Patrik Engellau: Bonusmaterial 2

Patrik Engellau

Den av Stiftelsen Det Goda Samhället nyligen publicerade rapporten om invandring och brottslighet ålade sig strama vetenskapliga begränsningar av innebörd att de siffror och fakta som levererats till Stiftelsen från Brottsförebyggande rådet endast skulle sammanställas och presenteras, ej tolkas och förklaras. Syftet med denna självålagda begränsning var att försöka förhindra att den eventuellt efterkommande debatten om rapportens rön blev politiskt infekterad och i stället kunde bygga på förhoppningsvis oomkullrunkeliga fakta.

Det är inte säkert att någon sådan objektiv och förment vetenskaplig faktabaserad diskussion är ens teoretiskt möjlig eftersom diskursen oundvikligen blir politisk när man kommer in på praktiska frågor av typen ”Den andel av brotten som utförs av folk med utländsk bakgrund har ökat stadigt från 32 till 58 procent under en trettioårsperiod så vad gör vi nu?”.

Så låt mig avvika från rapportens strikta begränsning och ta upp en het potatis som låter sig anas av den uppmärksamme rapportläsaren. Den kanske starkaste och mest förvånande slutsatsen i rapport gäller gruppen ”inrikes födda med två utrikes födda föräldrar”. Under 2000-talet har den gruppen seglat upp som den mest brottsbenägna av alla, mer brottsbenägen än exempelvis utlandsfödda afrikaner och folk från Västra Asien vilket betyder Mellanöstern med omnejd. (Om du inte vill besvära dig med att lära hela rapporten så ta åtminstone en titt på Illustration 2 på sidan 17 som handlar om överrisker. Överrisker anger hur många gånger mer sannolikt det är att en viss etnisk grupp begår brott än ”svenskarna”, det vill säga inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. Överrisk är ett slags mått på brottsbenägenhet. I tabellen ser du också vilka etniska grupper rapporten behandlar.)

Det har inom svensk kriminologi länge funnits en föreställning om att Sverige till skillnad från flera andra invandringsländer lyckats med integrationen av invandrare så att invandrarnas barn blivit mindre brottsbenägna än invandrarna själva. Rapporten från Det Goda Samhället visar emellertid att det inte längre riktigt ligger på till på det viset.

Det finns två typer av ”invandrares barn”, dels sådana som har en svensk och en invandrad förälder, dels sådana som har två invandrade föräldrar. Den första gruppen är visserligen fortfarande marginellt mindre brottsbenägna än invandrarna själva, men den andra gruppen, den som har två utlandsfödda föräldrar, avviker starkt åt fel håll.

Av alla de studerade etniska grupperna är de sverigefödda med två utlandsfödda föräldrar den hårdast belastade gruppen. I praktiken betyder detta att brottsbenägenheten ökar i stället för att minska när två invandrare får gemensamma barn. Barn som sedan födseln stått under den svenska välfärdsstatens insyn, omsorg och vård blir alltså mer brottsbenägna än den tidigare generation som fötts utomlands och flyttat till Sverige.

Det är knappast förvånande att det går bättre med ett barns anpassning till svenska förhållanden när barnets ena förälder är svenskfödd än när ingen av föräldrarna är svenskfödd. I den mån denna observation är korrekt skulle man kunna dra några slutsatser. Den första är att det är bättre om invandrare får barn med svenskar än med andra invandrare. Den andra slutsatsen, som följer av den första, är att hela idén med anhöriginvandring inte gynnar integrationen hur humanistiskt motiverad många än må anse den vara. Den tredje slutsatsen, som må vara lite mer långsökt, är att hela det multikulturella projektet i detta perspektiv bör ifrågasättas.

Sedan är det klart att om invandrare, i huvudsak män, efter det att anhöriginvandringen begränsats, i större utsträckning ianspråktar svenskar, i huvudsak kvinnor, för att bilda familj så blir det mer konkurrens om kvinnorna med potentiellt förödande sociala effekter.

