Patrik Engellau: Hybridkrigföringens teori

Patrik Engellau

Jag hamnade på ett spännande seminarium om att det svenska försvaret. Budskapet var ungefär att försvaret behöver mer pengar men att många, såväl bland politikerna som medborgarna i allmänhet, inte fattar hur viktigt det är med mer pengar till försvaret. Därför gäller det för försvaret och myndigheterna och för alla dem som begripit att det behövs mer pengar till försvaret att bekämpa den grasserande aningslösheten.

Låt mig börja med att deklarera min egen position. Den är lite förvirrad. Å ena sidan tycker jag att Sverige bör ha ett ordentligt försvar. Det är känslomässigt. Ordentliga länder har ordentliga försvar. Man vet aldrig när det behövs några hundra tusen samtränade människor som är bra på våld eller insatser mot naturkatastrofer som skogsbränder. Det kan till och med kanske någon gång vara befogat med så kallade fredsbevarande styrkor i stökiga främmande länder.

Sedan några hundra år har det emellertid i Sverige varit underförstått att skälet till det svenska försvaret har varit ryssen. När jag gjorde lumpen kan jag inte minnas att det någonsin sades rakt ut, men att ”lede fi” var ”Stormakt Röd” visste alla (och med ”Stormakt Röd” menades inte det brittiska imperiet som på gamla världskartor var rödmarkerat). Försvarsmakten utbildade mig att tala lede fis språk. Vilket språk detta var utgjorde en militär hemlighet, men det var inte hemligare än att mina kamrater i tolkkompaniet inte trodde på mig när jag försökte övertyga dem att det språk vi studerade var norska, riktig norska.

Där kommer min förvirring in. På grund av aningslöshet eller fantasilöshet eller möjligen någon annan mental defekt kan jag inte med gott samvete säga att jag är rädd för ryssen och att det i huvudsak är för att mota Putin i grind som jag vill återskapa ett ordentligt svenskt försvar. Jag tror att jag är ganska vanlig. Inte så många svenskar är rädda för Putin. Detta är, tror jag mig ha förstått, försvarsvännernas problem. De oroar sig för att inte få tillräckligt med budgetanslag eftersom folk inte är tillräckligt rädda för ryssen.

Vad skulle du själv, om du själv liksom jag gärna såge ett ordentligt svenskt försvar, göra i en sådan situation? Det som ligger närmast till hands är naturligtvis att försöka övertyga folk om att Putin är mycket illvilligare och farligare än de anar. Jag tror att det pågår en sådan kampanj med internationella förgreningar.

Kampanjens argument är att västvärlden redan befinner sig i krig med Ryssland, men inte i ett reguljärt krig, utan ett hybridkrig. Hybridkrig kan vara lite vad som helst, till exempel att ryssarna hackar sig in i det svenska elnätet och tar kontrollen över det. Men den vanligaste och mest knipsluga formen av hybridkrig är den psykologiska krigföring som ligger i fake news och annan propagandapåverkan från Putins trollfabriker och i riktade insatser såsom att påverka nationella val i andra länder.

Den nyligen avlämnade amerikanska Mueller-rapporten undersökte om sådant förekommit vid det senaste presidentvalet och om Trump varit inblandad. Efter två års noggrann prövning kom Mueller, verkar det, fram till att misstankarna på det hela taget var förfelade. Men föreställningen om verkningsfulla ryska påverkanskampanjer är stark, inte minst bland svenska myndigheter. Jag får 15 500 träffar när jag googlar på ordet med länkar till exempelvis regeringen och Myndigheten för säkerhet och beredskap. Mer konkret handlar det om att de ryska hybridkrigarna vill förstöra i det här fallet svenska folkets tilltro till Sveriges makthavare och myndigheter genom att beskriva Sverige som en ”failed state” med skjutningar, våldtäkter, kriminalitet, no go-zoner, bråk i skolorna och tilltagande allmän oro inför landets framtid.

Ryssarna lyckas till och med få in den typen av information i svenska media, förklarades det på seminariet.

Men det är ju sant! invände jag. Det går väl inte att få svenska folket att tro att gängbråken i Rinkeby och spårspringningarna runt Uppsala Central är påhitt från trollfabriker i Sankt Petersburg!

Det visar bara hur infernaliskt skickliga ryssarna är, blev svaret.

Jag anbefaller största möjliga vaksamhet. Jag anser visserligen att Sverige behöver ett ordentligt försvar, men när sådana ambitioner kopplas ihop med föreställningar om att information om oroväckande svenska samtidshändelser inte kommer från verkligheten utan från ryska trollfabriker så finns det anledning att dra öronen åt sig.