Richard Sörman: Svenska män som slår era kvinnor, vänd er vrede mot något annat!

Richard Sörman

Svenska män måste sluta misshandla sina kvinnor. Det ingår verkligen inte i någon mansnorm att begå våld mot kvinnor eller barn. Mansnormen behöver inte förändras men snarare återupptäckas och preciseras. En man ska använda sin kaotiska styrka till att beskydda sin kvinna och försvara sitt land.

Diskussionen om mäns våld mot kvinnor i nära relationer har blossat upp igen. Därmed har den ständigt pågående diskussionen om mansnormer åter aktualiserats.

Det brukar heta att mansnormen måste förändras. Jag ställer mig något frågande till det. Ingår det verkligen i mansnormen att en man ska misshandla sin kvinna? Vilka mansideal kräver att de närmsta familjemedlemmarna regelbundet ska få stryk? Det brukar väl sägas att en man ska ta hand om sin familj, att han ska skydda sin kvinna och ge sina barn en trygg uppväxt? Rent biologiskt verkar detta också vara det mest rationella. En man vill föra sin arvsmassa vidare, han vill få friska och livsdugliga barn. Rimligtvis ser han då till att ta hand om dem som ska hjälpa honom med detta.

Men tyvärr gör inte män alltid det rätta och förnuftiga. Hur mycket vi än vill kan vi inte utplåna destruktivitet, missbruk, psykisk ohälsa och vanlig simpel omedvetenhet: människor förstår inte vad de gör. Men har detta något med mansnorm att göra? Ska friska män göras om? Ska inte män vara män?

Problemet kommer till viss del av den koppling som finns mellan manlighet och frihet. Män som inte underkastar sig regler och förpliktelser eller kanske ens vanlig rationalitet framstår som fria, obundna, självständiga och starka. En riktig man bottnar i sig själv, i sin egen frihet. Han frågar inte om lov, han ber inte om ursäkt för att han finns, han är inte en duktig pojke som gör som mamma säger. Han utövar gärna ett yrke där han förverkligar sin egen frihet: han är kanske företagare, men ännu hellre författare, konstnär, skådespelare eller idrottsman. En arbetare eller tjänsteman kan också identifiera sig med en fri manlighet, men den verkligt frie mannen äger en särskild aura. Han lever på sina egna villkor, han lever på sin egen frihet.

Och det är just i friheten vi hittar en vanlig form av manlig grandiositet. En riktig man står över allting. Han underkastar sig inte konvention och anständighet. I så fall skulle han bli tråkig. Om han vill kan han supa och knarka och ligga nätter igenom utan att ägna en tanke åt något så trivialt som att det är en dag i morgon också. Han har kontakt med ett ursprungligt kaos och kan när som helst ösa ur en källa av omåttlig styrka. Han är Churchill som möter Hitler med en cigarr i munnen och en whisky i handen. Han är Zinedine Zidane som hellre förlorar en VM-final än låter motspelaren skymfa hans familj. Kontroll och rationalitet är anpasslighet och underkastelse.

Kanske är det till syvende och sist bara den här primitiva självsäkerheten och fuck off-attityden vi litar på. Människor som går sin egen väg väcker respekt och beundran. Män som har kontakt med en ursprunglig styrka blir attraktiva för kvinnor. ”Farliga män är spännande” eftersom de äger en styrka som skänker trygghet, vilket gör att farliga män paradoxalt nog kan väcka tillit hos kvinnor. Och det är därför som kvinnor kan dras till män som misshandlar just kvinnor. Att ha kontakt med ett inre kaos, en kaotisk känslovärld blir ett bevis på autenticitet och verklig styrka. En riktig man har inte kvävt sin ilska. Tyvärr blir ilskan ibland okontrollerbar men så är det bara lilla gumman! Take it or leave it!

Men vad säger egentligen ”mansnormen”? Hur ser de traditionella mansidealen ut? Ska mannen stå för kaos eller ordning? Ska mannen stå över lagen eller ska han svika sin frihet och upprätthålla lagen?

Svaret är inte självklart. Den kaotiska urstyrkan verkar onekligen vara attraktiv för många. Det är inte de anpassliga killarna som får de snyggaste tjejerna i klassen. Men samtidigt finns det ett motsatt ideal om behärskning och självkontroll som möjliggör en instrumentalisering av styrkan i gemenskapens, familjens eller samhällets tjänst. Det går alltså att tämja styrkan utan att den nödvändigtvis försvagas. Våra mest älskade hjältar är starkast i världen, men de förstår att den som är stark också måste vara snäll.

