Gästskribent Christian Palme: VAD och VEM i den statliga mediesektorn

Moderaternas ungdomsförbund föreslog nyligen att anslaget till den statliga mediesektorn (de medier som ofta benämns ”public service”) borde halveras.

En större diskussion om statens engagemang i mediesektorn bör förhoppningsvis ingå i moderaternas idépolitiska programarbete. Efter förra årets haveri med beslutet att bevilja den dysfunktionella statliga mediekoncernen 54 miljarder skattekronor under sex år märks tydliga ångervibrationer i de konservativa leden. Nu öppnas faktiskt ett fönster för att i grunden reformera statsmediesystemet.

MUF:s förslag börjar dock i fel ände, med att sätta en prislapp på den statliga mediesektorn. Analysen borde i stallet ta sin början i två frågor:

1. VAD skall finansieras med medieskatten?

och

2. VEM skall utföra detta uppdrag?

Den första frågan, VAD?, kan till exempel besvaras med att det är programverksamhet som behövs för totalförsvaret och krisberedskapen, samt ett antal funktioner som är kulturpolitiskt motiverade och inte kan bära sig med kommersiell finansiering. Detta är exempelvis kvalificerade nyheter, analys, debattprogram, seriös musik, seriös dramatik, dokumentärfilm, viss ”grävande” journalistik, och smal idrott som damidrott och handikappidrott. Dessutom är det motiverat att behålla den tekniska programkontrollen (som är ett uppenbart skyddsobjekt) i statliga händer.

Övrig verksamhet såsom dokusåpor, större delen av sportbevakningen, program om feta hundar och dejting, melodifestivaler och populärmusik kan däremot med lätthet skäras bort ur den skattefinansierade mediebudgeten och överlämnas till kommersiella aktörer. Det saknas helt rimliga motiv och känns direkt stötande att tvinga alla löntagare och pensionärer att finansiera denna lättviktiga programverksamhet med en obligatorisk skatt.

Först när denna analys är klar är det möjligt att fastställa det pris som skattebetalarna kan förväntas betala för statsfinansierade medier. Den prislappen kan sluta på 30, eller 40, eller 50 procent eller mer av den nuvarande budgeten.

Den andra frågan, VEM?, är dock minst lika väsentlig och måste vara en samtidig del av analysen av den statliga mediesektorn. Det är ingen självklarhet att det är en monolitisk, djupt vänstermarinerad statsmediekoncern präglad av hård åsiktskonformism och intern nepotism som bör utföra detta uppdrag. I grunden är det kanske bara en minimal verksamhet motiverad av totalförsvarets och krisberedskapens behov (se ovan) som bör ligga kvar på statliga händer. Resten av uppdraget kan spridas på ett stort antal privata utförare, genom någon form av anbudsförfarande. Det finns redan många kompetenta aktörer som skulle ha förmåga att ta över denna verksamhet, sannolikt till en betydligt lägre kostnad än av den statliga mediekoncernen (som inte är konkurrensutsatt): dagspressen, Axess, Världen idag, Kvartal, och många andra. Även Statsradions och Statstelevisionens nyhetsredaktioner skulle med en sådan modell helt kunna privatiseras.

Allt detta är något som kräver noggrann utredning. En sådan utredning bör dock även analysera det fortsatta stödet till den tryckta pressen. I dag har vi ett presstödssystem som konserverar en gammal mediestruktur och håller många vanskötta tryckta tidningstitlar under armarna, till exempel i konkursboet Mittmedia. Varför ska landets skattebetalare betala miljoner varje år till Göran Greiders ledarsida i Dala-Demokraten (vars läsekrets inte är större än att den skulle kunna ha kongress i en telefonhytt)?

Christian Palme är tidigare journalist på Dagens Nyheter och tidigare kommunikationsmedarbetare i flera internationella organisationer, bland andra Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Numera pensionerad.

37 reaktioner på ”Gästskribent Christian Palme: VAD och VEM i den statliga mediesektorn

 1. Bo Svensson skriver:

  För att säkra den fria samhällsdebatt som är demokratins grundförutsättning:

  Skattemedlen till public service -kanalerna fördelas jämnt på de folkvalda att användas för att köpa sändningstid för, så att man kan sprida sin bild av läget och av vad som bör göras.

  Den faktiska dominansen i massmedia skall brytas med de medel som krävs. – Papperstidningar skall fasas ut eftersom det numera finns resurssnålare alternativ och presstödet slopas direkt.