41 reaktioner på ”Patrik Engellau: Bonusmaterial 2

 1. olle holmqvist skriver:

  ”Av alla de studerade etniska grupperna är de sverigefödda med två utlandsfödda föräldrar den hårdast belastade”
  Läst detsamma från England och mkt naturligt. Flrstkomlingarna jämför med hemlandet och finneratt de kommit till ett mycket bättre land med polis och någorlunda rättssäkerhet. De tycker att de blir generöst mottagna. Andra generationen däremot, jämför sig med sina jämnåriga, ser orättvisornana, hurde har det sämre än svennarna i skolan. och får lära sigatt svennerna är svaga, moraliskt underhaltiga.

  Schopenhauer menade att judarna borde själva välla att integreras genom bli kristna och
  gifta in sig. Så gjorde mina vallonska förfäder, de skickliga smederna i Österby bruk. På
  en generation hade blivit svenska kyrkans protestanter,glömt sitt franska modersmål, fast en del av dem behöll de gamla valonnamnen. Dock inte de mina, de töntarna, Annars kunde vi ha hetat Marraux, mkt ballare !

  Gillad av 3 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @Holmqvist
   Med tillägget:
   Skolans inflytande skapar idag fel målbilder! Vi som kommenterar på DGS är ofta äldre. Själv började jag skolan -57. Insåg snabbt att jag var från en familj som var en av de fattigaste i klassen. Alla mina lärare hanterade de stora klyftorna som ekonomiskt fanns genom att ständigt måla upp visioner om hur viktig kunskap är och att med hjälp av hårt arbete och med det förvärvade kunskaper kunna göra en klassresa. Den enda klassresa jag eventuellt kunde vara med på men aldrig den de bättre bemedlade åkte med skolan på skidsemestern på vintern. Värsta skoldagen på året var första dagen på höstterminen när ”alla” varit på semester utom jag. Men ingenting kunde för mig varit bättre bränsle för att försöka förverkliga den vision lärarna ständigt målade upp: I Sverige är allt möjligt (vi är kvar i 50- & 60-talen) bara du själv är beredd att arbeta.
   Idag pratar skolan ständigt om allas lika värde och att samhället är rättvist och ”tar hand om allt” inklusive ”motoriskt utanförskap”.
   Kort sagt ser jag hur skolan med sitt över tid förändrade mindset från individens ansvar till att samhället fixar allt har stor del i den ökade kriminaliteten hos nämnda grupper.

   Gillad av 5 personer

 2. Tomas skriver:

  Bedrövligt att Regeringsunderlaget får konfiskera mina pengar via skatt för att medvetet vilseföra mig om samhällets negativa utveckling med sina nätverkande organisationer som Brå, otalet presstalespersoner hos polisen mm. Jag skäms över att förknippas med en statsminister som i tal till nationen använder tvärtomspråk, det har aldrig varit tryggare, immigranter berikar oss mm för att sporra sina medlöpare i media att ljuga för medborgarna. Nu verkar man tubba Ruist att mumla om hur bra migration globalt är för att ta udden av hans fakta att svensk immigration är ett ekonomiskt fiasko. SVD darrar lite på manschetten idag när man fortfarande släpper fram Arpi på ledarsidan.
  PS: är det inte skamligt att man på SVD tar emot mina skattepengar via presstöd samtidigt som man spärrar mig från att läsa det jag inte vill betala för?

  Gillad av 8 personer

  • Min stramd skriver:

   Just det, när jag skrev vetenskapliga artiklar så dög det inte om man med sina experiment visade att frukt föll i allmänhet neråt, om man också bland sina data hade att äpplen flög uppåt. Man måste ju då fokusera hela studien på denna nya fantastiska och banbrytande upptäckt som går emot både Newtons gravitationsteori och Einsteins allmänna teori för gravitationen.

