Patrik Engellau: En vanlig och troligen skadlig tankefigur

Patrik Engellau

I samhället allmänt förekommande tankefigurer behöver inte ha någon genomarbetad grund i form av någon sorts logiskt resonemang eller annat solitt fundament. Det räcker ofta med en attityd som känns bra. Jag kan ge ett exempel från Dagens Nyheters kulturbilaga. Det spelar ingen roll vilken av skribenterna som nedtecknat den aktuella föreställningen. Jag skulle tro att de har ungefär samma uppfattning allihop.

Det börjar med en tes om att människan – ”vi” – på nittonhundratalet föreställde sig att hon var på rätt väg:

den där känslan vi så länge hade att världen i hög fart var på väg att lämna allt föråldrat och irrelevant bakom sig

Nu har det emellertid utvecklats annorlunda stämningar:

Men något har hänt. Vår egen tids rörelse är mer sammansatt. Ännu ökar takten i strukturomvandlingen, men än snabbare sjunker tilltron till hela idén om framsteget. Resultatet är en kognitiv dissonans, en känsla av att något är skevt, resan går fortare men vi vet inte längre mot vad, eller ens om vi vill dit.

I det läget kanske vi börjar intressera oss för vår historia:

I den sprickan aktiveras det förflutna, som längtan och nostalgi, men också som riktmärke och, just, fäste för blicken. Katedraler som står där de står.

Detta är mycket farligt ty det kan leda oss i armarna på Adolf Hitler:

Men den därmed nyväckta historien kan bli farlig också, full av myter och fallgropar varav många lurar i till synes enkla och grundläggande begrepp som ”vi”, ”folket” eller ”landet”. Ord som handlar om vem historien egentligen tillhör, och som det ligger snubblande nära att ge snävt nationalistiska och exkluderande tolkningar på det sättet som nazismen alltid haft som affärsidé.

Jag håller med om att tilltron till något under detta sekel har sjunkit avsevärt i jämförelse med hur det var under det förra. Frågan är vad detta ”något” egentligen representerar. Saken är allvarligare än du kanske tänkt på. Det handlar om vad författaren och filosofen Lars Gustafsson kallade problemformuleringsprivilegiet. Vi har ett problem och vem har rätt att säga vilket problemet är?

Dagens Nyheters kulturredaktion och andra politiskt korrekta instanser föreslår att vi tappat tron till ”idén om framsteget”. För mig framstår detta som huvudlöst och farligt. Idén om framsteget är det som gjorde att mänskligheten – representerad av dess mest avancerade avdelning, nämligen västvärlden – började inrätta ett potentiellt paradis för jordens människor.

Metoden var vetenskap, eftertanke, driftighet, entreprenörskap, utvecklingsfrämjande värderingar och institutioner, till exempel jämlikhetsidealet, yttrandefriheten, den fria företagsamheten och en stat som inte styrde medborgarnas existens så särskilt. Hur kan man tappa tilltron till allt det som gjort oss så framgångsrika?

Jag har också tappat en tilltro, men inte till framsteget utan för de krafter som ställer sig i vägen för framsteget, nämligen just de vidskepliga politiskt korrekta idéer som för närvarande styr Sverige och som får oss, i varje fall mig, att varje dag tappa lite mer tilltro till landet och dess system. Varje gång jag knäpper på teven och lyssnar på en partiledardebatt skruvas förväntningarna ned ett snäpp.

Om man den ena dagen har framgångar och den andra dagen hela tiden misslyckas så är det, menar jag, ganska naturligt att fundera över vad man slutat göra rätt. Är det då inte naturligt att göra det som DN-skribenten i fråga varnar för, nämligen att fundera över begrepp som ”vi”, ”folket” och ”landet”? ”Vi”, ”folket” och ”landet” har en historia att vara stolta över och att lära oss av. Hur gjorde ”vi” när vi gjorde rätt? Att brunsmeta svåra och avgörande frågor är bara att försöka förmå oss att låta bli att använda vårt förnuft. De som brunsmetar skadar oss. De vill inte att vi ska göra landet gott igen.

69 reaktioner på ”Patrik Engellau: En vanlig och troligen skadlig tankefigur

 1. Erik2 skriver:

  Det riktigt ”roliga” i sammanhanget är ju också att detta är kritiken av det egna samhället som vänstern ägnar sig åt. Som med allt i Sverige idag saknar även detta all logik och relevans. Ju mer man får sin vilja igenom, ju mer ens idéer får genomslag i samhällets organisation, desto sämre blir utfallet och desto mer klagar man på sina politiska motståndare. Man har nu suttit på,problemformuleringsinitiativet i snart 90 år. Regeringsmakten har man haft lika länge. Detta är ert vänstersamhälle som tar hoppet från människorna. Det är era skolor som får barn att tappa tron på livet och till och med tappar insikten om vilket kön man har. (Lösningen är kirurgi, tydligen!) Detta skulle oppositionen kunna peka på med rak rygg. Ni i vänstern, klaga inte. Det här är ert samhälle. Så här fungerar det. Ni kanske ska omvärdera er världsbild?

  Gillad av 14 personer

  • Erik2 skriver:

   Jagbhar dessutom känslan av att många inom t ex autonoma rörelserna och miljörörelserna längtar till pilsnerfilmens tid. Man vill bo i stadsmiljöer med bakgårdar och små firmor som hantverkare osv runt knuten. Så det man drömmer om är det gamla småborgerliga Sverige som man motarbetar för vad man är värd. Och den som säger att det kanske fanns lite bra saker där i det gamla Sverige, den brunsmetas. Man brunsmetar ju sig själva!

   Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Självklart är det så. En irrationell reaktion på elände förorsakar mer elände, som förstärker den irrationella reaktionen. Det tyska ordet för ond cirkel är mycket träffande: Teufelskreis, djävulens cirkel. Socialismen är satanism. Socialismen är dödskult. Verkligheten är socialismens värsta fiende. Sanningen är socialismens värsta fiende.

