Anders Leion: Avund och hat

Anders Leion

I ett par meningar lyckades en författare sammanfatta en pojkes hela utsatthet på en liten gata i Stockholms 1870-tal.

”Då jag skulle gå ut, brukade jag, om jag var ensam och utan beskydd, alltid först sticka ut näsan genom porten och kasta en blick nedåt gatan för att övertyga mig om att den lilla busen icke fanns i närheten. Ty han var starkare än jag, och han kunde aldrig lära sig att med jämnmod uthärda åsynen av mina kläder, som voro helare och renare än hans egna”. Gång på gång dyker den lille busen upp och klår upp den lille pojke, vars åsyn han inte kan tåla.

Ekonomisk tillväxt, god allmän skolgång och förbättrat bostadsbyggande under resten av 1800-talet och början på 1900-talet var sådant som också kom den lille busen, hans föräldrar och deras likar till del. Efter några decennier var inte de synliga skillnaderna så stora att de väckte den avund och elakhet som Hjalmar Söderberg (1869–1941) hade fått utstå följderna av och beskrivit i Martin Birks ungdom.

Men denna skildring av en liten gata i Stockholm för över hundra år sedan är också en skildring av det våld som allt vidare och allt ondsintare brer ut sig över hela landet (med undantag för vissa hittills skyddade orter).

Det beror på att utvecklingen sedan några decennier går baklänges. Alltfler stadsdelar blir sådana att de härbärgerar en stor mängd barn, som drivs av samma underlägsenhetskänslor och samma hat som den lille busen. Redan i skolan blir de specialister på att förstöra för lärarna och för andra barn. Efter skolorna blir de allt mer professionaliserade och utvecklar sitt brottsliga hantverk till en så god försörjning, att det är lätt för dem att städsla andra små pojkar som hjälpare och efter en tid befordra dem till fullvärdiga medarbetare.

Den invandring, den brist på sannfärdig beskrivning av de förhållanden denna skapat och den med tiden allt mer utvecklade förljugenhet som medvetet försöker dölja brottslighet och socialt förtryck i de av tidigare och nyare, främst muslimska, invandrare befolkade gettona – allt detta har accelererat inte bara invandrarbarnens skolmisslyckanden utan också den brottslighet och det våld med vilka dessa barn förstås hellre väljer att hävda sig, framför att stillatigande acceptera arbetslöshet och bidragsberoende – när de inte lyckas välja båda samtidigt. Liksom på den lilla gatan för över hundra år sedan är det kläder som tidigt uppväcker avund och aggressioner: Dyra jackor har genom rån vandrat från välbeställda barn till fattigare.

Allt detta är uppenbart för den som inte av yrkesmässiga eller politiska skäl försöker dölja misslyckandet och därför vänder bort sin blick och förtalar dem som vill klargöra läget.
Den socialdemokrati och den borgerlighet som trots partistrider i huvudsak slog vakt om tillväxt, goda skolor (nåja, åtminstone tills grundskolans införande) och goda bostadsmiljöer har medvetet saboterat sitt tidigare arbete för att i blint nit, drivet av okända passioner, på nytt skapa och mångfaldiga de miljöer som man tidigare försökt bygga bort.

Därmed har man inte bara förött ett tidigare välfungerande land med liten arbetslöshet, god bostadsförsörjning och med stor tillit mellan medborgare och styrande, och förvandlat detta till ett land som mer liknar det neddekade rike, som människor i hundratusental en gång sökte sig från, än det välordnade land, som man hade lyckats skapa till mitten av nittonhundratalet.
Landets egna invånare har skadats svårt av den förda politiken – men också de invandrare som politiken skulle gynna. Många av dem erbjuds i praktiken bara en gettotillvaro, en tillvaro styrd av muslimska fundamentalister. (En minoritet lyckas fly därifrån, förstås.) Denna sociala miljö producerar generation på generation av skolmisslyckanden, som i sin tur hela tiden fyller på den organiserade, yrkesmässiga brottsligheten.

Denna politik kallas socialt ansvarstagande och sägs vara styrd av jämlikhetssträvanden och omsorg om den lilla människan.

Det är förljuget. Det är grymt.

50 reaktioner på ”Anders Leion: Avund och hat

 1. Fredrik Östman skriver:

  Men socialismen var från första början förljugen. Allt det du beskriver som eftersträvansvärt härrör ur det kristna europeiska försocialistiska samhället. Hela nedgången beror på det successiva införandet av socialism. August Palm och Hjalmar Branting ville inte behålla studentexamen. De var hatets och avundens apostlar.