Så ska män även fortsättningsvis vara män? Ja självklart. Män ska vara män, de ska odla kontakten med sin styrka, men de ska också veta att de förväntas använda sin styrka på rätt sätt. De ska till och med få höra att en ”riktig man” riktar sin styrka, sin vrede, sitt kaos mot det som verkligen hotar hans och hans närmastes eller hela hans samhälles existens, och absolut inte mot dem han egentligen har till uppgift att beskydda. En man ska använda sin kaotiska styrka till att beskydda sin kvinna och försvara sitt land.

Mansnormen behöver alltså inte förändras. Den behöver snarare återupptäckas och preciseras. Vi behöver återupprätta en manlig stolthet. Vi behöver återupprätta manliga dygder. En dygd är ett rättesnöre, ett uppförandeideal, en handlingsstrategi som hjälper oss att uthärda mörker och kaos, men som också hjälper oss att leva tillsammans. Det kan handla om mod, uthållighet eller förtröstan, men också om vänlighet, respekt eller tålamod. Dygden är verkligen ett ”motgift mot kaos” som Jordan B. Peterson skulle ha sagt och mäns uppgift är att med sin kaotiska styrka hålla kaoset utanför den mänskliga gemenskapen.

Många kvinnor faller för starka och kaotiska män. Men en man ska för den sakens skull inte bevisa sin styrka genom att slå sin kvinna. Det är för enkelt. Kom igen! Rikta er styrka mot något annat! Sluta gärna vara anpassliga, gör uppror, säg vad ni tycker, sträck på ryggen och våga lita på er intuition. Men lägg ner det vidriga våldet mot de egna. Svenska män behöver hitta tillbaka till sin stolthet. Vi behöver hitta tillbaka till vår styrka. Vi måste göra motstånd mot förslavning under karriärer, banklån, dataspel, alkohol, pornografi och all annan ”bull shit addiction” som gör oss rädda och likgiltiga.

Och det första vi kan göra är att en gång för alla bestämma oss för att vi riktar vårt ursinne mot andra än mot dem vi ska beskydda. I Sverige har vi haft lagstadgad kvinnofrid sedan 1200-talet. Det var män som instiftade lagen och om den ska gälla även i framtiden är det nog även den här gången vi män som måste se till att den upprätthålls.

Och till sist. Om du som läser det här vet att du inte kan sluta misshandla dina närmaste. Sök hjälp. Nu.

69 reaktioner på ”Richard Sörman: Svenska män som slår era kvinnor, vänd er vrede mot något annat!

 1. Jonas Nilsson skriver:

  Ok.
  Ett av de starkare intrycken jag fått, på länge.
  Somliga män har en styrka de kan använda bättre. Som att hjälpa sina grabbar att vilja bli pappor.

  Gillad av 3 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  IS-terroristerna har väl hittat sin styrka och riktat sitt ”kaos”. Nu är de lipsillar som varit ”vilseledda” och bara ”vill hem” till smörgåsbordet – hungriga efter att ha ”kört ambulans” och mest ”lagat mat” åt sina terrormedlemmar. Sveas famn är stor och varm, inkluderande. Hårt möter mjukt. Lycka till!

  Gillad av 8 personer

  • cmmk10 skriver:

   Rent numerärt lär det vara fler män som får stryk av sina kvinnor än tvärt om. Örfilar och kastat porslin är inte helt okända fenomen.

   Men, en trygg man, slår inte en kvinna.

   Gillad av 5 personer

   • Niklas R skriver:

    Sant.
    Frågade faktiskt några socialarbetare om detta och det stämmer.
    Men i Sverige är inte det brottsligt. Hade det däremot varit i USA hade det varit brottsligt eftersom där heter det inte ”kvinnomisshandel” utan ”spousal abuse”, vilket är könsneutralt. Och precis som i Sverige är det försvårande omständighet.
    Lustigt att det kapitalistiska USA har jämlikare lagar än feministlandet Sverige.

    Gilla

  • Niklas R skriver:

   I islam är det helt ok att slå sin fru och enligt Regeringsformen ska alla kulturer få behålla sin egenart.
   Så frågan blir då, vilket smäller högre, Regeringsformen eller Brottsbalken?

