Patrik Engellau: Om det varit tvärtom

Patrik Engellau

Johan Westerholms kunniga och insiktsfulla artiklar (numera lagda bakom betalvägg) på ledarsidorna.se om hur en del radikala muslimer infiltrerat eller välkomnats in i det socialdemokratiska partiet ger mig ingen ro. Den åtminstone partiella sammansmältningen mellan en del av den svenska arbetarrörelsen och en del av den muslimska diasporan tycks ha gått längre än vad jag hade fattat. I så fall kan det förklara varför socialdemokraterna, trots att statsministern påstår sig göra det hela tiden, har så svårt att komma med tillräckligt övertygande uttalanden mot hederskultur och hedersvåld.

Jag skulle vilja sitta med, lite gömd, i ett möte bland partiets ledare för att bedöma stämningen. Jag vet hur det känns att sammanträda med folk som man hamnat i knät på men inte gillar – i mitt fall på grund av att jag genom olyckliga omständigheter och ogenomtänkta beslut hade släppt in olämpliga ägare i ett företag jag startat. I värsta fall blir det som med rentjurar som trasslar in hornen i varandra och därefter inte kan komma loss och till slut, sammanflätade, svälter till döds.

Ungefär så tror jag att de ledande socialdemokraterna med inmalda muslimer och en del LO-folk, vars medlemmar röstar på sverigedemokraterna, sitter och blänger på varandra. I sådana lägen, det vet jag av trist erfarenhet, är alla frågor potentiellt eldfängda och samvaron måste reduceras till ett trist ältande av formaliteter för att inte pandemonium ska bryta ut. Ett hyggligt indicium på att detta gäller socialdemokraterna är att den senaste partikongressen mest verkar ha handlat om att undvika konflikter. Kongressen lät endast framföra trivialiteter. Uppslitande konflikter kan paradoxalt nog vara hälsotecken eftersom om sammanhållningen inom en grupp människor är säkrad så törs man släppa fram meningsskiljaktigheter. Omvänt kan en trevlig umgängeston dölja allvarliga motsättningar. Släpper man det allra minsta på självkontrollen kan vulkanutbrott inträffa.

De flesta sammanslagningar av företag misslyckas eller får oanade och näst intill oöverstigliga problem eftersom de enskilda företagens respektive subkulturer visar sig starka och ofta oförenliga. Jag har som sagt varit med. Det är plågsamt. Och då talar vi ändå om bråk mellan människor som i allmänhet tillhör samma kulturgrupp och folkstam, bara olika företag. (Om man kallar en företagsfusion misslyckad för att den inte skapar ett mervärde så misslyckas 83 procent av alla företagssammanslagningar enligt herr Google.)

När kulturellt skilda grupper ska förmås att samarbeta ska man veta att kulturyttringar bildar en enhet med starka sammanbindande trådar. Hur svenskar klär sig och vad vi äter på julafton hänger ihop med våra könsrelationer. Jag vet inte hur, men jag vet att värderingar och vanor, kort sagt kultur, bildar sammanhängande paket. Man kan inte så lätt skära bort en del av en grupps kultur och tro att gruppen kommer att rycka på axlarna och överse med kränkningen. Om jag flyttade till Saudiarabien med familjen och det plötsligt kom dekret att frun och döttrarna måste bära huvudsjal skulle jag ta illa upp även om det kan sägas vara en skitsak. I nästa steg kommer de väl att förbjuda julevangeliet på julafton, skulle jag tänka. Eller kräva omskärelse av dötterdöttrarna.

Jag tror att det är därför statsministern inte törs ta till brösttoner mot hederskulturen. Om hela den svenska offentliga sektorn med dagis och skola i bräschen skulle mobiliseras med samma kraft mot hederskulturen som när det gäller att uppleta och beivra brott mot Värdegrunden så skulle det gå en skälvning genom muslimerna i Sverige. Statsministern skulle få se sura miner kring det socialdemokratiska sammanträdesbordet. Det är det sista statsministern behöver när allt ser så problematiskt ut i alla fall. Bättre då att ligga lågt med en del för svenskt vidkommande stötande inslag i muslimsk kultur.

Vi borde snarast upphäva den av riksdagen år 1975 unisont antagna lagen om att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle. Om inte ens nationalkulturellt homogena företag kan få ihop det på ett bra sätt på grund av sina subkulturer, hur skulle då kunna en sammanslagning av kulturellt sett helt olika folkslag kunna fungera?

Det skulle förstås mullras en hel del men det är nog inget emot hur det kommer att mullras när vi försöker om några år.