  Gillad av 11 personer

 2. MER AV PRIVAT ÄGANDERÄTT skriver:

  Tack för en mycket tänkvärd artikel. Bra inledning med anknytning till Hjalmar Söderberg – en av Sverige främsta författare.

  1.Bättre boendemiljöer.
  2.En ny egnahemsrörelse.
  3.Trädgårdsstaden – mer av sådant – mer av privat äganderätt.

  Så borde ett framtida Sverige gestalta sig.

  Om fler känner att man äger, ökar stabiliteten i samhället.

  Så utvecklades Sverige under 1900-talet – så borde kommande Sverige utvecklas.

  Gillad av 5 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Krav på ekonomisk garant är alltså receptet för en framtida självfinansierad kriminalitet men jag rekommenderar den i första hand för våldsbrottsligheten.

  Dess totala kostnader fördelas på garanterna i proportion till vad deras klienter förorsakar i förluster och bedrövelse medan vi skall tillåtas kanalisera skattemedel till ändamålet i form av hjälp med brottsförsäkringskostnaderna till dem vi känner samhörighet med.

  Gilla

 4. Min strand skriver:

  Jaha, oklart vad Leion anser bör göras. I denna miljö som DGS är, som gör anspråk på att ligga i någon slags framkant eller frikant så tycker jag det börjar bli lite mycket med denna typ av artiklar för det finns två vägar, repatriering eller att man sätter sin lit til ”hårdare tag” eller kanske än värre, mer av redan prövade recept men utförda som författarna tänker sig. Repatriering kräver förstås också hårdare tag, men som Patriks många artiklar om Brasilien visar så när ett problem som detta väl bitit sig fast så är det demografiskt, dessa människor får många barn. Hårdare tag kanske kan upprätthålla segregering men då är det jäkligt hårda tag som skall till, polisen måste skjuta ihjäl de kriminella och de kriminella måste veta detta.

  Så många artiklar som den ovan skrivs, men inga som tar upp vad som bör göras. Kanske för att det är mycket enkelt, antingen så avlöjar man att man stöder Afs (som är den enda parti som driver repatriering), eller så kan man inte förklara sin position. Ingen skribent på DGS har ännu presenterat sina tankar. Man måste ju ta ställning för ett alternativ och pröva det i öppen diskussion.

  Gillad av 13 personer

  • Richard skriver:

   Ja, givetvis är repatriering det enda vettiga alternativet. Det har för vissa av oss varit tydligt länge. Problemet är väl dock makthavarnas (politiker och media) nära monopol på att få göra sin röst hörd och därmed Overton-fönstrets placering. https://en.wikipedia.org/wiki/Overton_window

   Att prata om repatriering är för långt bort ifrån de hjärntvättades verklighet och därför når man dem inte på det sättet. Jag hoppas att Leion och de andra försöker flytta fönstret och alltså av taktiska själ inte pratar om repatriering. Det är dock bra att man håller så högt i tak att vi i kommentarsfältet får prata om det.

   Gillad av 10 personer

  • Rutger skriver:

   Hej MIN STRAND,
   gissar DGS medvetet inte själva vill vill framföra sina egna personliga uppfattningar om åtgärder, utan väljer att lämna det till omgivningen. Genom att göra på det sättet så har man inte låst fast sig att att vara förespråkare för vissa åtgärder, eller viss poltitisk linje, vilket nog skulle innebära en massa ifrågasättande. För åtgärder finns det politiska partier, liksom jag gissar DGS nog tar in gästskribenter som förmår att tydligt och underbyggt propagera för ett åtgärdspaket, så varför inte skriva något och skicka in för publicering ?

   Därtill ska man inte underskatta värdet av goda analyser som inte skriver läsaren på näsan om exakt vilka åtgärder som bör vidtas. Om analysen god så kommer läsaren själv dra de korrekta slutsatserna. Möjligen missar man också uppmärksamma sin egen personliga utveckling tankemässigt genom regelbundet läsandet av DSG. En utveckling som kanske inte alltid är möjlig om DSG skulle koncentrera sig på att leverera listan på åtgärdar.

   Själv ser jag saken så att DGS tar mig ut på en resa av fördjupad insikt om tingens förhållande och hjälper mig att själva dra praktiska slutsatser och ta personlig ställning.

   Jag delar dock uppfattningen att när man är klar min sin egna ställningstagande så kan det kännas frusterande att inte nästa steg tas.

