Jan-Olof Sandgren: Till konspirationsteoretikernas försvar

Jan-Olof Sandgren

Det finns idag ett häpnadsväckande utbud av konspirationsteorier samtidigt som det anses lite skamligt att tro på dem. Ungefär som att tro på Tomten, eller värre. Det är betydligt tryggare att utgå från att världen fungerar som vi tror att den alltid har gjort, för att i efterhand kunna säga: ”Vi har varit naiva”.

I nästan alla sammanhang där det varnas för konspirationsteorier utgår man från att de är falska. Men hur kan vi vara så säkra på det? Visst finns exempel på rena galenskaper, men det är ofta svårt att avgöra sanningshalten eftersom det trots allt rör sig om teorier. Även vetenskapsmän måste ibland teoretisera, när alla fakta inte ligger på bordet. Den som lyckas bäst med att beskriva verkligheten kanske belönas med nobelpris.

På samma sätt försöker konspirationsteoretiker, trots bristfällig information hitta förklaringar till varför världen fungerar som den gör. Ett grundtema brukar vara att de som styr världens öden inte alltid styrs av ädla motiv, kanske deras högsta strävan är att föra dig och mig bakom ljuset.

Varför hedras då inte duktiga konspirationsteoretiker varje år med ett nobelpris? Naturligtvis för att makthavare, till skillnad från atomer, galaxer och diverse naturfenomen inte gillar att bli granskade. Ett annat skäl är att konspirationsteoretiker många gånger är pinsamt amatörmässiga.

Till exempel slarvar man ofta med tillämpningen av Ockhams rakkniv; den princip som säger att enkla förklaringar är att föredra framför mer komplexa.

Det är också viktigt att respektera naturlagarna. Om inte naturlagarna själva utgör en konspiration är det mycket osannolikt att jorden skulle vara platt, att det skulle finnas högtstående civilisationer i jordens inre, eller att brittiska kungahuset härstammar från ödlorna.

Såna här spekulationer (jag säger inte att dom har fel, bara att jag inte tror på dom) tenderar att ge konspirationsteoretiker dåligt rykte. Ungefär som att klumpa ihop seriösa vetenskapsmän med ett gäng alkemister från medeltiden.

Bra konspirationsteorier använder sig av logik, förnuft och mänsklig erfarenhet kombinerat med en gnutta fantasi, för att leda oss in i något vi aldrig kunde föreställa oss. Lite som när man konstruerar en deckare eller en spionroman. Attraktionskraften ligger i att alltihop skulle kunna vara sant.

Var det kanske Macron som tände på Notre Dame för att få ett slut på Gula västarnas uppror? Eller hur ska man tolka den här videon? Var massakern i Christchurch i själva verket en teater iscensatt av islamister? För att ursäkta slaktandet av kyrkobesökare på Sri Lanka, eller för att underlätta IS etablering i västvärlden? Modern media ger konspirationsteoretiker oanade möjligheter, vilket enligt en annan konspirationsteori förklarar varför statlig censur ligger så högt upp på dagordningen.

En konspirationsteoretiker som ofta syns på nätet är dansken Ole Dammegård, som också turnerar i Sverige. Här är hans något skruvade tolkning av Madonnas framträdande på Eurovision i Israel.

Själv har jag svårt att absorbera såna här apokalyptiska visioner – de ger mest en diffus känsla av obehag. Det finns andra mer handgripliga konspirationer jag har lättare att tro på:

Till exempel tror jag det existerar ett blocköverskridande politikervälde, som i maskopi med ett antal profitörer inom det välfärdsindustriella komplexet strävar efter att förslava den skattebetalande medelklassen. Alla som följt Patrik Engellaus artiklar här på DGS är förtrogna med idén.

En annan konspirationsteori jag misstänker är sann, är att den aktuella klimatdebatten ytterst handlar om att göra oss rädda. Det är inte bara Greta som vill att vi ska känna panik, det vill också våra folkvalda politiker och syftet är att vi ska ge upp ännu mer av vår demokrati, ännu mer av våra skattepengar och ännu mer av vår personliga frihet. Kanske för att bredda vägen mot en ekodiktatur i klass med det gamla Sovjetimperiet.

En tredje teori jag omfattar med hull och hår, är att delar av den politiska eliten vill tvinga in bångstyriga svenska arbetare i en nazistisk återvägsgränd. Syftet må vara att isolera och stigmatisera de sista resterna av nationellt kulturellt självmedvetande, till gagn för den globala världsordningen.

En fjärde konspiration jag finner sannolik är att det finns avancerade planer (som majoriteten av muslimer förstås är ovetande om) att förvandla Västeuropa till islamskt territorium. Merparten av våra politiker verkar låta det ske, kanske av den enkla anledningen att de i slutändan hoppas befinna sig på den vinnande sidan. Den här valaffischen från 2018 ger i alla fall mig en del obehagliga associationer. Den som vill ha mer kött på benen rörande islamiseringen av Europa, rekommenderas före detta underrättelseofficeren Johan Westerholms artiklar i ämnet.

50 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Till konspirationsteoretikernas försvar

 1. Kan man få en kopp kaffe? skriver:

  Hur ser vänsterns motor ut som konspirationsteori?
  Den består av en jakt på skillnader definierade som problem. Huvudsakligen klädda i socioekonomiska termer, som bör eller måste åtgärdas. Man fokuserar på mänskliga avvikelser. Genom dem andas man indignation och förtrytelse. Påtar sig rollen som en världsförbättrare som lagt in högsta växel. Alltid som samvetets röst, som bara vill väl.