  Hets mot folkgrupp -förbudet skall ersättas med förmaningar om att inte mobba och vara otrevlig i otid.

  Att ta initiativ för den fria samhällsdebattens begränsning skall vara åtalbart.

  Gillad av 4 personer

  • messkalle skriver:

   Kan åter igen konstatera: Blott pensionären kan tänka stort och rätt. Dock finns det ett undantag som igår och idag synts och hörts i media. Den ”pensionerade” statsministern Fredrik som förespråkar att svensken skall arbeta till sjuttiofem års ålder.. Bakgrunden måste vara att det fria ordet får inte släppas fri innan döddagar.

   Gillad av 6 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  Att rösta igenom skattefinansieringen av public service är näst ”öppna-hjärtan-politiken” högersidans största blunder och svek. Om man vill vända skutan som nu tuffar på mot islamisering, otrygghet och ekonomisk ruin, så måste man få med sig den stora massan kvinnliga väljare och då är vad public service säger centralt. De som inte är vänsterfeminister och aktivister utan vanliga skattebetalande ofta offentliganställda kvinnor som vill alla väl och som vill känna sig som de toleranta och generösa människor de oftast också är, de tittar på SVT. De är inte politiskt intresserade och har fullt upp med jobb och familj och tycker det är obehagligt att tänka på invandringens avigsidor och skulle t ex inte våga rösta på ett parti som dagligen i varje mening kallas främlingsfientligt på SVT och TV4. Verkligheten kryper långsamt inpå men det går sakta med den ständiga indoktrineringen i alla sorts tv-program som hindrar kvinnors uppvaknande och framför allt hindrar att man relaterar det man är missnöjd med till konsekvenser av migrationspolitik och genomskådar det politiker och media nu säger. Kvinnor vill i allmänhet undvika konfrontationer mer än män och vill tro på vad några som verkar bra och ärliga säger. Ett public service med äkta objektivt granskande och faktatrogen journalistik utan försåtliga värderande pk-kommentarer, skulle kunna få skutan att både vända och backa ganska snabbt.

  Gillad av 15 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Tja, varför skall de ha något alls? Borde inte en oberoende press eller radio-TV vara helt ekonomiskt fri för att vara just oberoende? Är inte det själva definitionen av att vara oberoende?

  Jag skulle gärna betala för bra media, men är starkt kritisk till statliga sådana, speciellt det totalt genomusla SVT.

  Gillad av 6 personer

 4. Thomas Ek skriver:

  Vårt Public Service är ett fördärv – de står i skuld!
  Den som är normalt påläst om vad som händer i USA och inte medger att en kraftig partisk slagsida föreligger hos vårt Public Service är otvivelaktigt oansvarig eller genuint ohederlig. Det finns menar jag ingen möjlighet att svensken genom vårt befintliga Public Service kan få en rimligt saklig och objektiv bild över vad som försiggår i USA.

  Nyhetsrapporteringarna från USA är inte bara märkvärdigt undermåliga. Verksamheten som vårt Public Service driver är i många stycken direkt brottslig. Och den skyddas av vår egen Granskningsnämnd som efter avslag på en inlämnad anmälan upplyser om att beslutet inte går att överklaga.

  Vårt Public Service klarar inte av att ge en analys från det konservativa perspektivet, alls. Det här eldar på polariseringen i vårt samhälle, och det får ohyggliga konsekvenser. Det här är ett mycket allvarligt problem. Lennart Bengtssons DGS artikel om vår förda miljöpolitik pekar också på vad vårt Public Service ställer till med.

  Public Service rapporteringar kring Sveriges migrationsproblematik som gång på gång tidigare här på DGS kunnat utläsas också under all kritik. Den här befintligheten eldar på polariseringen i vårt samhälle. Syftet med vårt Public Service har härigenom fått en kontraproduktiv effekt som är så allvarlig att den är direkt samhällsfarlig, – den måste upphöra.

  Medborgarna som antingen är för eller emot vårt Public Services ofta ensidiga och alltför ofta direkt undermåliga framställningar blir hela tiden mer och mer förbannade. Många av oss ger därmed upp med att följa med i utvecklingen och i och med det även engagera sig. Våra svenska politiker ges med detta – med hjälp av vårt Public Service, helt fri lejd med att fortsätta sitt för dem framgångsrika arbete.