   Äpplen flyger uppåt, och utlänningar blir mindre och mindre våldtäktsbenägna samtidigt som de blir fler från kvinnoföraktande kulturer och begår fler och fler brott av annan art.

   Gillad av 5 personer

   • Redaktionen skriver:

    Om du läser rapporten och framför allt bakgrundsmaterialet så upptäcker du att det inte är sant att utlänningar blir mindre våldtäktsbenägna.
    Patrik

    Gilla

   • Ms skriver:

    Kan du inte vara mer specifik? Jag menar relativt illustration 5 och 6 så är 7 sensationell. Jag tycker det kräver en tydligare förklaring, jag skall gräva igen.

    Gilla

   • Anders L. skriver:

    Jag misstänker att det föreligger ett missförstånd på så vis att MS missat att det finns bakgrundsmaterial, tabeller som det länkas till i inledningen.

    Gilla

   • Ms skriver:

    Nu har jag läst bakgrundsrapporten, en smula irriterande att tabell 4 bara är indelad i två perioder. Nå, det är hur som helst sensationellt, för andelen misstänkta för våldtäkt för svenskfödd med två svenskfödda föräldrar ökar massivt mellan de två perioderna, .9 till 1.8 per 1000 invånare, en dubblering, alltmedan ökningen för utrikes födda per 1000 invånare ökar från 3.6 till 4.8, en faktor 1.33. För andra brott så minskar svenskars andel per 1000 invånare. Så på något sätt så misstänks ”svenskar” 1.5ggr oftare (2/.1.33) för våldtäkt, man har förstås ändrat definitionen av våldtäkt på ett för svenskar ofördelaktigt sätt, inte av en slump förstås, samt kanske annat fusk.

    Jag är övertygad om att Brå fuskar med data och definitioner så det verkar angeläget att istället titta på faktiska domar, nu skall man komma ihåg att uppklarningsprocenten fallit dramatiskt samtidigt med de senaste årens massinvandring av just de grupper med störst överrisk, inte heller av en slump, detta gör ju att antalet domar heller inte blir rättvisande för antalet brott, de våldtäkter som inte klaras upp begås i högre och högre grad av invandrare.

    Kort sagt så är det nog omöjligt att få fram fakta i målet för oberoende part, staten vill ha det så här och låter svenska kvinnor bli våldtagna och har använt ganska mycket kreativitet på att dölja detta faktum. Sanningen förblir dold och det blir folks egna erfarenheter som kommer att styra deras politiska val, vilket kommer att betyda, eftersom medierna inte gör sitt jobb, att tusentals och åter tusentals svenska kvinnor kommer att bli våldtagna pga 7-klövern och deras väljare.

    Gillad av 4 personer

 3. J.G skriver:

  Något jag funderat på är att i gruppen ”svenskfödd med svenskfödda föräldrar” så blrjar det dyka upp mer och mer personer som inte anser sig vara svenskar. Hur tacklar man det?

  Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Efter det att anhöriginvandringen har stoppats och asyllagstiftningen skrotats och endast noggrant utvald arbetskraftsinvandring och noggrant bokförd turism tillåts, med effektiv gränspolis och tull, så är det återvandring, återvandring och återvandring, som måste stå först på åtgärdsprogrammet. Listan kan göras lång på åtgärder, men det måste handla om återvandring och gränssättning och avveckling av bidrag. Några morötter men framför allt en tydlig piska.
  Andragenerationsinvandrarna behöver piskan och gränssättningen mest. Men det handlar säkert mycket om deras föräldrars inställning (Förutom det slappa curlandet från det svenska samhället) De föräldrar som vill att deras barn ska klara sig bra i skolan och s a s bli svenskar, deras barn brukar kunna klara sig bra. De som klarar sig sämst är de med föräldrar som tar avstånd från det svenska samhället (alla muslimer exvis) eller lever som om de hela tiden ska återvända hem fast de aldrig gör det.
  Annars så är väl mängden invandrare, de berömda volymerna, det som möjliggör samhörighet i utanförskapet och i den asociala utvecklingen. Inkludering/assimilation förutsätter små volymer.
  För många, för fort och från för omöjliga kulturer är alltså politikerväldets brott mot oss och vårt land. Invandrares brist på förmåga och vilja till anpassning i första generationen, vilket bidrag och curlande möjliggör, blommar ut som kriminalitet i nästa generation. Vad gäller våldtäktsmän bör obligatorisk kirurgisk kastrering tillämpas, förutom fängelse och utvisning för icke-medborgare. Man måste sjäkvklart avväpna en brottsling. Kan kanske t o m verka avskräckande.