   Gillad av 10 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Unga är vänster därför att de har en ofullständig uppfattning om hur samhället fungerar. Med stigande ålder och erfarenhet kommer normalt bilden att kompletteras och det blir allt svårare att fortfarande vara vänstersympatisör. Det svenska problemet är att politiken hela tiden matas underifrån med unga och att äldre fasas ut för tidigt. Kanske frivilligt och förståeligt när man har hört och sett några av de yngre.

   Inom nästan alla samhällsfunktioner och företag så kommer de äldre att upptäcka en dag att ingen längre bryr sig om vad man säger, även om de andra har lyssnat uppmärksamt. När man sedan lämnar över stafettpinnen så blir de arga eftersom de inser att de själva nu måste göra jobbet.

   Gilla

 2. Benjamin Dhover skriver:

  Tyvärr Patrik, det hjälper inte att försöka förklara för dem. De läser sannolikt DGS i smyg, men de begriper helt enkelt inte vad du försöker säga trots det pedagogiska upplägget. Helt enkelt för de är livrädda för att begripa och därför spelar dumma.

  Samtliga anställda på DN, och kulturredaktionen i synnerhet, är nog tyvärr att betrakta som hjälplöst bortom räddning.

  Gillad av 9 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Som goda kristna vill vi förstås rädda alla. Det skulle dessutom vara den slutgiltiga förödmjukelsen för dessa hybrisens slavar: att bli räddade av dem de tror sig kunna vara nedlåtande mot. Verkligheten är socialistens värsta fiende, men den är alla människors sista tillflykt. Klart att vi skall försöka rädda dem.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Jag tror att om man följer logiken, så leds vi dit och till förlåtelsen M.S. Som jag uppfattar detta just nu, så kan allt härledas ur: Strävan efter mer sanning. Källan. Mycket märkligt alltihopa. Den allseende och allsmäktige guden, allt stämmer. 🙂 Det är som att bibeln inte behövs, det genererar sig självt om man har rätt ingång. Obs, återigen jag är inte religiös, jag bara observerar. Alltså, jag hade redan innan jag såg logiken insett hur denna värld fungerar, fast uttryckt på ett annat sätt. Men nu förstår jag att det är samma. Och du har rätt, det är i mitt fall ett utstuderat hantverk som lett mig dit. En mycket mycket kraftig koppling till verkligheten, kretsande kring orsak och verkan och förfining hela hela tiden. Vad genererar vad, en ständig formulerande upprepande process. Hela tiden klarlägga bygga förståelse, förkasta, bygga vidare, skifta fokus mellan det lilla och det stora oupphörligen. Hela den processen är förlåtelse i utbyte mot mer höjd. Mer sanning. En annan väg är: underkastelse. Men vi gillar ju inte sånt. Det är inte jag som tycker detta, jag följer bara vad logiken(guden) säger mig just nu. Förstår du vad jag menar Samarkand Strand?? Äh, jag kanske skulle ha skrivit nåt annat istället. 🙂 Ångrar mig redan..

    Mvh A

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    I vårt klimat nära nordpolen har sanningen varit förmågan att överleva, att ha värme i sin bostad och mat på bordet hela året. Att ha förstånd att samla i ladorna på sommaren var nödvändigt och sanningen var hur man varje dag arbetade och planerade för att det skulle förverkligas.

    När en fattig skogstorparfamilj för inte så länge sedan inte hade hade fullvärdig kost åt de elva barnen, gick pappa helt sonika ut i skogen på våren för att skjuta en älg fast det absolut inte var stadsbornas och borgarnas jaktsäsong. En klok skogvaktare visste, men höll tyst, bara jägaren skötte det snyggt också.

    För båda var barnens väl och ve sanningen, allt annat ovidkommande.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   De jämför skamlöst nationalism med nazism. Den modellen är avsiktlig och syftar åt att framkalla rädsla hos dem som trots allt tycker att det finns något bra i att vara svensk, något att vara stolt över, något att bevara.

   Skillnaden är mellan demokratisk nationalism som förutsättning för att demokrati och yttrandefrihet ska kunna överleva och imperialistisk nationalism som anser att den egna nationen och rasen är överlägsen alla andra och därför ska underkuvas.

   De tydligaste uttrycken för imperialistisk nationalism finner man i Turkiet och andra islamiska stater liksom i Kina där man mer långsamt och metodiskt söker fullfölja planen på det 5000 -åriga riket.

   Skribenterna är globalister som för allt smör i Småland inte vill att en rörelse som bygger på att bevara ett demokratiskt Sverige byggt på en tusenårig tradition ska motsätta sig deras plan om den imperialistiska nationalism som globalfascismen innebär.

   Gillad av 3 personer

 3. Tritonen skriver:

  Ledande pk-ister och MSM sätter nu gärna likhetstecken mellan nationalism och nazism. Allt för att skrämmas.
  Exempel: I kvällsnyheterna på TV4 den 27 maj inleder Anders Kraft att med domedagsröst måla upp EU-valets resultat. Från Salvinis Italien till Le Penns Frankrike och Englands Farrage som OLIKA NYANSER AV BRUNT!
  Jag trodde inte jag hörde rätt. Otroligt oseriöst att bunta ihop all politik till höger om mitten som olika nyanser av NAZISM!
  https://www.flashback.org/leave.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tv4play.se%2Fprogram%2Fnyheterna%2F11985862

  Gillad av 2 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Olika nyanser av brunt…

   Då måste han vara gravt färgblind.
   Men Fake News regerar i våra media!
   Han borde bli av med jobbet!

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du låter dig luras. National-socialismens färg var och har alltid varit socialismens röda färg. Se på deras flagga. Den är röd med ett litet emblem på, precis som Kommunistkinas flagga är röd med ett litet emblem på och Sovjetunionens flagga var röd med ett litet emblem på.

   Nazismens färg är röd!