   Gillad av 8 personer

  • Min strand skriver:

   Hej Richard och Rutger,

   Ja det kanske är tanken, men om nu så många egentligen är för repatriering men inte skriver det så är det ju lite märkligt att en klick på bara 20,000 röstar på partiet. Visst kan DGS tjäna som en inkörsport, de siffror som Eddie presenterar tyder på det, och det är ju ett bra syfte, men mitt intryck är kanske ändå att det är ganska få, en redan någorlunda vaken klick.

   Jag tycker dock det är problematisk för om det är som ni säger så låter vi ju makten och systemmedia styra även vad vi får tala om här, jag tror att det är mycket skadligt. En öppen diskussion borde vara öppen och som jag ser det så är exempelvis repatriering en vattendelare. Jag tycker ett av DGS syften är och borde vara att öppna diskussionen, då duger det inte att införa implicita spärrar fast lite lite längre fram. Då agerar man ju som en ny slags åsiktskorridor och den helt fundamentala komponenten i systemmedia är ju vänstertaktiken att sanning och rätt inte spelar någon roll, allt som egentligen betyder något är agendan, dvs vad makten tycker. Spelar vi inte med i samma spel då?

   Vi kan vara helt säkra på att både makten och media spionerar på vad som skrivs på DGS, vem vet, kanske Ivar Arpi läser här? Hur som helst, för de få kvarvarande journalister med minsta integritet så måste det ju vara en plåga att upprätthålla åsiktskorridoren, man kan ju inte ens testa nya teorier och tankar. Skall det vara så på DGS? Kanske repatriering inte är enda lösningen, kanske jag och andra har fel? Om det aldrig prövas i öppen diskussion så får vi aldrig veta. Måste alla tycka samma? Det är så svenskt, kanske Leion verkligen ogillar det samhälle han ser växa fram men han är ändå inte villig att ställa sig bakom repatriering, med våld om så krävs, alltmedan kanske någon annan ser repatriering som enda vägen, då måste dessa positioner kunna diskuterad rationellt.

   Jag ogillar denna taktik, vi får aldrig komma in i värmen ändå, jag tror att de som söker sig bort från åsiktskorridoren är öppna för rationella argument, om de framförs utan affekt, och det görs bäst utanför hastigt skrivna kommentarer, av exempelvis DGS officiell skribenter.

   Gillad av 3 personer

   • Richard skriver:

    ”Jag ogillar denna taktik, vi får aldrig komma in i värmen ändå…”

    Jag ogillar också den taktiken. Den passar inte mig. Jag gillar att diskutera allt, högt som lågt, och vill t.ex diskutera eventuella problem med judisk kultur utan att bli beskylld för att vara ”anti-semit” eller något annat fånigt epitet som folk verkar älska att slänga omkring sig nu för tiden.

    Men jag är ändå glad för de som är mer taktiskt lagda och är beredda att försöka putta Overtonfönstret åt ett vettigare håll. Det handlar inte om att få komma in i värmen. Ingen hederlig människa vill vara i deras ”värme” ändå. Vi befinner oss i en kampsituation och fienden tar till alla smutsiga knep de kan. Det viktiga är att vinna den här kampen och få bort de onda från deras maktpositioner.

    Det gäller visserligen att undvika att själv bli ett monster när man slåss mot sådana. Men för de som inte är lätt fanatiskt sanningssträvande, som jag själv är, tror jag att ett förtigande av de egentliga bevekelsegrunderna (att vilja repatriera) inte riskerar att monsterifiera dem.

    Gillad av 5 personer

  • Ove Träsk skriver:

   Att påstå att repatriering är den enda lösningen är bara trams. Repatriering av personer som erhållit svenskt medborgarskap låter sig knappast genomföras annat än med frivilliga incitament i form av återvändarbidrag.
   Det förhållandet att Sverige fortsatt har flertalet större invandring än övriga Norden tillsammans utgör naturligtvis den fråga som först behöver adresseras.
   Givet den dagismoraliserande och problemförnekande svenska immigrationsdebatten så utgör beskrivningar i klartext av problembilden dessutom ett första steg för förändring och för att en tillnyktring överhuvudtaget ska bli politiskt möjlig.

   Att föreslå politiskt/ juridiskt helt orealistiska förslag som repatriering är meningslöst och kontraproduktivt. Sverige har en avvikande, ohållbar immigration som karaktäriseras av principlös användning av flyktingbegreppet, låtgå-mentalitet och rättsvidriga, huvudlösa åtgärder som gymnasiemnestin. Sverige behöver åtegå till en normalisering av immigrationen och de siffror som rådde före millennieskiftet och till den realistiska konsensus som fanns mellan de statsbärande partierna.

   Gillad av 3 personer

   • Richard skriver:

    Snicke-snack. Att repatriering är politiskt/juridiskt krångligt idag betyder inte att det inte kommer att vara möjligt inom en snar framtid. Ibland sker förändring snabbt.