  Av förmodligt vällovliga skäl har vårt Public Service hela tiden påtalat de stackars flyktingarnas fruktansvärda situation. Medvetet eller ej, så har de samtidigt kommit att driva en egen agenda som de inte behöver ta något ansvar över, alls. Och i förlängningen ej heller våra politiker som i skydd härigenom tillåts harva vidare. Vårt Public Service stora marknadsandel gör att genomslaget får fasansvärda följder.

  Det här problemet är på intet sätt förenligt med rättvisa än mindre är det i samklang med vad vårt Public Service är satta att leverera. Problemet är mycket allvarligt. I USA har Demokrater börjat med att bokstavligen försöka mörda Republikaner vilket därefter prisas prisas av Demokratiska yrkespolitiker.

  Till skillnad mot situationen i USA som har Fox News har vi i Sverige ingen motsvarighet till Fox News, alls. Här hemma tillåts vårt Public Service i all ändlöshet svartmåla, håna och bannlysa Fox News.

  Med respekt för att Sverige redan beslutat att vi ska ha ett Public Service föreslår jag att Sverige ska bli Europas första nation som skrotar sitt Public Service och inviger ett nytt pålitligt statligt nyhetsorgan som fungerar som det är tänkt.

  Den 9 maj beslöt Israel helt plötsligt och utan förvarning att stänga ner deras 49 år gamla Public Service. Netanyahu förklarar att det är nödvändigt att göra så här för att kunna genomföra framtida reformer.– ledningen för nyhetsavdelningen ska tillsättas av en domare.

  Gillad av 11 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   Ja, tänk så moraliskt och etiskt korrupta våra makthavare är!
   Det fria ordets försvarare, mångfaldens apostlar, alla lika värde.

   Så underbart vi har det i Sverige – inget FOX NEWS, hatpropaganda mot SD som är folkvalda under devisen ”inga haters” i Sverige tack!, allas lika värde förutom Donald Trump, honom kan vi blåljuga ogenerat om när ändamålet helgar medlen.

   Gilla

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Alla medier bör kunna få del av skattefinansiering till public service. Men först i efterhand när produkterna har publicerats och utvärderats efter fastställda kriterier. Då öppnas för konkurrens.

  Gilla

 6. svenne skriver:

  ”Den andra frågan, VEM?, är dock minst lika väsentlig och måste vara en samtidig del av analysen av den statliga mediesektorn. Det är ingen självklarhet att det är en monolitisk, djupt vänstermarinerad statsmediekoncern präglad av hård åsiktskonformism och intern nepotism som bör utföra detta uppdrag.”

  Man har väl konstaterat att ett antal personer inom olika typer av media finns upptagna på den så kallade ”Stasi-listan”, och en del av dessa var givetvis placerade på sådana positioner där de kunde påverka utbud och inriktning för sina respektive redaktioner.

  Det vore välgörande om denna lista offentliggjordes, dels därför att det då skulle visa sig vilka som nu är i livet – och som har möjlighet att påverka vinklingen av olika program – och dessutom skulle detta klarställande vädra ut den gamla frågan angående dessa illojala medborgares identitet.

  Det talas mycket om att olika politiska partier måste ”göra upp med sitt förflutna” men varför gäller inte detta även journalistkåren? Det känns inte lockande att den statliga mediesektorn nu skall ges en ny vitamininjektion och samtidigt gynna samma gamla ”vänstermarinerade” personalgarnityr och de nytillkomna som har influerats av dessa.

  Gillad av 2 personer

 7. Ständigt dessa gamla sossar skriver:

  totalförsvaret
  Du menar samma totalförsvar som till slut fick tummen ur, aktiverade sig självt och försvarade riket i samband med den musselmanska invasionen 2015?

  krisberedskapen
  Typ som Refugees Welcome då, eller?

  kulturpolitiskt motiverade
  Vet du inte att Sverige inte har någon kultur, det har både landets oppositionsledare (Sahlin), landets statsminister (Reinfeldt) och chefen för statens förintelsemyndighet (Lomfors) sagt.

  inte kan bära sig med kommersiell finansiering.
  Så om ingen efterfrågar något så ska staten med våld och hot om våld driva in pengar för ändamålet?

  kvalificerade nyheter
  Flyktingsnyftare?

  analys
  Carina Bergfeldt?

  debattprogram
  Belinda?

  seriös musik
  Vad är ”seriös musik”? Vem bestämmer det? Varför ska viss musik premieras över annan? Tror du inte på alla sångers lika värde?

  seriös dramatik
  Vad är ”seriös dramatik”? Den sort som spelas på Dramaten?

  dokumentärfilm
  Finns mängder av dokumentärer på Youtube, Netflix och på andra ställen.

  viss ”grävande” journalistik
  Bara ”viss”?

  smal idrott som damidrott och handikappidrott
  Vars tittarkrets inte är större än att den skulle kunna ha kongress i en dam- respektive handikapptoalett?