   Gillad av 3 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Jag blir lite undrande över valet av ämne, kvinnofriden är påtagligt under attack, ja, men inte p g a svenska mäns misshandel av kvinnor. Inte mer än vad några enskilda störda män alltid har gjort. Den svenska västerländska manlighetsnormen ger snälla pålitliga gentlemän inställda på att dela ansvar och även arbetsuppgifter med kvinnor. Det är vår svenska kultur. Om något behöver väckas så är det medvetandet om att vi måste försvara just denna vår kultur och använda manlig styrka och beslutsamhet att börja försvara kvinnor och flickor mot de övergrepp som invandrade pojkar och män utsätter dem för. De utsätter även flickor och kvinnor inom den egna gruppen, ibland som uttryck för hederskultur, men det är svenska flickor och kvinnor som blir våldtagna. Våldtäktsstatistiken är övertydlig.
  Det handlar om kulturella skillnader i värderingar och normer vad gäller manlighet och synen på kvinnor och på sexualitet och på våld. Muslimsk klankultur är motsatsen till vår svenska kultur. Det handlar om helt olika utgångspunkter. Svenska kvinnor har i alla tider axlat ansvar för både barn och försörjning när männen var ute på vikingafärder och ute i krig. Vi har haft både drottningar och andra mäktiga självständiga kvinnor genom historien. Skillnaderna handlar inte om gamla tider resp modern tid, för svensk kultur har aldrig liknat muslimsk kultur.
  Våra flickor och kvinnor måste försvaras mot en invandrad manligt styrd inskränkt detaljstyrande kultur med våld som norm och med målet att ta över makten där man befinner sig. Våldtäkterna och gruppvåldtäkterna är inte bara uttryck för en kulturellt sjuklig fixering vid sex och synen på västerländska kvinnor som horor, utan är också krigshandlingar. En klan äger marken man bor på om ingen annan är starkare och motar bort den. Den svenska ”klanen” är fridsam och generös och är s a s besegrad från början och eftersom svenska kvinnor rör sig ensamma utomhus och t o m är avklädda så är de lätta att identifiera som krigsbyten och troféer som man kan ta för sig av. I det krig som pågår utan att den svenska ”klanen” ens fattar det. Svenskarna pratar om integrering, de godtrogna stollarna.

  Gillad av 16 personer

  • Elisabeth skriver:

   Jag håller med, Eva. Det är den nordiska kvinnofriden som är under attack och vi vet alla varför. Diskussionen om ” våld mot kvinnor i nära relationer ” drivs för närvarande av radikalfeminister och syftet är inte att skydda kvinnor, syftet är makt, att skaffa sig positioner. Man utnyttjar händelser som uppstått mellan olika störda individer inom kulturlivet och slår på stora trumman. Oftast har nog droger/alkohol varit inblandat.Så är det vanligtvis när partnermisshandel sker. Det är ett socialt problem. Den svenska mansnormen är behärskning, självkontroll, ansvarskänsla.Det är sådant som jag beundrar och som skiljer ut den svenske mannen. Våra fredliga svenska gossar behöver absolut inte lära sig att inte slå, de behöver snarare bli medvetna om sin styrka. Att stå raka. Som du skriver, börja försvara vår svenska kultur.

   Gillad av 4 personer

  • Dnam eksnad skriver:

   Precis, de som misshandlar i Sverige är invandrare och vänsterfolk, resten försöker följa en god traditionell svensk moral. Storleksförhållandet är 99-1 gissar jag. Artikeln är ett stort självmål. Kanske kommer artikelns fokus sig av att Sörman har sin erfarenhet från kulturkretsar där man är vänster och saknar moral och uppmuntrar svaghet, även manlig sådan, vilken tar sig uttryck i kvinnomisshandel. Att behandla kvinnor som skit verkar utbrett i dessa kretsar, inte där jag rör mig dock. Dra inte in mig i eran skit.

   Gillad av 8 personer

  • Jonas Nilsson skriver:

   Bloggen vänder sig till svenska män. Den är faktiskt ganska radikal. Hoppas att han inte får sparken för det, ett tillsynes äkta intryck av det du kommenterar. Man kan ju läsa den som ett tankeexperiment som kan tyckas ovant för många. Du har säkert en snäll och tålmodig mer eller mindre helnykter man. Men alla har inte det. Kvinnofrid fram till 70-talet?
   Var inte svenska kvinnor villebråd – före Mee too??? Vad ingår i din bild av kvinnofrid?
   Ps Tror du att invandrartjejerna anmäler när de blir våldtagna?
   Du refererade till en övertydlig våldtäktsstatistik som säger att det är svenska flickor och kvinnor som blir våldtagna av invandrade pojkar och män i muslimsk klankultur. Har du en länk?

   Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Richard Sörman vill nog egentligen slå ett slag för de goda mansnormer vi har i den svenska kulturen och tycker att det är olyckligt och onödigt att frustration ska resultera i våld i nära relationer. Att enskilda störda män misshandlar och våldtar kvinnor och barn (liksom att även vissa kvinnor misshandlar män och barn) och alltid har gjort det – det är ändå något som är helt emot normerna i vår svenska kultur. Det finns ingen allmän föreställning om att det är okej eller ö h t acceptabelt. Tvärtom ser vi det som avskyvärt och dessutom olagligt. Både män och kvinnor kan göra livet till ett helvete för varandra, det vet vi, men män är generellt starkare och därmed fysiskt farligare för kvinnor än tvärtom. Och våldtäkt är ju en form av grov misshandel.
    Den påtagliga ökningen av otryggheten för svenska kvinnor de senaste åren syns bl a genom våldtäktsstatistiken 1975-2018 som samvarierar med invandringen. Och vi vet att gärningsmännen till ca åttiofem procent har invandrarbakgrund. Alltså hänger kvinnofridsproblemet för svenska kvinnor ihop med invandrade kulturer och själva invandringen. Hur invandrarflickor/kvinnor från olika kulturer har det, vet vi väl antagligen ännu mindre om.
    Våldtäktsstatistiken finns det i a f en sammanställning av:
    https://affes.wordpress.com/2019/03/29/fullbordade-valdtakter-1975-2018-slutlig-statistik/amp/?__twitter_impression=true

    Gillad av 3 personer

   • Elisabeth skriver:

    Men Jonas, det är väl alldeles uppenbart att kvinnor idag möts av andra attityder än tidigare ? Förr kunde jag och andra kvinnor vandra genom stan nattetid, promenera i parker, gå på festivaler, konserter osv utan att bli antastade.Det var i varje fall mycket ovanligt. Men idag är kvinnofriden urholkad. Våldet hänger i luften. Jag tror de flesta kvinnor har dessa känslor. Inte heller antastades kvinnor verbalt i skolor och på offentliga platser så som sker idag. Okvädingsorden haglar, kvinnliga lärare duckar. Och – det är inte de svenska männen som raserat kvinnofriden. Fråga vilken kvinna som helst vilka som ger henne ilningar av skräck en sen kvällspromenad : ett gäng män med MENA-ursprung eller ett gäng svenskar.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men ett krav på att den egna sidan skall vara en änglakör helt utan fel och makel betyder ingenting annat än att man låter sig utsättas för, och själv deltaga i, fiendens upprepade salamiavhyvling. En efter en faller de ”sämsta” delarna av den egna rörelsen, den egna sidan, tills ingenting är kvar. Martin Niemöller skrev en dikt om detta förra gången socialismen vandrade på våra västerländska gator, i Tredje riket.

    För ingen är perfekt.

    Detta är vår åsikt! Ingen är perfekt. Vi behöver inte försvara felen och skyla över dem. Vi kan acceptera dem som de är och låta dem ha den begränsade utsträckning de har. Vi tror inte på guilt by association. Vi tror inte på kontaktskuld, inte på arvssynd, inte på sejd och andra magiska riter. Vi är inte radikala, vi tror inte att en del av världen är alltigenom ren och en annan alltigenom smutsig, inte en del god och en del ond. Detta är allting fiendens vansinniga uppfattningar och påfund.

    Richard resonerar i fiendens termer, under fiendens problemformuleringsprivilegium. Det är en skam och en synd!

    Gillad av 3 personer

   • Jonas Nilsson skriver:

    @ EVA DANIELSSON 8 april, 2019 kl. 13:12
    Tack för länk men den säger väl inget direkt om det som såg ut som ditt påstående att det är svenska flickor och kvinnor som blir våldtagna av invandrade pojkar och män i muslimsk klankultur? Det ofattbara ökningen skedde 2005-2015.

    Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    ELISABETH 8 april, 2019 kl. 13:24
    Men bloggen handlar väl öht inte om kvinnors osäkerhet i det fria om kvällarna? Det handlar om vad som kan hända i hemmet när allt färre ser och alltmer räknas som potentiella risker att rapportera/anmäla. Solklar inledning:
    Mansnormen behöver inte förändras men snarare återupptäckas och preciseras. En man ska använda sin kaotiska styrka till att beskydda sin kvinna och försvara sitt land.
    Det påståendet kan i sig diskuteras men var bloggens utgångspunkt.

    Gilla

   • Elisabeth skriver:

    Jonas, nåja, jag uppfattar det som att Sörman diskuterar mansnormen , han kommer fram till att den inte behöver förändras utan återuppväckas.Och det är ju sant förutsatt att han menar den svenska mansnormen. Och på den svenska mansnormen vilar/vilade kvinnofriden i vårt land .Men nu finns det mängder av andra män med andra normer i vårt land. Om han utvidgat resonemanget hade han nog kommit fram till att deras mansnorm bör diskuteras. För det är deras normer som urholkat kvinnofriden både i och utanför hemmet. Det är här som även feministerna sviker i debatten.