    Givetvis måste vi allra först stänga gränsen. Det är så självklart att det inte ens behöver nämnas. Men därefter kan en mängd åtgärder driva på återvandringen varav den näst sista är ” frivilliga incitament i form av återvändarbidrag” och den sista är att slänga ut folk med våld.

    Innan dess kan vi gradvis trappa ned bidragen till noll så att folk lämnar landet frivilligt. Vi kan även skärpa rättsliga åtgärder och särskilt rikta dem mot invandrad kriminalitet (som t.ex bedrägeri vid asyssökande). Försvåra muslimsk religionsutövning. Osv.

    Men vi behöver driva frågan och rikta in oss på det som behöver göras; repatriering.

    Gillad av 8 personer

   • Ove Träsk skriver:

    Sverige förmår inte att ens avvisa illegala invandrare. Illegala invandrare uppbär i flera kommuner dessutom försörjningsstöd. Det är den faktiska och politiska verkligheten idag.
    Att avvisa illegala immigranter har visat sig vara synnerligen resurskrävande men är helt självklart en åtgärd som behöver prioriteras framför oövertänkt repatriering.
    Vad spelar det för roll om det som du hävdar är självklart inte genomförs, att då gå över ån efter vatten och föreslå åtgärder som en försvinnande minoritet förespråkar och som juridiskt skulle undergräva medborgarskapet är och förblir meningslöst, utöver att vara politiskt helt orealistiskt.

    Gillad av 1 person

   • Richard skriver:

    @Ove Träsk

    Politiskt orealistiskt idag, ja. Men det är genom att ha visioner som vi kan förändra samhället. När kostnaderna, både monetärt och i form av lidande, drar iväg kan det gå snabbt att få mandat för att slänga ut de som inte har här att göra.

    ”Sverige förmår inte att ens avvisa illegala invandrare… …Att avvisa illegala immigranter har visat sig vara synnerligen resurskrävande”

    Idag, ja. Men det behöver inte kosta mycket eller vara svårt när mandatet finns att göra det snabbt och effektivt. Givetvis ska vi slänga ut illegala invandrare. Det är lika självklart som att vi måste stänga gränsen tills vi fått ordning på detta.

    Gillad av 4 personer

   • Min strand skriver:

    Ja trams får du tillbaks i retur, det är just därför det borde diskuteras utanför kommentarerna. Självklart skall invandringen stoppas, det tar jag som givet, men vi har nu flera miljoner människor som aldrig kommer art bli svenskar och de förmerar sig snabbare än svenskarna, muslimerna exempelvis kommer att få muslimska barn, för evigt. Se på USA, eller vilket annat mulitnetniskt samhälle som helst, hade de svarta varit i majoritet så hade man fått skala upp de problem man har motsvarande (självcensurerade här), som de nu är utgör de kanske 15% av befolkningen. I dagens politiska situation så är så klart repatriering orealistiskt, det är ju bland annat därför vi måste få ett nytt politiskt styre, men det är väl inget skäl att inte diskutera det nu? Du är antagligen engagerad i SD och din affekt avslöjar att din, och SDs officiella position i frågan, är logiskt ohållbar. Vi kommer inte att få integration, vi kommer att få anti-integration. Vi skall komma ihåg att samhällen som Brasilien, Filippinerna, Thailand eller USA har betydligt mer muskulär polis, i Sverige finns inget som håller den kultur som väljer mest våld tillbaks, våran ÖB är ju en förrädare (och en fjant).

    Vi talar om diskussionen på DGS, inte vilka förslag som imorgon kommer att läggas i riksdagen, det är förstås olika saker. Jag vill ha repatriering, inte någon konsensus mellan statsbärande förrädarpartier.

    Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Kan någon visa på ett land eller situation i historien där en framgångsrik repatriering har ägt rum?

    En annan sak är givetvis att se till att upprätthålla svensk lag och se till att de som befinner sig här på olaglig grund blir avvisade.

    De som på dessa sidor vill repatriera de som befinner sig här på lagligt vis får allt vara lite tydligare med att berätta hur det ska gå till!

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Leion pekar väl på den vanliga lösningen: ge dem mer av vårt så blir de snällare. Pursvenskarna skall helt enkelt dela med sig mer av sitt arvegods och avstå från allt vad välståndsökning heter. Då kan vi återigen få röra oss tryggt på våra gator.

   En ”dhimmi/jizya-skatt” löser problemet!