  De konservativa försvarar skillnader, som de ser i naturlighetens ljus. Följsamma och sprungna ur individualitet och människors olika val och förmåga.

  Vänstern däremot värjer sig mot dessa skillnader, och betraktar dem som orättvisa. Man eftersträvar alltid en utjämning. Mellan könen får inga skillnader förekomma. Fattig och rik är tecken på ett klassamhälle. Kön utgör en social konstruktion. Och blir därmed formbara genom viljeinriktning. Ett rent anti-biologiskt förhållningssätt. Ofta förnekas också kulturella skillnader, av samma orsak. Endast socioekonomiska faktorer accepteras. Förhållanden som är påverkbara av politik.

  Så tillkommer alla skillnaden mellan länder. De skall suddas ut med hjälp av politiska initiativ, migration, ekonomi, bistånd och social ingenjörskonst.

  De konservativa vilar mer tryggt i sitt försvar av skillnader. Oavsett om det gäller individen, familjen eller samhället. Men saknar inte behov av att hjälpa andra, men gör det i lugnare former. Mindre högröstat. De värnar bestående kärnvärden och landets historiska rötter, utan att tappa fokus på utvecklingen framåt.

  När man är ung är tillvaron sällan särskilt stabil. Som hos mer äldre. Äldre söker trygghet i vidare mening, och anser sig också förtjänta av det, efter år av slit och kanske även missräkningar.

  Riktigt så ser inte vänstern på saken. Där äldre ser trygghet och rättvisa – hittar vänstern orättvisor. Varför skall andra ha mer än jag? – tycks deras tankar kretsa kring. Utjämna och utjämna och utjämna. Syna och ifrågasätt varenda uppstickande skillnad. En vänsterns eviga jakt på avvikelser, alltid definierad som en orättvisa. Man vill ha plana och platta golv, som tar bort incitament. Allt skall vara lika, något annat nöjer man sig inte med. Nu räds man inte att måla upp 40-talisterna som en ekonomisk börda. Något man aldrig skulle göra med aparta kulturer. Vänstern i ett nötskal.

  Detta var min egen konspirationsteori. Kan man få en kopp kaffe?

  Gillad av 15 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Absolut kan du det!
   Skriver det igen, med en druckens envishet. Anders Isaksson, salig i åminnelse, har uttryckt det sista stycket du skriver kärnfullt:
   ”Först var det lika lön för lika arbete, sedan var det lika lön för allt arbete, nu är det lika lön oavsett om du arbetar eller inte”. Men det var redan på 80-talet…
   Idag hade han gjort tillägget: sista delen gäller ej pensionärer.

   Men det är ju inte precis någon konspiratonsteori.

   Gillad av 6 personer

 2. Tack för kaffet! skriver:

  Åter till en radikal konspirationsteori.
  Det brukar heta att ”när fan blir gammal blir han religiös” – eller var det konservativ? Att radikalitet hör ungdomen till, är en sanningens truism. Yngre är mer benägna att delta i jakten på orättvisor. Den eviga jakten på skillnader. Men denna tankefigur har även många äldre. Av slentrian, tanklöshet, avundsjuka, eller enbart av vanans makt? Inte lätt att veta.

  Många av dagens samhällsprojekt är initierade av vänstern och finansieras med hjälp av skattemedel. Medan konservatism mer går ut på att försvar det som redan uppnåtts, som i sig kräver ständigt underhåll. Men inte alls med lika höga siffror.

  De konservativa vill försvara och bevara. Vänstern vill riva ned och skapa mer av påtvingad rättvisa, vilande på ideologisk grund. Som alltid handlar om jakt på skillnader. En jakt som även drabbar hela nationer, med gränsupplösning som följd. Där en frikostig migration av ekonomiska migranter ingår, bekostat av en inhemsk befolkning. Endast 5 procent av migranterna beräknas tillhöra kategorin flyktingar. Med det bryr sig inte vänstermedia om.
  För även socioekonomiska famntag över gränser ingå i jakten på utjämning.

  Försvar av egna landgränser betraktas av vissa vänstermänniskor som orättfärdigt. Som högernationalistiskt och farligt. Fast välfärdssystem är uppbyggda inom enskilda länders gränser, av en arbetande och inhemsk befolkning.

  Hur kunde vi hamna här? Att endast en global värld, utan några landgränser, anses skapa full rättvisa? Numera både ur ett vänster- och liberalperspektiv, i skön förening.

  Samtidigt smyger det internationella kapitalet tyst i bakgrunden. För dem utgör landgränser också ett hinder. Med en högre profit i sikte om de försvinner. Skillnader mellan länder sägs ökar på deras transaktionskostnader. Och försvårar för en större marknad.

  Plötsligt hamnar vänstern och liberalerna i oligarkernas och de superrikas knä. De möts i en intressegemenskap, men utifrån två olika perspektiv. Där i båda fallen mer av öppna gränser eftersträvas.

  Här träder plötsligt vänstern fram som nyttiga idioter. Nu i andra knän än i Stalins, Mao Tse Tungs och Pol Pots. Så kan det gå när vänstern jagar skillnader, och hjälper de superrika att ta över världen.

  Tack för kaffet! Nu somnar jag om.

