Richard Sörman: Det handlar om proportioner och rimlighet, dumbommar!

Richard Sörman

Ivar Arpi fick utstå hård kritik efter att ha lyft frågan om invandringens påverkan på den svenska demografin. Som svensk får man tydligen inte uttrycka den självklart rimliga önskan att Sverige i huvudsak ska bebos av svenskar. Ibland är debatten så dum att den bara kan bemötas med satir.

Det hjälper inte att använda förnuft och rationalitet i svensk immigrationsdebatt när människor är förblindade av infantila principer om det goda och det rättfärdiga. Det fick vi återigen se prov på när Per Svensson, Moa Berglöf och Erik Helmersson reagerade på Ivar Arpis ledare i Svenska Dagbladet om immigration och demografi. Ett konkret problem är det ständiga tänkandet i absoluta termer: allt eller inget! I realiteten handlar det mesta dock i livet om rimlighet och proportioner. Så mycket enklare debatten skulle bli om fler klarade av att inse det.

Så hur är det nu då? Är demografin ett problem? Är den stora andelen människor i Sverige med utländskt ursprung ett problem i sig? Och är det till och med rimligt att önska sig att Sverige ska vara svenskt? Är det en försvarbar och hedervärd målsättning för ett land som Sverige att bevara sin nationella karaktär?

– Hmm… Låt oss fundera…! Tänka, tänka, tänka! Vad kan svaret vara? Vad säger internationell rättslära? Vad säger man inom den klassiska liberalismen? Vad säger man inom kritisk teori? Hmm… hmm… Tål att tänkas på…

Visst. Tänk ni. En av de tidigaste texterna jag skrev här på Det Goda samhället handlade om den grundläggande rätt som varje individ, kultur eller nation åtnjuter att fortsätta vara sig själv. Ingen har rätt att ta vår identitet ifrån oss. Vi svenskar äger samma rätt som alla andra folk att vara oss själva, att definiera vår kultur och sätta vår prägel på vårt land. Så naturligtvis är vi moraliskt rätt ute när vi tänker att Sverige ska bevaras svenskt. Att något så självklart ens ska behöva diskuteras visar hur sjuk vår samtida debatt har blivit.

Och ett problem är just tänkande i absoluta termer. Ingen vettig människa menar att Sverige ska bevaras 100 procent renodlat svenskt. Man tar alltid in impulser utifrån. Självklart. Att säga att Sverige ska vara svenskt är inte att säga att alla invandrare ska kastas ut, att engelska förbjudas eller att ingen får äta pizza och kebab. Det handlar om en huvudinriktning, en ambition, ett riktmärke. Det handlar om att Sverige i huvudsak ska vara svenskt, att Sverige ska domineras av det svenska, att det svenska ska sätta sin prägel på vårt land och vara den kultur i vilken en avgörande majoritet av befolkningen känner sig hemma.

När Ivar Arpi försökte lyfta frågan om demografin, om vilka människor som faktiskt bor i Sverige, fick han direkt mothugg mot våra pk-religiösa präster som förfäras av det oanständiga i att svenskar vill känna sig hemma i Sverige och känna att detta är deras land och ingen annans. Oj så hemskt! Så fruktansvärt! Stackars Per Svensson, Moa Berglöf och Erik Helmersson. Det är så hemskt med den här etnorasismen som bygger på hat och främlingsfientlighet! Den vill vi inte veta av! Det ska vara rent! Allt eller inget!

Tankefiguren är så enfaldig att den knappt är värd att bemötas. Skulle man inte få säga att det finns en rimlig gräns för hur många människor med utländskt ursprung som bör bo i Sverige? Blir man fientlig mot andra för att man värnar det egna? Det är så endimensionellt och simpelt att resonemanget hör hemma satirens värld och inte i den seriösa politiska diskussionens.

Låt oss därför applicera detta tänkande på den ädla och ursvenska konsten att dricka sprit för att se vilka konsekvenser det kan ge.

Problemet kan sägas handla om kvantitet. Det är nämligen så att alkohol i likhet med så mycket annat som kan vara spännande och utmanande att komma i kontakt med utövar olika verkan på våra sinnen beroende på hur mycket vi tar in. Ska man ha sprit i en grogg? Naturligtvis ska man det. Men ska man ha 10, 40 eller kanske 70 procent sprit i groggen? Det är inte lika självklart. Det beror på hur det ska smaka och hur full man vill bli. Det beror också på hur många groggar man redan hunnit dricka och hur länge till på kvällen man vill kunna stå på benen och kanske rent av föra ett begripligt samtal.

Per Svensson, Moa Berglöf och Erik Helmersson resonerar ungefär som om det vore moraliskt orättfärdigt att någonsin säga nej till ytterligare sprit. Tänkt dig själv att du redan klämt i dig sju groggar i stora glas med 70 procent sprit i varje och att du faktiskt lyckas förklara för Per, Moa eller Erik att det kanske räcker för kvällen.

– VA!?!? Där ser man! Nu avslöjar du dig, ropar de i kör. Du hatar sprit! Du är spritfientlig! Du är en groggvirkesetnofascist. Va? Gör du skillnad mellan dryck och dryck? Är inte all vätska lika mycket värd? Är det den genomskinliga färgen från Explorern du inte vill se i Sverige? Är det så? Nu har du visat ditt rätta jag! Allt handlar om färgen på groggen! Det är färgen du hatar!