    Gillad av 3 personer

   • Jonas Nilsson skriver:

    @ ELISABETH 8 april, 2019 kl. 15:21
    Det finns uppenbart all anledning att ägna våra mansnormer viss eftertanke, just eftersom män i allmänhet och muslimska män i synnerhet tänks vara mer eller mindre farliga. Vad skulle bli kvar av feminismen om inte mannen ständigt ska definieras som ett hot och kvinnor som ständigt minimaliserade? Sjunker hela denna sida samman om det skulle visa sig att inte alla muslimska män och pojkar slår och våldtar kvinnor av annan kultur?
    Utan levande män, kvinnor och/med barn som vill hålla ihop stannar landet.
    Ett verkligt grundproblem är att vår riksdag avskaffat begreppen som absoluta. Tanken om kärnsläkt med man, kvinna och barn är upplöst. Bloggen tycks gå utanför lagens tänkta ramar. Det är modigare än att håna andra kulturer. Jag tror HBTq-lobbyn/den lobby som sätter landets gemenskap inom parentes/ är betydligt mer avancerad än att försöka härma fd vänsterpolitiker. Nu handlar det om finansiering och lagstiftning för att definitivt lösa upp familjebildning över generationer, det som fostrat män och kvinnor i detta land.

    Gilla

 4. Dunedin New Zeeland skriver:

  Genom ”Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study”, en tämligen unik undersökning i sin omfattning och djup, har det vid djupintervjuer framkommit att kvinnor slår män i lika hög grad som kvinnor slår män, men att de fysiska skadorna blir större för kvinnor än för män, på grund av styrkeskillnader. Dock kan kvinnor slå nog så hårt. Men att män sällan vill ta upp att de blivit slagna av kvinnor. När det kommer till mörkertalen, om våld i nära relationer, torde därför en viss försiktighet vara påbjuden, innan alltför stora växlar dras om manlighet och kvinnlighet, som stereotyper.

  Gillad av 5 personer

 5. Bo Adolfsson skriver:

  Bla bla bla. Vilket ordbajs! Har Gudrun Schyman hittat till DGS?
  Nej, hon har tydligen hoppat till klimatet.
  Ingenting om den invandrade kulturens mansnorm.
  85 % av våldtäkterna begås av utländska män.
  Anhopningarna av män vid resecentra, som trakasserar kvinnor består av utländska män.
  Sörman är ju helt by side!

  Gillad av 4 personer

   • Dnam skriver:

    Nu skriver du det för andra gången. Nej, du har rätt, men du tror inte att korrelationen mellan våldtäktfrekvensen och övrig kvinnomisshandel är god? Yttermera så är de muslimska och andra kvinnor som drabbas av förortsvåldet, på nivåer under mord och våldtäkt, säkerligen obenägna att anmäla, i långt högre grad än svenska kvinnor, de befinner sig i en främmande juridisk kultur och för svenska män så är det brott mot normen att slå kvinnor, i andra kulturer så är det normen. Man straffar våldtagna kvinnor för att de anmäler våldtäkt i många länder. Du har hört talas om detta?

    Det är inte ett argument du kommer med, du är dagens troll. Kategori 2. Grattis du fick pris!

    Gillad av 6 personer

   • Jonas Nilsson skriver:

    Sörman skriver till svenska män, tänk på det du!
    Allt våld är inte detsamma som eller leder till våldtäkt även om det säkert är så i alla andra kulturer, över hela jorden, i alla tider.
    I svensk kultur funderar vi på om det är vettigt att slå kvinnor, sedan ganska många år. Det är väl det som bloggen handlar om? Vill man inte prata om det – är man svensk då?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, det funderar vi inte alls på! Inte en Richard i detta sitt kommunistiska ögonblick, för till och med han anför sina exempel som avvikelser och brott. Alsnö stadga gjordes på 1200-talet och återspeglade helt säker ett långt äldre ethos.

    Gilla

   • Dnam skriver:

    Du är nog ett troll i en ny kategori 3, du förstår ju inte vad jag skriver men argumenterar ändå emot. Det ger inte mycket mening. Slå upp korrelation.

    Vilken eländig diskussion det blev, vilket uselt inlägg, endast Östman är värd att läsas idag.

    Gillad av 1 person

 6. Dnam eksnad skriver:

  Föreslår att detta skickas in till närmaste vänsterblaska, det hade nog blivit antaget, SvD, DN, Expressen eller GP. Samt att det blir översatt till vårt stora invandrarspråk. Kanske var alltihop satir men det funkar inte idag, verkligheten överträffar dikten. Felen var för många för att bemöta, främst siktet, geväret hölls bakfram.

  Gillad av 7 personer

 7. Aurora skriver:

  Det finns många elaka kvinnor också. Som kan driva en motpart till desperation. Men Man; du ska inte slå, utan gå. I Sverige kan både man som kvinna försörja sig själv och stå på egna ben. Så en behöver inte ha ihjäl den andre om man inte fungerar ihop.