  Gillad av 12 personer

 3. Christer L skriver:

  Det som bör stå främst listan är de rent konkreta händelserna, där man sedan kan bygga ut sammanhangen med teorier. Om man som exempel tar detta med Notre Dame så har en rad andra kyrkor bränts ner i Frankrike, men sambandet har inte diskuterats. Sedan hade det sambandet kunnat jämföras med ett annat, nämligen mordattacker mot civila.

  Ett stort antal terroristattacker har inträffat världen över, i synnerhet i Mellanöstern och andra muslimska områden, men även i Europa, USA, och nu senast Sri Lanka, men fortfarande är den oerhört allvarliga frågan vad som kan vara den gemensamma motivationen nedvärderad som en fråga för galna konspirationsteoretiker. Enligt en blogg https://thereligionofpeace.com/ har 35165 terroristattacker genomförts, alltså riktade mordattacker mot civila, sedan 9/11 i New York år 2001. Bara i maj i år genomfördes 168 attacker världen över, 800 döda, 711 skadade, 12 självmordsbombare i 27 länder. Det finns utförliga hänvisningar kring allt detta, så någon enkel simpel konspirationsteoretiker (som yours truly) står inte bakom sajten, utan en ihärdig ansträngning under många år skönjes.

  Fredens religion, har islam kallats av många europeiska politiker. Detta har man inte senare tagit tillbaka någonstans, på något håll. Tvärtom har en konsekvent nedtoning av orsakssambandet bakom terrorisattackerna varit det enda tydliga. Och detta gäller en enda politisk fråga av ett antal, som har med stora skeenden och sammanhang att göra. Kriminaliteten i Sverige är en annan fråga, ett axplock. Betecknande är att de flesta dömda för grova brott i vårt land inte är svenskar i den gammalmodiga bemärkelsen av ett folk. Våra högsäkerhetsfängelser är fulla av utlänningar. Varför?

  Som Sartre påvisade så kan frånvaro vara en mycket konkret närvaro (tänk: sitta på krogen och vänta på kyparen). Det är frånvaron av en diskussion i riksdagen och media om sammanhangen som är den största konkreta indikationen på en konspiration. (Och nu börjar väntan bli alltmer otålig, vilket i alla fall är något.)

  Gillad av 9 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Den långa väntan på en politikers äkta tankar fick ett slut då Sabuni upphävde sin röst i Expressen om att ”Mångkulturen borde begravas”. Det märkliga är att den samlade journalistkåren inte störtade sig över henne med kompletterande frågor och undringar hur länge hon tänkt så utan att upphöja sin röst.

   Och framförallt kunde man uppammat ett positivt stöd för Sabunis tankar genom intervjuer med sådana som Ivar Arpi, som framfört halvkvädna visor i samma riktning. Kraftigt understöd kunde påräknats från framträdande dissidenter som Karl-Olof Arnstberg, Sanandaji med flera. På detta sätt kunde man för första gången fått en diskussion om invandringens konsekvenser allsidigt och ärligt belysta.

   Sabunis uttalanden i Expressen måste vara som att skjuta på sittande fågel för en journalist. Ett ”gefundenes Fressen” för en journalistkår, som alltid sägs vara på hugget för att hitta det stora scoopet.
   ELLER?

   Gilla

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Hur länge gälde det,
    innan kappan tvingades vända!

    Blixten är snabbare,
    men ett dygn i politiken inger inte förtroende direkt!

    Men Liberaler är förstås kluvna!

    Gilla

  • Hilding Bengtsson skriver:

   TUSEN KYRKOR har brunnit i Frankrike,
   under bara senaste året!

   Det kristna kulturarvet hotat!
   Muslimsk lek med eld/tändstickor?

   EN kyrka AVSEVÄRT mer symbolisk,
   än Allah de andra tillsammans!!!

   Redan innan branden var släckt,
   sa myndigheterna att det ej var terrordåd.

   ANINGEN FÖRHASTAT,
   utan brandplatsundersökning,
   med denna bakgrund???

   Men det hade satt fart på motståndsrörelsen,
   OM DET KUNDE BEVISAS!

   Gillad av 2 personer

 4. Lars Strömberg skriver:

  Konspirationer och list i diverse sammanhang. Kanske. Men, jag vet inte riktigt..
  Jag tänker ungefär såhär:
  Det krävs förmodligen en hel del listigt, målmedvetet och komplext tänkande för att utarbeta en så kallad konspirationsteori. Det vill säga, de som resonerar i dessa banor har rimligtvis de intellektuella förmågor – och även de grundläggande attityder – som erfordras för att motiveras till, samt klara av att, skapa en konspirationsteori. Lite ”speciella” människor, helt enkelt.
  Dessa konspirationstänkande personer utgår kanske lite väl lättvindigt från att även omvärldens människor, makthavare, politiker, företagsledare med flera också är lika listiga, intrigerande och komplex-tänkande som de själva. Det krävs rimligen en mycket god organisationsförmåga, kommunikationsförmåga, måldefinieringsförmåga mm för att organisera de hemliga agendor och nätverk som behövs för att skapa dessa listiga planer.
  Jag tror inte riktigt på detta. Ty, varför skulle exempelvis politiker ha dessa enastående förmågor att framtidsplanera, tänka i kommande komplexa scenarior, hitta rätt metoder för sina mål mm, när de inte förmår att planera rätt och tänka framåt i övrigt. Det begås ju misstag, fattas ogenomtänkta beslut, sjabblas och görs felbedömningar hela tiden. Jag tror mer på klen reflexionsförmåga, kortsiktighet, varierande grad av stress och förvirring, prestige, bristande integritet, social ängslighet och beslutsvånda som förklaringar till utvecklingen i världen än på extremt sluga, illvilliga personer i välorganiserade hemliga nätverk.

  Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   @Lars: Om journalisterna fås att hålla tyst om sådant som den politiska makten önskar, så blir folken ovetande om det som planeras och är i görningen. Så har skett i historien och sker idag ideligen.
   Islam är främst en statsideologi och som är starkt missionerande. Islam ska med tiden ”erövra” världen. Det finns inga demokratiska islamska länder, de är mer eller mindre diktatoriska alla.
   Någon gång före 1973 bestämde sig arabvärlden för att påbörja maktövertagandet av Europa. Och 1973 inleddes således en oljebojkott mot Europa för att ”mjuka upp” dess makthavande politiker i EU. Förhandlingar inleddes och de avslutades inte förrän 1995.
   Resultat finns i dokumentet Barcelona-deklarationen. Som förespråkar folkblandning mellan araberna i Mellan Östern(MÖ) och Europa. Denna pågår ju stort idag, särskilt i Sverige, och detta på politikernas inrådan! Utom SD, som är svensk motståndsrörelse och därför hatas!
   Trots att Sverige då 1973 inte var med i EU, så var internationalisten Palme stort för detta blivande folkblandningsprojekt. Och passade på att 1975 anta dokumentet SOU 1975:26, (SOU = Statens Offentliga Utredningar) som innebar att Sverige skulle omformas till ett mångkulturellt land, dvs landets gränser skulle öppnas för möjlighet till stor invandring!
   Jag kallar denna SOU 1975:26 för ”SOUn för mångkultur” i Sverige.
   Samtliga övriga partiet stod eniga bakom detta beslut! Allt detta försiggick utan att journalisterna rapporterade om det! Redan då var journalisterna maktens redskap och därmed förrädare mot det svenska folket, tillsammans med de politiska partierna S, M, Fp(L), Bf(C) och KDS(KD). Hur V(VPK) ställde sig vet jag inte.
   Om detta inte var emot dåvarande folkvilja, dvs ett hemligt upplägg = konspiration så vet jag inte vad en konspiration innebär.

   Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Lasse, du skjuter på fel mål! Det är inte politikerna som tänker ut konspirationerna. Politikerna är de som faller för dem; antingen på grund av girighet eller på grund av att de är världens mest nyttiga idioter.

   Konspirationer från allra högsta nivå är legio i alla odemokratiska samhällen, som ett led, i maktkamper eller för att hålla folket på mattan.

   Den förhärskande strategin är den som bygger på Hegels filosofi om tes, antites och syntes. Den kalas på modernt språk för problem/reaktion/lösning.

   Gemensamt för alla stora konspirationer under senare tid är att de bygger på just den modellen. Man genomför en operation som sätter skräck i människor och medan chockverkan fortfarande är stark visar man fram lösningen vilken identifierar gärningsmannen och att han är oskadliggjord.

   Mot ovanstående bakgrund för man sedan fram förslag till åtgärder för att ytterligare ”skydda” befolkningen. Dessa åtgärder är i själva verket ägnade åt att dra in mänskliga friheter – minskad yttranderätt, mer övervakning o.s.v. – i mycket högre grad än att de utgör ett skydd.

   Den som ger sig tid att sätta sig in i fakta i ett antal av den senaste tidens ”terrordåd” kommer strax att upptäcka närvaron av detta mönster.

   Mitt svar på artikelförfattarens synpunkter är i princip att för att uttala sig måste man sätta sig in i fakta och noggrant analysera dem. Gör man det kommer man så småningom att kunna urskilja vad som är grundad och vad som är ogrundad kritik mot den officiella versionen av dramatiska och ingripande händelser. Men precis som artikelförfattaren skriver vill de som eventuellt har medverkat i en konspiration av något slag gärna klumpa ihop deras kritik med mer fantasifulla idéer om att Elvis lever o.s.v.

   Vi lever i en värld där sanningen inte står så högt i kurs. Viktigare är att ens uppfattningar stämmer överens om det som är politiskt korrekt; oavsett hur det står till med fakta i målet.

   Med den tanken i bagaget förstår man hur viktigt det är att man gör analysen och tar den på allvar även om den inte råkar sammanfalla med det politiskt korrekta. I annat fall riskerar man att medverka till att förtrycka den grundläggande förutsättningen för demokratin; alltså yttranderätten!

   Gilla

 5. Jari Norvanto skriver:

  ”Till exempel slarvar man ofta med tillämpningen av Ockhams rakkniv; den princip som säger att enkla förklaringar är att föredra framför mer komplexa.”

  Ja, det är dödsknarkarrasistisk högerextrem populism med ‘enkla lösningar på komplexa problem’.

  Gillad av 4 personer

 6. brrr skriver:

  En konspiration är en överenskommelse som ska hållas hemlig för alla andra, vilket inte är fallet med islams intentioner att ta över väst. De är helt öppna med det, publicerar sina planer samt dawahmanualer (som man lätt kan söka upp på www) o.s.v.