  Gillad av 12 personer

  • Linden skriver:

   Jo man kan ju sitta och önska sig radikala åtgärder för att få skutan på rätt köl.
   Det ju bara ett parti som klart uttalar de högst motiverade grepp du förespråkar, Afs, de fick 21000 röster i riksdagsvalet.

   Så länge svensken reagerar som strutsen så kommer vi ingenstans.
   Jökarna är tydliga med vad vill och önskar.

   Gillad av 2 personer

 5. Jari Norvanto skriver:

  Rapporten full av oomkullrunkeliga fakta ist ein Knüller! DGS vann matchen sedan Staten lämnat walkover medelst ett vresigt tillbakadragande med svansen mellan benen.

  Gillad av 3 personer

 6. Min strand skriver:

  Detta är ju välkända effekter, när en apart kultur väl får fotfäste så lägger sig brottsligheten på en permanent hög nivå. Vilken generation är de svarta i USA idag? På samma sätt börjar man i USA nu etablera en mycket stor mexikansk/sydamerikansk grupp som är mycket kriminella.

  Varför sker då detta, för icke-indoktrinerade så är ju Patriks slutsatser ovan självklara, om någon är förvånad så borde detta vara förvånande i sig. Svenskar tror inte på Jerzy Sarnecki, de bara vet precis vad man inte får ifrågasätta. Så dessa konsekvenser är ju helt självklara, och att invandringen bör ifrågasättas är inte långsökt, utan självklart. Varför har det då blivit så här iallafall? Jo, någon vill ju uppenbarligen ha det så här! Kan vi inte sluta prata om långsökt? De vill ha det så här, de VILL HA brottsligheten, den är en självklar konsekvens av invandringens sammansättning som är optimerad för att maximera kostnaden för svenskarna och européerna och amerikanerna. Hade kineser kommit så hade det största problemet varit att få plats på universitetet (och möjligen stöld av svenska innovationer).

  Så jag finner anledning att fortsätta skriva ”de vill ha det så här” eftersom detta borde vara utgångspunkten för diskussionen: ja invandrad brottslighet är ett olösligt problem men de som styr vill ha det så här för det ger maximal möjlighet till parasitism och att kuva svenskarna med importerat våld. Börjar man med detta som utgångspunkt så förstår man att de är våra fiender och kan börja fundera på vad man då skall göra, istället spiller vi tiden med att hela tiden undra över: ”vill de ha det så här?”, eller ”kan det verkligen vara så illa att de vill ha det så här?”, eller ”varför vill de ha det så här”, eller ”hur kan de vara så dumma så att de vill ha det så här”, eller ”hur kan de vara så odugliga så att de vill ha det då här”.

  De vill ha det så här, punkt. Nästa steg.

  Gillad av 8 personer

  • Mangan skriver:

   Nej de vill inte ha det så här. Få människor besitter den cynism som skulle krävas. Det finns antagligen en och annan i politikerskrået men de är långt ifrån i majoritet.

   Istället är det högst mänskliga och vanligt förekommande ideologiska och psykologiska faktorer som ligger bakom. Ni som gärna attraheras av konspirationsteorier verkar ofta sakna förståelse för hur människor i allmänhet fungerar.