   Gillad av 11 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Fake News och lismande propaganda från Dödens nedrigheter: 》”vi”, ”folket” eller ”landet”. Ord som handlar om vem historien egentligen tillhör, och som det ligger snubblande nära att ge snävt nationalistiska och exkluderande tolkningar på det sättet som nazismen alltid haft som affärsidé.《

  Pro primo: Uppenbarligen avser Dödens nedrigheter att ge dessa ord ”tolkningar” som inte är exkluderande. Men då skulle de helt sakna innebörd. Immigranterna behöver inte ens komma hit eller leva på jorden. Varför utesluta marsianer, varför skänka privilegier som jus primae noctis just till de fiendesoldater som råkar ha tagit sig illegalt in i lilla Sverige? Tänk så trångsynt!

  Pro secundo: Att tala om national-socialismens affärsidé blottställer ju bara den här pryoelevens absoluta obildning. Av alla socialister föraktade national-socialisterna affärer mer än några andra. Detta var rentav antagligen en viktig källa till deras judehat. Tsk, tsk.

  Jag itererar: Dödens nyheter bemötes bäst med pinsam tystnad. Den är inte mödan värd, inte pappret den trycks på.

  Gillad av 4 personer

 5. Tomas skriver:

  DN och övriga vänsterrörelsen fungerar som gaphalsarna i småskolan. När man inte lyckas med sina egna projekt ägnar man sig åt att förstöra andras. Wolodarski viftar nog både med lönekuvertet och guldstjärnan för att få strömlinjeformade skitartiklar.

  Gillad av 2 personer

 6. Eva Danielsson skriver:

  Etablissemanget har inte egentligen tappat tilltron på framsteg, men de vill att medelklassarna ska göra det. Allt det här är avsiktlig propaganda för att folk ska sluta förvänta sig förbättringar. För att de inte ska genomskåda att makthavarna medvetet har lagt den goda viljan på hyllan.
  I Sverige finns en märklig jordmån för att det bakvända skulle vara djupsinnigt. Att t ex förneka bekvämligheter och nöjen och det vackra som något självklart gott och i stället utnämna tagelskjortan till något önskvärt. Trista skildringar av elände upphöjs lätt till stor litteratur. Tvärtomtänkande ställt mot friska människors spontana reaktioner. Säkert är kulturredaktionerna de bästa fanbärarna för att sprida en föraktande attityd mot allt som de flesta vanliga uppskattar. Knepet att försöka likställa dem som vill bevara Sverige som nation med Adolf Hitler är så befängt att många säkert nappar på den kroken. Något som låter så galet måste det ju ligga något i. När DN för fram det dessutom. Håhåjaja.

  Gillad av 11 personer

  • Erik2 skriver:

   Du har rätt. Det är precis så det är. Tänker osökt på Hasse Ekman och Ingemar Bergman. Som exempel. Hoppas f ö Hasse Ekman till slut får det erkännande som han verkligen förtjänar. Han var 1900-talets verklige mästerregissör.

   Gillad av 1 person

   • Eva Danielsson skriver:

    Vet inte så mycket om film eller om Hasse Ekman. Men Ingemar Bergman är det inte svårt att tycka illa om. Och riktigt trista filmer, de jag råkat se. Så du har säkert rätt.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Eva Danielsson; synd att du inte sett Gycklarnas afton, Smultronstället, Sommarnattens leende och Fanny och Alexander!

    Gilla

 7. Aha skriver:

  Kulturjournalisterna har stigit ut från sina kammare och blivit samhällsdebattörer. Därtill är de mindre lämpade, oskolade som de är, känslomänniskor som de är. Men de hörs och syns i radio och tv för de kan uttrycka sig väl som är en del i deras skolning.
  Kultur står ju för den fria tankekraften men något mer invallade pk-människor än kulturskribenterna på tidningsredaktionerna finns inte. Komplett förutsägbara. Som sådana ges de utrymme för politiska pamfletter – oskolade som de är och alltid mot högersidan i politiken. I deras betonggjutna värld av åsikter ligger inte i deras förmåga att upptäcka ett enda bra drag hos t.ex. SD för att inte säga hos Trump.

  De förment fria, de i tanken spänstiga kulturjournalisterna och kulturarbetarna går väldigt gärna maktens ärenden. Sovjetunionen saknade inte devota kulturarbetare.

  Gillad av 2 personer

 8. Jari Norvanto skriver:

  Dag 1) Det finns inga problem. Det finns bara möjligheter. Och en handfull utmaningar.
  Dag 2) Klimathotet! Högerpopulismen!
  Dag 3) Upprepa ”Dag 1”.
  Dag 4) Upprepa ”Dag 2”.
  Fortsätt så.

  Gillad av 6 personer

 9. thojak skriver:

  Delar Dina upplevelser, dvs. var gång man tittar på något från den förmenta publika servicens (propaganda-/fake-produktion) så faller tilliten till i praktiken allt som de Facto SKA utgöra fundamentet för ett fungerande samhälle. Detta land har för länge sedan passerat samtliga tänkbara, samhällsletala ‘tipping points’ och kan endast betecknas som ett ‘total constructive loss’, dvs irreparabelt.

  En liten och förvisso uruselt dålig tröst jag plägar ta till är, att man uppnått en sådan ålder att man är nära jordvärmen när hela sk*ten brakar samman. Det kommer definitivt inte bli en munter ‘story’.