58 reaktioner på ”Patrik Engellau: Om det varit tvärtom

 1. gmiksche skriver:

  Westerholm i all ära, informationen om spelet inom S på hans blogg är ovärderlig. Jag har stött Westerholms blogg en tid men blev utkastad för att – under åberopande av den israeliska tidningen Haaretz, vars engelskspråkiga upplaga jag abonnerar på – hade mage att bestrida det Westerholm skrev om konflikten mellan Israel och Syrien. Eller, rättare sagt, om Israels ensidiga luftangrepp på iranska styrkor som stödde och förmodligen räddade Assad. På liknande sätt har Westerholm behandlat folk som skrivit på hans blogg, men där inriktningen plötsligt inte passade lägre. Ränderna går aldrig ur.

  Gillad av 8 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Det där med mångkultur vore ett lättlöst problem med direkt makt för skattebetalarna över resursernas fördelning över skattefinansierade ändamål. – Alla skulle då vara angelägna om att anpassa sig till vad de flitiga och kompetenta förväntade sig av dem och de som odlade sin särart riskerade att själva få ställa upp med att förse sina likar med deras ”mänskliga rättigheter” i mån av förmåga.

  Hade det funnits ett universellt skattesystem, – en naturlig ordning, – hade den sett ut så. – Det inser man vid begrundande av diverse separationssträvanden där det mest brukar handla om att högproduktiva känner sig utnyttjade av slöare som överbeskattar dem i kraft av att vara flest.

  Gilla

 3. Tritonen skriver:

  ”Jag tror att det är därför statsministern inte törs ta till brösttoner mot hederskulturen.”
  Jo, brösttoner tar han till, men någon verkstad är ej i sikte. Det är väl signifikativt för både Löfven och hans ”pyttipannaregering”. Tyvärr går alltför många på bluffen och fortsätter naivt att rösta som man alltid gjort.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det är inte okej att vara så naiv om man skall vara statsminister.
   Men det är kul att få segla däruppe i det blå.
   Det är svårt att föreställa sig en Thorbjörn Fälldin i salarna i Bryssel. Löfven trivs som fisken i vattnet.

   Gillad av 1 person

 4. V för Vendetta skriver:

  Under ca 30 år har vi hört att mångkultur berikar. Jag och många med mig har fortfarande inte förstått hur? Vad har mångkulturen gett oss frågar vi oss? Pk-armén berättar då att bl a Pizza, Kebab och Zlatan är svaret på detta. Min fundering stannar då vid att vi svalt inte innan vi hade Pizza och Kebab och vi hade fotbollsspelare som GrenoLi, Tern samt Dahlin som faktiskt vann större segrar åt Sverige än Zlatan gjort. När man så funderat varvet runt kvarstår alltså frågan vad mångkulturen gett oss. Svaret är nog faktiskt ingenting mer än hedersmord, inbäddade shariasamhällen och överfyllda fängelser och ett i stora delar havererat samhälle. Vad det däremot har gett Socialdemokratiska Arbetarpartiet är en helt ny flock med väljare. Tittar man på senaste valet framgår det tämligen klart att utan invandrarna och de socioekonomiska områdena hade SAP inte varit största parti, det blev de tack vare sin nya valboskap. SAP har tidigt förstått att ett samhälle med en allt större medelklass med allt större tillgångar kräver en annan politik än den genuint socialistiska. De har spelat sina kort väl och dels ersatt de gamla väljarna som litade på folkhemsbygget, med nya sådana som behöver ett nytt folkhemsbygge, nämligen de nyanlända. De har torgfört dem som utsatta, fattiga och offer för allt. SAP har dels också klått medelklassen på deras pengar samt välfärd och förmodligen framhärdat i strategin att medelklassen med minskade resurser skall återvända till partiet och ge det sin forna glans tillbaka. Priset de fått betala.. eller rätare sagt det pris vi hederliga svenskar fått betala är att muslimerna fått en spelplan där de måste tas på största allvar, där deras krav måste tillgodoses och där man inte får förarga dem. Jag tror personligen att SAP kommer att gå bet, jag tror att muslimerna på sikt kommer att bilda ett eget parti och bana vägen till makten med sin egen kultur…. och tro mig, den innehåller mycket litet av mångkultur.

  Gillad av 22 personer

  • cmmk10 skriver:

   Det ironiska i detta är att det är en tokliberal och hatare av välfärdsstaten som har spelat SAP så väl i händer.

   Hans ”nya” parti skall nu åter bli det ”gamla” och man går bl a ut under parollen ”Man kan inte integreras i ett multikulturellt samhälle”!

   Jag säger som Arne Anka: ”Ibland undrar jag om man lever i ett land eller ett skämt?”

   Gillad av 1 person

 5. Benjamn Dhover skriver:

  ”Det skulle förstås mullras en hel del men det är nog inget emot hur det kommer att mullras när vi försöker om några år.”

  Jo, men sen kommer det en punkt där det istället börjar mullra mindre och mindre. Då är muslimerna i majoritet, och vips går det alldeles utmärkt att ändra tillbaka lagarna om multikulti och separation av kyrka, förlåt, moské och stat.