   ”An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.” – Winston Churchill

   Gillad av 7 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Vi är faktiskt flera som i DGS kommentarer visar att vi anser AfS har lösningen på Sveriges nuvarande problem och samtidigt har en framtidstro på en ånyo välfungerande nation.

   Gillad av 1 person

 5. Aurora skriver:

  Ja, frågan är vilket Sverige vi vill ha. Politikernas verklighetsförnekande motiv för att förneka problemen är uppenbara. Proppa i befolkningen att allt är bra och att alla eventuella problem är svennes fel. Men det är skillnad mellan dåtidens lille buse och dagens små busar. Dagens små busar har ett helt annat samhällskulturellt bagage med sig. För merparten av dessa är mobbinguppförande normalt beteende i de dysfunktionella samhällsmiljörer de kommer från. De förstår helt enkelt inte att deras, ofta psykopatiskt präglade, uppförande är fel här. Annat ses som ’svennigt’ mesigt och bevis på underlägsenhet.

  Gillad av 6 personer

 6. Aha skriver:

  Bra och relevant beskrivning över Sveriges minst sagt problematiska färd framöver.
  Sorgligt att folk låter sig förföras av begrepp som humanistisk stormakt. Erbarmligt att etablissemanget forcerar fram utvecklingen trots de negativa tecknen.

  De slutsatser man kan dra är att ett folk lätt kan fås att agera mot sitt egna bästa. Det gäller även för hjälpen till de asylsökande, mångfalt mer humanism hade till samma peng uppnåtts om hjälp hade getts på plats.
  Processen pågår ännu i skrivande stund. De vill ha det så här.

  De har avsagt sig rätten att klaga över skolproblem, grov brottslighet, äldreomsorgsköer, långa vårdköer, dålig ekonomisk utveckling. De får sluta gnälla när deras barn rånas av förortskidsen.

  Gillad av 3 personer

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Leion har en svartsyn som verkar otäckt välgrundad. Att för många politiker från båda läger försöker dölja det faktiska läget i den mån deras egna partier varit med att skapa de dåliga resultat som vi ser är förväntat men försvårar korrigerande åtgärder.
  Mycket går tillbaka på misslyckade skolreformer som i kombination med att bråkstakar och icke svensktalande skapar förutsättningar som kan sabotera även normalbegåvades skolgång.
  Så långt är jag överens med Leion. Däremot är det svårt att acceptera att politiker medvetet saboterat det som fungerade tidigare. Min uppfattning är att vi lider av för många okunniga politiker som inte lyckas hålla rätt avstånd till nya strömningar. De förstår inte heller att de arbetar med enormt trögrörliga organisationer och konsekvenserna av sina beslut. När de inte kräver fullvärdiga konsekvensanalyser före beslut tar de helt onödiga risker.
  De flesta av oss kan peka på vad som är fel. Vi behöver politiker som har egen kompetens och vågar kämpa för vad som kan bli ett samhälle som inger förtroende. Att tex släppa in fler migranter än vad vi har kapacitet och planer för är svagsint och oseriöst men det är inte ett medvetet sabotage. Med politiker som sätter känslor före genomtänkta handlingar är inte vad vi behöver.
  Vi har de politiker vi förtjänar. Fler förnuftiga och kompetenta personer måste lockas till politiken. Där är vu inte ännu.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Med politiker som sätter känslor före genomtänkta handlingar är inte vad vi behöver.”

   Att handla känslostyrt är inget juridiskt skäl för straffrihet. Väldigt många kriminella handlingar begås utifrån ”känslor”.

   Gillad av 5 personer

  • Svenge skriver:

   Bra formulerat Lars B! Du eftersöker, liksom jag, en svensk Trump. Kanske Jimmie började som en sådan, retoriskt i varje fall. Men alla faller så småningom in i bubblan för att inte direkt kastas på sophögen. Nog borde borgarna vinna i parlamentet redan i dag, med en klar linje i ekonomiska frågor och i migration. Examen står för dörren för L. Svart eller vitt? Svart vill rensa men vad vill vitt? Kan man lita på (m)? Hur länge håller Ebba när kastvindarna viner runt henne?
   Kan vi egentligen göra annat än söka påverka passiviserade kolleger och vänner genom personlig påverkan. Alltför många svenskar tror att democrats: Mr O med flera är världens centrum och västerlandets räddning. Det tog mig 5 år att med sonens (US) påverkan läsa in mig på US history efter WW 1. Därför saknar jag en svensk Trump. Heja det demokratiska Sverige!

   Gillad av 1 person

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Det är vi många som gör!

    Men det går ej att jämföra valsystemet heller!
    I Skåne hade SD sopat hem alla elektorerna 2022.
    Kanske i Småland Blekinge också?