  Arma Land ! 😦

  Mvh/TJ

  Gillad av 1 person

 10. Min strand skriver:

  Du spelar motspelarens spel, allt tal om nazism är ju uppenbart inte bara trams, utan den vanliga vänstertaktiken med projicering. Nazismen var främst totalitär socialism och så är det med det, den hade allt gemensamt med dagens pk-ideologi, ledare som vet vad som är rätt för folket och folket har bara att lojalt lyda. Dagens vänster och liberaler använder bara lögnen och hyckleriet en smula annorlunda, men nu när de inte längre oinskränkt kan föra oss steg för steg mot ett totaltärt land så kommer våldet, se videon på swebbtv om industrimannen som spärras inne, eller se vad som händer med Tommy Robinson eller de identitära, de förföljs och nekas inresa av ett enat etablissemang. Vi har helt enkelt hela våra liv suttit fast en en totalitär vänster-boaorms grepp som genom långsam indoktrinering fått oss att tro att vi är fria, att vi styrs av lagar som beslutas demokratiskt, men allt som hänt är att boaormen kramat hårdare och hårdare, och eftersom etablissemanget styr mot ondskan, medvetet eller omedvetet, precis som Hitler, så uppstår allt mer oförklarliga ting, som att man döljer och försvarar våldtäktsmän, bilbrännare, och nu till sist, IS mördare. Är det inte märkligt? Hur har vi kommit i en situation där sådana gråtmilda do-gooders som Elin stoppar flygningar där 50-åriga våldtäktsmän och kvinnomisshandlare skall utvisas (för enorma kostnader, låt istället Bert Karlsson leasa flyktingskepp, när skeppet är fullt, så seglar det iväg).

  Tänk efter, är det inte märkligt? Jo det är det, den enda förklaringsmodell som fungerar det är att man styr mot ondskan, och de personer och det man skapar blir allt mera som ren ondska, de värsta och det värsta vaskas fram, så vi har nu nått ett tillstånd där de som vill ha det så här styr. De som nostalgiskt blickar tillbaks mot det gamla socialdemokratiska Sverige har rätt så tillvida att de som då styrde kanske inte medvetet ville ha det så här, de hade nog sagt stopp och belägg vid IS och våldtäkter och hedersmord, men de har fel eftersom allt detta redan låg i de socialdemokratiska principerna, de är anti-kristna, anti-tradition, anti-vetenskap, anti-individ. Istället så har hela västvärlden allt mer fångats i samma tankar, som under ytan har allt gemensamt med Hitler och Stalin, via klimatet så pratas det nu planekonomi och medborgarlön, vi skall bli slavar för ett högre syfte. Det är alltid samma.

  Så Patrik, snälla, ta paus från DN och sluta spela deras spel, vi vet alla att det är de som är de totalitära, det är de som fängslar och förföljer och till slut, om vi inte kan fås att hålla tyst, mördar. Läs om Tro och Solidaritet på Ledarsidorna, är det inte ren ondska? Är inte personerna onda rakt av? Deras agerande kan inte förklaras på annat sätt, och i varje system så kommer de att styra som närmst agerar som systemets innersta modus operandi, och detta är ondskan, som går emot allt vad väst står för. Det finns inget konstruktivt i deras projekt, utan när man skrapar på utan så går allt ut på att förstöra det som byggts upp, Pågens kan inte ens baka bröd mer. Allt hänger ihop.

  Patrik, sluta svara på frågan om du slutat slå din fru. Anfall är bästa försvar. Deras ondska måste hängas ut, helt utan god ton.

  Gillad av 14 personer

  • B.s. skriver:

   https://samnytt.se/tonarsflicka-led-svart-av-valdtakt-i-barndomen-avslutade-livet-med-aktiv-dodshjalp/
   Sverige vågar varken det mediala eller kändisetablissemanget,
   prata om gruppvåldtäkter eller grova våldtäkter som utförts med
   oerhört grovt våld.

   Varför ? Det påstås vara en ”känslig” fråga, eftersom sådana
   våldtäkter pekar rakt in i kärnan av den pågående invandringen
   från Mellanöstern o Nordafrika.

   Det är anledningen till mörkläggningen o tystnaden i svensk
   media o i svensk politik.

   Fakta är den feministiska regeringen Löfvens värsta fiende.

   Gillad av 8 personer

  • Aha skriver:

   Håller med att det är dags att ton. Skrikvänstern har fått stå emotsagd av en artig för att inte säga en väluppfostrad borgerlighet. Trump har brutit mönstret. Han behöver många efterföljare.

   Gillad av 6 personer

  • thojak skriver:

   Utengemärkt bra skriv @Min Strand ! 🙂
   Om Du/Ni önskar detaljerad bakgrundsinfo till ‘state-of-things’ rekommenderas läsning av Jacob Nordangårds senaste bok ‘Rockefeller’.

   Mvh/TJ

   Gillad av 1 person

  • Christer L skriver:

   ”Läs om Tro och Solidaritet på Ledarsidorna, är det inte ren ondska? Är inte personerna onda rakt av? Deras agerande kan inte förklaras på annat sätt, och i varje system så kommer de att styra som närmst agerar som systemets innersta modus operandi, och detta är ondskan, som går emot allt vad väst står för.”

   Timur Lenk beordrade sina krigare att döda varenda en och bränna alla husen i en stor befäst stad som intogs. Detta för att skrämma alla andra städer i det landet att ge sig utan strid. Truman beordrade att atombomber skulle fällas över civilbefolkningen i Hiroshima och Nagasaki. Dresden med flera brandbombades. Hitler beordrade dödslägren där judar mördades i miljoner. Osv. etc. Du skriver som exempel på ondska: ”Tjugo år efter att den socialdemokratiska sidoorganisationen Tro och Solidaritet, då under namnet Broderskap, ingick ett avtal med Sveriges Muslimska Råd, SMR, har nästan alla de punkter de avtalade om uppnåtts i någon form. Med i huvudsak förödande resultat.”

   Det är något med proportionerna som jag har svårt för. Jag tror inte på att skrämseltaktiken lyckas. Det måste smälla på riktigt på de nivåer du förebådar för att sådant ska ha någon verkan. Folk vill verkligen inte bli rädda och leva i rädsla och handla utifrån rädsla. Man vill vara förnuftig, saklig, i balans. Det är vad jag tror kan locka över väljare från vänstern.

   Gilla

   • Min strand skriver:

    Ja min förhoppning är ju att detta går att stoppa innan liken läggs på hög, men om man inte förstår att det är dit vi är på väg, och det gör folk i allmänhet inte, så sitter man still i båten, grodan kokas långsamt. Hur och vilka var de människor som skapade dödslägren tjugo år innan dödslägren skapades? Jo, nästan helt vanliga människor, men de arbetade sig närmare och närmare ondskan, och idag är har vi ett antal sådana människor, de som försvarar massinvandring och våldtäkter och IS och totalitärt förtryck i klimatets namn. Var i vårt samhälle finns de människor som skapar dödsläger och som jobbar som vakter i dessa läger? För de finns, mitt framför näsan på oss. Det är exakt de som talar om nazister och brunråttor.