  Gillad av 8 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”Jag tror att det är därför statsministern inte törs ta till brösttoner mot hederskulturen.”

  Eller terrorismen, jihadismen. Regeringen aktivt motverkar lagstiftning på området. Sverige är efterblivet och självskadligt. Det går inte en enda dag utan att nyhetsflödet levererar naturvidriga politiska beslut och utfall som är övergrepp och kränkningar av de sundaste mänskliga instinkterna och förnuftet. ”IS-familjer” måste tas hem? I h-e heller. Vår skyldighet som svenskar är att de aldrig någonsin levande släpps in i Sverige, och hade sunda instinkter och omdömesgill politik fått råda – för dessa hänger ihop – hade de aldrig haft chansen att etablera sig här från första början, dessa ”svenskar”.

  Gillad av 9 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Det finns väl ingenting som tyder på att socialdemokratins ledning har några betänkligheter över sitt stöd och sin samarbetspakt med islamister. De fortsätter importera muslimer som väljarbas mot utlovad islamistisk representation inom svensk politik. De fortsätter ge mångmiljonbelopp till olika islamistföreningar liksom utlandsbistånd till palestinierna som öppet bedriver terror mot judar och Israel. De avsätter partikamrater som ärligt vill motarbeta hedersbrott och extremism. Regeringen tänker smyga ”hem” IS-terroristers barn och troligen även IS-mördarna själva. Osv..
  Kulturkrocken mellan en undfallande svensk kristet präglad kultur och en aggressiv förtryckarkultur som islam är inte möjlig att lösa. Islam tillåter inte ifrågasättande, förändring och utveckling och har det uttalade målet att ta över de samhällen de flyttar till. Med alla medel – med infiltration, krav på särrättigheter, högt barnafödande, trakasserier och bedrägerier, våldtäkter, mord och terrordåd.
  Den västerländska kulturen är inställd på öppenhet, tolerans och ömsesidigt samarbete och tillämpar religionsfriheten och öser övriga friheter och förmåner direkt över muslimska invandrare. Som tackar och tar emot detta plus försörjning och andra bidrag och bidar sin tid tills de kan ta över och införa sharia och stoppa allt vad frihet och demokrati heter.
  Detta verkar passa samtliga våra riksdagspartier eftersom ju ingen hittills har sagt eller gjort något offensivt för att motarbeta spridningen av islam eller muslimska värderingar eller livsstil, inkl hederskultur och kvinnoförtryck. Man yttrar aldrig någon kritik mot islam (oh nej, hederskultur är inte islam, i a f inte bara islam, och terrordåd i islams namn har ändå inget med islam att göra och det finns ju många snälla muslimer ..o d fega undanflykter…) utan man låtsas t o m att islam är en religion som andra och låter islam få del av vår religionsfrihet. Fast islam i allt väsentligt är en hotfull imperialistisk totalitär politisk rörelse. Och måste motarbetas i varje detalj och i varje steg. Om vi vill överleva.

  Gillad av 21 personer

 8. Aurora skriver:

  Det började redan när en slöjklädd Mona Sahlin i sällskap med Omar Muhammed besökte Stockholmsmosken och när formella partilöften om islams inflytande över samhällsmakten gavs för att, naturligtvis, knyta fast större mängd valboskap till S.

  Gillad av 5 personer

 9. olle reimers skriver:

  S vill ha det så här. Mångkultur gynnar deras strävanden mot total hegemoni. Eftersom detta också är en global rörelse behöver han inte vara rädd för att den ska baktända. S är en del av denna också.

  Gillad av 4 personer

 10. Dnam eksnad skriver:

  Ett ämne vi tidigare diskuterade mycket på DGS var postmodernismen. Vad är drivkraften bakom denna och vad är vapnet postmodernisterna smidde i Mount Doom i Mordor? Drivkraften som jag ser det är hat och ondska, flera, kanske alla de ledande postmodernisterna var perversa och svaga under sina egna lustar och drevs av hat mot allt och alla som var bättre, de ville bara förstöra, ytterst sökte de dödens jämlikhet, därför så valde de naturligt socialismen och ännu djupare, förstörelse, som sitt första mål. Det andra som kännetecknade postmodernisterna det var att de var mycket intelligenta, Focault, Derrida, Sartre och många andra, så vad kom då denna elit av filosofer fram til var det mest effektiva redskapet för att uppnå det kaos och den förstörelse de önskade? Jo, de identifierade korrekt kärnan i den västliga civilisationen, den öppna diskussionen och sanna ifrågasättandet. Det är denna öppna diskussion där olika ideér kunnat brytas mot varandra och dogma fått träda tillbaks överallt där den stått i strid med nauren och verkligheten som är kärnan i den västliga civilisationen. Detta började i det gamla Grekland och gjorde hopliterna till en formidabel fiende som det mera dogmatiska Öst inte rådde på. Kristendomen kunde förvalta detta arv av ifrågasättande där på andra håll i världen istället dogmatisk religion eller kejsarstyre gällde. Europa kom därför att bli helt överlägset, eftersom vi hade naturen på vår sida, istället för en simpelt ihopkommen oänderlig dogma för att få makt. Kristendomen blev därför den mest avancerade religionen för att den gjorde plats för samexistens med logos. Europas styrka var att man skapade en mekanism som gjorde att de bästa tankarna vann, och därmed de vaskades de bästa tänkarna fram.