    Då skulle även Monarkin avskaffas!

    En svensk Statsminister har små befogenheter!

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Problemet blir att dessa personer aldrig släpps in i partierna eftersom lydnad är den avgörande egenskapen för att komma in i maktens korridorer.

   Gilla

 8. Min strand skriver:

  Artikeln är ännu en i serien av saker som de flesta av Sverige ledarskribenter fick sig till livs i ett stort antal upprepade mail från mig själv för 12 år sedan, hundratals mail. Jensevik skrev ”cyklop” och tror att han kom på det, men för 12 år sedan så fick många av Sveriges ledarkribenter mail med utläggningar om rosa cyklop från mig, det var ett tema ett par dagar. (ett par år senare blev Knausgård känd med en artikel om cykloperna). Så hat och avund var också ett av mina teman. Det börjar bli lite tradigt att 12 år senare se sina egna tankar rapas upp. Jag gissar att jag är långt från ensam, många dissidentsvenskar sitter nog med samma upplevelse.

  Skriver jag detta för att skryta, nej för att jag hoppas att Leion och andra inte skall göra mitt misstag och hoppas att dessa fantastiska insikter kommer att väcka pk-isterna, som jag skrev igår, det finns EN och endast EN Anders Lindberg, så den Anders Lindberg som lägger ut bilder på Facebook på sina stekar och burgare är samma som på Twitter skriver att grillning skadar klimatet. Min poäng? De VET hur det förhåller sig, de VET att de förstör Sverige, de vill ha det så ÄNDÅ, för de är dåliga människor utan moral.

  Gillad av 10 personer

  • Ms skriver:

   För förvirrade människor så menar jag så klart inte att Lindbergs grillning förstör Sverige (jag tror att CO2 har negligerbar effekt på klimatet men att växtligheten stimuleras, så jag tycker att CO2 utsläpp är bra) utan hans vurm för massinvandring, han vet vad det medför precis som han hycklar med sin grillning som ju han gör gällande är farlig för klimatet.

   Gillad av 7 personer

 9. Rutger skriver:

  Den styrande eliten inom politik, media, inflytelserika chefer i storbolag och intresseorganisationer bor främst i Stockholm innerstad och i dess välbärgade förorter. På 1800 talet kunde över- och underklassen bo nästan grannar på tex Östermalm. T.o.m i samma hus där avsaknaden av hiss gjorde vindsvåningarna till de fattiga. Numera är underklassen avflyttad genom prismekanismen ( och hissar i innerstaden ). I dessa naturligt ” Gates Communities ” lever man avskilt som Ludwig den sextonde. Deras främsta problem med våra öppna gränser och tolerans är bostadsinbrotten, varför marknaden för gallergrind, larm, säkerhetsdörrar och passagesystem är lysande. Men eliten talar aldrig om grundorsaken till varför dessa skydd behövs, utan tar hellre en kaka till. De vill helt enkelt inte tala om saken

  Hur det kan förhålla sig i resten av Sverige har denna elit också oftast en romantiserat bild av och är nästan alltid extremt varma förespråkare för mångkultur. När man då fräckt frågar om de står upp för tex könsstympning, kvinnans underordnade ställning, bidragsförsörjning som livsval, sharialagar, klantänkande, rätten att råna och våldta och tex åsikten att yttrandefriheten ska inskränkas, att judar och homosexuella ska dödas så blir de oftast upprörda. Svaren kommer oftast handla om antalet invandrare i hemtjänsten och själv har man skaffat sig betyget att vara främlingsfientlig och rasistisk. Själv har jag t.o.m. suttit på en middag i högre ståndsmiljö och lyssnat på en bögs försvarstal för islam när jag framfört att han tillhör den kategorin man i muslimska länder gärna kastar ner från hustak och i Sverige predikas det att homosexualitet ( till att börja med ) ska förbjudas.

  Men verkligheten i resten av landet börjar krypa sig på eliten. Inbrottsligorna redan på plats och rånarna börjar upptäcka den mer luckurativa marknaden med dyra klockor och smycken i välbeställda områden och dessutom finns oftast mer pengar på offrets bankomatkort. Därtill börjar mångkulturen, till elitens förvånade förskräckelse, ta sig in i styrande församlingar, tex som nämndemän och i politiken.

  Som jag ser saken står landets styrande elit i form av alla hyggliga välutbildade människor i betydande befattningar inför en stundande total mental kris. Deras grundläggande uppfattningar om mångkultur tolerans och landets öppenhet visar sig vara en icke fungerande katastrof och de blir därtill alltmer personligen berörda. Frågan är hur länge till de klarar av att blunda, eller krävs det landets sammanbrott för att något nytt friskt ska kunna växa fram. Med det sista inte sagt någon friskt någonsin kommer till stånd. Det är bara en hoppfull gissning.