    Gillad av 4 personer

   • Christer L skriver:

    Tack för synpunkterna! Vi är mer på samma linje än du kanske tror. Jag drar bara andra slutsatser om var på linjen. Du skriver: ”Var i vårt samhälle finns de människor som skapar dödsläger och som jobbar som vakter i dessa läger? För de finns, mitt framför näsan på oss. Det är exakt de som talar om nazister och brunråttor.” Detta är dock bara ett antagande, inte påvisat att så är fallet. Och anklagelsen är mycket tung, så argumenten måste vara mycket vägande. De tyska dödslägren skapades av enormt hårdföra och hänsynslösa män som eftersträvade tusenåriga riket som våra politiker böjde sig inför, och vad gäller vakterna och den banala ondskan så är den ju inte drivande utan följer bara med. När hon inte tror sig tjäna på det så håller kärringen med den dyra klänningen käft om brunråttor, och då har hon inget annat heller att komma med. Det är de nya stora planerna på ett ”tusenårigt rike” som är problemet. Nu har vi dock sådant som exempelvis DGS undersökning av brottsligheten. Den är oerhört mycket verksammare än kärringsvamlet inom feminismen. Ingenting blir perfekt, men det här duger långt. Invandringspolitiken är till stor skada för vårt land – bevisat. Aktivismen, medialögnerna och fusket med siffror och resultat blir alltmer desperat och därmed uppenbart.

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    I varje liten söt röd stuga i det svenska landskapet finns säkert ett eller flera jaktvapen plus en skytt med certifikat från närmaste jaktskyttebana, samt i många fall god militär utbildning med mauser 96, AK4, Kpist m/45 och pistol. Något att tänka på, när den dagen kommer.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   I sann aktivistisk anda är det dags att vi konservativa organiserar oss. Vår samlingsplats är DGS. Härifrån kan vi gå till motangrepp och direkt attackera DN.

   Gillad av 1 person

 11. Dandersan skriver:

  Skulle vara kul om DNs kulturredaktion kunde skriva en spalt om utvecklingen av Dansk migrationspolitik.
  Där har det hänt en del som vi kan ta till oss.

  Gillad av 1 person

  • Ms skriver:

   Det folk egentligen vill när vänsterindoktrineringen stoppas och verkligheten kommer fram blir allt tydligare, det är samma i Sverige, vi är bara mer indoktrinerade. Vem gillar våldtäkter, egentligen?

   Gillad av 3 personer

   • Andersson skriver:

    ”Vem gillar våldtäkter, egentligen?”
    Rätt många, tydligen. De vill ha det så här.

    Gilla

 12. Steven Jörsäter skriver:

  Jag tror att vad vi bör göra kan sammanfattas i en enda fras. Make Sweden Great Again! Det betyder inte att vi ska odla storhetsvansinne om att vara en humanitär stormakt. Eller att tro att vi ska tala om för andra länder i Europa hur de ska vara likt regeringspartierna och deras stödtrupper. Vi ska inte heller starta erövringskrig som Karl XII.

  Det betyder att vi ska fortsätta att sträva framåt och utveckla. Vi ska öka människors frihet och välstånd, inte avveckla det eller lägga oss på rygg för något klimathot som ännu inte har hotat någon.Vi ska se till att ledarna respekterar de egna medborgarna och fokuserar kring deras problem och önskningar istället för påhittade problem och möjligheter i en låtsasvärld. Vi ska samarbeta med andra länder och folk men aldrig glömma vilka som är de egna och vilken jord som är vår. Det här har vi varit bra på tidigare. Nog ska väl det kunna uppväckas igen?

  Gillad av 3 personer

 13. Östrahult skriver:

  Gaphalsarna i London som bråkar under Trumps besök motsvarar väl ungefär mittenfåran i svensk politik. Där finns inte det minsta uns av tacksamhet eller kanske inte ens kunskap om vilka amerikanska uppoffringar som gjorde att det blev slut på WW2. I stället gapar och skriker man.

  Jag följde hela presskonferensen Trump/May och kunde notera hur avvikande denna rapporterats i svenska medier, statstelevisionen tog bara upp de där gaphalsarna, men det kanske var just för att dessa är ungefär som vår mittenfåra.

  Gillad av 11 personer

 14. Richard skriver:

  ”Metoden var vetenskap, eftertanke,… …utvecklingsfrämjande värderingar och institutioner, till exempel jämlikhetsidealet,… …Hur kan man tappa tilltron till allt det som gjort oss så framgångsrika?”

  Jämlikhetsidealet tjänade oss väl medan vi fortfarande hade en mer konservativ kultur. Den gjorde att vi vaskade fram driftiga och smarta människor som hade haft svårare att komma fram i en stelare, mindre meritokratisk, hierarki.

  Men jämlikhetsidealet är inte oproblematiskt. Det har bidragit till att möjliggöra ”värdegrunden”, ”allas lika värde” och en massa kravmaskiner. Så jag vet inte om just det är ett särskilt bra exempel. Det är antagligen bättre med ett elitistiskt, meritokratiskt ideal.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Varje regering som får majoritet för sin politik har byggt sina framgångar på att lova kreti och pleti en massa reformer hit och dit. För ett konservativt parti som har som filosofi att aldrig ändra på något som fungerar är möjligheterna att få många röster små. Därför finns det inte heller något sådant part, det är ingen idé att försöka.