Ungefär så korkad är den svenska debatten. Allt eller inget! Aldrig några proportioner, aldrig några relativiseringar, aldrig något situationsbaserat resonemang. Bara absoluta principer! Allt eller inget! Vill man inte ha mer för att det har blivit för mycket är man en spritrasist. Stackars Explorer! En gång Explorer, alltid Explorer!

Det mesta i livet inbegriper avväganden som rör rimlighet och balans. Och det gäller även mänskliga relationer. Man hatar inte barn för att man inte vill ha fler än tre-fyra stycken. Man hatar inte sina svärföräldrar för att man inte vill tillbringa hela semestern med dem. Man hatar inte sina grannar för att man inte vill ha dem hemma i köket i tid och otid. Man hatar inte människor från väsensskilda kulturer för att man inte vill att de i för hög grad ska sätta sin prägel på ens land. Allt ska avnjutas med måtta.

60 reaktioner på ”Richard Sörman: Det handlar om proportioner och rimlighet, dumbommar!

 1. Bo Svensson skriver:

  Men det är principer det handlar om och inte proportioner. – Principen som skall styra för dem som skriver reglerna, är att det skall löna sig bättre att göra rätt än fel, på det att utvecklingen skall gå framlänges. – Man skall vinna terräng på andras bekostnad i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Det är en pervers ordning att konsekvenserna för ett folk att vara fredligt, flitigt och kompetent och föröka sig med måtta, är att trängas undan och marginaliseras av andra folk som misslyckats med att ordna fred och välstånd där de hör hemma. – Det må vara på grund av slöhet, inkompetens, dumhet, stridslystnad, religiös fanatism eller för att man skaffar rikligare med avkomma än det finns försörjning till. – De skall lösa sina problem hemmavid, det är deras problem, – ingen annans.

  Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   I Danmark har luftats den lösning på asylproblemet jag länge rekommenderat: Att man inväntar avgörandet någonstans i Nordafrika och om man sedan beviljas asyl, bereds en plats i något av de FN-administrerade flyktingläger dit vi kanaliserar vår flyktinghjälp.

   Skattebetalaren får under den ordning som råder nu, spendera i genomsnitt 60000kr/år som hjälp åt en tredjedels migrant bland vilka var tjugonde kanske är flykting. – Kostnaden är då bedömd i relation till den, där migrationen varit motiverad av brist på kompetent arbetskraft.

   Gillad av 1 person

 2. Richard skriver:

  ”naturligtvis är vi moraliskt rätt ute när vi tänker att Sverige ska besvaras svenskt. Att något så självklart ens ska behöva diskuteras visar hur sjuk vår samtida debatt har blivit”

  Det visar hur sjuka de som äger, och de som får tillgång till, megafonerna är. Vår samtida ”debatt” ser ut som den gör därför att de som har makten vill att den ska se ut så. Hemska människor.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Dagens GP har en gästkolumnist – en ytterst PK-troende läkarstudent som brukar sjunga multikultis lov.

   Här ser man tydligt att hon inte är riktigt nöjd med att Sverige omvandlas, men hon kan ändå inte släppa PK och hon koketterar med att tangera farliga, och lite spännande, tankar – vilka hon naturligtvis tar starkt avstånd ifrån. Allt är så sorgligt – arma land …