  Gillad av 9 personer

 10. Astrid skriver:

  Avund blir hat och lätt redskap för att omvandla samhällen. Krig och kaos ger pengar och makt åt de förslagna att skapa en totalitär värld. Islam skruvas upp till ett fruktat vilddjur. Klimatet förvandlas till ödesdigert hot, en hysteri bortom sans och vett.

  Folkvandringarna är inriktade på att föra islam till Europa och genom ettriga konfrontationer få en nötande verkan; kriminalitet, våld som tar uppmärksamhet och mycket energi.

  Men jag tror inte islam skulle behöva vara det man gör religionen till. Det handlar om ledarskap, vad man lyfter fram och betonar, hur det formuleras och inplanteras i människorna. Nu styrs mycket in i det aggressiva, vilket inte stämmer med skötsamma muslimers hållning och attityd, tycker jag när jag träffar muslimer i vardagen.

  Därför är det viktigt att belysa angloamerikanska oligarkins roll i utvecklingen, den kraft som skapat globalismen. Att skylla Västeuropas tragedi på muslimer och vänsteraktivister räcker inte. De är marionetter till sluga aktörer i kulisserna. Det är min övertygelse.

  Det som pågår har också karaktären av en historisk uppgörelse mellan Bokens Folk. Ryssland plus Östeuropa värnar kristendomen och fasar för muslimsk eller afrikansk invasion och kommunism i ny upplaga. Kina med sin jättebefolkning lär inte låta sig styras av en klick Västoligarker, får vi hoppas. Man liksom spelar med av artighet och ändå inte, förvissad om att Västs hegemoni ändå är över –

  Det bästa vore om kristna, muslimer och judar gjorde gemensam sak mot den manipulativa oligarkin. Då skulle vår kontinent kunna beredas en ljusare framtid. Ett Europa olydigt mot Djupa Staten i USA (president Trumps huvudvärk) och öppet mot det resursrika Ryssland och ekonomiskt starka Kina och bortre Asien är ett framgångsrecept.

  Det är visdom som saknas mest av allt hos den oligarki som med guldets hjälp eftersträvar härskarmakt för all evig tid och gränslös rikedom åt sig själva och de sina – att etablera ett ondskans imperium. Bara drygt tio år kvar till 2030.

  Gilla

 11. Tritonen skriver:

  Regeringen med stödpartier har ingenting lärt, och nu återtas den gamla kursen mot isberget: rätten till familjeåterförening återställs och utvidgas, O, heliga simplicitas!

  Gillad av 6 personer

 12. Underdog skriver:

  Vad vi skall göra? 1. Strypa tillförseln. 2. Bryta upp ghettona (dvs tvångsförflytta deras invånare). 3. Ställa krav på deltagande i språkundervisning för någon form av stöd från samhället. 4. Avskaffa hemspråksundervisningen. 5. Söka upp och skicka ut alla som inte har uppehållstillstånd. 6. Skicka ut alla icke-medborgare som begår någon form av brott mot egendom eller person. 7. Förbjuda användande av alla religiösa symboler i offentliga sammanhang (skola, vård förvaltning).

  Kan vara en början. Kommer inte att hända. Lika lite som repatriering. Det nuvarande styret av Sverige är framröstat av en majoritet av folket. De lär inte ändra sig innan kaoset är här och då är det försent, om det inte redan är det.

  Gillad av 4 personer

 13. Dandersan skriver:

  Järvaveckan avslöjar hur segregerad förorten är.
  Låg inkomst och relativt hög arbetslöshet.
  Dåliga skolor ger många dåliga förutsättningar till bättre liv.
  5% bor i utsatta områden.
  Många vill bort från denna miljö. De som lyckas har ansträngt sig extra.
  Segregering som stärker och sänker.
  Inte självklart dåligt för alla i och utanför förorten.