  Gilla

 8. Göran Holmström skriver:

  Rickard detta var bland dom starkaste texter jag läst här, mycket bra! Dock så utan kritik, anar jag en viss vilsenhet i texten, du både berättar samt efterfrågar vad som gör en riktig man stark, som jag tolkar det. Hoppas jag förstod din text rätt som så?
  Min tolkning av en riktig man har inte ett dugg med fysisk styrka att göra, visst det kan vara mycket imponerande, utan det mest manliga som jag ser det är hur man hanterar sina motgångar, att kanske uthärda en omänsklig uppväxt med övergrepp, våld och missbruk. Men ändå behålla empati och medmänsklighet är för mig mycket manligt, att födas med extraordinär styrka och våldskapital utan att ge sig på svagare är även det manligt.
  Att inte slå kvinnor är ju en självklarhet som ingår under grundläggande mänskligt beteende, detta behöver ju inte ens diskuteras, sedan att det finns svaga skitar som gör det! Ja rötägg och puckon finns av båda könen, det finns kvinnor som finner stort nöje i att psykiskt misshandla sina män,
  det skrivs det i princip noll om, ej heller att en man efter sådana övergrepp inte klappar till en sådan partner efter år av provokationer skrivs det ej heller om.
  Åter till det manliga, just nu är det ett slagträ i debatten om att kastrera den vita hatade mannen, han som nästan aldrig slår sin kvinna, när fokus borde vara på balkongkastarna och dom som våldtar utan större straff!
  Kvinnan då? Ja dom älskas, fascinerar över nästan allt annat. Det finns inget vackrare än en stark trygg kvinna som har bra humor, bortsett från en hårt trimmad tvåtaktsmotor då, den har sin charm med 🙂

  Gillad av 3 personer

 9. Dnam skriver:

  Artikeln irriterar mig storligen, den närmast KRÄVER en kvantifierad uppdelning på etniska, religiösa, och politiska grupper, och att ta med kvinnor som slår män också för den delen. Detta är för viktigt för sådan slapphet. Utan en adekvat stratifiering och kvantifiering så är artikeln meningslös, den ignorerar eller förminskar EXAKT en av de stora skillnaderna mellan god kristen kultur och andra, exakt den över tusenåriga utveckling som vi genomgått. Ett bottennapp.

  Gillad av 8 personer

  • Iron Man skriver:

   Jo, jag hann bara med att skumma ingressen innan jag insåg att den här artikeln inte var värd att läsa. Synd, jag som hade förhoppningar om Sörman. Synd också att kvaliteten på DGS har gått ner så mycket på senare tid, jag märker hur jag hoppar över allt fler artiklar, jag orkar inte längre med att läsa gammal skåpmat som dessutom är dåligt tillagad.

   Gillad av 4 personer

 10. lenam skriver:

  I min nära bekantskapskrets finns ett fall som förvånar mig. Båda är muslimska invandrar med 2 små barn. Hon går ut genom dörren med ena barnet som ammas och sätter sig i en taxi och åker till en kvinnojour. Hon säger att mannen slagit henne. Några dagar senare kommer socialen och tar andra barnet trots att mannen säger nej. Efter en senare polisanmälan läggs ärendet ner av brist på bevis. Ord mot ord. I 6 månader sitter kvinnan på kvinnojouren och får sedan en tillfällig bostad på ett hotell. Hon blir överöst med pengar av socialen. Hon väljer mellan mannen och pengarna och tar pengarna. På kvinnojourer sitter bara invandrarkvinnor som tröttnat på sina män. Samhället ställer upp för mycket och kvinnojourerna tjänar pengar numera. Börja fatta att kvinnor ljuger om dom tjänar på det.

  Gillad av 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Flera ögon i hemmen skulle hjälpa många, inte för att rapportera men för att se och veta hur det faktiskt går till.

   Gilla

   • Bo Adolfsson skriver:

    Detta förslag finns ju redan i George Orwells roman 1984.
    Angiverisystem fanns i Sovjetunionen och DDR och är nu på förslag i Sverige.

    Gillad av 3 personer

 11. Dnam skriver:

  Jag hoppas detta tillåts, det är relevant för dagens inlägg, detta är bara en del av dagens skörd, det har sett likadant ut i de tio år jag följt alternativmedia, vareviga dag:

  https://samnytt.se/pedofildomd-illegal-migrant-knivhogg-sin-fru-50-ganger-drankte-kroppen-i-lacknafta/
  https://samnytt.se/hustrumordare-i-stockholmsforort-doms-till-18-ars-fangelse-och-utvisning/
  https://samnytt.se/video-hur-man-slar-sin-muslimska-fru-pa-korrekt-satt/
  http://www.friatider.se/familjehemsmamma-sl-ngde-handkyssar-i-r-tten-t-afghan-som-v-ldtagit-p-hemmet
  http://www.friatider.se/blattelito-torterade-kvinnor-m-rdade-en-av-dem-i-ett-badkar-i-solna

  Snacka om felaktigt fokus. Hur mycket rapporteras inte? Vilken muslimsk kvinna går och rapporterar sin pojkvän eller man eller granne eller farbror? Det enda sättet att få veta vad som pågår i Sverige vore att installera dolda kameror i alla förortslägenheter, det enda vi får läsa, och det endast i alternativmedia, det är de allra mest uppseendeväckande vidrigheterna, men hur är det med all vardagsmisshandel?