   Gilla

 15. Popular mechanics skriver:

  Minns väl framtidsoptimismen som tidskriften Popular Mechanics utstrålade under 50- och 60-talet. En flygande bil stående invid varje villa. Och hur den mänskliga civilisationen med absolut nödvändighet skulle börja kolonisera främmande himlakroppar. Ingen anade då att transistorn som uppfinning i förlängningen även skulle bana väg för ett kontrollsamhälle. Det vi nu ser tar form i Kina. Med automatisk ansiktsigenkänning i varje gathörn. Och att information om enskilda människor skulle bli minst lika viktig som metaller är som råvaror. Det som företag som Google är ett uttryck för.

  All utveckling har skett i en blandning av planerbart och icke planerbart. Av överskådlighet och icke överskådlighet. Mitt i denna osäkerhet har människan i väst sökt kontroll över mer onda krafter. Som hon uppfattat dem.

  Ur kunskap och grundläggande vetenskap har tillämpad forskning hämtat näring. Inte alltid så där solitt och logiskt som man gärna vill tro. Mycket har skett på volley. Ofta framdrivet av militär spetsteknologi inom olika vapensystem. Där sådant varit möjligt. Då tämligen frikopplad från krass samhällsekonomi. Vars tekniska frukter ofta i omvandlad form letade sig ut i civilsamhället, vart efter. Som när DARPA:s protointernet så småningom utvecklades till dagens internet.

  Om det finns någon kognitiv dissonans i samhällsutveckling så består den väl i att människan alltid förblir densamme. Vi inbillar oss gärna att människan själv utvecklas när hennes teknik- och samhällsmiljö förändras. Som om den klurige människan för 20 000 år sedan skulle vara mer annorlunda än dagens mest klurige i byn.

  Naturligtvis tar människan in teknik och gör den till vardag. Men i grunden förblir hon densamma. Hon organiserar fortsatt i ett ”vi och dom”. Sätter upp gränser. Agerar självsvåldigt och egoistiskt. Likväl som kärleksfullt och med tillit. Till de egna. Men agerar även med överlagt våld och list. Och utför också handlingar i stundens hetta.

  Inget samhälle saknar repression i form av straff. Alla samhällets strömfåror följer normer. Och dessa växlar. Enbart den naive kan inbilla sig en värld baserad på en enda gemensam värdegrund. Att detta är möjligt. Eller ens eftersträvansvärt.

  Hur kan man ens inbilla sig att detta skall kunna ske när man vilt blandar medeltida föreställningar, med hjälp av migration, med moderna västerländska idéer och traditioner. Förstår man inte att organiserande i klaner, från skotska högländerna till Andernas höjder och till Kurdistan, betyder mer av styrka för den enskilde individen, än när enskilda individer svävar fritt som enskilda anonyma och oberoende satelliter.

  Att enskilda länder i högsta grad enbart utgör ett annat sätt att organisera människor på. Med omgivande gränser som trygghetsskapande. Där en överhet upprättat ett kontrakt med medborgarna, mot att dessa låter avväpna sig. I utbyte mot att överheten skall stå för deras skydd.

  Och att om dessa gränser fallerar och samhällskontraktet bryts, faller vi tillbaka mot klanens sätt att organisera sig. I ett eget försvar. Där den tajta människogruppen ges kraft och bygger egen styrka.

  Gillad av 4 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Lysande text, ligger till ett alternativt scenario, på vår utveckling,
   teknikutvecklingen följer en röd tråd från hjulet till Herons ångkula vidare till ottomotorn och den enkla men logiska elektroniken.
   1947 så störtade en”Väderballong” i New Mexico ( UFO ), därefter exploderade elektroniken då ny teknologi vart möjlig, till bekostnad på all annan teknik utveckling. den röda tråden skenade iväg i en riktning som ingen tekniknörd kunde förutse.
   Kanske menar jag allvar, eller så gör jag det inte 🙂

   Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Det är oftast nya tillgängliga material eller materialkombinationer som möjliggör förverkligande och kommersialisering av gamla idéer.

    Gillad av 1 person

 16. Errol skriver:

  DN kultur domineras av dagismoralisten Björn Wiman, vars klimatpekoralism ständigt når nya oanade höjder. Utöver den mest infantila klimathysteri som står att finna så ägnar sig DN kultur åt symbolmoralistiska korståg som kortåget mot Svenska Akademin under folkdomstolens ordf. Wiman; efter att ett koppel schakaler släppts lösa mot Svenska Akademin så återstod för Wiman i all sin självgodhet att förklara hur förträfflig kulturredaktionen varit i sin demaskering av akademin. Men vad bestod anklagelserna egentligen i och på vilka grunder ?, men framförallt var korståget och den moraliska lynchjustisen proportionell i förhållande till vad som uppdagades? Problemet för den Svenska Akademin var att den råkade befinna sig i korsdraget för flera symbolmoralistiska korståg samtidigt. Frikyrkopastorn Wiman hade inga som helst problem med att yvigt avfärda flera ledamöter i akademin som oanständiga på de mest lösliga, typiskt moralisernde vis.

  DN:s Ledarredaktion är numera helt renons på journalister med någon som helst större tyngd inom ekonomi/ statskunskap som exempelvis Hans Bergström. Ledarredaktionen har på samma sätt som kulturredaktionen degenererat till tagelskjortsmoralism och strutsliberalism under Per Svensson och de unga kvinnor vars krönikor i den strutsliberala moralistiska nunnetraditionen har passerat löjets gränser; med bl.a. moraliserande uppmaningar till att sluta föda barn, att inte ingå giftermål då detta är att underkasta sig mannen (patriarkatet) etc.

  Per Svensson hyllar Pravdas journalistiska metod i den debatt från publicistklubben som finns på youtube då Svensson med den mest vidriga självtillräcklighet fördömer Anna Dahlberg på Expressen för att lyfta samhällsproblem som naturligtvis bör undertryckas allt enligt den moralistiska, strutsliberala linjen på DN.