  Gilla

 14. Tomas skriver:

  Tyvärr visade KD sitt sanna jag i veckan när man godkänner ytterligare immigration, denna gång av mer välfärdskrävande dvs anhöriga. Kanske de naiva som lämnat M för KD ändrar sig när de läser R Uvells blogg. Ledarsidorna skriver att det kommer innebära privata försäkringar ifall man vill ha kvar tex dagens nivå av sjukvård. Westerholm glömmer kanske bort att Regeringsunderlaget redan straffar de som vill köpa anständig vård genom förmånsbeskattning. När sk finansministern flaggar för ytterligare underskott på 90 miljarder per år pga slappa etniskt svenska pensionärer som jag, anar man vad som kommer. Reinfeldska nivåer på pensionsålder, behovsprövning av alla idag generella bidrag, avgiftshöjningar på alla välfärdstjänster man redan betalat för via skatt, miljöskatter på allt som tex sommarstugor och elbatterier i de fordon man vill tvinga folk att köpa, värnskatt på den momsbeskattade elskatten mm. Den insiktsfulle preppern planerar för att lämna landet ifall man inte redan gjort det.

  Gillad av 3 personer

  • Sjunkande fartyg skriver:

   Ska bli intressant att se hur manga av topparna i (S) och MP som kommer att ordna valbetalda jobb for sig Inom FN systemet under de narmaste 10-15 aren.

   Sjunkande fartyg

   Gilla

 15. Sune Mangs skriver:

  Bara lugn, problemen kommer med Ullenhags bevisade dådkraft, konkreta språk och problemorienterde ledarskap lösas i ett huj.

  Gilla

 16. Isländska sagor skriver:

  Västerlandet juridiska grundbult vilar på ett personligt ansvar. Vid allt dömande måste intill rimlighetens gränser alltid bevisas hur och på vad sätt någon gjort sig skyldig till något.

  Under ockupationen av Frankrike, den av Vichyregeringen styrda delen, tillämpade tyskarna en extremt radikal metod för att komma till rätta med sabotage. De tog slumpmässigt ut en gisslan. Totalt oskyldiga. Ställde upp dem mot en vägg, och sköt dem. Knappast en metod ett civilt samhälle någonsin kan försvara. Ens som minsta molekyl.

  Men ändå tillämpades denna metod av IRA och dess militära motståndare, fast i begränsad skala. Och bortom lagens civiliserade arm. Ett mord utfört av den ena gruppen, mot den andre, svarades genast upp på motsvarande sätt. Matematiken var mer än enkel. Vem som var skyldig på individnivå struntade man helt sonika i.

  Detta minskade mordfrekvensen betydlig. Ingen hade längre någon fördel av att mörda den andre. I vad mån vi ser samma fenomen i våra sprängande och skjutande förorter, kan man ta sig en funderare över.

  Lämpligt kan man då ha i bakhuvudet att inom klansamhällen tillämpas en straffrätt som går långt bortom individen. Och detta har inget med kriminalitet att göra. Heder försvaras tand för tand, inom och mellan olika klaner. Några bevis i traditionell västerländsk mening behöver inte presenteras. En slags hederns utjämnande matematik gäller.

  I våra städer och förorter växer nu klansamhällen till sig. Med en egen rättstillämpning. Den vi själva tillämpade när också vi organiserade oss i klaner. Lite av det kan vi följa i de isländska sagorna. Den att oskyldiga kan straffas för någon annans gärningar, i ständigt levande släktfejder.

  I våra parallellsamhällen växer nu denna rättsordning till sig. Och lever, till en del, vid sidan om den traditionellt västerländska rättsordningen.

  Vid mer allvarliga konflikter kan mycket väl den västerländska rättsordning haverera. Inte som styrd uppifrån, utan mer av det som blottades vid konflikten på Nord-Irland. Att i effektivitetens namn en mer klanmässig rättsordning börjar tillämpas.

  Vi själva har sedan länge lämnat klanstrukturerna bakom oss. Men det har inte dagens klansamhällen gjort. De lever fortsatt med täta och ålderdomliga rötter.

  Dessa insikter kan få mig att kallsvettas om natten, om nu samhällets motsättningar växer oss över huvudet. Och svettas kanske även myndighetssverige borde göra, om de vill bekräfta sig själva i ansvarstagande, och över samhällsutvecklingen.

  I vad mån vi lever i de aningslösas land kommer tiden själv att utvisa. Men jag lever med mina dubier. Särskilt framträdande i vargatimmen.

  Gillad av 1 person

 17. Hedningen skriver:

  Jag tror tyvärr inte bara det är situationen på gator och torg. Jag tror rentav, att det är Internet, det digitala samhället, (a)sociala media och hela vår samtid som är inpyrd med detta – tyvärr !

  Gilla

 18. M skriver:

  Avund och hat står inte i direkt relation till varandra. Hat är en perversion, en uppsättning affekter med bas i självhävdande, vrede, som handlar om att förstöra till varje pris, Avund är mer normal känsla, som också har med självhävdande att göra dvs positionen i hönsflocken, och att vilja ha en annan position. Avund leder inte till hat.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.