  En annan sak är det med folkförflyttningar, klimathysteri m.m., det presenteras som något annat än vad som är den egentliga avsikten.
  En välplanerad konspiration ska få med sig både politiska beslutsfattare, medier och stora delar av befolkningar som antingen köps med löften om pengar och status, eller tuggar i sig konceptet så att de agerar som nyttiga idioter.
  Man ska nog inte underskatta vissa människors förmåga att lära sig av historien och genomföra välplanerade processer/konspirationer som leder till vad dessa människor önskar sig.
  När många olika intressegrupper finner en gemensam metod för att uppnå sina mål, så blir propagandan väldigt kraftfull. En sådan period är vi i nu, och det kommer att skicka de flesta av oss rakt ner i avgrunden.

  Gillad av 6 personer

 7. brrr skriver:

  Exempel på en konspiration:
  Du och din äkta hälft är överens om att era barn inte kan få X (som de bett om) p.g.a. Y, men ni vet att de inte kommer att acceptera Y, så istället konstruerar ni förklaring Z och presenterar det på ett sätt som barnen kommer att uppfatta som acceptabelt. Ni kan t.o.m. sockra Z med förklaringen att de som en konsekvens av utebliven X istället kommer att få B, och presentera B så att det i barnens öron låter som ett mycket bättre alternativ än X.
  Då har ni skapat en konspiration mot era barn, och ni anser säkert att det är för deras bästa, vilket det KAN vara.

  Gillad av 1 person

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Min gamla professor i meteorologi Tor Bergeron brukade prata om ”lekmännens hämnd” som vi i dag har drabbats av. Å ena sidan finner vi diverse förståsigpåare som menar att växthuseffekten är ett påhitt av amerikanska oligarker för att pungslå vanligt folk. Var och kan ju förstå att något så lite som några miljondelar koldioxid inte kan ha någon effekt på klimatet. Å den andra sidan har vi arméer av kulturarbetare, vänsterpolitiker och skolkande skolflickor som är övertygade att jordens undergång är nära. Lekmännen har förstås fått det yttersta vapnet i sin hand nämligen Internet. Det hade man ingen aning om för 60 år sedan. Den gamle professorn som lämnade det jordiska 1977 slapp uppleva dagens galenskaper där man inte längre behöver lära sig något. Det är bara att prata och skriva rätt ut i luften. Ingen bryr sig längre. Nästa dag har de glömt allt och börjar om på nytt igen osv osv.

  Gillad av 6 personer

 9. svenne skriver:

  ”En annan konspirationsteori jag misstänker är sann, är att den aktuella klimatdebatten ytterst handlar om att göra oss rädda. Det är inte bara Greta som vill att vi ska känna panik, det vill också våra folkvalda politiker och syftet är att vi ska ge upp ännu mer av vår demokrati, ännu mer av våra skattepengar och ännu mer av vår personliga frihet.”

  Fenomenet Greta formuleras av en del skribenter, präster, politiker och tyckare som ”oss är en frälsare född”, och dessutom har hon tilldelas titeln hedersdoktor på universitetet i Mons i Belgien.Som kronan på verket vill nu Anders Ygeman att hon skall få en stjärna uppkallad efter sig!!

  Nu anses tydligen Gretas ”vetenskapliga insatser” överskugga den italienske vetenskapsmannen Galileis gärningar. Han fick endast en månkrater uppkallad efter sig och detta är ju mycket modest vid jämförelse med en stjärna. Både Stefan Löfvén och Anders Ygeman har ju med emfas hyllat Gretas engagemang och okritiskt anslutit sig till ”koldioxidkonspirationen”, och detta utan att ta hänsyn till kunskapen hos etablerade klimatexperter som t.ex Lennart Bengtsson och Peter Stilbs. Detta ställningstagande ökar verkligen inte trovärdigheten för Socialdemokraterna med anhang.

  Bara det att media inte tillåter dessa båda kunniga klimatexperter att komma till tals – eller offentligt få diskutera/debattera ämnet med Johan Rockström och Pär Holmgren – visar ju att konspirationen står på lösan grund och inte tål en närmare granskning.

  Gillad av 4 personer

 10. Astrid skriver:

  Bra Jan-Olof Sandgren att du tar upp ämnet. Det är viktigt att granska fenomenet.

  Många galna konspirationsteorier florerar för att dölja de verkliga konspirationerna, enligt min uppfattning. Tokerierna är där för att skymma sikten. CIA spred ordet över världen i syfte att anlägga dimridåer.

  På liknande sätt är foliehatten avsedd att förlöjliga den som kikar in i kulissen. Vi hämmas av rädslan för denna blanka hatt som lyser så glatt i solen och gör bäraren till ett ljushuvud!

  En härva av konspirationsteorier omger Palmemordet. Men det var sannolikt en kupp, eller också. Den obelisk som rests på platsen meddelar vilka som låg bakom? Dessa obelisker återfinns i Vatikanstaten, City of London och Washington DC, de tre mäktiga sammanlänkade statsstaterna som bestämmer mycket i världen.

  Sverige är inget självständigt land, ingen riktig demokrati. Den övermäktiga invandringen av bidragsberoende personer är beordrad, vad jag förstår.

  Att stoppa tåget mot One World borde vara möjligt – om folken går samman – kristna och muslimer, ”höger” och ”vänster”… och vänder sig mot den gemensamma fienden: konspirationen mot mänskligheten.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Bra Astrid, du har helt rätt i det du skriver.

