mera skuld- och skamskadade. Visst, tydligen känner vi skuld över att vi inte var med i 2dra världskriget och hukar oss därför av skam = fredsskadade. Men varför fungerar detta vapen att kalla folk nazist, rasist, fascist i alla möjliga sammanhang, som t.ex. endast har med normalt ogillande att göra. Om jag säger åt någon invandrare som uppenbart kastar fimpar på marken vänds rasistkortet mot mig och kan fortsätta att göra det med överhetens goda minne.
   För mig har detta beteende snarare att göra med överhetens uppfostran av folket, en nyare variant av att stå med mössan i hand och buga sig inför en utskällning av brukspatron.
   Några vill alltid flyta ovanpå och kan man inte i ett modernt land göra det med anor, pengar, gods så måste man ta till andra medel. Med andra ord bli den moraliska överhöghet som tuktar
   folket och sätter det på plats.
   Att som straff piska brottslingar gjorde man förr, man kunde också sätta dem i stocken vid kyrkan för mindre brott. Nu piskar man dem med ord ”rasist, nazist, fascist” och fryser ut dem
   ur samhällsgemenskapen för fel åsikter. Samma mentalitet men i ny klädnad.

   Gillad av 4 personer

   • educaremm skriver:

    Vad är en kroppsblyghet, eller en kroppsskam? Handlar det enbart om kroppskomplex?

    Att vilja kontrollera en befolkning och försöka att få den att rösta, eller lyda, och gå i en viss, önskad, riktning, kan försöka att göras på flera olika sätt? Bl a genom ord som är skällsord och epitet i nedvärderande coh tillplattande syfte? Men även genom andra metoder kan en befolknings stolthet, självrespekt och självförsvarsförmågor, bearbetas?

    (Läs mer https://educaremm.wordpress.com/ )

    Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Andra världskriget… Jag tror de flesta knappast vet någonting alls om Andra världskriget, och än mindre om mer avlägsen historia. De har på sin höjd en känsla, om de ‘onda’ och de ‘goda’.

    Fredsskadan är nog en adekvat benämning på den bristande riskmedvetenheten eller det förgivettagande som gemene svennebanan har fått med den socialdemokratiska modersmjölken. Det som regurgiteras av S och liberala/kvasiliberala mainstreammedier är att ’30-talets stöveltramp’ går igen, hos populasen. S borde påminnas om sina skapelser Rasbiologiska institutet, makarna Myrdals folkstamsförädlande projekt, tvångssteriliseringar och lobotomeringar.

    Gillad av 2 personer

 20. Jaxel skriver:

  Jag har under de senaste knappa två åren haft väldigt mycket kontakt med människor som säkerligen kommit till Sverige som ”flyktingar”. Inte en enda gång har jag hört någon av dem uttrycka tacksamhet över att Sverige tagit emot dem. De bör dock tilläggas att jag heller knappast hört något av all den kritik mot Sverige och svensk rasism som MSM typ DN ständigt kolporterar.

  Dagens regler för flyktingmottagande har mycket allvarliga problem.

  Enligt mitt sätt att se det finns ingen en självklar universell rättighet för ett obegränsat antal människor från hela världen att komma till Sverige och kräva att bli försörjda. Det är så det ser ut enigt flyktingkonventionen och svensk lagstiftning. Den senare går betydligt längre än den förra. Ställt på sin spets är detta fullständigt orimligt.

  Sverige bör ta emot flyktingar. Dock skall detta grundas i medkänsla och därmed följande vilja till uppoffring för människor som har det svårt. Baserat på en sådan grund följer också att Sverige har en rättighet att sätta gränser för hur långt denna medkänsla och vilja till uppoffring sträcker sig.

  En sådan grund för flyktingmottagande innebär också att flyktingar eller ättlingar till sådana skulle ha en anledning att känna åtminstone någon tacksamhet mot det Sverige som tagit emot dem. De ungdomar som citeras i krönikan tycks inte känna någon tacksamhet mot Sverige och svenskarna, snarare förakt. Och, egentligen, varför skulle de känna tacksamhet. Deras föräldrar och indirekt de själva har ju bara utnyttjat sin universella rättighet och Sveriges motsvarande skyldighet att ta emot dem.

  Sverige bör ändra grunden för sitt flyktingmottagande från sin nuvarande utgångspunkt i en universell rättighet att komma hit till att grundas i medkänsla. Detta innebär att flyktingkokventionen bör sägas upp och självklart därmed följande ändringar i svensk lagstiftning.

  Gillad av 2 personer

  • Björn K skriver:

   Mitt inlägg var ironiskt, jag hoppas att detta framgår av den galna motsägelsen i konstaterandet. Detta land med en galen kombination av självutplåning och moraliskt storhetsvansinne…

   Gilla

 21. Johan skriver:

  Att kasta rasistkort omkring sig visar bara hur vilse i pannkakan avsändaren är. Det säger mer om den som häver ur sig epiteten än att påhoppet skulle ha någon effekt. Kan man inte skilja på multikulturella och multietniska faktorer har man inte mycket att lära sin omgivming.

  Gillad av 1 person

 22. Willy Lindqvist skriver:

  Om nu Sverige ska vara ett mångkulturellt land måste också svenskarna ha rätt att manifestera sin svenskhet utan att behöva avfärdas som rasister av politiker och i medier. Till och med jag som skåning ska ha rätt att kräva respekt för min skånska nationalitet och mitt skånska språk.