  Detta satte postmodernisterna en käpp i hjulet för, och totalitär kollektivism som ideologi överlevde i socialism, nazism och nu pk-ism och EU-ism. Hela det pk-istiska projektet vilar på att vi INTE har öppen diskussion, det är antidemokratiskt, det bygger på en myriad av dogmatiska och självmotsägande axiom, och kan endast hållas ihop i ett totalitärt system, där makt är rätt, pk-ism idag, någon slags vänsterislam i framtiden, vad som helst utom verklig demokrati sär åsikter bryts öppet. Så vad ser vi i media, i riksdagen, i EU, det vi ser är en avsaknad av debatt, det som istället sker är att man hela tiden försöker bli enig om vad som ÄR RÄTT, det är detta som gäller för samhällsdebatt idag, inte att i ÄRLIG KAMP låta den vetenskapliga metoden och naturen styra så att man kan rensa bort alla lögner och felaktigt tänk så att man kommer fram till kärnan i åsiktskillnaderna så att folk får ta ansvar för sin åsikt, som att massinvandring i den form vi nu ser leder till massvåldtäkter, terror och senare sharia, man måste genom öppen diskussion ta ansvar för sina egna åsikter, och erkänna att man vill ha det så här, MED våldtäkterna och terrorn, eller ändra åsikt. A fick en uppenbarelse häromdagen, att det handlade om lögnen, och detta är inversen av vad jag skrivit, styr man inte efter sanningen, ja då styr man efter lögnen.

  .

  Gillad av 10 personer

  • Dnam eksnad skriver:

   Så när man svikit det västliga idealet av att öppet bryta åsikter med varandra så får postmodernisterna rätt, de mest skrupellösa och mest ohämmat våldsamma kommer att styra, och vi vet alla vem som följer en religion där halshuggning och offentlig piskning är legio, vad har allas lika värda att komma med i en sådan maktkamp? Utgången är given från början. Vi måste återskapa den ärliga och öppna diskussionen och skapa nya Forum Romanum, EU-parlamentet och riksdagen och media idag är motsatsen, och en hel generation politiker är uppfostrade i ungdomsförbund i en totalitär anda som endast bygger på att manipulera sig fram till makten, inte att förfina och öppet diskutera de bästa ideérna och finna de som måste på sophögen. Den nuvarande generationen politiker är alla totalitärer, de är inte uppfostrade i den europeiska andan som vi ärvde från Grekland

   Gillad av 12 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Dnam, min intuition och logik säger att hatet, ondskan, lögnerna, inverterandet och totalitarismen inte är mål, utan oundvikliga följder av medvetandets isande skräck för och protest mot tillvarons egenskaper (alltså mot verkligheten, som det upproriska och galna medvetandet i stället tvångskollektivistiskt vill ersätta med en bättre verklighet).

   Religionerna, konservatismen, sunt förnuft och försonande livserfarenhet accepterar på olika vis tillvarons villkor. I ”socialismens” djupaste kärna finns ett existentiellt uppror mot tillvaron (och dess eventuella skapare) och samma uppror kommer alltid att upprepas, i eviga tider. Postmodernisterna grävde sig med tankens verktyg ner i vetandets villkor, såg och beskrev just denna bråddjupa, skrämmande klyfta mellan medvetandet och tillvaron.

   Säg att tillvarons faktiska egenskaper så långt vi kan ana symboliskt motsvarar Sfärisk geometri + Yin-yang-tao + Diskontinuitet (t ex mellan jagen och i livets ständiga språng). Det upproriska, infantila, självgoda egot kräver i stället en tvådimensionell euklidisk geometri + linjära och binära egenskaper + kontinuitet. Och allt binärt ska i möjligaste mån göras unipolärt. Vår yin-yang-tao-tillvaro innebär att födelsen är en vandring mot döden, förälskelse skapar potentiell och reell sorg. Men det galna medvetandet begär njutning och evigt liv i evig ungdom i stället för smärta, åldrande och död. Och vill tvinga alla att tro på och skapa denna bättre, kontinuerliga, unipolärt rättvisa tillvaro.

   Gillad av 5 personer

   • A skriver:

    Sedär Sixten, nu är du snart ”religiös” som några av oss andra. 🙂 Det är inget hokus pokus det är logik. Det grenar ut sig i allt.