   ————————-
   https://www.gp.se/ledare/har-du-haft-ett-jimmie-moment-1.15599350

   ”Har du haft ett Jimmie moment? – Kajsa Dovstad
   Att inte kunna köpa vanlig mat en sen kväll i Gävle kan tyckas vara, och är, en småsak. Men tillsammans bildar småsakerna en helhet, en undran om Sverige förändras i mer än lagom takt.
   GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.
   Jimmie moment, kallar min bekant det. Ögonblicket när man slås av tanken “Nästa gång röstar jag på Jimmie!”. Min bekant är inte rasist och väljer inte ens Sverigedemokraternas valsedel på valdagen. Uttrycket är lite skämtsamt menat, men sätter fingret på den förbjudna känsla många moderna svenskar drabbas av då och då. Känslan av att Sverige har förändrats, att landet man växte upp i inte längre finns kvar.
   Det är en mörk, kall novemberkväll i Gävle. Bakom sjukhuset ligger miljonprogramsområdet Sätra, där läkarstudenter inkvarteras under praktikveckorna. Jag pulsar genom snön med min tunga väska, på jakt efter lite mat att köpa. Till slut hittar jag en butik med skyltar på arabiska utanför. Inuti är köttet märkt “halal” på både arabiska och svenska. I frysdisken finns hela smådjur och på hyllorna står enorma förpackningar med linser.
   Så, längst in, hittar jag till sist något att handla: ett paket snabbmakaroner. De inlagda grönsakerna på hyllan intill får duga som tillbehör. Mannen i kassan bemöter mig vänligt, och en smula förvånat. Jag betalar kontant. Ute i kylan igen letar jag mig fram till rätt landstingslägenhet. Med mycket vilja får jag upp locket till grönsakerna. De visade sig vara fermenterade, och, tyvärr, helt oätliga. Makaronerna blir min enda kvällsmat.
   Jag är i Sverige, ett Sverige som inte känns svenskt. Och jag gillar det inte. Jimmie moment, som min bekant skulle säga.
   På den tiden samlade jag in pengar till papperslösa flyktingar. Jag minns den somaliska kvinnan, jämngammal med mig, som flydde med sin dotter undan könsstympning. Jag är glad och stolt över att ha hjälpt henne.
   Mina kollegor i sjukvården har alla sorters bakgrunder, vilket är otroligt berikande. Tillsammans arbetar vi dag och natt för patienterna. Patienter som också har olika bakgrunder. Gemensam är deras oro över sjukdom, glädjen när allt går bra och sorgen när det slutar dåligt. Jag slås ofta av insikten att det är mer som förenar människor än som skiljer oss åt.
   Ändå dessa Jimmie moments. Ett särskilt starkt Jimmie moment är att läsa Sveriges Kommuners och Landstings ekonomirapporter. Siffrorna på en offentlig budgets sista rad är allt som oftast röda. Välfärden står inför utmaningar, som det heter, av åldrande men också av nyare svenskar. De flesta invandrare går till jobbet men för många gör det inte. BNP växer, men inte per capita.
   I dagens uppskruvade debattklimat borde fler erkänna att invandringsfrågan inte är svartvit. Inte uppdelad i ett gott och ett ont. Empati för den enskilde kan finnas samtidigt med oro över systemet och de människor som är beroende av att samhället fungerar. Att min bekant kallar den ängslan för Jimmie moment säger egentligen allt om hur vi, jag har själv varit medskyldig, låtit Sverigedemokraterna vara den enda färgen i en nyansrik målkonflikt. Kanske för att konflikten är genuint svår att förhålla sig till.
   Att inte kunna köpa vanlig mat en sen kväll i Gävle kan tyckas vara, och är, en småsak. Men tillsammans bildar småsakerna en helhet, en undran om Sverige förändras i mer än lagom takt. Efter min första praktikdag går jag så en annan väg till landstingslägenheten. Jag hittar en ICA-affär. I frysdisken finns det köttbullar.

   Gillad av 2 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Skillnaden i dag jämför med bara några år sedan är att rasist- och fascistorden har förlorat sin styrka och alla vi som satt oss på tvären bryr oss inte längre. Vi kommer att säga och göra vad vi vill ändå! Det är detta som är skillnaden. Verkligheten kan hållas borta med sagor och berättelser för en kort tid sedan går det inte längre. Vi struntar helt i vad självutnämnda kulturjournalister eller kändisar tycker och säger så länge det inte stämmer med verkligheten. Om en extrem migration råkar vara en social och ekonomisk belastning så är det också en social och ekonomiska belastning. När det gäller jordens klimat så håller vi oss till den vetenskapligt verifierbara verkligheten och inte till vad skolstrejkande tonåringar tycker och tänker.

  Gillad av 14 personer

  • Elisabeth skriver:

   Ja, Lennart, många av oss bryr oss inte längre och vi struntar högaktningsfullt i vad media predikar. Vi/de som kan röstar med fötterna.Vi lever våra liv lokalt. Och vi vet att KD tappar röster till M p g a anhöriginvandringen och inte p g a abortfrågan och när man ställer Kristersson mot väggen här och han avslöjar sitt sanna sinnelag , ja, då tappar han också röster till…… Och om Sabuni blir L-ledare så blir det p g a vad hon sade i första vändan ( man anar…..) och inte p g a att hon pudlade men om hon står fast vid sin pudling ja då……För nu börjar äntligen den bistra verkligheten med skattehöjningar och sviktande ekonomi att väcka folk.

   Gillad av 3 personer

 4. Göran Holmström skriver:

  Skål, gillade texten mycket.
  Logiskt lilla landet lagom, är allt annat än just det.
  Titta på en cyklande gubbe i min ålder, alla attribut ska vara rätt, dyr cykel matchande outfit typ tour de france. Trots noll flås eller kunskap, men innerst inne så är det en elit cyklande kille som är på G, när fakta läggs fram så blir han/ dom tjuriga och ska hämnas.
  Ty sådan är svensken ytterst olagom.

  Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  De pk-religiösa är frälsta av ett prästerskap som lockas av ”helig” makt över andra. Som mycket väl vet att demografin jobbar åt dem, åt den klick som är pådrivande för att införa totalitärt styrelseskick. Pk-församlingarna, deras stora fan-klubbar, bidrar genom att fortsätta smutskasta dem som ifrågasätter migrationspolitiken eller för den delen klimathotshetsen och som agerar som om yttrandefriheten redan vore skrotad. Kriget pågår mellan oss som vill fortsätta ha västerländsk/svensk kulturell nationalism med frihet och demokrati (nåja) och dem som av olika anledningar kunnat fås att tro att man kan dricka lika många åttioprocentiga groggar som tjugoprocentiga. Att det både kan smaka lika bra och att man inte blir alkoholförgiftad.
  De som bestämmer menyn och blandar till groggarna bakom disken och bakom kulisserna, är säkert belåtna med tanke på kommande ökad makt och härlighet. Såklart de inte vill att måttlighet ska predikas av någon som Arpi. Det finns ju risk att han hörs av de lite nyktrare i församlingen. Som skulle kunna fatta att de har blivit drogade och att vårt land, vår kultur, identitet och frihet är utsatt för ”våldtäkt och rån”.
  Den styrande klicken inom politikerväldet har fattat att politik handlar om känslor – inte förnuft. Deras recept som slår ut förnuftet är en blandning av arrogant godhet och undergångsångest i en beroendeframkallande cocktail. Att intas varje dag via public service.
  Vi som vill rädda landet och vår kultur skulle behöva komponera en lika verksam brygd. Något känslostarkt fast med ingredienser från verkligheten.