  Gillad av 1 person

 23. olle holmqvist skriver:

  Föreslår ödmjukast ett nytt begrepp att introduceras i språket:
  >Begrepps-flatulens.<
  Fast jag misstänker att det s a s upphäver sig självt när det ingen arom längre kan detekteras.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Men får den inflaterade begreppsflatulensen inte utlopp via munväder och logorré, blir de uppsvullna bärarna ännu skitnödigare. Obstipationen är en kortvarig räddning inför den ofrånkomliga eruptionen.

   Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Utmärkt sammanfattande utredning ! Utgången vid kronisk obstipation (eller konstipation) kan bli fatal. Alternativt kan tänkas det som på 50-talet kallades diarée & pruttanfall.
    (anekdotisk minnesbild) – Nää Nu har vi regrederat ordentligt Eller från Bolus till Feces.
    Good Bajs !

    Gilla

 24. L xson skriver:

  I Sverige så fokuserar vi ofta bara vad som sker i Sverige och drar slutsatser utifrån det som sedan ska vara ”allmängiltiga och sanna i hela världen”. Ofta att Sverige är antingen bäst eller värst i världen beroende på ämne. Men om man utökar materialet till studierna och tar in vad som händer internationellt så framträder en annan bild.

  Andra generationens afghaner i Iran visar upp en bild som påvisar att vi inte har ett ”svenskt” problem/situation med andra generationens invandrare. Utan det verkar vara ett internationellt problem för barn/unga att tvingas leva i två olika kulturer samtidigt utan att själv kunna välja vilken kultur de vill följa. Landets kultur, föräldrarnas kultur, släkten i hemlandets kultur….

  Ur texten afghaner i Iran 2016-03-18 version 2. (migrationsverket har gett ut samma rapport med tagit bort massa av orginaltexten därför skriver jag ur vart min källa kommer ifrån)

  ““Det var också vanligt i andragenerationen att man brottades med en identitetsproblematik sprungen ur konflikten mellan den afghanska familjesfären och den iranska eller pakistanska sociala sfären. Till följd av att många afghaner vuxit upp i Iran talar många av dem idag med persisk dialekt. I en av studierna som gjordes bland andragenerationsafghanerna så talade afghanerna i Iran ofta persisk dialekt utanför hemmet samtidigt som föräldrarna i vissa hem försökte behålla sin ursprungsdialekt för att bevara sitt afghanska arv. Att försöka behålla ursprungsdialekten var dock ännu vanligare bland afghanska flyktinghushåll i Pakistan. En del av de afghaner som återvänt till Afghanistan från Iran upplevde ett nytt utanförskap efter återvändandet. De personer som snabbt accepterades socialt var ofta män med ett nätverk som bibehållit en nära kontakt med släktingar i hemlandet under tiden i exil. Socialt respektabla personer med förmåga att bidra till samhället löpte mindre risk att utsättas för trakasserier vid ett återvändande””

  I Iran så får du som invandrare sämre respekt, arbete, bostäder, vård om du inte anpassar dig till den iranska kulturen och dialekten ute I samhället.

  Många afghaner boende i Iran har rekryteras till kriget i Syrien. Många av afghanska andragenerationens invandrare i Iran har blivit rektyrterade till IS och har krigat I Syrien. Precis som siffrorna visat i Sverige att många i andragenerationen åkte till syrien och krigade för IS.

  Gemensamt för dessa är att de känt identitets problem och inte känner sig hemma I det landet de är födda I då de växer upp med en annan kultur hemma än den kulturen som råder I landet de bor i. Då blir lättare att hitta en ny totalitär identitet som någon annan erbjuder dig att ingå i om det nu är ett nytt kalifat eller en kriminell liga. Så uppenbarligen så verkar det som att föräldrarnas förmåga att anpassa sig efter kulturen I det landet de bor I gör stor påverkan på nästkommande generation.

  Gillad av 2 personer

 25. Christer Jönsson skriver:

  Ja, tänk att sådana tankar och kommentarer helt saknas hos alltför många politiska ledare. Tyvärr tror jag inte att DN et al nånsin kommer att ändra sig, ens när de tvingats flytta till ett eller annat gated community.

  Gilla

 26. Göran Fredriksson skriver:

  Angående människors oro sade Birgitta Dahl en gång något klokt. Då handlade det om kärnkraften. Hon sade att man måste ta människors oro på allvar. Det måste våra eliter naturligtvis göra även i andra avgörande frågor om de vill kunna fortsätta att vara folkets eliter. Det borde DN-journalisten som omnämns i krönikan ha insett vid det har laget.

  Gilla

 27. Jari Norvanto skriver:

  Ah. Birgitta Dahl… Är det inte hon med tankeförbudet beträffande svensk kärnkraft? Om det inte var hon som började med detta så tog hon åtminstone över stafettpinnen efter det politiska debaclet som följde på Tjernobylkatastrofen och bäddade för den elkraftsbrist som svenskarna nu står inför.

  Gilla

 28. phnordin skriver:

  ”På kvällen var jag inbjuden till en större middag med ett 20-tal personer. Nästan alla som var födda i Sverige och under 25 år, bekräftade ”antisvenskheten”. Att de inte känner sig som svenskar, att de som har rötter i andra länder inte säger att de är svenskar. Undantaget är när de är utomlands. Då säger de att de är svenskar.”

  Tänk så häftigt det måste vara att säga att man inte är svensk- när man är i Sverige, men inte när man är utomlands! – och att stället få hävda att man är cool och inne med sin utländska bakgrund. Till dessa människor kan bara anföras att de förmodligen kommer från ett dysfunktionellt land från vilka de tvingats fly eller sökt sig bort av ekonomiska skäl. Vad har de att vara stolta över?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.