80 % av världens religionsförföljelse riktas mot kristna

Förföljelserna av kristna i Mellanöstern närmar sig folkmord och under de senaste två decennierna orsakat en regelrätt exodus från regionen. Det visar en rapport framtagen av den brittiske utrikesministern Jeremy Hunt.

Miljoner kristna har fördrivits från sina hem, och många har blivit mördade, kidnappade, fängslade och utsatta för diskriminering, enligt rapporten. Rapporten betonar också den diskriminering av kristna som pågår i Sydostasien och östra Asien och i det Subsahariska Afrika, där förföljelserna ofta är sanktionerad av totalitära statsmakter.

”Den obekväma sanningen”, skriver man, ”är att den överväldigande majoriteten (80%) av all religionsförföljelse drabbar kristna.