   Många politiker, skolade i postkolonialism, gick nog på utopin om det mångkulturella samhället. När fler och fler negativa konsekvenser avslöjas reagerar många som de flesta, nämligen ha svårt att erkänna (för sig själv och andra) att man haft fel. Den svårigheten ökar ju mer som står på spel. I en politisk karriär är det en dödssynd att erkänna att motståndaren hade rätt. Speciellt om motståndaren är någon så hatad som SD. Någon som man ideligen brunmålat för billiga poäng. Att förlora prestigen man satsat är också svårt. I den akademiska världen kan man också se det fenomenet.

   Istället börjar man rationalisera: Polis och rättsväsende är nog diskrimerande; Problemen är nog bara initiala och går över, men om vi erkänner några problem kommer svenskarna bli rasister och gå till SD; Det är socioekonomi som ligger bakom, dvs det är vårt fel och bara vi får upp deras standard löser det sig. Osv.

   Det finns de som är idealister, dvs att principen om mångkultur alltid har företräde oavsett konsekvenser. Det handlar om värdegrund osv.

   Sedan har vi antagligen den största bidragande faktorn, nämligen en i stort sett samlad mediakår som belönar politiker som pratar väl om mångkultur medan de bannar alla andra i samlad kör. Varje politiker vet att utan bra kontakt med media är det svårt att göra karriär.

   Nu försvarar jag inte sådana politiker. För politiker är att vara rakryggad en viktig egenskap. Likaså förmågan till självinsikt. Politiker som saknar detta bör röstas bort direkt.

   Nej, den viktiga frågan är inte om de vill det eller inte. Det viktiga är att identifiera problemen och deras lösningar och hur lösningarna ska kunna genomföras. Enskilda politikers motiv är bara extramaterial för intresserade.

   Gillad av 2 personer

   • Ms skriver:

    Du har missförstått vad jag menar med uttrycket ganska precis. Självklart så är vi människor så beskaffade att om vi är orsak till något som allmänt anses vara ont eller dåligt så finner vi en rationalisering till varför det inte har med oss själva att göra. Löfven rationaliserar därför bort (precis som du skriver) att hans partis politik är direkt orsak till att så många blir rånade och våldtagna i Sverige men det jag menar är att vi inte kan tillerkänna Löfven denna ursäkt. Mördare som sitter i fängelse finner också ursäkter, alla skurkar nästan säger att det var någon annans fel, icke desto mindre sätter vi dem i fängelse för deras bortförklaringar väger lättare än värdet av att straffa dem. Samma sak borde gälla våra politiker och folks politiska åsikter, det finns ingen rimlighet i dessa rationaliseringar för exempelvis massinvandringens konsekvenser men denna sjuka att ingen är ansvarig sprider sig till allt fler områden.

    Det är inte extramaterial för om man inte accepterar att de vill ha det så här så tror och hoppas man på att de kanske tar sitt förnuft till fånga men det kommer aldrig att ske. Att konstatera att de vill ha det så här är ett accepterande av detta faktum och deras skuld, visst, men pekar också på vad som behöver göras, och det inbegriper inte de skyldiga, de är våra fiender.

    Så alla dina förklaringar ägnas enorm tid på bland annat på DGS, vilket jag anser vara slöseri. De vill kanske inte ha gängvåldtagna kvinnor i mängd men de väljer ändå detta över att stoppa massinvandringen, därmed är de skyldiga med uppsåt.

    Gillad av 4 personer

   • A skriver:

    Okej Mangan, om jag uttrycker det så här: Maktetablissemanget låter gärna ursvenskarna betala priset för mångkulturexperimentet oavsett den kostnad detta genererar. Och vilket uttryck detta än tar sig. De tänker inte avbryta detta oavsett vad. Inte lyfta ett finger. Vad betyder det M? Eller har jag fel??? Och beträffande väljaren så är problemet att tanken inte har slagit dem att etablissemanget inte har samma incitament som de själva. De kan inte se skillnad på sig själva och etablissemanget. Jag har studerat detta mycket noga och medvetenheten är obefintlig.