    Mvh A

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    https://kvartal.se/artikelserien-de-osynliga-av-micael-kallin/?fbclid=IwAR0Xg7X55OuBSu4-q4MwG1GIBzcjTPXOpJ7CmqDeqnZTluQf7oYcPjuGsAU

    Fyra artiklar via länkar i denna. Den socialism du och andra ser är död! Utvecklingen sedan 1991 och Bildt regimen har inte gått den socialistiska vägen utan välfärdsstaten har fått minskat omfång, progressivitet i skatteskalorna är bytt mot platt skatt dvs samma procentsats och regressiv när man ser till olika inkomstgruppers konsumtion (t.ex uppvärmnings kostnader, bensiinskatt, elskatt etc).

    Patrik och andra på dessa sidor sitter fast i en bild av Sverige från 80-talet och vad vi ser av idiotierna från vänster kring post-modernism, svammel i allmänhet, palestinafrågor mm är uppenbara tecken på att den svenska vänstern är fullständigt slut. De kan kallas vänsterliberaler, men inte socialister.

    Gilla

  • A skriver:

   Ja Dnam, jag tror vi snart, äntligen kommer att kunna formulera lösningar som inte är önsketänkande, utan som går att producera hela tiden. Vi kommer att hitta formerna för detta, jag känner det. Jag ska spalta upp lite grejor för mig själv, så kanske vi kan jämföra varandras
   sen. Antifrankfurtskolan 🙂

   Mvh A

   Gilla

 11. Richard skriver:

  ”Vi borde snarast upphäva den av riksdagen år 1975 unisont antagna lagen om att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle”

  Ja, verkligen! Och samtidigt riva upp den vidriga ”häst mot soffgrupp”.

  Gillad av 7 personer

 12. Ett koncentrat skriver:

  Problemet beskrivet i koncentrat;

  Basala hormonsystem delar vi med övriga däggdjur. Och de är fortsatt styrande. Högt stående sociala djur känner varandra individuellt. Den sociala interaktionen blir då komplex. Ett nyfött barn har potential att anta vilken kultur som helst – nutida eller dåtida. Detta kulturella formande går snabbt i bardomen. Det mesta av formandet görs via icke medvetna val. De marineras in från omgivningen, och bestämmer språk, moralsystem och traditioner.
  Mitt i all likhet slår alltid personligheten igenom. Kulturell likhet är inte synonymt med likhet i personlighetsdrag. Personlighet vilar i hög grad på genetik. Oavsett kulturell tillhörighet. Man får som enskild individ enbart en chans att formas till en kulturvarelse. Ingen kan någonsin leva barndomen i repriser. Som vuxna går det bara att modifiera kulturens yttersta lager. Det mer djupa förblir oåtkomliga. Kulturell flexibilitet handlar ytterst om en anpassning till olika levnadsmöjligheter. Huvudsakligen med dynamiken förlagd till generationsskiften. Tidigt adopterade barn kan ses som exempel på hur kulturell prägling följer miljöfaktorer – och inte genetiken. Människan drivs av belöningssystem, kopplat till dopamin. All uteslutning ur en mänsklig gemenskap upplevs som ett hot Och är det också. Därför håller vi i det längsta fast i den mänskliga miljö som blivit vår under uppväxten. I den hittar vi vår identitet. Vid en kraftfull migration, in i samma geografiska område, uppstår en mängd parallella grupper, sammanhållna via egen kulturell särart. Dessa söker ett naturligt stöd inom den egna gruppen. Ingen förmår leva kulturella dubbel eller trippelliv. Kultur betyder även inlåsning i vissa värdeval. Talet om en enda genensam värdegrund är genomfalsk. Kulturell olikhet innebär alltid olikhet i värdegrund. De kan vara sammanfallande. Men även mycket disparata. Särskilt om de saknat kontakt genom många årtusenden. Den intensiva jakten på en gemensam värdegrund riktar enbart in sig mot svenska kulturbärare. Man vågar inte rikta den mot kulturellt särskiljande diasporor. Ty det strider mot den mångkulturella idén. Med risk att även anklagas för rasism. Man blandar då ihop kultur och genetik. Kulturell olikhet vilar på miljöfaktorer. Kom ihåg att adopterade spädbarn kan anta vilken kultur som helst, oavsett genetisk härkomst. Sverige präglas av en stark ångest inför dessa frågor. Vi väljer därför ut vissa pseudofrågor. Och gör dem viktiga. Medan vi viker undan för de svåra. Sverige och Europa står yrvaket inför vad mångkultur egentligen leder fram till. Det som ofta ges beteckningen populism och nationalism kan i stor utsträckning förklaras med ett försvar av den egna kulturen – inom värdlandet. Fördömer man det kulturförsvaret, fördömer man även indirekt andra kulturers rätt att försvara sitt eget. Detta sätter de politiskt korrekta i en omöjlig sitts. Man kan naturligtvis inte försvara mångkulturen – om inte även den egna ursprungsbefolkningen har rätt att försvara sin kultur. De politiskt korrekta fastnar därför i en omöjlighetens rävsax. Därav den stora hätskheten som riktas mot den egna kulturella ingruppen. Men inte mot övriga avvikande kulturer. Den svenska yrvakenheten är stor och infekterad.