  Gillad av 4 personer

 17. Lars Bernhoff skriver:

  Som så ofta tar PE upp viktiga ämnen som blir observationer som ger skäl till oro för om det är någon klokhet som styr Sverige idag. Sossarna som hade en vision i början på 1900-talet som nu är uppfylld har nu övergått till att skydda privilegier som LO anser ska gälla. Då de gjort avgörande misstag (tyvärr i samklang med andra partier) om vad som är ett rimligt att kalla ’vi’ då de ibland menar alla världens invånare men när de dyker upp så gäller LOs definition dvs fackliga medlemmar med obligatorisk minimilön.
  Om nu sossarna behöver köpa röster eller sälja sin själ genom att försöka inkludera smarta företrädare (troligen minoritet) för islam som vet hur man får statsbidrag och agerar företrädare för alla muslimer utan att vara det så förvärras det. Många avslöjande finns om hur Sossarnas Tro och Solidaritet är infiltrerade av sådana personer när föreningen släppte sin koppling till det kristna. Ledarsidorna.se ger god vägledning med för mainstream media inte tydliggjorda samband)
  Lägger vi till att sociala media är ett bekvämt sätt för journalister att hitta artikelstoft så kan vilkemn bisarr händelse som helst få stora rubriker och spaltutrymme
  Sociala medier är stort men mer än hälften av 40+ läser inte sociala medier. En ’ storm” i sociala medier är några hundra. PE får lika många nästan varje dag för att ge lite proportioner. Ett debattinlägg i DN kanske får 10-20 kommentarer.
  Att över huvud taget nämna nazister i Sverige är tecken på att någon använder en extrem minoritet som skäl för något. Det gäller att hitta relevanta frågor för majoriteten av skattebetalare som röstar. Det borde media syssla med. Så sker inte. PEs inlägg ökar chansen att fler förstår detta.

  Gillad av 1 person

  • Ms skriver:

   Nästan allt du skriver är försåtligt, det verkar som du håller med men du missar precis den väsentliga poängen i allt. Olja på vågorna borde vara din signatur. Tro och Solidaritet är inte ”infiltrerade”, det var ondska från början alltihop, per design, av socialdemokratins hjärta och hjärna, de är anti-krist.

   Gillad av 3 personer

 18. Journalism och källarspindlar skriver:

  Människan söker entydighet. Limbolägen känns aldrig bekväma. Vänstern tror sig om att ha hittat det korrekta läget. Det mer oantastliga. Deras självsäkerhet gör att de aldrig vill möta upp och diskuterar förutsättningslöst.

  Min syster är journalist. Under hennes utbildning under 60-tal gavs en egen tidning ut som hette Tidssignal. Underställd utbildningen. Själv var jag ett par år yngre än henne. Jag läste denna tidningen i smyg. En vänsterns perspektiv. Läst i ett pojkrum. Där allting var svartvitt. Fel och rätt. Och bovarna lätta att identifiera. På samma sätt som inom samhällsprogrammet Striptease under tidigt 2000-tal. Allt speglat i rätt och fel.

  Samma form känner jag igen från mer dugliga journalister som Janne Josefsson. Om än med större finess och strävan efter mer uppriktighet.

  En kort stund i mitt pojkrum drogs även jag med i denna typ av svartvit verklighetsskildring. En värld befolkad av sanning och lögn. Men eftersom min litterära konsumtion under denna tid fylldes av ett oberoende sökande, fastnade jag aldrig i tidningen Tidssignals egen matris.

  Idag känner jag igen denna svartvita tid, som präglade min systers egen utbildning till journalist. Att min egen syster ändå kom ut som tämligen oanfrätt tillskriver jag hennes egen intellektuella spänst och oberoende.

  Idag kan vi tala i samförstånd med varandra. Vi ser samma sak. Samma typ av samhällshot. Hennes mer kortvariga vänstertid ser hon numera på med viss förlägenhet. Som en tillfälligheternas artefakt. Ett litet feltramp gjort i unga år. En förvillelse bland redan upptrampade ideologiska stigar. En period som hör till ungdomstiden. Om man vill tolka henne välvilligt.

  Jag upplever att Janne Josefsson är inne i en relativt senkommen existentiell omvärdering. Som omfattar hans yrke som journalist. Nu i backspegeln. Medans hans kollegor framhärdar som mer eller mindre petrifierade. Som under tidningen Tidssignals glansdagar. Att man själv alltid rätt och alla övriga fel.
  Och att man i och med det aldrig behöver gå i svaromål.

  När jag betraktar dagens samtid känner jag mig förflyttad till mitt eget pojkrum i källaren. Där källarspindlarna rusade undan när jag tände ljuset. Och jag läste Tidssignal. En icke helt bekväm känsla.

  Förresten min syster nämner aldrig som pensionär att hennes yrke under hela hennes arbetsliv varit journalistens. Om detta mörkar hon i det längsta. För hennes värld är inte längre densamma som när hon själv genomgick sin journalistutbildning på 60-talet.

  Annat än att samma ensidiga synsätt ännu råder inom denna utbildning. Där alla ledarskribenter fortfarande fungerat som partiets megafoner. Gärna efter en daglig telefonkonferens. För att stämma av och söka enighetens utjämnande strategier.

  Gillad av 1 person

 19. Hyltebro skriver:

  National socialism started as a ”socialist plus German nationalism” movement. During the late 1930s, Das Partai dropped references to socialism in order not to scare Krupp and other industrialists needed for German rearmament.

