Patrik Engellau: Äras den som äras bör

Patrik Engellau

Jag brukar vara den förste att klaga på de politiskt korrekta villfarelser som normalt hemsöker Dagens Nyheters ledar- och kulturredaktioner och som alternativ anbefalla en läsning av Aristoteles, som erbjuder den skötsamme medelklassaren som samhällelig förebild snarare än ett lätt handikappat och okunnigt barn som uttalar sig om miljön på jordklotet, Greta Thunberg alltså.

Det märkvärdiga var att Dagens Nyheter den 28 april, bipolärt nog enligt min uppfattning, hyllade båda dessa motsatta förebilder på sina ledarsidor. Chefredaktör Peter Wolodarski hyllade Greta och någon annan okänd ledarskribent hyllade den skötsamme medelklassaren.

Enligt min uppfattning är detta ett tecken på att skribenterna på Dagens Nyheters ledarredaktion inte pratar med och förstår varandra eller också att ledarredaktionen saknar en gemensam linje. Gärna för mig. Hellre anarki än målmedveten politisk korrekthet. Hellre vimsig blaska än enhetlig marsch åt fel håll.

Så här skriver den okände medelklasskramande ledarskribenten:

En stor och stabil medelklass är avgörande för ett stabilt och välmående samhälle. Medelklassen präglas – även om det givetvis finns många undantag – av tillit till samhället, låg brottsbenägenhet och en hälsosam skepsis till revolutioner, populism, auktoritära ledare och halsbrytande sociala experiment.

Dessa ord är musik för mina öron. Men vad tycker denne ledarskribent om Sveriges halsbrytande sociala experiment såsom mångkulturpropositionen 1975:26, nedläggningen av försvaret, urholkandet av lärarkårens auktoritet och chefredaktör Wolodarskis för en normalt skeptisk medelklassare obegripliga hyllningar till miljö- och klimatbarnet Greta?

Medelklasskramaren på Dagens Nyheters ledarredaktion fortsätter:

En välmående medelklass är medicin mot samhällelig korruption. Dess medlemmar tror på utbildning och meritokrati. Dess skatteinbetalningar är en förutsättning för infrastruktur, utbildning och hälsovård. Dess utveckling är parallell med framväxten av fred, demokrati och välfärdsstat. 

Utbildning och meritokrati? Är inte det motsatsen till Gretakulten? Är inte det tvärtemot det PK-istiska tankegods som sedan decennier har implementerats i skolan och som bland annat går ut på att läraren inte behövs annat än som ett slags konsult åt elever som tillfälligt fastnat i ett problem som en bil i ett snöigt dike och behöver lite hjälp att ta sig upp på banan igen?

Skatteinbetalningar? Det är bara nettoskattebetalare som egentligen betalar skatt ty för de andra består inkomsten av skattepengar varav de tvingas betala tillbaka en liten del för syns skull. Ja, nettoskattebetalarna är en förutsättning för välfärdsstaten ty utan någon som försörjde systemet skulle det inte kunna existera.

Okände, rättänkande ledarskribent! Måtte ditt förnufts klara ljus upplysa dina förvirrade kollegor på Dagens Nyheters ledarredaktion. Måtte du vara en svala som förebådar en vår i detta förfrusna näste.