  Gillad av 5 personer

 13. Dandersan skriver:

  Sverige skall vara en demokrati bygd på kristna värderingar.
  Men med förnuft och rimligt avvägande om det behövs.
  När andra sidan blivit slagen så får vi stampa med foten och säga till.
  När gästen blivit hemmastadd i vårt hus är det dax att försörja sig själv och hitta en annan boning.

  Gilla

 14. brrr skriver:

  Några undringar över ord och begrepp:
  Ordet slöja förknippar åtminstone jag med t.ex. dis, som ju är något man kan se igenom även om diset slätar ut kontraster. Eller med något glest nät el.dyl.
  Huvudduk/huckle beskrivs i Wikipedia, och själv har jag aldrig sett någon huvudduk som döljer både panna, allt hår samt halsen och jag har aldrig hört talas om att den rekommenderas att bäras av flickor fr.o.m. 7-8 års ålder, eller att den alltid ska bäras av flickor och kvinnor när personer utanför familjen kan se en. Ej heller har jag hört talas om att övrig klädsel ska täcka all hud, så att allt man ser av flickor och kvinnor är ansiktsmånen och händerna.
  (huvudsjal som Engellau skriver, var en för mig ny variant)

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Huvudduk

  Hijab är vad jag förstår något helt annat. Ordet är arabiska och det finns inget svenskt ord som motsvarar begreppet/konceptet.

  Att flickor och kvinnor i hijab numera ska synas överallt i den svenska offentligheten uppfattar jag som delvis en maktdemonstration, delvis att vi ska vänjas vid konceptet så att det normaliseras.

  Att unga europeiska kvinnor i en del områden nu har börjat använda hijab för att slippa sexuella trakasserier och övergrepp, säger en del om vad hijab är, och jag undrar om svenska flickor och kvinnor som inte bar huvudduk blev sexuellt trakasserade, angripna eller våldtagna?

  Så borde vi verkligen kalla hijab för slöja eller huvudduk?
  I mina öron är det betydligt mer orwellskt än att kalla städerska för lokalvårdare, jag studsar varje gång jag läser/hör slöja/huvudduk när man avser hijab.
  Mycket studsande blir det…

  Gillad av 3 personer

  • Dnam skriver:

   Jag missar aldrig ett tillfälle att berätta för mina barn att slöjan, hijab och burka är förtryck av kvinnor. Jag frågar min dotter som precis blivit tonåring och på många flickors vis så blir utseendet väldigt viktigt (fast hon körde skateboard igår), jag frågar henne, skulle du vilja ha på dig slöja, någonsin? Alltid, hela livet? Svaret är så klart nej, och slutsatsen att de blir tvingade av sin religion, kultur och omgivning är självklar då, också för barn. Islam betyder underkastelse, det är inget som det hymlas med, och kvinnorna skall underkasta sig mest. Det måste vara ett ofattbart hat, proportionellt mot kvinnoförtrycket i islam, som driver kvinnliga pk-ister och feminister att försvara detta.

   Gillad av 5 personer

 15. styggestig skriver:

  Bra Patrik! Varför har vi inga kändisar som tar initiativet till och skriver under på ett upprop att riksdagen nu, när erfarenhet finns, upphäver den år 1975 unisont antagna lagen om att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle? Det är hög tid att vakna upp ur (mar)drömmen!

  Gillad av 2 personer

 16. Göran Holmström skriver:

  Man behöver inte sitta dold och i smyg lyssna på hur lögner byts ut mellan ovannämnda inblandade parter. Dom flesta av oss har fått en hjärna som ibland används för att tänka med, samt en magkänsla som förr användes för att inte snubbla på Smilodon Fatalis, när vi skulle snabbt lägra hövdingens dotter i närmaste buskage.
  Använder man förmågorna som jag beskrev.
  Så visas ett mönster rätt tydligt, dels så ja socialdemokraterna har köpt röster med hjälp av Imanerna, hur kan vi se det? Förbaskat enkelt, Toyota Prius är en ledtråd.
  Vad har den med saken att göra, Följ miljöspåret helt enkelt en mycket dyr bil att äga för den enskilda, men klart överrepresenterad bland migranter från kulturer som Imaner påverkar, först trodde jag det var en slump, men fakta kvarstår, varför skulle människor som lyder endast Allah eller honom via Imanen köpa något som både är sämre eller dyrare? För miljöns skull knappast. Där finns spåret, Sossarna med Mp har dikterat en önskan, Imanen genomför den, snyggt och diskret.
  Nästa pusselbit, bilbränderna hade det skett i ”Vita” områden i samma mängd så hade förmodligen den lilla militär vi har kvar patrullerat gatorna, men i dom, ”Utsatta områdena” så sker ingenting utan det förminskas och accepteras, trots enorma kostnader. Är det av godhet man håller sig borta?
  Knappast, snarare samma logik som styr att balkan gangsters inte går in på triadernas områden.
  Skjutningar, våldtäkter och mord, Ja svaret är enkelt där skademinimerar man hellre än att ta tag i problemen, för att inte stöta sig med sina ”Mellanchefer” som fixar rösterna.
  Hur många procent hade sossarna haft utan röstimporten?
  Bara konstatera fakta, Maktapparaten behöver sin boskap för att ha kvar makten!
  Vi bråkar inte utan betalar kanske inte glatt, men nästan helt utan protester.
  Mångkulturen är en gigantisk bluff, som endast går ut på att behålla sin makt.
  När synar vi den bluffen?