   Problemet ligger i fenomenet ”kognitiv dissonans”. Vi vill helt enkelt inte tro att dem till vilka vi lämnat förtroendet att förvalta våra skattepengar är beredda att använda samma pengar för att få oss att betala ännu mer och/eller att snuva oss på konfekten (indragna vårdförmåner o.s.v.)

   Av den anledningen har vi – i vart fall innan vi svalt våra röda piller – svårt att tro på att de verkligen konspirerar mot oss. Men glöm inte att många av dessa personer har fått komma in bakom kulisserna och se hur det verkligen fungerar ”aha; är det så det går till, men då ska väl jag också få vara med”.

   Dagens politiker har mycket liten erfarenhet utanför sin egen broilervärld. Varför skulle de inte falla för berättelse som skulle göra deras egen politikervärld mer inflytelserik, mäktigare och tryggare. De har dessutom hört samma visa sedan 13-15 årsåldern; Gretas ålder. Storgretare!

   Gillad av 1 person

 11. Ms skriver:

  Det är ju fel att klistra epitetet konspiration på sådant som alla vakna kan se. Alla muslimer vill ta över världen, det står ju i deras heliga bok, i den mån de inte vill det så är det ett avsteg från islam, på samma sätt med de andra. Så jag tror Sandgrens perspektiv tjänar fienden, för han blandar vad som är mycket svårare att bena ut med sina 1-4 som helt enkelt är faktum men döljs av makt och media.

  Sandgren gör oss därmed en otjänst när han nämner Ole Dammegård i dessa sammanhang, för att kunna ta till sig ens delar av vad han säger så krävs ett öppet sinne som få har och dessutom en acceptans att han säkerligen har fel på många punkter. Damnegård gör kardinalfelet, det som gör att man får epitetet konspirationsteoretiker, nämligen att man försöker passa in ALLT man ser i ens mentala mall. Detta plågar exempelvis debatten om globalisterna och är väl en anledning till att Patrik fjärmar sig från denna teori. Problemet är att om en sak är fel så döms allt ut, som att det finns globalister som verkar för globalism. Eller att Notre Dam nog brändes ner, eller att Cristchurch, åtminstone till dels, verkar iscensatt.

  Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   ”Problemet är att om en sak är fel så döms allt ut”

   Ja, och att de skurkar som är lojala med de som driver agendorna dömer ut på detta sätt är ju inte konstigt. Det ligger ju i deras intresse. Men alla andra som gör det förtjänar verkligen epitetet ”nyttiga idioter”.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   MS, det där var inte särskilt väl vare sig genomtänkt eller uttryckt.

   Det Ole Dammegård berättar om är det han sett med egna ögon. Exempelvis tar han fram några helt bisarra videos från händelserna i Oslo och Utöya samt Orlando, som tydligt visar att de officiella berättelserna inte är sanna.

   Poängen är inte att tala om exakt vad som har utspelat sig utan att visa att myndigheter och andra skapar respektive utnyttjar vissa händelser för att manipulera befolkningen. Frågan som omedelbart måste inställa sig är varför de har gjort det? Vad ligger bakom? Det är det saken handlar om: hitta den bakomliggande orsaken. Det är osannolikt att det bara handlar om inkompetens eller rena tillfälligheter.

   Gilla

   • Ms skriver:

    Nej det var inte så dåligt uttryckt. Jag håller med om att det var märkliga videos, precis som Christchurch, precis som de som springer omkring på taket på Notre Dame. Jag fick dock intrycket att han tror att alla terrodåd är black ops och iscensatta, inklusive 9/11. Jag ta fel men om så är fallet så är det ett exempel på exakt vad jag skriver att man försöker passa in allt som sker i en enda perfekt konspiration som omfattar allt. Det kan säkert vara så att säkerhetstjänster iscensätter dåd, men inte har de iscensatt alla, utan det är nog så att det helt enkelt sker många muslimska terrordåd. Det är inte SÄPO som klär ut sig och vill mörda Viilks. Även om det kanske tjänar maktens ändamål ändå.

    Det kräver ganska mycket arbete för att övertyga sig, ta till exempel den märkliga norska iscensatta videon, vet du att den har med utöya att göra? Eller att det inte bara var träning? Jag vet det inte. Jag vet att jag gick hem vid bombningarna i London tillsammans med tusentals andra.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    MS, det Ole säger är att de fall han undersökt har sådana element att de med största sannolikhet är iscensatta. Att så är fallet hindrar givetvis inte att det finns verkliga offer.

    Kennedy dog liksom ett stort antal personer gjorde den 11 september 2001. Det hindrar dock inte att den verklige gärningsmannen var andra än de som uppgavs officiellt. Om så är fallet (vilket jag har kommit fram till efter 10 000 timmars studerande) så är vi utsatta för en konspiration från den officiella sidan.

    Vi kan givetvis inte veta exakt hur det har gått till eller vilka som ligger bakom, men när man ser handlingsmönstret upprepas gång efter annan; har vi alla skäl i världen att misstänka att det är fråga om black ops.

    Jag har följt Ole Dammegård de senaste sex åren. Till en början var jag mer skeptisk än jag är nu; dels för att han har kunnat belägga sina teorier med fakta, och dels för att det mönster han beskriver har uppenbarat sig i så många av de händelser som inträffat på senare tid.