  Gillad av 9 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Problemet är väl tyvärr att merparten av politikerna är nykterister och sprungna ur frireligiösa samfund.
   Så dessa politiker måste uppleva att de har kontakter som vi saknar och att dom, med samma resonemang, inte behöver lyssna på oss som saknar dessa kontakter.

   Ett större problem, sannolikt olösligt, är att svenska folket fortfarande med stor majoritet röstar på dessa politiker.
   Det är för mig det mest skrämmande.

   Gilla

 6. Fienden skriver:

  Det finns ett vedertaget begrepp för det som Erik Helmersson och hans hatsvans propagerar för, nämligen etnisk rensning (eller folkmord om man så vill). Använd det.

  Gillad av 6 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Jag vet inte varför du envisas med att låta din diskurs styras av denna förmenta enfald, en enfald som dock lyckats förtränga dig ur ditt yrke och hela oppositionen till en miserabel samling dissidenter. Vilken enfald måste inte krävas för detta! Nej, Richard, de vill ha det så här. Inte med ett ord berör du de av enfalden använda argumenten och det faktum att de är hämtade direkt ur socialismens och liberalismens fatabur. Socialismen vill ha det så här! Liberalismen vill ha det så här! Endast konservatismen erbjuder ett intellektuellt godtagbart alternativ.

  Med proportioner och rimlighet kommer vi inte vidare så länge vi inte övergiver ideologierna och gör dem till våra fiender. Det finns ingen ”klassisk” liberalism, ingen ”klassisk” socialdemokrati. Du griper efter halmstrån.

  Inte heller omnämner du högskattesamhället och hur det nödvändigtvis leder till denna situation genom att förvrida maktförhållandena i samhället och möjliggöra framväxten av en oikofobisk och destruktiv och filtrerat ondsint politikerklass, som Patrik beskriver idag. Inte heller högskattesamhället kommer kunna räddas. Öppna ögonen! Rötan kommer inifrån. De vill ha det så här.

  Gillad av 11 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Individen är inte värd något, det är kollektivet som gäller. Du kommer att uppleva det själv en dag om du har otur och hamnar i svensk åldringsvård.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Liberalism är normalitet. – Ditt hat skall du rikta mot psykopatliberalismen som är ute efter att atomisera mänskligheten och spränga alla gemenskaper.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Distinktionen mellan din liberalism och det vi kan vara överens om är en psykopatliberalism är uteslutande respekten för sinnesvärldsliga fakta, alltså faktorer som ligger utanför liberalismen som sådan. En person med hög och hederlig moral kan låtsas vara liberal utan att större skada är skedd, men det fungerar inte i det fria samhälle som liberalen strävar efter att skapa.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    FÖ – Det jag kallar liberalism, är att man är fri under lagen och att i den mån man vill odla en mera organisk flockgemenskap, själv är fri att välja ihop med vilka.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Vad innebär ”fri under lagen” om man inte kan ändra lagen fritt? Och betyder inte ”fri under lagen” att lagen föreskriver var och en att inte inskränka någon annans frihet, inte ens genom att existera, andas, leva, välja och välja bort? Får en ICA-handlare portförbjuda negrer och zigenare, får en nattklubb utesluta homosexuella, i din liberala värld?

    Gilla

 8. Elisabeth skriver:

  Alltså, jag har slutat bry mig om vad man träter om uppe i den lilla gas-bubbla som är Stockholms kulturvärld. Men denne Per Svensson. Usch och tvi, säger jag. Denne man ( obs – inte skåning ! ) kom till Sydsvenskan för ett antal år sedan och plågade läsarna med sina PK-lektioner innan han försvann till den plats där han hör hemma, DN i Stockholm. Jag tror inte han fann sig tillrätta nere i Skåne. Skåne blev ju så småningom ett SD-fäste, bland annat tack vare typer som Per.

  Gillad av 7 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @Elisabeth

   SDS kämpar på så gott de kan också utan Per Svensson. Påminner om en lillebror som fått manuset av storebror DN.
   Själv noterar jag att också sportjournalisterna är ålagda att skriva PK-artiklar. T.ex. hur eländigt utländsk byggarbetskraft har det i Dubai i samband med ett träningsläger för stadens fotbollsstolthet (2014 eller 2015) med beviset att byggarbetare transporterats till sin arbetsplats på flaket av en lastbil. Observationen, en lastbil, skall jag inte klandra, men väl slutsatsen. Alla var där frivilligt (för det är väl ingen som hört att man kidnappar/shanghaiar byggarbetare till Dubai?). Som ett bättre alternativ till det land man kommer från.