  Allt detta är något som kräver noggrann utredning.
  Ja du, Palme, nog är det någon som kräver en noggrann utredning…

  Gillad av 5 personer

 8. Två plus två är fyra - "Ja för dig kanske" skriver:

  Radion startade och utvecklades på 20-30-talen. Då var man neutral och predikade inte politik. 30-talets utveckling i Tyskland kanske ingav eftertanke hos radioledningen. Riksdagsbeslut låg väl också bakom policyn. Under kriget var man säkert mån om att inte vara obalanserad av nervositet för att reta tyskarna eller ryssarna för att inte dra in Sverige i krig och sedan bli arresterad som fientlig propagandist. Detta kanske var bra för att skapa en känsla för balans och försiktighet hos radions folk. Man försökte nog vara saklig och neutral i rapporteringen. Sedan länge har det nu saknats drivkraft att vara försiktig med politiskt ställningstagande hos SR och SVT. Om SVT/SR ledningen hade fått genomleva och arbeta åren 39-45, och som då nervöst tvingats balansera sitt arbete under hot om utländsk invasion som kunde inträffa när som helst, med risk för efterföljande utrensningar, så hade man nog insett värdet av att vara opartisk och balanserad och att avstå från partipolitisk agenda.
  Fortfarande under 50-talet var radion tämligen saklig och balanserad. Även TV:ns tidiga år 55-67 präglades av förnuft och någorlunda balans i nyhetsrapportering och dokumentärskildring och vid politiska intervjuer. Detta var nog ett arv efter 30-40-talens nödvändiga neutralitet och försiktighet.
  I radions barndom och ända fram till slutet av 50-talet fick det inte spelas populärmusik. Radion skulle vara seriös och kulturell. Det var ordning och reda. Stränga krav. Inget flams.
  Skattefinansierad radio och TV borde åläggas att åter vara seriös och strikt opolitisk och helt balanserad. Det borde krävas att minst 50% av medarbetarna valts ut bland journalister med borgerliga/konservativa partisympatier. Per Albin Abrahamsson som länge var korrespondent i Moskva och Östeuropa, och som glatt rapporterade från berlinmurens fall 1989, sade i sina memoarer att han var den ende på Sveriges Television som inte var kommunist.

  Gillad av 4 personer

 9. Fredrik Östman skriver:

  Det som helt saknas i denna analys är att ingen gemenskapskänsla längre existerar i Sverige. Att försvaret har monterats ned är ett symtom, inte sjukdomen i sig. Om staten skulle börja sända uppfordringar över ett statligt radionät, så skulle ju ingen tro den och ingen lyda och ingen inordna sig i ledet för det allmänna bästa. Ty det allmänna bästa låter sig inte längre definieras. Vi måste börja där, och för denna uppgift, att skapa en ny svensk nation genom kollektivt lidande, är statliga medier en kontraproduktiv åtgärd. Allt måste bort! Staten måste gå till folket och begära — och förtjäna — nytt förtroende.

  Gillad av 7 personer

 10. Anders L. skriver:

  Se det positiva: Om man betalar 1300 kr. i publicservice-skatt årligen och lyssnar på alla Rendezvous med Kristjan Saag och alla Text och musik med Eric Schüldt i P2 så kostar det knappt en krona per låt/musikstycke. Man kan även lura staten på skattemedel genom att lyssna på repriserna. Och man kan ju också se tv-programmen med feta hundar. Det är i alla fall inte lättviktig underhållning.

  Gillad av 1 person

 11. Ulf skriver:

  ”Dessutom är det motiverat att behålla den tekniska programkontrollen (som är ett uppenbart skyddsobjekt) i statliga händer”.

  Om jag inte minns fel så understödde amerikanska försvaret internet för att bygga upp ett system som svårligen kunde slås ut vid ett atomkrig.