    Ole nämner också att han ur mönstret har kunnat förutse var nästa händelse kommer att inträffa. Orsaken är enkel: de som ligger bakom händelserna har en föreställning om att man kan rättfärdiga sina handlingar om man lägger ut ledtrådar till vad som ska följa härnäst. Det är den typen av ledtrådar som Ole lyckats identifiera.

    Det finns en anledning till att de sk islamiska terrordåden har inträffat i västvärlden efter 9/11 och inte dessförinnan. Frågan man alltså måste ställa sig är varför detta är fallet.

    En ledtråd kan vara att det inom Pentagon under slutet av 1900-talet upprättades ett dokument som kallades PNAC (Project for a New American Century). I dokumentet förespråkades att ledarna i sju olika länder inom MENA (Irak, Iran, Libyen, Sudan, Yemen, Syrien och Afghanistan) skulle avlägsnas och ersättas med amerikanskvänliga diton.

    Du kan med egna ögon bevittna följderna.

    Gilla

 12. Carl af Ugglas skriver:

  Mängder av konspirationsteorier finns förvisso avs. olika sammanhang. Många kanske rent av är löjliga, men även troliga är möjliga. Makteliten som gjort något korrupt har möjligheten att hävda att utredaren är konspirationsidiot och få denne förskjuten åt sidan, psykiskt idiotförklarad, kallad spion, ramla framför tunnelbanan o.s.v. När makteliten, som även påverkar media tex. politiskt, ekonomiskt eller anställningsmässigt fortfarande har makten, så kommer sanningen förbli Fake News och Fake History.
  I den svenska makteliten finns några maktgrupper, som sedan generationer påverkar sanningen och som tillkom vid en viss världsstor händelse 1932, nämligen Kreugerkraschen. I världen över tog ett hundratal människor livet av sig p.g.a uppkommen fattigdom, medan ett ytterst litet antal (”utredare”), blev superrika och såg till att den officiella informationen var att: Ivar Kreuger tog livet av sig eftersom svindlat och blivit pank.
  Sanningen är tvärt om. Såväl en mängd äldre och yngre forskning är styrd, men så finns det många ”konspitationsidioter” som har forskat fram helt andra slutsatser, b.l.a. p.g.a. 60års hemligstämplade dokument släppts.
  Läs tex. Magnus Ullmans nya bok
  Ivar Kreuger 1880-1932. Beställ på nätet. http://www.magnusullman.com.
  Bevis – en mängd starka indikationer på: Ej självmord, ej svindlare och onödig konkurs (skapad)
  Klokt nog hittar författaren inga antydningar på inblandad svensk korruption. Andra moderna djupforskare t.ex. Nikola Majstrovic och Lars-Jonas Ångström gör dock det också, vilket gör dem mer svåra att bli exponerade.

  Gillad av 1 person

 13. Göran Holmström skriver:

  Ni har alla fel, det finns bara en konspirations teori som stämmer, Gud är en lesbisk feminist, och hon placerade mig i Sverige som ren hämnd, denna livsomgång.
  Så där orsak och verkan på allt förklarat, till det så har jag nog prickat rätt många diagnoser på Dsm 5 som det heter numer.
  Grattis jag vann foliehattarnas foliehatt. Är det för tidigt för en wirre nu?

  Gillad av 1 person

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  ”Ungefär som att klumpa ihop seriösa vetenskapsmän med ett gäng alkemister från medeltiden.”

  Alkemin var inte begränsad till ‘medeltiden’: den levde och frodades in på slutet av sextonhundratalet.

  Det är dessa alkemister som är upphovet till modern kemi, fysik, matematik och annan naturvetenskap. Det var tvungna att utveckla metoder för att mäta, väga och jämföra sina experiment, vilket är grunden för naturvetenskapernas metoder. Att de trodde på allehanda religiösa fenomen ändrar inte på det.

  Du känner kanske till Isaac Newton? Den motsättning vi ser mellan alkemi som man praktiserade under sextonhundratalet och vetenskap existerade inte för de som levde då: det var ett och samma. Vill man ta del av Newtons egna skriverier inom alkemi kan man skaffa följande verk:
  ”Newton the Alchemist: Science, Enigma, and the Quest for Nature’s ”Secret Fire”‘. Beställs från Princeton University Press, förf. Newman, William R.

  Frånvaron av bevis för [A] är inte bevis på att [A] inte finns, utan är just endast frånvaron av bevis för [A]. Kan indicier sammanställas och prövas kan [A? etableras. Kan bevis säkras och presenteras samt kontrolleras enligt gängse process kan [A!] etableras.

  Eller såhär: förekomsten eller ej av en konspiration, strategi eller plan är inte avhängig din misstanke.

  Historiskt exempel: hade Gaius Juilus en plan för att besegra gallerna genom en belägring av Alesia? Nej, men han hade en plan för hur man belägrar, och han hade som plan att kuva gallerna. En galler som vid den tiden haft möjlighet att tänka som vi och studera romersk politik från de då senaste tvåhundra åren hade insett detta – hade den gallern då varit en konspirationsteoretiker?

  Var de judar som flydde Tyskland tidigt trettiotal konspirationsteoretiker? Är de svenskar som säger att det pågår ett folkmord på svenskarna genom kolonisationspolitik det?

  Måttet på om det är en konspirationsteori i den pejorativa mening ordet har är om det finns någon form av empiri för det påstådda – att 1885 hävda att svenska politiker har en plan för att byta ut svenskarna mot araber vore en konspirationsteori, så även 1965 – men 2005?