   Jag åkte taxi (tokbilligt i Dubai!!!) ca 15 gånger veckan jag var i Dubai. Ca 15 taxichaufförer från Pakistan. Ca 15 som stolt berättade sin historia om alla sina barn och sin vackra, oftast yngre hustru. Ca 15 som berättade stolt att deras barn gick på universitet i Karachi, en hade 4 barn som gick där.
   Så frågan är hur många som var i Dubai ofrivilligt och körde taxi? Ca 0 är min gissning.
   Nästa gissning som är öppen: Hur många av dessa taxichaufförer hade haft råd att ha sina barn på universitet i Karachi om de kört taxi (eller något annat kul) i Karachi?
   Resultat av SDS artikeln: Stadens fotbollsstolthet gjorde med svansen mellan benen likt en skamsen hund avbön och lovade SDS att aldrig mera åka på träningsläger i Dubai.

   Gillad av 3 personer

 9. Linden skriver:

  Dambergs lugnande besked: ”Skjutningarna minskar kraftigt”

  Sossarna i ett nötskal – lögner och dimridåer alla knep används för att dupera folket.
  Och de har sina trogna hejdukar till hjälp. Public service gammelmedidia och inte minst Jerzy Sarnecki sinnebilden för en oärlig PKist och lögnhals.

  Gillad av 8 personer

 10. A skriver:

  Ja Richard, det absoluta/utopins funktion är att det skymmer sikten för det relativa/det verkliga fungerande. Ur att uppnå det perfekta kommer motivationen att förstöra det verkliga fungerande. Men utopin uppnås inte, utan det som blir kvar är förstörelsen. En paradox, tvärtomet.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

 11. Staffan Anderstig skriver:

  De som vurmar för ett Sverige utan svenskar,bara utlänningar av den sort vi ser dagligen,behöver inte bekymra sig när landet går under i rök och dam,som dagens Libyen Syrien!De efterkommande barnen vet inget annat än överbefolkning brist på allt,inget Ericksson Atlas Copco,Volvo Scania Saab Bolinder Munktell tex.Ingen dans på logen man och kvinnor i dans med varandra!Folkbiblioteket för de som ville läsa förkovra sig utbytt mot Koranläsning där allt som sägs är sant för evigt !Välkommen du sköna ny värld?

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Tack för välkomnandet. Tack, tack. Tick-tack, tick-tack… Att gå ut är som att kliva ur en Edward Hopper-tavla och rätt in i en Kafka-roman. En bra dag.

   Gilla

 12. Östrahult skriver:

  Vi har ett Sverige som är extremt uppdelat i en liten men inflytelserik del, Södermalm, Östermalm och sedan har vi resten som vi kan kalla landsbygd. Trätorna inom liberalerna är ett bra exempel, där en del på rätt sida staketet ondgör sig över att resten lägger sig i, t ex bönderna i Göteborg.
  Vad PK egentligen består av illustreras väl av jippot på Grand Hotell. Där har en självutnämnd skock genier haft miljömöte, med Greta, dit man åkte med privatjet eller med gigantisk privatbåt. Toppskiktet i näringslivet är där eftersom miljörörelsen gynnar globalismen och ger nya möjligheter till kapital och marknadsdominans för finansindustrin och storbolagen. Det finns redan en higtech bubbla som nu kompletteras med en mijlöbubbla, den dagen kraschen kommer är det pensionskapitalet som står för fiolerna.

  Gillad av 6 personer

 13. lookslikeanangel skriver:

  Black & White party

  En gång var jag på ett sånt; det vill säga
  alla skulle klä sig svart/vitt!

  Det var väl kul som partytema.
  Men som politiskt partikoncept. Nej!
  Vart tog alla mellangrå toner vägen?

  Som om livet bara var ett svartvitt schackbräde.

  Hur gör man? Spelar spelet?
  Eller?
  ”Let’s play other games.”

  Gilla

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Grundidén för dumheterna är amerikansk.

  Där odlades i USA av såväl mer vänstersinnade akademiker som av kapitalister och kristna konservativ i årtionden myten om USA som en stat frikopplad från nationalitet eller etnicitet: alla amerikaner var amerikaner oavsett tro, härkomst eller färg. Denna idé blommade ut för fullt under sextiotalets slut, och myten gjordes till sanning rent begreppsmässigt. Att USA i verkligheten alltid varit en vit europeisk stat, främst baserad på brittisk/engelsk anglikansk moral (och övrig protestantisk, samt i mindre grad katolsk) förtegs alltmer och blev i praktiken förbjudet att berätta eller beskriva: det blev rasistiskt att beskriva historien sådan den var.

  Detta smittade ner svenskar som studerade i USA vid samma tid, eller som studerade USA, och särskilt då vänsterradikala överklass-svenskar som studerade vid amerikanska universitet, och särskilt då inom humaniora/samhällsvetenskap, varpå idén kom hit under sjuttiotalet och gick i grossess under nittiotalets första år för att till slut framföda den närmast Uppenbarelseboksaktiga idé-drake vi kallar postmodern vänster under årtusendeskiftet.

  Universitetsmarxismen i Europa hade under samma tid vidareutvecklat den gamla idén om att arbetarklassen inte har något fosterland (att kapitalet inte heller har det var man märkligt blind för), dock medan man mycket nogsamt underlåtit att fråga sagda arbetare om deras egen uppfattning i frågan, detta då arbetarens ofta mycket starka patriotism förklarades som att arbetarna var lurade (man ser samma felsteg hos feminism och kvinnosakskvinnor: kvinnor som inte agerar enligt läran är antingen obildade och korkade, eller lurade, eller förrädare – att det handlar om egen tanke och vilja kan inte tänkas enär läran är monolitiskt totalitär likt de abrahamitiska religionerna).