  Gillad av 4 personer

 17. Björn skriver:

  Min ”inre bild” av ”mångkultur” är en sugga, Svea, som dias av tio mörka, ivrigt slafsande muslimska kultingar, och bredvid står en liten ynklig ljusrosa svensk kulting som blivit utan spene, och tvingas se på när andra äter sig mätta och feta….

  Gillad av 5 personer

 18. li br skriver:

  – Jag har slutat bry mig om andra och samhället och jag tänker bara på mig själv och min familj.

  När du tänker så har staten verkligen lyckats med dig……Precis som sovjet gjorde med sina invånare under kommunismen. Befolkningen reagerade i början men ingen agerade.

  En kommunist stat vill isolera varje enskild medborgare så medborgarna inte vill organisera sig mot staten genom att bli starka tillsammans. En kommunist stat splittrar upp befolkningen och vänder medborgarna mot varandra genom att visa upp väl valda orättvisor och ställa grupp mot grupp genom statlig propaganda tv.

  Vi anklagar varandra för att ”andra” har minsann röstat för att det skulle bli så här. I Sverige så kan folket enbart rösta på de förslag politiker själva väljer att fokusera på och alla andra frågor som är viktiga för befolkningen är en icke fråga. I Sverige röstar vi snarare bort partier än att rösta på dem. Jag känner ingen som röstat på hot och våld i skolan, gängrån, dränerad offentlig ekonomi så inte sjukvården fungerar längre.

  Politiker har ansvarsfriheten dvs den lagen politiker röstat igenom för att politiker inte ska behöva ta personliga ansvar över politiska beslut/konsekvenser de tar plus att det inte går att polisanmäla/åtala politiker för beslut de tar så det går aldrig att få svar på frågor eller möjlighet att ta upp frågor på något sätt. Systemet är slutet.

  Staten har monopol på universiteten och dess utbildningar ger statligt legitimation för vissa yrkesgrupper. Inga ”friskolor” på universitetsnivå. Politisk ideologi förpestar våra universitet och marinerar nästa generation i socialkommunism som sedan ska ut och sprida ut statens budskap.

  Staten har matat in att varje enskild människa själv är bästa dräng…….Det är bara du som räknas och bara du som ska ha det bra…….””Se din nästa som en roffande individ som är ute efter det som är ditt.””

  I sverige har vi slutat bry oss om våra familj/släkt och staten ska helst ta hand om dem i dagis, hemtjänst etc

  I Sverige har vi ingen gemensam kultur eller traditioner utan det är bara socialkommunistisk ideologi som ska vara viktig…… ””Jämlikhet och socioekonomisk rättvisa är slagorden””

  I Sverige har vi ingen religion längre som binder oss samman utan bindemedlet ska vara kommunism………….. ””allt åt alla någon annan betalar””

  I Sverige får alla sköta sitt egna och den som är missnöjd får klaga hos staten som självklart inte lyssnar på medborgarna…….. ”Så står alla svenskar och lipar och knyter näven i fickan enskilt för att staten inte ger oss det vi vill ha. Alla reagerar men ingen agerar”

  Därför sitter vi ideologiskt hjärntvättade och reagerar likt ett kollektiv av människor fasta i ett stockholms syndrom och lipar på forum istället för att organisera halv miljons demonstrationer utanför riksdagen där vi kräver ett stopp för att ge bort vårt land…….kräver att man satsar på sjukvården…….utökar polisen………

  Vi alla reagerar men agerar inte i handling. Så vi sitter hemma och tänker på bara oss själva och slutat bry oss om andra……..och får ångest över tanken att organisera oss tillsammans uppgivet……….samtidigt som vi undrar varför andra svenskarna går med på detta vansinne i landet och att ingen gör något. Men det finns inga andra eller någon. Bara du och jag och vi.