  Gillad av 4 personer

  • Christer L skriver:

   Att den starkare slår den svagare är en naturlag. För att människan ska höja sig över sin ap-natur behövs att vissa tabun etableras. Ett sådant är att flera inte ska slå en. Och slå aldrig den som ligger. Ett tredje är att inte slå den svagare. Dessa tabun gäller civila beteenden inom den egna gruppen, har inte fått genomslag helt ens där. I politiken är ap-beteendet fortfarande dominerande. Problemet är enormt. Nu senast försöker man med tabu mot Klimatet. Neurotisk omorientering.

   Så hur ska vi kunna samsas med folk som utnyttjar våra tabun genom att bryta mot dem i Guds namn?

   Gillad av 2 personer

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    CHRISTER L: Dessa rader skrevs för ca 2000år sedan – och nej, varken av ”ap-människorna” ej ens ”humanisterna”; märkligt nog!

    -Ni män, äls­ka era hust­rur och var in­te ela­ka mot dem.
    -Och ni män, låt den kun­skap ni har fått prägla ert sam­liv med hust­run, hon är ju den sva­ga­re. Vi­sa hen­ne akt­ning, ty också hon skall få del av li­vets gåva
    -På sam­ma sätt är också man­nen skyl­dig att äls­ka sin hust­ru som sin egen kropp.
    -Den som äls­kar sin hust­ru äls­kar sig själv
    -Ni män, äls­ka era hust­rur så som Kristus har äls­kat kyr­kan och utlämnat sig själv för den

    Kan också omnämna av de 10 buden, de från 4:e till 10:e budet. Var hittar man en mer kort och koncist beskriven tydlig ”instruktion” om människors inbördes förhållande för sitt eget och sin nästas väl?

    Varur är ”våra tabun” sprungna! Internationalen?

    Gilla

 12. Yvonne Rosenthal skriver:

  Det finns inte EN mansnorm utan flera beroende på att det finns en antal olika kollektiv och erfarenheter som påverkar den enskildes värderingar. Kan vara uppväxtmiljö. klass, utbildning, yrke, religion/ brist på, etnicitet med mera och inte minst den grupp och de normer man medvetet väljer att följa. Män är lika mycket individer som kvinnor, det handlar om arv och miljö, genetik och erfarenheter . I väst, i den judisk kristna kulturen , finns ingen norm som påbjuder män att slå kvinnor. Reservation för subkulturer som jag inte känner som Hells Angels och underliga sekter. Annars : Ingen norm. Båg lögn. För feminister är alla män överordnade och kvinnor underordnade. Män slår och kvinnor blir slagna. Samma visa som att alla företagare är överordnade och utsugare och resten av mänskligheten är underordnade och utsugna. Det finns män som misshandlar och utövar dödligt våld. Missbruk av alkohol och droger , usel impulskontroll, empatistörningar kan vara orsaker till ett våldsamt beteende. En hustrumisshandlare har sjunkit så lågt man kan och föraktas av alla. Vem beundrar en hustrumisshandlare?

  Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Liten motsägelse, Du nämner subkulturer du inte känner till.
   Den största jag känner till är det svenska samhället det är för mig en subkultur, i dom Mc-klubbar jag känner till råder en strikt logik med tydliga regler. Man kan ha åsikter om reglerna eller logiken, men inte finns det värst många kvinnomisshandlande män i klubbarna, tvärtom dom föraktas och passar inte in i miljön.
   Jag anser som så många här skriver att bekymren medvetet döljs för att inte belysa bekymren med mångkulturen. Där misshandlas det friskt, men det vågar ingen yppa en åsikt över.
   Med vänlig hälsning göran.

   Gillad av 1 person

 13. petrakap skriver:

  Det finns ingen mansnorm att män ska misshandla kvinnor i Sverige idag. Tvärtom så ses kvinnomisshandel som något oerhört omoraliskt vilket visas i vår lagstiftning samt att män som anklagas för detta förkastas. Givetvis är kvinnomisshandel fel men samtidigt är vårt etablissemangs hållning till det hela orimligt. Den kollektiva skuldbeläggningen ständigt basuneras ut och läggs på alla män av vårt etablissemang är tillexempel inte ok när det gäller hur muslimer kopplas ihop ihopp med terrorism. Hur kommer det sig att detta hat mot män är så accepterat?