  Hyltebro

  Gilla

 20. Göran Holmström skriver:

  Kan hålla med om att Sverige har tappat drivkraften. Vi har historiskt sett varit i världsklass på innovation och uppfinningar, startat företag som växt till otroliga framgångssagor.
  Men dom sista decennierna, så har allt mattats av som jag ser det, uppfinningar är det nästan stiltje på. Visst några nätbaserade företag har blivit riktigt rika, men Drivkraften verkar ha försvunnit i hela landet, och ersatts av en låt-gå mentalitet där viljan och orken att utveckla eller fullända en ide verkar helt stannat upp.
  Den första tanken jag får på det är det sjuka skattetrycket, är det så att det lamslår hela landet?
  Tänker så här, nästan samtliga av oss är slavar till staten och maskineriet, hur många av oss kan ta ett friår, utan att låna till det? Minns skattebetalarnas uträkning, där dom illustrerade att vi arbetade endast halva torsdagen och hela fredagen åt oss måndag-onsdag samt halv torsdag så gick ansträngningen till andra personer utanför familjen. Jag misstänker att det har kommit dit att alla som inte får sin ersättning av den tärande delen är förbaskat trötta på att ge bort pengar till ett system som bevisligen är ruttet.
  Därför är vi uppdelade i två grupper, den ena som får lön eller bidrag av dom som sliter 3,5 av 5 dagar för att avlöna dom, Den gruppen är nöjd och ser inga fel eller brister, deras verklighet är bra och trevlig, att ge bort lite pengar till dom som ”Lider” är inga bekymmer, då alla har det så bra ju.
  Den andra gruppen är vi alla som sliter och försöker få ihop det till bostad, bil lite god mat och nöjen,
  där räcker pengarna mindre, då vi äger oftast vårt boende, behöver bilen för att arbeta och allt det där. Den andra gruppen bor antingen i hyresrätter eller känt någon som ordnat bostaden.
  Att förenkla det till vänster eller höger är fel. Sätt det i rätt perspektiv, dom som bidrar och dom som tär, det är inget fel i att vara tärande, men med den rollen kommer ett stort ansvar var kostnadseffektiv, se till att hålla ner kostnaderna, inget av detta sköts, tvärtom så ser dom tärande sig som lite finare och högre. Dom är moralens och godhetens väktare, vi andra är bara oupplysta idioter som mår bäst av att se på mello och ska frälsas till att älska pridefestivalen.
  Det är klart att dom vill ha det så här, enkla jobb inom stat och komun, inget som sliter på kroppen,
  massa meningslösa möten där den ständiga tävlan i att bräcka varandra i meningslösa paragrafer och regler är allt som krävs av dom.
  Men är dom lyckliga då? Tror inte det då skulle dom inte lägga sådan energi, på att göra livet surt för dom som arbetar ihop deras lön.
  Varför kan vi inte enas få till ett bättre och fungerande system där man max arbetar 2 dagar av 5 för andra, det skulle ge mer energi!

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   De många som efter ett liv som entreprenörer och arbetsgivare upptäcker att grannen som lufsat till sitt åtta-till-fem jobb hela livet har det bättre som pensionär och aldrig förtvivlat över en skattsedel eller varit rädd för kronofogden eller ens varit panikstressad en enda gång i sitt liv, kommer inte att rekommendera entreprenörskap som en karriärväg för sina barn och barnbarn.

   Sossar som hör på suckar lättade. ”Vad var det vi sa? Varför lyssnade du inte på oss?”

   Men det är en herrans tur för Sverige att några fortfarande vill bli entreprenörer och arbetsgivare! Vad skulle vi annars leva på? Statsobligationer?

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Jan du beskriver så väl känslan av att driva ett litet företag, jag känner så väl igen känslan stressen och alltid ha en känsla av att inte gjort tillräckligt.
    Nej driva ett litet företag i Sverige rekommenderas inte, Hur alla pizzabagare pubägare och restauranger får det att gå ihop till skatt lön och vinst är en gåta.
    För jobba inom fastighet och med tekniska lösningar där var det svårt att driva ett företag i alla fall.
    Mvh Göran

    Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Ja, det är många av oss lönearbetare som stått som kassabiträde och undrat hur det kan vara så lätt att ”handla på firman” och dra av momsen på utemöbler, ny TV, dator, släpvagn med mera.

    Försök med det utan den där firman.

    Eller ”skriv upp det på svinnet”, en annan favorit.
    Eller att varor bockas av som inkurans för destruktion, men aldrig kommer till anläggningen.
    Eller att firman roterar i princip gratis praktikanter, instegsjobbare, OSA, eller liknande till alla enkla manuella moment – när det är en dag kvar tills du måste anställa får praktikanten kicken – in med nästa.
    Eller obefintligt brandskydd, inga släckare, ingen skyddsutrustning, inga regnkläder för utomhusarbete på skånska kusten i november, och krav på att skaffa allt sådant själv – ”så löser vi det sen, jag har dåligt kapitalflöde just nu”.
    Eller två vitt anställda – dessutom praktikanter – och ett dussin ryssar och polacker som bor i lokalerna och får löneavdrag för ‘hyra’, och där skatten inte betalas till skatteverket utan till entreprenörens fru – gubbarna från öst var alltså svartjobbare utan att de visste det.

    Ja, det är allt en herrans tur att vi har sådana entreprenörer. Samtliga exempel är verkliga från ett halvdussin firmor – jag var där och knegade, nämligen.

    Jag har minst lika många anekdoter från bra firmor – men jag valde de några av de negativa som motvikt. Dock är den sämsta arbetsgivare jag någonsin haft Malmö kommun – där har jag inget gott alls att säga.

    @Göran Holmström: gjorde sammalunda som ung. Knegade på vid sidan av och behöll allt själv. Två veckor på ett lager här, tre månader i skogen där, ett halvår i en butik nånstans, och ett år i en verkstad – men sedan blev man med fru och med barn, så vad gör man? Men det är surt att betala skatt till politiker som ger slantarna till terrorister och hotell för mördare, när gamla knegare vanvårdas till döds.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 21. Rosemarie Andersson skriver:

  Lite oT. jag läser här dagligen. En av dom bästa saiter. Har hört och läst om hur Facebook utsetts sig till någon slags polis. I dag blev jag själv utsatt för dom. Skrev ett inlägg på FA, om hur jag anser att våra makthavare har lurat oss, med alla som kommit hit. Dom som kommer är till en stor del analfabeter. Och dom sägs ska rädda våra pensioner. Jag påtalade att dom medfört stor oro i vårt samhälle. Mord, stölder, våldtäckter, stölder mm. Då slog dom till. Facebook. Mitt inlägg var rasistiskt, och kunde inte visas. Fattar nu hur illa det är. Vad kan vi göra?. Så här kan vi inte acceptera att det går till i ett fritt och demokratiskt land?

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.