  Gillad av 4 personer

 19. Nils Dacke skriver:

  Nu börjar tom Kristensson talat om något som liknar assimilering istället för integration, vad detta språkbruk sen är värt är en annan fråga med tanke på moderaternas historik när det gäller invandring. Jag tror för övrigt också att S kommer att bita sig rejält i svansen när det bildas ett muslimskt parti och en stor del av resterande S väljare har fått till SD. Ett framtida S på ca 10-15% är nog realistiskt.

  Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    Det är mycket värre än så, det är den nya versionen av lögnen, vilken skillnad gör att man byter ord på något som är omöjligt, fredlig samexistens är omöjligt vare sig man kallar det mångkultur, integration eller assimilering. Skall vi gissar på att det snart kommer ett ny-ord? Ny ordmagi skall ordna det som 1400år inte klarat. Nu skall vi assimilera IS-mördare.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Allt utom målmedveten repatriering en masse är mordbrännarpolitik. – Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster.

   Gilla

 20. phnordin skriver:

  Intressant inblick i SAP’s arbetsmiljö!
  Man kan i detta sammanhang fråga sig hur Svenska Kyrkan förhåller sig till de trender som återfonns i stora världsreligioner som Islam, Ortodox och Katolsk kristendom och Judendom. Dels tycks utvecklingen gå mot ökad laicitet och relativt avståndstagande från. religiösa spörsmål dels en utkristallisering mot fundamentalism och kanske extremism (Salafism, Hassidisk judendom, fundamentalistisk Katoliscism/ Ortodoxi) – framförallt gäller det senare Islam, Judendom och i mindre utsträckning de kristna religionerna. I den Svenska Kyrkan förekommer till synes ingen extemism, snarare en önskan att transcendera den kristna religionen in i en nebulosa och där fusionera den med övriga religioner. I så fall en annan form av extremism.

  Gilla

 21. Göran Holmström skriver:

  En sak jag insåg är jag låg och drog om el till släpet i lätt snöfall och nollgradigt väder.
  Palme var inget dumhuvud , han insåg att Socialdemokraternas lögner hade ett bäst före datum.
  Därför införda han mångkulturen, som motmedel mot demokratin, cirka 3- 3,5 miljoner personer är beroende av vänstern antingen via arbete eller via bidrag.
  Man kan stilla undra hur Sverige sett ut utan mångkultur och en stat vars tumörer spridit sig överallt.
  Säg 7- 7,5 miljoner individer en rak skatt på 27% massor av blomstrande småföretag, till det levande landskap med jordbruk, inga miljon program eller fula betong förorter.
  Konstigt men bilden är Schweiz typ, som jag ser.
  Makt i fel händer leder till elände.

  Gilla

  • Kronblom skriver:

   Schweiz har många fula betong områden men det har en praktisk orsak. Vädrets makt, speciellt vintertid kan hårda vindar och rikligt snöfall ställa till mycket. Men jag vet vad du menar. 14% skatt på inkomst (exklusive s.k. socialförsäkringsavgifter) beroende på kanton och 8% moms.

   Gillad av 1 person

 22. Klas Göran skriver:

  Om en sisådär en generation kan problemen med ”mångkultur”, minoritetskulturer och majoritetskultur att ha löst resp ha ersatts av ett annat: Då kan Sverige komma vara inte ”mångulturellt” – som i pizza, julskinka och kebab – eller ”mångetniskt” – som i Jonas Hassen Khemiri – utan ”plurinationellt” som i Libanon.

  Sveriges framtid kan – inte måste – se ut som en ”Vielvölkerstaat” som Österrike-Ungern, Libanon eller Jugoslavien, med olika, mer eller mindre jämstora nationaliteter som konkurrerar om politisk, ekonomisk och kulturell makt.

  Redan nu föreslås det ”rättviseregister” för att ha koll på hur många procent av befolkningen som betraktar sig som ”svarta”, ”muslimer”, ”vita” osv. Kategorierna kan utökas hur mycket som helst: kurder, somalier, assyrier, irakier, araber, afrosvenskar, asiensvenskar osv.

  Sedan kommer nästa fråga: Hur många riksdagsplatser, polistjänster, officerstjänster, myndighetstjänster osv skall vikas åt somalier, kurder, muslimer, afrosvenskar osv?

  De som betraktar sig uteslutande som etniska svenskar, utan bindesträck, kommer vara en nationalitet bland andra, jmf med Pew Research-undersökningen om atalet muslimer i europeiska länder. Var det inte Özz Nujjen som sade ”jag kom inte till Sverige för att bli svensk utan för att kunna vara kurd”? Om tillräckligt många tänker så, kan diasporagrupperna konsolideras till etniskt-politiska folkgrupper.

  Detta är ingen konspirationsteori och ingen tvingande utveckling, men väl en möjlig framtid, som politikerna i Sverige i så fall måste förhålla sig till.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.