    Mvh A

    Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    MS och Mangan
    Som jag ser det har både Mangan och MS goda poänger i den här ordväxlingen.
    Men när enskilda politiker har makten inom ett parti och är tongivande för både åsikter, handlingar och motiven till dessa, så är motiven inte bara extramaterial. Vi vet bl a från Ann-Marie Påhlssons intervju i DGS-tv att det är en handfull människor som bestämmer allt inom ett parti. Enligt Johan Westerholm kuppade vänsterfalangen inom S till sig makten inom partiet år 2009. Det är alltså en ganska liten klick människor som bestämmer det mesta av vår rikspolitik. Och deras motiv är inte bara extramaterial för så länge de har denna makt, så rättar övriga in sig i ledet och de själva skulle inte lyssna en sekund på någon förnuftig problemformulering eller förslag på lösningar. Eftersom just de vill ha det så här. Det handlar inte om naivitet eller ens inkompetens, utan om att de har dubbel politisk bokföring. Deras stadiga inriktning mot mera makt ger kanske en del oönskade bieffekter, men det är det värt för dem. De utgör nog bara en liten klick inom varje parti och en klick inom ledningen för public service och andra statsmedia (liksom inom Svenska kyrkan), men det är en mycket destruktiv klick. De är fanatiker, idealister och extremt maktlystna som åtminstone måste desarmeras på något vis. Fiskstimmet runt dessa behöver nya karismatiska och förnuftiga ledare att följa. Utan att behöva tappa ansiktet eller göra avbön.
    Vi vänder blad…I alla fall in my dreams…

    Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    Jag ser det som någon alkoholberoende som super till trots bakfylla, illamående och fyllefrossa. De vill bli på fyllan trots att de vet vad som händer. De vill ha det så här. Godhetsknarkare, alkis, de har alla sina böjelser.

    Gilla

  • Mangan skriver:

   Förstår jag dig rätt att du pratar om att motivera och mobilisera väljarkåren? Att det är en sorts pragmatik med att välja motiv? Vissa motiv leder till passivititet hos väljarna medan sådana som ställer upp en antagonism eller fiendeskap leder till aktivitet?

   Det finns flera problem med ett sådant synsätt. För det första är ”de vill ha det så här” inte trovärdigt. Och det är väldigt enkelt för ansvariga att uppriktigt förneka det. Vad som händer då om väljarna inte köper det är att de distanserar sig än mer från oss ”extremister”.

   Det du pratar om är egentligen manipulation. Att samtidigt kritisera etablissemanget för att inte ha varit uppriktiga angående invandringen blir då bara ett stort hyckleri.

   Det verkar som att du berättigar det med ”ändamålet helgar medlen”? Den är förförisk när man ser ändamålet som så gott. Men tror du att de som du försöker övertyga ser det likadant? Vägen dit kommer inte vara konfliktfri direkt. Hur svårt kommer det inte bli för många vid varje svårighet att säga ”stopp och belägg, det här det inte värt!”? Se hur det gick med anhöriginvandringen. Långsiktighet byggs med tillit. En eventuell temporär ökning av stöd spelar liten roll i längden. Som Ny Demokrati.

   Jag såg inte ens att du kunde mena vad du menade. Det ter sig så självklart för mig att inkompetens inte ska accepteras på så viktiga poster. Motiv är helt irrelevant då. Att rösta på sådana som ”kanske kan komma på bättre tankar” är absurt, men det kanske en del gör? Men det borde gå hand i hand med att de inte ser något bättre alternativ? Vi ser troligen invandringen som den viktigaste frågan men någon som har den som nummer tre gör nog andra prioriteringar. Arga Blatten tycker att vi borde införa en typ av direktdemokrati i de största frågorna och lämna de andra till politikerna. På det sättet skulle man undvika situationer som att folk vägrar att rösta SD pga hat mot deras övriga politik. En bra idé tycker jag.