  Därför reagerar dessa apor med tangentbord på det sätt de gör: deras trosföreställning utmanas av en för dem falsk profet som söker vilseleda flocken. De vet nämligen att månen inte har berg eller kratrar, och behöver därför inte skåda i kikaren hur det ser ut. De vet att nationalitet och etnicitet endast är av människan godtyckligt skapade socialiseringsmönster och referensramar för desamma reproduktion, och därför egentligen inte finns. De vet att alla egentligen vill ha mångkultur där allt vad just kultur är, är likt ett smörgåsbord.

  Bara du öppnar ditt hjärta och släpper in mångkulturens ande kommer du att finna frälsning, men om du förhärdar ditt hjärta blir du en av de förtappade och fördömda som kommer att renas med eld och svavel.

  Arpi gör vad han kan, alltmedan hans arbetsplats raskt radikaliseras i islamofil och än mer massinvandringsförespråkande riktning (Timbro och Svenskt näringsliv tillhör ju de största förespråkarna för massinvandring). Kom ihåg att Tove Lifvendahl är ännu mer rabiat mångkulturstroende än Reinfeldt.

  Nästan gång ni hör någon använda ordet ”svenskättlingar” om amerikaner – fråga vad man menar. Säger man kanske ”arabättlingar” eller ”turkättlingar” om barn till Soran Ismail eller Özz Nujen, eller ”grekättling” om Alexandra Pascalidou? Dra fram deras hyckleri i solljuset, men fullfölj: stegla och knäck dem med ord, och häng deras hybris- och hycklerifläckiga själar på stegelhjul.

  Utan svenskar inget Sverige; landet och folket är ett och samma.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 15 personer

 15. Lars Strömberg skriver:

  En väsentlig parameter det kategoriska tänkandet och de onyanserade reaktionerna på avvikande uppfattningar gissar jag bottnar i själva SYFTET med reaktionen på en avvikande åsikt:
  Är det själva RESONEMANGET som intresserar?
  Eller är det KONFLIKTEN som är i fokus?
  Är det VAD som är rätt som intresserar?
  Eller är det VEM som har rätt som är det viktiga?
  Är det den SOCIALISERANDE aspekten som hamnar i fokus, dvs ”Vem är DU egentligen, var har jag DIG, vilken etikett ska jag klistra på DIN rygg?
  Enklare uttryckt: Att sträva efter sans och saklighet eller att styras av känslor och relationer.

  Gilla

 16. ERROL skriver:

  Strutsliberalen Per Svensson är en habil kulturjournalist, men som ledarskribent har Svensson degenererat till det endimensionella förfasandets överstepräst. Per Svensson är den perfekta skribenten för plastlandet Sverige där ingenting är på riktigt och där självtillräckliga strutliberaler kan ägna sig åt reduktionistiska metadiskussiner i syrefattiga redaktionsrum i den infantila tron att de försvarar demokratiska värden. I sin absoluta renhetsiver så utfasas och vulgärtolkas alla begrepp som nationalism, gränser, demografi. Allting vantolkas utefter en horribelt grund historiesyn. I sin renhetsiver borde Svensson och DN:s ledarredaktion förespråka att Sverige lämnar det Nordiska samarbetet, då övriga nordiska länder inte är helt pålitliga i det självtillräckliga, hysteriskt självgoda narrativ som kolporteras av DN. Den provinsiella debatten; det svenska tillståndet, tål ingen kontextualisering och inga nyanser.

  Gillad av 3 personer

 17. Sixten Johansson skriver:

  Psykoinfantiliseringen går hand i hand med en tankemässig enfald, men vi får lite variation i analysen om vi ser PK-isternas likheter med gammaldags snörpmunnade, hårt korsetterade och pryda änkenåder och stiftsjungfrur, som snappar efter luft och dånar, sedan gallskriker inför största möjliga publik och fortsätter att yla, så länge Arpi-artade typer tillåts bryta mot Normen.

  Per, Moa och Erik är normhållare, normarmerare, normkontrollanter, normpoliser, normdomare. De är Dogmens väktare, som har valt silverpenningarna och bekvämligheten och förvandlat sig till dog-men och dog-women. De skäller reflexmässigt och besinningslöst och exekverar hela sin språkliga repertoar för att lura sig själva, sin publik och sina svansviftande gelikar i MSM, Maktslickarmedia, att de absolut inte är bandhundar, utan självständigt tänkande och självständigt handlande Good-men, Good-women.

  För övrigt föreslår jag en lite längre och agitatoriskt mer övertygande variant till ”De vill ha det så här”: ”De gör inget åt det här – alltså vill de ha det så här! Därför är var och en av dem personligen medskyldig och ansvarig för det här.”

  Gillad av 8 personer

  • A skriver:

   Ja Sixten, väger man in allt så vill de ha det så här. Mer utopi, oavsett kostnad. Men vinsten ligger hos utopisterna, kostnaderna hos oss andra. Det är inte ett jättekomplicerat upplägg, men tillräckligt för att massan ska bli förvillad av det. Hyckleri är ett alldeles för svagt ord för något så försåtligt och kraftfullt maktskapande. Bedrägeri känns mer relevant.