  Att ljud och rörlig bild skulle flytta in i internets dataprotokoll, och som nätverk ligga utspritt över hela världen, kunde då ingen förutse.

  Det som behöver säkras upp är själva nätverket med alla dess noder. Och särskilt mobilnätet, och göra det mer finmaskigt distribuerat. Detta ansvar bör, ansvarsmässigt, kunna läggas under försvarsmakten. Och ingå i deras säkrande av infrastruktur.

  Att sedan kvarvarande public service kommer att utnyttjar denna uppsäkrade robusthet, och lokala styrning, torde då vara av underordnat intresse.

  Den typen av utveckling är redan på väg vad gäller elnätet. Istället för att helt lita till centrala system, diversifierar man dem. Solceller inbyggt i arkitektur och ytmässigt utspridd vindkraft, med batteribuffring, ökar på elsäkerheten. Naturligtvis inom vissa gränser.

  Skilj på media och ansvar över teknisk infrastruktur.
  Det är möjligt i dag – men var det inte i går.

  Gillad av 1 person

 12. Dnam eksnad skriver:

  Utredning hit och utredning dit, hela statsapparaten är korrupt och pk-istisk, svaret är givet på förhand. Bort med allt stöd, det kommer ofelbart att användas för svenskarna skadliga ändamål.

  Gillad av 7 personer

 13. T skriver:

  Reinfeldt framhärdar
  Under måndagen presenterade Reinfeldt sin skrift ”Att arbeta till 75 – en bra början”. Där skryter han om att Sverige öppnat sina dörrar för omfattande invandring.
  Länder utan invandring står däremot med en skrikande brist på arbetskraft, menar han.

  Han har till och med mage att låta påskina att pensionsålder hade måst bli ännu högre utan invandring.

  Gillad av 2 personer

 14. ANG PRESSTÖDET skriver:

  Jag gillar stödet till Sveriges dagstidningar.

  SvD skulle inte existera idag om inte stödet hade införts på 60-talet.

  Idag kommer två högkvalitativa dagstidningar ut i Stockholm.

  Gilla

 15. Ang presstödet skriver:

  Högkvalitativa i relation till mycket av det som ges ut i dag.

  Prenumererade upplagan avseende DN och SvD närmar sig varandra.
  När Allan Hernelius under 60-talet var SvD:s chefredaktör var SvD:s upplaga 160 000 ex,
  DN:s då drygt 430 000 EX

  Idag är inte skillnaden betydligt mindre avseende den traditionella tidningen.

  Gilla

 16. Göran Holmström skriver:

  Vad och Vem i den statliga Mediacirkusen, är ju inte en lätt fråga att svara på, då cancersvulsten har brett ut sina tentakler i det mesta, vi har #Jagärhär, som är en aktivistgrupp vars ledare arbetar inom statlig media och har knutit till sig aktivister kors och tvärs bland mestadels stat och kommun. Nära lierade med #Jagstårinteut.
  Och just så här fortsätter det kors och tvärs, gemensamt för alla dessa grupperingar är att dom inte går demokratins vägar, för hade dom gjort det hade dom inte smusslat i bakgrunden! Det värsta är att vår regering både är sponsor och ger sitt tysta samtycke till all aktivism som främjar multikulti och den berömda värdegrunden, fast ingen egentligen vet vad den står för.
  Jag anser att vår demokrati lever väldigt farligt, just nu en av sakerna som oroar mig är att regeringen fryst ut det tredje största partiet i landet! Det verkliga skälet är inte den så kallade nazismen, utan att detta parti säger det dom flesta tänker,” Är det verkligen så klokt att släppa in alla dessa migranter”.
  Just där börjar ett lands bekymmer, med en oförmåga att öppet diskutera för eller emot. Att fulspela med aktivister är en eländig sak, att sätta munkavle på cirka 18% av befolkningen än värre, i princip så vägrar man lyssna på 2 miljoner människor (Vet valet sade 1,1 men mörkertalet är rätt stort ).
  Mot denna grupp av betalande medborgare som de facto får mindre än vad dom ger, ställer man en grupp på cirka 2 miljoner som aldrig kommer bli värst lönsamma. Vars röster köps mycket dyrt via skattsedeln.
  Nej åter vår demokrati är satt ur spel, på med gula västar och Give them Hell.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.