  Planer, och planering, kan inte vara statiska i dynamisk miljö: när de förändrar den miljö de utarbetats inom förändras även de själva. På så vis kan man gå från att hjälpa flyktingar under 1940-talet (finnar, främst) till att erbjuda lyxliv i Schlaraffenland åt invaderande krigsförbrytare under 2000-talet, utan en formellt kodifierad nerskriven strategisk plan.

  Konspirationsteorin är tron på dylika planer, inget annat. Men empirin avgör, och språket formar verkligheten i våra sinnen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 personer

  • A skriver:

   Du är en av få klartänkta här på detta område Rikard. Detta visar att de flesta inte kan hålla huvudet kallt under belastning, de ligger öppna för utmanövrering. Det är uppenbart. 🙂
   Säg ett magiskt ord och folk blir nippriga..

   Mvh A

   Gilla

 15. Sabina skriver:

  Detta med att Sverige ”ska” bli kontantlöst. Man kan fundera på om Sverige är ett utvalt som ett experimentland. Och varför infördes ny valuta där det är svårt att hålla reda på vad som är vad av mynten.
  Är det för att tvinga in oss i euro? Verkar läskigt att inte ha kontanter och vara helt i händerna på bankerna.

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   ”Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Uppenbarelseboken 13:16 -17

   Gillad av 3 personer

  • Pubek skriver:

   Angående kontanter som kanske tas bort:

   ”När författaren Galaxia Wallin skrev sin bok om hedersförtryck efter metoo-debatten intervjuade hon många drabbade kvinnor. En av dem ställde dock in deras möten flera gånger. Det visade sig att hon hade svårt att ta sig till mötena eftersom hennes man kontrollerade hennes kvitton och bankutdrag. Till slut hittade kvinnan en lösning; hon köpte tvåpack bindor i affären och lämnade sedan tillbaka dem mot kontanter. Med dessa kunde hon köpa en anonym SL-biljett och åka till intervjun. Om fyra år kommer hon inte att kunna göra det längre.”

   https://www.nyteknik.se/opinion/utan-kontanter-gar-integriteten-forlorad-6959364

   Ja, vad är meningen med att Sverige ska bli nåt slags föregångsland med att sluta med kontanter? Det här kan man ha många (konspirations)teorier om.

   Gilla

 16. Fredrik Östman skriver:

  ”att klumpa ihop seriösa vetenskapsmän med ett gäng alkemister från medeltiden” — Nu är du naiv igen. Isaac Newton intresserade sig för alkemin, och en stor del av den vetenskapliga begreppsapparaten härstammar därur. Vetenskapen är inte så vetenskaplig och medeltiden inte så mörk och eländig.

  Gillad av 1 person

 17. Magnus Rosensparr skriver:

  ”… att förvandla Västeuropa till islamskt territorium …” är ingen konspirationsteori. Det ingår i den större planen på att nå världsherravälde för islam sedan 1400 år tillbaka, och den strävan är väldokumenterad både i islams urkunder och i dess praktiska utövning.

  Gillad av 2 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Där passar klimatalarmismin in!

   Klimat handlar om långa cykler,
   kan röra sig om hundratals år!

   Annat är bara väder,
   bättre e sämre!

   Skrämma medborgarna med helvetet,
   har överheten försökt göra i 1000+ år!
   inget nytt under solen!

   Domedagen flyttas 10-12 år fram!
   Det senaste halvseklet speciellt!

   En ny skattebas vill man skapa!
   Vi är utsatta för en konspiration!!!

   Ekofascism borde det kallas!
   Gretaism?

   Att Islam planerar att erövra Europa ingen galen teori,
   en planerad konspiration!

   Men DERAS tidshorizont passar inte in i vår kvartalskapitalism!

   Helt olika tidsperspektiv!

   Vi har klockan,
   men MAN har tiden på sin sida!

   Räknar i decennier o sekler!!!

   Gilla

 18. Lars Strömberg skriver:

  När skarpa hjärnor gör komplexa och misstänksamma analyser av den omgivning de betraktar, så utgår de från att verkligheten omkring dem är lika sinnrik och avancerat ordnad som tankebanorna i deras egna huvuden. De kan själva skapa intrikata tankemönster baserat på en närmast hundraprocentig logik och en imponerande faktabank. De kanske – just därför – inte reflekterar över att den verkliga verkligheten har betydande brister i precision och sammankopplingar. Inte minst jämfört med den tänkta verkligheten deras högpresterande, faktaspäckade och logikstinna hjärnor skapar.
  Eller så har jag fel. Det viktiga är inte att HA rätt. Det viktiga är vad som ÄR rätt.

  Gillad av 1 person

 19. Hans Jensevik skriver:

  Greta är ett offer som har en bokstavsdiagnos. Hon utnyttjas. Hon är övertygat om att det kommer att gå åt H-e med klimatet. Det är tragiskt. Att det får pågå? Det är ett mått på hur djupt ner i träsket de ansvariga myndigheterna i detta land har sjunkit. Tänk om det slutar illa. Hon bryter ihop och tar sitt liv. Vad gör vi då? Använd inte henne som exempel i någon text! Inte passande.

  Gilla

 20. Konservativ skriver:

  En klassisk konspirationsteori är att Tobleroneaffären var en konspiration ledd av Göran Perssons för att ta makten i SAP. Snarare än bara resultatet av duktiga och ärliga och hederliga och välmenande och rättskaffens grävande journalister.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.