   Det kanske är så att fler än jag tror bryr sig om ursäkter och motiv. Att av snällhet medvetet rösta på liksom sin egen undergång är värt en Darwin Award. Jag tror ändå att det är bättre att välja vägen att upplysa och förklara för folk hur irrationellt det är, t ex att ta hänsyn till ”vi har varit naiva”. Vad sossarna faktiskt har åstadkommit på terrorområdet är det relevanta. Då är det är bara att klicka sig in på Johan Westerholms blogg för att se hur illa det är ställt. Hur långt efter andra nationer i EU vi fortfarande är.

   Det brukar vara en framkomlig väg att likna det vid något de har starka känslor om. Speciellt nära och kära. T ex om de av snällhet skulle anställa en inkompetent barnvakt. Få skulle göra det. Men om deras anhöriga drabbades av den importerade brottsligheten som de är medansvariga till?

   Gilla

   • Min strand skriver:

    Jag menar inte alls att det är manipulation, jag menar precis vad jag säger, de vill ha det så här, det är en sjuka att vi lägger mer tyngd på dessa bortförklaringar än på det faktum att fler kvinnor bli våldtagna med invandringen, än utan. Man måste ta ansvar och acceptera baksidan av sin politik också. Att mobilisera väljarkåren jo, men med sanningen, men jag inser att detta blir en lång process för detta tänkande att ingen är ansvarig sitter djupt.

    Gilla

  • Mangan skriver:

   ”men de väljer ändå detta över att stoppa massinvandringen, därmed är de skyldiga med uppsåt”
   Det håller jag helt med om. De vill ha massinvandringen med alla positiva effekter i deras ögon. Det blir svårt att förneka att det medföljande negativa är ett pris som de tycker är värt att betala. Men de rationaliserar det så gott det går.

   Citatet ovan är bättre än ”vill ha det så här för det ger maximal möjlighet till parasitism och att kuva svenskarna med importerat våld”.
   Det är inte många som ser det som troligt.

   Angående det du säger att man här fastnar i diskussionen om motiv. Läser inte DGS dagligen tyvärr men min erfarenhet här och från andra ställen är att man oftast pratar om etablissemangets rationaliseringar dvs socio-ekonomi, det är barn, bla bla. Man sticker hål på de dåliga argument som förespråkarna kommer med. Inte så mycket vad de har för bakomliggande motiv. Det är min uppfattning iaf.

   Men nog håller jag med om att det inte pratas så mycket om just lösningar på problemen. Förutom att rösta rätt. Och att en del kan fastna i att bara älta problem. Att bara gnälla utan att ta tag i problemen är ganska mänskligt tyvärr. Det är enklare att gnälla, svårare att ta tag i problemen. Att det sedan är ett så enormt svårt problem gör det inte lättare. Jag tror inte att det är motivdiskussionen som hindrar något. Inte heller diskussioner om rationaliseringar. Inget av det är väl egentligen diskussioner som gör att man väger fram och tillbaka vad man anser om ursprungsfrågan. Tror att det mer beror på att det är svårt att diskutera lösningar och lättare att peka på problem.

   Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Den felande variabeln är andelen invandrare i samhället respektive i de potentiellt brottsbelastades direkra omgivning. När andra generationens invandrare omgives huvudsakligen av svenskar är det inte samma situation som när de omgives huvudsakligen av andra invandrare. Dels på grund av att de alls är invandrare, dels på grund av att de i högre mån är brottsbenägna.