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

 18. Min strand skriver:

  Ja, med det sagt så vet vi nu att de är våra fiender och att om man röstar på 7-klövern så vill man ha mer av detta. Hur många som ondgör sig över allt man ser bidrar till det genom sin röst. Dessa artiklar lyser med sin frånvaro. Det allra sämsta Patrik skriver är nör han förklarar varför han inte röstar SD, plötsligt blir argumenten ihåliga och grunda och irrationella.

  Bidrar man till mer av samma så är alla ord hyckleri.

  Gillad av 3 personer

 19. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Det där med sprit var en ny variant på min gamla metafor med vatten. För lite vatten så förtorkar man, skrumpnar och dör. För mycket vatten så drunknar man. Det finns en hälsosam mängd vatten som stärker och bibehåller vitaliteten.
  Så och med invandring och dess influenser.

  Gillad av 1 person

 20. Christer L skriver:

  Jag är inne på att det handlar mer om ledarna än om följarna när det gäller våra problem med politiken.

  Narcissistisk störning kallas det när självförakt på ett mycket infantilt plan styr en persons beteende. Psykologer som den schweiziska Alice Miller, som analyserat narcissistiska störningar, talar om ett fundamentalt självförakt som drivkraft för hela det komplicerade psykspelet hos patienters andra, dominanta, falska jag. Detta störande självförakt projiceras på vederbörandes nära och kära och andra medmänniskor, som tvingas förneka sig själva och domineras att vara sådana som den störda narcissisten bestämmer att de ska vara. Ett mycket manipulativt beteende utvecklas i relationerna.

  Man kan, tycker jag, också flytta ut detta synsätt på kollektiva och abstrakta gemenskaper. Att kräva av stora grupper att de ska vara och tycka på ett visst sätt enligt en viss ideologi eller människosyn, när detta krav bottnar i självförakt och störd personlighet, och att ösa stort förakt över alla som inte är ”som de borde” vara och inte tycker ”som de borde” göra – det liknar för mig en narcissistisk störning multiplicerad med befolknings-siffror.

  De som ”borde” är de ledande personer själva, som talar om för kollektivet vad detta borde tycka och tänka. Dessa politiska ledare ”borde” konfronteras om sitt självförakt, precis som psykiskt störda patienter behöver konfronteras. Sedan kan man nog säga att detta behövs även på bred front, det borde bli en sorts folknöje här i landet att upptäcka vårt svenska självförakt.

  Gillad av 3 personer

 21. UlfH skriver:

  Att få en rasiststämpel på sig för att man ger sin på en konkret verklighet säger bara hur småaktig det s.k offentliga samtalet, eller hellre att det inte är riktiga samtal. Min åsikt om tidningarnas ledarsidorna är att de inte är skrivna för att folk skall läsa deras djupa tankar. Nej de är riktade till alla skribenter i de dominerande medierna så att de helt enkelt håller sig inom de ramar som det korrekta politiska språket anger. Alltså inga självständiga tankar om verkligheten.Du har inget att skämmas över Ivar, men det har somliga andra.
  Tilläggas kan att folket har egna avdelningar i media vars innehåll kan betecknas som hån mot en normalt bildade medborgare.

  Gilla

 22. Jari Norvanto skriver:

  ”Naturligtvis ska man det. Men ska man ha 10, 40 eller kanske 70 procent sprit i groggen?”

  Det beror ju på hur stark spriten är. Höhöhö.

  Gilla

 23. lenam skriver:

  Vi värnar asylrätten. Den står över allt annat. Vi visste inte att vi kanske också skulle värna vårt folk. Så att vi inte får hitt för många som missbrukar asylrätten. Det gör 85 % av alla som kommer till Sverige. Resten skulle inte heller kommit hit enligt Dublinavtalet. Så varför blev det då så många? Kanske vore bra att lägga ner migrationsverket. De har gravt missbrukat sin uppgift.

  Gillad av 1 person

 24. Lite om sugrör skriver:

  Det korkade i den svenska debatten består i att vi över huvudtaget bryr oss om dessa tankens misslyckade missiler. Att de mål de riktar in sig mot, även blir våra måltavlor. De tar bara bort luft och energi från en sansad och seriösa diskussion.

  Man måste räkna med att människor som investerat tungt i egna åsikter, och gjort det i decennier, inte kan förväntas ändra åsikter bara för vår skull.
  Hur förnuftiga vi än må vara, resonera och argumentera.

  Om så verkligheten skriker ut i 200 decibel, att något är fel, så lär de aldrig någonsin lyssna till detta. Hellre drar de på sig tinnitus och fortsätter med sitt lomhörda tillstånd, än lyssnar till förnuftets röster.

  Till de med svårartad tinnitus räknar jag de tre nämnda debattörerna. De simmar alla runt i bakvattnets virvlande malström. Runt, runt, runt, i ett redan passerat stadium.

  Vad de försvara är inte Sverige eller ens svensk kultur, utan enbart sig själva, och sin skrivande position. Därav det höga tonläget. Det framväxande nya politiska lanskapet, och panoramat, tvingar dem bara att sätta på sig mer kraftiga skygglappar. De har rentav utvecklat ett tunnelseende, som gör att de upplever den egna blicken, genom ett smalt sugrör, till något brett och vidsynt.