  Gillad av 3 personer

  • Jonas Nilsson skriver:

   Pga somliga män inser att de slagit till, våldfört sig, och berättat om det.
   Jag tror mer på att Guillous bok Ondskan fått ett inflytande som offentligheten/skolan inte kunnat hantera. Hans egen mor kan inte känna igen sig. Han har tjänat mängder med pengar på historien. Den har cementerat tanken om pappan som slår (och missat att mammor gör det också). En grundbok för svensk feminism.
   Sedan 80-talet har den varit många ungas första möte med böcker. Vuxenlivet har börjat med att man slagit ner pappa (och mamma), särskilt föräldrar som sagt nej och stått fast vid det, ännu mer om de faktiskt slagit till.

   Gilla

 14. Björn skriver:

  En ”man” som misshandlar är inte en ”riktig” man, utan ett stört svin i en mans kropp! Sen kan vi inte helt bortse från att det finns ”störda svin” i en del kvinnokroppar också! Så har det alltid varit, och blir nog svårt att ändra på?! Det vi kan göra är att identifiera och lagföra dessa ”dubbelnaturer” så tidigt och bestämt som möjligt…..

  Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Tvärtom, enligt vad jag fått reda på. På fängelser och klubbar och krogar går snacket hela tiden, våldets filosofi skär som en stilett genom grovheterna, berusningen, sexet, alla vet om den.

   Gilla

 15. p kohlin skriver:

  Kommer med en lite udda kommentar i sammanhanget: Svenska män bör för husfridens skull, äga en egen skrothög med kan-vara-bra-att-ha-grejer. En plats för begrundan, lugn, kreativitet. Vad män från främmande skulle behöva låter jag vara osagt.

  Gillad av 4 personer

 16. Malin Sörman skriver:

  Nertryckta kvinnor o flickor (eller pojkar!) har en uppväxt där de blivit nertryckta eller sett mamma bli nertryckt. Det är det enda de vet om. Och det blir en bekräftelse. Det är det enda sätt de vet att få energi på. Och energi är ju vad vi söker när vi söker en partner. Det blir således en form av bakvänd trygghet. Det är vad de är värda. Denna persons agerande och energi väcker intresset hos någon annan som också har väldigt dåligt självförtoende, men som hanterar det genom att trycka ner och slå sin närmaste, för att på det sättet få känna sig större och bättre för att få någon form av utlopp. Dessa två dras till varandra eftersom bådas vana att få energier matchar varandra. Ingen av dessa personer har möjlighet att ta emot sann kärlek, bekräftelse eller respekt. Antingen måste de förändra sitt beteende, för de är på sätt o vis två om detta. Eller så bryta upp förhållandet.

  Gillad av 1 person

 17. Helge skriver:

  Sorman vet précis vad han talar om. Det ar bara det att han inte vagar skriva “Muslimska man” for da far han stryk av hela det svenska etablissemangef. Men jag forstar Sorman.

  Helge

  Gillad av 1 person

 18. lookslikeanangel skriver:

  Nu,
  är jag väl ute och elsparkcyklar, men inte
  så långt (batteriet räckte inte).

  Men, det som är så märkligt är dubbelmoralen
  eller den dubbla standarden.

  Å ena sidan, praktiskt taget kalibrera allting
  – t.ex. samtyckeslagen. Absolut jämställdhet.
  PERFEKT!

  Å andra sidan, rationalisera och framförallt relativisera,
  när det berör ”icke-svenskar/västerlänningar”.

  Hur skulle de kunna förstå? Det är deras kultur.
  Vi måste förstå och inkludera.

  I vadå? I vilket utopiskt samhälle tänker man sig här.

  Gilla

 19. Andersson skriver:

  Mer än 700 år av kvinnofrid kastad på tippen, för att de som bestämmer vill ‘göra kaoz med Sverige’.

  De vill ha det så här.

  Gilla

  • Alexander Svensson skriver:

   Denna artikel verkar vara skriven av en moralens väktare. Sedan ser jag författare och konstnärer som jobb för mesiga män. Riktiga män blir lite smutsiga när de arbetar…..

   Gilla

 20. Konservativ skriver:

  I de Isländska sagorna börjar släktfejderna med att kvinnor träter med varandra om status eller avundsjuka. För att en man ska kunna ”ta hand om sin familj, att han ska skydda sin kvinna och ge sina barn en trygg uppväxt” krävs att han har den slutgiltiga makten i familjen. Patriarkatet alltså. I förlängningen har detta betytt att hustruaga varit lagligt men illa sett och sällan utövat. Men fortsätt ni med ert liberala samhälle, så länge det nu varar 😀

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.