  Gillad av 4 personer

  • Ms skriver:

   En aspekt är hur många invandrare som drabbas av svenskars,brottslighet? Som exempel, hur många muslimska kvinnor våldtas av svenskar? Hur många invandrare rånas av svenska ungdomar? Riktningen på brottsligheten missas helt i DGS undersökning och är så klart helt avgörande.

   Gillad av 4 personer

 8. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  När det nu är så, att andra generationens siffror är betydligt sämre än första generationens; Hur gör vi då med faktainsamlandet? Det all statistik måste bygga på. Jag menar; Om TREDJE generationens invandrare inte heller anpassat sig till samhällets värderingar, så måste det snedvrida resultatet. De måste komma att hamna i ”fel” grupp, nämligen ”Svensk med svenskfödda föräldrar”. Och ju fler invandrarna blir, ju mer snedvrids statistiken!

  Gillad av 8 personer

 9. Anders L. skriver:

  Även norsk och dansk brottsstatistik har visat överrepresentation av invandrarbarn. Även ålderskorrigerat. Dock har man inte skilt på de bägge grupperna med en eller två utlandsfödda föräldrar vad jag kan se. En omtalad dansk studie visade också att tredje generationen var sämre integrerad. En metastudie av all nordisk statistik skulle vara intressant.
  https://ligator.wordpress.com/2017/02/11/vad-sager-dansk-statistik-om-brottslighet-och-invandrare/
  https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3jJ8a0/Fersk-SSB-rapport-Barn-av-innvandrere-mer-kriminelle-enn-foreldrene

  Gillad av 1 person

 10. Göran Holmström skriver:

  Jag köpte argumentet, de vill ha det så här omgående.
  Men nästa logisk fråga följer, VILL VI HA DET SÅ HÄR?
  Och hur mycket vill vi offra för att förändra?
  Några ord på en hemsida?
  Rösta missnöjt vart fjärde år?
  Tjurigt fuska med skatten?
  Eller aktivt krossa skiten?

  Gilla

  • Ms skriver:

   Först så måste nog tillräckligt många köpa det, annars så blir det som några fisar i rymden, så det är väl det vi gör här. Jag är en usel organisatör så hoppas att andra kan bättre, swebbtvs konferens tycker jag verkar vara en startpunkt, skall kanske bli en höstkonferens också.

   Gillad av 6 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Hoppas det, ensam räcker inte långt.
    Är rädd att får politikerna härja fritt i några år till så finns det inget Sverige kvar att rädda.
    Utan något som inte är trevligt att bo i, jag kanske oroar mig i onödan?
    Men känslan är inte bra.

    Gillad av 2 personer

 11. Willy Lindqvist skriver:

  Om jag rätt förstått av uppgifterna har vi att se fram emot en kraftigt ökande kriminalitet efterhand som anhöriginvandrares barn blir äldre.

  Gillad av 1 person

 12. M skriver:

  Väsentlig slutsats att inget av den samhälspolitik man fört under trettio år minskat problemen och tom tycks ökat dem om man ser på andra generationen födda av utlandsfödda föräldrar.

  Gillad av 1 person

 13. lookslikeanangel skriver:

  Så synd…..

  Det finns faktiskt flagranta exempel på problemen
  med andra (t.o.m. tredje generationens) invandrare.
  Ta Frankrike; kravaller i förorter för länge sen,
  kriminalitet, en terrorrekrytering osv.

  Kunde vi då inte lära av andra europeiska länder.
  Varför gick vi i samma fälla?

  Tant pis…. så synd.

  Gillad av 1 person

 14. phnordin skriver:

  Patrik Engellau’s sammanfattning att andra generationens invandrare står för en betydande del av våldsbrotten stämmer med franska erfarenheter. Charlie Hebdo, Bataclan m.fl terroristaktioner och sannolikt IS krigares ursprung bekräftar denna iakttagelse. Däremot står jag oförstående inför uppgiften att svenskar har en till den grad betydande ökning av våldtäkterna-något som borde belysas ytterligare.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.