  Klart bättre då att, som strategi betraktat, helt negligera dessa misslyckade världsförbättrare och snedtända missiler. Och rikta vår samlade energin åt ett mer meningsfullt håll. Låt dem sitta i sina instängda garderober, hemmavid, och trycka på sina sladdriga tangenter, eller låta dem rentav putsa sig trötta på den egna godhetsglorian. Så vi övriga kan ägna oss åt viktigare saker. Som kräver sans och vett, och mer av verklighetskontakt.

  Gillad av 1 person

 25. Göran Holmström skriver:

  Richard, varje individs rätt att vara sig själv.
  Gillar den meningen, men hur många svenskar är egentligen individer på riktigt?
  Hur många vågar gå ens lite utanför ramen eller mallen eller ifrågasätta den verklighet dom verkar i?
  Jag stod och tänkte en hel del på det när jag grävde cirka 12 meter potatisland idag, det var rätt drygt att handgräva, bra träning dock, insåg även att jag är inte helt bäst på att vara mig själv, det var grymt varmt i solen, men fegade på att dra brallorna med och gräva vidare naken. Så sandaler och shorts vart valet, trots en önskan att att gräva naken. Nu är jag inte den mest hämmade typen, eller värst PK, dock så kan ju erkänna att jag inte vill skapa konflikter i onödan och det gör att jag tar ibland onödig hänsyn.
  Nu ett par kalla norrlandsguld (När du vill vara dig själv för en stund), så har känslan för ett bra dagsverke infunnit sig, hemmagjorda hamburgare till lunch med egen odlad sallad, och lökklipp, man tar blasten och använder som lök, det var fantastiskt gott. Åter till Klimatet, det är uselt, sedan PK retorikgurun slog igenom så är det en öken som härskars av aggressiva typer som älskar att slå ner på andras åsikter
  Minns jag köpte hennes bok, ivern att bli lite bättre, vilken dynga,hon gav ut en handbok i manipulation endast.
  Alla billiga tricks kör PK med, och några till.
  Nej ska inte hetsa upp mig i det underbara vädret, Grillspett står på agendan
  fläsk nöt och lite stark korv massor av goda grönsaker att grilla med, till det tsatsiki gumman gör en fantastisk sådan. Önskar verkligen att vi kan börja föra en vettigt dialog över viktiga frågor igen. Tveksam som tusan, men önskar det verkligen, vi behöver det för att få landet på rätt köl igen.
  En önskan till, tänk om det var sommar året om.

  Gillad av 2 personer

  • Lars Mellblom skriver:

   Göran Holmström: Att ”verkligen vara sig själv”, folk eller individ, om det ligger utanför PK och att därför riskera sin sociala ställning, kräver uppoffring och stor mental styrka. Man riskerar att förlora social status och respekt. Icke desto mindre, om man har den tillräckliga mentala styrkan, kan man säga sig själv: ”Det ger jag fan i” + en lämplig svordom med hårt knuten näve och stå upp med rak rygg. Haken är att det kräver ekonomiskt oberoende och om man är man, att man struntar i vad kvinnors bedömning blir. Beträffande det senare, förvänta tummen ner, för den som inte är stenrik.

   För mig, som utlandssvensk sedan 1973, ser jag inga tecken på sjukdomsinsikt hos den svenska allmänheten, vare sig det gäller den utomeuropeiska immigrationen, klimatpolitiken, skatter eller den minskade individuella friheten. Det är så svenskarna vill ha det. Njut av läget!
   Jag instämmer med Fredrik Östman, det är vad ni röstat för under nästan ett sekel.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Wow vilka trähus du bygger, som skaplig hantverkare så kikade jag på bilderna
    snyggt.
    Nej jag vart fånge här trasiga släktingar och till det 3 underbara ungar, inte så lätt att gå sin väg då, men bara bita ihop och kämpa på.
    Varma hälsningar från ett kallt land, gällande debatt klimatet.
    Mvh Göran.

    Gilla

   • Lars Mellblom skriver:

    Tack för komplimangen! Husen är synnerligen enkla, rektangulära med sadeltak, alla med samma standardiserade stomme.

    Jag har förstått att du är jägare, liksom jag. Om du gillar djurfoton, googla: Klimatupplysningen + foto + Lars Mellblom.

    För att anknyta till ”vara sig själv”, att bygga arkitektoriskt enkla hus och ägna tid åt att fotografera vilda djur, höjer inte den sociala statusen, tvärtom.

    MVH Lars

    Gilla

 26. Tom Nässbjer skriver:

  Kvantitet slår över i en ny kvalitet, men när det sker är det inte allom givet att förstå eller kungöra.

  Gilla

  • Hans Högqvist skriver:

   Jaha. Och det är väl inte alls säkert att den ” nya kvaliteten” är bättre än den föregående. Kvantiteten bland invandrare tycks innehålla stora mängder ”kvaliteter” som innebär kriminalitet, våld och en invasiv religion som förespråkar krig mot de som inte vill följa den.
   En ny kvalitet utan tvekan, men frågeställningen är om vi svenskar vill ha den ”kvaliteten” i vårt land.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.